WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SZTWIERTNIA-ROSZCZYK EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/41
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Rozpoznawanie ostrych zawałów mięśnia sercowego za pomocą scyntygrafii z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 231-240, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/41
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Michał Kapuza, Piotr Borkowski.
Tytuł: Scyntygrafia zawału serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 99-122, il, bibliogr. 66 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

3/41
Autorzy: Elżbieta Bartnikowska, Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski.
Tytuł: The effect of transoesophageal fast atrial pacing on free fatty acids and lipid peroxides levels in blood of healthy subjects and patients with coronary heart disease.
Tytuł całości: W: 3rd International Symposium on Lipid Metabolism in the Normoxic and Ischemic Heart, Rotterdam, the Netherlannds, 9-10 September 1991 r.
Adres wydawniczy: [Rotterdam, 1991]
Strony: s. 54
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/41
Autorzy: Andrzej Krupienicz, A. Biederman, Franciszek Walczak, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Przypadek zespołu WPW powikłanego migotaniem komór - elekrofizjologiczna lokalizacja drogi dodatkowej z następowym leczeniem operacyjnym.
Tytuł równoległy: A case of WPW syndrome complicated with ventricular fibrillation. Electrophysiological localization pathway followed by surgical treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 506-512, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

5/41
Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/41
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Andrzej Krupienicz, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, R. Piotrowicz, Leszek Kubik, I. Wasilewska, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Programed electrical stimulation (PES) in patients with coronary heart disease (CHD) : does reversible left ventricular dysfunction cause torsade des pointes (TdD).
Tytuł całości: W: IX International Congress Cardiostin 94. Nicea, 15-18 kwiecień 1994: abstracts. .
Strony: s. 706
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

7/41
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Powikłania inwazyjnych badań bodźców elektrofizjologicznych. Analiza 690 zabiegów u 663 chorych.
Tytuł równoległy: Complications of invasive electrophysiological studies (EPS) : analysis of 690 investigations in 663 patients.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 40, 6, 466-4714, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/41
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Jacek Janczak, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Przezskórne usuwanie elektrod stałych metodą przeciwtrakcji i modyfikacji własnej. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: A modified countertraction method of percutaneous chronic pacemaker lesd extraction : Preliminary report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 40, 4, 295-298, tab., bibliogr. 4 poz. + 4 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Polskie hasła przedmiotowe:

9/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, D[ariusz] Borkowski, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, M. Zarębiński.
Tytuł: Left ventricular function after the coronary revascularization assessed by gated radioisotope angiocardiography.
Czasopismo: Cor Europaeum
Szczegóły: 1995 : 4, 3, 117-120
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/41
Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Jerzy Adamus.
Tytuł: Czy możliwa jest kardiowersja elektryczna bezpośrednio po echokardiograficznym badaniu przezprzełykowym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1995 : 43, supl. 1, 152
Uwagi: - 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 31.08-1.09.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/41
Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Bogna Foss-Nieradko, Robert Olszewski, Ewa Roszczyk, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
Tytuł: Czy kardiowersja elektryczna jest bezpieczna u chorych z migotaniem przedsionków trwającym powyżej 48 godzin po wykluczeniu obecności skrzeplin w jamach serca za pomocą przezprzełykowego badania echokardiograficznego?
Tytuł równoległy: Is electrical cardioversion safe in patients with atrial fibrillation lasting more than 48 hours after exclusion of intracardiac thrombi by transoesophageal echocardiography?
Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
Szczegóły: 1996 : 6, 2, 62-69, bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/41
Autorzy: Ewa Sztwiertnia-Roszczyk.
Tytuł: Wartość elektrokardiograficzna i enzymatyczna wskaźników reperfuzji w leczeniu świeżego zawału serca. Praca doktorska / Ewa Sztwiertnia-Roszczyk ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
Strony: 42 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 39 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Jerzy Adamus. - 10.10.1996
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/41
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Programmed ventricular stimulation in 222 patients with ventricular arrhythmia and/or syncopy: long term follow-up.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-208, [Abstr. 207]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/41
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, E[wa] Roszczyk, B[ożena] Ostrowska, D[ariusz] Osowski, J[erzy] Adamus.
Tytuł: QT dispersion (QTd) and endocardial action potential duration dispersion (APDd): lack of correlation.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-367, [Abstr. P366]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/41
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
Tytuł: QT dispersion does not predict the electrical induction of ventricular tachycardia.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-240, [Abstr. 239]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Piotrowicz, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, W. Witczak, T. Żechowicz, H. Tuszyński.
Tytuł: Leczenie beta-blokerami objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - roczna obserwacja.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-51
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/41
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, E[wa] Roszczyk.
Tytuł: Evaluation of the analytical performance of the AxSym myoglobin assay and determination of myoglobin reference ranges in the normal population, a study performed at the Military Medical University in Poland.
Tytuł całości: W: European Evaluations
Adres wydawniczy: Wiesbaden-Delkenheim : Abbott Diagnostics Educatiobal Services, [1999]
Strony: s. 48-53, 4 ryc., 5 tab., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: [Myoglobin Investigator Meeting, Zurich, March 1999]
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/41
Autorzy: E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[erzy] Adamus, R[yszard] Roszczyk, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk, K[atarzyna] Jacewicz, J[olanta] Bejm, R[obert] Czarnecki, B[ogna] Foss-Nieradko.
Tytuł: Value of noninvasive coronary reperfusion indices in acute myocardial infarction.
Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
Strony: s. [bs.], tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Śnigurowicz, R[yszard] Piotrowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Czarnecki.
Tytuł: Beta-blokery w leczeniu objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - 5 letnie doświadczenia.
Tytuł całości: W: Od farmakologii do farmakoterapii : spotkania teorii z praktyką / pod red. Grzegorza Opolskiego, Ewy Widy-Tyszkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Radius s.c., 1999
Strony: s. 36
Uwagi: [Sympozjum "Warszawski dzień farmakologii i farmakoterapii 1999", Warszawa, 8.06.1999 r.]
ISBN: 83-912058-0-0
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Egurowicz [Śnigurowicz].
Tytuł: Beta-blockers treatment of patients with symptomatic dilated cardiomyopathy - five year follow-up.
Czasopismo: European Journal of Heart Failure
Szczegóły: 2000 : Vol. 2, Suppl. 2, s. 59
Konferencja: European Society of Cardiology, Venice, 2000.06.29
ISSN: 1388-9842
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P. O. Enigurowicz [Śnigurowicz], A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
Tytuł: Beta-blokers treatment of patients with symptomatic congestive heart failure - seven years follow-up.
Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
Szczegóły: 2001 : 3, Suppl.1 : Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001, S75
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

22/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with one vessel coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
Szczegóły: 2001 : Vol. 3, Suppl.1, s. 42
Uwagi: Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

23/41
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Katarzyna Jacewicz, Robert Szczechowicz, Bożenna Ostrowska, Ewa Roszczyk, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
Tytuł: Prognostic value of QT dispersion and programmed ventricular stimulation. Long-term results in 222 patients / Dyspersja odstępu QT i programowana stymulacja komór. Porównanie wartości rokowniczej u 222 chorych.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 7, s. 11-14, bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 15-18.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

24/41
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Bożena Ostrowska, Ewa Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Robert Czarnecki, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
Tytuł: QT dispersion and inducibility of sustained ventricular tachycardia. Analysis of 245 patients. / Dyspersja odstępu QT a trwały częstoskurcz komorowy wywołany programową stymulacją komór. Analiza wyników u 245 chorych.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 2, s. 100-103, tab., bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 104-105.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

25/41
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Bożenna Ostrowska, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
Tytuł: QT dispesion and endocardial action potential duration dispersion : lack of correlation.
Czasopismo: MESPE J.
Szczegóły: 2001 : 3, 77-82, il., 2 tab., bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
Strony: , S115.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

27/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
Adres wydawniczy: Vienna, 2002
Strony: S223
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

28/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna: Final Programme
Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
Strony: S114
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

29/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

30/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S223
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

31/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

32/41
Autorzy: Jacek Janczak, Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Wojciech Kwiatkowski, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
Tytuł: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
Tytuł równoległy: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 12, s. 542-550, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

33/41
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Jerzy Adamus.
Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka miażdżycy.
Tytuł równoległy: Non-invasive diagnosis of atherosclerosis.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1168-1174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

34/41
Autorzy: Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska-Pomian, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus.
Tytuł: Ostry kardiogenny obrzęk płuc : patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
Tytuł równoległy: Acute cardiogenic pulmonary edema : pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1156-1162, 2 il., 2 tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

35/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Effect of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with sydrome X.
Tytuł całości: W: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, May 7-10, 2003 - Barcelona, Spain : Final Program
Adres wydawniczy: [Barcelona, 2003]
Strony: [s. nlb.], tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

36/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventriular dysfunction in patients with coronary artery disease.
Tytuł całości: W: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, May 7-10, 2003 - Barcelona, Spain : Final Program
Adres wydawniczy: [Barcelona, 2003]
Strony: , s. [nlb.].
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

37/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Effect of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with sydrome X.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S256
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

38/41
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Pace- induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with nonsignificant one vessel coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S255-256
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

39/41
Autorzy: J[olanta] Korzeniowska, M. Zarębiński, R[obert] Czarnecki, E[wa] Roszczyk, J[erzy] Adamus.
Tytuł: BNP as a prognostic marker of cardiac events in patients with acute coronary syndrome.
Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 92
Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

40/41
Autorzy: Koryna Socha, Piotr Wiśniewski, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Marek Kowański, Wojciech Kozłowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w sarkoidozie serca.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego "Współczesna diagnostyka patokliniczna stanów rozrostowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego i gruczołu piersiowego. Wybrane zagadnienia z patologii urazu bojowego", Jadwisin, 19-21.10.2006.
Adres wydawniczy: [Jadwisin, 2006]
Strony: s. 43-44
Konferencja: Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie, Jadwisin, 2006.10.19
Uwagi: Sesja plakatowa
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/41
Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Piotr Śnigurowicz, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Czy oznaczenie troponiny I w 72. godzinie ostrego zespołu wieńcowego może być parametrem prognostycznym wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 474
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM