WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TŁUSTOCHOWICZ WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 417Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/417
Autorzy: Kazimierz Sułek, Irena Szymandera, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek nocnej napadowej hemoglobinurii.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 22, 2039-2041, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/417
Autorzy: Kazimierz Sułek, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena wartości wskaźników retykulocytów w diagnostyce i leczeniu niedokrwistości.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1978, 6, 597-600, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie niedokrwistości.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 18, 1283-1287, bibliogr. 33 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/417
Autorzy: Kazimierz Sułek, Jan Majkowski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek zespołu Richtera (przejścia przewlekłej białaczki limfatycznej w mięsaka siateczki).
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 7, 483-485, 2 il., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przydatność niektórych wskaźników klinicznych i laboratoryjnych w ocenie aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Praca doktorska / Witold Tłustochowicz ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 59 k. , tab. , 30 cm. , tabl.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Jan Gietka.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Pierwotna aplazja układu czerwonokrwinkowego.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1979 : 32, 7, 489-491, tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Ryszard Zoń.
Tytuł: Toczeń rumieniowaty uogólniony - etiologia, patogeneza, obraz kliniczny.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 9-10, 511-517, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/417
Autorzy: Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek tocznia rumieniowatego układowego u chorej po usunięciu grasicy z powodu miastenii rzekomoporaźnej.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1982 : 20, 1/2, 61-63, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/417
Autorzy: Jan Gietka, Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz, Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Bóle przyśrodkowej strony stawu kolanowego w przebiegu gonartrozy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 264-270, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Ryszard Zoń.
Tytuł: Toczeń rumieniowaty uogólniony - diagnostyka różnicowa, przebieg choroby i leczenie.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 162-166, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Zbigniew Dumański, Kazimierz Dragański.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku erytroleukemii (zespołu Di Guglielmo).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : R. 59, nr 7-8, s. 439-441, bibliogr. 16 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/417
Autorzy: E[dward] Stanowski, W[itold] Tłustochowicz, A. Kubik, Z[bigniew] Dumański, J[erzy] Walecki, A[ndrzej] Łypka.
Tytuł: Przypadek guza nadnercza o podwójnym utkaniu (adenoma clarocellulare i myelolipoma).
Czasopismo: Rocz. AM Białystok
Szczegóły: 1984 : supl. 42, 249-253
Uwagi: Materiały II Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Białystok, 20-21 maja
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/417
Autorzy: Edward Stanowski, Witold Tłustochowicz, Leszek Kubik, Andrzej Łypka, Jerzy Walicki, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Przypadek hiperaldosteronizmu z dwoma guzami nadnercza o różnym utkaniu histologicznym.
Czasopismo: Rocz. AM Białystok
Szczegóły: 1984 : supl. 42, 249-253, 2 il., tab., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Materiały II Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Białystok, 20-21 maja 1983
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Mirosław Kałczak, Jolanta Bejm.
Tytuł: Diagnostyka immunologiczna tocznia rumieniowatego uogólnionego / Immunological diagnosis of systemic lupus arythematosus.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 9-10, 547-551, ryc., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

15/417
Autorzy: Jan Gietka, Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie gonartrozy z umiejscowieniem bólów po stronie przyśrodkowej stawu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 31-34, ta., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/417
Autorzy: Janusz Kaczorowski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek tocznia rumieniowatego uogólnionego o nietypowym przebiegu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 94-98, ryc., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Adamus, Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku kardiomiopatii przerostowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : R. 60, nr 5-6, s. 339-342, bibliogr.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Ryszard Zoń, Zdzisław Łydko.
Tytuł: Wpływ białek ostrej fazy i niektórych wskaźników biochemicznych na szybkość opadania krwinek czerwonych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 3-4, 157-161, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/417
Autorzy: Ryszard Zoń, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Biochemiczne wskaźniki wydolności nerek w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 459-463, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/417
Autorzy: Jan Gietka, Ryszard Roszczyk, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w wykrywaniu wczesnych (przedradiologicznych) postaci choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
Tytuł równoległy: The importance of scintigraphic investigations in the detection of early forms of gonarthrosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1985 : 23, 3, 213-217, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Janusz Kaczorowski, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Fosfataza alkaliczna jako wskaźnik aktywności procesu chorobowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł równoległy: Alkaline phosphatase as an index of the activity of the pathological process in rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 20, 1425-1428, 3 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/417
Autorzy: Ryszard Zoń, Witold Tłustochowicz, Leszek Bergier, Mieczysław Niedzielewski.
Tytuł: Aktualne poglądy na patogenezę nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 5-6, 332-336, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/417
Autorzy: Ryszard Zoń, Witold Tłustochowicz, Leszek Bergier, Mieczysław Niedzielewski.
Tytuł: Nadciśnienie tętnicze - współczesne problemy terapeutyczne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 7-8, 455-459, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/417
Autorzy: Janusz Kaczorowski, Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Profil chorych leczonych w Klinice Chorób Wewnętrznych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987, 1 jawny, 57-61, il., 5 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Alicja Piotrowska.
Tytuł: Przypadek raka żołądka u chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów leczonym metotreksatem.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 734-736, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/417
Autorzy: Leszek Kubik, Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: "Serce sportowca" - patologia czy fizjologia?
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 7-8, 475-477, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Bielewicz.
Tytuł: Poprokainamidowy zespół toczniopodobny - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Post-procainamide lupus-like syndrome.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1987 : 25, 2, 123-126, tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Ryszard Zoń.
Tytuł: Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 73-76, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jan Musiał.
Tytuł: Przypadek dny o ciężkim przebiegu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 92-96, ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jan Musiał, Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Zatrucia lekami jako próby samobójcze żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988, 1 jawny, 65-72, 7 tab., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Wiesław Piechota, Elżbieta Wadowska.
Tytuł: Cynk, miedź i magnez u chorych na reumatoidalne i tzw. surowiczoujemne zapalenia stawów.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1988 : 43, 20, 635-637, 4 tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/417
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Skojarzone leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów chlorochiną i pyritinolem.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 204-205
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

33/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Henryk Kaszyński, Ryszard Zoń.
Tytuł: Torbiel podkolanowa Bakera w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 226-227
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

34/417
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Arechina i enerbol oraz arechina i sole złota w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 718-723, tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/417
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Ocena skuteczności dużych dawek metyloprednizolonu w aktywnych postaciach reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 711-717, tab., bibliogr. 10 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/417
Autorzy: Andrzej Cwetsch, K. Suwalski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek bakteryjnego zapalenia wsierdzia leczony doraźnie wymianą zastawki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 768-770
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Przypadek pierwotnego nadciśnienia płucnego u osoby z chorobą Raynauda.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1989 : 44, 12/13, 301-303, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/417
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Dwa przypadki zespołu Felty'ego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 5-6, 373-376, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/417
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek zespołu Sch™nleina i Henocha.
Tytuł równoległy: A case of Sch™nleina i Henocha.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 9-10, 669-673
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Powikłania sercowe i ich znaczenie kliniczne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: rozprawa habilitacyjna / Witold Tłustochowicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1990
Strony: 112 s. , tab. , 20 cm , bibliogr. 104 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jan Musiał.
Tytuł: Zespół antyfosfolipidowy.
Tytuł równoległy: Antiphospholipid syndrome.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 7-8, 374-377, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz, Andrzej Cwetsch, Alicja Rączka, Elżbieta Kramarz, Jacek Nowak.
Tytuł: Dwudziestoczterogodzinne monitorowanie elektrokardiogramu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: A 24-hour ECG monitoring in patients with rheumatoidal arthritis.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1992 : 47, 40-41, 910-912, tab., bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Chciałowski, Jan Musiał.
Tytuł: Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Antiphospholipid syndrome during systemic lupus erythematosus. Case report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1992 : T. 30, nr 3-4, s. 245-248, bibliogr. 17 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena odległej skuteczności i powikłań leczenia cytostatykami w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł równoległy: Remore efficacy and complications of rheumatoid arthritis therapy with cytostatic agents.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1993 : T. 31, nr 4, s. 381-385, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Rheumatoid nodulosis. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Rheumatoid nodules. A case report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1993 : T. 31, nr 4, s. 447-450, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Mróz, Ewa Szymańska, Janina Borkowska.
Tytuł: FIAX metod in the antinuclear antibodies detection - a comporison with indirect immunofluorescence test.
Czasopismo: Clin. Rheumatol.
Szczegóły: 1994 : 13, 2 : VIII. Eular Symposium "Vasculitis". 8-11 June 1994, Istanbul, Turkey. Abstracts., 351
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

47/417
Autorzy: Andrzej Dzik, Witold Tłustochowicz, Witold Szykuła.
Tytuł: Densytometryczna ocena uwapnienia kości wokół protezy stawu biodrowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 115-116
Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Zegrze, 15-17 września 1993
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Osteoporoza - współczesna diagnostyka.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 61-67
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów WP. Zegrze 15-17 września 1993
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

49/417
Autorzy: Witold Szykuła, Witold Tłustochowicz, Andrzej Dzik.
Tytuł: Osteoporoza starcza jako przyczyna złamań bliższego końca kości udowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 117-119
Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Zegrze, 15-17 września 1993
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

50/417
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Marian Cholewa, Witold Tłustochowicz, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Pierwotna nadczynność przytarczyc.
Tytuł równoległy: Primary hyperparathyroidism.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 189-196, il., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/417
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz, Katarzyna Wrotek.
Tytuł: Ocena wpływu 6-miesięcznego leczenia kalcytoniną wziewną u chorych na astmę powikłaną osteoporozą posteroidową.
Tytuł równoległy: Evaluation of 6 month treatment with inhaled calcitonine on patients with bronchial asthma complicated by steroid-induced osteoporosis.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 228
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Diagnostyka osteoporozy.
Tytuł równoległy: Diagnosis of osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 2, s. 133-140, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie osteoporozy.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 3 supl., s. 53
Uwagi: Sympozjum nt. "Postępy w leczeniu chorób reumatycznych". Ciechocinek, 8-10 IX 1994. Abstrakty.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Leczenie osteoporozy pierwotnej.
Tytuł równoległy: Treatment of the primary osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 3, s. 249-258, bibliogr. 32 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie osteoporozy pierwotnej.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 3 supl., s. 53
Uwagi: Sympozjum nt. "Postępy w leczeniu chorób reumatycznych". Ciechocinek, 8-10 IX 1994. Abstrakty.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena skuteczności cyklosporyny w leczeniu reumaitoidalnego zapalenia stawów. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Efficiency of cyclosporine in the treatment of rheumatoid arthritis. Preliminary report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 1, s. 27-30, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/417
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Patogeneza osteoporozy.
Tytuł równoległy: Pathogenesis of osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 1, s. 49-54, bibliogr. 28 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/417
Autorzy: Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz, Elwira Paluchowska, Marian Cholewa, Jerzy Kruszewski, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Articular symptoms in Lyme Borreliosis in polish population.
Tytuł całości: W: 2nd Congress of African Rheumatologic Association, Tunis, 15-18 October 1995 : abstracts
Adres wydawniczy: [Tunis, 1995]
Strony: s. 33
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

59/417
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Kramarz, J[acek] Nowak.
Tytuł: 24-h ECG monitoring in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 1995 : Vol. 16, nr 6, s. 848-851, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.682
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  60/417
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the diastolic function of the left ventricle in hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 633-640, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 3, s. 32-34
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza.
  Czasopismo: Med. Estetyczna
  Szczegóły: 1995, 1, 17-23, bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/417
  Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Effect of tibolon on BMD values in postmenopausal osteoporosis and osteopenia.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1995 : 198, 5, 327
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Densytometria jako metoda z wyboru we wczesnej diagnostyce osteoporozy - zalety i wady.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 13
  Uwagi: 45 Dni Kliniczne Buska i 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-30.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/417
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Kalcytonina wziewna (Miacalcin Nasal Spray) w profilaktyce osteoporozy posteroidowej u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-20 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna struktur serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of cardiac structures in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995 [1995]
  Strony: s. 2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Układ krążenia w przewlekłych zapaleniach stawów.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 1
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/417
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Jan Musiał.
  Tytuł: Wskaźniki skurczu i rozkurczu lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/417
  Autorzy: Elżbieta Kramarz, Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu i przewodzenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 4
  Uwagi: 45 Dni Kliniczne Buska i 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatoloów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-30.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną, wymagającą długotrwałej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease requiring long-term steroids administration.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 255
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną wymagającą przewlekłej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Evaluation of bone mineralisation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after long-term corticosteroid therapy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 236
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/417
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Jan Musiał, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Funkcja rozkurczowa lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Left ventricular diastolic function in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 124
  Konferencja: Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/417
  Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Bone mineralization in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 123
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/417
  Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Bone mineralisation in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Post. Osteoartrol.
  Szczegóły: 1995 : 7: Rocznik Sekcji Osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 145
  Uwagi: 1 Baltic Symposium on Osteoporosis and Osteoarthritis, Sopot, 31.08-3.09.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Echocardiographic estimation of heart structure in patients suffering from rheumatoid arthritis - poster.
  Czasopismo: Rheumatol. Europe
  Szczegóły: 1995 : 24, suppl. 3, C38
  Uwagi: 13 European Congress of Rheumatology, Amsterdam, 18-23,06.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Mineralization of the lower extramities in patients with the ischemia.
  Czasopismo: Rheumatol. Europe
  Szczegóły: 1995 : 24, Suppl. 3, A31
  Uwagi: 13 European Congress of Rheumatology, Amsterdam 18-23 June 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jan Musiał.
  Tytuł: Significance of Doppler measures of diastolic function in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Rheumatol. Europe
  Szczegóły: 1995 : 24, Suppl. 3, C39
  Uwagi: 13 European Congress of Rheumatology, Amsterdam 18-23 June 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/417
  Autorzy: Marian Cholewa, Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz, E[lwira] Paluchowska, Alicja Rączka, Jerzy Kruszewski, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Arthritis as a picture of Borrelia Burgdorferi infection in polish population.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar of the Treatment of Rheumatic Diseases. 10-16.12.1995 Israel : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
  Strony: , 116.
  Uwagi: 7 International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseses, Tel Aviv, 10-16.12.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/417
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases December 10-16.1995 Israel : Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: Tel Aviv, 1995
  Strony: , 113
  Uwagi: - Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, 10-16.12.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, Tel Aviv, Israel, December 10-16, 1996: Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
  Strony: , 112.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, M[aria] Konieczna, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena zależności BMD od przewlekłej steroidoterapii u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
  Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Staszewski, L[eszek] Jastrząb, A[dam] Kaliński.
  Tytuł: 17-beta oestradiol and 17-beta oestradiol combined with medroxyprogesteron in postmenopausal osteoporosis treatment - comparison of efficacy and influence on serum lipids.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 220
  Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[nna] Lewandowska.
  Tytuł: Bone mineral density in women treated with L-Thyroxine for hypothyroidism.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 136
  Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis, 18-23 May, Amsterdam.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/417
  Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, N. Bruyniks, J. Dowgiałło.
  Tytuł: Effect of Tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 210
  Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis, 18-23 May, Amsterdam.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, K[atarzyna] Wrotek, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Evaluation of bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treated with corticosteroids.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 273
  Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/417
  Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Czynniki ryzyka osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1996 : 34, 2-3, 677
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin 12-15 VI 1996. - Toż w jęz. ang.: Osteoporosis risk factors in patients with rheumatoid arthritis. Tamże s. 678.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Kortykosteroidy pazajelitowe w indukcji remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1996 : 34, 2-3, 422
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin 12-15 VI 1996. - Toż w jęz. ang. Parenteral corticosteroids in inducing remission of rheumatoid arthritis. Tamże s. 422-423.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie skojarzone dwoma lekami podstawowymi reumatoidalnego zapalenia stawów w doświadczeniach własnych.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1996 : 34, 2-3, 409, tab.
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin 12-15 VI 1996. - Toż w jęz. ang. Combined treatment of rheumatoid arthritis with two second-line drugs in the own experience. Tamże s. 410.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, J[an] Musiał, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Osteoporosis risk factors in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Rheumatol. Europe
  Szczegóły: 1996 : 25, Suppl. 1, 44
  Uwagi: IX Symposium, Madrid, 7-10.10.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Clodronate oral therapy in steroid-dependent asthma patients with osteoporosis.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1997 : 52, 37 Suppl., 191, tab.
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'97, Rhodes, Hellas June 1-5, 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/417
  Autorzy: Anna Lewandowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości u kobiet leczonych przewlekle L-Tyroksyną z powodu niedoczynności tarczycy.
  Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporoz, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
  Strony: s. 192
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Bone mineral density in women treated wiyh L-Thyroxine for hypothyroidism. Tamże s. 193.
  ISBN: 83-904008-2-0
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/417
  Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz, N. Bruyniks, Jadwiga Dowgiałło.
  Tytuł: Wpływ tibolonu na wartość BMD u kobiet z pomenopauzalną osteopenią lub osteoporozą.
  Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
  Strony: s. 146-147, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effect of tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis. Tamże s. 147.
  ISBN: 83-904008-2-0
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/417
  Autorzy: R. S. Lorenc, J. Łukaszkiewicz, A. Tałajko, J. Marowska, H. Matusiak, K. Prószyńska, L. Bielecka, K. Hoszowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Diagnostic potential of biochemical markers in postmenopausal women.
  Czasopismo: J. Bone Miner. Res.
  Szczegóły: 1997 : 12, Suppl. 1, S502
  Uwagi: 18 Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Cincinnati, Ohio, 10-14.09.1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/417
  Autorzy: Jacek Chwiałkowski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Borelioza z Lyme.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 11-12, 655-658, bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/417
  Autorzy: Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Związki antygenów układu zgodności tkankowej HLA z chorobami reumatycznymi.
  Tytuł równoległy: Associations of HLA histocompatibility system antigens with rheumatoid diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 52-57, bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/417
  Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, J. Dowgiałło, A[ndrzej] Staszewski, W[iesław] Kurach.
  Tytuł: Effect of tibolone on BMD values in postmenopausal osteopenia and osteoporosis.
  Czasopismo: Menopause Rev.
  Szczegóły: 1997 : 2, 2, 26(PS2-26)
  Uwagi: IV European Congress on Menopause. Vienna, Konzerthaus and Hofburg, Austria, October 8-12, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Alicja Rączka, J. Nowak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna struktur serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of cardiac structures in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 352-358, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  98/417
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey.
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 29-33, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 22-28, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Przedlacki, Michał Szklarski.
  Tytuł: Ocena przydatności absorpcjometrii dwufotonowej (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy kręgosłupa.
  Tytuł równoległy: The evaluation of dual energy X-Ray absorptiometry in the diagnosis of advanced spine osteoporosis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1997 : 35, 3, 311-317, 2 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/417
  Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1997 : 5, 10, 51-53, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Cardiac manifestations of rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: XIX Ilar Congress of Rheumatology, Singapore, 8-13.07.1997: Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Singapore, 1997]
  Strony: s. 140
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1998 : 54, 13, 579-583, bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/417
  Autorzy: A[ndrzej] Staszewski, W[itold] Tłustochowicz, A[dam] Kaliński, L[eszek] Jastrząb.
  Tytuł: Wyniki leczenia osteoporozy pomenopauzalnej 17-Beta Oestradiolem i 17-Beta-Oestradiolem w połączeniu z Medroxyprogesteronem - porównanie skuteczności i wpływu na lipidy surowicy krwi.
  Tytuł równoległy: Results of the treatment of postmenopausal osteoporosis with 17-Beta Oestradiol with 17-Beta Oestradiol combined with medroxygesterone - comparison of effectiveness and the influence on blood serum lipids.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 1998 : 68, 6, 431, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: 26 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok - Mikołajki - Olsztyn, 4-7.06.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/417
  Autorzy: Piotr Kucharczyk, Witold Tłustochowicz, Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Choroba Stilla dorosłych.
  Tytuł równoległy: Still disease in adults.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 336-340, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/417
  Autorzy: Anna Lewandowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Choroby tarczycy jako czynnik zagrożenia osteoporozą.
  Tytuł równoległy: Thyroid diseases as the risk factor for osteoporosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 324-330, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/417
  Autorzy: Anna Ciechomska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Tytuł równoległy: Diagnostic imaging of reumatoid arthritis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 676-684, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/417
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Witold Tłustochowicz, Marian Sułek.
  Tytuł: Udar mózgu w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego.
  Tytuł równoległy: Cerebral stroke in the course of antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 705-708, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/417
  Autorzy: Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz, Jerzy Kruszewski, Marian Cholewa, Elwira Paluchowska, Alicja Rączka.
  Tytuł: Zapalenie stawów w przebiegu boreliozy z Lyme.
  Tytuł równoległy: Arthritis in the course of Lyme disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 22-28, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/417
  Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz, Elżbieta Łuczak, Józef Mróz.
  Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w profilaktyce osteoporozy u chorych leczonych przewlekle kortykosteroidami.
  Tytuł równoległy: The use of low-frequency alternating magnetic field in prophylaxis of osteoporosis in patients chronically treated with corticosteroids.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 406-411, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej / [Aut.] Lane B. Scheiber, Luis Torregrosa ; koment. Witold Tłustochowicz.
  Tytuł równoległy: Evaluation and treatment of postmenopausal osteoporosis.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 1998, 11, 77-102
  Uwagi: Artyk. oprac. na podst. czas. Seminars in Arthritis and Rheumatism 1998; 27: 245-261
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wapń nasila korzystne działanie estrogenów i kalcytoniny na masę kostną - metaanaliza / [Aut.] J. W. Nieves [et al.] ; koment. Witold Tłustochowicz.
  Tytuł równoległy: Calcium potentiates of effect of estrogen and calcitonin on bone mass : review and analysis.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 1998, 9, 135, 137.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/417
  Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, N. Bruyniks, J. Dowgiałło.
  Tytuł: Effect of Tibolone on bone mineral density values in postmenopausal steopenia and osteoporosis - 4 years study.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1998 : 8, Suppl. 3, 48
  Uwagi: European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/417
  Autorzy: R. S. Lorenc, K. Hoszowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Efficacy and safety of ossein-hydroxyapatite complex (OHC) 800 mg tablets and 3200 mg sachets versus calcium carbonate in osteoporotic post menopausal women.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1998 : 8, Suppl. 3, 102
  Uwagi: European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Michał Szklarski, Jerzy Przedlacki, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek.
  Tytuł: The evaluation of DEXA method in diagnosing advanced osteoporosis.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1998 : 8, Suppl. 3, 57
  Uwagi: European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/417
  Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[itold] Tłustochowicz, J. Dowgiałło, W[iesław] Kurach.
  Tytuł: Effect of Tibolone on bone mineral density values in postmenopausal steopenia and osteoporosis - 4 years study.
  Tytuł całości: W: Posters on Livial presented at the European Congress on Osteoporosis, Berlin, 11-15 September, 1998
  Adres wydawniczy: [Berlin, 1998]
  Strony: s. 2, bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Zaburzenia czynności tarczycy u mężczyzn z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) przewlekle leczonych steroidami.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [18], tab.
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/417
  Autorzy: M[arian] Sułek, P[iotr] Zaborowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Hepatosplenic radionuclide angiography and doppler ultrasound in liver cirrhosis.
  Tytuł całości: W: 3 Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego pt. "Nadciśnienie wrotne", Mikołajki, 6-8 maja 1999 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Mikołajki, 1999]
  Strony: SIIP-29
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/417
  Autorzy: M[aciej] Kott, W[itold] Tłustochowicz, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Ocena stopnia mineralizacji kości długich u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
  Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Relationship between impairment of ventilation and bone mineralisation in men with COPD.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1999 : 14, Suppl. : Congress of European Respiratory Society, Madrit, Spain, 8-12.10.1999 r., 517, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/417
  Autorzy: Renata Urbanek, Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, J. Patoła, J. Głodzik.
  Tytuł: Osteoporoza uogólniona u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - częstość występowania.
  Tytuł równoległy: Generalized osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 7-8, s. 383-387, bibliogr. 21 poz.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Michał Szklarski, Jerzy Przedlacki, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek.
  Tytuł: Ocena czułości densytometrycznej dwufotonowej (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy kręgosłupa.
  Tytuł równoległy: The evaluation of the dual-energy-X-ray absorptiometry (DEXA) sensitivity in diagnosing advanced spine osteoporosis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1999 : T. 37, nr 1, s. 8-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Anna Lewandowska.
  Tytuł: Osteoporoza u chorych leczonych przewlekle tyroksyną.
  Tytuł równoległy: Osteoporosis in patients chronicly treated with thyroxine.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1999 : T. 37, nr 3, s. 223-232, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, Renata Urbanek.
  Tytuł: Kalcytonia.
  Tytuł równoległy: Calcitonin.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1999 : 7, 10, 26, 28-30, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: 9 Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 11.1998.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/417
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Monika Wieliczko, Witold Tłustochowicz, J. Matuszkiewicz-Rowińska, Kazimierz Ostrowski.
  Tytuł: Ocena wyników badania densytometrycznego kości u kobiet z niskim ciężarem ciała.
  Tytuł równoległy: Evaluation of bone densitometry in women with low body weight.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1999 : 7, 10, 50-52, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: 9 Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 11.1998.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/417
  Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz, Jadwiga Dowgiałło, Wiesław Kurach, Jolanta Bejm.
  Tytuł: Wpływ tibolonu na wartość gęstości mineralnej kości u kobiet z osteopenią i osteoporozą.
  Czasopismo: Wiad. Położn.-Ginekol.
  Szczegóły: 1999 : wyd. spec. 3, 41-42, 44, ryc., 2 tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/417
  Autorzy: Maciej Kott, Witold Tłustochowicz, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Ocena stopnia mineralizacji kości długich u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
  Strony: s. 39-41, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/417
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, W[itold] Tłustochowicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Optimal region of interest (ROI) for bone mineral density (BMD) evaluation in patients on dialysis.
  Czasopismo: Calcif. Tissue Int.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 66, Suppl. 1 : XXVII European Symposium on Calcified Tissue, Tampere, Finland 6-10 May 2000, s. S83
  ISSN: 0171-967X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/417
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, T[omasz] Targowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Body composition analysis in men with COPD treated and untreated with corticosteroids.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 55s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza : współpraca lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty / Smith Roger, Harrison John, Cooper Cyrus
  Tytuł równoległy: Shared care for osteoporosis : family practitioners and hospital specjalists working together to improve patient care.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: red. Witold Tłustochowicz, tł. Mariusz Korkosz.
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 2000
  Strony: 121 s. , il., tab. , 20 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Seria: Vademecum
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/417
  Autorzy: Dariusz Niedziałek, Piotr Zaborowski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Antybiotyki w ostrym zapaleniu trzustki i zakażeniach dróg żółciowych.
  Tytuł równoległy: Antibiotics in acute pancreatitis and cholangitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 3, s. 167-169, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  132/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, Renata Urbanek, Michał Szklarski, Mateusz Tłustochowicz, Piotr Cieślik.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości w różnych miejscach pomiaru densytometrycznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Bone mineral density various sites of measurement in patients with rheumtoid arthritis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 23-25, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/417
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, J. Mianowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena zmian zachodzących w obrębie ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów w obrazach rezonansu magnetycznego.
  Tytuł równoległy: MRI evaluation of pathological changes taking place in the hand in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 5, s. 78-82, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/417
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości u chorych dializowanych: wybór optymalnego miejsca pomiaru w zależności od poziomu parathormonu.
  Tytuł równoległy: Bone mineral density in patients treated with dialysis: the optimal region of interest depending of parathormone level.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 822-825, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zbigniew Nowak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  135/417
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, B. Ciszkowska-Łysoń, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Monitorowanie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów za pomocą badania scyntygraficznego z zastosowaniem 99mTc-IgG oraz badania rezonansu magnetycznego dłoni - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 71
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/417
  Autorzy: Renata Urbanek, Witold Tłustochowicz, Jacek Patoła, Józef Głodzik.
  Tytuł: Częstość występowania osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
  Tytuł równoległy: Osteoporosis incidence in rheumatoid arthritis patients (RA].
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2000 : 57, 2, 103-107, 6 tab., bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  137/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, M[ichał] Szklarski.
  Tytuł: Densytometria dwufotonowa (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy pierwotnej.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2000 : 38, 2, 246
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, Renata Urbanek, Mateusz Tłustochowicz, Piotr Cieślik.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości w różnych miejscach pomiaru densytometrycznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - wpływ procesu chorobowego.
  Tytuł równoległy: Bone mineral density in different points of densitometric measurement in rheumatoid arthretis patients - influence of disease.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2000 : T. 38, nr 3, s. 340-348, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[enata] Urbanek, M[ałgorzata] Konfederat-Kaczmarek.
  Tytuł: Wpływ procesu chorobowego na BMD w różnych miejscach pomiaru u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2000 : 38, 2, 245
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Aulin preferencyjny inhibitor COX-2 i najważniejszych mediatorów zapalnych - kompleksowa terapia stanów zapalnych.
  Tytuł całości: W: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000 : Naukowe Sympozjum Satelitarne "Dekada kości i stawów - nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów" : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2000]
  Strony: s. [2-4]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/417
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, W[itold] Tłustochowicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Osteoporosis in patients on dialysis.
  Tytuł całości: W: XXXVII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, September 17-20, 2000, Nice, France : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Nice, 2000]
  Strony: s. 58
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/417
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Ciechomska, L. Królicki, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: MRI of bone marrow oedema as a marker of disease activity in rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: ACR 65 Annual Scientific Meeting, ARHP 36th Annual Scientific Meeting, San Francisco, California, November 10-15.2001
  Adres wydawniczy: [San Francisco, 2001]
  Strony: s. 1021
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/417
  Autorzy: J. Łukaszkiewicz, E. Karczmarewicz, J. Marowska, M. Kóbylińska, K. Prószyńska, L. Bielecka, H. Matusik, P. Płudowski, Krzysztof Hoszowski, P. Korczyk, Witold Tłustochowicz, R. Lorenc.
  Tytuł: Bone turnover rate in postmenopausal women.
  Czasopismo: Journal of Clinical Densitometry
  Szczegóły: 2001 : Vol. 4, nr 4, s. 343-352, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Roman Lorenc
  ISSN: 1094-6950
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.928
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  144/417
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: The left ventricular function in rheumatoid arthritis (RA) patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-155
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/417
  Autorzy: R. S. Lorenc, W[itold] Tłustochowicz, K. H. Hoszowski, J. Łukaszkiewicz, P. Biason.
  Tytuł: The importance of past history of calcium supplementation on the therapeutic effect of ossein-hydroxyapatite compound in osteoporotic females.
  Tytuł całości: W: Nutritional Aspects of Osteoporosis, Academic Press 2001.
  Strony: s. 97-103, 3 il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/417
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Osteoporosis in patients with chronic renal failure.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 2001 : 12, Suppl. 1 : XI Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis, 27-29 September 2001, Kraków, Poland, S26-S27, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/417
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Bone mineral density (BMD) in patients on peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Perit. Dial. Int.
  Szczegóły: 2001 : 21, Suppl. 2 : Abst. of the IX Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, June 26-29, 2001 Montreal, Canada, S95
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/417
  Autorzy: Anna Ciechomska, R. Andrysiak, M. Serafin-Król, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zapalenia stawów rąk.
  Tytuł równoległy: Assessment of the value of ultrasound and magnetic resonance imaging in diagnosing hand joints arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 62, 144-147, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  149/417
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Bone mineral density in patients with irreversible renal failure treated with peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1035-1040, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  150/417
  Autorzy: Anna Dudek, Marek Dudziak, Witold Tłustochowicz, Artur Bachta, Emilia Wojciechowska, Alicja Rączka, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Objawy stawowe u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 105, supl., s. 72
  Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 19-22.09.2001 r.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/417
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Joanna Cyperling-Kamińska, Andrzej Tutaj, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia układowego.
  Tytuł równoległy: CNS involvement in the course of systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Postępy Psychiatrii i Neurologii
  Szczegóły: 2001 : T. 10, nr 2, s. 151-155, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1230-2813
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/417
  Autorzy: A[nna] Dudek, M[arek] Dudziak, W[itold] Tłustochowicz, A. Bachta, E. Wojciechowska, A[licja] Rączka, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Objawy reumatologiczne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 2001 : 43, 3, 308-309
  Uwagi: 14 Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologów WP ; 18 Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Chorób Zakaźnych WP, Łódź, 25-26 września 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Dostawowe iniekcje glikokortykosteroidów - obawy i fakty.
  Tytuł równoległy: Intraarrticular glucocorticosteroids - misgivings and facts.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2001 : 39, 3, 290-295, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/417
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Osteoporoza u chorych dializowanych - wybór optymalnego miejsca pomiaru.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2001, 3)11, 47-48
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  155/417
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Aspekty skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa stosowania Aulinu w terapii różnych stanów chorobowych.
  Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, 21 września 2001 "Nowe kierunki i perspektywy leczenia stanów zapalnych w przebiegu różnych jednostek chorobowych" : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2001
  Strony: s. [4]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/417
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, W[itold] Tłustochowicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości (BMD) a poziom parathormonu u chorych przewlekle dializowanych.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 1 do z. 2, s. 581
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Warszawa, 2002.05.26
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/417
  Autorzy: W. Dudek, M[arek] Dudziak, W[itold] Tłustochowicz, A. Bachta, A[licja] Rączka, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 9, supl. 1, 149
  Uwagi: X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Lublin, 13-15 czerwca 2002. Toż w jęz. ang.: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis. Tamże s. 149.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/417
  Autorzy: Marek Dudziak, Krzysztof Paśnik, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Krwawienie z żylaków żołądka - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Hemorrhage from gastric varices - the case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 161
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  159/417
  Autorzy: Anna Dudek, Marek Dudziak, Witold Tłustochowicz, Artur Bachta, Alicja Rączka, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
  Tytuł równoległy: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 166
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/417
  Autorzy: Aleksander Zakrzewski, Krzysztof Kłos, M[ichał] Abramowicz, Anna Muszyńska, Jerzy Kruszewski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wyniki leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B.
  Tytuł równoległy: The outcome of chronic hepatitis B treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 160
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  161/417
  Autorzy: Marek Dudziak, Aleksander Zakrzewski, K[rzysztof] Kłos, M[ichał] Abramowicz, A[nna] Muszyńska, J[erzy] Kruszewski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Wyniki leczenia skojarzonego przewlekłych zapaleń wątroby typu C.
  Tytuł równoległy: The outcome of the combined treatment of chronic hepatitis C.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 160-161
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  162/417
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, J. Mianowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: MRI evaluation of changes in the hands of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2002 : 4, supl. 1 : IX Instructional Course Lectures of Efort, 24-26th October, 2002, Kraków, Poland, 110-115, 3 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  163/417
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Ciechomska, L. Królicki, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem 99mTc-IgG jako wykładnik aktywności stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 100
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Color Doppler ultrasonography with contrast enhancement in diagnostics of synovial pathology, assassement of differential diagnosis.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 125
  Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw-Poland, 3rd-7th July 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Color Doppler ultrasonography with contrast in evaluation of inflammation activity in patients with rheumatoid artritis - low activity vs remmission of disease.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 204
  Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw-Poland, 3rd-7th July 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W. Jakubowski, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Evaluation of ultrasonography with color and power Doppler in assassement of inflammatory process activity in patients with rheumathoid arthritis.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 124
  Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw-Poland, 3rd-7th July 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/417
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Obrzęk śródkościa w badaniu rezonansu magnetycznego jako wykładnik aktywności stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk.
  Szczegóły: 2002 : 7, 1-2, 117
  Uwagi: Materiały naukowe IV Zjazdu Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz, 6-8 czerwca 2002 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasound and magnetic resonance imaging of the rheumatoid hand.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 117
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of the hand in early rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 119
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, R. Andrysiak, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A[nna] Dudek, A. Papierska.
  Tytuł: Imaging of [erosions in rheumatoid arthritis] - MRI and US comparative study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2003 : 62, Suppl. 1 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2003, Lisbon, 18-21 June 2003, 331, [SAT0161].
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/417
  Autorzy: A[nna] Dudek, W[itold] Tłustochowicz, M[arek] Dudziak, A[rtur] Bachta, A[nna] Ciechomska.
  Tytuł: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2003 : 62, Suppl. 1 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2003, Lisbon, 18-21 June 2003, 524, [AB0590]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, Anna Dudek, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A[rtur] Bachta.
  Tytuł: Ultrasound of the hand for early diagnosis of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2003 : 62, Suppl. 1 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2003, Lisbon, 18-21 June 2003, 518, [AB0567]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wpływ doustnej suplementacji witaminy D3 (cholekacyferolu) stosowanej co 4 miesiące na ryzyko złamań i ryzyko zgonu wśród kobiet i mężczyzn z populacji ogólnej.
  Tytuł równoległy: Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community : randomised double blind controlled trial / [Aut.] D.P. Trivedi, R. Doll, K.T. Khaw, koment. Witold Tłustochowicz.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2003, 6, 169-174, 2 tab., bibliogr. do koment. 5 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/417
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Marian Cholewa, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Czynność lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Left ventricular function in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 331-335, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  175/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, Witold Tłustochowicz, W. Jakubowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ultrasonografia ręki u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Ultrasonography of the hand in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 15, 89, 491-494, 12 il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/417
  Autorzy: Dariusz Niedziałek, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Długotrwała remisja guzkowego zapalenia tętnic - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: The case long term remission of periarteritis nodosa.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2003 : T. 41, nr 1, s. 69-73, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Assessment of synovial pathology by contrast-enhanced colour and Doppler ultrasonography, can it help in differential diagnosis of synovial proliferation.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 29, s. 5S, s. S157, [Abst] 32118.
  Uwagi: Official Proceedings of the 10th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Evaluation of colour and power Doppler sonography in assessment of synovitis activity in rheumatoid hand.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 29, nr 5S, s. S157, [Abst.] 32119.
  Uwagi: Official Proceedings of the 10th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, R. Andrysiak, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Evaluation of ultrasonography in assessment of rheumatoid hand in comparison with magnetic resonance imaging.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 29, nr 5S, s. S158, [Abst] 32127.
  Uwagi: Official Proceedings of the 10th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Usefulness of contrast-enhanced color and Doppler ultrasonography in differentiation of low activity and remission of disease in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 29, nr 5S, s. 156, [Abst.] 32114.
  Uwagi: Official Proceedings of the 10th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Profilaktyka złamań jako cel postępowania terapeutycznego w osteoporozie.
  Tytuł równoległy: Prophylaxis in osteoporosis.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2004 : 9, supl. 2 : VI Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź 23-26 czerwca 2004, Materiały Naukowe, 19-22, bibliogr. 37poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, J[erzy] Kotowicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasonography vs electromyography of the median nerve carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2004 : 23, 6 Suppl. : Official Proceedings - AIUM Annual Convention, June 20-22, 2004, Phoenix - USA, S59
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/417
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Ciechomska, L. Królicki, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Rezonans magnetyczny - badanie ręki w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Tytuł równoległy: Magnetic resonance imaging of the hand in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 91, s. 64-69, bibliogr. 23 poz.,sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  184/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Dariusz Niedziałek.
  Tytuł: Leczenie przeciwbólowe w chorobach reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Pain management in patients with rheumatic diseases.
  Szczegóły: 2004 : 4, 3-12, tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Dariusz Niedziałek.
  Tytuł: Leki przeciwhistaminowe 2003/2004.
  Tytuł równoległy: Antihistamines 2003/2004.
  Źródło ogółem lub miejsce: Prawo Mark. dla Lekarzy, 2004
  Strony: : 3-12, tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/417
  Autorzy: Marian Sułek, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Choroba Behceta.
  Tytuł równoległy: The Behcet's disease.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 1, 77-85, tab., bibliogr. 49 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Patofizjologia osteoporozy.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 2, s. 198
  Uwagi: Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/417
  Autorzy: P. Wiland, J. Szechiński, A. Filipowicz-Sosnowska, J. Lewandowicz, L. Ostanek, S. Sierakowski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: The consensus statement for the use of anti-TNF-alfa agents in patients with psoriatic arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 3, s. 403-411, bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, Z. Czyrny, R. Szymanek, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena przydatności badania ultrasonograficznego z opcją kolorowego Dopplera i Dopplera mocy z zastosowaniem środka kontrastowego w diagnostyce chorób błony maziowej.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the contrast enhanced color and power Doppler ultrasonography in assessment of synovial pathology.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 18, 44-56, 6 il., 8 wykr., 4 tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, W. Jakubowski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii z kolorowym Dopplerem z zastosowaniem kontrastu do różnicowania małej aktywności zapalenia z remisją u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the contrast enahanced color Doppler ultrasonography in differentiation of low activity and remission of disease in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 18, 57-66, 5 il., 4 wykr., 2 tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, W. Jakubowski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena unaczynienia błony maziowej w badaniu ultrasonograficznym z opcją kolorowego Dopplera i Dopplera mocy w przypadku występowania jej przerostu o różnej etiologii.
  Tytuł równoległy: Assessment of synovial vascularization by color and power Doppler ultrasonography in patients with various type of synovial proliferation.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, nr 16, s. 81-87, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/417
  Autorzy: Anna Ciechomska, Kazimierz Tomczykiewicz, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
  Tytuł równoległy: Ultrasound evaluation of the median nerve in carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, nr 19, s. 36-41, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  Konferencja: , Kielce, 2004.06.03
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, A[rtur] Bachta, K[azimierz] Tomczykiewicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 17 : Streszczenia referatów naukowych VII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 3-6 czerwca 2004 roku, Kielce, 129
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, W[itold] Tłustochowicz, J[erzy] Kotowicz, M[arta] Steinbrich-Zoller.
  Tytuł: Should ultrasonography be the method of choice when diagnosing carpal tunnel syndrome?
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2005 : 64, Suppl. 3 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts, 62
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, W[itold] Tłustochowicz, A[rtur] Bachta, M[arian] Sułek, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A[nna] Dudek, J[acek] Jancelewicz, M[agda] Zagrodzka.
  Tytuł: Ultrasonographic assessment of joint changes in the prospective study of rheumatoid arthritis activity.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2005 : 64, Suppl. 3 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts, 374
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/417
  Autorzy: A[nna] Dudek, W[itold] Tłustochowicz, M[arek] Dudziak, A[rtur] Bachta, A[nna] Ciechomska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis.
  Tytuł całości: W: Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: Prezentacja w internecie adres http: // www.eluar.org. (01.03.2006)
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Vienna, 2005.06.08
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/417
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W[itold] Tłustochowicz, Anna Dudek, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A[rtur] Bachta.
  Tytuł: Ultrasound of the hand for early diagnosis of rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: Prezentacja w internecie adres http: // www.eluar.org. (01.03.2006)
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Vienna, 2005.06.08
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Azathioprine - clinical implications of its use.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2005 : T. 30, nr 1-2, s. 4, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  199/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MON WIM.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 2(10), s. 13-14, fot.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. P. Heaney, Fosfor w diecie a leczenie osteoporozy. Med. Dypl. 2005, 14, 7, 82-90].
  Tytuł równoległy: Phosphorus nutrition and the treatment of osteoporosis.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 7, s. 91, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Mayo Clinic Proceedings 2004; 79 : 91-97.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/417
  Autorzy: Anna Ciechomska, M. Serafin-Król, Renata Andrysiak, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz, L. Królicki, W. Jakubowski.
  Tytuł: Magnetic resonance imaging and ultrasonography in diagnosisng arthritis of the hand joints : a comparative study / Rezonans magnetyczny i ultrasonografia w diagnozowaniu zapalenia stawów rąk - porównanie metod.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2005 : 70, 4, 55-65, 13 il., 4 tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/417
  Autorzy: Dariusz Niedziałek, Anna Raczkiewicz-Papierska, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Choroby reumatyczne : [przyczyny, objawy, leczenie tryb życia] / Dariusz Niedziałek, Anna Raczkiewicz-Papierska, Małgorzata Tłustochowicz
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: red. nauk. Witold Tłustochowicz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
  Strony: 81, [1] s. , il., tab. , 21 cm
  ISBN: 83-200-2922-8
  Seria: Lekarz Radzi
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Racjonalne podejście do terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Rational therapeutic approach in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annales Academiae Medicae Stetinensis
  Szczegóły: 2006 : T. 52, Supl. 2, s. 5-10, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1427-440X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/417
  Autorzy: D. Janus, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz, J. Drabiszczak.
  Tytuł: The influence of the weather on articular complaints of patients with osteoarthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2006 : Vol. 65, Suppl. 2, s. 232
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Amsterdam, 2006.06.21
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/417
  Autorzy: D. Janus, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz, E. Śliwińska.
  Tytuł: The influence of the weather on articular complaints of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2006 : Vol. 65, Suppl. 2, s. 303
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Amsterdam, 2006.06.21
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Aktualne poglądy na leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa "Reumatologia wieku podeszłego", Krynica, 4-5 marca 2006
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Oddział Małopolski, Zakład Reumatologii i Balneologii C.M. UJ, I Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii C.M. UJ, Małopolskie Centrum Medyczne, Symposium Cracoviense, Krynica, 2006.03.04
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Dariusz Niedziałek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy.
  Tytuł równoległy: Catastrophic antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 150-152, bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/417
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wczesne zapalenie stawów - diagnostyka i leczenie.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2006, wyd. spec., s. 11-14, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Reumatologia w praktyce lekarskiej / pod red. Witolda Tłustochowicza
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/417
  Autorzy: Anna Dudek, Marek Dudziak, Marian Sułek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Markery serologiczne zapaleń stawów u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
  Tytuł równoległy: Serological markers of arthritis in patients with chronic viral hepatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 118, s. 404-407, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  210/417
  Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, E. Nagańska, Magdalena Zagrodzka, Ewa Skrobowska, Małgorzata Tłustochowicz, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Częstość występowania zmian zapalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i rola badania neurologicznego w ich diagnostyce.
  Tytuł równoległy: Prevalence of cervical spine inflammatory changes in rheumatoid arthritis patients and the value of neurological examination in their diagnosis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 4(10), s. 938-946, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  211/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz, M. Rzeski.
  Tytuł: Postępowanie w zespole antyfosfolipidowym z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: The management of central nervous system involvement in the antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 115, nr 5, s. 471-476, bibliogr. 39 poz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  212/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Współczesne podejście do diagnostyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Modern strategy of diagnostics and management of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 115, nr 1, s. 7-12, il., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  213/417
  Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, E. Nagańska, Magdalena Zagrodzka, Ewa Skrobowska, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Czynniki predysponujące do wystąpienia zmian zapalnych i rozwoju niestabilnności kręgosłupa szyjnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Predictive factors of cervical spine inflammatory changes and development of instability in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 1, s. 34-40, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/417
  Autorzy: Anna Dudek, Małgorzata Tłustochowicz, Marek Dudziak, Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jako przyczyna zapaleń stawów.
  Tytuł równoległy: Chronic viral hepatitis as the cause of arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 1, s. 7-12, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Racjonalne podejście do terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Rational therapeutic approach in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej:
  Szczegóły: 2006 : T. 52, Supl.2, s. 5-10, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2450-4637
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/417
  Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Dudek, M. Jędrzejczyk, A[nna] Ciechomska, T. Kozieł, R. Król, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Wstępna ocena przydatności zastosowania kontrastu do badań ultrasonograficznych w diagnostyce zmian zapalnych stawów (SP-40).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Supl. 1, s. 67
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 2084-8404
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/417
  Autorzy: T. Sokka, A. Hakkinen, H. Kautiainen, J. F. Maillefert, S. Toloza, T. M. Hansen, R. Oding, M. Liveborn, J. Calvo-Alen, M. Huisman, R. Alten, C. Pohl, M. Cutolo, K. Immonen, A. Woolf, E. Murphy, C. Sheehy, S. Celik, Y. Yazici, W[itold] Tłustochowicz, D. Kapolka, T. Pincus.
  Tytuł: Most patients with rheumatoid arthritis are physically inactive. Data from 15 countries in the quest-ra study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2007 : 66, Suppl. II : Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007, Barcelona, 13-16 June 2007, Abstracts, 368-369, il.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/417
  Autorzy: Anna Dudek, Anna Raczkiewicz-Papierska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia siarczanem glukozaminy w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł równoległy: Efficacy of glucosamine sulfate treatment in patients with osteoarthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : 22, 129, 204-207, il., 2 tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/417
  Autorzy: J. Szechiński, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, Witold Tłustochowicz, P. Wiland.
  Tytuł: Konsensus dotyczący stosowania rituksymabu w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: The consensus on rituximab administration in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2007 : 45, 3, 115-119, bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/417
  Autorzy: Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Praktyczne aspekty leczenia układowych zapaleń naczyń.
  Tytuł równoległy: Treatment of systemic vasculitis - clinical practice.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2007 : 45, 5, 278-283, tab., bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/417
  Autorzy: J.E. Badurski, E. Czerwiński, E. Marcinowska-Suchowierska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wskazania do leczenia osób z wysokim ryzykiem złamania kości - logika stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia wobec osteoporozy Anno 2007.
  Tytuł równoległy: Who to treat due to high risk of bone fracture - the logic of the World Health Organization 2007 standpoint.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2007 : 45, 5 supl. 3, S169-S179, 4 il., 11 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Interstitial lung disease in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2008 : Vol. 67, Suppl. 2, s. 172
  Uwagi: EULAR, 11-14 June 2008, Paris, France.
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  223/417
  Autorzy: Antonio Naranjo, Tuulikki Sokka, Miguel A. Descalzo, Jaime Calvo-Alen, Kim Horslev-Petersen, Reijo K. Luukkainen, Bernard Combe, Gerd R. Burmester, Joe Devlin, Gianfranco Ferraccioli, Alessia Morelli, Monique Hoekstra, Maria Majdan, Stefan Sadkiewicz, Miguel Belmonte, Ann Carin Holmqvist, Ernest Choy, Recep Tunc, Aleksander Dimic, Martin Bergman, Sergio Toloza, Theodore Pincus, Witold Tłustochowicz.
  QUEST-RA Group
  Tytuł: Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from the QUEST-RA study.
  Czasopismo: Arthritis Research and Therapy
  Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 2, s. Article nr R30 [1-10], bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Antonio Naranjo
  ISSN: 1478-6354
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  224/417
  Autorzy: T. Sokka, A. Hakkinen, H. Kautiainen, J. F. Maillefert, S. Toloza, T. M. Hansen, J. Calvo-Alen, R. Oding, M. Liveborn, M. Huisman, Rieke Alten, C. Pohl, M. Cutolo, K. Immonen, A. Woolf, E. Murphy, C. Sheehy, E. Quirke, S. Celik, Y. Yazici, Witold Tłustochowicz, Danuta Kapolka, V. Skakic, B. Rojkovich, R. Muller, S. Stropuviene, Daina Andersone, A. A. Drosos, J. Lazovskis, Th. Pincus.
  Tytuł: Physical inactivity in patients with rheumatoid arthritis : data from twenty-one countries in a cross-sectional, international study.
  Czasopismo: Arthritis Rheum.
  Szczegóły: 2008 : 59, 1, 42-50, 2 il., 4 tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.787
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Meng-Yi Weng, N. E. Lane, Osteoporoza polekowa. Med. Dypl. 2008, 17, 9, 124-131, bibliogr. 52 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 9, s. 132
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Osteoporosis Rep. 2007; 5 : 139-145.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/417
  Autorzy: P. D. Delmas, C.L. Benhamou, Z. Man, W[itold] Tłustochowicz, E. Matzkin, R. Eusebio, J. Zanchetta, W. P. Olszyński, R. R. Recker, M. R. McClung.
  Tytuł: Monthly dosing of 75 mg risedronate on 2 consecutive days a month : efficacy and safety results.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 2008 : 19, 7, 1039-1045
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.216
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, A. Filipowicz-Sosnowska, E. J. Kucharz, W. Maśliński, P. Wiland.
  Tytuł: Postępowanie z chorym na reumatoidalne zapalenie stawów w codziennej praktyce specjalisty reumatologa - wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego.
  Tytuł równoległy: The management of patients with rheumatoid arthritis in everyday clinical practice of rheumatologists : the results of a Polish nation-wide questionnaire study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 6, s. 330-339, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/417
  Autorzy: P. Wiland, A. Filipowicz-Sosnowska, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, J. Szechiński, Witold Tłustochowicz, M. Brzosko.
  Tytuł: Rekomendacje w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Opracowane przez Zespół Konsultanta Krajowego z dziedziny Reumatologii.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 4, s. 191-197, bibliogr.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, M. Brzosko, A. Filipowicz-Sosnowska, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, J. Szechiński, P. Wiland.
  Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Position of the Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology concerning diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 3, s. 111-114, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Artur Bachta.
  Tytuł: Ocena aktywności procesu zapalnego, wydolności, czynnościowej i jakości życia.
  Tytuł całości: W: Reumatologia kliniczna. T. 1 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008
  Strony: s. 273-290, il., tab. bibliogr. 45 poz.
  ISBN: 978-200-3799-9( T. 1); 978-83-200-3155-3 (całość)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza i osteomalacja.
  Tytuł całości: W: Reumatologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008
  Strony: s. 905-918, il., 5 tab., bibliogr. 31 poz.
  Uwagi: ISBN 978-83-200-3155-3 (całość) (tom 2)
  ISBN: 978-200-3800-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporozy wtórne.
  Tytuł całości: W: Reumatologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008
  Strony: s. 919-923, bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: ISBN 978-83-200-3155-3 (całość) (tom 2)
  ISBN: 978-200-3800-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/417
  Autorzy: Dominik Golicki, Maciej Niewada, Joanna Lis, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leflunomide in the treatment of rheumatoid arthritis in Poland-a budget impact analysis.
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 6, s. A540
  Konferencja: , Athens, 2008.11.08
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  234/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: The clinical features and pulmonary function in patients with rheumatoid arthritis and interstitial lung disease.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2009 : Vol. 68, Suppl. 3, s. 558
  Uwagi: EULAR, 10-13 June 2009, Copenhagen, Denmark
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  235/417
  Autorzy: M[arian] Sułek, A[nna] Raczkiewicz, W[itold] Tłustochowicz, A[rtur] Bachta.
  Tytuł: Prospective assessment of intravenous cyclophosphamide pulses in the treatment of patients with progressive pulmonary fibrosis associated with connective tissue diseases - a 12 month follow-up study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2009 : 69, Suppl. 3, 469, [Abst.] FRIO343.
  Uwagi: Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2009, Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009.
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Relationship between methotrexate treatment and the incidence of interstitial lung disease in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2009 : Vol. 68, Suppl. 3, s. 588
  Uwagi: EULAR, 10-13 June 2009, Copenhagen, Denmark
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  237/417
  Autorzy: Dominik Golicki, Tomasz Macioch, Maciej Niewada, Michał Jakubczyk, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Owczarek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: TNF-alpha inhibitors for psoriatic arthritis.
  Czasopismo: Cochrane Database of Systematic Reviews
  Szczegóły: 2009, nr 3, s. Article nr CD007940, 1-11, bibliogr. 77 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dominik Golicki
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.653
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:

  238/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: P. Nadratowski, Skuteczność zabiegów artroskopowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 18
  Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. New Eng. J. Med. 2008; 359 : 1097-1107.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów a choroby sercowo-naczyniowe / Mary Chester M. Wasko/ Program edukacyjny koordynowany przez prof. dr hab. med. Witolda Tłustochowicza.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 95-104, bibliogr. 60 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/417
  Autorzy: Bartłomiej Kisiel, Robert Kruszewski, Agnieszka Jurek-Urbanowska, Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Marian Sułek, Małgorzata Tłustochowicz, Romana Bogusławska-Walecka, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Idiopathic retroperitoneal fibrosis: case report.
  Tytuł równoległy: Idiopatyczne włóknienie zaotrzewnowe: opis przypadku.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 10, s. 677-679, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  241/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Postępy w diagnostyce i terapii chorób reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Advances in diagnosis and treatment of rheumatic diseases.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2009, nr 1, s. 153-159, bibliogr. 39 poz., sum.
  Konferencja: , Poznań, 2009.03.13
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/417
  Autorzy: Maciej Kulig, Zofia Malec, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Analiza leczenia ambulatoryjnego metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Analysis of outpatient administration of methotrexate for rheumatoid arthritis treatment.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 4, s. 202-206, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Robert Kruszewski, A. Śliwczyński, J. Paszkiewicz.
  Tytuł: Finansowanie leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004-2008.
  Tytuł równoległy: Financing of patients treated with leflunomide.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 123-130, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/417
  Autorzy: L. Rutkowska, E. Tuszkiewicz-Misztal, H. Brózik, M. Niedziela, Zbigniew Żuber, Witold Tłustochowicz, P. Wiland.
  Tytuł: Stanowisko Ekspertów ds. Reumatologii Dziecięcej przy Konsultancie Krajowym w Dziedzinie Reumatologii dotyczące terapii biologicznej w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: The Paediatric Rheumatology Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology standpoint for the biologic therapy of juvenile idiopathic arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 111-115, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/417
  Autorzy: Bartłomiej Kisiel, Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Marian Sułek, Małgorzata Tłustochowicz, Romana Bogusławska-Walecka, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Włóknienie zaotrzewnowe - przegląd literatury oraz doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis - a review of the literature and own experience.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 158-163, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  246/417
  Autorzy: A[rtur] Bachta, M[ateusz] Tłustochowicz, J. Staniszewska-Varga, M[arian] Sułek, A[nna] Raczkiewicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Frequent flares of uveitis before start of Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs treatment are an independent risk factors of treatment non-responding in patients with recurrent acute anterior uveitis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 693
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/417
  Autorzy: A[rtur] Bachta, A. Świderski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Implementation of the Quality Management System compatible with the international standard ISO 9001 : 2008 to the musculoskeletal sonography education programme - the effective tool to ensure quality of ultrasound training for rheumatologists.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 91
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/417
  Autorzy: M[ałgorzata] Tłustochowicz, J[oanna] Kur-Zalewska, A. Multan, P[aweł] Smurzyński, A[rtur] Bachta, A[ndrzej] Cwetsch, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Pulmonary arterial hypertension in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 678
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/417
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Relationship between clinical features and results of pulmonary function tests and high resolution computed tomography of the lung in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 510
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/417
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, U. Rud, M[arian] Sułek, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Rituximab in patients with systemic lupus erythematosus and inadequate response to traditional immunosupressive therapy.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 685
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/417
  Autorzy: A[rtur] Bachta, A[nna] Raczkiewicz, A[leksandra] Juszkiewicz, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Ultrasound-guided steroid injections in the treatment of finger flexor tendons' tenosynovitis in patients with osteoarthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 711
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Patofizjologia bólu jako przesłanka do jego leczenia.
  Tytuł całości: W: Ból w chorobach stawów / pod red. Witolda Tłustochowicza
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 5-22, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  ISBN: 978-83-62138-39-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Patofizjologia bólu przewlekłego.
  Tytuł całości: W: Ból w chorobach stawów / pod red. Witolda Tłustochowicza
  Adres wydawniczy: Poznan : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 23-32, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 978-83-62138-39-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: B. S. Kirby, J. C. McTigue, L. Edwards, Leczenie bólu w dnie moczanowej. Med. Dypl. 2010, 19, 1, 101-107].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 1, s. 107-108
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Pain Headache Rep. 2008; 12 : 418-422.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: S.S. Marinopoulos et al., Więcej niż utrata sluchu. Med. Dypl., 2010, 19, 8, 73-78, bibliogr. 15 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 8, s. 78-79
  Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2010; 362 : 1228-1233.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Ch. M. Wittich et al., Wstrzyknięcia do stawów i struktur okołostawowych. - Med. Dypl., 2010, 19, 3, 59-68].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 3, s. 68
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/417
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. W. J. Bijlsma : Optymalne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów - zalecenia EULAR dla praktyki klinicznej. - Med. Prakt., 2010, 9, 35-36, 40, 42, 44-46].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2010, nr 9, s. 47-49, bibliogr. 3 poz
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ból w chorobach stawów / pod red. Witolda Tłustochowicza
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: 159 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  ISBN: 978-83-62138-39-5
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Co nowego w diagnostyce i terapii w schorzeniach reumatycznych.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2010, nr 2, s. 96-102, bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/417
  Autorzy: A. Śliwczyński, Robert Kruszewski, J. Binkowski, J. Gryglewicz, Witold Tłustochowicz, J. Paszkiewicz.
  Tytuł: Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004-2008.
  Tytuł równoległy: Financial aspects of biological treatment of rheumatoid and juvenile idiopathic arthritis patients participating in therapeutic programmes of NFZ in years 2004-2008.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 14-24, ryc., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/417
  Autorzy: Olga Bujakowska, Agnieszka Giżewska-Krasowska, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphy in the diagnosis of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 94-97, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/417
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Borelioza (choroba z Lyme).
  Tytuł całości: W: Reumatologia / pod red. M. Puszczewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 312
  Uwagi: Wielka Interna / pod red. Adama Antczaka, Michała Myśliwca, Piotra Pruszczyka(Wielka Interna) 978-83-60135-61-7; ISBN (Reumatologia) 978-83-62597-06-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  263/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zapalenia małych naczyń.
  Tytuł całości: W: Reumatologia / pod red. M. Puszczewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 192-213, 18 tab.
  Uwagi: Wielka Interna / pod red. Adama Antczaka, Michała Myśliwca, Piotra Pruszczyka(Wielka Interna) 978-83-60135-61-7; ISBN (Reumatologia) 978-83-62597-06-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM

  264/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wprowadzenie do zapaleń naczyń.
  Tytuł całości: W: Reumatologia / pod red. Mariusz Puszczewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s.175-177
  ISBN: 978-83-62597-06-2 (Reumatologia); 978-83-60135-61-7
  Seria: Wielka Interna / pod red. Adama Antczaka, Michała Myśliwca, Piotra Pruszczyka
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/417
  Autorzy: Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zapalenia dużych naczyń.
  Tytuł całości: W: Reumatologia / pod red. Mariusz Puszczewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 178-183
  ISBN: 978-83-62597-06-2 (Reumatologia); 978-83-60135-61-7
  Seria: Wielka Interna / pod red. Adama Antczaka, Michała Myśliwca, Piotra Pruszczyka
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  266/417
  Autorzy: Justyna Swarowska-Knap, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zapalenia średnich naczyń.
  Tytuł całości: W: Reumatologia / pod red. Mariusza Puszczewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 184-191, tab.
  ISBN: 978-83-62597-06-2 (Reumatologia); 978-83-60135-61-7
  Seria: Wielka Interna / pod red. Adama Antczaka, Michała Myśliwca, Piotra Pruszczyka
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/417
  Autorzy: E. Orlewska, I. Ancuta, B. Anic, C. Codrenau, N. Damjanov, P. Djukic, L. Gulasci, R. Ionescu, L. Marinchev, E. L. Nasonov, M. Pentek, S. Praprotnik, R. Rashkov, J. Skoupa, W[itold] Tłustochowicz, M[ałgorzata] Tłustochowicz, M. Tomsic, T. Veldi, J. Vojinovic, P. Wiland.
  Tytuł: Access to biologic treatment in rheumatoid arthritis in Central and Eastern European (CEE) countries.
  Czasopismo: Value Health
  Szczegóły: 2010 : Vol. 13, nr 3, s. A133
  Uwagi: ISPOR Fifteenth Annual International Meeting
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/417
  Autorzy: J. Szaflik, Artur Bachta, Maciej Kulig, Mateusz Tłustochowicz, Andrzej Stankiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka .
  Tytuł równoległy: Pharmacological treatment of recurrent idiopathic anterior uveitis.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2011 : T. 113, nr 4-6, s. 111-116, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/417
  Autorzy: B[artłomiej] M. Kisiel, J. Kosińska, M. Wierzbowska, L. Rutkowska-Sak, E. Musiel-Nowakowska, M. Wudarski, M. Olesińska, P. Krajewski, J. Łącki, M. Rell-Bakalarska, P. P. Jagodziński, W[itold] Tłustochowicz, R. Płoski.
  Tytuł: Differential association of juvenile and adults systemic lupus erythematosus with genetic variants of oestrogen receptors alpha and beta.
  Czasopismo: Lupus
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 1, s. 85-89, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0961-2033
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.337
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/417
  Autorzy: Ewa Orlewska, I. Ancuta, B. Anic, C. Codrenau, N. Damjanov, P. Djukic, R. Ionescu, L. Marinchev, E. L. Nasonov, T. Peets, S. Praprotnik, R. Rashkov, J. Skoupa, Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz, M. Tomsic, T. Veldi, J. Vojinovic, Piotr Wiland.
  Tytuł: Access to biologic treatment for rheumatoid arthritis in Central and Eastern European (CEE) countries.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2011 : Vol. 17, nr 4, s. SR1-SR13, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewa Orlewska
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  271/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Justyna Swarowska-Knap.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : B. Dasgupta et al. : Rozpoznawanie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic i postępowanie w tej chorobie - podręczny przewodnik. - Med. Dypl., 2011, 20, 12, 96-102].
  Tytuł równoległy: Comment on : B. Dasgupta et al. : Concise guidance: diagnosis and management of giant cell arteritis. - Clin. Med., 2010, 10, 4, 381-386.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 103-104, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: KOM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. M. Scheiman et al., Jaki niesteroidowy lek przeciwzapalny wybrać dla pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawów? Optymalizacja terapii z uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego i ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego. - Med. Dypl., 2011, 20, 2, 85-91].
  Tytuł równoległy: Comment on : J. M. Scheiman, D. Sidote : Which NSAID for your patient with osteoarthritis?. - J. Familly Practice, 2010; 59(10): E1-E8.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 92
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/417
  Autorzy: A. Prusiński, Adam Stępień, Witold Tłustochowicz, M. Białecka.
  Tytuł: Wykorzystanie politerapii w leczeniu bólu.
  Czasopismo: Neurol. Prakt.
  Szczegóły: 2011, nr 5, s. 57-63
  Uwagi: [Panel dyskusyjny 14 września 2011 r. w Warszawie]
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Europejskie standardy w polskiej reumatologii. Z prof. dr hab. n. med. Witoldem Tłustochowiczem krajowym konsultantem ds. reumatologii rozmawia Edyta Grabowska-Woźniak.
  Tytuł równoległy: European standards in Polish rheumatology - Edyta Grabowska-Woźniak talks with prof. Witold Tłustochowicz MD, national consultant of rheumatology.
  Czasopismo: Problemy lekarskie
  Szczegóły: 2011 : T. 46, nr 1, s. 84-86
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Postępy w diagnostyce i terapii chorób reumatycznych.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2011 : T. 14, nr 1, s. 94-101, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: TOP MEDICAL TRENDS 2011 [11-13 marca 2011 r. Poznań]
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/417
  Autorzy: D. Siedzieniewska-Falkiewicz, M. Sochocka- Bykowska, E. Konkol-Szymik, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Częstość występowania i związek poznanych mutacji w genach HFE z fenotypami wybranych chorób reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Frequency of occurrence and relationship of known HFE gene mutations with phenotypes of selected rheumatic diseases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : T.49, nr 6, s. 432-438, tab., bibliogr. 58 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  277/417
  Autorzy: Z. Żuber, L. Rutkowska-Sak, J. Postępski, Witold Tłustochowicz, P. Wiland, E. Tuszkiewicz-Misztal.
  Tytuł: Długoterminowa ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia biologicznego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów - prezentacja polskiego rejestru elektronicznego.
  Tytuł równoległy: Long-term assessment of safety and efficacy of biological treatment in juvenile idiopathic arthritis - the register of Polish patients.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 1, s. 10-15, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/417
  Autorzy: Olga Bujakowska, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Krwotoczne zapalenie jelita grubego jako powikłanie leczenia cyklofosfamidem.
  Tytuł równoległy: Hemorrhagic colitis as a complication of treatment with cyclophosphamide.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 4, s. 275-278, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  279/417
  Autorzy: J. Szaflik, Artur Bachta, Maciej Kulig, Mateusz Tłustochowicz, Andrzej Stankiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka.
  Tytuł równoległy: Pharmacological treatment of recurrent idiopathic anterior uveitis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 397-403, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  280/417
  Autorzy: Artur Bachta, Anna Raczkiewicz, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wczesne efekty terapii lekami anty-TNF u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - badanie obserwacyjne.
  Tytuł równoległy: Early effectiveness of anti-TNF treatment in patients with ankylosing spondylitis - observational study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 404-410, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/417
  Autorzy: Aleksandra Juszkiewicz, Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy w wybranych chorobach reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Prevalence of anti-thyroid antibodies and thyroid dysfunction in selected rheumatic diseases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 2, s. 132-137, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, D. Choroś, Olga Bujakowska, R. Dębski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy.
  Tytuł równoległy: HELLP syndrome in a patient with systemic lupus erythematosus and secondary antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 456-458, bibliogr., streszcz,., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  283/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Potrzebna terapia lekami biologicznymi. Rozmowa z prof. Witoldem Tłustochowiczem, konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, wiceprzewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. [Wywiad przeprowadziła] ab.
  Czasopismo: Rzeczpospolita
  Szczegóły: 2011 : nr 70, dod. spec., 3, zdj.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/417
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Risk factors of interstitial lung disease in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2012 : Vol. 71, Suppl. 3, s. 173
  Uwagi: EULAR 2012, Berlin, 6-9.06.2012.
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/417
  Autorzy: B[artłomiej] Kisiel, R[obert] Kruszewski, A[leksandra] Juszkiewicz, A[rtur] Bachta, K[rzysztof] Kłos, K[rzysztof] Duda, J[adwiga] Staniszewska-Varga, R[omana] Bogusławska, R. Płoski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Strong impact of anti-rheumatic drugs on intima media thickness in high-risk patients.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2012 : Vol. 71, Suppl. 3, s. 658
  Uwagi: EULAR 2012, Berlin, 6-9.06.2012.
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/417
  Autorzy: P. Krawiec, B. Batko, T. Iwaniec, W[itold] Tłustochowicz, L. Mastalerz, A. Undas.
  Tytuł: Structure and function of the fibrin network in patients with Churg-Strauss syndrome.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2012 : Vol. 71, Suppl. 3, s. 394
  Uwagi: EULAR 2012, Berlin, 6-9.06.2012
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/417
  Autorzy: A[leksandra] Juszkiewicz, B[artłomiej] Kisiel, R[obert] Kruszewski, A[rtur] Bachta, K[rzysztof] Kłos, M[arek] Saracyn, K[rzysztof] Duda, J[adwiga] Staniszewska-Varga, R[omana] Bogusławska, A. Mlozniak-Ciesla, A. Grabowska-Jodkowska, M. Olesińska, S[tanisław] Niemczyk, R. Płoski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of carotid and femoral arteries in systemic lupus erythematosus: is a combined carotid and femoral ultrasonography better than carotid ultrasonography in determining atherosclerotic burden?
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2012 : Vol. 71, Suppl. 3, s. 140
  Uwagi: EULAR 2012, Berlin, 6-9.06.2012.
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Densytometria kości.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika. : Podręcznik chorób wewnętrznych 2012.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Red. prowadzący Piotr Gajewski ; aut. Ewa Augustynowicz-Kopeć et al.].
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012
  Strony: s. 1785-1787
  ISBN: 978-83-7430-336-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Metotreksat w reumatoidalnym i wczesnym zapaleniu stawów.
  Tytuł całości: W: Metotreksat. Zastosowanie w reumatologii i dermatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza; [zesp. aut.] Bartłomiej Kisiel [et al.].
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 31-39, bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-98-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/417
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zastosowanie metotreksatu w leczeniu spondyloartropatii.
  Tytuł całości: W: Metotreksat. Zastosowanie w reumatologii i dermatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza; [zesp. aut. Bartłomiej Kisiel [et al.].
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 41-50, bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-98-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Metotreksat. Zastosowanie w reumatologii i dermatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza; [zesp. aut. Bartłomiej Kisiel [et al.].
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: [8], 71 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-62138-98-2
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie tocznia rumieniowatego układowego. : Część 1. Zalecenia leczenia tocznia rumieniowatego układowego.
  Tytuł równoległy: Treatment of systemic lupus erythematosus. : Part. 1. Guidelines for the treatment of systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 5, s. 383-389, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/417
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie tocznia rumieniowatego układowego. : Część 2. Rola leków biologicznych.
  Tytuł równoległy: Treatment of systemic lupus erythematosus. : Part 2. The role of biologic agents.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 6, s. 515-521, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Międzynarodowe wytyczne stosowania metotreksatu w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: International guidelines for the use of methotrexate in rheumatic diseases, particularly in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 91-92, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/417
  Autorzy: P. Głuszko, A. Filipowicz-Sosnowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 83-90, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/417
  Autorzy: E. Stanisławska-Biernat, J. Świerkot, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Spondyloartropatie.
  Tytuł równoległy: Spondyloarthropathies.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 93-102, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Układowe zapalenia naczyń.
  Tytuł równoległy: Systemic vasculitis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 130-137, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/417
  Autorzy: A[leksandra] Juszkiewicz, K[rzysztof] Kłos, M[ałgorzata] Tłustochowicz, B[artłomiej] Kisiel, A[nna] Raczkiewicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Assessment of protein-energy nutritional status and physical activity of ankylosing spondylitis and rheumatic arthritis patients - preliminary report.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 848
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  299/417
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Chronic kidney disease in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 420
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  300/417
  Autorzy: B[artłomiej] Kisiel, A[leksandra] Juszkiewicz, R[obert] Kruszewski, A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[ałgorzata] Tłustochowicz, J[oanna] Kur-Zalewska, K[rzysztof] Kłos, K[rzysztof] Duda, J[adwiga] Staniszewska-Varga, R[omana] Bogusławska, K. Szymanski, R. Płoski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Disease modifying anti-rheumatic drugs slow progression of intima media thickness-preliminary report of a prospective study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 851
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  301/417
  Autorzy: M[ałgorzata] Tłustochowicz, J[oanna] Kur-Zalewska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Rheumatoid arthritis patients' preferences regarding biological treatment in doctors' and patients' opinions - the results of the raise* survey in Poland.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 869
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  302/417
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[aciej] Kulig, J[ustyna] Swarowska-Knap, A[leksandra] Juszkiewicz, B[artłomiej] Kisiel, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Vitamin D status and its relation with disease activity, disability, treatment schedule, mood and quality of life in polish rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 849
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  303/417
  Autorzy: M. R. McClung, C.L. Benhamou, Z. Man, Witold Tłustochowicz, J. R. Zanchetta, R. Eusebio, A.M. Balske, E. Matzkin, W. P. Olszyński, R. Recker, P. D. Delmas.
  Tytuł: A novel monthly dosing regimen of risedronate for the treatment of postmenopausal osteoporosis: 2-year data.
  Czasopismo: Calcified Tissue International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 92, nr 1, s. 59-67, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 0171-967X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.748
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  304/417
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Densytometria kości.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Red. prowadzący] Piotr Gajewski.
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2013
  Strony: s. 1830-1832, tab.
  Uwagi: rozdział 7. C6
  ISBN: 978-83-7430-377-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/417
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteomalacja.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Red. prowadzący] Piotr Gajewski.
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2013
  Strony: s. 1943-1945, il.
  Uwagi: rozdział 7. I2
  ISBN: 978-83-7430-377-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/417
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza.
  Tytuł całości: W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Red. prowadzący] Piotr Gajewski.
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2013
  Strony: s. 1938-1943, il., tab.
  Uwagi: rozdział 7. I1
  ISBN: 978-83-7430-377-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/417
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[aciej]