WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: RYBICKI ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 216Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/216
Autorzy: Janusz Kobielski, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki, Janina Zemła.
Tytuł: Zastosowanie znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1969 : 45, 2, 107-112, tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Dożylne zastosowanie diazepanu (Valium) jako premedykacji do znieczuleń zewnątrzoponowych i blokad splotu ramiennego.
Tytuł równoległy: Intravenous administration of diazepam (Valium) in the preliminary medication for extradural anesthesia and brachial plexus block.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1971 : 14, 2, 289-291, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/216
Autorzy: Stanisław Pokrzywnicki, Maria Szymańska, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wartość pawulonu jako środka zwiotczającego w świetle własnych spostrzeżeń.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 958-961, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/216
Autorzy: Janusz Szepietowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki, Aleksander Badowski.
Tytuł: Thrombelastographgic investigations of blood clotting and fibrinolytic systems under anesthesia with methoxyflurane, diethyl ether and neuroleptanalgetics.
Czasopismo: Anasth. Resus. Inten. Therap.
Szczegóły: 1973 : 1, 2, 135-144, tab., bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/216
Autorzy: Janusz Szepietowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki, Aleksander Badowski.
Tytuł: Badania tromboelastograficzne układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy w znieczuleniu halotanem, metoksyfluranem, eterem dwuetylowym i środkami neuroleptanalgetycznymi.
Tytuł równoległy: Thromboelastographic studies of the blood coagulation and fibrynolysis during administration of halothane, methoxyflurane, diethyl ether and neuroleptanalgesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 2, 153-161, tab., bibliogr. 35 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Nowa metoda dożylnego znieczulenia ogólnego przystosowanego do trudnych warunków polowych. Praca doktorska / Zbigniew Rybicki ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1973
Strony: 74 k. , wykr., il., , bibliogr. 122 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr med. Stanisław Pokrzywnicki. - 27.11.1973
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/216
Autorzy: W. Gaszyński, Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański.
Tytuł: Badania tromboelastograficzne w przebiegu dożylnego znieczulenia ogólnego przystosowanego do trudnych warunków polowych.
Tytuł równoległy: Thrombelastographic investigations during intravenous general anesthesia adapted to difficult field conditions.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 1, 25-29, tab., bibliogr. 28 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/216
Autorzy: Stanisław Orzechowski, Tadeusz Winiarski, W. Gaszyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga, W. Śladowski.
Tytuł: Spostrzeżenia kliniczne z anestezji dożylnych wykonanych altezyną.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 505-511, [il.], 4 tab, bibliogr. 26 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/216
Autorzy: Janusz Szepietowski, Aleksander Badowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wpływ dekstranów na układ hemostazy.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 1, 109-117, il., bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/216
Autorzy: Stanisław Pokrzywnicki, Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Anestezja praktyczna. 1-2.
Tytuł równoległy: A practice of anasthesia.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. W. D. Wylie i H. C. Churchill-Davidsona ; [red. nauk. tł. Stanisław Pokrzywnicki ; tł. Bogdan Kamiński et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975
Strony: XVIII, [2], 774 s.; VI, [775]-1531 s. , il. , 25 cm
Typ publikacji:
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Jung, Aleksander Michajlik, Andrzej Kański.
Tytuł: Acid-base balance and blood gases changes and "lactate excesss" in acute respiratory alkalosis during general anaesthesia.
Czasopismo: Anaesth. Resusc. Intensive. Ther.
Szczegóły: 1976 : 4, 3, 167-173
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Jung, Aleksander Michajlik, Andrzej Kański.
Tytuł: Zmiany w zakresie równowagi kwasowo - zasadowej gazów krwi i "nadmiar mleczanów" w ostrej alkalozie oddechowej podczas anestezji ogólnej.
Tytuł równoległy: Changes in acid-base equilibrium disturbances, blood gases and "lactate excess" in acute respiratory alkalosis during general anaesthesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 3, 337-343, 3 ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Jung, Aleksander Michajlik, Andrzej Kański.
Tytuł: Zmiany w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej gazów krwi i "nadmiar mleczanów" w ostrej alkalozie oddechowej podczas anestezji ogólnej.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 3, 337-343, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański, Joanna Tomaszewska.
Tytuł: Anestezja i prowadzenie pooperacyjne chorych z Myasthenia gravis po wycięciu grasicy.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1977 : 30, 1, 19-21, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański.
Tytuł: Metody szybkiego nakłuwania dużych żył.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 13, 889-894, 6 il., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański, Andrzej Bogusławski, Jan Siwik.
Tytuł: Nakłuwania żyły podobojczykowej.
Tytuł równoległy: Subclavian venipuncture.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 12, 809-812, 4 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/216
Autorzy: Danuta Jeżewska, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Zawadzka, Zygmunt H. Kaliciński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Problemy anestezjologiczne w operacji guza chromochłonnego u dzieci (na podstawie jednego przypadku).
Tytuł równoległy: Anaetshesiological problems in operations of pheochromocytoma in children (in the light of one case).
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 4, 503-507, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

18/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański, Jan Siwik.
Tytuł: Przezskórna kaniulacja tętnicy w celu pobierania krwi do badań gazometrycznych.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 3, 329-331, bibliogr., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański.
Tytuł: Całkowite żywienie dożylne.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 249-255, bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/216
Autorzy: Andrzej Kański, Jerzy Chęciński, Jerzy Strużyna, Witold Goller, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Próba zastosowania analgezjii zewnątrzoponowej ciągłej 0,5% roztworem bupiwakainy z adrenaliną w leczeniu oparzenia III stopnia obu kończyn dolnych, krocza i pośladków.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 235-238, 2 tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/216
Autorzy: Zbigniew Kajca, Zbigniew Rybicki, Andrzej Bogusławski.
Tytuł: Udoskonalony przyrząd do napełniania tlenem butli aparatu HLR (Heart - lung resuscitator).
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 221-223, 2 ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/216
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Dodatnie ciśnienie wydechowe (PEEP) w leczeniu niewydolności oddechowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 7-8, 337-339, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/216
Autorzy: Edward Stanowski, Maciej Krzakowski, Zbigniew Dumański, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Przypadek mięsaka zarodkowego ściany klatki piersiowej.
Tytuł równoległy: A case of embryonal sarcoma of the chest wall.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1980 : 33, 21, 1723-1726, ryc. 3, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
  Tytuł: Losy analgetyków miejscowych w ustroju.
  Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1981 : 13, 3-4, 337-341, 5 tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Jerzy Trawiński, Andrzej Pasiak.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne przyczyn ostrej niewydolności oddechowej - opis przypadku.
  Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1981 : 13, 3-4, 319-321, ryc., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Dobrzeniecki.
  Tytuł: Uzupełnienie niedoboru fosforu w trakcie całkowitego żywienia pozajelitowego.
  Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1981 : 13, 2, 171-174, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/216
  Autorzy: Zdzisław Gałecki, Arkadiusz Biernacki, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przygotowanie roztworu fosforanów w aptece szpitalnej do stosowania w hiperalimentacji.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1981 : 37, 12, 19-22, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/216
  Autorzy: M[irosław] Kłos, Z[bigniew] Rybicki, P[aweł] Nowicki, N[orbert] Symonowicz, W[iesław] Piechota, B[ożena] Sobecka.
  Tytuł: The influence of methylprednisolonum on erythrocyte glycerate - 2,3 - bisphosphale, ATP, ADP and AMP during shock treatment.
  Czasopismo: J. Clin. Chem. Clin. Biochem.
  Szczegóły: 1981 : 19, 8, 733
  Uwagi: Abstracts of XI Interantional Congress of Clinical Chemistry, Wiedeń 1981
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
  Tytuł: Bupiwakaina - właściwości fizykochemiczne i analgetyczne.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 511-515, ryc., tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański, Aleksander Zalewski.
  Tytuł: Cewnikowanie żyły podobojczykowej w świetle własnych doświadczeń.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 132-134, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Aleksander Zalewski, Janusz Szepietowski, Izabela Sawaszyńska.
  Tytuł: Przypadek masywnych zatorów tłuszczowych zakończony całkowitym wyleczeniem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1981 : 57, 5-6, 296-297, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Ryszard Kowalewski, Janusz Tatarzyński, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: "Selektywna analgezja" jako wynik zewnątrzoponowego stosowania narkotyków.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 411-413, bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wpływ dużych dawek metyloprednisolonu na mięsień sercowy w ciężkim wstrząsie krwotocznym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 554-558, tab., ryc., bibliogr. 8 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/216
  Autorzy: B[ronisław] Stawarz, Z[bigniew] Rybicki, L[ech] Lechnio.
  Tytuł: Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe w martwicy kończyny (Doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 446-447
  Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/216
  Autorzy: Bronisław Stawarz, Zbigniew Rybicki, Lech Lechnio.
  Tytuł: Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe w niedokrwiennym zagrożeniu kończyny.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1981 : supl., 189-190
  Uwagi: XVIII Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Szczecin, 18-19.11.1979.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski.
  Tytuł: Przydatność dużych dawek metylprednisolonu w leczeniu wstrząsu.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1981 : 34, 14, 1193-1196, bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Kozaczek, Janusz Szepietowski, Aleksander Zalewski, Tadeusz Winiarski.
  Tytuł: Ocena bakteriologiczna cewnika wprowadzonego do żyły podobojczykowej.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 83-85, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Dobrzeniecki.
  Tytuł: Przydatność dużych dawek fenikortu (Polfa) w leczeniu płuca wstrząsowego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of high fenicort (Polfa) doses in the treatment of shock lung syndrome.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 93-97, 2 tab., bibliogr. 30 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Andrzej Staszewski, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wpływ adrenaliny na skuteczność anelgetyczną i czas działania bupiwakainy stosowanej zewnątrzoponowo w porodzie.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 61-65, 2 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/216
  Autorzy: Tadeusz Orłowski, Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski, Janusz Szepietowski, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Modyfikacja prowadzenia chorych po zabiegach torakochirurgicznych.
  Tytuł równoległy: Modyfication of managament of patients after thoracosurgical operations.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1982 : 58, 7-8, 350-354, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Pasiak, Zbigniew Żmijewski, Andrzej Kański.
  Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki metylprednisolonu na przebieg zespołu hematologicznego w chorobie popromiennej.
  Tytuł równoległy: Effect of a single dose of methylprednisolone on the course of haematological syndromes in radiation sickness.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 229-232, 3 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wpływ metyloprednizolonu na przebieg wczesnej fazy wstrząsu krwotocznego u psów poddanych napromienieniu.
  Tytuł równoległy: Methylprednisolone effect on the course of the early phase of haemorrhagic shock in dogs exposed to radiation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1982 : 58, 7-8, 379-388, ryc., bibliogr. 266 poz. rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, J[anusz] Szepietowski, A[ndrzej] Kański, Z[byszko] Scholtz, A[ndrzej] Pasiak.
  Tytuł: Ocena flebologiczna nakłucia żyły podobojczykowej.
  Tytuł całości: W: Materiały VIII Zjazdu Towarzystwa Anestezjologów Polskich i III Międzynarodowego Kongresu Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 16-18 czerwca 1979 r. - T. 1
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1982
  Strony: s. 566-568
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Pasiak, Andrzej Kański, Zbigniew Żmijewski.
  Tytuł: Próba oceny głębokości uszkodzenia komórkowego we wczesnej fazie ciężkiego wstrząsu krwotocznego u psów.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1983 : 15, 1, 1-6, 7 tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Aleksander Zalewski, Andrzej Kański, Krzysztof Kijewski.
  Tytuł: Wpływ prednizolonu stosowanego w leczeniu wstrząsu na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Tytuł równoległy: Effect of prednisolone used in shock treatment on upper digestive tract bleeding.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1983 : 15, 2, 131-135, tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/216
  Autorzy: Janusz Szepietowski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Kotowicz, Andrzej Dobrzeniecki.
  Tytuł: Przypadek porażenia prądem elektrycznym z kolejowej sieci trakcyjnej.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 1983 : T. 15, nr 1, s. 47-50, bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Zbigniew Kozuba, Andrzej Staszewski.
  Tytuł: Ocena przydatności oznaczenia antytrombiny III w diagnostyce zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (opis przypadku).
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 1983 : 54, 2, 121-123, tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/216
  Autorzy: Marek Maruszyński, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wpływ metyloprednizolonu na stan dynamiki mięśnia sercowego we wczesnym okresie wstrząsu krwotocznego.
  Tytuł całości: W: LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
  Strony: s. 41
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Janusz Szepietowski, Zbigniew Żmijewski.
  Tytuł: Przydatność dużych dawek prednisolonu w leczeniu skrajnie ciężkiej niewydolności oddechowej.
  Tytuł równoległy: Value of administration of large doses of prednisolone in the management of extremely severe respiratory insufficiency.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1984 : 27, 1, 40-42, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/216
  Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Andrzej Pasiak, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Leczenie niewydolności oddechowej u oparzonych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 1-6, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/216
  Autorzy: Andrzej Pasiak, Zbigniew Rybicki, Maria Szymańska-Kowalska, Andrzej Dobrzeniecki, Janusz Tatarzyński.
  Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego we wstrząsie krwotocznym u psów.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 286-291, il., bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/216
  Autorzy: Zofia Osiecka, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wrodzone przepukliny przeponowe.
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
  Adres wydawniczy: Kraków 1984
  Strony: s. 64-69, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, R. Stankiewicz.
  Tytuł: Patofizjologia i klinika bakteriemii.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1985 : 17, 2, 125-132, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Stanisław Rudnicki, Janusz Szepietowski, Aleksander Zalewski.
  Tytuł: Próba oceny pozycji śpiączki barbituranowej w kmpleksowym leczeniu ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: A trial of assessment of the position of barbiturate coma in comprehensive treatment of severe injuries to the central nervous system.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1985 : 17, 4, 296-305, 3 il., 2 tab., bibliogr. 36 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zespół nabytej niewydolności immunologicznej - AIDS - jako nowy problem oddziałów intensywnej terapii.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1985 : 17, 2, 133-138, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/216
  Autorzy: Aleksander Badowski, Andrzej Dyduszyński, Tadeusz Orłowski, Zbigniew Rybicki, Kazimierz Sułek, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wstrząs i jego leczenie na etapach ewakuacji medycznej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985, 1 jawny, 123-134, tab.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Farmakologia i kliniczne zastosowanie poszczególnych grup antybiotyków.
  Tytuł równoległy: Pharmacology and clinical use of various groups of antibiotics.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1986 : 18, 2, 105-116, bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański.
  Tytuł: Ogólne zasady dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków oraz środków przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1986 : 18, 2, 117-124, tab, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/216
  Autorzy: B. Michalska, A. Wolska, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Streszczenia z /obcego/ piśmiennictwa anestezjologicznego/ Oprac.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1986 : 18, 2, 149-167
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/216
  Autorzy: B. Michalska, A. Wolska, Zbigniew Rybicki, Maria Szymańska-Kowalska.
  Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego/ Oprac.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1986 : 18, 3, 223-244, 218, tab
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: To nie był AIDS.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1986 : 18, 1, 58
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/216
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Karina Jahnz-Różyk, Józef Knapp, J[anusz] Ziemka, Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski.
  Tytuł: Dwa przypadki ostrej porfirii wątrobowej - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : R. 62, nr 7-8, s. 489-492, tab., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, J[anusz] Szepietowski, Z[bigniew] Żmijewski, A[ndrzej] Kański.
  Tytuł: Trudności i powikłania związane z kaniulacją żyły podobojczykowej u noworodków i dzieci w świetle własnych spostrzeżeń.
  Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Łódź' 86 : Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: Łódź, 1986
  Strony: s. 45-46
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, A[leksander] Zalewski, J[anusz] Szepietowski, A[ndrzej] Kański, Z[bigniew] Żmijewski.
  Tytuł: Zespół ARDS na tle innego rodzaju niewydolności oddechowej.
  Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Łódź' 86 : Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: Łódź, 1986
  Strony: s. 131-132
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/216
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski, Zbigniew Rybicki, Jan Lisicki.
  Tytuł: Oddech kontrolowany z dodatnim ciśnieniem wydechowym (peep) jako profilaktyka niewydolności oddechowej i ułatwienie rozprężenia płuca po operacjach torakochirurgicznych.
  Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: Kraków, 1986
  Strony: s. 68
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/216
  Autorzy: I[zabella] Sawaszyńska-Ignatiew, Z[bigniew] Rybicki, E[lżbieta] Klaczyńska.
  Tytuł: Zagrożenie związane z kaniulacją żyły podobojczykowej na podstawie własnego materiału.
  Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
  Strony: s.26-27
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Aleksander Zalewski, Andrzej Kański, Zbigniew Żmijewski.
  Tytuł: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of the disseminated intravascular coagulation syndrome - the own experiences.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1987 : 19, 1, 5-11, 3 tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański, Jerzy Górski, Andrzej Dobrzeniecki.
  Tytuł: Próba wykorzystania tolerancji glukozy jako wskaźnika prognostycznego u chorych we wstrząsie septycznym.
  Tytuł równoległy: Glukose tolerance as a prognostic index in septic shock.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1987 : 19, 2, 115-119, 2 il., 2 tab., bibliogr. 13 poz. rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / [Oprac.] Barbara Michalska, Alina Wolska, Zbigniew Rybicki, Andrzej Jakimiuk.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1987 : 19, 1, 60-80
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański, Jan Siwik, Janusz Tatarzyński.
  Tytuł: Doświadczenia własne nad kaniulacją żyły podobojczykowej u noworodków, niemowląt i małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem powikłań.
  Tytuł równoległy: Own experiences with subclavian vein cannulation in newborns, infants and small childern with particular reference to complications.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 45-50, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Wanda Kozaczek, Janusz Szepietowski, Andrzej Truszczyński.
  Tytuł: Ocena populacji bakterii wyhodowanych z dróg oddechowych i ich oporności na antybiotyki w materiale oddziału intensywnej terapii.
  Tytuł równoległy: Assessment of bacterial population cultured from the airways and their antibotic resistance in an intensive care unit.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1988 : 20, 2, 93-98, 2 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Aleksander Zalewski, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański, Zbigniew Żmijewski.
  Tytuł: ARDS i inne rodzaje niewydolności oddechowej.
  Tytuł równoległy: Adult Respiratory Distress Syndrome and other types of respiratory failure.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 590-594, 3 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/216
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga.
  Tytuł: Działanie halotanu z powietrzem jako nośnikiem na układ krążenia we wczesnym okresie ostrej doświadczalnej choroby popromiennej.
  Tytuł równoległy: Effect of Halothane with air as a aarrier on the circulatory system in early acute experimental radiation sicknes.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 572-577, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/216
  Autorzy: Henryk Płachta, Zbigniew Rybicki, Stanisław Bober.
  Tytuł: Masywne krwawienie z przewodu pokarmowego bez ustalenia przyczyny.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 99-100, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/216
  Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Andrzej Truszczyński, Andrzej Kański.
  Tytuł: Zastosowanie butorfanolu w leczeniu bólu pooperacyjnego.
  Tytuł równoległy: Butorfanol in treatment of postoperative pain.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 5-6, 323-326, tab., bibliogr. 6 poz. rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/216
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
  Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  77/216
  Autorzy: Cezary Szczylik, Mariusz Ratajczak, Zbigniew Dumański, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Zbigniew Rybicki, Mirosław Kłos, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, B. Nowakowska, Henryk Matej, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Odrzucenie allogenicznego przeszczepu szpiku. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Rejection of allogenic marrow transplant. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 1, 30-37, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/216
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Maria Szymańska-Kowalska, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Analgezja zewnątrzoponowa ciągła - niektóre przyczyny trudności, niepowodzeń i powikłań.
  Tytuł równoległy: Continous epidural analgesisa - some reasons of difficulties failures and complications.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 1990 : T. 23, nr 5-6, s. 326- 330, il., bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik, M. Jachowska.
  Tytuł: Leczenie bólów głowy po niezamierzonym nakłuciu opony twardej - opis przypadku.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 1990 : T. 22, nr 1, s. 47- 50, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Propofol (diprivan) nowy dożylny środek do anestezji.
  Tytuł całości: W: Anestezjologia kliniczna i intensywna terapia. T. 2 / red. Zdziasłąw Rondio
  Adres wydawniczy: Lublin : PTAiIT, 1990
  Strony: s. 105-109, bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/216
  Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Metabolizm płodu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 5-6, 355-357, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Dorota Witman, Andrzej Truszczyński, Jarosław Bogdański.
  Tytuł: Ocena oporności bakterii wyhodowanych z dróg oddechowych chorych oddziału intensywnej terapii z uwzględnieniem najnowszych grup antybiotyków.
  Tytuł równoległy: Evaluation of resistance of bacteria cultures from respiratory tract of intensive unit patients including the latest antibiotic groups.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 1991 : 23, 2-3, 114-118, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/216
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/216
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Sulik, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przypadek ostrej pourazowej niewydolności nerek.
  Tytuł równoległy: A case of acute posttraumatic renal failure.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 1-2, 81-85, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia wewnątrzszpitalne w szczególności w KOIT.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Anestezjologii i Intensywnej Terapii lat 90-tych. Popowo 1992. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  87/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński.
  Tytuł: Problemy teoretyczne, praktyczne i organizacyjne związane z parenteralnym żywieniem chorych.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik I Zjazdu Naukowego, Szczecin-Międzyzdroje, 8-10 października 1992
  Adres wydawniczy: Szczecin : Sekcja Chirurgii Wojskowej TChP, 1992
  Strony: s. 59-65
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Modyfikacja znieczulenia przewodowego splotu szyjnego / Andrzej Zawadzki, koment. Zbigniew Rybicki.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1992 : 64, 9, 807-813, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/216
  Autorzy: Marek Szostek, Beata Łagiewska, Zbigniew Rybicki, Marek Pacholczyk, Janusz Wałaszewski, Wojciech Rowiński.
  Tytuł: Skuteczne przeszczepienie nerek pobranych ze zwłok w 71-259 minut po zatrzymaniu krążenia u dawcy.
  Tytuł równoległy: A successful transplant of kidneys harvested from cadavers in 71 -259 minutes following cardiac arrest in the donor.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1993 : 65, 4, 349-352, tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zespół ARDS ze szczególnym uwzględnieniem leczenia.
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 134-144
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/216
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wybrane aspekty anestezji do zabiegów laparoskopowych.
  Tytuł równoległy: Special problems of anaesthesia for laparoscopic procedures.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1994 : 26, 1, 39-43, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Jarosław Bogdański, Radosław Goraj.
  Tytuł: Żywienie dożylne chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł równoległy: Parenteral nutrition in intensive care patients.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1994 : 50, 14, 646-650
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia dorosłych. Podręcznik dla lekarzy i studentów / Zbigniew Rybicki.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, Novus-Orbis, 1994
  Strony: 591, [1] s. , il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], sum. ; 29 cm.
  ISBN: 83-85560-24-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Płk w st. spocz. prof. dr hab. med. Stanisław Pokrzywnicki (7.05.1909 - 20.11.1993 r.)
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 337-338, il.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Wspomnienie pośmiertne. Płk w st. spocz. prof. dr hab. med. Stanisław Pokrzywnicki (7.05.1909 - 20.11.1993 r.).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 337-338, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zespół ARDS jako problem kliniczny.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 41-46, bibliogr. 14 poz.
  Uwagi: - Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego, Katowice (PL), 20.11.1991.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Ostra niewydolność oddechowa.
  Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Andrzej Chciałowski [et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
  Strony: s. 161-194, tab., bibliogr. 63 poz.
  ISBN: 80-902383-1-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Twórca polskiej anestezjologii (Stanisław Pokrzywnicki 1909-1993).
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994, 2-3, 39-41, il.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Krótki rys historyczny Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 3, s. 105-107
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zwalczanie bólu po artroskopii stawu kolanowego / [Aut.] Dariusz Siwiński, koment. Zbigniew Rybicki.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1995 : 67, 11, 1151-1155, il., tab., bibliogr. 20 poz.+ bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/216
  Autorzy: M[ieczysław] Szostek, R[oman] Danielewicz, B[eata] Łagiewska, M[aek] Pacholczyk, Z[bigniew] Rybicki, G[rzegorz] Michalak, L[eszek] Adadyński, J[anusz] Wałaszewski, W[ojciech] Rowiński.
  Tytuł: Successful transplantation of kidneys harvested from cadaver donors at 71 to 259 minutes following cardiac arrest.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 1995 : Vol. 27, nr 5, s. 2901-2902, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: , Maastricht, 1995.03.30
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.726
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  102/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Radosław Goraj, Marcin Skibiński.
  Tytuł: Żywienie enteralne a parenteralne w stanach krytycznych ze szczególnym uwzględnieniem roli glutaminy.
  Tytuł równoległy: Enteral vs. parenteral feeding in the critically ill patients.Effect of glutamine.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1996 : 28, supl. 1: Konferencja - Ciechocinek '96, 87-92, bibliogr. 21 poz.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "Ciechocinek 96" nt. leczenia bólu, obrażeń i znieczulenia przewodowego, Ciechocinek, 1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Niewydolność wątroby.
  Tytuł całości: W: Wstrząs septyczny : niewydolność wielonarządowa / pod red. Jacka Jastrzębskiego ; Krzysztof Bardadin [et al.]
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 1996
  Strony: s. 448-468, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: rozdział 23
  ISBN: 83-86019-21-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia szpitalne.
  Tytuł całości: W: Wstrząs septyczny : niewydolność wielonarządowa / pod red. Jacka Jastrzębskiego ; Krzysztof Bardadin [et al.]
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 1996
  Strony: s. 174-239, bibliogr. 38 poz.
  Uwagi: rozdział 11
  ISBN: 83-86019-21-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, A[ndrzej] Truszczyński, W[ojciech] Kowalczyk.
  Tytuł: Analiza populacji drobnoustrojów i ich wrażliwości na antybiotyki u pacjentów oddziałów intensywnej terapii w 59 szpitalach polskich - badania jednodniowe.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapii, Katowice, 12-15 września 1996 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Katowice, 1996]
  Strony: s. 128
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Wojciech Kowalczyk.
  Tytuł: Zakażenia szpitalne - problem coraz bardziej aktualny.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapiii, Katowice, 12-15 września 1996 : streszczenia.- [Katowice, 1996]
  Strony: s. 201-208, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, A[ndrzej] Truszczyński, W[ojciech] Kowalczyk, R[adosław] Goraj.
  Tytuł: First polish "one-day" examination of infection in ICU.
  Tytuł całości: W: Book of lectures and abstracts 1st International Conference "Progress in Intensive Care Medicine" with Associated Meeting "Challenge of Hospital Infection". Wrocław, Poland 5 - 7 June 1997
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1997]
  Strony: s. 102
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: Szkolenie podyplomowe w zakresie anestezji i intensywnej terapii / Polska Wspólnota Europejska. Polskie Towarzystwo Anestezji i Intensywnej Terapii
  Adres wydawniczy: Poznań, 1996
  Strony: s. 105-143
  Uwagi: - Europejska Fundacja d/s Nauczania Anestezjologii (Leiden - Holandia). Kurs doskonalący : 3. Poznań, 7,8,9 listopada 1996.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/216
  Autorzy: M[aria] Szymańska-Kowalska, Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: 50-ta rocznica zastosowania kurary w Polsce.
  Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologów Wojska Polskiego, Kraków - Zakopane 25.09-28.09.1997 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
  Strony: s. 5-6
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Anestezjologia / red. Per Rosenberg, Jussi Kanto, Lauri Nuutinen
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Przeł. z j. fińskiego Jan Adamski, Jarosław Bogdański ; red. nauk. wyd. pol. Zbigniew Rybicki ; [przedmowa do wyd. 1 pol. Zbigniew Rybicki]
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Novus Orbis, 1998
  Strony: 527 s. , il. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  ISBN: 83-85560-42-4
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Postępowanie w nagłych przypadkach / Peter Sefrin, Rainer Schua
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: z niem. tł. Helena Filipek-Wender [et al.]; wyd. pol. pod red. Zbigniewa Rybickiego
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1998
  Strony: [12], 279 s. , il. , 16 cm
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1 pol.
  ISBN: 83-85842721
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/216
  Autorzy: J. Grabania, A. Marszałek, Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Analiza wyników resuscytacji krążeniowo-oddechowych w aglomeracji olsztyńskiej w latach 1989-1996.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1999 : supl. 3, s. 317-318
  Konferencja: , Łódź, 1999.09.15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych : Wykłady z kursy doskonalącego nr 3 / pod red. W. Jurczyka
  Adres wydawniczy: Poznań : Oficyna Wydawnicza De Facto, 1999
  Strony: s. 179-206
  ISBN: 83-911254-4-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa.
  Tytuł równoległy: Circulatory-respiratory-cerebral resuscitation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), supl. 3 T.1, s. 56-57
  Uwagi: Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin 1-4 września 1999. Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, A[ndrzej] Truszczyński, W[ojciech] Kowalczyk.
  Tytuł: Analiza populacji drobnoustrojów i ich wrażliwości na antybiotyki u pacjentów oddziałów intensywnej terapii w 59 szpitalach polskich. Badania jednodniowe.
  Tytuł całości: W: Materiały z X Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Anestezjologia i Intensywna Terapia pierwszej dekady dawniej - lat 90-tych, Popowo, 26 - 28 IV 2000
  Adres wydawniczy: [Popowo, 2000]
  Strony: s. 41-43, tab.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia zakażeń jamy brzusznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie empiryczne.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w intensywnej terapii : miejsce i rola antybiotyków / [aut. Wiesława Duszyńska et al.].
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 2000
  Strony: s. 76-87, bibliogr. 16 poz
  ISBN: 83-87944-02-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia dróg moczowych.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w intensywnej terapii : miejsce i rola antybiotyków / [aut. Wiesława Duszyńska et al.].
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 2000
  Strony: s. 88-94, bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 83-87944-02-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Problemy zakażeń w okresie okołooperacyjnym.
  Tytuł równoległy: Infection in perioperative stage.
  Czasopismo: Folia Med. Crac.
  Szczegóły: 2001 : T. 42, nr 4, s. 231-243, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Międzynarodowy kongres pt. Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej, Kraków 05. 2000.
  ISSN: 0015-5616
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych : wykłady z kursu doskonalącego nr 3, Poznań, 11-13 października 2001 r. / FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu
  Adres wydawniczy: Poznań : Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii, 2001
  Strony: s. 201-228, 17 tab.
  ISBN: 83-915528-0-2
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia w okresie okołooperacyjnym.
  Tytuł całości: W: Postępowanie okołooperacyjne / pod red. Witolda Jurczyka i Romana Szulca
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002
  Strony: s. 261-272, tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa ; T. 48
  ISBN: 83-200-2731-4
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/216
  Autorzy: Janina Suchorzewska, Jan Lammek, Jacek Kot, Antonina Buchowiecka, Jerzy Buczkowski, Ewa Karpel, Władysław Kościelniak, Barbara Miłkowska, Andrzej Motuk, Zbigniew Rybicki, Grzegorz Saładajczyk, Barbara Skoczylas-Stoba, Roman Szulc, Laura Wołowicka, Małgorzata Złotorowicz.
  Tytuł: Wieloośrodkowe prospektywne badania zakażeń i stosowanej antybiotykoterapii w wybranych oddziałach intnsywnej terapii.
  Tytuł równoległy: Nosocomial infections and antimicrobial therapy in intensove care. A prospective multicenter study.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2003 : T. 35, nr 2, s. 101-106, bibliogr. 2 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Czwarta generacja cefalosporyn.
  Tytuł równoległy: Fourth generation cephalosporins.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 3, 135-138, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Jarosław Bogdański, Wojciech Kowalczyk, Elżbieta Płocharska.
  Tytuł: Drotrekogina alfa (aktywowana) w leczeniu ciężkiego wstrząsu septycznego.
  Tytuł równoległy: Drotrecogin alpha (activated) in the treatment of severe septic shock.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 4, 218-220, tab., bibliogr. 4 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sepsa - wyzwanie dla medycyny.
  Tytuł równoległy: Sepsis - the challenge for the medicine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 4, 191-197, 4 tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
  Tytuł całości: W: Leki w intensywnej terapii / pod red. Bogdana Kamińskiego i Andrzeja Kublera
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003
  Strony: s. 139-155
  ISBN: 83-200-2624-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Opioidy.
  Tytuł całości: W: Leki w intensywnej terapii / pod red. Bogdana Kamińskiego i Andrzeja Kublera
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003
  Strony: s. 112-138
  ISBN: 83-200-2624-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia wewnątrzszpitalne, środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
  Tytuł całości: W: Leki w intensywnej terapii / pod red. Bogdana Kamińskiego i Andrzeja Kublera
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003
  Strony: s. 323-343
  ISBN: 83-200-2624-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sposoby i metody leczenia niewydolności oddechowej.
  Tytuł całości: W: Ostra niewydolność oddechowa - patofizjologia i leczenie. Wybrane zagadnienia / red. nauk. Zygmunt Antoszewski, Janusz Skalski, Anna Skalska
  Adres wydawniczy: Katowice : "Śląsk" Wydaw. Naukowe, 2003
  Strony: s. 287-325
  ISBN: 83-7164-388-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
  Adres wydawniczy: Kraków, 2003
  Strony: s. 311-350, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sepsa - występowanie, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
  Adres wydawniczy: Kraków, 2003
  Strony: s. 295-310, bibliogr 16 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/216
  Autorzy: P[iotr] Wiśniewski, K[oryna] Socha, J. Drajczyk, W[ojciech] Kozłowski, Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Application of the cryostat histopathological technique in the diagnostic of the fat embolism syndrome.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Anaesthesiologists: Synopsis, Paris, April 18-23, 2004
  Adres wydawniczy: [Paris, 2004]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/216
  Autorzy: Małgorzata Figurska, Elżbieta Płocharska, Andrzej Stankiewicz, Zbigniew Rybicki, Marek Rękas.
  Tytuł: Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi podczas fakotrabekulektomii.
  Tytuł równoległy: Monitoring of blood pressure during phacotrabeculectomy.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2004 : T. 106, nr 1-2 supl., s. 247-251, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Figurska
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  133/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia szpitalne - wyzwanie dla współczesnej medycyny.
  Czasopismo: Medipress Med. Update
  Szczegóły: 2004, Suppl. 2 : Zakażenia szpitalne wywołane gronkowcem MRSA, 3-4, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia gronkowcem MRSA o bardzo ciężkim przebiegu i trudnej do ustalenia etiologii.
  Czasopismo: Medipress Med. Update
  Szczegóły: 2004, Suppl. 2 : Zakażenia szpitalne wywołane gronkowcem MRSA, 12-13, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. L. Johnson, Ch. S. Hirsch, Zachłystowe zapalenie płuc. Rozpoznawanie i leczenie coraz częstszej choroby. Med. Dypl. 2004, 13, 4, 113-122, bibliogr. 18 poz.]
  Tytuł równoległy: Aspiration pneumonia. Recognizing and managing a potentially growing disorder.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 121-122, 125, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Medicine 2003; 113(3): 99-112.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, A[ndrzej] Truszczyński, W[ojciech] Witkowski, W[ojciech] Kowalczyk.
  Tytuł: Analiza bakteriologiczna wczesnego okresu bardzo ciężkich oparzeń.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2005 : T. 37, supl., s. 96-97
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005.09.14
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/216
  Autorzy: J[oanna] Grzesiak, A. Kański, E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, K[rzysztof] Paśnik, E[lżbieta] Płocharska, Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Ocena zależności pomiędzy ciśnieniem mierzonym w pęcherzu moczowym a ciśnieniem w jamie otrzewnej wytworzonym podczas operacji laparoskopowych.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2005 : T. 37, supl., s. 27
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005.09.14
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Płk prof.dr hab.med. Tadeusz Winiarski 1925 - 2005.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 4, 287-288, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sepsa - wyzwanie dla medycyny.
  Tytuł całości: W: Sympozjum Cukrzyca w chirurgii, III Świętokrzyskie Dni Chirurgii, Stopa cukrzycowa, zakażenia i wstrząs septyczny w chirurgii, Kielce, 1-2 kwietnia 2005 r. : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kielce, 2005
  Strony: s. 9-25, bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Instrukcja : Zasady postępowania w diagnostyce bakteryjnego zapalenia płuc u pacjentów sztucznie wentylowanych w szpitalach polowych.
  Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zapalenie płuc i zakażenie odcewnikowe jako współczesne problemy intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: X Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej: "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych", Warszawa, 16-18 listopada 2005
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2005]
  Strony: s. 58-81, il.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Raymond J. Joehl : Ocena przedoperacyjna upośledzenie czynności płuc, serca i nerek oraz współistnienie innych chorób. - Chir. Dypl., 2006, T. 1, nr 2, s. 26-32, bibliogr. 40 poz.]
  Czasopismo: Chirurgia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 2, s. 32-33
  ISSN: 1895-6874
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Sprawozdanie z I Krajowego Forum Wentylacji Dyszowej. 7-8 listopada 2005 Warszawa.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 3, s. 473-474
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/216
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Les, Joanna Grzesiak, Grzegorz Żelichowski, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Non standard translumbar access to inferior vena cava for hemodialysis - a case report.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2007 : Vol. 18, Abstracts Issue, s. 898A
  Konferencja: American Society of Nephrology, San Francisco, 2007.10.31
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sepsa wyzwaniem dla współczesnej medycyny.
  Czasopismo: Ordynator Leków
  Szczegóły: 2007 : 7, 5-6, 3-17, 3 tab., bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Marcin Skibiński.
  Tytuł: Dwukrotne zastosowanie aktywowanego białka C u tego samego pacjenta we wstrząsie wywołanym ostrym zapaleniem trzustki i we wstrząsie septycznym jako powikłaniu jatrogennym.
  Tytuł równoległy: Recombinant human activated protein C administered twice to the same patient with shock caused by the acute pancreatitits and with septic shock as latrogenic complication.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 2007 : 79, 1, 80-88, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. angielskim
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Schorzenia infekcyjne płuc w praktyce ambulatoryjnej - wybrane zagadnienia.
  Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "Chirurgii jednego dnia" : VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk 28.02-3.03.2007 / red. nauk. Dariusz Maciejewski
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Wydaw. alfa-medica press, 2007
  Strony: s. 127-134, bibliogr. 19 poz.
  ISBN: 978-83-7522-003-2
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia.
  Tytuł całości: W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2006 : T. 14 / pod red. Wojciecha Noszczyka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2007
  Strony: s. 9-24, bibliogr. 62 poz.
  Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia 2006.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2008 : 40, 3 : supl. 2, 1-13, bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia 2007.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2008 : 40, 3 : supl. 2, 14-31, bibliogr. 85 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/216
  Autorzy: Janusz Andres, A. Dyaczyńska-Herman, W. Gaszyński, Witold Jurczyk, K. Kusza, A. Nestorowicz, Zbigniew Rybicki, J. Suchorzewska, Tadeusz Szreter, R. Szulc.
  Tytuł: Qvo vadis, polska anestezjo? Dyskuska "okrągłego stołu" XXIII Międzynarodowa Konferencja "Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii" - Książ, 11 maja 2007.
  Tytuł równoległy: Anesthesiology in Poland - Qvo vadis? Round table Conference "Progress in anaesthesiology and Intensive care medicine" - Książ, 11 may 2007.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2008 : 40, 2, 121-130
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia wczoraj, dziś i jutro.
  Tytuł równoległy: Intensive care - yesterday, today and tomorrow.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2008, nr 3, s. 141-144, bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/216
  Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Małgorzata Łabuś, Grzegorz Kade, Grzegorz Żelichowski, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przezlędźwiowa kaniulacja żyły głównej dolnej jako alternatywny dostęp naczyniowy do hemodializ.
  Tytuł równoległy: Translumbar cannulation of vena cava inferior as an alternative method of vascular access for hemodialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 331-334, 6 il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/216
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Zofia Wańkowicz, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przezlędźwiowa kaniulacja żyły głównej dolnej - opis przypadku.
  Czasopismo: Problemy lekarskie
  Szczegóły: 2008, supl., s. 33
  Konferencja: Fundacja Amicus Renis, Kraków, 2008.09.04
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia.
  Tytuł całości: W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2007 : T. 15 / pod red. Wojciecha Noszczyka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2008
  Strony: s. 11-25, bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zastosowanie N7 w intensywnej terapii / Zbigniew Rybicki.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., [b.r.]
  Strony: 54 s. , bibliogr. 59 poz. ; 21 cm
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Ostre zaburzenia w gastroenterologii.
  Tytuł całości: W: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. T. 2
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa Ewa Mayzner-Zawadzka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
  Strony: s. 1241-1272, tab., bibliogr. 39 poz.
  ISBN: 978-83-200-3497-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  158/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia i antybiotykoterapia na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa Ewa Mayzner-Zawadzka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
  Strony: s. 1329-1356, tab., bibliogr. 36 poz.
  ISBN: 978-83-200-3497-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  159/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Hipotermia w leczeniu stanów zagrożenia życia. Aktualny stan wiedzy.
  Tytuł równoległy: Current knowledge on hypothermia in critically ill patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 294-300, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia dorosłych / Zbigniew Rybicki.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Makmed, 2009
  Strony: 781 s. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. [przy rozdz.], streszcz., sum.
  ISBN: 978-83-927780-4-2
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Backx, B. Healy, Poważne zakażenia gronkowcem. Med. Dypl., 2012, 18, 11, 54-59].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 59-60, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Tł. z Clin. Med. 2008; 8 : 535-538.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia.
  Tytuł całości: W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2008 : T. 16 / pod red. Wojciecha Noszczyka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2009
  Strony: s. 10-24, tab., bibliogr. 35 poz.
  Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/216
  Autorzy: W[ojciech] Kowalczyk, A[ndrzej] Truszczyński, D[ariusz] Tomaszewski, Z[bigniew] Rybicki, A[neta] Guzek.
  Tytuł: The comparison of different techniques of bronchial tree specimens collection for microbiological investigations in patients with ventilator-associated pneumonia.
  Tytuł całości: W: 5th Central European Congress of Intensive Care Medicine CECICM,13-15 May 2010, Poznań, Poland
  Adres wydawniczy: Poznań, 2010
  Strony: s [nlb.], Poster [P2]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/216
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, A. Sokalski, J. Buczyńska-Chyl, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przezlędźwiowe cewnikowanie żyły głównej dolnej.
  Tytuł równoległy: Translumbar inferior vena cava cannulation.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2010 : T. 42, nr 4, s. 210-212, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/216
  Autorzy: Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Marcin Możański.
  Tytuł: The Influence of bone cement implantation in primary hip arthroplasty on S100B protein serum concentration and patients' cognitive functions as markers of brain damage.
  Czasopismo: Eur. J. Trauma Emerg. Surg.
  Szczegóły: 2010 : 36, 1, 31-43, 7 il., 15 tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1863-9933
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.257
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/216
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Remote ischaemic preconditioning in patients undergoing off-pump coronary bypass grafting : prospective study and preliminary results.
  Czasopismo: J. Cardiothorac. Vasc. Anesth.
  Szczegóły: 2010 : 24, 3S, S25, O-64.
  Uwagi: EACTA 2010 Abstracts : The 25th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, [9-11 June 2010], Edinburgh, UK / Ed. by Manfred Seeberger, Carl-John Jakobsen, John Manners.
  ISSN: 1053-0770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia dorosłych. Kompendium / Zbigniew Rybicki
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Makmed, 2010
  Strony: 639 s. , il., tab. , 17 cm , indeks
  ISBN: 978-83-927780-9-7
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia.
  Tytuł całości: W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2009 / pod red. Wojciecha Noszczyka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2010
  Strony: s. 11-30, bibliogr. 94 poz.
  Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny. T. 17.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Ocena porównawcza wrażliwości in vitro Pseudomonas aeruginosa oraz Acinetobacter baumannii na karbapenemy.
  Tytuł równoległy: Comparative evaluation of in vitro sensitivity of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii to carbapenems.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 6, s. 2-6, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Analiza in vitro oporności i wrażliwości bakterii na fluorochinolony w materiale Kliniki Intensywnej Terapii i klinik chirurgicznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2011 : T. 43, nr 3 Supl. 1, s. 71-72, bibliogr.
  Uwagi: XVII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Gdańsk, 21-24 września 2011 roku.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  171/216
  Autorzy: Wojciech Kowalczyk, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski, Andrzej Truszczyński, Aneta Guzek.
  Tytuł: Porównanie różnych sposobów pobierania materiału z drzewa oskrzelowego do badań mikrobiologicznych.
  Tytuł równoległy: The comparison of different bronchial aspirate culturing methods in patients with ventilator-associated pneumonia (VAP).
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2011 : T. 43, nr 2, s. 74-79, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/216
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Burnos.
  Tytuł: Hartowanie serca poprzez niedokrwienie tkanek odległych u pacjentow poddawanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2011 : T. 43, nr 3 Supl. 1, s. 46
  Konferencja: , Gdańsk, 2011.09.21
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/216
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Burnos, Ewa Gierak, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko, Grzegorz Suwalski, Przemysław Szałański, Zbigniew Rybicki, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Remote ischemic preconditioning is cardioprotective in patients undergoing off-pump coronary bypass grafting: a prospective randomized controlled study.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, nr 3, s. 146, [Abst.] CMP14.
  Uwagi: ISMICS 2011 Annual Scientific Meeting, 8-11 June, 2011, Washington
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Analiza in vitro oporności i wrażliwości bakterii na fluorochinolony w materiale Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii i klinik chirurgicznych WIM w Warszawie.
  Tytuł równoległy: Bacterial susceptibility and resistance to fluoroquinolones : an in vitro analysis of pathogens isolated at the Intensive Care Unit and the Surgery Units of the Military Institute of Medicine in Warsaw.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s. 305-309, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/216
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Leś, Zbigniew Nowak, Stanisław Niemczyk, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) w leczeniu zakrzepicy cewników permanentnych, w materiale własnym.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 2, s. 145, [Abst.] P-11.
  Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 2-4.06.2011, Rzeszów.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/216
  Autorzy: P. Paluszkiewcz, E. Mayzner-Zawadzka, Włodzimierz Baranowski, G.H. Bręborowicz, M. Brzeziński, G. Durek, A. Dziki, M. M. Czupryńska, M. Lipińska-Gediga, M. Łętowska, A. Mital, E. Nowacka, M. Pychyńska-Pokorska, J. Ratajczak, J. Rogowski, Zbigniew Rybicki, S. Sobieszczyk, R. Trzciński, M. Wawrzynowicz-Syczewska, J. Windyga, M. Wujtewicz.
  Tytuł: Recommendations for the management of trauma or surgery-related massive blood loss.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 2011 : T. 83, nr 8, s. 465-476, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM

  177/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Antybiotykoterapia ciężkich zakażeń u chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii.
  Tytuł równoległy: Antimicrobial therapy of severe infections in critically ill patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 179, s. 338-341, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Aneta Guzek, Dariusz Tomaszewski, Katarzyna Szostakiewicz.
  Tytuł: Badania skażenia powietrza w butelkach zawierających płyny infuzyjne opróżnione w systemie otwartym.
  Tytuł równoległy: The microbial analysis of the air sampled from the intravenous fluid containers after removing its content in the open way.
  Czasopismo: Sepsis
  Szczegóły: 2011 : Vol. 4, nr 5, s.[nlb], bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-6307
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  179/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, J. Jakubaszko.
  Tytuł: Znieczulanie w traumatologii / Red. Charles E. Smith.
  Tytuł równoległy: Trauma anesthesia.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk. pol. wyd. Zbigniew Rybicki, Juliusz Jakubaszko.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medipage, 2011
  Strony: XIII, 402 s. , 30 cm.
  ISBN: 978-83-61104-54-4
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  180/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Analiza in vitro lekowrażliwości gronkowców i enterokoków na wankomycynę i teikoplaninę.
  Tytuł równoległy: In vitro analysis of the susceptibility of staphylococci and enterococci to vancomycin and teicoplanin.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2011 : T. 12, nr 5, s. 27-31, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski, Katarzyna Mackiewicz.
  Tytuł: Lekowrażliwość bakterii na fluorochinolony trzech różnych generacji.
  Tytuł równoległy: Bacterial susceptibility to fluoroquinolones of 3 generations.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 3, s. 43-47, bibliogr. 5 poz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Aneta Guzek, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Wlew ciągły antybiotyków jako metoda leczenia zakażeń bakteryjnych.
  Tytuł równoległy: The continuous infusion of antibiotics as a treatment option in bacterial infections.
  Czasopismo: Forum Zakażeń
  Szczegóły: 2012 : T. 3, nr 3, s. 139-143, bibliogr., sum.
  ISSN: 2082-0623
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zakażenia bakteriami Gram(+), implikacje kliniczne i terapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Infections caused by Gram-positive bacteria : clinical and therapeutic implications.
  Czasopismo: Infections
  Szczegóły: 2012 : T. 1, nr 1, s. 21-23, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 2084-5367
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Zintegrowany system wentylacji mechanicznej i monitorowania funkcji życiowych MOVESTM.
  Tytuł równoległy: MOVESTM - integrated portable ventilator and life support.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 403-406, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensivnoe lecenie vzroslych pacientov / Zbignev Rybickij.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod nauc. red. J.S. Połuszij, U.A. Fesienko, V.S. Fesienko; pieriewod: W. A. Pajkusz.
  Adres wydawniczy: Lublin : Izd. Makmed, 2012
  Strony: 643 s. , tab. , 17 cm
  ISBN: 978-83-927780-6-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: RU
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/216
  Autorzy: Jolanta Korsak, Włodzimierz Baranowski, Anna Jung, Krzysztof Paśnik, J. Ratajczak, P. Radziwon, Zbigniew Rybicki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych / [oprac. Jolanta Korsak et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2012
  Strony: 222 s. , il., tab., , 24 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  ISBN: 978-83-2241-6-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, Zbigniew Rybicki, E. Prokop.
  Tytuł: In vitro sensitivity of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa to carbapenems among intensive care unit patients.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 788, s. 109-116, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Neurobiology of Respiration / Ed. M. Pokorski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.012
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  188/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, Zbigniew Rybicki, E. Prokop.
  Tytuł: In vitro susceptibility of Staphylococci and Enterococci to vancomycin and teicoplanin.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 788, s. 125-132, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Neurobiology of Respiration / Ed. M. Pokorski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.012
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  189/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Nestor i twórca polskiej anestezjologii płk prof. Dr n. med., dr h.c. Stanisław Aleksander Pokrzywnicki 7.05.1909-20.11.1993. Wspomnienie w 20. Rocznicę śmierci.
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 4, s. 195-196, zdj.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  190/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Mariusz Barański, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Porównanie skuteczności in vitro ertapenemu, imipenemu i meropenemu w zakażeniach wywołanych przez Enterobacteriaceae.
  Tytuł równoległy: Comparison of in vitro efficacy of ertapenem, imipenem and meropenem in the infections caused by the Enterobacteriaceae strains family.
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 2, s. 69-74, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  191/216
  Autorzy: A[neta] Guzek, Z[bigniew] Rybicki, K[rzysztof] Korzeniewski, K[atarzyna] Mackiewicz, E[lżbieta] Saks, A[ndrzej] Chciałowski, E. Zwolińska.
  Tytuł: The analysis of etiological factors causing lower respiratory tract infections isolated from hospitalized patients.
  Tytuł całości: W: International Conference Advances in Pneumology, Kassel/Germany, October 25-26, 2013 : Conference program
  Adres wydawniczy: [Kassel, 2013]
  Strony: s. [nlb.1]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antybiotykoterapia w problematyce zakażeń szpitalnych / Zbigniew Rybicki.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2013
  Strony: 366 s. , il., tab. , 19 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  ISBN: 978-83-927780-3-5
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/216
  Autorzy: Katarzyna M. Szostakiewicz, Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Anna Rychlik.
  Tytuł: Śródoperacyjny powrót świadomości podczas znieczulenia ogólnego - wyniki obserwacyjnego badania ankietowego.
  Tytuł równoległy: Intraoperative awareness during general anaesthesia: results of the observational survey.
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 1, s. 23-28, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  194/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antibiotic therapy in problems of nosocomial infections.
  Tytuł równoległy: Problema antibiotikoterapii pri nozokomialnyh infekciăh.
  Czasopismo: Clinical Anesthesiology & Intensive Care / Klinična Anesteziologia ta Intensivna Tetapiă
  Szczegóły: 2014, nr 1(3), s. 119-125, bibliogr. 8 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, UK
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  195/216
  Autorzy: Katarzyna Szostakiewicz, Dariusz Tomaszewski, Adam Machowicz, Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Jarosław Rytwiński.
  Tytuł: Analiza pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii WIM przed i po uruchomieniu Mazowieckiego Centrum Urazowego.
  Tytuł równoległy: Analysis of the patients hospitalized in the Intensive Care Unit Military Medical Institute before and after the opening of the Regional Trauma Center.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 4, s. 392-399, il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia dorosłych. T. 1 / Zbigniew Rybicki
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2014
  Strony: 639 s. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. przy rozdz., streszcz. w jęz. i w jęz. ang. s. XI-XVIII
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3
  ISBN: 978-83-938049-6-2 (1 tom)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/216
  Autorzy: Jolanta Korsak, Włodzimierz Baranowski, Anna Jung, Krzysztof Paśnik, P. Radziwon, J. Ratajczak, Zbigniew Rybicki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych / [oprac. Jolanta Korsak et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2014
  Strony: 245 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 poszerz. i popr.
  ISBN: 978-83-937276-4-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Krzysztof Korzeniewski, Katarzyna Mackiewicz, Elżbieta Saks, Andrzej Chciałowski, E. Zwolińska.
  Tytuł: Etiological factors causing lower respiratory tract infections isolated from hospitalized patients.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 835, s. 37-44, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Korzeniewski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.953
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  199/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Intensywna terapia dorosłych. T. 2 / Zbigniew Rybicki
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Przedm.: Krzysztof Kusza.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2015
  Strony: 517 s. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. przy rozdz., streszcz. w jęz. pol. i w jęz. ang. s. XI-XV
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3
  ISBN: 978-83-938049-8-6 (2 tom)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski, Krzysztof Korzeniewski, Katarzyna Mackiewicz, Elżbieta Wódka.
  Tytuł: Effectivity of antiseptics against some pathogens.
  Tytuł równoległy: Efektywność działania środków dezynfekcyjnych w stosunku do wybranych patogenów.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 2015 : T. 69, nr 4, s. 735-738, 875-877, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Tomaszewski
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  201/216
  Autorzy: Marcin Możański, Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Jolanta Bejm, Mariusz Bałkota.
  Tytuł: Etomidate, but not thiopental, decreases serum cortisol concentration in morbidly obese patients. A randomized controlled trial.
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2016 : T. 48, nr 1, s. 8-13, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  202/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sytuacje kliniczne mające potencjalny wpływ na zwiększone ryzyko znieczulenia ogólnego.
  Tytuł równoległy: The possible influence of different clinical situation on increased risk of general anaesthesia.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2016 : T. 10, wyd. spec. 1, s. 148-161, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Grzegorz Suwalski, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Dobry efekt leczenia dalbawancyną (XydalbaR) zakażenia mostku wywołanego przez Staphylococcus aureus MRSA - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Godd effect treatment sternum infection Staphylococcus aureus MRSA by dalbavancin (XydalbaR) - a case report.
  Czasopismo: Forum Zakażeń
  Szczegóły: 2016 : T. 7, nr 5, s. 397-398, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aneta Guzek
  Konferencja: Towarzystwo Mikrobiologi Klinicznej, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 2016.11.17
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  DOI:
  Adres url:

  204/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Antibiotic therapy in the issues of nosocomial infections / Zbigniew Rybicki
  Adres wydawniczy: Lublin : Makmed Publishing, 2016
  Strony: 384 s. , tab. , 20 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: 1st English ed.
  ISBN: 978--83-943459-3-8
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Grzegorz Suwalski, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Dobry efekt leczenia dalbawancyną (XydalbaŽ) zakażenia mostku wywołanego przez Staphylococcus aureus MRSA - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowe Sympozjum "Postępy w Medycynie Zakażeń", 2-3 grudnia 2016 r.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2016]
  Strony: s. [nlb.], poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Krzysztof Korzeniewski, Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Ewa Zwolińska.
  Tytuł: Bacteriological assessment of Pneumonia caused by Gram-negative bacteria in patients hospitalized in Intensive Care Unit.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 955, s. 39-46, bibliogr. [25] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Oct 14 ; Autor korespondencyjny: Krzysztof Korzeniewski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.760
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  207/216
  Autorzy: Dariusz Tomaszewski, Mariusz Bałkota, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Regionalna saturacja mózgowej (rSO2) oraz biochemiczne markery uszkodzenia mózgowia podczas protezoplastyki stawu biodrowego.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2017 : T. 49, Suppl. 2, s. 9, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: VM Media sp.zo.o. VM Group sp.k, Bydgoszcz, 2017.09.13
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Changes in bacterial flora and antibiotic resistance in clinical samples isolated from patients hospitalized in the Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, between 2005-2012.
  Tytuł równoległy: Zmiany flory bakteryjnej i profilu oporności patogenów na antybiotyki w materiale izolowanym od pacjentów hospitalizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w latach 2005-2012.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 7, nr 2, s. 165-176, bibliogr. 23 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Uwagi: Accepted for publication: 20.04.2017 ; Autor korespondencyjny: Aneta Guzek
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  209/216
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Najczęstsze sytuacje zagrażające życiu związane z szeroko pojętym urazem wielomiejscowym.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu. Biologia i biomechanika leczenia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa Wojciech J. Marczyński
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
  Strony: s. 9-26, bibliogr. 28 poz.
  Uwagi: Rozdział 3
  ISBN: 978-83-200-5302-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  210/216
  Autorzy: Katarzyna Szostakiewicz, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: Non-instrumental clinical monitoring does not guarantee an adequate course of general anesthesia. A prospective clinical study.
  Czasopismo: Biomedical Papers-OLOMOUC
  Szczegóły: 2018 : Vol. 162, nr 3, s. 198-205, bibliogr. 61 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 March 21 ; Autor korespondencyjny Dariusz Tomaszewski
  ISSN: 1213-8118
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.141
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  211/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: In vitro analysis of the minimal inhibitory concentration values of different generations of anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus antibiotics.
  Czasopismo: Indian Journal of Medical Microbiology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 36, nr 1, s. 119-120, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: [Letter]; Epub Jan-Mar 2018 ; Autor korespondencyjny: Dariusz Tomaszewski
  ISSN: 0255-0857
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.950
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  212/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Grzegorz Suwalski, Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Dalbavancin treatment in a deep sternal wound MRSA infection after coronary artery bypass surgery: a case report.
  Czasopismo: Journal of Cardiothoracic Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. e3, 1-4, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 Jan 5 ; Autor korespondencyjny: Dariusz Tomaszewski
  ISSN: 1749-8090
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.470
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  213/216
  Autorzy: Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Wiesława Duszyńska.
  Tytuł: The Polish Prevalence of Infection in Intensive Care (PPIC): a one-day point prevalence multicenter study.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 28, nr 7, s. 907-912, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Apr 13 ; Autor korespondencyjny: Wiesława Duszyńska
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  214/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Zbigniew Rybicki, Dariusz Tomaszewski.
  Tytuł: An analysis of the type and antimicrobial resistance of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae isolated at the Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, 2009-2016.
  Czasopismo: Jundishapur Journal of Microbiology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 12, nr 1, s. e67823, 1-6, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Publ. online: 2019 Jan. 9 ; Autor korespondencyjny: Dariusz Tomaszewski
  ISSN: 2008-3645
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.593
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  215/216
  Autorzy: Dariusz Tomaszewski, Mariusz Bałkota, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Regional cerebral oxygen saturation decreases during primary hip arthroplasty: an analysis of perioperative regional cerebral oxygenation (rSO2), S100 calcium-binding protein B (S100B) and glial fibrillary acidic protein (GFAP) values. A pilot study.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2019 : Vol. 25, s. 525-531, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Published 2019 Jan 18; Autor korespondencyjny: Dariusz Tomaszewski
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.918
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  216/216
  Autorzy: Aneta Guzek, Wojciech Braksator, Zbigniew Gąsior, Mariusz Kuśmierczyk, Jacek Różański, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - czy możemy leczyć skuteczniej?
  Tytuł równoległy: Infective endocarditis - can we treat it more effectively?
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 17, nr 1, s. 8-14, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Online publish date: 2020/04/08; Autor korespondencyjny: Aneta Guzek
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM