WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TATARZYŃSKI JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Ryszard Kowalewski, Janusz Tatarzyński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: "Selektywna analgezja" jako wynik zewnątrzoponowego stosowania narkotyków.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 411-413, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/23
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Joanna Tomaszewska-Sabiniewicz, Jerzy Feliga, Janusz Tatarzyński, Renata Uryszek.
Tytuł: Analgezja podpajęcza roztworami hiper- i izobarycznymi bupiwakainy.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 53-59, 3 tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga, Andrzej Pasiak.
Tytuł: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej do zabiegów wewnątrzotrzewnowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 9-10, 458-461, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Maria Szymańska-Kowalska, Andrzej Kański, Jan Lisicki, Dariusz Talar.
Tytuł: Ocena działania 0,5 bupiwakainy Polfa w blokadzie zewnątrzoponowej.
Tytuł równoległy: The action of 0,5 bupivacaine Polfa in extradural blockade.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 133-136, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/23
Autorzy: Andrzej Pasiak, Zbigniew Rybicki, Maria Szymańska-Kowalska, Andrzej Dobrzeniecki, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego we wstrząsie krwotocznym u psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 286-291, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego w znieczuleniu halotanem u napromienionych psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 45-49, ryc., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga, Jan Siwik.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego w znieczuleniu eterem dwuetylowym u napromienionych psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 194-198, ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

8/23
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Jan Lisicki, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie atracurium jako jednego środka zwiotczającego w dotchawiczym znieczulenium ogólnym.
Tytuł równoległy: Clinical use of atracurium as the only relaxant in intratracheal general anaesthesia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 9-10, 583-585, bibliogr. 33 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/23
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie atracurium jako środka podtrzymującego zwiotczenie mięśni w dotchawiczym znieczuleniu ogólnym.
Tytuł równoległy: Clinical use of atracurium for maintenance of muscle relaxation in intratracheal general anaesthesia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 11-12, 713-715, bibliogr. 33 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/23
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Tadeusz Przystasz, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Możliwość wykorzystania śmigłowców do nagłej pomocy medycznej w celu zmniejszenia śmiertelności wśród ofiar wypadków.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1986 : 58, 10, 900-909, 4 ryc., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/23
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Elżbieta Bartnikowska, Jerzy Feliga, Ewa Szymańska.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ krążenia w ostrej chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Halothane effect on the cardiovascular system in acute X-Ray disease.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 141-145, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ oddechowy po napromienieniu.
Tytuł równoległy: Halothane effect on respiratory system after irradiation.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 146
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/23
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański, Jan Siwik, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Doświadczenia własne nad kaniulacją żyły podobojczykowej u noworodków, niemowląt i małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem powikłań.
Tytuł równoległy: Own experiences with subclavian vein cannulation in newborns, infants and small childern with particular reference to complications.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 45-50, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/23
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga.
Tytuł: Działanie halotanu z powietrzem jako nośnikiem na układ krążenia we wczesnym okresie ostrej doświadczalnej choroby popromiennej.
Tytuł równoległy: Effect of Halothane with air as a aarrier on the circulatory system in early acute experimental radiation sicknes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 572-577, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Andrzej Truszczyński, Andrzej Kański.
Tytuł: Zastosowanie butorfanolu w leczeniu bólu pooperacyjnego.
Tytuł równoległy: Butorfanol in treatment of postoperative pain.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 5-6, 323-326, tab., bibliogr. 6 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Orłowska.
Tytuł: Znieczulanie chorego z okresowym porażeniem rodzinnym.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 3-4, 240-244, ryc., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/23
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Tadeusz Winiarski, Janusz Tatarzyński, Dorota Szczylik.
Tytuł: Ocena atrakurium (tracrium) w anestezji do mikrochirurgii krtani. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1989 : 21, 1, 53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Mirosława Ostrowska, Edward Stanowski, Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Własne doświadczenia w znieczuleniu do operacji raka płuc.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 578-582, ryc., tab., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Dorota Szczylik, Edward Stanowski, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Znieczulenie w operacjach wycięcia guzów sutka.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 600-602, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elwira Krynicka, Maria Szymańska-Kowalska, R. Gajdosz.
Tytuł: Analgezja zewnątrzoponowa w dystrofii mięśniowej typu obręczowo-kończynowego. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Epidural analgesia in limb-girdle muscular dystrophy. Case report.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 1991 : T. 23, nr 1, s. 23- 26, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/23
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Tadeusz Przystasz, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Nowy polski śmigłowiec W-3 "Sokół" w wersji reanimacyjnej.
Tytuł równoległy: The new Polish helicopter sokół - medel for resuscitation application.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 1-2, 76-80, il., bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Zbigniew Żmijewski, Wiesława Felka, Elżbieta Płocharska.
Tytuł: Podstawowe metody znieczulenia przewodowego u dzieci.
Tytuł równoległy: Basic methods of conduction anaesthesia in children.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 7-8, 408-409, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/23
Autorzy: Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Pozaustrojowe utlenowanie krwi - nowa metoda intensywnej terapii noworodków.
Tytuł równoległy: Extracorporeal blood oxygenation - a new method in the intensive neonatal treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 9-10, 503-505, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM