WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TARGOWSKI TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 241Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/241
Autorzy: Tomasz Targowski.
Tytuł: Epidemiologia astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : 73, 9-10, 515-522, bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/241
Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski, Iwona Bajera, Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Czynnik martwicy nowotworów-alfa - badania kliniczne I i II fazy.
Tytuł równoległy: Tumor necrosis factor-alpha - phase I and II clinical trials.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 396-399, tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  3/241
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski, Iwona Bajera, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Czynnik martwicy nowotworów-alfa - właściwości biologiczne i immunologiczne.
  Tytuł równoległy: Tumor necrosis factor-alpha - biological and immunological properties.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 392-395, tab., bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index


  4/241
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa, Cezary Szczylik, Beata Mamełka, Iwona Bajera, Tomasz Targowski, Sławomir Dudko, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Miejscowe leczenie czynnikiem martwicy nowotworów-alfa u chorej z guzem płuca.
  Tytuł równoległy: Local administration of tumor necrosis factor alpha in a case of lung tumor.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 382-384, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/241
  Autorzy: Stefan Janusz Gruszka, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych w przebiegu śluzaka lewego przedsionka.
  Tytuł równoległy: Reccurent respiratory infections in left atrial myxoma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 96-97, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stefan J. Gruszka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  6/241
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rola niektórych mediatorów reakcji zapalnej w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł równoległy: The role of some inflammation mediators in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 31, s. 1-4, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  7/241
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, E[wa] Pirożyńska, W[ojciech] Lubiński, S[ławomir] Dudko, T[omasz] Targowski.
  Tytuł: Adhesion molecules LFA-1(CD11a), Mac-1(CD11b), ICAM-1(CD54) of T-lymphocytes and chemokines MCP-1, IL-8, in inflammatory processes of the lower respiratory tract.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 441s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/241
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, T[omasz] Targowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Body composition analysis in men with COPD treated and untreated with corticosteroids.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 55s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, A[nna] Frank-Piskorska, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Comparative analysis of body composition in asthmatic and healthy, postmenopausal women.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 234s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/241
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, A[nna] Frank-Piskorska, T[omasz] Targowski.
  Tytuł: Evaluation values of basic pulmonary function tests (PFT) in young male population from Poland.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 367s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/241
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena wpływu palenia tytoniu na czynność układu oddechowego u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Evaluation of influence of tobacco smoking on pulmonary function in young men.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 68, nr 5/6, s. 226-231, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 2450-1409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/241
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Przydatność przyrządu Flutter VRP1 w rehabilitacji chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Efficacy of the flutter VRP1 device for physiotherapy in patients with chronic pulmonary diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 37, 39-40, ryc., tab., bibliogr.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Lubiński
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  13/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Analiza składu ciała u kobiet po menopauzie chorych na steroidozależną astmę oskrzelową. Praca doktorska / Tomasz Targowski, Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
  Strony: 124 k. , ryc., tab. , bibliogr. 129 poz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof.dr hab.n.med. Anna Frank-Piskorska. - [Obrona : 27.06.2001]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej u osób chorych na sarkoidozę.
  Tytuł całości: W: XII Spotkanie Polskiej Sekcji European Respiratory Society, Karpacz 19-23.010.2001 : program
  Adres wydawniczy: [Karpacz, 2001]
  Strony: abstr. 12
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Głodzińska-Wyszogrodzka, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Eotaxin in IgE-mediated rhinoconjunctivitis.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, nr 10, s. 958-959, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.666
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  16/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Głodzińska-Wyszogrodzka, T[adeusz] Płusa, B[eata] E. Paluchowska.
  Tytuł: The influence of age and sex on serum eotaxin level in patients with pollinosis.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2002 : 57, Suppl. 73 : XXI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : Abstract Book, Naples, Italy, 1-5 June 2002, 147, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/241
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, R[enata] Rożyńska, S[ławomir] From, T[omasz] Targowski, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Early detection of COPD in mass spirometry.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 123s
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/241
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Renata Rozynska, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: The influence of chronic concomitant diseases and age on the risk of death in patients with community-aquired pneumonia.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 354
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, B[eata] Paluchowska, T[omasz] Targowski, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Serum eotaxin level in male with allergic diseases.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 331 s., tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/241
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, R[enata] Rożyńska, S[ławomir] From, T[omasz] Targowski, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Early detection of COPD in mass spirometry.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, Suppl. 2, s. 40
  Uwagi: Eight Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology, 9-11 May 2002 Warszaw, Poland / ed. Mieczysław Pokorski, Magdalena Marczak
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Historia i przyszłość broni biologicznej.
  Tytuł równoległy: History and future of biological weapon.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 1, s. 9-12, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/241
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Czynniki zagrożenia zgonem w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc.
  Tytuł równoległy: The risk factors of death in case of community-acquired pneumonia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 72, 455-457, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/241
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Co należy wiedzieć o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc / Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2002
  Strony: 26 s. , il. kolor., mapa , 21 cm , bibliogr.
  ISBN: 83-916116-0-4
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Monoklonalne przeciwciała (rhu-MAb) przeciwko ludzkiej immunoglobulinie E - nowa broń w walce z objawami alergii.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2003, 2, 18-22, 4 il., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/241
  Autorzy: K[arina] M. Jahnz-Różyk, T[adeusz] E. Płusa, T[omasz] Targowski, L. Brydak, M. Machała.
  Tytuł: Effect of influenza vaccinations on immune response and serum eotaxin level in patients with asthma.
  Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
  Szczegóły: 2003, Suppl. 1 : Abstracts World Allergy Organization Congress - XVIII ICACI, Vancouver, Canada, 7-12 September 2003, 121
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/241
  Autorzy: B[eata] Paluchowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[tanisław] Zabielski, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Serum eotaxin level in patients with atopic dermatiitis syndrome.
  Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
  Szczegóły: 2003, Suppl. 1 : Abstracts World Allergy Organization Congress - XVIII ICACI, Vancouver, Canada, 7-12 September 2003, p. 76 P-5-2
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Głodzińska-Wyszogrodzka, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Cc-chemokine eotaxin as a marker of efficacy of specific immunotherapy in patients with intermittent IgE-mediated allergic rhinoconjunctivitis.
  Czasopismo: Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 58, nr 7, s. 595-601, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.161
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  28/241
  Autorzy: J. Alkiewicz, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, A. Bręborowicz, A. Światły, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Poziomy referencyjne - schemat organizacyjny opieki nad chorym.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna. Zasady systemu opieki medycznej dla chorych na astmę oskrzelową o ciężkim przebiegu- Kraków : II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2003]
  Strony: s. 27, il.
  ISBN: 83-919290-0-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zasady opieki nad dorosłymi chorymi na astmę ciężką i trudną oraz kierowania ich do ośrodków wyższych poziomów referencyjnych.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna. Zasady systemu opieki medycznej dla chorych na astmę oskrzelową o ciężkim przebiegu- Kraków : II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, 2003
  Strony: s. 23-26, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-919290-0-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Głodzińska-Wyszogrodzka, T[adeusz] Płusa, E[lwira] Paluchowska.
  Tytuł: Age and sex as significant determining factors of serum eotaxin content in people with IgE-mediated rhinoconjunctivitis.
  Tytuł całości: W: Clinical immunology and allergy in medicine
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Etited by Gianni Marone
  Adres wydawniczy: Naples : JGC Editions, 2003
  Strony: s. 275-282, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Chapter 37
  ISBN: 88-87279-03-9
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski.
  Tytuł: Influenza vaccinations and bronchial asthma.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2003 : 9, 4, 167-170, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: The role of monoclonal anti-IgE antibodies (rhu-MAbs) in the treatment of allergic rhinoconjunctivitis and bronchial asthma.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2003 : 9, 1, 5-8, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, L.B. Brydak, T[omasz] Targowski, M. Machała, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Effect of influenza vaccinations on anti-viral immune response and serum eotaxin concentration in patients with allergic bronchial asthma and healthy subjects.
  Tytuł równoległy: Wpływ szczepień przeciwgrypowych na antywirusową odpowiedź immunologiczną oraz stężenie eotaksyny w surowicy u zdrowych i chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : T. 9, nr 2, s.47
  Konferencja: , Warsaw, 2003.06.26
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika chorób alergicznych.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2003 : wyd. spec., s. 43-48, il., bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w dziedzinie alergologii. Materiały przygotowane z okazji VIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 25-28 czerwca 2003
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/241
  Autorzy: Tadeusz Płusa, L. Brydak, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, M. Machała.
  Tytuł: Effect of influenza vaccinations on immune response in patients with bronchial asthma and COPD.
  Tytuł całości: W: Options for Control of Influenza V, Okinawa, Japan, October 7-11, 2003 : Conference Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Okinawa, 2003]
  Strony: s. [nlb.], [Abst.] W07P-07
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/241
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Beata Mamełka.
  Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności i kosztów leczenia azytromycyną i cefoperazonem w okresie zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of the effectiveness and costs of azithromycin and cefoperazone treatment of patients during COPD exacerbation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 79, s. 36-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, T. Dębowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of asthma and chronic obstructive lung disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 676-678, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  38/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Znaczenie przeciwciał monoklonalnych anty-IgE w leczeniu alergicznej astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: The role of monoclonal anti-IgE antibodies (rhu-MAb) in treatment of allergic bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 79, 65-68, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/241
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ćwiczenia ze spirometrii / Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Klinika Chorób Wewn., Pneumonol. Alergolog. CSK MON, [b.r.]
  Strony: 63 s. , il., tab. ; 28 cm
  ISBN: 83-918502-0-X
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Co należy wiedzieć o astmie oskrzelowej / Tomasz Targowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2003
  Strony: 30 s. , il. kolor. , 21 cm , bibliogr. s. 29
  Uwagi: Na s. 4 okł. błędny ISBN.
  ISBN: 83-916116-3-9
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, E[lwira] Wyszogrodzka-Głodzinska.
  Tytuł: Age and sex as important determinant factors of serum eotaxin expression in patients with IgE-mediated rhinoconjunctivities and healthy subjects.
  Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology - Allergy as a Global Problem, EAACI 2003, 7-11 June 2003 Paris : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Paris, 2003]
  Strony: s. 301, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, T[omasz] Targowski, L.B. Brydak, M. Machała.
  Tytuł: Skuteczność szczepień przeciwgrypowych u zdrowych i chorych na astmę oskrzelową lub POCHP.
  Czasopismo: Acta Pneumonol. Allergol. Ped.
  Szczegóły: 2003 : 6, supl.1 : XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, Zakopane, 2-5 marca 2003 r., 89
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/241
  Autorzy: Elwira Wyszogrodzka-Głodzinska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ immunoterapii swoistej na stężenie eotaksyny w surowicy chorych uczulonych na alergeny pyłku roślin.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2003, 1, 12-16, 4 il., bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Evaluation of costs of inhospital treatment of COPD exacerbations.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 64s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/241
  Autorzy: Renata Rożyńska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: The influence of steroidotherapy in COPD exacerbation on matrix metalloproteinase MMP-9 level in BAL, induced sputum and serum.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 580s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, L.B. Brydak.
  Tytuł: Inhibiting effect of influenza vaccinations on serum eotaxin level in patients with allergic bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 134s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/241
  Autorzy: Tadeusz Płusa, L. Brydak, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, M. Machała.
  Tytuł: Effect of influenza vaccinations on humoral response in patients with bronchial asthma or chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Int. Congress Series
  Szczegóły: 2004, 1263, 563-567, 2 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Aleksytymia a astma oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Alexithymia and bronchial asthma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 57-58, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/241
  Autorzy: Justyna Mierzejewska, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Perspektywy stosowania leków przeciwleukotrienowych.
  Tytuł równoległy: Perspectives of the antileukotrienes administration.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 59-62, 2 il., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Trudności w doświadczaniu emocji u chorych na astmę oskrzelową ciężką i trudną.
  Tytuł równoległy: Disorders of affect regulation among patients with severe or difficult asthma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 34-36, il., 3 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/241
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Wpływ wieku, płci i współistniejących chorób przewlekłych na obraz kliniczny i czas stosowanej antybiotykoterapii u chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł równoległy: The influence of age, sex and concomitant chronic diseases on clinical picture and time of antibiotic therapy in patients with community acquired pneumonia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 4, 230-233, il., 4 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Lidia B. Brydak, Tomasz Targowski, Magdalena Machała, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Effect of influenza vaccinations on immune response and serum eotaxin level in patients with allergic bronchial asthma.
  Czasopismo: Mediators of Inflammation
  Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 3, s. 195-199, bibliogr. 35 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 0962-9351
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.071
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  53/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From, Renata Rożyńska, Justyna Mierzejewska.
  Tytuł: Wpływ niektórych czynników demograficznych i socjalnych na stopień uzależnienia od nikotyny oraz motywację do rzucenia palenia tytoniu u zdrowych.
  Tytuł równoległy: Influence of sone demographical and social factors on degree of nicotine addiction and motivation to quit smoking in healthy people.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 5-6, 198-200, 2 tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of astma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 48-49, bibliogr. 12 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Immunomodulacyjne właściwości antybiotyków.
  Tytuł równoległy: Immunomodulating properties of antibiotics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 88-90, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  56/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Koszty leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Costs of chronic obstructive pulmonary disease treatment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 86-87, il., 3 tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/241
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Beata Mamełka.
  Tytuł: Ocena klinicznej skuteczności oraz porównanie bezpośrednich kosztów leczenia azytromycyną chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc leczonych ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of clinical and direct costs of azithromycin treatment for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in hospitalized and outpatients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 96-99, 4 tab., bibluiogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  58/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Retrospektywna analiza bezpośrednich kosztów szpitalnego leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Retrospective analysis of direct costs of hospital treatment of chronic obturative pulmonary disease exacerbations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 91-94, 2 il., 3 tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  59/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami na beztłuszczową masę ciała u kobiet na ciężką astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Influence of chronic glicocorticosteroid therapy on fat free mase in women with severe bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 17, 102, 567-570, 3 tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  60/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Aktywne palenie tytoniu jako czynnik determinujący wysokość kosztów leczenia szpitalnego zaostrzeń POChP.
  Tytuł równoległy: Active tobacco smoking as determinant of costs of inhospital treatment of COPD exacerbations.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1049-1051, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  61/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Patrycja Grabowska, Renata Rożyńska, Sławomir From, Justyna Mierzejewska, Piotr Niedziałkowski.
  Tytuł: Analiza porównawcza uzależnienia od nikotyny i motywacji do rzucenia palenia tytoniu u chorych na astmę oskrzelową lub POChP.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of nicotine dependence and motivation to quit smoking in patients with bronchial asthma or COPD.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1046-1048, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  62/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Sławomir From, Justyna Mierzejewska, Patrycja Grabowska, W. Przekora.
  Tytuł: Stosowanie zasad minimalnej interwencji przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ocenie pacjentów uzależnionych od nikotyny.
  Tytuł równoległy: Application of the principles of minimum intervension by basic health care doctors - evaluation by patients addicted to nicotine.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1177-1179, bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  63/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of chronic obstructive pulmonary disease.
  Tytuł całości: W: Przewlekłe i nawracające zapalenia dróg oddechowych. Alergia - Infekcja.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Józefa Hałasy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Media Press, 2004
  Strony: s. 51-52, bibliogr. 9 poz., sum.
  Konferencja: , Międzyzdroje, 2004.09.16
  ISBN: 83-89809-02-8
  Seria: Standardy Medyczne T. 6 supl. nr 18
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/241
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Bioterroryzm.
  Tytuł całości: W: Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych. T. 8
  Adres wydawniczy: Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, 2004
  Strony: s. 157-166, 3 il., 6 tab., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/241
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] M. Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Alexithymia and severe or difficult bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 48
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/241
  Autorzy: K[arina] M. Jahnz-Różyk, L. Brydak, T[omasz] Targowski, M. Machała, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Immunomodulatory influence of influenza vaccination on serum eotaxin level in patients with allergic bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 105
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/241
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Leukotrieny cysteinylowe w moczu i kondensacie powietrza wydechowgo u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Cysteinyl leukotrienes in urine and exhaled breath condensate in asthma and chronic obstuctive pulmonary disease.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2B, s. 29-33, bibliogr. 13 poz., sum.
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2005.01.13
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/241
  Autorzy: Renata Rożyńska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na zmiany stężeń wybranych metaloproteinaz w surowicy, plwocinie indukowanej i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.
  Tytuł równoległy: The influence of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation treatment on the MMPs concentrations changes in serum, induced sputum and bronchoalveolar lavage.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2B, s. 35-42, bibliogr. 32 poz., sum.
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2005.01.13
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Paluchowska, W[itold] Owczarek, A. Kucharczyk.
  Tytuł: Serum thymus and activation-regulated chemokine, macrophage-derived chemokine and eotaxin as markers of severity of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Allergy & Clinical Immunology International
  Szczegóły: 2005, Suppl. 1, s. 402
  Konferencja: , Munich, 2005.06.26
  ISSN: 0838-1925
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Paluchowska, W[itold] Owczarek, A[leksandra] Kucharczyk.
  Tytuł: Serum thymus and activation-regulated chemokine, macrophage-derived chemokine and eotaxin as markers of severity of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 5, s. 685-688, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.120
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  71/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Katarzyna Schier, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Alexithymia, fatherhood identity and bronchial asthma.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 273s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  72/241
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Cysteinyl leukotrienes in urine and exhaled breath condensate in asthmatics and COPD patients.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 59s-60s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  73/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Szkoda, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Diagnostic value of telomerase activity measurement in transthoracic fine needle biopsy (FNB) specimens of non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 330s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  74/241
  Autorzy: Renata Rożyńska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: The influence of the COPD exacerbation treatment on the MMP-9 concentration in serum, induced sputum and BAL.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 298s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  75/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Gruźlica - współczesne problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł równoległy: Tuberculosis - current diagnostic and therapeutical problems.
  Czasopismo: Family Medicine & Primary Care Review
  Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 2, s. 431-439, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Lekarz prowadzący a bezpośrednie koszty hospitalizacji z powodu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 24 października 2005 r
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne; Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2005
  Strony: s. 13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Palenie tytoniu a bezpośrednie koszty leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w szpitalu.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 24 października 2005 r.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ; Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2005
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  78/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, Renata Rożyńska.
  Tytuł: Immunomudolatory properties of macrolides and fluoroguinolones. (Immunomodulacyjne właściwości makrolidów i fluorochinolonów).
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2005 : 11, 2, 71-74, 3 tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, L. Brydak, M. Machała.
  Tytuł: Influence of influenza vaccinations on serum eotaxin concentration in patients with chronic obstructive pulmonary disease. (Wpływ szczepień przeciwgrypowych na stężenie eotaksyny w surowicy u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2005 : 11, 2, 46-50, il., 2 tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Diagnostic and prognostic value of telomerase activity assay in lung cancer.
  Tytuł równoległy: Przydatność rozpoznawcza i rokownicza aktywności telomerazy w raku płuca.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2005 : T. 11, nr 1, s. 5-9, bibliogr. 41 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  81/241
  Autorzy: Paweł Janda, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rozpoznanie biologiczne w Wojsku Polskim i Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO).
  Tytuł równoległy: Biological reconnaissance in the Polish Armed Forces and the North Atlantic Treaty Organization (NATO).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 3, 143-148, 6 il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/241
  Autorzy: Piotr Niedziałkowski, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Znaczenie eotaksyn w zapaleniu.
  Tytuł równoległy: Role of eotaxins in inflammatory processes.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 2, 75-78, il., tab., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, M. T. Szkoda, S[ławomir] From, R[enata] Rożyńska.
  Tytuł: Relative telomerase activity (RTA) in specimens from transthoracic fine biopsy of lung tumours as a marker of clinical advancement of non small cell lung cancer (NSCLC).
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : 49, Suppl. 2, S271
  Uwagi: 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, M. T. Szkoda, S[ławomir] From, R[enata] Rożyńska.
  Tytuł: Usefulness of telomerase activity measurements in fine needle biopsy specimens in diagnosis of peripheral non small cell lung cancer.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : 49, Suppl. 2, S187
  Uwagi: 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Koszty leczenia astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Costs of bronhial asthma treatment.
  Czasopismo: Mag. Alergol.
  Szczegóły: 2005 : 2, 7, 146-151, 5 il., 4 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Znaczenie monoklonalnych przeciwciał przeciwko immunoglobulinie E w leczeniu chorób alergicznych.
  Tytuł równoległy: Role of anti-immunoglobulin E monoclonal antibody in treatment of allergic diseases.
  Czasopismo: Mag. Alergol.
  Szczegóły: 2005 : 2, 7, 134-138, 3 il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika chorób obturacyjnych dróg oddechowych
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2005, Supl. 19 : wyd. spec., s. 46-47, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Uwagi: VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i POChP" - materiały konferencyjne.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Astma oskrzelowa - problemy psychologiczne.
  Tytuł równoległy: Bronchial asthma - psychological problems.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : 1, 3, 196-199, bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zależność pomiędzy stopniem ciężkości choroby, wskaźnikiem palenia tytoniu i wiekiem chorych a bezpośrednimi kosztami leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w szpitalu.
  Tytuł równoległy: Relationship beteen disease severity, smoking index age and direct costs of hospital treatment of COPD exacerbation.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 73, 1, 32-35, 3 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Patrycja Grabowska.
  Tytuł: Cyklezonid w leczeniu chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Ciclesonide in the treatment of patients with bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 114, 735-738, 3 il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Telomeraza a nowotwory złośliwe - znaczenie diagnostyczne i prognostyczne.
  Tytuł równoległy: Telomerase and malignant tumors - the diagnostic and prognostic role.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 105, 249-252, il., bibliogr., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Piotr Niedziałkowski, Renata Rożyńska.
  Tytuł: Wpływ leczenia Broncho-Vaxomem na stężenie metaloproteinazy-9 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Influence of Broncho-Vaxomtreatment on serum concentration of metalloproteinase-9 in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 113, 630-633, il. 3 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Makrolidy w leczeniu zakażeń układu oddechowego.
  Czasopismo: Probl. Ter. Monitor.
  Szczegóły: 2005 : 16, 4, 26
  Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 1-3.12.2005. Łódź, Antonówek
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Justyna Mierzejewska, Sławomir From.
  Tytuł: Aleksytymia i depresja : związek z paleniem papierosów, uzależnieniem od nikotyny i motywacją do rzucenia palenia.
  Tytuł równoległy: Alexithymia and depression : relationship to cigarette smoking, nicotine dependence and motivation to quit smoking.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1004-1009, 2 il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, T. Szkoda, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ nikotynizmu na aktywności telomerazy w niedrobnokomórkowych guzach złośliwych płuc.
  Tytuł równoległy: Influence of nicotine addiction on telomerase activity in malignat non-small cell tumors.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1043-1046, il., 2 tab., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/241
  Autorzy: Renata Rożyńska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Patrycja Grabowska, Sławomir From.
  Tytuł: Wpływ palenia tytoniu na stężenie metaloproteinazy 1 (MMP-1) w surowicy u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: The influence of smoking on the metalloproteinase 1 (MMP-1) concentration in serum in the group of patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1047-1050, il., 2 tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Gruźlica poza płucna.
  Czasopismo: Służba Zdrowia
  Szczegóły: 2005, nr 43-46, s. 40-46
  ISSN: 0137-8686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/241
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Depresja a jakość życia u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2006 : T. 11, Supl. 1, s. 264
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wisła, 2006.05.10
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski, P[atrycja] Grabowska.
  Tytuł: Ocena zależności stężeń hormonów płciowych i eotaksyny w surowicy u zdrowych kobiet i mężczyzn.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2006 : T. 11, Supl. 1, s. 216
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wisła, 2006.05.10
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma oskrzelowa.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 123-145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Farmakoekonomika chorób alergicznych.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 232-240, il., bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Piotr Niedziałkowski.
  Tytuł: Problemy psychologiczne chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2006, nr 2(18), s. 14-16, bibliogr. 23 poz.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/241
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Are severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease the same disease?
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2006 : Vol. 28, Suppl. 50, s. 369s
  Konferencja: European Respiratory Society, Munich, 2006.09.02
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Szkoda, Tadeusz Płusa, Justyna Mierzejewska, N. Qandil, Cezary Jochymski, Sławomir From, Patrycja Grabowska, Paweł Janda.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine needle biopsy specimens as a prognostic factor of survival in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) treated surgically or nonsurgically.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2006 : Vol. 28, Suppl. 50, s. 387s
  Konferencja: European Respiratory Society, Munich, 2006.09.02
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/241
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From.
  Tytuł: Depresja a jakość życia u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 4, s. 6
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Warszawa, 2006.12.06
  ISSN: 1428-9318
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Koszty leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce (badanie pilotażowe).
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 4, s. 8
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Warszawa, 2006.12.06
  ISSN: 1428-9318
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Sławomir From, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Poziom wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu u chorych hospitalizowanych.
  Tytuł równoległy: Knowledge about tobacco smoking toxicity among hospitalized patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 4, s. 251-253, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Problemy psychologiczne chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 12-13, bibliogr. 23 poz., na s. 19
  Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/241
  Autorzy: J[ustyna] M. Mierzejewska, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski.
  Tytuł: Czy ciężka astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc są tą samą chorobą?
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 273
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Koszty leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce (badanie pilotażowe).
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 269
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski, P[atrycja] Grabowska.
  Tytuł: Ocena zależności stężeń hormonów płciowych i eotaksyny w surowicy u zdrowych kobiet i mężczyzn.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 343-344
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/241
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, K. Schier, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, P[iotr] Niedziałkowski.
  Tytuł: Tożsamość ojcowska i sposób doświadczania emocji u mężczyzn chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 257
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/241
  Autorzy: R[enata] Rożyńska, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski, T[adeusz] Płusa, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na zmiany stężenia MMP-9 w surowicy, plwocinie indukowanej i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL).
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 276
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Wpływ sposobu sprawowania opieki przez lekarza na bezpośrednie koszty hospitalizacji z powodu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 269
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Ocena jakości życia i wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu u chorych hospitalizowanych w Klinice Pneumonologii.
  Tytuł równoległy: Evaluation in quality of life and knowledge about tobacco smoking toxicity among patients hospitalized in Department of Pneumonology.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 10, s. 1071-1074, il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytoń a zdrowie. Palenie problemem społecznym" 16-17.11.2006 roku Poznań.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  116/241
  Autorzy: K[arina] M. Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From.
  Tytuł: Costs of COPD exacerbations in Poland (results of the pilot study).
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 6, s. A261
  Konferencja: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Copenhagen, 2006.10.28
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Tobacco smoking and direct costs of treatment of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations.
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3, s. A94
  Konferencja: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Philadelphia, 2006.05.20
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  118/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Treating doctor and direct costs of hospitalization due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbations.
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3, s. A94
  Konferencja: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Philadelphia, 2006.05.20
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  119/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przydatność kliniczna oznaczeń aktywności telomerazy w materiale z transtorakalnej aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca: rozprawa habilitacyjna / Tomasz Targowski ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: 87 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 124 poz., sum.
  ISBN: 83-916116-7-1
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Telomery, telomeraza i rak płuca / Tomasz Targowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: 52 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 104 poz.
  ISBN: 83-916116-9-8
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/241
  Autorzy: P[iotr] Niedziałkowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[atrycja] Grabowska.
  Tytuł: Assessment of serum sex hormones and eotaxin levels in healthy women and men.
  Tytuł całości: W: XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Guest editors: Rudolf Valenta, Cezmi Akdis, Barbara Bohle
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2006]
  Strony: s. 268
  Konferencja: The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Vienna, 2006.06.10
  ISBN: 9783981099904
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/241
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Depression and quality of life in patients with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Guest editors: Rudolf Valenta, Cezmi Akdis, Barbara Bohle
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2006]
  Strony: s. 124
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Costs of obstructive pulmonary lung disease.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 5, s. 30-32, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/241
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Marzena J. Mierzejewska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa skróconego schematu wstępnej fazy immunoterapii mieszanką alergenów traw i żyta u dorosłych z alergią pyłkową.
  Tytuł równoległy: Safety evaluation monitoring study of a short bulid up schedule of immunotherapy with intact mixture of grass and rye pollen extracts in adults.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 12, 3, 155-159, 3 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/241
  Autorzy: P[iotr] Niedziałkowski, T[omasz] Targowski, A[leksandra] Kucharczyk, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Assessment of menstrual cycles and serum eotaxin levels in healthy females.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2007 : Vol. 62, Suppl. 83, s. 203
  Uwagi: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Goteborg, Sweden 9-13 June 2007: Abstract Book.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/241
  Autorzy: A[leksandra] Kucharczyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Changes in macrophage-derived chemokine (MDC) associated with specific allergen immunotherapy (SIT) in patients with seasonal allergic rhinoconjunctives.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2007 : Vol. 62, Suppl. 83, s. 254-255
  Uwagi: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Goteborg, Sweden 9-13 June 2007: Abstract Book.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Active tobacco smoking and costs of COPD exacerbations in secondary medical care in Poland.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, Suppl. 51, s. 194s
  Uwagi: Abstracts 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
  ISSN: 0904-1850
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From.
  Tytuł: Direct and indirect costs of COPD treatment in primary and secondary care in Poland.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, Suppl. 51, s. 195s
  Uwagi: Abstracts 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
  ISSN: 0904-1850
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Manner of treatment and costs of COPD exacerbations in secondary medical care in Poland.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, Suppl. 51, s. 194s
  Uwagi: Abstracts 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
  ISSN: 0904-1850
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Wąglik i inne patogeny bakteryjne broni biologicznej.
  Tytuł równoległy: Anthrax and other bacterial pathogens of biological weapon.
  Czasopismo: Family Med. Primary Care Rev.
  Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 3, s. 830-835, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1734-3402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Leczenie zaostrzeń POCHP.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Warszawie "Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc", [Warszawa], 10 listopada 2007.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2007]
  Strony: s. 22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Immunomodulatory effects of antibiotics.
  Tytuł równoległy: Immunomodulacyjne działanie antybiotyków.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 13, 1, 14-17, bibliogr. 35 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski.
  Tytuł: Association between serum concentrations of eotaxin and testosterone.
  Czasopismo: J. Invest. Allerg. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 17, nr 5, s. 345-346, il., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.254
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  134/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, T. Szkoda, N. Qandil, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Prognostic value of telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates from non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: J. Thorac. Oncology
  Szczegóły: 2007 : 2, 8, S550
  Uwagi: 12th World Conference on Lung Cancer, Seoul, Korea, September 2-6, 2007.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  135/241
  Autorzy: R. Staniszewski, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Analiza chorobowości żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w zmianach III - V orzeczonych przez wojskowe komisje lekarskie.
  Tytuł równoległy: Morbidity analysis in soldiers of the Polish Military Contingent in Iraq in rotations III - V certificated by military medical boardes.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 4, s. 220-222, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/241
  Autorzy: Magdalena Conde, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przełyk korkociągowaty.
  Tytuł równoległy: Corksrew oesophagus.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : 83, 2, 128-130, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Paweł Janda.
  Tytuł: Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę meningokokową.
  Tytuł równoległy: Measures in case of suspected meningococcal disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 4, s. 208-211, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Rola telomerazy w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł równoległy: The role of telomerase in diagnosis of non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Pneumonologia Info
  Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 5-6, s. 16-22, il., bibliogr. 38 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1733-3873
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenia dróg oddechowych drobnoustrojami atypowymi a astma oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Atypical infection of the respiratory tract and bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 137, s. 325-327, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From.
  Tytuł: Relationship between time of duration of COPD and frequency of disease exacerbations.
  Czasopismo: Value Health
  Szczegóły: 2007 : 10, 6, A307
  Uwagi: ISPOR Tenth Annual European Congress. 20-23 October 2007, Dublin, Ireland, Contributed Presentation Abstracts
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenie dróg oddechowwych czynnikami atypowymi a astma oskrzelowa.
  Tytuł całości: W: X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych ; IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek, Kazimierz Dolny, 27-29 września 2007 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2007]
  Strony: [b.s.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Diagnostic and prognostic value of telomerase assay in lung cancer.
  Czasopismo: Arch. Med. Sci.
  Szczegóły: 2008 : 4, 4, 353-357, il., bibliogr. 44 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, M[arzena] J. Mierzejewska, S[ławomir] From.
  Tytuł: Comparison of outpatient and inpatient costs of moderate and severe exacerbations of COPD in Poland in 2007.
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2008 : 12, 3, 8
  Uwagi: VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 2-3 grudnia 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/241
  Autorzy: Krzysztof Zabiegliński, Tomasz Targowski, L. Mazurkiewicz.
  Tytuł: Przyczyny niezdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej na okrętach i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej u kandydatów badanych przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską w latach 2004-2006.
  Tytuł równoległy: Causes of inability to perform active military duty on warships and other Naval units among candidates examined by the Military Naval Medical Board in years 2004-2006.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2008 : T. 86, nr 2/3/4, s. 92-95, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Szkoda, T[adeusz] Płusa, S[ławomir] From.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates from non-small cell lung cancer as prognostic factor of patients' survival.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 1, s. 97-103, bibliogr. 30 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0169-5002
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  146/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Powikłania zakrzepowo-zatorowe po urazach.
  Tytuł równoległy: Thrombolytic and embolyc complications after injuries.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Terroryzm a zabezpieczenie imprez masowych", Waplewo, 13-15 listopada 2008 r
  Adres wydawniczy: Waplewo, 2008
  Strony: s. [C.D.]
  Uwagi: Tekst równolegle w języku angielskim.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Dariusz Jurkiewicz, B. Zielnik-Jurkiewicz.
  Tytuł: Bakterie atypowe w zakażeniach dróg oddechowych - patogeneza i diagnostyka.
  Tytuł równoległy: Atypical bacteria in respiratory tract infections - pathogenesis and diagnosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 149, s. 412-414, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Epidemiologia zatorowości płucnej i postępowanie profilaktyczne.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, Supl. 2, s. 21
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępowanie w stanach zagrożenia w pneumonologii i kardiologii", Warszawa, 10-12.04.2008 r.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Immunomodulacyjne właściwości makrolidów.
  Tytuł równoległy: Immunomodulatory properties of macrolides.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 149, 408-411, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/241
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Postępowanie u chorych na sepsę.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, Supl. 2, s. 33-35, tab.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępowanie w stanach zagrożenia w pneumonologii i kardiologii", Warszawa, 10-12.04.2008 r.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dorosłych jako potencjalne wskazanie do leczenia makrolidami.
  Tytuł równoległy: Lower tract infections as potential infections as potential indication for therapy with macrolides.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 149, 426-428, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Leczenie i profilaktyka sepsy.
  Tytuł równoległy: Therapy and prophylaxis of sepsis.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2008, nr 1, s. 195-197, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: II Kongres TOP MEDICAL TRENDS 2008, Poznań 7-9 marca 2008 r.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/241
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Tomasz Targowski, A. Kłyk.
  Tytuł: Kwadratura koła czyli jak będziemy pracować po 1 stycznia 2008 r.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2008 : 17, 1, 7-8
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Accuracy in suspicious lung infiltrations. [Authors' reply].
  Czasopismo: Thorax
  Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 6, s. 568, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Epub First: 29 May 2008.
  ISSN: 0040-6376
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.069
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  155/241
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Szkoda, S[ławomir] From, N. Quandi, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates as a marker of peripheral lung cancer.
  Czasopismo: Thorax
  Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 4, s. 342-344, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0040-6376
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.069
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  156/241
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Epidemiologia, patomechanizm i klinika astmy oskrzelowej.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 11-19, bibliogr. 20 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Piotr Przekora, Witold Owczarek, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Koszty bezpośrednie leczenia objawowego i immunoterapii swoistej alergicznego nieżytu nosa u dzieci.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2009, nr 1(23), s. 26-27, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/241
  Autorzy: W[itold] Owczarek, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Paluchowska, Magdalena Paplinska.
  Tytuł: Evaluation of the level of gene expression for eotaxin 1, eotaxin 2 and eotaxin 3 in the skin of adult patients with atopic dermatitis.
  Tytuł całości: W: EAACI 2009. 28th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology "Allergy and asthma without frontiers", Warsaw, June 6-10 2009
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2009
  Strony: s. [nlb.], poster 689.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/241
  Autorzy: W[itold] Owczarek, T[omasz] Targowski, E[lwira] Paluchowska.
  Tytuł: Relationship between serum level of specific IgE antibodies and atopy patch test results in patients with atopic dermatitis.
  Tytuł równoległy: Związek pomiędzy stężeniem swoistych przeciwciał IgE w surowicy a wynikiem atopowych testów płatkowych u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.
  Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2009 : T. 15, nr 1-2, s. 11-17, bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  160/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rozstrzenia oskrzeli.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol.. 18, nr 10, s. 56-62, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/241
  Autorzy: Witold Owczarek, Tomasz Targowski, Katarzyna Łebkowska, Elwira Paluchowska.
  Tytuł: Gruźlica węzłów chłonnych szyi z ogniskiem gruźlicy rozpływnej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Tuberecular inflammation of cervical lymph nodes with a colliquative tuberculosis focus - a case study.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 77, nr 4, s. 417-421, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  162/241
  Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Epidemiologia schorzeń układu krążenia występujących wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
  Tytuł równoległy: Epidemiology of circulatory system disesases occurring among candidates for active duty on warships of Polish Navy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 1, s. 39-45, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/241
  Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Schorzenia przewodu pokarmowego będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
  Tytuł równoległy: Diseases of the digestive system being the cause of inability for active duty on warships of Polish Navy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 1, s. 47-54, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Krzysztof Zabiegliński, Witold Owczarek.
  Tytuł: Schorzenia układu oddechowego wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
  Tytuł równoległy: Respiratory system diseases among the candidates for active duty on the ships of Polish Navy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 19-25, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/241
  Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski, L. Mazurkiewicz.
  Tytuł: Zaburzenia psychiczne będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej WP.
  Tytuł równoległy: Mental disorders as the cause of inability for active duty on the ships of Polish Navy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 27-36, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/241
  Autorzy: Witold Owczarek, Tomasz Targowski, Anna Kozera-Żywczyk, Elwira Paluchowska, Janusz Patera.
  Tytuł: Gruźlica toczniowa skóry jako powikłanie gruźlicy płuc - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Lupus vulgaris as a complication of pulmonary tuberculosis - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 160, s. 326-330, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  167/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Koszty leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w 2007 roku - wyniki wieloośrodkowego badania polskiego.
  Tytuł równoległy: Costs of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary care in 2007 - results of multicenter Polish study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 153, s. 208-214, il., tab., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/241
  Autorzy: Andrzej Omernik, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Sławomir Dudko.
  Tytuł: Lite zmiany naciekowe w miąższu płuc jako pierwszy objaw zepołu hipereozynofilowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Solid focal lesions in the lungs as first sign of hypereosinophilic syndrome.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 229-231, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/241
  Autorzy: Witold Owczarek, Elwira Paluchowska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Związek atopowych testów płatkowych z immunoglobuliną E. Ocena zależności wyników atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi i stężeń swoistych przeciwciał klasy E.
  Tytuł równoległy: The relation of atopy patch tests with immunoglobulin E. Atopy patch tests with aeroallergens results dependence with the concentration of specific class E antibodies assay level assessment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 35-39, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  170/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Makrolidy w zakażeniach dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Macrolides in respiratory tract infections.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2009, nr 6, s. 51-55, bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/241
  Autorzy: Witold Owczarek, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Elwira Paluchowska, Magdalena Paplinska.
  Tytuł: Expression analysis of Eotaxin1 (CCL11), Eotaxin2 (CCL24) and Eotaxin3 (CCL26) genes in the skin of adult patients with atopic dermatitis.
  Tytuł całości: W: The 4th Joint Meeting of Japanese Dermatological Association and Australasian College of Dermatologists, July 10th (Fri.) to 12th (Sun.), 2009, Sapporo, Japan : Program & Abstracts
  Adres wydawniczy: Sapporo, 2009
  Strony: s. 109
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/241
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Przekora, W[itold] Owczarek, A[leksandra] Kucharczyk, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Analysis of clinical efficacy and direct costs of the specific immunotherapy in Poland - a three year retrospective study.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2010 : Vol. 65, Suppl. 92, s. 580
  Konferencja: , London, 2010.06.05
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/241
  Autorzy: Witold Owczarek, Magdalena Paplińska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Elwira Paluchowska, Aleksandra Kucharczyk, Beata Kasztalewicz.
  Tytuł: Analysis of eotaxin 1/CCL11, eotaxin 2/CCL24 and eotaxin 3/CCL26 expression in lesional and non-lesional skin of patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Cytokine
  Szczegóły: 2010 : Vol. 50, nr 2, s. 181-185, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Mar 16 ; Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 1043-4666
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.537
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  174/241
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Piotr Kucharczyk, Witold Owczarek, Patrycja Grabowska-Krawiec.
  Tytuł: Evaluation of CCL22 and CCL17 concentrations in patients sensitized to grass pollen grains during specific immunotherapy.
  Tytuł równoległy: Ocena stężeń CCL22 i CCL17 u chorych uczulonych na pyłki traw w czasie swoistej immunoterapii.
  Czasopismo: International Review od Allergology and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2010 : T. 16, nr 3-4, s. 63-70, bibliogr. 34 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  175/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Aspekty farmakoekonomiczne leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc długo działającymi beta-2 mimetykami.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics aspects of long-acting beta-2 agonists in COPD patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 166, s. 323-326, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Paweł Janda, Witold Owczarek, Alicja Rączka, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Ocena częstości występowania krążącego białka p53 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł równoległy: Evaluation of occurrence frequency of circulating p53 protein in serum of patients with chronic obstructive pulmonary diseases and non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 166, s. 265-267, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  177/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Rola makrolidów w leczeniu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: The role of macrolides in treatment of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 166, s. 311-314, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Witold Owczarek, Alicja Rączka, Paweł Janda, Tomasz Szkoda, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Telomerase activity and serum levels of p53 protein as prognostic factors of survival in patients with advanced non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Respiratory Medicine
  Szczegóły: 2010 : Vol. 104, nr 9, s. 1356-1361, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0954-6111
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.525
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  179/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce i na świecie.
  Tytuł równoległy: Costs of COPD in Poland and around the world.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2010 : R. 18, nr 9 z. 1 Pneumonologia, s. 66-69, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/241
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, A. Przybyła, K. Bokszczanin, J. Witkowski.
  Tytuł: Clinical assessment of allergenic properties of the contemporary and historical Polish apple cultivars.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2011 : Vol. 66, Suppl. 94, s. 231
  Uwagi: Abstracts of the XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Turkey 11-15 June 2011.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tomasz Faluta, Łukasz Borowiec.
  Tytuł: Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Polsce.
  Tytuł równoległy: Costs of chronic obstructive pulmonary disease in patients treated in ambulatory care in Poland.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 79, nr 5, s. 337-342, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie zapaleń płuc.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of pneumonias.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 179, s. 330-333, tab., bibliogr.13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Piotr Przekora, Aleksandra Kucharczyk, Witold Owczarek.
  Tytuł: Skuteczność i koszty trzyletniej immunoterapii alergenowo-swoistej - badanie retrospektywne.
  Tytuł równoległy: Clinical efficacy and costs of the three-year specific allergen immunotherapy - retrospective study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 182, s. 106-110, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  184/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Witold Owczarek, Piotr Przekora, Aleksandra Kucharczyk, Adam Wesołowski.
  Tytuł: Effects of allergic diseases, concomitant with allergic rhinitis, on the clinical efficacy and costs of allergen-specific immunotherapy in Poland.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2011 : T. 28, nr 5, s. 378-381, bibliogr 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.357
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus


  185/241
  Autorzy: Witold Owczarek, Beata E. Paluchowska, Tomasz Targowski, Agnieszka Nawrocka.
  Tytuł: Analiza stężeń eotaksyny 1/CCL11, eotaksyny 2/CCL24 i eotaksyny 3/CCL26 w surowicy dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Analysis of the concentrations of eotaxin 1/CCL11, eotaxin 2/CCL24 and eotaxin 3/CCL26 in the serum of adult patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2011 : T. 98, nr 3, s. 221-227, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  186/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Azytromycyna mikrosferyczna w leczeniu zakażeń układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Azithromycin microsphere in the treatment of respiratory tract infection.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 43-47, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Gruźlica.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 301-331, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 187-195, bibliogr. 19 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rozstrzenia oskrzeli.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 216-235, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/241
  Autorzy: B. Zielnik-Jurkiewicz, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zasady pobierania materiału biologicznego w zakażeniach oddechowych.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 37-45, tab., bibliogr. 14 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/241
  Autorzy: Janusz Kocik, Anna Bielecka, Anna Roszkowiak, Leszek Kubiak, Krzysztof Lasocki, Marcin Niemcewicz, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Immunodiagnostics of latent tuberculosis among Polish Armed Forces.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 37, nr 2, s. 159-163, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Janusz Kocik
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.378
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  192/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Prognostic, diagnostic and therapeutic usefulness of telomerase assay in the lung cancer / Prognostyczna, diagnostyczna i lecznicza przydatność oznaczania telomerazy w raku płuca.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 1, s. 29-33, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/241
  Autorzy: Patrycja Grabowska-Krawiec, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Asthma - is there an association between the quality of life and the levels of alexithymia?
  Czasopismo: Journal of Health Policy & Outcomes Research
  Szczegóły: 2012, nr 1, s. 56-60, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 2299-1247
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Środki chemiczne i toksykologiczne w atakach terrorystycznych.
  Tytuł całości: W: Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce / red. nauk. Piotr Bogdalski, Zdzisław Nowakowski, Kazimierz Rajchel.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarz. Admin. w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 2012
  Strony: s. 215-221
  ISBN: 978-83-7462-342-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  195/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: W trosce o rzetelność naukową - komentarz do artykułu T. Gólczewskiego pt. "Spirometria - porównanie polskich wartości należnych Lubińskiego z należnymi ECSC/ERS i Falaschetti".
  Tytuł równoległy: Out of concern for diligence in science - commentary to the paper of T. Gólczewski "Spirometry - comparison of Lubinski's prediction equations for Polish population with ECSC/ERS and Falaschetti's equations".
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 80, nr 2, s. 186-188, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Publ. online 2012-02-27.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  196/241
  Autorzy: Rafał Sokołowski, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Inwazyjna choroba meningokokowa.
  Tytuł równoległy: Invasive meningococcal disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 255-260, tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Możliwości postępowania terapeutycznego w ciężkich zakażeniach biologicznych.
  Tytuł równoległy: Possibilities of therapeutic intervention in severe infections.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 245-247, tab., bibliogr.10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/241
  Autorzy: Renata Rożyńska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Mykobakteriozy jako wciąż aktualny problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Mycobacterioses as still current clinical problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 284-287, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/241
  Autorzy: Izabela Toczyska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Wirusowe choroby układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Viral infections of the respiratory tract.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 261-264, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/241
  Autorzy: Renata Rożyńska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Współczesne zagrożenie gruźlicą.
  Tytuł równoległy: Contemporary threat of tuberculosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 279-283, bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/241
  Autorzy: Izabela Toczyska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Współczesne zagrożenie riketsjozami.
  Tytuł równoległy: Today's threat of rickettsioses.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 288-291, tab., bibliogr.19 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/241
  Autorzy: Adam Wesołowski, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zewnątrzszpitalne zapalenia płuc wywołane przez patogeny biologiczne.
  Tytuł równoległy: Community-acquired pneumonia caused by biological pathogens.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 248-251, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Immunostymulacja w zakażeniach dróg oddechowych. : Komentarz do metaanalizy Mario Cazzola, Sreedhar Anapurapu, Clive P. Page(8).
  Tytuł równoległy: Immunostimulation in respiratory tract infections. : A commentary on the metaanalysis of Mario Cazzola, Sreedhar Anapurapu, Clive P. Page.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2012 : R. 20, nr 9, z. 2 W gabinecie lekarza rodzinnego, s. 15-17, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: KOM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  204/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Skuteczność kliniczna doustnych lizatów bakteryjnych w zapobieganiu zakażeniom dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Zasady stosowania doustnych preparatów immunomodulujących pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych : stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medycyna Praktyczna, 2012
  Strony: s. 119-128, bibliogr. 36 poz.
  Uwagi: Rozdział 5
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-7430-318-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Zasady stosowania doustnych preparatów immunomodulujących pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych : stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medycyna Praktyczna, 2012
  Strony: s. 68-73, bibliogr. 24 poz.
  Uwagi: Rozdział 2.4
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-7430-318-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zasady postępowania w przypadku narażenia na patogeny broni biologicznej.
  Tytuł całości: W: Bioterroryzm. Epimilitaris 2013.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk. Zbigniew Piątek, Artur Zdrojewski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2013
  Strony: s. 88-98, bibliogr. 8 poz.
  Konferencja: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP; US Defense Threat Reduction Agency; Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obrony, Ryn, 2013.09.09
  ISBN: 978-83-63931-10-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Objawy płucne nadwrażliwości na leki.
  Tytuł równoległy: Pulmonary manifestations of drug-induced hypersensitivity.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 2, s. 141-143, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  208/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przydatność makrolidów i kierunki badań nad nimi w leczeniu chorób układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of macrolides and trends of research on them in the treatment of respiratory system diseases.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 3, s. 198-202, bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  209/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przydatność testów IGRA i skórnego testu tuberkulinowego w rozpoznawaniu zakażenia prątkiem gruźlicy.
  Tytuł równoległy: Usefulness of IGRA-assay and skin tuberculin test in diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 1, s. 55-57, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  210/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Aktualne standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Current standards in treatment of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2013, supl. 3, s. 1-3, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Przewlekła obturacyjna choroba płuc / Tomasz Targowki.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Bromek aklidinium - nowy długo działający cholinolityk.
  Tytuł równoległy: Aclidinium bromide - new long-acting anti-cholinergic drug.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2013, supl. 3, s. 13-15, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Przewlekła obturacyjna choroba płuc / Tomasz Targowki.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Inhibitory fosfodiesterazy 4 - nowe leki przeciwzapalne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Phosphodiesterase 4 inhibitors - new anti-inflammatory drugs in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2013, supl. 3, s. 10-12, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Przewlekła obturacyjna choroba płuc / Tomasz Targowki.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Nowe leki Beta2-mimetyczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: New Beta2-mimetics in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2013, supl. 3, s. 7-9, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Przewlekła obturacyjna choroba płuc / Tomasz Targowki.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Nowe leki cholinolityczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: New cholinolytic drugs in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2013, supl. 3, s. 4-6, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Przewlekła obturacyjna choroba płuc / Tomasz Targowki.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/241
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Andrzej Walczak.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red.: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Andrzej Walczak.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013
  Strony: 137 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 38 poz.
  Miejsce druku: Warszawa : P.P.H. Remigraf
  ISBN: 978-83-62954-95-7
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zasady postępowania w przypadku zagrożenia patogenami broni biologicznej.
  Tytuł całości: W: Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Piotr Bogdalski, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Płusa, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie; Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, 2013
  Strony: s. 242-249, il., tab.
  Uwagi: Program badawczy nr 128/1WSZ/2007 (14/WNiI/2007)
  ISBN: 978-83-88910-42-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, L. Puzio, P. Cudek, Andrzej Walczak.
  Tytuł: Zastosowanie IT w diagnostyce guzów płuca.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Andrzej Walczak.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013
  Strony: s. 29-62
  Uwagi: rozdział 2
  ISBN: 978-83-62954-95-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/241
  Autorzy: Radosław Tworus, Ludmiła Kosińska, Piotr Ilnicki, Stanisław Ilnicki, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Hyperbaric oxygen therapy - the new approach in treatment of traumatic stress and brain injury. A case study.
  Tytuł całości: W: 3rd Pan European Congress of Military Medicine (3rd ICMM), Belgrade, Serbia, June 2-6, 2014 : Abstract book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. 72
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  219/241
  Autorzy: Dorota Wojtłowska-Wiechetek, Radosław Tworus, Mirosław Dziuk, Ana Petrović, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Paweł Krzesiński, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Impact of the presence of brown adipose tissue (bat) on the reactivity of autonomic nervous system as a predictor of stress diseorders in polish soldiers -preliminary report.
  Tytuł całości: W: 3rd Pan European Congress of Military Medicine (3rd ICMM), Belgrade, Serbia, June 2-6, 2014 : Abstract book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. 83
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  220/241
  Autorzy: Rafał Sokołowski, Aneta Guzek, Elżbieta Saks, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Nosocomial infection - pathogens and drug resistance in the Department of Pneumonology Military Institute of Medicine.
  Tytuł całości: W: 3rd Pan European Congress of Military Medicine (3rd ICMM), Belgrade, Serbia, June 2-6, 2014 : Abstract book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. 127
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  221/241
  Autorzy: Adam Wesołowski, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska.
  Tytuł: Przewlekłe zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae u chorych na sarkoidozę.
  Tytuł równoległy: Chronic infection of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae in patients with sarcoidosis.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2014 : T. 20, nr 1, s. 19-22, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  222/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sylwia Chełstowska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: IGRA as a predictive factor of silent pulmonary changes in individuals following exposure to tuberculosis.
  Czasopismo: Lung
  Szczegóły: 2014 : Vol. 192, nr 6, s. 896-874, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Aug 17.
  ISSN: 0341-2040
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.271
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  223/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przydatność IGRA i próby tuberkulinowej w diagnozowaniu utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach narażonych na zawodowe czynniki ryzyka - komentarz do artykułu D. Borkowskiej i wsp.
  Tytuł równoległy: Usefulness of IGRA and tuberculin skin test in diagnosis of latent tuberculosis infection in the groups threatened with occupational risk factors - commentary to article of D. Borkowska et al.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 82, nr 3, s. 323-325, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  224/241
  Autorzy: W. Wierzejski, J. Treszczanowicz, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przydatność point-of-care USG w diagnostyce chorób płuc.
  Tytuł równoległy: Utility of point-of-care ultrasound in lung disease diagnosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 218, s. 111-114, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  225/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sylwia Chełstowska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Tuberculin skin test and interferon-gamma release assay in detection of latent tuberculosis infection among Polish healthcare workers.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2014 : Vol. 124, nr 1-2, s. 36-42, tab., bibliogr. 20 poz., sum., streszcz.
  Uwagi: Epub 2013 Dec 16. The study was funded by the Polish Ministry of National Defense.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.121
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  226/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sylwia Chełstowska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Tuberculin skin test and IGRA in the detection of latent TB infection among staff of the Polish Military Hospital.
  Tytuł całości: W: 41st ICMM World Congress on Military Medicine, Bali, Indonesia, May 17-22, 2015 : Program and abstract book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2015]
  Strony: s. 182
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Questions and commentary on the article "Daily changes of peak expiratory flow and respiratory symptom occurrence around a soy processing factory".
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2015 : T. 22, nr 1, s. 190, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  228/241
  Autorzy: Rafał Sokołowski, Izabela Toczyska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ropowica ściany klatki piersiowej oraz powłok brzusznych, powikłana sepsą, zatorem tętnicy płucnej i nagłym zatrzymaniem krążenia u chorej z cukrzycą typu 2 - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Phlegmona the chest wall and abdominal wall complications, sepsis, pulmonary embolism and sudden cardiac arrest in a patient with diabetes type 2 - a case report.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2015 : T. 21, nr 4, s. 166-169, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  229/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sylwia Chełstowska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Tuberculin skin test and interferon-gamma release assay in the detection of latent tuberculosis infection among Polish health care workers.
  Czasopismo: International Review of the Armed Forces Medical Services
  Szczegóły: 2015 : Vol. 88, nr 3, s. 34-40, tab., bibliogr. 20 poz., res.
  Uwagi: [Inna wersja tyt. Revue Internationale des Services de Sante des Forces Armees]
  ISSN: 0259-8582
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Ogólne zasady postępowania w przypadku zagrożeń toksykologicznych.
  Tytuł równoległy: Overall principles of treatment in case of toxicological threats.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 231, s. 191-193, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Praca została zrealizowana w ramach programu naukowego MON 14. Umowa nr 16/WNiI/07(124).
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  231/241
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Rafał Sokołowski, Tomasz Targowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Uszkodzenie płuc po narażeniu na działanie świecy dymnej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Damage of the lungs after exposure to obscurant smoke - a case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 231, s. 146-148, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Praca została zrealizowana w ramach programu naukowego MON 14.Umowa nr 14/WNiI/07(128).
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  232/241
  Autorzy: Tadeusz Stacewicz, Tomasz Targowski, Zbigniew Bielecki, Bogusław Buszewski, Tomasz Ligor, Jacek Wojtas, Magdalena Garlińska.
  Tytuł: Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi.
  Tytuł równoległy: Detection of disease markers in the breath using optoelectronic methods.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 231, s. 134-141, bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  233/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. nauk. Tomasza Targowskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: 211 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Miejsce druku: Poznań : studio graficzne Termedia
  ISBN: 978-83-7988-462-9
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł całości: W: Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. nauk.Tomasza Targowskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: s. 55-63, bibliogr. 24 poz.
  Uwagi: rozdział 5
  ISBN: 978-83-7988-462-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  Tytuł całości: W: Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. nauk.Tomasza Targowskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: s. 87-116, il., tab.
  Uwagi: rozdział 8
  ISBN: 978-83-7988-462-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rozstrzenie oskrzeli.
  Tytuł całości: W: Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. nauk.Tomasza Targowskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: s. 117-133, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Uwagi: rozdział 9
  ISBN: 978-83-7988-462-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/241
  Autorzy: J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, B. Buszewski, T. Stacewicz, Tomasz Targowski, J. Wojtas, W. Gawron.
  Tytuł: Sensormed - geneza, wyniki badań, kierunek prac dalszych.
  Tytuł równoległy: "Sensormed" project - motivation, results, and further works.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia diagnozowania i użytkowania urządzeń i systemów. Praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. nauk.: Tadeusza Dąbrowskiego, Stanisława Radkowskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2015
  Strony: s. 161-193, il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Wyniki badań w ramach projektów: NCBiR (ID 179900) oraz NCN (ID 151673).
  Informacje o wydaniu: rozdział 7
  ISBN: 978-83-7938-074-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/241
  Autorzy: Tomasz Targowski, T. Płusa.
  Tytuł: Assessment of annual risk of tuberculosis infection (ARTI) based on Styblo's formula as well as on tuberculin (TST) and gamma-interferon (IGRA) tests results.Ocena rocznego ryzyka zakażenia gruźlicą (ARTI) na podstawie wzoru Styblo oraz próby tuberkulinowej (TST) i testu z interferonem-gamma (IGRA).
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2016 : T. 22, nr 2, s. 23-26, tab., bibliogr. 14 poz., streszxcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  239/241
  Autorzy: Aleksandra Chudzicka, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Wpływ bromku tiotropium na naturalny przebieg POChP i zaostrzenia choroby.
  Czasopismo: Świat Medycyny i Farmacji
  Szczegóły: 2016, nr 3, s. 68-72, bibliogr. 36 poz., streszcz.
  ISSN: 1508-1850
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  240/241
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Comment to the article 'A physiologically based model for spirometric reference equations in adults'.
  Czasopismo: Clinical Physiology and Functional Imaging
  Szczegóły: 2017 : Vol. 37, nr 1, s. 94, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Letter ; Epub 2015 Jul 31; Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1475-0961
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.600
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  241/241
  Autorzy: Paweł Stasiakiewicz, Andrzej P. Dobrowolski, Tomasz Targowski, Natalia Gałązka-Świderek, Teresa Sadura-Sieklucha, Katarzyna Majka, Agnieszka Skoczylas, Wojciech Lejkowski, Robert Olszewski.
  Tytuł: Automatic classification of normal and sick patients with crackles using wavelet packet decomposition and support vector machine.
  Czasopismo: Biomedical Signal Processing and Control
  Szczegóły: 2021 : Vol. 67, Art. nr 102521, s. 1-13, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.02.25 ; Autor korespondencyjny: Paweł Stasiakiewicz
  ISSN: 1746-8094
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.880
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM