WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SOKÓŁ-KOBIELSKA ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 106Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Fizjologiczne podstawy postępowania lekarskiego. T. 2 / C[harles] H. Best i N[orman] B. Taylor
Tytuł równoległy: The physiological basis of medical practice.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Tł. z wyd. 8 Wiesław Bieżański et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1971
Strony: s. X, 1152-2133 , il. , 25 cm , bibliogr. przy rozdz.
Uwagi: Rozdział 50-55 ; 79-80.
Typ publikacji:
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Działanie środków zwiotczających u zwierząt poddanych napromienieniu.
Tytuł równoległy: Action of muscle relaxants in irradiated rabbits.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 2, 121-132, 6 il., 9 tab., bibliogr. 44 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/106
Autorzy: Janusz Kobielski, Krystyna Czerniakowska, Elżbieta Sokół-Kobielska, Krzysztof Hoszowski.
Tytuł: Wpływ glukagonu na zachowanie się poziomu elektrolitów i glukozy we krwi u ludzi.
Tytuł równoległy: Effect of glucagon on serum electrolytes and glucose concentration in man.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 3, 259-265, tab., bibliogr. 15 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/106
Autorzy: W. Gaszyński, Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Badania układu krzepnięcia krwi w przebiegu anestezji dożylnej altezyną.
Tytuł równoległy: Studies on blood clotting system during intravenous anaesthesia with althesin.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 513-518, 4 tab, bibliogr. 21 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/106
Autorzy: Stanisław Orzechowski, Tadeusz Winiarski, W. Gaszyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga, W. Śladowski.
Tytuł: Spostrzeżenia kliniczne z anestezji dożylnych wykonanych altezyną.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 505-511, [il.], 4 tab, bibliogr. 26 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/106
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, W. Gaszyński, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Stosowanie altezyny w krótkotrwałych zabiegach ginekologicznych /doniesienie wstępne/.
Tytuł całości: W: Pamiętnik VII Konferencji Naukowej Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa, 24-25 maja 1974 r. / red. Jerzy Higier
Adres wydawniczy: Warszawa : IKP WAM, 1975
Strony: s. 255-261, 2 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/106
Autorzy: Stanisław Pokrzywnicki, Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Anestezja praktyczna. 1-2.
Tytuł równoległy: A practice of anasthesia.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. W. D. Wylie i H. C. Churchill-Davidsona ; [red. nauk. tł. Stanisław Pokrzywnicki ; tł. Bogdan Kamiński et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975
Strony: XVIII, [2], 774 s.; VI, [775]-1531 s. , il. , 25 cm
Typ publikacji:
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Zastosowanie enfluranu w praktyce anestezjologicznej.
Tytuł równoległy: Enfluran in anesthesiological practice.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 4, 453-464, 8 tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/106
Autorzy: T[adeusz] Winiarski, E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Współczesne poglądy na przenoszenie bólów porodowych z uwzględnieniem modyfikacji stosowanych metod analgezji.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 323
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/106
Autorzy: J[anusz] Kobielski, M[arek] Wysocki, J. Truskolaski, E[lżbieta] Sokół-Kobielska, M[arek] Gawdziński.
Tytuł: Badania porównawcze etomidatu i tiopentalu u chorych z zaburzeniami układu krążenia.
Tytuł całości: W: Materiały VIII Zjazdu Towarzystwa Anestezjologów Polskich i III Międzynarodowego Kongresu Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 16-18 czerwca 1979 r. - T. 1
Adres wydawniczy: Wrocław, 1982
Strony: s. 203-212, il., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska, J[anusz] Kobielski.
Tytuł: Kardiowersja z zastosowaniem etomidatu jako środka nasennego.
Tytuł całości: W: Materiały VIII Zjazdu Towarzystwa Anestezjologów Polskich i III Międzynarodowego Kongresu Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 16-18 czerwca 1979 r. - T. 1
Adres wydawniczy: Wrocław, 1982
Strony: s. 215-219, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/106
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego w znieczuleniu halotanem u napromienionych psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 45-49, ryc., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/106
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga, Jan Siwik.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego w znieczuleniu eterem dwuetylowym u napromienionych psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 194-198, ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

14/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Elżbieta Bartnikowska, Jerzy Feliga, Ewa Szymańska.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ krążenia w ostrej chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Halothane effect on the cardiovascular system in acute X-Ray disease.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 141-145, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/106
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ oddechowy po napromienieniu.
Tytuł równoległy: Halothane effect on respiratory system after irradiation.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 146
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na układ sercowo-naczyniowy. 1 : Zmiany morfologiczne.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 279-283, bibliogr. 12 poz.
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na układ sercowo-naczyniowy. 2 : Zaburzenia biochemiczne.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 285-288, bibliogr. 18 poz.
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na układ sercowo-naczyniowy. 3 : Zmiany czynnościowe.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 289-291, bibliogr. 13 poz
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Badania doświadczalne nad wpływem napromienienia na układ krążenia.
Tytuł równoległy: Experimental investigations on the effects of irradiation on the cardiovascular system.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 21-25, ryc., tab., bibliogr. 24 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Czynność układu krążenia u napromienionych psów podczas anestezji eterem dwuetylowym.
Tytuł równoległy: Cardiovascular system function in general anaestesia with ether in irradiated dogs.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 5-6, 305-310, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Czynność układu sercowo-naczyniowego psów podczas anestezji enfluranem w ostrej chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Cardiovascular system function in dogs during enfluran anaesthesia in acute radiation sickness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 3-4, 176-180, ryc., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga.
Tytuł: Działanie halotanu z powietrzem jako nośnikiem na układ krążenia we wczesnym okresie ostrej doświadczalnej choroby popromiennej.
Tytuł równoległy: Effect of Halothane with air as a aarrier on the circulatory system in early acute experimental radiation sicknes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 572-577, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/106
Autorzy: Henryk Płachta, Elżbieta Sokół-Kobielska, J. Jaszczuk, Marek Maruszyński, Andrzej Obara, Maciej Kott.
Tytuł: Wczesne wyniki operacyjnego leczenia nużliwości mięśni.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Strony: s. 178
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Znieczulenie ketaminą w krótkotrwałych zabiegach operacyjnych u dzieci.
Źródło ogółem lub miejsce: Otolaryngol. Pol., 1991, 45(supl.1)
Strony: : 363.

25/106
Autorzy: E[dward] Stanowski, E. Betruk, E[lżbieta] Kobielska, A. Zakrzewska, Z. Kwietniak, R. Sopyło, M. Rupiński.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopwa. Wyniki leczenia 65 chorych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 52
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Problemy związane ze znieczuleniem do zabiegów laparo- i torakoskopowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 16-19, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Powikłania po operacjach na miąższu płucnym.
Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
Strony: s. 172-175
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/106
Autorzy: Zdzisław M. Daciewicz, Wojciech Marczyński, Marek Maruszyński, Henryk Płachta, Elżbieta Sokół-Kobielska, Bronisław Stawarz.
Tytuł: Oksfordzki podręcznik chirurgii / G. R. Mc Latchie, S. Parameswaran
Tytuł równoległy: Oxford Handbook of Clinical Surgery.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Tł. Zdzisław Marek Daciewicz, Wojciech Marczyński, Marek Maruszyński, Henryk Płachta, Elżbieta Sokół-Kobielska, Bronisław Stawarz; przedm. Marek Maruszyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Strony: [9], 876 s. , il. , 18 cm , bibliogr. [10] poz.
ISBN: 83-01-11116-X
Typ publikacji:
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wybrane aspekty anestezji do zabiegów laparoskopowych.
Tytuł równoległy: Special problems of anaesthesia for laparoscopic procedures.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1994 : 26, 1, 39-43, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Marek Maruszyński.
Tytuł: Znieczulenie w kriochirurgicznym leczeniu żylaków kończyn dolnych.
Tytuł równoległy: Anaesthesia for cryosurgery of varices to the lower extremities.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1995 : 27, 4, 277-282, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/106
Autorzy: Henryk Płachta, Andrzej Obara, Krzysztof Staroń, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sympatikotomia piersiowa w leczeniu chorych z zaburzeniami ukrwienia kończyn górnych.
Tytuł równoległy: Thoracic sympathicotomy in the treatment of patients with upper limb perfusion disturbances.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 20-25, bibliogr. 12 poz., rez., sum
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja i opieka pooperacyjna w urazach brzucha.
Tytuł całości: W: Urazy brzucha / pod red. Henryka Płachty
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
Strony: s. 127-159, bibliogr. 22 poz.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 83-200-2029-8
Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa; 37
ISSN: 0137-4974
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/106
Autorzy: Henryk Płachta, Andrzej Obara, Krzysztof Staroń, Maciej Koselak, Dariusz Żak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa w zaawansowanych stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Mikołajki, 5-7 września 1996 r
Adres wydawniczy: [Mikołajki, 1996]
Strony: s. 153
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

34/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska, M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Zapobieganie nudnościom i wymiotom po operacjach laparoskopowych.
Tytuł równoległy: Prophylaxis of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 1996 : 1, 2, 22-30, 3 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Okołooperacyjne zaburzenia czynności nerek.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Intensywna terapia, nerki i medycyna stanów nagłych, Poznań, listopad 1996
Adres wydawniczy: [Poznań, 1996]
Strony: s. 145-164, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Znieczulenie do ambulatoryjnych endoskopowych zabiegów diagnostycznych.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapii, Katowice 12-15 września 1996 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Katowice, 1996]
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/106
Autorzy: Henryk Płachta, Andrzej Obara, Krzysztof Staroń, Maciej Koselak, Dariusz Żak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Cholecystektomia laparaskopowa w zaawansowanych stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego.
Tytuł równoległy: Laparoscopic cholecystectomy in advanced cholecystitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 17-22, 2 tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, E. Butruk.
Tytuł: Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych w ambulatorium.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "chirurgii jednego dnia" : II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk, 13-16 marca 1997 roku, Hotel "Orle Gniazdo" / red. nauk. Anna Dyaczyńska-Herman
Adres wydawniczy: Bielsko Biała : alfa-medica press, 1997
Strony: s. 50-55
ISBN: 83-86019-32-8
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/106
Autorzy: M[aria] Szymańska-Kowalska, E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: The use of curare in Poland - a historical outline.
Tytuł całości: W: The Fourth International Symposium on the History of Anaesthesia " The history of anaesthesia", Hamburg, Germany, 26-29 April 1997 : Programme and Abstracts
Adres wydawniczy: [Hamburg, 1997]
Strony: s. 176(p37)
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

40/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska, M. Krakowiak.
Tytuł: Miwakurium i rokuronium - mało znane w Polsce środki zwiotczające mięśnie szkieletowe.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologów Wojska Polskiego, Kraków - Zakopane 25.09-28.09.1997 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 10
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Okołooperacyjne zaburzenia czynności nerek.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologów Wojska Polskiego, Kraków - Zakopane, 25-28.09.1997 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Zapobieganie nudnościom i wymiotom po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anestezjologów Wojska Polskiego, Kraków - Zakopane 25.09-28.09.1997 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja w chirurgii głowy i szyi - ucho, nos.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy, chirurgia klatki piersiowej, głowy, szyi. Poznań, wrzesień 1997
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. i Druk. Uni-Druk, 1997
Strony: s. 171-177
ISBN: 83-908250-0-7
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sedation for outpatient diagnostic procedures in gastroenterology.
Czasopismo: Ains
Szczegóły: 1998 : 33, Suppl. 3: 10th European Congress of Anaesthesiology, Frankfurt, 1998, S483
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

45/106
Autorzy: M[aria] Szymańska-Kowalska, E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: The use of Curare in Poland - a historical outline.
Tytuł całości: W: Proceeding of the Fourth International Symposium on the History of Anaesthesia / ed. Jochen Schulte am Esch, Michael Goerig
Adres wydawniczy: Lubeck : Drager, 1998
Strony: s. 805-809, 11 il.
Uwagi: International Symposium on the History of Anaesthesia, Hamburg, 26-29.04.1997.
ISBN: 3-925402-00-4
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

46/106
Autorzy: E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Problemy znieczulenia u chorych z bezdechem podczas snu.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: s. [33]
Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Mirosław Kłos, Jolanta Korsak, Witold Witczak, Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Preparaty krwiopochodne i płyny krwiozastępcze. Zastosowanie w stanach nagłych.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
Strony: s. [nlb.] 17
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sprawozdanie z 7 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów (ESA) w Amsterdamie 1999 r.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1999 : 31, 4, 290-291
Uwagi: 7 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Amsterdam, 29.05-1.06.1999.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Okołooperacyjne zaburzenia czynności nerek.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych : Wykłady z kursy doskonalącego nr 3 / pod red. W. Jurczyka
Adres wydawniczy: Poznań : Oficyna Wydawnicza De Facto, 1999
Strony: s. 37-56, tab., bibliogr. 44 poz.
ISBN: 83-911254-4-0
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Problemy znieczulenia chorych z zespołem bezdechów podczas snu.
Tytuł równoległy: Problems of anaesthesia in patients with Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS).
Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
Strony: s. 120-128, bibliogr. 6 poz., sum.
ISBN: 83-912231-5-9
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

51/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology 1999, t. 91 ; streszczenie.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2000 : 32, 2, 139-141
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology, 2000, t. 92.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2000 : 32, 3, 213-218
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

53/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology, 2000, t. 92, European Journal of Anaestesiology, 2000, t. 17.
Tytuł równoległy: Rewiev of foreign anaesthesiological journals.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2000 : 32, 4, 285-290, 297-299.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

54/106
Autorzy: Andrzej Obara, Krzysztof Staroń, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Kliniczna ocena wpływu bromku distygminy na czynność przewodu pokarmowego we wczesnym okresie pooperacyjnym u chorych po lewostronnej hemikolektomii z powodu raka.
Tytuł równoległy: Clinical assessment of distigmine bromide influence on the alimentary tract function in early postoperative period in patients left-sided hemicolectomy due to cancer.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 20-22, bibliogr. 10 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja w chirurgii głowy i szyi - ucho, nos.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu doskonalącego Nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ8 oddechowy, chirurgia klatki piersiowej, głowy i szyi, Poznań, 18-20 maja 2000 / pod red. Witolda Jurczyka
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 151-168
ISBN: 83-88250-35-3
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja w chirurgii głowy i szyi - ucho, nos
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu doskonalącego Nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy. Chirurgia klatki piersiowe, głowy i szyi, Poznań, 18-20 maja 2000 / pod red. Witolda Jurczyka
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 151-168
ISBN: 83-88250-50-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Jolanta Korsak.
Tytuł: Terapia infuzyjna i transfuzyjna.
Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia wystąpień plenarnych
Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Okołooperacyjne zaburzenia czynności nerek.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stan˘w nagˆych : wykłady z kursu doskonalącego nr 3, Poznań, 11-13 października 2001 r. / FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii, 2001
Strony: s. 35-56, bibliogr. 58 poz.
ISBN: 83-915528-0-2
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Znieczulenie do zabiegów endoskopowych w gastroenterologii - sposoby i ryzyko postępowania.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy znieczulenia w "Chirurgii jednego dnia", Szczyrk, 1-4 marca 2001 roku / red. nauk. Anna Dyaczyńska-Herman, Dariusz Maciejewski
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2001
Strony: s. 73-77
ISBN: 83-88778-05-6
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

60/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: 10. Kongres Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów i 24. Kongres Europejskiej Akademii Anestezjologii - EUROANAESTHESIA 2002 - Nicea : Sprawozdanie.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2002 : 34, 4, 308-311
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology, 2002, t. 96, European Journal of Anaestesiology, 2002, t. 19.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - Anesthesiology, 2002, t. 96, European Journal of Anaestesiology, 2002, t. 19.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2002 : 34, 3, 221-227
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

62/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology, 2001, t. 95, European Journal of Anaestesiology, 2001, t. 18.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - Anesthesiology, 2001, t. 95, European Journal of Anaestesiology, 2001, t. 18.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2002 : 34, 2, 143-149
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

63/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology, 2001, t. 95.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - Anesthesiology, 2000, t. 95.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2002 : 34, 1, 45-48
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

64/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - European Journal of Anaestesiology, 2001, t. 18.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - European Journal of Anaestesiology, 2001, t. 18.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2002 : 34, 1, 53-56
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

65/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Komentarz [do pracy: K. Malik, D.C. Hess : Ocena chorego w śpiączce. Szybka ocena neurologiczna podstawą właściwego postępowania. - Med. Dypl. 2011, T. 11, nr 6, s. 36-46, bibliogr. 8 poz.]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2002 : T. 11, nr 6, s. 46-48
Uwagi: Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

66/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Terapia płynowa w okresie okołooperacyjnym.
Tytuł całości: W: Postępowanie okołooperacyjne / pod red. Witolda Jurczyka i Romana Szulca
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002
Strony: s. 136-148, 6 tab., bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa ; T. 48
ISBN: 83-200-2731-4
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

67/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology,T. 96, European Journal of Anaesthesiology, T. 19.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - Anesthesiology, T. 96, European Journal of Anaesthesiology, T. 19.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2002 : 34, 4, 319-322, 326-329.
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

68/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology,T. 97, European Journal of Anaesthesiology, T. 19, nr 9.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2003 : 35, 1, 58-61
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - Anesthesiology, 2002,t. 97.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - Anesthesiology, 2002,t. 97.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2003 : 35, 4, 289-293
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Przegląd zagranicznych czasopism anestezjologicznych - European Journal of Anaestesiology, 2002, t. 19.
Tytuł równoległy: Review of foreign anaesthesiological journals - European Journal of Anaestesiology, 2002, t. 19.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2003 : 35, 4, 298-300
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

71/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Andrzej Dobrzeniecki.
Tytuł: Objawy niepożądane endoskopii przewodu pokarmowego wykonywanych w sedacji - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: V Konferencja - Postępy Znieczulania w "Chirurgii Jednego Dnia", Szczyrk 5-8.03.2003
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2003
Strony: s. 125-132, 7 tab.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

72/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Powikłania badań endoskopowych przewodu pokarmowego wykonywanych w sedacji.
Tytuł całości: W: V Konferencja - Postępy Znieczulania w "Chirurgii Jednego Dnia", Szczyrk 5-8.03.2003
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2003
Strony: s. 108-119, 3 tab., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

73/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów i Kongresu Europejskiej Akademii Anestezjologii Euroanaesthesia 2004, Lizbona 5-8 czerwca 2004 roku.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2004 : 36, 3, 229-231
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sprawozdanie z XIII Światowego Kongresu Anestezjologów, Paryż 18-23 kwietnia 2004 roku.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 2004 : 36, 3, 225-228
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Zwalczanie bólu ostrego.
Tytuł równoległy: Acute pain therapy.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 10, s. 1038-1043, bibliogr. 13 poz., sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

76/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Od kurary do esmeronu - czy to przepaść, czy tylko różnica?
Tytuł równoległy: From curare till esmerone - does it make a big difference?
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2005 : T. 37, nr 2, s. 130-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

77/106
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Płk prof.dr hab.med. Tadeusz Winiarski 1925 - 2005.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2005 : 81, 4, 287-288, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

78/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Rozpoznanie hipowolemii.
Tytuł całości: W: Okołooperacyjna terapia płynowa / pod red. Grażyny Durek
Adres wydawniczy: Walchwil : Medipress, 2005
Strony: s. 22-37, 3 tab., bibliogr. 25 poz.
ISBN: 3-907054-84-9
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

79/106
Autorzy: R. Fidrych, Elżbieta Sokół-Kobielska, A. Pisowłocki.
Tytuł: Zalety znieczulenia podpajęczynówkowego w operacjach wszczepienia całkowitej endoprotezy stawu biodrowego.
Tytuł równoległy: The advantages of spinal anesthesia in total hip replacement.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2005 : 7, 6 : Temat wiodący: Rekonstrukcje rozleglych ubytków kości - część II, 680-694, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

80/106
Autorzy: Andrzej Dobrzeniecki, Elżbieta Sokół-Kobielska, Piotr Koziarski, Jarosław Bogdański.
Tytuł: Wykorzystanie rurki krtaniowej w anestezji do zabiegów w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej i Leczenia Oparzeń.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "Chirurgii jednego dnia" : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk 2-5.03.2005 / red. nauk. Ewa Karpel, Dariusz Maciejewski.
Adres wydawniczy: [b.m.] : Wydaw. alfa-medica press, 2005
Strony: s. 160-162, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-88778-77-3
Typ publikacji: PPZ
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

81/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wstrząs anafilaktyczny.
Tytuł równoległy: Anaphylactic shock.
Czasopismo: Alergoprofil
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 10-16, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7527
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

82/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Rozpoznanie hipowolemii.
Tytuł całości: W: Okołooperacyjna terapia płynowa [dokument elektroniczny - CD-ROM]
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Grażyny Durek
Adres wydawniczy: [b.w., 2006]
Strony: s. 22-37, tab., bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

83/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Znieczulenie w chorobach układu dokrewnego.
Tytuł całości: W: Znieczulenie w zależności od stanu chorego, rodzaju zabiegów chirurgicznych i sposobów organizacji pracy, Kraków 6-9 grudnia 2006 r.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: wyd. pod redakcją: Janusza Andresa, Alicji Machety
Adres wydawniczy: Kraków : FEEA, 2006
Strony: s. 241-261
Uwagi: Kurs FEEA nr 6.
ISBN: 83-60117-38-1
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

84/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Leczenie bólu. Część I. Wprowadzenie : patofizjologia, klasyfikacja i ocena bólu.
Tytuł równoległy: Pain therapy. Part I. Introduction : pathophysiology, classification and evaluation of pain.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2007 : 3, 2, 95-100, 3 il., 2 tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

85/106
Autorzy: Jarosław Leś, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Leczenie bólu. Część II. Nieopioidowe leki przeciwbólowe.
Tytuł równoległy: Pain therapy. Part II. Nonopioid analgetic drugs.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2007 : 3, 4, 257-264, 2 il., 2 tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

86/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Metody przewidywania trudności intubacji.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "Chirurgii jednego dnia" : VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk 28.02-3.03.2007 / red. nauk. Dariusz Maciejewski
Adres wydawniczy: Bielsko Biała : Wydaw. alfa-medica press, 2007
Strony: s. 157-163, il.
ISBN: 978-83-7522-003-2
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

87/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Podtlenek azotu : fakty i mity.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece / pod red. Ireny Krysiak
Adres wydawniczy: Poznań : UNI-DRUK S.J., 2007
Strony: s. 33-47, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

88/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Tlen - tlenoterapia.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece / pod red. Ireny Krysiak
Adres wydawniczy: Poznań : UNI-DRUK S.J., 2007
Strony: s. 55-61, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

89/106
Autorzy: J. Regula, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sedation in endoscopy : When and how.
Czasopismo: Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol.
Szczegóły: 2008 : 22, 5, 945-957, 7 tab., bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.128
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Polskie hasła przedmiotowe:

90/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Rozpoznawanie i monitorowanie hipowolemii.
Tytuł całości: W: Okołooperacyjna terapia płynowa / pod red. Grażyny Durek
Adres wydawniczy: Warszawa : Fresenius Kabi Polska, 2008
Strony: s. 29-42, 6 tab., bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-918137-6-2
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

91/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Jarosław Leś.
Tytuł: Leczenie bólu. Część III. Analgetyki opioidowe.
Tytuł równoległy: Pain Therapy. Part III. Opioid analgetic drugs.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2008 : 4, 1, 31-41, 7 il., 3 tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

92/106
Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Leczenie bólu. Część IV. Blokady nerwów.
Tytuł równoległy: Pain Therapy. Part IV. Nerve blocks.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2008 : 4, 3, 169-177, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

93/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej.
Tytuł całości: W: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. T. 1.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa Ewa Mayzner-Zawadzka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
Strony: s. 709-734, bibliogr. 35 poz.
ISBN: 978-83-200-3496-7
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Ostra niewydolność krążenia.
Tytuł całości: W: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. T. 2.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakja naukowa Ewa Mayzner-Zawadzka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
Strony: s. 969-985, tab., bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-200-3497-4
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

95/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Racjonalne stosowanie leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydaw. alfa-medica press, 2009
Strony: s. 85-91, tab., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: [Na podst. wykładów VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia" , Szczyrk, 4-7 marca 2009 roku].
ISBN: 978-83-7522-033-9
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

96/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wymioty w okresie pooperacyjnym - powikłanie do uniknięcia.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydaw. alfa-medica press, 2009
Strony: s. 30-36, tab., bibliogr. 7 poz.
Uwagi: [Na podst. wykładów VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia", Szczyrk, 4-7 marca 2009 roku].
ISBN: 978-83-7522-033-9
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

97/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w wieku podeszłym.
Tytuł całości: W: Anestezja geriatryczna / pod red. naukową Laury Wołowickiej i Iwony Trojanowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2010
Strony: s. 263-292, tab., bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-83-200-3813-2
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

98/106
Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Leczenie bólu. : Część 5. Ból nowotworowy.
Tytuł równoległy: Pain therapy. : Part V. Cancer pain.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 1, s. 27-32, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

99/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Andrzej Dobrzeniecki, Bożena Fleszyńska-Lubańska, Ewa Jasek, R. Krawczyk-Słaby, B. Włodarczyk, M. Żywalewski.
Tytuł: Analgosedacja w ambulatorium endoskopowym. Retrospektywna ocena 52 200 przypadków.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2011 : T. 43, nr 3 Supl. 1, s. 25
Konferencja: , Gdańsk, 2011.09.21
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

100/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Profilaktyka i leczenie nudności jako element zwalczania małej chorobowości w chirurgii jednego dnia.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia 2011 / red. nauk. Dariusz Maciejewski
Adres wydawniczy: [b.m.] : Wydaw. alfa-medica press, 2011
Strony: s. 38-46, tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: [Na podst. wykładów IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia", Szczyrk, 2-5 marca 2011r.]
ISBN: 978-83-7522--71-1
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

101/106
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Sugammadeks - wskazania do stosowania i przydatność kliniczna.
Tytuł równoległy: Sugammadex - indications and clinical use.
Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 2, s. 111-115, bibliogr. 34 poz., sum.
Uwagi: [p - 0209-1712]
ISSN: 1642-5758
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  102/106
  Autorzy: Mariusz Bałkota, Dariusz Tomaszewski, Andrzej Truszczyński, Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Skuteczność domięśniowo podawanej neostygminy w zapobieganiu zatrzymania moczu u chorych znieczulanych podpajęczynówkowo.
  Tytuł równoległy: The efficacy of the intramuscularly administered neostigmine in the prevention of urinary retention after spinal anesthesia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s. 410-415, tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/106
  Autorzy: Elżbieta Kobielska.
  Tytuł: Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł całości: W: Po 50 latach ... 1963-2013. Pamiętnik wydany z okazji Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi (1957-1963).
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Kom. red.: Krystyna Borysewicz-Charzyńska et al.]; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013
  Strony: s. 177-179, zdj.
  ISBN: 978-83-64344-01-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/106
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Leki blokady nerwowo-mięśniowej w chirurgii jednego dnia.
  Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia: X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk 06-09.03. 2013 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk. Dariusz Maciejewski
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo alfa-medica press, 2013
  Strony: s. 136-145, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Konferencja: Stowarzyszenie PRO VITA, Szczyrk, 2013.03.06
  ISBN: 978-83-7522-101-5
  Typ publikacji: PPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/106
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Doktor Janusz Szepietowski (ur. w 1926 roku, zm. 16 sierpnia 2015 roku).
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2015 : T. 47, nr 5, s. 451-452, zdj.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  106/106
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Płk dr n. med. Janusz Szepietowski - wspomnienie.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2015 : T. 24, nr 5, s. 26-27
  ISSN: 1230-493x
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM