WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: STEMBROWICZ ZOFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: J. Mróz, J[erzy] Gil, S[ławomir] Zaboklicki, W[łodzimierz] Janda, Z[ofia] Stembrowicz.
Tytuł: Endoskopowa sfinkterotomia (ES) w leczeniu cholestazy zewnątrzwątrobowej.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 27-29 Maja 1988 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Łódź, 1988
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/30
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M. Ostrowski, Z[ofia] Stembrowicz, T[adeusz] Koczorowski.
Tytuł: Integrated study of right ventricular function with two-dimensional echocardiography (echo-2d) and equilibrium gated radionuclide angiography (egra) in patients with chronic, obstructive pulmonary disease (copd).
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 1988 : ; 1, Suppl. 2, s. 349 S
Uwagi: - W: Abstracts Book. 7th Congress of the European Society of Pneumonology (sep). Budapest, 5-9th september, 1988. - Copenhagen
Typ publikacji: ZPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/30
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Podejrzenie niedodmy płuca u chorej ze zmianami popromiennymi skóry.
Tytuł równoległy: Suspected pulmonary emphysema in a patient with radiation-induced skin changes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 7-8, 520-523, il., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/30
Autorzy: Janusz Przedlacki, Maria Konieczna, Zofia Stembrowicz, Iwona Obroniecka, Jerzy Smoszna, Jerzy Sulik, Zofia Wańkowicz, Andrzej Gomuła, Jarosław Malczyński, Bronisław Stawarz.
Tytuł: Pozarutynowe zastosowanie 99mTc aprotyniny w diagnostyce nerek.
Źródło ogółem lub miejsce: Probl. Med. Nukl., 1990, 4(1)
Strony: s. 19
Język publikacji: PL

5/30
Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Scyntygrafia refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 1(7), s. 34
Konferencja: , Poznań-Konin, 1990.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/30
Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Przydatność scyntygrafii w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1991, supl. do nr 1-2, s. 265-268, bibliogr., rez., sum.
Konferencja: , Rzeszów, 1991.09.19
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/30
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Izabela Sawaszyńska.
Tytuł: Ocena osteoporozy u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Evaluation of osteoporosis in patients with steroid-dependent bronchial asthma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 3-4, 150-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/30
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak, E. Panasiuk, Zofia Stembrowicz, Wojciech Skawina, Daniel Baczyński.
Tytuł: Estimation of secondary hyperparathyroidismus (S-HPTH) treatment efficacy in chronic haemodialysis (HD) patients (PTS) during 10 years observation.
Tytuł całości: W: XXX Kongres EDTA. Glasgow, 1993: Abstract's-Book no 30898. .
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/30
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99m TC-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł równoległy: Radioisotope testing with 99m Tc-aprotinine in structural assessment of renal stroma in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 501-507, il., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/30
Autorzy: Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Przydatność badań radioizotopowych w ocenie układu kostnego u chorych długotrwale leczonych steroidami nadnerczowymi.
Tytuł równoległy: Usefulness of radioisotopic examinations in evaluation of sceletal system in asthmatic patients treated with corticosteroids.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 257
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/30
Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Radioisotopic examination with 99mTc-aprotinine in evaluating kidney parenchymal structure in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
Szczegóły: 1995, Suppl., 166
Uwagi: 32 Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Ateny (Greece), 11-14.07.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/30
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99mTc-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł równoległy: Aprotinin 99m Tc a new tracer for the study of kidney morphology and function in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995, 6, 66-68., il., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/30
Autorzy: Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Sławomir Olszewski.
Tytuł: Laboratoryjna i kliniczna ocena aprotyniny w badaniach izotopowych nerek u dzieci.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 5-7 października 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
Strony: s. 21
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/30
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99mTc-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł całości: W: Profilaktyka i leczenie układu moczowego u dzieci / pod red. Anny Jung
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 104-109, il., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów WP, Rynia k. Warszawy (PL), 02-04.06.1995.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/30
Autorzy: Zofia Stembrowicz, Eugeniusz Dziuk, Janusz Przedlacki, Sławomir Olszewski.
Tytuł: 99mTc-labelled aprotinin used for visualization of renal structure in children with nephrolithiasis treated by lithotripsy.
Czasopismo: Q. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1995 : 39, 1, 82-83
Uwagi: - Ninth International Symposium on Radiopharmacology. Ann Arbor USA, 1995, 06, 07-10.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/30
Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Radioisotopic examination with 99mTc-aprotinine in evaluating kidney parenchymal structure in children with nephrolithiasis - poster.
Tytuł całości: W: XXXIInd Congress of the European Renal Association : Abstracts / European Dialysis and Transplant Association, June 11-14, 1995
Odpowiedzialni za całość: redakcja: European Dialysis and Transplant Association, June 11-14, 1995
Adres wydawniczy: Ateny, 1995
Strony: s. 166
Uwagi: - 32 Congress of the European Renal Association, Ateny (Greece), 11-14.07.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

17/30
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w materiale własnym (1986-1998).
Tytuł równoległy: Screening for renovascular hypertension in own material (1986-1998).
Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Płock 10 października 1998 / pod red. Zofii Wańkowicz
Adres wydawniczy: Płock : Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 1998
Strony: s. 58-74, tab., bibliogr. 33 poz.
ISBN: 83-908216-1-3
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/30
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w materiale własnym (1986-1998).
Tytuł równoległy: Screening for renovascular hypertension in own material (1986-1998).
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 261-265, tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  19/30
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, K[arol] Chmielowski, C[zesław] Czarnecki, I[reneusz] Drabek, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, J[acek] Pietrzykowski, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Stembrowicz, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: 25 lat leczniczego stosowania radiojodu w Ośrodku Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 25
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/30
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Marek Klewar, Jacek Rutka, Zofia Stembrowicz, B. Sakson.
  Tytuł: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli.
  Tytuł równoległy: Simple renal cysts for children: treatment with aethyl alcohol injection into their lumen.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 246-248, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Perdzyński
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  21/30
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Zofia Stembrowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Angioscyntygraficzny test kaptoprylowy w diagnostyce przesiewowej nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w świetle wieloletniej obserwacji własnej (1986-2001).
  Tytuł równoległy: Captopril angioscintigraphic test in the screening for renovascular hypertension in the light of long-term own observation (1986-2001).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1013-1018, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  22/30
  Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Marek Jurczyk, Marek Ostrowski, Ryszard Issakiewicz, Anna Lewandowska, Zofia Stembrowicz, Waldemar Mielcarek, Jacek Pietrzykowski, Joanna Wierzbowska, Aldona Mater, Grzegorz Kamiński, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Maria Konieczna, Regina Kaczmarczyk, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł równoległy: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 32, s. 241-247, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/30
  Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A. Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Antithyroglobulin autoantibodies in the follow up of patiens with thyroid cancer treated with radioiodine.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2005 : Vol. 32, Suppl. 1, s. S250, Abst. P666.
  Konferencja: , Istanbul, 2005.10.15
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  24/30
  Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A. Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Próba oceny znaczenia klinicznego oznaczeń tyreoglobuliny i autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie w leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl.1, s. S13, Abst. [24]
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/30
  Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A[gnieszka] Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zmiany stężenia tyreoglobuliny i autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie w ciągu 2 lat leczenia zróżnicowanego raka tarczycy.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 15-S 16
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/30
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Zaręba, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer (dual method).
  Tytuł całości: W: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15-17 September 2008: Conference Abstracts
  Strony: s. 110
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/30
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Zaręba, A[ndrzej] Dąbek, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Limfoscyntygrafia przedoperacyjna u chorych na raka piersi - korzyści diagnostyczne z fuzji obrazów SPECT-CT. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 72
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/30
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Podgajny, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Prezentacja przypadku raka tarczycy - wykorzystanie aparatu hybrydowego SPECT-CT.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 86-87
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/30
  Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A[gnieszka] Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zmiany stężenia tyreoglobuliny i autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie towarzyszące ablacji 131I resztkowej tarczycy w leczeniu raka zróżnicowanego tarczycy.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 85-86
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/30
  Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A[gnieszka] Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Antithyroglobulin auto antibodies after 2 years of follow up in patients with thyroid cancer treated with radioiodine.
  Tytuł całości: W: XVI Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation & 7th Hellenic Congress of Clinical Chemistry, 16-18 October 2008, Athens : Final Programme & Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: Athens, 2008
  Strony: s. 113
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM