WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: RUDZKI E
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/37
Autorzy: E. Rudzki, D. Litewska, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk, A. Chrupek.
Tytuł: Pokrzywka w przebiegu atopowego zapalenia skóry.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1988 : 75, 6, 420-424, 5 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/37
Autorzy: E. Rudzki, D. Litewska, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk, A. Chrupek, B. Niemczyk.
Tytuł: Atopowe zapalenie skóry u chorych z prawidłowym i podwyższonym poziomem IgE.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1989 : 76, 3, 229-233, 2 tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/37
Autorzy: E. Rudzki, P. Rebandel, Zbigniew Samochocki, Maria Glińska-Ferencz.
Tytuł: Atopowe zapalenie skóry : rola urazów mechanicznych.
Tytuł równoległy: Atopic dermatitis : the role of mechanical injuries.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1990 : 77, 3, 183-185, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/37
Autorzy: Zbigniew Samochocki, E. Rudzki.
Tytuł: Poziom IgE a odsetek limfocytów we krwi obwodowej chorych na atopowe zapalenie skóry.
Tytuł równoległy: Serum IgE level and the percentage of peropheral blood T lymphocytes in atopic dermatitis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1990 : 77, 5, 323-326, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/37
Autorzy: Zbigniew Samochocki, E. Rudzki.
Tytuł: Wyniki odczulania roztoczem kurzu domowego chorych na atopowe zapalenie skóry.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1990 : 77, 2, 132-136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/37
Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Litewska, P. Rebandel, E. Saciuk, A[licja] Rączka.
Tytuł: Clinical features of atopic dermatitis and a family history of atopy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1991 : Vol. 46, nr 2, s. 125-128, tab., bibliogr. 10 poz., SUM.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.088
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  7/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Zależność występowania niektórych objawów atopowego zapalenia skóry od wieku ujawnienia się pierwszych zmian skórnych i od czasu karmienia w niemowlęctwie.
  Tytuł równoległy: Relationship beetwen the appearence of certain signs of atopic dermatitis and the duration of breast feeding in inflancy.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1992 : 67, 3-4, 99-103, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Współistnienie astmy i niektórych obkjawów atopii skórnej.
  Tytuł równoległy: Coincidence of bronchial asthma and symptoms of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 38-41, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/37
  Autorzy: E. Rudzki, P. Rebandel, Zbigniew Samochocki, E. Saciuk.
  Tytuł: Dobór zawodu u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Choice of profession by patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 38-39, 858-859, bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/37
  Autorzy: E. Rudzki, K. Prystupa, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Ekspozycja na kurz domowy i trzy główne alergeny pokarmowe u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Exposure to house dust and three main alimentary allergens in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1992 : 79, 1-2, 33-37, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Występowanie podstawowych i mniejszych cech wyodrębnionych przez Hanifina i Rajkę u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Occurrence of major and minor features isolated by Hanifin and Rajka in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1992 : 79, 1-2, 28-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, K. Czubalski, P. Rebandel, Alicja Rączka, W. Kuzak.
  Tytuł: Poziom IgE a świąd w atopowym zapaleniu skóry.
  Tytuł równoległy: The level of IgE and pruritus in atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1993 : 80, 1, 45-48, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, Z. Piela, P. Rebandel, Alicja Rączka, D. Dynowska.
  Tytuł: Przebieg i nasilenie atopowego zapalenia skóry i czterech innych chorób alergicznych u pary bliźniąt jednojajowych oraz obserwacje kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych dotyczące alergenów wywołujących te zmiany .
  Tytuł równoległy: The course of atopic dermatitis and four other allergic diseases in monozygotic twins : clinical observations and allergological testing.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1993 : 80, 5, 422-428, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/37
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk, W. Gałecki, A[licja] Rączka, A. Szmurło.
  Tytuł: Frequency and significance of the major and minor features of Hanifin and Rajka among patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Dermatology (Basel)
  Szczegóły: 1994 : Vol. 189, nr 1, s. 41-46, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1018-8665
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.069
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  15/37
  Autorzy: E. Rudzki, D. Dynowska, Zbigniew Samochocki, Zdzisława Grzywa.
  Tytuł: Współistnienie atopowego zapalenia skóry i innych chorób alergicznych.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 3 : 5 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa, 13-16.10.1994, 139
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel.
  Tytuł: Alergia kontaktowa w atopowym zapaleniu skóry.
  Tytuł równoległy: Contact sensitivity in atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 264
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel.
  Tytuł: Kryteria rozpoznawania atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: Diagnostic criteria of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 262
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/37
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, R. Matusewicz, E. Rudzki.
  Tytuł: Ocena niektórych funkcji granulocytów obojętnochłonnych u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Assessment of certain functions of neutrophils in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 91
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel.
  Tytuł: Przebieg atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: Course of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 230
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/37
  Autorzy: Tadeusz Płusa, P. Górski, E. Rudzki.
  Tytuł: Epidemiologia chorób atopowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Piotr Boros [et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
  Strony: s. 89-98, tab.
  ISBN: 83-902383-0-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel.
  Tytuł: Wpływ suchości skóry na przebieg atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: Influence of xerosis on the course of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1994 : 81, 5, 450-452, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/37
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, R. Matusewicz, E. Rudzki.
  Tytuł: Ocena niektórych funkcji granulocytów obojętnochłonnych u chorych z atopowym zapaleniem skóry.
  Tytuł równoległy: Assessment of certain functions of neutrophilis in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 1994 : T. 81, nr 3, s. 238-241, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel.
  Tytuł: Alergia kontaktowa w atopowym zapaleniu skóry.
  Tytuł równoległy: Contact allergy in atopic dermatitis.
  Tytuł całości: W: Congressus Dermatologiae, XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź 23-25 czerwca 1995: Streszczenie referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
  Strony: P-124
  Uwagi: 25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel.
  Tytuł: Wartość niektórych cech mniejszych Hanifina i Rajki w prognozowaniu atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: The values of certain minor features of Hanifin and Rajka in the prognostication of atopic dermatitis.
  Tytuł całości: W: Congressus Dermatologiae, XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego: streszczenie referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, [1995]
  Strony: s. 113
  Uwagi: - 25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/37
  Autorzy: E. Rudzki, Dorota Dybowska, Zbigniew Samochocki, Zdzisława Grzywa, P. Rebandel.
  Tytuł: Współistnienie atopowego zapalenia skóry i innych chorób alergicznych.
  Tytuł równoległy: Coexistence of atopic dermatitis with other allergic diseases.
  Tytuł całości: W: Congressus Dermatologiae, XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź 23-25 czerwca 1995: Streszczenie referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
  Strony: s. 118
  Uwagi: 25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki.
  Tytuł: Nowe spojrzenie na wartość kliniczną kryteriów Hanifina i Rajki w atopowym zapaleniu skóry.
  Tytuł równoległy: New approach to clinical value of Hanifin and Rajka criteria in atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1995 : 82, 5, 434-442, ryc., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, W. Kuzak, P. Rebandel.
  Tytuł: Wielowymiarowa analiza wariancji "MANOVA" w programowaniu występowania niektórych objawów atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: Multivariete analysis of variance "Manova" in the prognostic of occurrence of certain manifestations of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1995 : 82, 1, 49-51, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, Z. Piela, P. Rebandel, Alicja Rączka, D. Dynowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Atopic diseases in a pair of monozygotic twins.
  Czasopismo: Materia medica Polona
  Szczegóły: 1996 : T. 28, nr 1, s. 13-16, bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edward Rudzki
  ISSN: 0025-5246
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  29/37
  Autorzy: E. Rudzki, D. Dynowska, Zbigniew Samochocki, Zdzisława Grzywa, P. Rebandel, Alicja Rączka.
  Tytuł: Występowanie innych chorób alergicznych u osób z atopowym zapaleniem skóry.
  Tytuł równoległy: The occurence of other allergic diseases in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1995 : 82, 6, 507-511, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/37
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Dynowska, P. Rebandel, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Coexistence of atopic dermatitis with other allergic diseases.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 3, 2, 87-91, 7 tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/37
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, D. Dynowska.
  Tytuł: Kolejność występowania innych chorób atopowych u osób z atopowym zapaleniem skóry.
  Tytuł równoległy: Consecutive appearance of different atopic diseases on patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1997 : 84, 2, 129-133, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/37
  Autorzy: E. Rudzki, E. Zawisza, P. Rebandel, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Wyprysk kontaktowy i alergiczny nieżyt nosa spowodowane nadwrażliwością na składowe rękawic gumowych.
  Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Warszawa, 24-27 września 1998 : Książka streszczeń
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1998]
  Strony: s. 168
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/37
  Autorzy: E. Rudzki, E. Zawisza, Piotr Rapiejko, P. Rebandel, E. Jaworski.
  Tytuł: Oral allergy syndrome with contact urticaria from cosmetic creams.
  Czasopismo: Contact Dermatitis
  Szczegóły: 1999 : Vol. 40, nr 6, s. 326
  ISSN: 1600-0536
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.741
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  34/37
  Autorzy: Piotr Rapiejko, P. Rebandel, E. Rudzki, Edward Zawisza.
  Tytuł: Uczulenie na rękawice chirurgiczne a nieżyt nosa.
  Tytuł równoległy: Allergy to surgeon's gloves and rhinitis.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2001 : 3, 1, 40-42, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/37
  Autorzy: E. Rudzki, P[iotr] Rapiejko, P. Rebandel.
  Tytuł: Occupational contact dermatitis, with astma and rhinitis, from camomile in a cosmetician also wth contact urticaria from both camomile and lime flower.
  Czasopismo: Contact Dermatitis
  Szczegóły: 2003 : Vol. 49, nr 3, s. 162, bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 0105-1873
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.928
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  36/37
  Autorzy: E. Rudzki, Piotr Rapiejko, P. Rebandel, A. Lipiec, E. Jaworski, M. Czubalska.
  Tytuł: Przypadek jednoczesnej alergii natychmiastowej i opóźnionej na rumianek manifestującej się kilkoma schorzeniami.
  Tytuł równoległy: The case of concurrent immediate and delayed allergy to camomile causing several diseases.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 2003 : 90, 3, 179-183, 2 tab., bibvliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/37
  Autorzy: E. Rudzki, P[iotr] Rapiejko, P. Rebandel.
  Tytuł: Occupational contact dermatitis, with asthma and rhinitis from camomile in a cosmetician also with contact urticaria from both camomile and lime flowers.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 227
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM