WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIM



Zapytanie: TERESIŃSKA A
Liczba odnalezionych rekordów: 14



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/14
Autorzy: J[anusz] Przedlacki, K[arol] Chmielowski, Z. Bałtrukiewicz, A. Teresińska.
Tytuł: Encyklopedia medycyny nuklearnej (autorskie opracowanie hasłowe pojęć i problemów).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 1, s. 94-103
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/14
Autorzy: J[anusz] Przedlacki, A. Teresińska.
Tytuł: Encyklopedia medycyny nuklearnej.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1991 : T. 5, nr 2, s. 167-177, il.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/14
Autorzy: A. Teresińska, M[aria] Konieczna, W[iesław] Konieczny, J[anusz] Przedlacki, J. Towiański, E. Gosiewska-Marcinkowska, L. M. Brodzki, B. Szumilak, I[reneusz] Drabek, K[arol] Chmielowski, Z. Bałtrukiewicz.
Tytuł: Encyklopedia medycyny nuklearnej. Technika, statystyka, serce, nerki, kości, wątroba, płuca, mózgowie, ochrona radiologiczna.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : T. 6, nr 1, s. 87-116, tab.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: OPR
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/14
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, J. Potocka, B. Szumilak, E. Gosiewska, A. Biederman, Z. Juraszyński, P[iotr] Hendzel, L. Chojnowska, S. Konieczna.
Tytuł: Changes in perfusion and in functional capacity in patients after transmyocardial laser (CO2) revascularisation.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1998 : 25, 8, 997
Uwagi: Joint Congress of the European Association of Nuclear Medicine and the World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Berlin, Germany 30 August-4 September 1998
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/14
Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, W. Rużyłło, Zbigniew Juraszyński, L. Chojnowska, Piotr Hendzel, A. Teresińska, Maria Szymańska, Krzysztof Duda, W. Szaroszyk, G. Goryszewski, A. Dębski, B. Szumilak.
Tytuł: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego (TMLR) : doświadczenia własne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : 50, 5, 397-401
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/14
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, B. Szumilak, J. Potocka, E. Gosiewska, S. Konieczna, A. Biederman, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska, L. Chojnowska.
Tytuł: Ocena wpływu przezmięśniowej rewaskularyzacji serca (TMLR) na perfuzję mięśnia lewej komory. Obserwacje 12-miesięczne.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 49-53, 4 il, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/14
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, B. Szumilak, S. Konieczna, E. Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
Tytuł: Assesment of myocardial perfusion and vialiby with stress Tc-99m-MIBI SPECT before surgical revascularisation. Correlation with postoperative perfusion improvment.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2001 : Vol. 4, nr 1, s. 19-26, il., tab., bibliogr. 16 poz.
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/14
Autorzy: P[iotr] Hendzel, M. Śliwiński, Z. Juraszyński, A. Teresińska, M. Szymańska, K. Duda.
Tytuł: Transmyocardial CO2 laser revascularization (TMR) in patients with "End Stage" coronary heart disease - early and midterm results.
Tytuł całości: W: Frontiers in Coronary Artery Disease
Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 2003
Strony: s. 715-721, 4 il., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

9/14
Autorzy: M. Śliwiński, P. Hendzel, Z. Juraszyński, A. Teresińska, M. Szymańska, K. Duda, W. Dyk, A. Wojnowski.
Tytuł: Laserowa przezmięśniowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego (TMR) u pacjentów ze schyłkową postacia choroby wieńcowej - wczesne i średnioodległe rezultaty.
Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 118-119
Typ publikacji: PSZ

10/14
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński, A. Dębski, Maria Szymańska, B. Szumilak.
Tytuł: Zmiany w unerwieniu serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (TMLR) - radioizotopowa ocena za pomocą I-123-MIBG spect.
Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 73
Typ publikacji: PSZ

11/14
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, B. Szumilak, Maria Szymańska, A. Dębski, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
Tytuł: Changes in cardiac adrenergic nervous system after transmyocardial laser revascularisation assessed by I-123 MIBG SPECT. A preliminary report / Zmiany w adrenergicznym unerwieniu serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca. Ocena za pomocą I-123 MIBG SPECT. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 1, s. 15-26, il., tab., bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Praca równolegle w jęz. pol.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/14
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, M. Szymańska, A. Dębski, P. Hendzel, Z. Juraszyński, B. Szumilak, J. Wnuk, A. Dąbrowski.
Tytuł: Odwracalne upośledzenie systemu adrenergicznego serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (laser CO2). Ocena przy użyciu I-123-MIBG Spect.
Tytuł równoległy: Reversible denervation after transmyocardial laser revascularisation. Assessment with I-123-MIBG Spect.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-11
Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/14
Autorzy: J. Miśko, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, A. Teresińska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Skwarek, W. Rużyłło.
Tytuł: Comparison of SPECT and CMR myocardial perfusion imaging.
Tytuł całości: W: ESMRMB, 2005, 22 Annual Meeting, September 15-18, 2005, Bazylea. Prezentacja w systemie internetowym EPOS Nr 258; adres http:// epos.myecr.org (10.01.2006)
Strony: s.[1-7]
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/14
Autorzy: J. Miśko, A. Teresińska, Ewa Skrobowska, C. Kępka, Agnieszka Warczyńska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Dąbrowski, W. Rużyłło.
Tytuł: Regional myocardial perfusion mapping using new method of processing of CMR images in comparison to SPECT.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E7
Konferencja: , Zurich, 2005.10.21
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM