WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SMOSZNA JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 84Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/84
Autorzy: J[erzy] Smoszna, J[anusz] Przedlacki, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Angioscyntygraficzny test kaptoprilowy (ATK) w nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. P 47
Uwagi: Toż wersja ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/84
Autorzy: I[wona] Obroniecka, J[erzy] Smoszna, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Wartość mikroskopii kontrastowo-fazowej (m k-f) w diagnostyce różnicowej krwinko-moczu (k).
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. R 58
Uwagi: - Toż wersja ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Arkadiusz Biernacki, Zdzisław Gałecki.
Tytuł: Ocena kliniczna urządzenia do dializy otrzewnowej z przyłóżkową produkcją płynu dializacyjnego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 615-620, tab., bibliogr. 8 poz., sum., rez.
Uwagi: Konferencja Naukowa przedstawicieli służb medycznych armii państw Układu Warszawskiego, Warszawa, 21-24.06.1988.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Alicja Rączka, Anna Fuksiewicz, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wybór optymalnej metody oceny zagrożenia zapaleniem otrzewnej u chorych leczonych standardową dializą otrzewnową.
Tytuł równoległy: Chosing the optimal way to detect the impending risk of peritonitis in patients on chronic standard peritoneal dialysis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1989 : 81, 2, 92-99, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wstępna ocena przydatności angioscyntygraficznego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1989, nr 3, s. 44-53, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena angioscyntygraficznego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
Tytuł całości: W: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Konin, wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Konin, 1990]
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena angioscyntygraficznego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1990 : 4, 1, 31-34
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/84
Autorzy: Janusz Przedlacki, Maria Konieczna, Zofia Stembrowicz, Iwona Obroniecka, Jerzy Smoszna, Jerzy Sulik, Zofia Wańkowicz, Andrzej Gomuła, Jarosław Malczyński, Bronisław Stawarz.
Tytuł: Pozarutynowe zastosowanie 99mTc aprotyniny w diagnostyce nerek.
Źródło ogółem lub miejsce: Probl. Med. Nukl., 1990, 4(1)
Strony: s. 19
Język publikacji: PL

9/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna.
Tytuł: Ocena wartości mikroskopii fazowo-kontrastowej w diagnostyce różnicowej krwinkomoczu.
Tytuł równoległy: The value of phase-contrast microscopy in the differential diagnosis of erythrocyturia.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1991 : 86, 1, 31-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena porównawcza wartości diagnostycznej ATK i RTK w nadciśnieniu n-n.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 7-8 września 1991 r., Wrocław : materiały naukowe : streszczenia
Adres wydawniczy: Wrocław : PTN, 1991
Strony: ref. 2.19
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Does captopril angioscintigraphy test (CAT) improve the diagnostic strategy of renovascular hypertension.
Tytuł całości: W: 11 Donausymposium fur Nephrologie, Vienna, Austria, September 9-12, 1992 : abstract
Adres wydawniczy: [Vienna, 1992]
Strony: abstr. 3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/84
Autorzy: Arkadiusz Biernacki, Zdzisław Gałecki, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Modernizacja składu płynu dializacyjnego dla potrzeb ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej.
Tytuł równoległy: Modernization of the composition of the dialysing fluid for continuous outpatient peritoneal dialysis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 5-6, 250-255, tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Krytyczna ocena wartości diagnostycznej angioscyntygraficznego testu kaptoprylowego w świetle sześcioletniej obserwacji własnej.
Tytuł całości: W: Materiały III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Szczecin, 16-17 październik 1992: streszczenia referatów poz.III-32. .
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

14/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Wojciech Załoga.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu zapalenia otrzewnej wikłającego przewlekły program dializ otrzewnowych.
Tytuł równoległy: Own experiences in the treatment of peritonitis complicated chronic peritoneal dialysis programme.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 88, 6, 441-450, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Dorota Witman.
Tytuł: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu zapalenia otrzewnej wikłającego przewlekły program dializ otrzewnowych.
Tytuł równoległy: Own experience in diagnosis of peritonitis complicating chronic peritoneal dialysis programme.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 87, 1, 61-67, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Dorota Witman.
Tytuł: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu zapalenia otrzewnej wikłającego przewlekły program dializ otrzewnowych.
Tytuł równoległy: Own experience in diagnosis of peritonitis complicating chronic peritoneal dialysis programme.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 87, 6, 386-392
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/84
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Maciej Hermanowski, Jerzy Smoszna, Grzegorz Adamiak.
Tytuł: Badanie czynności przedsionkowej u chorych dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
Tytuł równoległy: Study of vestibular function in patients dialysed for chronic renal failure.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : T. 69, nr 1-2, s. 31-35, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/84
Autorzy: Jerzy Smoszna.
Tytuł: Porównanie angioscyntygraficznego i reninowego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Praca doktorska / Jerzy Smoszna ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: 74 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: prof. Zofia Wańkowicz. - 12.05.1994
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Value of captopril angioscintigraphy test and renin captopril test in diagnosis of renovascular hypertension.
Tytuł całości: W: XIIth International Congress of Nephrology. Jerusalem, 13-18 czerwca 1993: abstracts. .
Strony: s. 221
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/84
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, J[erzy] Smoszna, J[anusz] Przedlacki.
Tytuł: Value of captopril angioscintigraphy test (CAT) in diagnosis of renovascular hypertension (RVHT).
Tytuł całości: W: XIIth International Congress of Nephrology. Jerusalem, 13-18 czerwca 1993: abstracts.
Strony: s. 224, tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/84
Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Metody oczyszczania pozaustrojowego w ciężkim zatruciu paracetamolem.
Tytuł równoległy: Methods of extracorporeal haemoperfusions in severe intoxication with paracetamol.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 410-413, il., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/84
Autorzy: Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Zastosowanie metod oczyszczania pozaustrojowego krwi w zatruciu muchomorem sromotnikowym.
Tytuł równoległy: Use of extracorporeal blood detoxification methods in poisoning with Amanita phalloides.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : T. 70, nr 11-12, s. 572-577, bibliogr. 1 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/84
Autorzy: Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Miejsce dializoterapii w leczeniu zatruć glikolem etylowym.
Tytuł równoległy: Place of dialysis therapy in the treatment of poisoning with ethyl glycol.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 3-4, s. 151-154, tabl., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: Pracę wygłoszono na posiedzeniu Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie dnia 4.12.1992 r.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/84
Autorzy: P[aweł] Syzdół, J[erzy] Smoszna, A[nna] Olszowska, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy wikłającej stan padaczkowy.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, Wrocław - Sulistrowiczki, 28.04-1.05.1995 : Pamiętnik Zjazdu
Adres wydawniczy: Wrocław, 1995
Strony: s. 20
Uwagi: - 5 Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych, Wrocław-Sulistrowiczki, 28.04-1.05.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Prognostic value of captopril angioscintigraphy test (CAT) in renovascular hypertension.
Tytuł całości: W: XXXIInd Congress of the European Renal Association: Abstracts / European Dialysis and Transplant Association, June 11-14.1995, Athens, Greece
Adres wydawniczy: [Athens, 1995]
Strony: s. 62
Uwagi: - 32 Europejski kongres nefrologiczny, Athens (Greece), 11-14.06.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

26/84
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego (NT-n) w materiale własnym (1986-1996).
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996 Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 4
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Screening for renovascular hypertension (RVHT) in the own material (1986-1996). Tamże s. 5.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/84
Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: CADO u ociemniałych cukrzyków. Doświadczenia wstępne.
Tytuł równoległy: CAPD in blind diabetics (BD). Initial results.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996 Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 100-101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

28/84
Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO). Czy jest to konieczna hospitalizacja.
Tytuł równoległy: Peritonitis (Pn) in CAPD patients: is hospitalisation necessary?
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996 Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 98-99
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/84
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, M[aria] Konieczna, J[erzy] Smoszna.
Tytuł: Stężenie aktywnej reniny (AR) w osoczu w porównaniu z aktywnością reninową osocza (ARO) w reninowym teście kaptoprylowym (RTK). Doniesienia wstępne.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996, Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 54
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Concentration of active renin (AR) in plasma in comparison with plasma renin activity (PRA) in renin captopril test (RCT). Initial results. Tamże s. 55.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/84
Autorzy: P[aweł] Syzdół, J[erzy] Smoszna, A[nna] Olszowska, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy wikłającej stan padaczkowy.
Tytuł równoległy: Acute renal failure in the course of rhabdomyolysis after status epilepticus.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 6, s. 412-413
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  31/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna.
  Tytuł: Porównanie angioscyntygraficznego i reninowego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
  Tytuł równoległy: Value of captopril angioscintigraphy and renin test in diagnosis of renovascular hypertension.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1996 : T. 95, nr 3, s. 218-228, ryc., bibliogr. 39 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/84
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak, Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Jerzy Smoszna, Anna Olszowska.
  Tytuł: Long-term results of CAPD in referrence centre (RC) for diabetics (D).
  Tytuł całości: W: Abstracts of 2nd Baltic Meeting on Nephrology, 25-27 April 1997, Gdańsk
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1997]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/84
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w materiale własnym (1986-1998).
  Tytuł równoległy: Screening for renovascular hypertension in own material (1986-1998).
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Płock 10 października 1998 / pod red. Zofii Wańkowicz
  Adres wydawniczy: Płock : Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 1998
  Strony: s. 58-74, tab., bibliogr. 33 poz.
  ISBN: 83-908216-1-3
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/84
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, A[nna] Olszowska, S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: CAPD in blind type I diabetics (BD).
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 1998 : 18, Suppl. 2, S13
  Uwagi: VIIIth Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Seoul, Korea, 23.26.08.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/84
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, A[nna] Olszowska, J[erzy] Smoszna, D[aniel] Baczyński, S. Antosiewicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: How long is CAPD in diabetics (D) possible?
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 1998 : 18, Suppl. 2, S20
  Uwagi: VIIIth Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Seoul, Korea, 23.26.08.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/84
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w materiale własnym (1986-1998).
  Tytuł równoległy: Screening for renovascular hypertension in own material (1986-1998).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 261-265, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  37/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Maria Konieczna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Oznaczanie aktywnej reniny w miejsce aktywności reninowej osocza w reninowym teście kaptoprylowym.
  Tytuł równoległy: Assessment of active renin instead of plasma renin activity in the renin captopril test.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 269-270, tab., bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  38/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Rola wywiadu klinicznego we wstępnej diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
  Tytuł równoległy: Significance of clinical anamnesis in the preliminary diagnosis of renovascular hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 266-268, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  39/84
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, J[erzy] Smoszna, D[ariusz] Borkowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u pacjenta z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego (CHNMS) w przebiegu programu powtarzalnych hemodializ (HD).
  Tytuł całości: W: VII Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, 30 kwietnia-3 maja 1998 r., Wrocław, Przesieka : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1998]
  Strony: s. 52
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/84
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Dializacyjne zapalenie otrzewnej w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej - dwadzieścia lat doświadczeń ośrodka.
  Tytuł równoległy: Peritonitis in continous ambulatory peritoneal dialysis - twenty years of center's experience.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 603-607, 2 tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  41/84
  Autorzy: B[ożena] Pietrzak, J[erzy] Smoszna, S. Antosiewicz, A[nna] Olszowska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Adekwatność ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) u chorych z nefropatią cukrzycową (NC).
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy wymagająca leczenia dializacyjnego w materiale własnym w latach 1995-1999.
  Tytuł równoległy: Acute renal failure in the course of rhabdomyolysis treated with hemodialysis in own material (1995-1999).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 826-829, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Smoszna
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  43/84
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Jerzy Smoszna, Mirosław Osiecki, Marek Maruszyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy terapii nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w przebiegu choroby Takayasu - na kanwie dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Problems of renovascular hypertension therapy in Takayasu's arteries - on the basic of two cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 849-854, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Żelichowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  44/84
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zespół Goodpasture'a - stale aktualny problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Goodpasture's syndrome - still actual clinical problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 855-857, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Przemysław Wierzbicki
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  45/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy (RB) wymagająca leczenia dializacyjnego w materiale własnym w latach 1995-1999.
  Tytuł równoległy: Acute renal failure in the course of rhabdomyolysis treated with hemodialysis in own material (1995-1999).
  Czasopismo: Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk.
  Szczegóły: 2000 : 5, supl. 1-2 : XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz 16-18 czerwca 2000, 31
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/84
  Autorzy: K[rzysztof] Staroń, D[ariusz] Żak, M[irosław] Dziekiewicz, J[erzy] Smoszna, W[ojciech] Załoga.
  Tytuł: Wtórne przetoki tętniczo-żylne dla potrzeb hemodializy.
  Tytuł całości: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : streszczenia, Warszawa, 12-15 września 2001 r
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001
  Strony: s. 270
  ISBN: 911977-7-8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/84
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Specyfika powikłań sercowo-naczyniowych dializy otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Specificity of cardiovascular complications in peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 5, 2, 82-86, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  48/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Zofia Stembrowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Angioscyntygraficzny test kaptoprylowy w diagnostyce przesiewowej nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w świetle wieloletniej obserwacji własnej (1986-2001).
  Tytuł równoległy: Captopril angioscintigraphic test in the screening for renovascular hypertension in the light of long-term own observation (1986-2001).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1013-1018, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  49/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna.
  Tytuł: Zatrucie muchomorem sromotnikowym.
  Czasopismo: Dziecko Alerg.
  Szczegóły: 2002, 8/9, 16-17
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/84
  Autorzy: Wojciech Jasek, Witold Witczak, Piotr Trojanowski, Edward Stanowski, Jerzy Smoszna.
  Tytuł: Leczenie chorego po 14 godzinach od postrzału jamy brzusznej z dobrym skutkiem.
  Tytuł równoległy: The case report of successful treatment of 14-hour-old gunshot wount.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 164
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Anna Olszowska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wstrząs bakteriemiczny w przebiegu zakażenia układu moczowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Bacteriemic shock in the course of urinary tract infection - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 165-167, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  52/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Dializoterapia w raku nerki.
  Tytuł równoległy: Dialysis in the renal cancer.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2005 : 9, 3, 101-105, 2 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/84
  Autorzy: Jerzy Smoszna.
  Tytuł: Diagnostyka kliniczna raka nerki.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia / pod red. Cezarego Szczylika i Gabriela Wcisło
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 101-104, bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 978-83-62138-19-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/84
  Autorzy: Aleksandra Rymarz, Katarzyna Szamotulska, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Body cell mass measured by bioimpedance spectroscopy as a nutritional marker.
  Czasopismo: Kidney Res. Clin. Pract.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 31, nr 2, s. A69
  Uwagi: 16th International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease 2012, [June 26-30, 2012, Honolulu, Hawaii].
  ISSN: 2211-9132
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Grzegorz Kade, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Impact of cardiovascular organ damage on cortical renal perfusion in patients with chronic renal failure.
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 137868, s. 1-5, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Jun 18.
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  56/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, A. Mróz, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Membranoproliferative glomerulonephritis, mantle cell lymphoma infiltration, and acute kidney injury.
  Czasopismo: International Urology and Nephrology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 45, nr 5, s. 1489-1494, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Epub ahead of print 2012 Jul 1.
  ISSN: 0301-1623
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.293
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  57/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Renal distal cortex perfusion reflects cardiac function in chronic kidney disease.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 24, Abst. Suppl., s. 867A-868A
  Konferencja: American Society of Nephrology, Atlanta, 2013.11.05
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Grzegorz Kade, Jerzy Smoszna, M. Jasik, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Unsuccessful treatment of accelerated hypertension and persistent hyperkinetic state in a haemodialysed patient with high-output arteriovenous fistula.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 12, s. 1326, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  59/84
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Aleksandra Rymarz, Małgorzata Gomółka, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk, Małgorzata Dzierżanowska, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Dawkowanie wankomycyny w leczeniu zakażeń u pacjentów hemodializowanych.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego , Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. : program : streszczenia prac oryginalnych
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2013]
  Strony: s. 90
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  60/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Grzegorz Kade, Robert Ryczek, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ocena perfuzji nerkowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. : program : streszczenia prac oryginalnych
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2013]
  Strony: s. 139
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  61/84
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Aleksandra Rymarz, Małgorzata Gomółka, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: The use of vancomycin to treat catheter-related infections in patients with chronic kidney disease treated in chronic hemodialysis program - own experiences.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. : program : streszczenia prac oryginalnych
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2013]
  Strony: s. 105
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  62/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Grzegorz Kade, Robert Ryczek, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Wartość nerkowego korowego współczynnika oporowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r : program : streszczenia prac oryginalnych
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2013]
  Strony: s. 138
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  63/84
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Aleksandra Rymarz, Małgorzata Gomółka, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Zastosowanie rituximabu w indukcji remisji ciężkiej, opornej na leczenie postaci Ziarniniakowatości Wegenera z obecnością przeciwciał c-ANCA (GPA). Przypadek kliniczny.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. : program : streszczenia prac oryginalnych
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2013]
  Strony: s. 59
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  64/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Renal arterial perfussion ratio reflects cardiac and renal functions in chronic kidney disease and hypertension.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 25, Abst. Suppl., s. 957A, Abst. PUB272.
  Konferencja: American Society of Nephrology, Philadelphia, 2014.11.11
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  65/84
  Autorzy: Wojciech Klimm, Jerzy Smoszna, Małgorzata Gomółka, Marek Saracyn, Rafał Kidziński, Romana Bogusławska-Walecka, J. Miśko, M. Dziuk, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Przypadek zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek i wątroby o ciężkim, septycznym przebiegu u hemodializowanej kobiety - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Lublin, 12-14 czerwca 2014 r.
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2014]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/84
  Autorzy: Wojciech Klimm, Sebastian Spaleniak, Jerzy Smoszna, Małgorzata Gomółka, Marek Saracyn, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Zastosowanie fondaparynuksu w chorych hemodializowanych.
  Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Lublin, 12-14 czerwca 2014 r.
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2014]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/84
  Autorzy: Wojciech Klimm, Jerzy Smoszna, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Leczenie nerkozastępcze jako element kompleksowej terapii rozległych oparzeń w materiale Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Tytuł równoległy: Renal replacement therapy as part of complex treatment of excessive burns in the data of Military Institute of Medicine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 2, s. 154-160, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/84
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Aleksandra Rymarz, Krzysztof Gibiński, Julia Kiełczewska, Jerzy Smoszna, Marek Saracyn, Katarzyna Szamotulska, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: First year survival of patients on maintenance dialysis treatment in Poland.
  Czasopismo: Nagoya Journal of Medical Science
  Szczegóły: 2015 : Vol. 77, nr 4, s. 629-635, bibliogr. 24 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dorota Brodowska-Kania
  ISSN: 0027-7622
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.500
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  69/84
  Autorzy: Wojciech Klimm, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ocena stosowania fondaparynuksu jako alternatywnej metody antykoagulacji w hemodializoterapii.
  Tytuł równoległy: Evaluation of fondaparinux as an alternative method of anticoagulation in hemodialysotherapy.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 1, s. 40-43, tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  70/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Robert Ryczek, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Albuminuria, renal resistive index and ambulatory arterial stiffness index are useful in recognizing hypertensive nephropathy.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2015 : Vol. 30, nr S3, s. iii99, [Abst.] FP099
  Uwagi: 52nd ERA-EDTA Congress, London, May 28-31, 2015: Abstracts
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  71/84
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Anna Wojtecka, Jerzy Smoszna, Piotr Koziński, Emilia Frankowska, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Hemodynamic characteristics and the occurrence of renal biopsy-related arteriovenous fistulas in native kidneys.
  Czasopismo: International Urology and Nephrology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 46, nr 10, s. 1667-1673, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0301-1623
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.564
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  72/84
  Autorzy: Sebastian Spaleniak, Anna Wojtecka, Małgorzata Gomółka, Jerzy Smoszna, Arkadiusz Lubas, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) w populacji pacjentów przewlekle dializowanych - rosnące kliniczne wyzwanie.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 20, nr 2, s. 176, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Łódź, 2016.06.16
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/84
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Aleksandra Rymarz, Magdalena Mosakowska, K. Szamotulska, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Systemic small vessel vasculitis associated with antineutrophil cytoplasmic antibodies - own experience.
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2016 : Vol. 31, nr S1, s. i394
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association, Vienna, 2016.05.21
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  74/84
  Autorzy: Ksymena Leśniak, Arkadiusz Lubas, Krzysztof Brzozowski, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ciężkie powikłanie diagnostycznej biopsji nerki nakładające się na ostrą fazę tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Serious renal biopsy complication overlapping systemic lupus erythematosus flare. Case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 168-172, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ksymena Leśniak
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  75/84
  Autorzy: Wojciech Klimm, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: The new model of the glucose disturbances in patients on haemodialysis based on the continuous glucose monitoring system.
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2017 : Vol. 32, nr S3, s. iii281
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association, Madrid, 2017.06.03
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  76/84
  Autorzy: Małgorzata Gomółka, Longin Niemczyk, Jerzy Smoszna, Katarzyna Szamotulska, Leszek Pączek, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Removal of indoxyl sulphate and p-cresol sulphate as well as stimulation of forming proteolytic enzymes during low-flux (HDLF), high-flux hemodialysis (HDHF) and hemodiafiltration (HDF).
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2017 : Vol. 32, nr S3, s. iii618-iii619
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association, Madrid, 2017.06.03
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  77/84
  Autorzy: Joanna Kardas, Jerzy Smoszna.
  Tytuł: Diagnostyka kliniczna raka nerki.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 201-205, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Część II. Diagnostyka. Rozdział 16
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktualnione
  ISBN: 978-83-7988-185-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  78/84
  Autorzy: Wojciech Klimm, Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza wpływu wybranych parametrów antropometrycznych na profil glikemii u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych przewlekle hemodializami - zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii.
  Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Białystok, 17-19 maja 2017 : [CD]
  Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
  Strony: s. [nlb. 1-2]
  Konferencja: II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB, Białystok, 2017.05.17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/84
  Autorzy: Małgorzata Gomółka, Longin Niemczyk, Katarzyna Szamotulska, Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Aleksandra Rymarz, Jerzy Smoszna, Mariusz Jasik, Leszek Pączek, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Protein-bound solute clearance during hemodialysis.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 1153, s. 69-77, bibliogr. [29] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jan 29 ; Autor korespondencyjny: Longin Niemczyk
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.450
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  80/84
  Autorzy: Sebastian Spaleniak, Arkadiusz Lubas, Grzegorz Kade, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Infective endocarditis in chronic hemodialysis patients is it still a growing clinical challenge?
  Tytuł równoległy: Infekcyjne zapalenie wsierdzia w grupie chorych przewlekle hemodializowanych - nadal rosnące kliniczne wyzwanie?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2019 : T. 46, nr 272, s. 64-67, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Spaleniak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  81/84
  Autorzy: Małgorzata Gomółka, Longin Niemczyk, Katarzyna Szamotulska, Magdalena Mossa, Jerzy Smoszna, Aleksandra Rymarz, Leszek Pączek, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Biocompatibility of hemodialysis.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 1251, s. 91-97, bibliogr. [27] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Dec 13 ; Autor korespondencyjny: Longin Niemczyk
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.622
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  82/84
  Autorzy: Magdalena Wójtowicz, Wiesław Piechota, Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Comparison of second- and third-generation parathyroid hormone test results in patients with chronic kidney disease.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2020 : Vol. 26, Art. nr e928301, s. 1-13, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.12.24 ; Autor korespondencyjny: Wiesław Piechota
  ISSN: 1643-3750
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.649
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  83/84
  Autorzy: Longin Niemczyk, Daniel Schneditz, Anna Wojtecka, Katarzyna Szamotulska, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Glucose tolerance in patients with and without type 2 diabetes mellitus during hemodialysis.
  Czasopismo: Diabetes Research and Clinical Practice
  Szczegóły: 2021 : Vol. 173, Art. nr 108694, s. 1-10, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Feb 8 ; Autor korespondencyjny: Daniel Schneditz
  ISSN: 0168-8227
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.602
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  84/84
  Autorzy: Anna Grzywacz, Arkadiusz Lubas, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Risk factors associated with all-cause death among dialysis patients with diabetes.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2021 : Vol. 27, Art. nr e930152, s. 1-9, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 23 ; Autor korespondencyjny: Anna Grzywacz
  ISSN: 1643-3750
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.649
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM