WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SZMIT SEBASTIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 140Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/140
Autorzy: Anna Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Joanna Sobotka, Sebastian Szmit.
Tytuł: Pierwotna niefarmakologiczna prewencja choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Gabinet Prywatny
Szczegóły: 2003, nr 7, s. 14-35, bibliogr. 30 poz., sum.
ISSN: 1230-4719
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

2/140
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Sebastian Szmit, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia chorych z omdleniami wazowagalnymi za pomocą 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM).
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2004 : T. 11, streszczenia, s. 7, Abst. 25
Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 2004.02.19
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/140
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2004 : T. 11, streszczenia, s. 7, Abst. 27
Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 2004.02.19
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/140
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Guzik, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera. Mechanizmy patofizjologiczne determinujące efektywność terapii.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2004 : T. 11, streszczenia, s. 7, Abst. 26
Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 2004.02.19
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/140
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?
Tytuł równoległy: Prevention of vasovagal syncope recurrences by intravenous beta-blocker administration - do hemodynamic indices prognosticate treatment efficacy?
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 2, s. 121-130, bibliogr. 24 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

6/140
Autorzy: S[ebastian] Szmit, E[wa] Dłużniewska, G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Przydatność odchyleń standardowych średnich wartości ciśnienia tętniczego w ABPM w ocenie ryzyka wystąpienia powikłań narządowych u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł równoległy: The measurement of the standard deviations of the mean arterial blood pressure values in ABPM in predicting a risk of cardiovascular dysfunction in patients with essential hypertension.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-18
Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/140
Autorzy: M[agda] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, J. Brzeziński, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Abnormal left heart function in multi-detector computed tomography (MDCT) and cardiopulmonary exercise testing (CPET) in patients with low exercise tolerance and atypical chest pain.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E39
Konferencja: European Society of Cardiac Radiolog, Zurich, 2005.10.21
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/140
Autorzy: M[agda] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, J. Brzeziński, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Value of selected functional hemodynamic parameters of left atrium and left ventricle in multi-detector computed tomography as heart failure clinical markers in patients with low exercise tolerance and atypical chest pain.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E39
Konferencja: European Society of Cardiac Radiology, Zurich, 2005.10.21
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/140
Autorzy: S[ebastian] Szmit, E[wa] Dłużniewska, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, R[obert] Wierzbowski, E. Kot, A[nna] Roszczyk, W[iktor] Piechota, R[obert] Ryczek, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Zmienność ciśnienia tętniczego krwi określana w ABPM a strukturalny remodeling mięśnia lewej komory u mężczyzn w średnim wieku.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2005 : T. 12, supl. C, s. 85, [Abst.] 0255
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdańsk, 2005.06.02
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Hanna Janaszek-Sitkowska, Marek Kabat, Andrzej Januszewicz.
Tytuł: Angiografia klatki piersiowej metodą tomografii komputerowej u pacjentów po zawale serca i pomostowaniu tętnic wieńcowych z podejrzeniem zatorowości płucnej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 6, s. 79-88, bibliogr. 16 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

11/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Robert Ryczek, Marian Cholewa, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Bezobjawowe zwężenie pomostu tętniczego do prawej tętnicy wieńcowej (RIMA-PTW) rozpoznane metodą kardio-TK. Opis przypadku.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 3, s. 83-87, bibliogr. 12 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, D. Zakrzewski, J. Stępińska.
Tytuł: 64-detektorowa tomografia komputerowa umożliwia wizualizację zastawek i wraz z ergospirometryczną próbą wysiłkową ułatwia kwalifikację chorej z wadą trójzastawkową do leczenia inwazyjnego.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : 4, 10, 90-99, c.d.piśm. s.73., bibliogr. 50 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Bernard Jaroń, Marian Cholewa.
Tytuł: Diagnostyka choroby wieńcowej metodą 64-rzędowej tomografii komputerowej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : 4, 9, 74-83, 17 il., tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/140
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Ergospirometryczna próba wysilkowa - zastosowanie we współczesnej diagnostyce kardiologicznej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 5, s. 52-61, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Jacek Janczak, Bernard Jaroń, M. Zarębiński, Paweł Twarkowski, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
Tytuł: Obrazowanie zwężeń wieńcowych i stentów metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej - opis przypadku.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 4, s. 93-99, bibliogr. 12 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Andrzej Skrobowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Elżbieta Kot.
Tytuł: Zmienność ciśnienia tętniczego krwi określana w ABPM jako czynnik ryzyka przerostu lewej komory u osób z grupy prehypertension; wg JNC VII.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S9-S10
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/140
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Cardio pulmonary exercise testing.
Tytuł równoległy: Próba wysiłkowa spiroergometryczna - przydatność kliniczna.
Czasopismo: Praktyka i Klinika Medyczna
Szczegóły: 2005, nr 1/2 (3), s. 22-29, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
ISSN: 1733-6082
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/140
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Ergospirometryczna próba wysiłkowa i wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2. Praca doktorska / Sebastian Szmit, Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii CSK MON w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: 188 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 223 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.n.med. Marian Cholewa - [Obrona ; 22.02.2006 r]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Czy leczenie farmakologiczne swoiste dla makroangiopatii zmniejsza ryzyko mikroangioaptii cukrzycowej?
Tytuł równoległy: Does the specific pharmacological treatment of macroangiopathy decrease the risk of diabetic microangiopathy?
Czasopismo: Czynniki Ryzyka
Szczegóły: 2006, nr 4 wyd. spec., s. 10-19, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: Materiały Sympozjum Naukowego zorganizowanego dla uhonorowania 35-lecia pracy naukowej prof. Marka Naruszewicza, "Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce", Warszawa 16.XII.2006.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/140
Autorzy: M[agdalena] Zagrodzka, P. Szalanski, S[ebastian] Szmit, B[ernard] Jaroń, J. Brzeziński, P[iotr] Hendzel.
Tytuł: Effectiveness of stem cell implants with CABG on myocardial contractility assessed with 16 and 64 slice MDCT.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, Suppl. 6, s. L4
Konferencja: European Society of Radiology, Athens, 2006.10.20
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/140
Autorzy: M[agda] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Value of functional multi-detector computed tomography (MDCT) of the heart in comparison with cardiopulmonary exercise testing (CPET) in assessment of patients with type A and B (AHA) heart failure.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, Suppl. 1, s. 244
Konferencja: European Society of Radiology, Vienna, 2006.03.03
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

22/140
Autorzy: M[agdalena] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, B[ernard] Jaroń, J. Brzeziński, M[arian] Cholewa, G. Opolski.
Tytuł: Ventilation parameters of cardio-pulmonary exercise test compared to coronary calcium score in patients with diabetes mellitus 2.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, Suppl. 6, s. L2-L3
Konferencja: European Society of Radiology, Athens, 2006.10.20
ISSN: 1613-3749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

23/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Beta-adrenolityki a diagnostyka i leczenie stabilnej choroby wieńcowej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 10, s. 127-128, 130-138, bibliogr. 57 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Robert Bodalski, Franciszek Walczak.
Tytuł: Diagnostyka u pacjenta z zaburzeniami rytmu i wrodzoną anomalią układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-72, bibliogr. 61 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Ergospirometryczna próba wysiłkowa i 64-rzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 3, s. 92-107, bibliogr. 70 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Ergospirometryczna próba wysiłkowa i 64-rzędowa tomografia komputerowa - nieinwazyjne badania w diagnostyce pierwotnego nadciśnienia płucnego.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 1, s. 94-104, bibliogr. 31 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/140
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Jeśli nie test wysiłkowy, to....?
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 4, s. 96
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

28/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka, Renata Główczyńska, Piotr Ścisło, Joanna Wilczyńska, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Sekwencyjna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 9, s. 80-91, bibliogr. 25 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/140
Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Sebastian Szmit.
Tytuł: Spoczynkowa czynność serca - wciąż niedoceniany czynnik ryzyka.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 2, s. 10-12.14,16, 19-24,26-29, bibliogr. 72 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka, Janusz Kochman, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Test wysiłkowy a nowoczesne badania obrazowe w diagnostyce choroby wieńcowej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 5, s. 80-82, 84-86, 88-94, bibliogr. 33 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Bernard Jaroń, Marian Cholewa, G. Opolski.
Tytuł: Przydatność kliniczna wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (CS) i ergospirometrycznej próby wysiłkowej (CPET) w diagnostyce niewydolności serca u chorych na cukrzycę typu 2.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 330-S 331
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/140
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Bernard Jaroń, Marian Cholewa.
Tytuł: Pulmonary hypertension symptoms in cardiopulmonary exercise test (CPET) in comparison to left ventricle function parameters estimated in 64-detector computed tomography (MDCT) in heart failure.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 5 Supl.1, s. S 96, [CD]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warsaw, 2006.06.01
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

33/140
Autorzy: Sebastian Szmit, G. Opolski.
Tytuł: Mikroangiopatia cukrzycowa - współczesne spojrzenie na patogenezę i znaczenie w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł równoległy: Diabetic microangiopathy - a current look at the pathogenesis and the clinical implications for cardiovascular diseases.
Czasopismo: Przegląd Kardiodiabetologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 1, s. 27-34, il., bibliogr. 59 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1896-9666
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

34/140
Autorzy: M. Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, B. Jaron, M[arian] Cholewa, G. Opolski.
Tytuł: Calcium score, heart rate, gas exchange response to exercise as predictors of cad in patients with type 2 diabetes mellitus.
Czasopismo: Atherosclerosis
Szczegóły: 2007 : 8, 1 : Abstracts 76th Congress of the European Atherosclerosis Society, June 10-13, 2007, Helsinki, Finland, 140
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

35/140
Autorzy: S[ebastian] Szmit, M. Zagrodzka, B. Jaron, M[arian] Cholewa, G. Opolski.
Tytuł: Comparison of coronary artery disease risk factors and atherosclerosis progression with exercise tolerance in patients with diabetes mellitus 2.
Czasopismo: Atherosclerosis
Szczegóły: 2007 : 8, 1 : Abstracts 76th Congress of the European Atherosclerosis Society, June 10-13, 2007, Helsinki, Finland, 140
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

36/140
Autorzy: M. Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, G. Opolski.
Tytuł: Comparison of calcium score with heart rate and gas exchange response to exercise as predictors of coronary artery disease in patiennts eith type 2 diabetes mellitus.
Czasopismo: Eur. Heart J.
Szczegóły: 2007 : 28, Abstr. Suppl. : ESC Congress 2007, 1-5 September, Vienna, Austria, 524-525
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

37/140
Autorzy: M. Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, G. Opolski.
Tytuł: 64-row multi-dectector computed tomography (MDCT) as a useful tool in morphologic and functional mesuremnents of left ventricle (LV) in patients with exercise dyspnea.
Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
Szczegóły: 2007 : 6, Suppl.1 : Abstract of the Heart Failure Congress 2007, Hamburg, Germany, 9-12 June, 2007, 166
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

38/140
Autorzy: Sebastian Szmit, Renata Główczyńska, Anna Budaj, Janusz Kochanowski, Krzysztof Filipiak, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Correlation of cardio-pulmonary capacity in Cardio-Pulmonary Exercise Test (CPET) with electrocardiographic (ECG) and echocardiographic (ECHO) presentation and laboratory findings in professional soccer players.
Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Szczegóły: 2007 : Vol. 14, nr 1 Supl.1, s. S110, Abst. 574.
Konferencja: , Madrid, 2007.04.19
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:
Adres url:

39/140
Autorzy: Renata Główczyńska, Sebastian Szmit, Anna Budaj, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Correlation of electrocardiographic and echocardiographic presentation with cardio-pulmonary capacity in profesional soccer players.
Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Szczegóły: 2007 : Vol. 14, nr 1 Supl.1, s. S109-S110, Abst. 559.
Konferencja: , Madrid, 2007.04.19
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:
Adres url:

40/140
Autorzy: R[enata] Główczyńska, A. M. Budaj, S[ebastian] Szmit, J[anusz] Kochanowski, K[rzysztof] J. Filipiak, G[rzegorz] Opolski.
Tytuł: Echocardiographic presentation of athletes heart in relation to cardiopulmonary capacity and electrocardiographic features in professional soccer players.
Czasopismo: European Journal of Echocardiography
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S12
Konferencja: , Lisbon, 2007.12.05
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

41/140
Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Folga, Marcin Grabowski, Sebastian Szmit, Renata Główczyńska, A. Budaj, Michał Marchel, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Concomitant estimation of NT-pro-BNP and CA125 for better outcome prognosis in congestive heart failure.
Czasopismo: European Journal of Heart Failure
Szczegóły: 2007 : Vol. 6, Suppl.1, s. 22
Konferencja: , Hamburg, 2007.06.09
ISSN: 1388-9842
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  42/140
  Autorzy: M[agdalena] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, B. Jaron, M[arian] Cholewa, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Comparison between calcium score (CS) and clinical status, cardiovascular complications and multi-vessel coronary disease in patients with diabetes mellitus type 2 (DM2).
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 2007 : Vol. 17, Suppl. 1, s. 276
  Konferencja: , Vienna, 2007.03.09.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/140
  Autorzy: R. Główczyńska, Sebastian Szmit, A.M. Budaj, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzne kryteria przerostu lewej komory u zawodowych piłkarzy.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2007 : 2, supl. C, 23
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot 14-16 czerwca 2007 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Małgorzata Kobylecka, Renata Główczyńska, Krzysztof J. Filipiak, Leszek Królicki, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzny i scyntygraficzny test wysiłkowy w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet w młodym wieku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 10, s. 93-105, 124, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/140
  Autorzy: R. Zaczek, Sebastian Szmit, G. Opolski.
  Tytuł: Krótki przegląd metod stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : 6, 9, 68-79, 5 i., tab., bibliogr. 101 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/140
  Autorzy: Renata Główczyńska, Sebastian Szmit, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Meandry diagnostyki choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 1, s. 61-62, 64-66, 68-73, 91, bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Rajnund Zaczek, Maria Zawadzka-Byśko, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Mikrowoltowy alternans zalamka T oraz ergospirometria - nieinwazyjne metody stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 6, s. 79-88, bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak, Magdalena Zagrodzka, Jerzy Liszka, Cezary Szczylik, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Młody pacjent z chorobą nowotworową po NZK - problem nagłej śmierci sercowej w onkologii.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 10, s. 38-47, bibliogr. 68 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  49/140
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka anomalii wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 2, s. 65-68, 70-73, bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Magdalena Zagrodzka, Konrad Dudek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Objawowa preekscytacja wysiłkowa w czasie rytmu zatokowego. Rola ergospirometrii i ablacji RF u chorych z zespołem WPW.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 7, s. 82, 84-94, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, S. Stec, M. Zagrodzka, K. Dudek, M. Futyma, P. Kułakowski, G. Opolski.
  Tytuł: Objawowa preekscytacja wysiłkowa w czasie rytmu zatokowego. Rola ergospirometrii i ablacji RF u chorych z zespołem WPW.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : 6, 7, 82-94, 22 il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  52/140
  Autorzy: Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka, Beata Zaborska, Tomasz Kryński, Łukasz Mazurkiewicz, Zofia Bilińska, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Rola ergospirometrii i badań obrazowych w ocenie wskazań i skuteczności leczenia ablacją permanentnego częstoskurczu przedsionkowego, będącego przyczyną kardiomiopatii tachyarytmicznej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 8, s. .87-88, 90-100, 111, bibliogr. 42 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Agnieszka Sikorska, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Test wysiłkowy w ocenie skuteczności leczenia arytmii komorowej u osoby bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 4, s. 69-70, 72-76, 78-83, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/140
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Wartość kliniczna wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych u chorych z niediagnostycznym testem wysiłkowym.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 3, s. 106-118, bibliogr. 52 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/140
  Autorzy: R. Główczyńska, A.M. Budaj, Sebastian Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna sportowej przebudowy serca w zależności od wydolności sercowo-płucnej zawodowych piłkarzy.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 151
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/140
  Autorzy: S[ebastian] Szmit.
  Tytuł: Kardiotoksyczność leków onkologicznych.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2007 : T. 3, supl. B, s. B20-B21
  Uwagi: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pod patronatem Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie i Polskiej Unii Onkologii, Warszawa, 10-13 października 2007.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/140
  Autorzy: R. Główczyńska, A.M. Budaj, S[ebastian] Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Zależność pomiędzy oceną echokardiograficzną funkcji rozkurczowej serca sportowca a wydolnością sercowo-płucną i obrazem elektrokardiograficznym zawodowych piłkarzy.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2007 : 9, supl.1, 41
  Uwagi: IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007. Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych w sesji plakatowej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/140
  Autorzy: A.M. Budaj, R. Główczyńska, S[ebastian] Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Zależność pomiędzy wydolnością sercowo-płucną zawodowych piłkarzy a funkcją skurczową lewej komory i charakterystyką przepływu przez zastawkę aortalną.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2007 : 9, supl.1, 41
  Uwagi: IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007. Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych w sesji plakatowej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka wieńcowa u chorych na cukrzycę.
  Tytuł równoległy: Modern non-invasive coronary diagnosis in patients with diabetes mellitus.
  Czasopismo: Przegl. Kardiodiabetol.
  Szczegóły: 2007 : 2, 2, 74-83, il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak.
  Tytuł: Czy u pacjenta z chorobą serca ważna jest aktywność fizyczna?
  Tytuł równoległy: Whether physical activity is important in patients with heart disease?
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2007, nr 7, s. 32-38, bibliogr. 33 poz., sum.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, R. Główczyńska, Cezary Szczylik, G. Opolski.
  Tytuł: Niewydolność serca po chemioterapii.
  Tytuł równoległy: Heart failure after chemotherapy.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2007 : 15, 4 z. 2 : Kardiologia, 77-87, 4 il., 4 tab., bibliogr. 74 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/140
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, N[orbert] Szaluś, K[rzysztof] Obuchowski, R[obert] Koktysz, S[ebastian] Szmit, L[eszek] Waśniewski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Przypadek metachronicznego raka jasnokomórkowego nerki i raka żołądka z różnicowaniem neuroendokrynnym - opis przypadku.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 25
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/140
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, S[ebastian] Stec, P[aweł] Balsam, M[arian] Futyma, K[onrad] Dudek, P[iotr] Kułakowski, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Physical activity estimated in cardio-pulmonary exercise test (CPET) in patients with WPW pattern in ECG : time for new definition of symptomatic WPW syndrome?
  Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
  Szczegóły: 2008 : Vol. 15, Suppl.1, s. S116-S117, Abst. 505.
  Konferencja: , Paris, 2008.05.01
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/140
  Autorzy: M[agdalena] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, Ł[ukasz] Szumowski, E. Szufladowicz, G[rzegorz] Opolski, F[ranciszek] Walczak.
  Tytuł: 64-row multi-detector computed tomography (MDCT) in assesment of right ventricle remodeling in patients with atrial fibrillation (AF) compared with parameters obtained in cardio-pulmonary exercise test.
  Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
  Szczegóły: 2008 : Vol. 15, Suppl.1, s. S115
  Konferencja: , Paris, 2008.05.01
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/140
  Autorzy: A. M. Budaj, R[enata] Główczyńska, Sebastian Szmit, J. Sieradziński, J[anusz] Kochanowski, K[rzysztof] J. Filipiak, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Cardio-pulmonary capacity depends on aortic flow parameters in football players and left ventricle systolic function in rovers.
  Czasopismo: European Journal of Echocardiography
  Szczegóły: 2008 : Vol. 9, Suppl. 1, s. S32-S33, Abst. 296[poster]
  Konferencja: , Lyon, 2008.12.10
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  66/140
  Autorzy: R[enata] Główczyńska, A. M. Budaj, Sebastian Szmit, J. Sieradziński, J[anusz] Kochanowski, K[rzysztof] J. Filipiak, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Evaluation of the atletes diastolic function influenced by sport disciplinesa with a different static component.
  Czasopismo: European Journal of Echocardiography
  Szczegóły: 2008 : Vol. 9, Suppl. 1, s. S33, Abst. 297[poster]
  Konferencja: , Lyon, 2008.12.10
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  67/140
  Autorzy: R[enata] Główczyńska, A. M. Budaj, Sebastian Szmit, J. Sieradziński, J[anusz] Kochanowski, K[rzysztof] J. Filipiak, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: The relationship between diastolic function and cardio-pulmonary capacity in elitic athletes.
  Czasopismo: European Journal of Echocardiography
  Szczegóły: 2008 : Vol. 9, Suppl. 1, s. S33, Abst. 298[poster]
  Konferencja: , Lyon, 2008.12.10
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  68/140
  Autorzy: A. M. Budaj, R[enata] Główczyńska, Sebastian Szmit, J. Sieradziński, J[anusz] Kochanowski, K[rzysztof] J. Filipiak, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: The size of athletes heart. Whats different in rowers and football players?
  Czasopismo: European Journal of Echocardiography
  Szczegóły: 2008 : Vol. 9, Suppl. 1, s. S33, Abst. 299 [poster]
  Konferencja: , Lyon, 2008.12.10.
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  69/140
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, S[ebastian] Stec, M[agdalena] Zagrodzka, M[arian] Futyma, K[onrad] Dudek, P[aweł] Balsam, R[enata] Główczyńska, P[iotr] Kułakowski, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: The evaluation of exercise dyspnoea by cardio-pulmonary exercise test (CPET) in patients with WPW pattern in ECG.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2008 : Vol. 7, Suppl. 1, s. 75, Abst. 294[poster]
  Konferencja: , Milan, 2008.06.14
  ISSN: 1567-4215
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/140
  Autorzy: Tomasz Kryński, Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Beata Zaborska, Agnieszka Piluś, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Kardiomiopatia arytmiczna w przebiegu licznej ekstrasystolii komorowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2008 : T. 3, supl. B, s. 13
  Konferencja: , Rytro k. Starego Sącza, 2008.06.25
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/140
  Autorzy: Sebastian M. Stec, Sebastian Szmit, Konrad Dudek, Magdalena Zagrodzka, Piotr Szymański, Renata Główczyńska, Tomasz Kryński, Krzysztof Ptaszkiewicz, Paweł Balsam, Marian Futyma, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Cardio-pulmonary exercise test for evaluation of symptomatic pre-excitation during sinus rhythm.
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2008 : Vol. 5, nr 5 Suppl., s. S214, Abst. PO3-15[poster]
  Konferencja: , San Francisco, CA, 2008.05.14
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Piotr Szymański, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Improvement of cardiopulmonary exercise capacity after radiofrequency ablation in patient with preexcitation during sinus rhythm: A new definition of symptomatic preexcitation?
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2008 : Vol. 5, nr 9, s. 1323-1326, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.444
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  73/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Marcin Grabowski.
  Tytuł: Niewydolność serca jako powikłanie leczenia onkologicznego - nowe wyzwanie.
  Tytuł równoległy: Heart failure after cardiotoxic oncology treatment - a new challenge.
  Czasopismo: Kardiologia na co Dzień
  Szczegóły: 2008 : T. 3, nr 3, s. 95-98, sum.
  ISSN: 1896-7698
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Paweł Balsam, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Dlaczego wytyczne ESC zalecają ocenę VE/VCO2 u chorych z niewydolnością serca
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 10, s. 59-65, bibliogr. 28 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/140
  Autorzy: Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Elżbieta M. Grabczak, Ryszarda Chazan, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Duszność wysiłkowa i przewlekły kaszel zależne od idiopatycznych pojedynczych skurczów komorowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 2, s. 85-93, 99, bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Jacek Lewandowski, Maciej Siński, Piotr Boguradzki, Zbigniew Gaciong, Wiktor Jędrzejczak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Duszność wysiłkowa po chemioterapii z antracyklinami.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 5, s. 54-62, 65-66, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/140
  Autorzy: Tomasz Kryński, Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Beata Zaborska, Ewa Makowska, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Ergospirometria a optymalizacja stymulacji komorowej u chorego z kardiomiopatią i utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 4, s. 61-71, 81, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Jacek Lewandowski, Maciej Siński, Zbigniew Gaciong, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w diagnostyce duszności wysiłkowej u chorego po przebytej zatorowości płucnej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 1, s. 77-89, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Tomasz Kryński, Tomasz Mazurek, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w ocenie hybrydowego leczenia niewydolności wysiłkowej metodą ablacji i rewaskularyzacji u chorego z trombofilią, arytmią komorową, chorobą wieńcową i zatorowością płucną.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 9, s. 61-67
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Maria Zawadzka-Byśko, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Jak obiektywnie ocenić wydolność wysiłkową?
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 8, s. 78-82, 84, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/140
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Krzysztof Ptaszkiewicz, Jerzy Liszka.
  Tytuł: Pacjent kardiologiczny z rozpoznaniem choroby nowotworowej - niechciany problem?
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 7, s. 83-84, 86-88
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Zagrodzka
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Mateusz Śpiewak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Pacjentka z włóknieniem płuc - problem kardiologa czy pneumonologa?
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 6, s. 73-80, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/140
  Autorzy: Jacek Lewandowski, Sebastian Szmit, Zbigniew Gaciong, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Zaburzenia stymulacji a ergospirometria.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 7, s. 46-48, 50-52
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Znaczenie kliniczne wydolności fizycznej u kobiet.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 3, s. 89-95, bibliogr. 34 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/140
  Autorzy: Renata Główczyńska, Anna M. Budaj, Sebastian Szmit, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej zawodowych sportowców.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 9 supl. 2, s. S 286, Abst. P248.
  Konferencja: , Poznań, 2008.09.25
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/140
  Autorzy: Renata Duchnowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik, G. Opolski.
  Tytuł: Trudności w monitorowaniu echokardiograficznym leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi - opis przypadku i przegląd zaleceń.
  Tytuł równoległy: Difficulties in echocardiographic monitoring of trastuzumab therapy in breast cancer patients: case report and review of recommendations.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 8, s. 895-898, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  87/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria - obiektywna diagnostyka duszności wysiłkowej.
  Tytuł równoległy: Ergospirometry - the objective diagnosis of the exertional dyspnea.
  Czasopismo: Kardiologia w Praktyce
  Szczegóły: 2008 : T. 2, nr 1(5), s. 38-42, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-9961
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Fizjologia wysiłku - perspektywa ze zjazdu EuroPRevent 2008, Paryż 1-3 maja 2008 r.
  Tytuł równoległy: Exercise physiology at EuroPRevent 2008, Paris 1-3 May 2008.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2008 : 10, 3, 262-264
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: EuroPRevent 2008 - sukcesem polskich kardiologów, Paryż, 1-3 maja 2008 r.
  Tytuł równoległy: EuroPRevent - the success of Polish cardiologists, Paris, May 1-3 2008.
  Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 2, s. 178-180
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Marcin Grabowski.
  Tytuł: Powikłania kardiologiczne leczenia raka piersi.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular complications due to breast cancer treatment.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2008 : T. 16, nr 9 z. 3 Kardiologia, s. 46-55, bibliogr. 71 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Powikłania kardiologiczne jako powikłania terapii celowanych.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular events as the effect of targeted therapy.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 7, s. 318-323, bibliogr. 58 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  Konferencja: , Wierzba, 2008.11.13
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  92/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Paweł Nurzyński, Norbert Szaluś, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Reversible myocardial dysfunction in a young woman with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib.
  Czasopismo: Acta Oncol.
  Szczegóły: 2009 : 48, 6, 921-925, 4 il., tab., bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0284-186X
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.265
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, M. Zagrodzka, M. Kurzyna, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sunitinib malate a receptor tyrosine kinase inhibitor, is effective in the treatment of restrictive heart failure due to heart metastases from renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Cardiology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 114, nr 1, s. 67-71, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0008-6215
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.637
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  94/140
  Autorzy: S. Stec, Sebastian Szmit, P. Szymański, K. Dudek, D. Szafran, Magdalena Zagrodzka, M. Futyma, G. Opolski, P. Kułakowski.
  Tytuł: Symptomatic pre-excitation during sinus rhythm : new indication for radio frequency ablation.
  Czasopismo: Europace Supplements
  Szczegóły: 2009 : Vol. 11, Suppl. 1, s. 295
  Uwagi: CardioRhythm 2009, 20-22 February 2009, Hong Kong
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Ciekawe przypadki kliniczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. B, s. 2
  Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń 25-28 lutego 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w rehabilitacji kardiologicznej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 9, s. 52-58, bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Paweł Balsam, Agata Achramowicz, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Jak najlepiej wyznaczyć wentylacyjny próg beztlenowy?
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 5, s. 40-47, bibliogr. 30 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Obrazowanie wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 1, s. 58-63, bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Agata Achramowicz, Paweł Balsam, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Sercowo-płucny test wysiłkowy a rokowanie w przewlekłej niewydolności serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 3, s. 45-50, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Trening a wydolność fizyczna organizmu - VO2maks oraz VO2AT.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 8, s. 49-54, 80, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Agata Achramowicz, Paweł Balsam, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Wysiłkowy końcowowydechowy PetCO2 u osób z chorobami serca i płuc.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 6, s. 70-76, bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Paweł Balsam, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Wzór wentylacji wysiłkowej u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 2, s. 76-82, bibliogr. 56 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/140
  Autorzy: Dominika Zielińska, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Zespół przewlekłego zmęczenia a zespół przetrenowania.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 11, s. 64-68, 70-74, bibliogr. 52 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dorota Zielińska
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  104/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Znaczenie skal prognostycznych u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej kwalifikowanych do testu wysiłkowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 7, s. 33-38, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/140
  Autorzy: M. Zagrodzka, Sebastian Szmit, J. Brzeziński, G. Opolski.
  Tytuł: The role of MR imaging and cardio-pulmonary exercise test (CPET) in oncology patient - a case report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 74, nr 3, s. 60-65, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/140
  Autorzy: A[gata] Achramowicz, P[aweł] Balsam, S[ebastian] Szmit, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Sercowo-płucny test wysiłkowy wśród pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu serca - znaczenie spirometrii.
  Czasopismo: Polski Przegąd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2009 : T. 11, Supl. 1, s. 37[38]
  Konferencja: , Warszawa, 2009.06.25
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/140
  Autorzy: M[arek] Cacko, S. Grzelczyk, P[aweł] Czub, F[ranciszek] Majstrak, S[ebastian] Szmit.
  Tytuł: Proces nowotworowy zlokalizowany w sercu w materiale Kliniki Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - opis serii przypadków z lat 2008-2009.
  Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2009 : T. 11, Supl. 1, s. 33[29]
  Konferencja: , Warszawa, 2009.06.25
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Doksorubicyny pegylowane a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.
  Tytuł równoległy: Pegylated liposomal doxorubicin and risk of cardiovascular events.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 1, s. 1-8, bibliogr. 71 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.062
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  109/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, M. Kurzyna, R. Główczyńska, M. Grabowski, J. Kober, J. Czerniawska, K. Filipiak, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Manageability of acute severe heart failure complicated with left ventricular thrombosis during therapy for breast cancer.
  Czasopismo: Int. Heart J.
  Szczegóły: 2010 : 51, 2, 141-145, 5 il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1349-2365
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.272
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/140
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, M[ichał] Jank, H[enryk] Maciejewski, M[arcin] Grabowski, R[enata] Główczyńska, A[gata] Majewska, K[rzysztof] J. Filipiak, T[omasz] Motyl, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Gene expression profiling in peripheral blood nuclear cells in patients with refractory ischaemic end-stage heart failure.
  Czasopismo: Journal of Applied Genetics
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 3, s. 353-368, bibliogr. [30] poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1234-1983
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.482
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  111/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Magdalena Pierścińska, Krzysztof J. Filipiak.
  Tytuł: Niewydolność serca a kwalifikacja do przeszczepienia serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 8, s. 45-53, bibliogr. 24 poz
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Rehabilitacja wysiłkowa u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 10, s. 74-77, bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, M. Zaborowska, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Testy wysiłkowe a kwalifikacja kardiologiczna do zabiegu torakochirurgicznego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 6, s. 53-58, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Współczesna rehabilitacja kardiologiczna - przegląd najnowszych zaleceń europejskich ekspertów.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 9, s. 76-80, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, K. Filipiak.
  Tytuł: Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na raka piersi - spojrzenie kardiologa.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2010 : T. 6, supl. B, s. B9
  Uwagi: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej "Od zapobiegania do leczenia", Sopot, 2-4 września 2010 roku: Program i streszczenia.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/140
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Diagnostyka i monitorowanie sercowo-naczyniowych powikłań chemioterapii.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and monitoring of cardiovascular complications after chemotherapy.
  Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 3, s. 219-224, bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/140
  Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Kompleksowa opieka kardiologiczno-internistyczna nad pacjentką z rakiem piersi - elementy leczenia kardioprotekcyjnego.
  Tytuł całości: W: Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi / pod red. Grzegorza Opolskiego i Macieja Krzakowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydaw. Medical Education, 2010
  Strony: s. 219-232, bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 978-83-62510-12-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Powikłania sercowo-naczyniowe leków onkologicznych stosowanych w raku piersi.
  Tytuł całości: W: Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi / pod red. Grzegorza Opolskiego i Macieja Krzakowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydaw. Medical Education, 2010
  Strony: s. 73-128, tab., bibliogr. 307 poz.
  ISBN: 978-83-62510-12-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Leczenie celowane w raku nerki - powikłania kardiologiczne.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia / pod red. Cezarego Szczylika i Gabriela Wcisło
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 283-296, bibliogr. 53 poz.
  ISBN: 978-83-62138-19-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, K.J. Filipiak.
  Tytuł: Uszkodzenia mięśnia sercowego po antracyklinach.
  Tytuł równoległy: Anthracycline-induced myocardial damage.
  Tytuł całości: W: Szpiczak mnogi : kompleksowa diagnostyka i terapia / pod. red. A[rtura] Jurszczyna i A[leksandra] B. Skotnickiego
  Adres wydawniczy: Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 127-147, il., tab. , bibliogr., streszcz., sum.
  ISBN: 978-83-61257-29-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik wybranych terminów medycznych (na podstawie podręcznika Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Choroby serca i naczyń") / oprac. Sebastian Szmit
  Adres wydawniczy: Warszawa : Termedia Wydaw. Med., 2010
  Strony: 131 s. , 24 cm
  ISBN: 978-83-89825-54-4
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Powikłania sercowo-naczyniowe po terapii celowanej w onkologii.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular complications induced by targeted therapy in oncology.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 2, s. 136, [Abst] 60.
  Uwagi: II Kongres Współczesnej Onkologii - Nowotwory wyzwaniem XXI wieku. Onkologia spersonalizowana, Poznań, 22-24 kwietnia 2010 r.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Aktywność fizyczna a ciśnienie tętnicze krwi.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 8, s. 68-72, tab., bibliogr. 33 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Czy można utrzymać wydolność fizyczną po zakończeniu rehabilitacji? Komentarz do badania Beckersa i wsp.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 11, s. 56-60, il., bibliogr. 12 poz.,
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Intensywność treningu a zmniejszenie ryzyka związanego z chorobą wieńcową. W świetle meta- analizy Sattelmaira i wsp.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 9, s. 76-78, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Leki beta-adrenolityczne a wydolność sercowo-płucna.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 1, s.69-75, il., tab., bibliogr. 60 poz., streszcz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/140
  Autorzy: P. Balsam, A. Szelągowska, P. Rot, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Optymalna rehabilitacja wysiłkowa w niewydolności serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 6, s. 76-79, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Rehabilitacja kardiologiczna a śmiertelność wśród pacjentów po angioplastyce naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 7, s. 84-86, bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Szybkość normalizacji tętna po wysiłku jako czynnik prognostyczny. Omówienie badania przeprowadzonego przez Jolly'ego i wsp.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 12, s. 76-78, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/140
  Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Wpływ erytropoetyny, testosteronu i steroidów anabolicznych na układ krążenia.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011, z. eduk. 1/11, s. 56-62, bibliogr. 81 poz.,
  Uwagi: [Postępy w kardiologii sportowej - cz. 2 / red. Marek Kuch, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz].
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/140
  Autorzy: Grzegorz Opolski, Maciej Krzakowski, Sebastian Szmit, Joanna Banach, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jarosław Dródż, Krzysztof J. Filipiak, Marcin Grabowski, Krzysztof Kaczmarek, Janusz Kochman, Joanna Lewek, Marek Maciejewski, Zbigniew Miśkiewicz, Anna Niwińska, Tadeusz Pieńkowski, Katarzyna Piestrzeniewicz, Władysław Sinkiewicz, Jerzy K. Wranicz, Krystyna Zawilska.
  Task Force of National Consultants in Cardiology and Clinical Oncology
  Tytuł: Rekomendacje Krajowego Zespołu Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Zapobieganie i postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi. Grupa Robocza Kobsultantów Krajowych w Dziedzinie Kardiologii i Onkologii Klinicznej ds. opracowania rekomendacji postępowania kardiologicznego u chorych na raka piersi.
  Tytuł równoległy: Recommendation of National Team of Cardiologic and Oncologic Supervision on cardiologic safety of patients with breast cancer. The prevention and treatment of cardiovascular complications in breast cancer.The Task Force of National Consultants in Cardiology and Clinical Oncology for the elaboration of recommendations of cardiologic proceeding with patients breast cancer.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 5, s. 520-530, bibliogr. 49 poz.
  Uwagi: Published online: 2011 May 18 ; Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  132/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, K. J. Filipiak.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze jako powikłanie wspólczesnej farmakoterapii onkologicznej..
  Tytuł całości: W: Nadciśnienie tętnicze - co nowego? / pod red. J. D. Kasprzaka, M. Nowickiego
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Cornetis, 2011
  Strony: s. 136-146, tab., bibliogr. 50 poz.
  ISBN: 978-83-61415-19-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak, Magdalena Zaborowska, Agnieszka Gębara-Puchniarz, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze indukowane terapią sunitinibem
  Tytuł równoległy: Arterial hypertension related to sunitinib.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2011 : T. 1, nr 3, s. 202-216, bibliogr. 60 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 2082-8691
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  134/140
  Autorzy: Magdalena Zaborowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zatorowość płucna wysokiego ryzyka w onkologii.
  Tytuł równoległy: High risk pulmonary embolism in oncology.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2011 : T. 1, nr 2, s. 142-147, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Zaborowska
  ISSN: 2082-8691
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  135/140
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Tyrosine kinaze inhibitors and cardiovascular system / Inhibitory kinaz tyrozynowych a układ sercowo-naczyniowy.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 15, Suppl. 1, s. 24-25
  Uwagi: 3rd Congress of Contemporary Oncology, Poznań, April 14-16, 2011 r.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez WIM

  136/140
  Autorzy: Magdalena Zaborowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sorafenib in progressive castrate-resistant prostate cancer. Can we talk about a new therapeutic option?
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 3, s. 528-532, bibliogr.20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  137/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, M. Zaborowska, Anna Waśko-Grabowska, Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, K. J. Filipiak, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cardiovascular comorbidities for prediction of progression-free survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sorafenib.
  Czasopismo: Kidney and Blood Pressure Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 35, nr 6, s. 468-476, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jun 6.
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  138/140
  Autorzy: Sebastian Szmit, Przemysław Langiewicz, Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Magdalena Zaborowska, K. J. Filipiak, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Hypertension as a predictive factor for survival outcomes in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib after progression on cytokines.
  Czasopismo: Kidney and Blood Pressure Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 35, nr 1, s. 18-25, il, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Aug 18.
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  139/140
  Autorzy: Maria Wieteska-Miłek, Sebastian Szmit, Michał Florczyk, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Robert Ryczek, Milena Dzienisiewicz, Adam Torbicki, Marcin Kurzyna.
  Tytuł: Fear of COVID-19, anxiety and depression in patients with pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension during the pandemic.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 18, s. e4195, s. 1-13, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Sept 16 ; Autor korespondencyjny: Maria Wieteska-Miłek
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  140/140
  Autorzy: Maria Wieteska-Miłek, Sebastian Szmit, Michał Florczyk, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Robert Ryczek, Marcin Kurzyna.
  Tytuł: COVID-19 vaccination in patients with pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: safety profile and reasons for opting against vaccination.
  Czasopismo: Vaccines
  Szczegóły: 2021 : Vol. 9, nr 12, s. e1395, 1-13, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Nov 25 ; Autor korespondencyjny: Maria Wieteska-Miłek
  ISSN: 2076-393X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.422
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM