WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SIELUŻYCKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/60
Autorzy: Katarzyna Ząbkowska, Maria Górnaś, Joanna Sielużycka.
Tytuł: Diagnostyka mammograficzna i jej rola w rozpoznawaniu raka sutka.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1996 : 3, 8, 379-381, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/60
Autorzy: Joanna Sielużycka, Maria Górnaś, Katarzyna Ząbkowska, Cezary Szczylik.
Tytuł: Rola współczesnej ultrasonografii w diagnostyce raka sutka.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1996 : 3, 8, 382-384, bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/60
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, J[erzy] Trawiński, K[atarzyna] Ząbkowska, M[aria] Górnaś, A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Compliance sonographic and cytologic assessment of nonpalpable breast tumors.
Czasopismo: Eur. Radiol.
Szczegóły: 1997, Suppl. to Vol. 7, 333
Uwagi: ECR'97 : European Congress of Radiology, March 2-7, 1997, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/60
Autorzy: R[enata] Zakrzewska, J[oanna] Sielużycka, J[erzy] Trawiński, M[arek] Klewar, M[aria] Górnaś, K. Ząabkowska [Ząbkowska], A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Evaluation of the usefulness of color and power Doppler sonographic vascular tests in differential diagnosis of breast tumours.
Czasopismo: Eur. Radiol.
Szczegóły: 1997, Suppl. to Vol. 7, 333
Uwagi: ECR'97 : European Congress of Radiology, March 2-7, 1997, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/60
Autorzy: M[aria] Górnasiowa, K[atarzyna] Ząbkowska, J[oanna] Sielużycka, J[erzy] Trawiński, W[ojciech] Skawińska [Skawina], C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Rola badań stereotaktycznych w różnicowaniu bezobjawowych zmian w sutkach.
Tytuł całości: W: I Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa 4-6 września 1997 : Streszczenia - Abstracts
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: s. 39-40
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/60
Autorzy: P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, P[iotr] Kowalski, P[rzemysław] Langiewicz, A[ndrzej] Dzipanow, A[ndrzej] Staszewski, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Wczesne wyniki leczenia zaawansowanego raka jajnika chemioterapią systemową złożoną z cyklofosfamidu, epirubicyny, carboplatyny w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową z carboplatyną.
Tytuł całości: W: I Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa 4-6 września 1997 : Streszczenia - Abstracts
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: s. 20-21
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/60
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, W[ojciech] Skawina, M[aria] Górnasiowa, K[atarzyna] Ząbkowska, J[erzy] Trawiński, A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Ultrasound examination in evaluation of nonpalpable breast lesions.
Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
Szczegóły: 1997 : Vol. 23, Suppl. 1, s. S158
Uwagi: VIII Congress of World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology; V Congress of World Federation of Sonographers, Buenos Aires, Argentina, September 1-5, 1997.
ISSN: 0301-5629
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/60
Autorzy: M[aria] Górnaś, K[atarzyna] Ząbkowska, J[oanna] Sielużycka, W[ojciech] Skawina, A. Wojciechowski.
Tytuł: Value of streotactic examination in evaluating of nonpalpable breast lesions.
Tytuł całości: W: 20th International Congress of Radiology, 19th-23th September 1998, ITPO, New Dellhi, India
Adres wydawniczy: [New Delhi, 1998]
Strony: s. 219
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/60
Autorzy: M[aria] Górnaś, J[erzy] Trawiński, K[atarzyna] Ząbkowska, J[oanna] Sielużycka, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, W[ojciech] Kozłowski, P[aweł] Górnaś, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: The role of mammography in evaluation of neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer - preliminary report.
Czasopismo: Ann. Oncol.
Szczegóły: 1998 : 9, suppl. 4, 31
Uwagi: 23rd Congress of the European Society for Medical Oncology, Athens, Greece, 6-10.11.1998.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/60
Autorzy: J[oanna] G. Sielużycka, W[ojciech] Skawina, P[aweł] Twarkowski, J[erzy] Trawiński.
Tytuł: The usefulness of high frequency ultrasound as a first-line diagnostic tool in non-palpable breast nodules.
Czasopismo: BJR
Szczegóły: 1998 : 71, Suppl., 127
Uwagi: Radiology 1998 Imaging, Science & Oncology, Birmingham 1-3 June, 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/60
Autorzy: P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, P[iotr] Kowalski, P[rzemysław] Langiewicz, A[ndrzej] Dzipanow, A[ndrzej] Staszewski, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Pilot study of ovarian cancer systemic chemotherapy with Cyclophosphamide, Epirubicin, Carboplatin with Concomitant Intraperitoneal Carboplatin.
Czasopismo: Eur. J. Cancer
Szczegóły: 1998 : 34, Suppl. 2, S22
Uwagi: Third Educational Convention of the European School of Oncology, 28-30 May 1998, Lingotto, Turin, Italy.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/60
Autorzy: Marek Klewar, Renata Zakrzewska, Joanna Sielużycka, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Wgłobienie krętniczo-kątnicze jelita grubego u dorosłego.
Tytuł równoległy: Ileocaecal invagination in an adult.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 9-10, s. 593-596, bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/60
Autorzy: P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, P[iotr] Kowalski, P[rzemysław] Langiewicz, A[ndrzej] Dzipanow, A[ndrzej] Staszewski, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Rola chemioterapii systemowej złożonej z cyklofosfamidu, epirubicyny, carboplatyny w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową z carboplatyną w terapii raka jajnika. Wczesne wyniki efektywności chemioterapii systemowej i dootrzewnowej złożonej z taxoidów i carboplatyny w przypadku wznowy.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 76
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/60
Autorzy: W[ojciech] Skawina, W[ojciech] Marczyński, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Ocena stawów biodrowych u noworodków i niemowląt według metody Graf'a oraz w modyfikacji własnej.
Tytuł równoległy: Evaluation of hip joints in newborns and infants by Graf and our modification.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998, supl. 2, 172
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/60
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[aweł] Twarkowski, W[ojciech] Skawina, M[arek] Klewar, M[aria] Górnasiowa, K[atarzyna] Ząbkowska.
Tytuł: Ocena ultrasonograficzna niepalpacyjnych guzów litych sutków.
Tytuł równoległy: Ultrasonographic assessment of non-palpable breast tumors.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : 2, supl., 75
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/60
Autorzy: M[arek] Klewar, W[ojciech] Skawina, M[irosław] Osiecki, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej - prezentacja przypadków.
Tytuł równoległy: Subclavian steal syndrome - case presentation.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : 2, supl., 43
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/60
Autorzy: Joanna Sielużycka.
Tytuł: Wartość badań ultrasonograficznych w diagnostyce różnicowej niepalpacyjnych, litych guzów sutka. Praca doktorska / Joanna Sielużycka; Zakład Radiologii Lekarskij, Poradnia Patologii Sutka Oddziału Klinicznego Onkologicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: 81 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr.89 poz., streszcz., sum., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Cezary Szczylik prof. nadzw. - [Obrona : 21.04.1999 r]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/60
Autorzy: Joanna Sielużycka, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Badanie ultrasonograficzne w rozpoznawaniu raka piersi.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1998 : 2, 3, 109-110, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Artykuł prezentowany na Międzynarodowym Sympozjum nt. współczesnych metod rozpoznawania raka piersi, Warszawa, 16-17.01.1998.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/60
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, M[aria] Górnaś, K[atarzyna Ząbkowska, J[erzy] Trawiński, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Is mammography useful for the evaluation of tumour response to pre-operative chemotherapy?
Czasopismo: Br. J. Radiol.
Szczegóły: 1999 : 72, Suppl., 100
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

20/60
Autorzy: Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Przemysław Langiewicz, Piotr Kowalski, Jan Korniluk, Joanna Sielużycka, Andrzej Staszewski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Experience in ovarian cancer primary systemic chemotherapy with cyclophosphamide, epirubicin, carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin.
Czasopismo: EJC European Jopurnal of Cancer
Szczegóły: 1999 : Vol. 35, Suppl. 4, s. S245, Meeting Abstract: 971.
Konferencja: , Vienna, 1999.09.12
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  21/60
  Autorzy: W[ojciech] Skawina, W[ojciech] Marczyński, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Analysis of results of the USG examinations of the hip joint of newborns and infants according to the Graf method and oneself modification.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 1999 : 9, Suppl. 1, 536
  Uwagi: Europejski Kongres Radiologiczny, Wiedeń 7-12.03.1999
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/60
  Autorzy: Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Piotr Kowalski, Przemysław Langiewicz, Andrzej Dzipanow, Andrzej Staszewski, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Experience in ovarian cancer primary systemic chemotherapy with cyclophosphamide, epirubicin, carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin and second line systemic and intraperitoneal treatment with taxoids and carboplatin.
  Tytuł całości: W: Ninth International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, 2-5 February, 1999 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Paris, 1999]
  Strony: s. 270
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/60
  Autorzy: P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka, M[ałgorzata] Chomicka, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Characteristic of patients with advanced malignant melanoma treated chemotherapy with IL-2 (proleukin).
  Tytuł całości: W: Second International Congress, 29 July to 1 August 1999, San Francisco, California
  Adres wydawniczy: [San Francisco, 1999]
  Strony: 28, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/60
  Autorzy: Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Jan Korniluk, Piotr Kowalski, Przemysław Langiewicz, Andrzej Staszewski, Adam Kaliński, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia ogólnoustrojowa złożona z cyklofosfamidu, epirubicyny, carboplatyny w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową z carboplatyną w terapii raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Ovarian cancer primary systemic chemotherapy with cyclophosphamide, epirubicin, carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 1999 : T. 3, nr 5, s. 203-207, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Nurzyński
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  25/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka, Paweł Twarkowski, Jerzy Trawiński, Wojciech Skawina, Katarzyna Ząbkowska, Maria Górnasiowa, Grzegorz Nowicki.
  Tytuł: Badania ultrasonograficzne w diagnostyce różnicowej niepalpacyjnych litych guzów sutka.
  Tytuł równoległy: Ultrasonographic assessment in differential diagnosis of non-palpable breast tumors.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 133-135, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Joanna Sielużycka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  26/60
  Autorzy: P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka, M[ałgorzata] Chomicka, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Caracteristic of patients with advanced malignant melanoma treated chemotherapy with IL-2/proleukine.
  Tytuł całości: W: 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment, 6-9 fevrier 2001, Paris
  Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
  Strony: S14-01
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/60
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, G[rzegorz] Aderek, J[oanna] Sielużycka, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of articular pathology in patients with different etiology arthritis.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2001 : 20, 3 Suppl. : Official Proceedings 45th Annual Convention, March 11-14, 2001, 32
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/60
  Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka, M[ałgorzata] Chomicka, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: The usefulness of ultrasound examination in the evaluation of patients with malignant melanoma treated by chemotherapy.
  Tytuł całości: W: Wembley Conference Centre,London, 21-23 may 2001 : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [London, 2001]
  Strony: 80
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/60
  Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[aweł] Twarkowski, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Power Doppler ultrasound examination in the evaluation of patients with malignant melanoma treated by chemotherapy.
  Czasopismo: Cancer Imaging.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, Spec. Iss. 2, s. 28-29
  ISSN: 1740-5025
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/60
  Autorzy: M[aria] Górnaś, E[wa] Pieńkowska, W[ojciech] Kozłowski, P[iotr] Wiśniewski, J[oanna] Sielużycka, P[aweł] Górnaś, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hormonal receptor status and HER2 expression in correlation between age, pathological type, mammographical and ultrasound view of breast cancer treated in oncology clinic of military medical academy, Warsaw, Poland.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2002 : Vol. 38, Suppl. 3, s. S147, Meeting Abstract: 404
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  31/60
  Autorzy: Agnieszka Kozak, Wojciech Pawlak, Katarzyna Ząbkowska, Sylwia Oborska, Maria Górnasiowa, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Genetic testing in women with familial history of breast and ovarian cancer - our results.
  Tytuł całości: W: European Project on Development of Cancer Family Syndrome Registries, V th Framework Programme Project Number QLRI CT 1999 00063. Hereditary cancers - prophylactics, diagnostics, treatment. Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Międzyzdroje, 23-24 maja 2002
  Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 2002
  Strony: s. 22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/60
  Autorzy: J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: 5-years observation of non-palpable breast tumors.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 105
  Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw - Poland, 3rd-7th July 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/60
  Autorzy: Agnieszka Kozak, Wojciech Z. Pawlak, Katarzyna Ząbkowska, Justyna Pronobis, Joanna Sielużycka, Maria Górnasiowa.
  Tytuł: Testy genetyczne w ocenie ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi i jajnika.
  Tytuł równoległy: Genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer susceptibility.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 201-204, bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  34/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka, J[oanna] Paprocka, P[rzemysław] Langiewicz, A[nna] Ciechomska, G[rzegorz] Aderek.
  Tytuł: Clinical evaluation of ultrasound examination for assessing of the effects and for diagnosis of recurrence of malignant melanoma after chemotherapy.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 151
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka, M[aria] Górnaś, M[irosław] Osiecki, S. Pieńkowska, K[atarzyna] Ząbkowska, A[nna] Ratyńska, P[iotr] Wiśniewski, A[nna] Ciechomska, G[rzegorz] Aderek.
  Tytuł: Correlation between ultrasound examination and biological characteristic of breast cancer.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 160
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/60
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasound and magnetic resonance imaging of the rheumatoid hand.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 117
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/60
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of the hand in early rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 119
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/60
  Autorzy: Grzegorz Aderek, A[ndrzej] Chciałowski, R[obert] Olszewski, M[agdalena] Żabicka, J[oanna] Sielużycka, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Usefulness of transbronchial ultrasound guided biopsy.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting, 27-30 April 2003, Copenhagen : Final Programme & Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Copenhagen] : [b.w.], [2003]
  Strony: s. 112, S28.6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/60
  Autorzy: J[oanna] Sielużycka, M[aria] Górnaś, W[ojciech] Kozłowski, E. Pieńkowska, A[nna] Ratyńska, K[atarzyna] Ząbkowska, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Hormonal receptor status and HER-2 expression in correlation between age, pathological type, ultrasound, and mammographical view of breast cancer treated in oncology clinic.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 29, nr 5S, s. S199
  Uwagi: Official Proceedings of the 10th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa w czerniaku złośliwym.
  Tytuł równoległy: Diagnostic imaging of malignant melanoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 569-571, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  41/60
  Autorzy: K. Mlosek, M. Wysocki, J[oanna] Sielużycka, W. Jakubowski, E. Pieńkowska.
  Tytuł: The value of three-dimensional (3D) ultrasound examination in the assessment of small breast tumours.
  Czasopismo: Breast Cancer Res.
  Szczegóły: 2004 : 6, Suppl. 1 : Symposium Mammographicum 2004, Edinburgh International Conference Centre, 19-20 July 2004, Abstracts, S29
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/60
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, J[erzy] Kotowicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasonography vs electromyography of the median nerve carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2004 : 23, 6 Suppl. : Official Proceedings - AIUM Annual Convention, June 20-22, 2004, Phoenix - USA, S59
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/60
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, J[erzy] Kotowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of the median nerve in carpal tunel syndrome.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2004 : 23, 6 Suppl. : Official Proceedings - AIUM Annual Convention, June 20-22, 2004, Phoenix - USA, S117
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/60
  Autorzy: M. Klewar, A[rkadiusz] Zegadło, P[iotr] Koziński, G[rzegorz] Nowicki, M[ałgorzata] Murawska, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ocena ultrasonograficzna mięśni prostych oka w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł równoległy: Ultrasound review of eye orbital rectal muscle in Grave's orbitopathy.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 241, tab.
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 241-242.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/60
  Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[aweł] Twarkowski, A. Zygadło, M. Klewar.
  Tytuł: Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem opcji Power Doppler w diagnostyce obwodowej węzłów chłonnych u pacjentów z czerniakiem złośliwym.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 17 : Streszczenia referatów naukowych VII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 3-6 czerwca 2004 roku, Kielce, 108
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/60
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, A[rtur] Bachta, K[azimierz] Tomczykiewicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 17 : Streszczenia referatów naukowych VII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 3-6 czerwca 2004 roku, Kielce, 129
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Standardy i możliwości mammografii w diagnostyce chorób sutka.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa w chorobach sutka / pod red. W. Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2005
  Strony: s. 26-38
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/60
  Autorzy: J[oanna] G. Sielużycka, E[wa] S. Pieńkowska, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Is ultrasound useful for the evaluation of tumour response to preoperative chemotherapy?
  Czasopismo: Ultraschall Med.
  Szczegóły: 2005 : 26, Iss. S 1, [b.s.]
  Uwagi: EUROPSON 2005 - XVII European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Geneva, Switzerland 25.-28. September 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/60
  Autorzy: W. Jakubowski, M. Postolski, Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Diagnostyka ultrasonograficzna przerzutów nowotworowych do sutka.
  Tytuł równoległy: Ultrasound diagnosis of the breast metastases.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 24, 56-59, 5 il., 3 tab., bibliogr. 8 poz.,, streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka, M. Postolski, W. Jakubowski, E[wa] S. Pieńkowska.
  Tytuł: Rak piersi wewnątrz torbieli. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Intracystic breast carcinoma. A case report.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 24, 106-108, 3 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/60
  Autorzy: M. Postolski, J[oanna] Sielużycka, K. Mlosek.
  Tytuł: Mammograficzne mikrozwapnienia w ultrasonografii w korelacji z wyborem techniki weryfikującej oraz zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego 2. generacji (SP-3).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Suppl.1 :, s. 24
  Uwagi: Praca zrealizowana z grantu KBN nr Pb 05 24675/04.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/60
  Autorzy: K. Szopiński, R. K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, C. Mróz, E[wa] S. Pieńkowska, A. Przelaskowski.
  Tytuł: Możliwości rejestracji całości tkanek sutka i dołu pachowego w ultrasonografii trójwymiarowej (SP-1).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 22
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/60
  Autorzy: W. Jędrzejczak, W. Jakubowski, E. Białek, K. Szopiński, M. Serafin-Król, K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, M. Postolski.
  Tytuł: Polish Experience with 2nd generation of ultrasound contrast agent (SK-12).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 125
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/60
  Autorzy: M. Postolski, K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, W. Jędrzejczak, W. Jakubowski.
  Tytuł: Zastosowanie ultrasonograficznego środka kontrastującego 2. generacji w diagnostyce zmian ogniskowych sutka (SP-2).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 23
  Uwagi: Praca zrealizowana w ramach grantu KBN nr 2 PB05075 28.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/60
  Autorzy: Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Klasyfikacja BI-RADS w ocenie zmian w obrębie piersi.
  Czasopismo: BayerScheringPharm
  Szczegóły: 2007, 1, 26-27, il.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/60
  Autorzy: K. Szopiński, K. R. Mlosek, C. Mróz, A. Przelaskowski, Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Możliwości rejestracji całości tkanek sutka i dołu pachowego w ultrasonografii trójwymiarowej.
  Tytuł równoległy: Whole-breast ultrasound documenting the total volume of the breast and axillary region - a feasibility study.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2007, 31, 47-52, 5 il., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/60
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dominik Bień, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako ewentualna przyczyna zaburzeń słuchu i równowagi u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej CSK MON WIM w latach 2000-2008.
  Tytuł równoległy: Vacsular compression syndrome of the vestibulocochlear nerve as a potential cause of hearing and inner-ear balance disorders in patients treated in the Department of Otolaryngology at the Military Medical Institute in Warsaw from 2000 to 2008.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 211-215, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/60
  Autorzy: Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Agata Cieślak, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Status genu BRCA1 a zachorowanie na dziedziczną postać raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Status of the BRCA1 gene and incidence of hereditary ovarian cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 2, s. 72-78, bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.104
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  59/60
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Arkadiusz Zegadło, Artur Maliborski, Joanna Sielużycka, Sebastian Czarkowski.
  Tytuł: Łąkotki stawowe w badaniu MR stawu kolanowego - czy proste do oceny?
  Tytuł równoległy: The knee menisci in MRI examination - is it easy to examine?
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 138-139
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/60
  Autorzy: Marta Kania-Pudło, Magdalena Żabicka, Arkadiusz Zegadło, Sebastian Czarkowski, Joanna Sielużycka, Artur Maliborski.
  Tytuł: Uszkodzenia towarzyszące obrażeniom więzadła krzyżowego przedniego w urazie skrętnym piwotującym kolana w badaniu MR kolana.
  Tytuł równoległy: Pivot shift knee injury in MRI examination - findings associated with anterior cruciate ligament tear.
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 284-285
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM