WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SYMONOWICZ NORBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Autorzy: Jan Gietka, Zenon Krzakowski, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu przewlekłego postępującego gośćca prednisonem (na materiale 100 chorych obserwowanych w okresie 8 lat).
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1964, 14) supl. II : Zagadnienia Medycyny Klinicznej, 29-35, 2 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/22
Autorzy: Tadeusz Wieczorkiewicz, A. Dawidowicz, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Wyniku testu prednisonoglukozowego u kobiet rodzących płody olbrzymie.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1964 : 35, 6, 777-787, 3 il., bibliogr. 20 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/22
Autorzy: Norbert Symonowicz, Jan Turowski.
Tytuł: Szybka metoda oceny ilości utraconej krwi w przebiegu operacji.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1964 : T. 40, nr 10, s. 753-757, bibliogr., 16 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/22
Autorzy: Jan Gietka, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Próba bromsulftaleinowa w gośćcu przewlekłym postępującym i chorobie reumatycznej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1969 : 22, 7, 629-633, 2 tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/22
Autorzy: Jerzy Higier, J. Krajewski, Jan Turowski, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Wpływ preparatu Ornithin 8 - Vasopressin na utratę krwi podczas poronień sztucznych wykonywanych w znieczuleniu miejscowym.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1970 : 61, 7, 731-734, tab., bibliogr., 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/22
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Rościsław Denisiewicz, Maksymilian Siekierzyński, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Krzywe przecukrzenia u osób narażonych na przewlekłe działanie promieniowania mikrofalowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970 : 46, 10, 884-890, 3 il., 2 tab., bibliogr. 16 poz.,
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/22
Autorzy: Norbert Symonowicz, Teresa Stańczuk-Różycka, Jerzy Kansy.
Tytuł: Polarograficzne badanie różnic jakościowych białek surowicy krwi kobiety rodzącej i krwi pępowinowej.
Tytuł równoległy: Polarographic studies of quantitative differences of serum proteins in the woman during labour and in umbilical cord blood.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1970 : 45, 9, 1095-1098, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/22
Autorzy: Jerzy Higier, J. Krajewski, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Poziom żelaza w surowicy krwi rodzących a przebieg porodu.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1971 : 62, 9, 1157-1161, tab., tab., bibliogr., 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/22
Autorzy: Edward Stanowski, Norbert Symonowicz, Zdzisław Wekka, Aleksander Badowski.
Tytuł: Poziom żelaza u osób operowanych z powodu wola pod osłoną krwi własnej, dawców i bez przetaczania krwi.
Tytuł równoległy: Serum iron level in patient undergoing strumectomy under cover of own blood and without blood transfusion.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 4, 132-134, 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/22
  Autorzy: Jan Łańcucki, Maria Nowik, Jolanta Samos, Norbert Symonowicz.
  Tytuł: Zawartość histaminy we krwi i osoczu w niektórych alergicznych chorobach skóry oraz po środkach przeciwzapalnych, przeciwalergicznych, blokujących zwoje nerwowe i po papierosach.
  Tytuł równoległy: Blood and plasma histamine in certain allergic skin diseases and following administration of anti-inflammatory, antiallergic drugs blocking autonomic ganglia or after cigarette smoking.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1972 : 27, 48, 1887-1890, 7 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/22
  Autorzy: Jan Gietka, Małgorzata Rezmer, Norbert Symonowicz, Zachariasz Józefczyk, Alicja Pliszczyńska.
  Tytuł: Poziom immunoglobulin i komplementu płynu stawowego u chorych na gościec przewlekły postępujący i chorobę zwyrodnieniową stawów.
  Tytuł równoległy: Levels of immunoglobulins and complement in articular fluid in patients with rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1972 : 10, 1, 67-73, 3 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/22
  Autorzy: Norbert Symonowicz, T. Osiński, Marian Błaszczyszyn, Krystyna Czerniakowska.
  Tytuł: O przydatności testu papierkowego uranal do oznaczania poziomu mocznika we krwi w warunkach polowych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 5, 268-270, bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/22
  Autorzy: Norbert Symonowicz.
  Tytuł: Usprawnienie procesu analitycznego w diagnostyce laboratoryjnej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 6, 345-349
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/22
  Autorzy: Norbert Symonowicz, Wiesław Piechota, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Optymalizacja wyznaczania zakresów wartości prawidłowych.
  Tytuł równoległy: Optimalization of determination of normal range values.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1979 : 15, 4, 157-163, 2 il., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/22
  Autorzy: Norbert Symonowicz, Mirosław Kłos, Wiesław Piechota, Jadwiga Majchrzak.
  Tytuł: Przydatność deklarowanych prawidłowych wartości do oceny profili biochemicznych, wykonywanych za pomocą analizatorów SMA Technicon u żołnierzy służby zasadniczej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1979 : 55, 11-12, 618-622, 2 tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/22
  Autorzy: M[irosław] Kłos, Z[bigniew] Rybicki, P[aweł] Nowicki, N[orbert] Symonowicz, W[iesław] Piechota, B[ożena] Sobecka.
  Tytuł: The influence of methylprednisolonum on erythrocyte glycerate - 2,3 - bisphosphale, ATP, ADP and AMP during shock treatment.
  Czasopismo: J. Clin. Chem. Clin. Biochem.
  Szczegóły: 1981 : 19, 8, 733
  Uwagi: Abstracts of XI Interantional Congress of Clinical Chemistry, Wiedeń 1981
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/22
  Autorzy: W[iesław] Piechota, T[omasz] Dobrucki, N[orbert] Symonowicz, Elżbieta Wadowska, Ewa Murkowska.
  Tytuł: Zinc in patients with chronic renal failure.
  Czasopismo: Int. Urol. Nephrol.
  Szczegóły: 1983 : 15, 4, 377-382, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/22
  Autorzy: Paweł Nowicki, Zbigniew Kozuba, Mirosław Kłos, Norbert Symonowicz.
  Tytuł: Badania metabolizmu i funkcji krwinek płytkowych w koncentratach w płynach ACD i CPD zawierających zwiększoną ilość glukozy.
  Czasopismo: Probl. Krwiod.
  Szczegóły: 1983 : 20, 85-86
  Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/22
  Autorzy: Zbigniew Kozuba, Mirosław Kłos, Witold Witczak, Paweł Nowicki, Norbert Symonowicz, Tadeusz Orłowski.
  Tytuł: Ocena układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych leczonych preparatami osocza zagęszczonego.
  Tytuł równoległy: Assessment of the blood clotting system and fibrinolysis in patients treated with plasma concentrate preparations.
  Czasopismo: Probl. Krwiod.
  Szczegóły: 1984 : 21, 69-73, 7 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/22
  Autorzy: Wiesław Piechota, Norbert Symonowicz, Elżbieta Wadowska, Ewa Murkowska.
  Tytuł: Cynk, miedź i magnez u ciężarnych.
  Tytuł równoległy: Zink, copper and magnesium in pregnant women.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : T. 61, nr 9-10, s. 587-591, bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/22
  Autorzy: Wiesław Piechota, Zofia Wańkowicz, Alicja Rączka, Norbert Symonowicz, Elżbieta Panasiuk.
  Tytuł: Ferrytyna surowicy krwi oraz inne wskaźniki gospodarki żelazem u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł równoległy: Serum ferritin and other iron metabolism indices in patients with irreversible renal failure treated with repeated haemodialyses.
  Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
  Szczegóły: 1986 : T. 22, nr 2-3, s. 57-62, bibliogr. 9 poz., rez., sum,
  ISSN: 1509-2305
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/22
  Autorzy: N[orbert] Symonowicz.
  Tytuł: Wpływ postępu w technice analityczno-pomiarowej na zmiany w organizacji diagnostyki laboratoryjnej w rejonie leczniczym w PRL.
  Tytuł całości: W: Streszczenia referatów : IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Rzeszów, 1986
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 1986
  Strony: s. 92-93
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM