WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SKROBOWSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 113Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/113
Autorzy: Mieczysław Lachowski, Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska, Jan K. Podgórski, Andrzej Kadłubowski.
Tytuł: Myelography and myelo-CT diagnosis of the effects of spinal cord compression in cervical discopathy.
Tytuł całości: W: 8th European Congress of Radiology ECR' 93, September 12-17, 1993 Vienna, Austria: Programme and Abstract
Adres wydawniczy: [Vienna, 1993]
Strony: s. (167) 79
Uwagi: 8 Europejski Kongres Radiologiczny, Vienna (Austria), 12-17.11.1993.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

2/113
Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[ndrzej] Giza, B[ożena] Pietrzak.
Tytuł: Application of multidimentional reconstruction for CT-peritoneography in patients with continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
Czasopismo: Eur. Radiol.
Szczegóły: 1995 : Suppl. to Vol. 5, S310
Uwagi: 9 Europejski Kongres Radiologów, Wiedeń (Austria), 5-10.03.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/113
Autorzy: Bożena Pietrzak, Ewa Skrobowska, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Imaging of peritoneal cavity (PC) in CAPD.
Czasopismo: Perit. Dial. Int.
Szczegóły: 1995 : 15, Suppl., S87
Uwagi: - 7 Międzynarodowy Kongres nt. dializy otrzewnowej, Sztokolm (Szwecja), 18-21.06.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: SV
Polskie hasła przedmiotowe:

4/113
Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[ndrzej] Giza, M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Kadłubowski, B[ożena] Pietrzak.
Tytuł: Peritoneografia tomograficzno-komputerowa i jej wielowymiarowa rekonstrukcja w obrazowaniu otrzewnej dla potrzeb dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19 października 1995 : Streszczenia referatów / Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: C 18
Uwagi: 34 Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19.10.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/113
Autorzy: A[ndrzej] Kadłubowski, A[ndrzej] Giza, M[ieczysław] Lachowski, J[an] K. Podgórski, E[wa] Skrobowska, M[agdalena] Żabicka.
Tytuł: Wartość TK w ocenie stawów mięzykręgowych dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego (L4-S1) w przebiegu ostrej i przewlekłej dyskopatii.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19 października 1995 : Streszczenia referatów / Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: C 73
Uwagi: 34 Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19.10.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/113
Autorzy: Andrzej Kański, Bożena Zaleska, Andrzej Staszewski, Piotr Ulatowski, Ewa Skrobowska.
Tytuł: Przypadek 69-godzinnej ślepoty po operacji cesarskiego cięcia w przebiegu EPH gestozy.
Tytuł równoległy: Sixty-nine hours of blindness after cesarean section in patient with toxaemia of pregnancy.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1995 : 27, 4, 283-287, ryc., bibliogr. 29 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/113
Autorzy: B[ożena] Pietrzak, E[wa] Skrobowska, A[ndrzej] Giza, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Adaptation of standard peritoneography (SPCT) to kinetic studies of peritoneal transport in CAPD. Preliminary results.
Czasopismo: Int. J. Artif. Organs
Szczegóły: 1996 : 19, 9, 509
Uwagi: XXIII Congress of the European Society for Artificial Organs, Warsaw, October 17-19, 1996.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/113
Autorzy: E[wa] Skrobowska, B[ożena] Pietrzak, A[ndrzej] Giza, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Multidimensional reconstruction of standart peritoneal CT (RSPCT) in CAPD.
Czasopismo: Int. J. Artif. Organs
Szczegóły: 1996 : 19, 9, 510
Uwagi: 23 Congress of ESAO, Warsaw, 17-19 October 1996.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/113
Autorzy: Maciej Błaszczyszyn, Ewa Skrobowska, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Przypadek choroby Wilsona.
Tytuł równoległy: A case of Wilson disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 99-103, bibliogr. 14 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/113
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak, Ewa Skrobowska.
Tytuł: Imaging of the peritoneal cavity in CAPD.
Czasopismo: Perit. Dial. Int.
Szczegóły: 1996 : 16, Suppl. 1, 434-439, fig., bibliogr.
Uwagi: Proceedings of the ISPD '95 - the VIIth Congress of the ISPD, June 18-21, 1995, Stockholm, Sweden.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.177
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  11/113
  Autorzy: Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Peritoneografia tomograficzno-komputerowa i jej wielowymiarowa rekonstrukcja w obrazowaniu otrzewnej dla potrzeb dializy otrzewnowej. Praca doktorska / Ewa Skrobowska ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Zakład Radiologii Lekarskiej w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: [3], 49 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Piotr Kozłowski. -11.06.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/113
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Ewa Skrobowska, Andrzej Giza, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Visualization of exit-site (ES) and catheter subcutaneous tunnel (CST) in CAPD programme.
  Tytuł całości: W: Abstracts of 2nd Baltic Meeting on Nephrology, 25-27 April 1997, Gdańsk
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1997]
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/113
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, E[wa] Skrobowska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Adhesions in peritoneal cavity (AiPC) in the course of CAPD.
  Czasopismo: Aktuality v nefrologii
  Szczegóły: 1998 : 4, 1, 60
  Uwagi: 14th Danube Symposium on Nephrology, Prague, September 3-6,1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, R[yszard] Malinowski, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Quantitative evaluation of the extent of pulmonary emphysema in high resolution computed tomography (HRCT) and pulmonary function tests (PFT).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1998 : 12, Suppl. 28, 145
  Uwagi: ERS Annual Congress, Geneva, Switzerland, September 19-23, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, R[yszard] Malinowski, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Ilościowa ocena stopnia nasilenia rozedmy płuc w tomografii komputerowej i badaniach czynnościowych oddychania.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [30]
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Chciałowski, A[ndrzej] Kadłubowski, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Wybrane aspekty współczesnej diagnostyki rozstrzeni oskrzeli w tomografii komputerowej i bronchofiberoskopii.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: , s. [14b].
  Uwagi: 10 Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, E[lżbieta] Łuczak, R[yszard] Malinowski, P[aweł] Maleszka, E[wa] Bielczyńska, A[ndrzej] Kadłubowski.
  Tytuł: Ocena nasilenia zmian rozedmowych płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) i badaniach czynnościowych oddychania.
  Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
  Adres wydawniczy: Katowice, 1998
  Strony: A-34
  ISBN: 83-86923-67-9
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, M[agdalena] Żabicka, G. Wojtas, P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Dąbek, E[wa] Bielczyńska, A[gnieszka] Warczyńska, S. Gruszka.
  Tytuł: Płucna postać ziarniniaka kwasochłonnego (Histicytozy X) - Opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia w języku polskim
  Adres wydawniczy: Katowice, 1998
  Strony: P-7
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, E[wa] Skrobowska, E[wa] Bielczyńska, A[ndrzej] Kadłubowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości i bronchofiberoskopia jako narzędzia oceny rozstrzeni oskrzeli.
  Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia w języku polskim
  Adres wydawniczy: Katowice, 1998
  Strony: A-35
  ISBN: 83-86923-67-9
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/113
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Łuczak, Ryszard Malinowski, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ilościowa ocena stopnia nasilenia rozedmy płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości i badaniach czynnościowych oddychania u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł całości: W: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, 1999
  Strony: s. 121-134, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  ISBN: 83-912231-0-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, E[lżbieta] Łuczak.
  Tytuł: Pulmonary emphysema - quantitative evaluation in high resolution computed tomography (HRCT) and pulmonary function tests (PFT).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 1999 : 9, Suppl. 1 : ECR '99 European Congress of Radiology, March 7-12, 1999 Vienna, Austria, 265
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/113
  Autorzy: Magdalena Żabicka, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska, Andrzej Pytlewski, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Kontrastowe badanie MRA tętnic płucnych - doniesienia wstępne.
  Tytuł równoległy: Contrast enhanced MRA of pulmonary arteries - preliminary report.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
  Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
  Strony: 33
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/113
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, M[agdalena] Żabicka, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Program Nawigator Advantage Windows jako narzędzie ułatwiające ocenę naczyń mózgowych i obwodowych.
  Tytuł równoległy: Nawigator Advantage Windows - the method that helps to evaluate cerebral and peripheral vessels.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
  Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
  Strony: 82
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, P[aweł] Twarkowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[agdalena] Żabicka, J. Ryterski, A[ndrzej] Pytlewski.
  Tytuł: Przydatność diagnostyczna sekwencji FLAIR w ocenie guzów i zmian guzopodobnych mózgowia.
  Tytuł równoległy: Usefulness of FLAIR sequence in evaluation of tumours and tumour-like brain change.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
  Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
  Strony: 79
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/113
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena porównawcza obrazu endoskopowego oraz tomografii komputerowej w zapaleniu zatok.
  Tytuł równoległy: Comparative assessment of endoscopic and CT images in sinusitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 1-2, s. 43-46, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/113
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska, Jacek Matuszak, Magdalena Żabicka, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: 1,5 teslowy aparat do rezonansu magnetycznego, (rok produkcji 1998) z szybką platformą gradientową i nowoczesnym oprogramowaniem w diagnostyce narządowej.
  Tytuł równoległy: 1.5 T MRI unit (manufactured in 1998) equipped with fast gradient platform and advanced software used in organ imaging.
  Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
  Szczegóły: 1999 : 7, 1, 64-68, 8 ryc.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/113
  Autorzy: J. Sikorska, Jerzy Walecki, E. Jurkiewicz, U. Fiszer, Beata Tomik, Romana Bogusławska, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Przydatność metody tłumienia sygnału z płynu mózgowo-rdzeniowego w sekwencji inwersji i powrotu MR (FLAIR) w diagnostyce zmian naczyniopochodnych mózgowia : porównanie z tomografią komputerową i sekwencjami echa spinowego MR.
  Tytuł równoległy: The value of fluid-attenuated inversion-recovery sequence (FLAIR) in diagnosis of cerebrovazcular lesions : the comparison with computed tomography and spin-echo MR sequences.
  Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
  Szczegóły: 1999 : 7, 1, 12-22, 8 ryc., 8 tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/113
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, E[wa] Skrobowska, A[nna] Olszowska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Long term monitoring of CAPD programme with different imaging methods (1988-1999).
  Tytuł całości: W: XXXVI Congres of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Assosiation, September 5-8, 1999, Madrid, Spain : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1999]
  Strony: s. 327
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/113
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Andrzej Chciałowski, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Rola tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zmian płucnych w przebiegu sarkoidozy - doświadczenie własne.
  Tytuł równoległy: Role of High Resolution Computed Tomography (HRCT) in the pulmonary sarcoidosis evaluation - preliminary observations.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 137-146, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISBN: 83912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/113
  Autorzy: Paweł Twarkowski, M. Wydrzyński, J. Ryterski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Diagnostyka raka szyjki macicy w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym.
  Tytuł równoległy: CT and MRI diagnostics in uterine cervix carcinoma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 4, s. 237-238, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  31/113
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski, Grzegorz Wojtas, Andrzej Dąbek, Stefan Gruszka.
  Tytuł: Izolowana postać płucna ziarniniaka kwasochłonnego.
  Tytuł równoległy: Isolated pulmonary eosinophilic granuloma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 146-148, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Żabicka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  32/113
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, J. Ryterski.
  Tytuł: MR pulmonary angiography in patients with chronic pulmonary hypertension-preliminary observations.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 225-226
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/113
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Ewa Skrobowska, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Angiografia MR (MRA) tętnic płucnych u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
  Tytuł całości: W: XII Spotkanie Polskiej Sekcji European Respiratory Society, Karpacz 19-23.010.2001 : program
  Adres wydawniczy: [Karpacz, 2001]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/113
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Janusz Płomiński, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ewolucja zmian pourazowych kolana w obrazie MR.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 279
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/113
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ocena ekspansji okołosiodłowej guzów przysadki mózgowej w skali Knosp'a u chorych z akromegalią.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/113
  Autorzy: Sławomir Skrzyński, T. Mandat, Ewa Skrobowska, Andrzej Koziarski, Jerzy Walecki, E. Tarasów, B. Kubas, Arkadiusz Wilk.
  Tytuł: Ocena przydatności MRS przy kwalifikacji chorych do zabiegów neurochirurgicznych.
  Tytuł całości: W: Choroby naczyniowe mózgu : Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 5-7 września 2002
  Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2002]
  Strony: s. 78
  Uwagi: Toż w jęz. ang. MRS usefulness during qualification for neurosurgical procedures. Tamże s. 79
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/113
  Autorzy: Sławomir Skrzyński, Ewa Skrobowska, Andrzej Koziarski, T. Mandat, Jerzy Walecki, E. Tarasów, Arkadiusz Wilk.
  Tytuł: The role of MRS in differentiating glial tumor regrowth with postoperative and postradiative glial scar.
  Tytuł całości: W: Choroby naczyniowe mózgu : Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 5-7 września 2002
  Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2002]
  Strony: s. 79
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/113
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, T. Mandat, Sławomir Skrzyński, Andrzej Koziarski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Zastosowanie MRS w różnicowaniu zmian rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł całości: W: Choroby naczyniowe mózgu : Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 5-7 września 2002
  Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2002]
  Strony: s. 101-102
  Uwagi: Toż w jęz. ang. MRS as a tool of differentation of expansive mass lesions of the central nervous sytem. Tamże s. 102
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/113
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Obrazowanie schorzeń dróg żółciowych i trzustki metodą rezonansu magnetycznego.
  Tytuł równoległy: A magnetic resonance imaging of pancreas and the biliary tract.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 144
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/113
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Majewska, Ryszard Janda, Grażyna Szpak, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Choroba Creuzfeldta-Jacoba - opis przypadku o bardzo szybkim przebiegu.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  41/113
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, E[wa] Skrobowska, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Experience in surgical treatment of pineal region and midbrain tumours.
  Tytuł całości: W: 12st European Congress of the Neurosurgery (AEANS), Lisbon (Portugal), September 7-12, 2003
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R, 2003
  Strony: s. 221-224, il., tab., bibliogr. [7] poz., sum.
  Konferencja: The European Association of Neurosurgical Societies, Lisbon, 2003.09.07
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  42/113
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Neurobrazowanie oraz nowe techniki badacze w ChP i PS.
  Tytuł równoległy: Neuroimaging and new diagnostic techniques in Parkinson disease and parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2003 : 3, 1 : Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu", 28 marca 2003, 56
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  43/113
  Autorzy: Zbigniew Dumański, Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego.
  Tytuł równoległy: Proton spectroscopy of nuclear magnetic resonance.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2003 : 3, 1 : Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu", 28 marca 2003, 57
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  44/113
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] A. Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPET in the assessment of non- and transmural myocardial infarction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13 : European Society of Cardiac Radiology, ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 31 - November 1, 2003, H3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/113
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M. Zarębiński, M[arian] Cholewa, E[wa] Skrobowska, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Multislice computed tomography (MSCT) in detecting significant stenoses in patient with proven coronary artery disease (CAD) - initial report.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13 : European Society of Cardiac Radiology, ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 31 - November 1, 2003, H19
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/113
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze samoistne - diagnostyka.
  Czasopismo: Gab. Pryw.
  Szczegóły: 2003, 5, 12-26, 8 il., 4 tab.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/113
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Ewa Skrobowska, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu chirurgicznym guzów okolicy szyszynki i śródmózgowia z zastosowaniem dostępu podnamiotowego.
  Tytuł równoległy: Own experience in surgical treatment of the pineal region and midbrain tumours via the infratentorial approach.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 2, s. 473-484, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  48/113
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dagmara Kenig, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Michał Winiarski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Evaluation of otolaryngological and radiological diagnostic in vascular compression syndrom of vestibulocochlear nerve.
  Czasopismo: Neurootol. Newsletter
  Szczegóły: 2003 : 7, 1, 77-80, 3 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/113
  Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: [123I]DaTSCAN i obrazowanie SPET nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: [123I]DaTSCAN and SPET imaging of dopamine carrier in Parkinson's disease (preliminary report).
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 33, s. 25-32, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/113
  Autorzy: Karol Chmielowski, Bogdan Brodacki, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i zespołów Parkinsonowskich.
  Tytuł równoległy: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) and SPET in the diagnostics of Parkinson's disease and parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 34, s. 101-109, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/113
  Autorzy: S[ławomir] Skrzyński, A[rkadiusz] Wilk, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, A[dam] Wejroch, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego w monitorowaniu blizny pooperacyjnej i poradiacyjnej u chorych z guzami mózgu pochodzenia glejowego.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin 19-21.09.2003 : Streszczenia referatów zjazdowych, 42 lata Kliniki Neurochirurgii w Szczecinie
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2003]
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[rkadiusz] Wilk, S[ławomir] Skrzyński, A[gnieszka] Warczyńska, A[ndrzej] Koziarski, A[dam] Wejroch.
  Tytuł: Wartość spektroskopii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin 19-21.09.2003 : Streszczenia referatów zjazdowych, 42 lata Kliniki Neurochirurgii w Szczecinie
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2003]
  Strony: s. 10
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Misko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Cardiac MRI and gated SPECT fusion imaging in the assessment of the myocardial infarction (MI) transmurality and viability.
  Tytuł całości: W: 21st Annual Meeting of European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Copenhagen, Denmark, 9-12.09.2004
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2004]
  Strony: s. 7-9
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/113
  Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Ewa Skrobowska, Eugeniusz Dziuk, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Analogi kokainy znakowane 123I i 99mTc w obrazowaniu nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona i zespołach Parkinsonowskich.
  Tytuł równoległy: I123-and Tc99m-labeled cocain analogs in the imaging of dopamine carrier in Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 63-71, 3 il. bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Materuały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/113
  Autorzy: Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Neuroobrazowanie oraz nowe techniki badawcze w zespole Parkinsona.
  Tytuł równoległy: Neuroimaging and new diagnostic techniques in the Parkinson's syndrome.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 37-46, 7 il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/113
  Autorzy: Z. Dunajski, Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska, Waldemar Pakszys.
  Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego.
  Tytuł równoległy: Magnetic resonance proton spectroscopy.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 47-54, 8 il., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/113
  Autorzy: Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa ogniskowych zmian w OUN : Spektroskopia w MR i wczesna diagnostyka udaru mózgu.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 60-62, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/113
  Autorzy: Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Reakcje niepożądane na środki cieniujące.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 63-64
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/113
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, M[irosław] Dziuk, N[orbert] Szaluś, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: 3-D image fusion of cardiac MRI and gated SPECT and the MIBI density in myocardial volume (MIV) may determine the segmental dysfunction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 14, 10 : European Society of Cardiac Radiology (ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 29-39, 2004, R2(Abstract 5)
  Uwagi: Streszczenie dostępne również na stronie internetowej: www.escr.org [17.12.2004]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/113
  Autorzy: J. H. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the correlative assessment of myocardial function, perfusion and viability.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S260
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  61/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Misko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Cardiac MRI and gated SPECT fusion imaging in the assessment of the myocardial infarction (MI) transmurality and viability
  Czasopismo: MAGMA
  Szczegóły: 2004 : Vol. 17, Suppl. 1, s. S278-S279
  Uwagi: ESMRMB 2004: 21st Annual Scientific Meeting Copenhagen/DK, 9-12.09.2004 r.: Book of Abstracts.
  ISSN: 0968-5243
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  62/113
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[acek] Pietrzykowski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: DaTSCAN and SPET in the diagnostics Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 95
  Uwagi: Chosen abstracts of Polish Society of Nuclear Medicine Congress, Bydgoszcz 2004 [26-28.05.2004]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, S[ławomir] Skrzyński, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (MRS) w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu pochodzenia glejowego - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Usefulness of proton magnetic resonance spectroscopy (MRS) for diagnosing of brain glial tumor recurrence - preliminary report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 98-99
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 99.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/113
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Miśko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Wykorzystanie fuzji obrazów MR i SPECT serca w ocenie śródściennego zasięgu martwicy mięśnia serca.
  Tytuł równoległy: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the assessment of non- and transmural myocardial infarction (MI).
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 227-228
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 228.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/113
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[erzy] Kotowicz, J[acek] Pietrzykowski, W[aldemar] Pakszys.
  Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i innych zespołów Parkinsonowskich.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 89-90
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/113
  Autorzy: Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Ocena zależności między perfuzją, funkcją i żywotnością mięśnia serca przy zastosowaniu nakładania obrazów GSPECT i MR serca u pacjentów z chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the relationship between myocardial perfusion, function and viability using fused images of GSPECT and cardiac MRI in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 36, s. 121-134, bibliogr 23 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/113
  Autorzy: J. Miśko, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, A. Teresińska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Skwarek, W. Rużyłło.
  Tytuł: Comparison of SPECT and CMR myocardial perfusion imaging.
  Tytuł całości: W: ESMRMB, 2005, 22 Annual Meeting, September 15-18, 2005, Bazylea. Prezentacja w systemie internetowym EPOS Nr 258; adres http:// epos.myecr.org (10.01.2006)
  Strony: s.[1-7]
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/113
  Autorzy: J. Miśko, A. Teresińska, Ewa Skrobowska, C. Kępka, Agnieszka Warczyńska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Dąbrowski, W. Rużyłło.
  Tytuł: Regional myocardial perfusion mapping using new method of processing of CMR images in comparison to SPECT.
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E7
  Konferencja: , Zurich, 2005.10.21
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/113
  Autorzy: Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Rezonans magnetyczny - postępy w rozpoznawaniu różnych patologii.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 3(11), s. 16-18, il.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/113
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, D[ariusz] Jurkiewicz, A[ndrzej] Wojdas, M[ichał] Winiarski, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: The use of magnetic resonance imaging extended by vascular option (magnetic resonance angiography), in otoneurological diagnosis with special regard to vascular compression syndrome of vestibulocochlear nerve.
  Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005: Abstract Book
  Adres wydawniczy: Rome, 2005.
  Strony: s. [nlb.], Abst. A3.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/113
  Autorzy: Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk, Ewa Skrobowska, Norbert Szaluś, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Co-registration of cardiac MRI and rest gated SPECT in the assessment of myocardial perfusion, function and viability.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance
  Szczegóły: 2006 : Vol. 8, nr 2, s. 389-397, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jolanta Miśko
  ISSN: 1097-6647
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.739
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  72/113
  Autorzy: J. Miśko, M[irosław] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Complementary role of cardiac SPECT and MRI.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 94
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, [Białystok], [2006.06.22]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/113
  Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, E. Nagańska, Magdalena Zagrodzka, Ewa Skrobowska, Małgorzata Tłustochowicz, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Częstość występowania zmian zapalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i rola badania neurologicznego w ich diagnostyce.
  Tytuł równoległy: Prevalence of cervical spine inflammatory changes in rheumatoid arthritis patients and the value of neurological examination in their diagnosis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 4(10), s. 938-946, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  74/113
  Autorzy: J. Miśko, E[ugeniusz] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Komplementarność wyników badań SPECT i MR serca.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 29-30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/113
  Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, E. Nagańska, Magdalena Zagrodzka, Ewa Skrobowska, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Czynniki predysponujące do wystąpienia zmian zapalnych i rozwoju niestabilnności kręgosłupa szyjnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Predictive factors of cervical spine inflammatory changes and development of instability in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 1, s. 34-40, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/113
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz-Papierska, A[rtur] Bachta, E[wa] Skrobowska, M. Zagrodzka, A[gnieszka] Warczyńska, E. Nagańska, A[nna] Dudek, M[ałgorzata] Tłustochowicz.
  Tytuł: Imaging of atlanto-axial joint in rheumatoid arthritis patients-different imaging techniques used for detection of pathological changes.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2007 : 66, Suppl. II : Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007, Barcelona, 13-16 June 2007, Abstracts, 366, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/113
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, M. Rzeski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Familial narcolepsy.
  Tytuł równoległy: Narkolepsja rodzinna.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 2, s. 134-140, bibliogr. 51 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  78/113
  Autorzy: Leszek Waśniewski, Andrzej Wojdas, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Danuta Waśniewska, Paweł Żukowski, Paweł Skrobowski, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna wielonarządowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce głęboko położonych guzów gardła, szyi i schorzeń krtani.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of multislices computed tomography and magnetic resonance in deeply seated tumors of pharynx, neck and larynx.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 4, s. 538-543, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Praca wygłoszona na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowana do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  79/113
  Autorzy: Jarosław Bednarczyk, Stanisław Wojtuń, Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska, Piotr Trojanowski, Edward Stanowski.
  Tytuł: Rola ECPW w kwalifikacji do cholecystektomii laparoskopowej w dobie nowoczesnych badań obrazowych dróg żółciowych.
  Tytuł równoległy: The role of ERCP in laparoscopy cholecystectomy qualification in the eve of the modern biliary tract imaging methods.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : 22, 131, 474-476, bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/113
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[wa] Skrobowska, K. Stołowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Left ventricular (LV) diastolic dysfunction in the terms of autonomic activity in patients with essential hypertension and left ventricular hypertrophy (LVH). 24-month follow-up study.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2008 : 29, Suppl. 1 : ESC Congress 2008, Munich, Germany, 30 August - 3 September 2008, 431
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/113
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[wa] Skrobowska, M[arian] Cholewa, K. Stołowski, J[arosław] Kowal, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Telmisartan-based therapy improves left ventricular (LV) diastolic function in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy (LVH). One year follow-up study.
  Czasopismo: J. Hypertens.
  Szczegóły: 2008 : 28, suppl. 1, S278
  Uwagi: 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/113
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dominik Bień, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako ewentualna przyczyna zaburzeń słuchu i równowagi u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej CSK MON WIM w latach 2000-2008.
  Tytuł równoległy: Vacsular compression syndrome of the vestibulocochlear nerve as a potential cause of hearing and inner-ear balance disorders in patients treated in the Department of Otolaryngology at the Military Medical Institute in Warsaw from 2000 to 2008.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 211-215, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/113
  Autorzy: R[omana] Bogusławska, A. Rysz, M. Rakowicz, R. Poniatowska, R. Krawczyk, A. Makulec, E[wa] Skrobowska, W. Koszewski, J. Walecki, J. Ryterski.
  Tytuł: Application of own computer program for assessment of brain-fluid index in the medial temporal lobe portions in patients with drug-resistant temporal lobe epilepsy.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 74, nr 3, s. 24-29, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/113
  Autorzy: Paweł Skrobowski, Ewa Skrobowska, Jarosław Świstak.
  Tytuł: Udar żylny - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Venous stroke : a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 1, s. 28-31, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/113
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz, Ewa Skrobowska, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Degenerative pontine lesions in patients with familial nacrolepsy.
  Tytuł równoległy: Zmiany zwyrodnieniowe w moście u chorych na narkolepsje rodzinną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 1, s. 21-27, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by MSHE, Scientific Network no. 22/E-32/SN-0053/2007.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus


  86/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, A[dam] Stępień, M. Zarębiński, M. Zienkiewicz.
  Tytuł: Interventional closure of PFO is related with low risk of procedure-related cerebral embolic events.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 68, [Abst.] P111.
  Uwagi: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Munich, Germany, May 20-23. 2011.
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/113
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, J[acek] Staszewski, M[arta] Sadowska, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Electromyographic changes in the course of adhesive arachnoiditis - a case report.
  Czasopismo: Clin. Neurophysiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 122, Suppl. 1, s. S73, [Abst.] P4.9.
  Uwagi: 14th European Congress of Clinical Neurophysiology and the 4th International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation, 21-25 June 2011, Rome, Italy.
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Prognostic significance of hemodynamic and hemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 19, Supp. 1, s. 155
  Uwagi: 16th Congress of the EFNS, Stockholm, Sweden, 8-11 September 2012.
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  89/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Cerebrovascular reactivity and endothelial function are impaired in post lacunar stroke patients.
  Czasopismo: Cerebrovascular Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 35, Suppl. 3, s. 238
  Konferencja: European Stroke Conference, London, 2013.05.28
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  90/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Rafał Pawlik, Tomasz Dutkiewicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Significance of haemodynamic and haemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease.The SHEF-CSVD Study - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Neuroscience Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 424695, s. [1-9], bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 2314-4262
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  91/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, R[enata] Piusińska-Macoch, B[ogdan] Brodacki, K[atarzyna] Macek, A[licja] Rączka, W[iesław] Piechota, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Endothelial function is impaired in patients with different clinical manifestations of severe cerebral small vessel disease: preliminary results of SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Austin Journal of Cerebrovascular Disease & Stroke
  Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 4, ID 1019, s.1-4, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, A[dam] Stępień, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki.
  Tytuł: Carotid atherosclerosis in cerebral small vessel disease: preliminary results from the SHEF-CSVD study.
  Tytuł całości: W: European Stroke Conference. 23rd Conference, Nice, France, 6-9 May 2014 : Scientific programme, Abstract e-Book
  Adres wydawniczy: [Nice, 2014]
  Strony: s. 635
  ISBN: e-978-3-318-02701-3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  93/113
  Autorzy: J[acek] S. Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, A[dam] Stępień, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Cerebrovascular reactivity and endothelial function are impaired in patients with cerebral small vessel disease: preliminary results from the SHEF-CSVD study.
  Tytuł całości: W: European Stroke Conference. 23rd Conference, Nice, France, 6-9 May 2014 : Scientific programme, Abstract e-Book
  Adres wydawniczy: [Nice, 2014]
  Strony: s. 639
  ISBN: e-978-3-318-02701-3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  94/113
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Bartłomiej Grala, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Papillary tumor of the pineal region. Report of two cases and literature review.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 5, s. 356-362, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Oct 8
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  95/113
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Badania obrazowe w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 168-227, il.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/113
  Autorzy: Anna Bilbin-Bukowska, Adam Stępień, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne i terapeutyczne obustronnej przetoki szyjno-jamistej.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic problems of bilateral carotid-cavernous sinus fistula.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 215, s. 345-347, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  97/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Upośledzenie reaktywności naczyń mózgowych i funkcji endotelium w przebiegu choroby małych naczyń mózgowych - wyniki wstępne badania SHEF-CSVD.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/113
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Związek między miażdżycą tętnic szyjnych a chorobą małych naczyń mózgowych - wyniki wstępne badania SHEF-CSVD.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors of unfavorable course of cerebral small vessel disease - preliminary data from SHEF-CSVD Study.
  Tytuł całości: W: 9th International Congress on Vascular Dementia - ICVD 2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. F. Amenta
  Adres wydawniczy: Bologna : Editographica - Medimond Publishing Company, 2015
  Strony: s. 19-22, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: ComtecMed, Ljubljana, 2015.10.16
  ISBN: 978-88-7587-734-7
  Seria: MEDIMOND - Monduzi Editore International Proceedings Division
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  100/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Rafał Pawlik, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Patogeneza i objawy kliniczne sporadycznej choroby małych naczyń mózgowych.
  Tytuł równoległy: Pathogenesis and clinical manifestations of sporadic cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 234, s. 398-404, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Praca finansowana z grantu MNiSW: N N402 473840.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  101/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Vascular parkinsonism and vascular dementia are associated with an increased risk of vascular events or death.
  Czasopismo: Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
  Szczegóły: 2017 : T. 2, nr 2, s. e16-e23, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2017 Jun 23 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2451-0629
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  102/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk of vascular events in different manifestations of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study with a control group.
  Czasopismo: Heliyon
  Szczegóły: 2017 : Vol. 3, nr 11, s. e00455, 1-19, bibliogr. [44] poz., sum
  Uwagi: Published online 2017 Nov 21 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2405-8440
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  103/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Biochemiczne predyktory progresji radiologicznej choroby małych naczyń mózgowych - wyniki badania z 24-miesięcznym okresem obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A59, ID: 1960
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  104/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Oporność na aspirynę - czynniki ryzyka oraz znaczenie kliniczne u chorych z chorobą małych naczyń mózgowych.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A58, ID: 1957
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  105/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Wysokie ryzyko incydentów naczyniowych lub zgonu w przebiegu parkinsonizmu i otępienia naczyniowego - badanie z grupą kontrolną i 2-letnim okresem obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A58, ID: 1955
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  106/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Aspirin resistance: risk factors and prognostic significance in patients with cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Annals of Clinical and Laboratory Science
  Szczegóły: 2018 : Vol. 48, nr 1, s. 43-52, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0091-7370
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.960
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  107/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: IL-6, PF-4, sCD40 L, and homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small-vessel disease: a 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Clinical Interventions in Aging
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, s. 1135-1141, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 Jun 19 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1176-9092
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.585
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  108/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Are risk factors of cerebral small vessel disease differ from those in patients with high atherothrombotic risk without cerebrovascular disease?
  Czasopismo: Journal of Medical Science
  Szczegóły: 2018 : Vol. 87, nr 3, s. 145-153, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2353-9798
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  109/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Association between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 14 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  110/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: IL-1alfa and IL-6 predict vascular events or death in patients with cerebral small vessel disease-Data from the SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2019 : Vol. 64, nr 2, s. 258-266, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Mar 4 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.570
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  111/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebral and extracerebral vasoreactivity in patients with different clinical manifestations of cerebral small-vessel disease: data from the significance of hemodynamic and hemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small-vessel disease study.
  Czasopismo: Journal of Ultrasound in Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 38, nr 4, s. 975-987, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Sep 12 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0278-4297
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.759
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  112/113
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka, Robert Brzozowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Badania obrazowe w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 174-233
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  113/113
  Autorzy: Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebral vasoreactivity changes over time in patients with different clinical manifestations of cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Frontiers in Aging Neuroscience
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, Art. nr 727832, s. 1-12, bibliogr. 74 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 20 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 1663-4365
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.750
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM