WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TOMCZYKIEWICZ KAZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 153Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/153
Autorzy: Andrzej Tutaj, Halina Wasilewska, Kazimierz Tomczykiewicz.
Tytuł: Dwa przypadki zespołu Fishera w badaniu histopatologicznym.
Tytuł równoległy: Two cases of Fisher syndrome with histopathological examination.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 6, s. 927-932, bibliogr. 10 poz.
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  2/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny, dawniej i dziś.
  Czasopismo: Biuletyn WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 26-29, il.., tab., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/ Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/153
  Autorzy: T[eofan] Domżał, K[azimierz] Tomczykiewicz.
  Tytuł: Ischemic stroke with piracetam.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 1995 : 2, Suppl. 2, 34
  Uwagi: 3 International Conference on Stroke, Praga, 18-21.10.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/153
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Kazimierz Tomczykiewicz, Elżbieta Orłowska, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Rzadki przypadek bąblowicy mózgu.
  Tytuł równoległy: Rare case of echinococcosis of the brain.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T.. 71, nr 5-6, s. 336-340, il., bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Eugeniusz Jaszczuk, Joanna Balcewicz.
  Tytuł: Porażenie okresowe rodzinne czy paramiotonia wrodzona - próba leczenia fenytoiną.
  Tytuł równoległy: Hyperkalemic periodic paralysis or paramyotonia congenital - attempt of the treatment with phenytoin.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 6, s. 1043-1048, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/153
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, K[azimierz] Tomczykiewicz, T[eofan] Domżał, H[enryk] Płachta, M[aciej] Kott, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Wczesne wyniki tymektomii w miastenii.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 309
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  7/153
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Kazimierz Tomczykiewicz, Teofan Domżał, Henryk Płachta, Maciej Kott, Andrzej Obara, Paweł Twarkowski, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Wczesne wyniki tymektomii w miastenii (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Early results of thymectomy in myasthenia (preliminary report).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : R. 73, nr 9-10, s. 488-494, il., bibliogr. 12 poz. sum., rez.
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Katowice 26-29.09. 1996.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Leczenie piracetamem niedokrwiennego udaru mózgowego.
  Tytuł równoległy: Piracetam treatment in ischaemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 6, s. 1101-1109, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  9/153
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Kazimierz Tomczykiewicz, Bożena Zaleska, Ryszard Janda.
  Tytuł: Objawy neurologiczne w chorobie Addisona-Biermera, (opis 3 przypadków).
  Tytuł równoległy: Neurological sign in Addison-Biermer disease (report of tree cases).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 1, s. 35-41, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[ndrzej] Tutaj, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Magnetyczna stymulacja i dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane w diagnostyce dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Warszawa, 25-27 września 1997 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: P 4/I
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/153
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, R[yszard] Janda, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[nna] Sosnowska, Z[ofia] Wańkowicz, E. Kostrzewska.
  Tytuł: Przypadek ciężkiej, pełnoobjawowej porfirii.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, supl. 2, s. 65
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/153
  Autorzy: Rafał Koczorowski, Kazimierz Tomczykiewicz, Tomasz Rybak, Jerzy Kotowicz, Włodzimierz [Włodzisław] Kuliński.
  Tytuł: Analiza wyników wczesnej rehabilitacji u chorych z udarem mózgu.
  Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń-Cieszyn, 17-19 września 1998 : Streszczenia/Abstracts
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Abstracts
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniw. Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 1998
  Strony: s. 53
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Analyse of the results of an early start of rehabilitation in patient after stroke. Tamże s. 54
  ISBN: 83-85688-47-1
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/153
  Autorzy: Tomasz Rybak, Wojciech Kowalczyk, Włodzisław Kuliński, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Efektywność terapii fizykalno-usprawniającej w zespole Guillain-Barre o szczególnie ciężkim przebiegu.
  Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń-Cieszyn, 17-19 września 1998 : Streszczenia/Abstracts
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Abstracts
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniw. Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 1998
  Strony: s. 246
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: The efficacy of physical therapy in patient with Guillain-Barre syndrome with especially severe course of disease. Tamże s. 247
  ISBN: 83-85688-47-1
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Witold Tłustochowicz, Marian Sułek.
  Tytuł: Udar mózgu w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego.
  Tytuł równoległy: Cerebral stroke in the course of antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 705-708, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Ryszard Janda.
  Tytuł: Zaburzenia neurologiczne w niedoborze witaminy B12.
  Tytuł równoległy: Neurological disorders of vitamin B12 deficiency.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, nr 6, s. 1473-1484, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Piotr Ilnicki, Jerzy Kotowicz, Joanna Kamińska.
  Tytuł: Dwa przypadki ataksji móżdżkowo-rdzeniowej.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja "Depresja w chorobach organicznych OUN" : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Klinicznych Wojska Polskiego, Spała 27-29 maj 1999
  Adres wydawniczy: [Spała, 1999]
  Strony: s. 106
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/153
  Autorzy: Tomasz S. Rybak, Włodzisław Kuliński, Sławomir [Wojciech] Kowalczyk, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Efektywność terapii fizykalno-usprawniającej w zespole Guillaina-Barrego o szczególnie ciężkim przebiegu.
  Tytuł równoległy: Effectiveness of physical rehabilitation therapy in a case of particularly severe Guillain-Barre syndrome.
  Czasopismo: Postępy Rehabilitacji
  Szczegóły: 1999 : T. 12, nr 2, s. 109-112, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Jerzy Kotowicz, Ryszard Janda.
  Tytuł: Niedobór białka S jako przyczyna udaru mózgowego.
  Tytuł równoległy: S-protein deficit as the cause of cerebral stroke.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 3, s. 157-158, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  19/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[arbara] Grankowska, P[iotr] Szymański, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Czucie wibracji i elektroneurografia w ocenie polineuropatii cukrzycowej.
  Czasopismo: Łódzki Biul. Neurol.
  Szczegóły: 2001, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Łódź, 27-29 września 2001 : Program, Streszczenia, 30
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Józef Mróz, Rafał Koczorowski.
  Tytuł: Influence of physical therapy on pain conduction velocity in median nerve among patients with carpal tunnel syndrom.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 3, s. 109
  Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji "Rehabilitacja i neurorehabilitacja w chorobach kręgosłupa", Bydgoszcz, 30.08-01.09.2001
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Joanna Cyperling-Kamińska, Andrzej Tutaj, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia układowego.
  Tytuł równoległy: CNS involvement in the course of systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Postępy Psychiatrii i Neurologii
  Szczegóły: 2001 : T. 10, nr 2, s. 151-155, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1230-2813
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Essential thrombocythemia as independent stroke risk factor - case report.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2002 : 9, Suppl. 2 : 6th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Vienna, 26-29 October 2002 : Final Programme, 174
  Uwagi: www.abstractsonline.com/submit/submitSummary.asp. 02.04.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/153
  Autorzy: P[iotr] Szymański, K[azimierz] Tomczykiewicz, R[yszard] Janda, K. Macek, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Parry-Romberg disease, case report.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2002 : 9, Suppl. 2 : 6th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Vienna, 26-29 October 2002 : Final Programme, 95
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, R[afał] Koczorowski, J[ózef] Mróz.
  Tytuł: Wpływ zabiegów fizykalnych na ból i prędkość przewodzenia w nerwie pośrodkowym u chorych z zespołem cieśni nadgarstka (badania wstępne).
  Tytuł równoległy: The impact of physical agents on pain and conduction velocity in the medial nerve in patients with carpal tunnel syndrome (preliminary report).
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 2, nr 1, s. 43-45, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 1642-0136
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  25/153
  Autorzy: Joanna Cyperling-Kamińska, Kazimierz Tomczykiewicz, Piotr Ilnicki, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Potencjalna rola czynników zakaźnych w niektórych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Potential role of infectious factors in certain central nervous system diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 255-257, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Ilościowe badanie czucia w polineuropatiach.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2002 : T. 11, wyd. spec., s. 20-24, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jerzy Kotowicz, Katarzyna Macek.
  Tytuł: Ilościowa metoda badania czucia wibracji w diagnostyce polineuropatii cukrzycowej.
  Tytuł równoległy: Quantitative testing of vibration perception in diagnostic work-up of diabetes polyneuropathy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 465, sum.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/153
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Dystonia krtaniowa - własne doświadczenia w leczeniu toksyną botuliową.
  Tytuł równoległy: Laryngeal dystonia - own experience with botulin toxin treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 1, s. 173-179, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Badanie czucia wibracji i elektroneurografia w ocenie polineuropatii cukrzycowej. Praca doktorska / Kazimierz Tomczykiewicz, Klinika Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 76 k. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. 123 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab n.med. Jerzy Kotowicz. - [Obrona : 20.11.2002 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Majewska, Ryszard Janda, Grażyna Szpak, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Choroba Creuzfeldta-Jacoba - opis przypadku o bardzo szybkim przebiegu.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Nadpłytkowość samoistna niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/153
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jerzy Kotowicz, Kazimierz Tomczykiewicz, Joanna Cyperling-Kamińska.
  Tytuł: Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I.
  Tytuł równoległy: Complex regional pain syndrome type 1.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : T. 79, nr 3, s. 146-148, bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Anna Ciechomska, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Zespół cieśni nadgarstka - ocena porównawcza badania USG i EMG.
  Tytuł całości: W: Zespoły z ucisku: diagnostyka i leczenie / pod red. Marty Banach i Andrzeja Boguckiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2003
  Strony: s. 61-65, bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: Ogólnopolska konferencja szkoleniowa pt. Zespoły z ucisku Kraków 24-25.10. 2003.
  ISBN: 83-89015-67-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Course of stroke in chronic and paroxysmal atrial fibrilation.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2004 : 17, S5, 17
  Uwagi: 13th European Stroke Conference, Mannheim-Heidelberg, Germany, May 12-15, 2004.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[nna] Ciechomska, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Electromyographic and ultrasonographic evaluation of the median nerve in carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2004 : 11, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Paris, September 4-7, 2004, 141
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/153
  Autorzy: J[erzy] Kotowicz, J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, A. Grządka-Kiedrowska, J[arosław] Świstak.
  Tytuł: A randomized, open study of strict glycaemia control in acute stroke patients. An ongoing clinical study.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2004 : 11, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Paris, September 4-7, 2004, 201
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/153
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, J[erzy] Kotowicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasonography vs electromyography of the median nerve carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2004 : 23, 6 Suppl. : Official Proceedings - AIUM Annual Convention, June 20-22, 2004, Phoenix - USA, S59
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/153
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, J[erzy] Kotowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of the median nerve in carpal tunel syndrome.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2004 : 23, 6 Suppl. : Official Proceedings - AIUM Annual Convention, June 20-22, 2004, Phoenix - USA, S117
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Neuropatia alkoholowa.
  Tytuł równoległy: Alcoholic neuropathy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 151-152, bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/153
  Autorzy: Anna Ciechomska, Kazimierz Tomczykiewicz, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
  Tytuł równoległy: Ultrasound evaluation of the median nerve in carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, nr 19, s. 36-41, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  Konferencja: , Kielce, 2004.06.03
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/153
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, A[rtur] Bachta, K[azimierz] Tomczykiewicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 17 : Streszczenia referatów naukowych VII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 3-6 czerwca 2004 roku, Kielce, 129
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/153
  Autorzy: Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Karolina Dżaman, Jacek Usowski, B. Zielnik-Jurkiewicz, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zaburzenia węchu u pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi.
  Tytuł równoległy: Smell disturbances in patients with laryngological diseases.
  Czasopismo: Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. D Med.
  Szczegóły: 2005 : 60, Suppl. XVI, 2, 193-196, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Majewska, Katarzyna Macek, Jacek Staszewski, Maria Małowidzka.
  Tytuł: Retrospective assessment of survival in stroke patients with acute respiratory failure requiring mechanical ventilation.
  Tytuł równoległy: Retropsektywna ocena przeżycia chorych po udarach mózgu powikłanym ostrą niewydolnością oddechową wymagającą użycia respiratora.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina
  Szczegóły: 2005 : T. 60, Suppl. 16 nr 5, s. 505-507, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/153
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, W[itold] Tłustochowicz, J[erzy] Kotowicz, M[arta] Steinbrich-Zoller.
  Tytuł: Should ultrasonography be the method of choice when diagnosing carpal tunnel syndrome?
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2005 : 64, Suppl. 3 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts, 62
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/153
  Autorzy: J[ózef] Mróz, K[azimierz] Tomczykiewicz, W[łodzisław] Kuliński, P[aweł] Leśniewski, R[afał] Koczorowski, W[ojciech] Haładyna.
  Tytuł: Zastosowanie metod fizykalnych w leczeniu polineuropatii cukrzycowej.
  Tytuł równoległy: Physical methods in treating diabetic polyneuropathy.
  Czasopismo: Balneol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 130
  Uwagi: Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Streszczenia).
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[nna] Ciechomska.
  Tytuł: Damage of the ulnar nerve in ultrasound and electroneurography.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2005 : 12, Suppl. 2 : Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Athens, Greece, 17-20 September, 2005, 220
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień, L[eszek] Waśniewski, A. Nadaj.
  Tytuł: Kamptokormia - niezwykla jednostka chorobowa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Camptocormia - a rare disorder - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 311-S 312, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, G. Szpak.
  Tytuł: Sporadyczna choroba Creutzfeldta-Jakoba w materiale Kliniki Neurologii WIM.
  Tytuł równoległy: Sporadic form of Creutzfeldt-Jakob disease in the material of Clinic of Neurology, Military Medical University.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 407-408, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, J[arosław] Świstak, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Stosowanie dożylnej insuliny w celu utrzymania euglikemii u pacjentów z ostrym udarem mózgu nieobciążonych cukrzycą.
  Tytuł równoległy: Intravenous insulin therapy in maintenance of euglycemia in nondiabetic acute stroke patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 386-S 387, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, M[arta] Durka-Kęsy.
  Tytuł: Uszkodzenia nerwu łokciowego w ocenie EMG i USG.
  Tytuł równoległy: Damage of the ulnar nerve in ultrasound and electroneurography.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 362, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Wrodycka, Anna Sułek.
  Tytuł: Choroba Kennedy'ego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Kennedy's disease - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 105, s. 307-309, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/153
  Autorzy: Jacek Staszewski, Marzena Staszewska, Jerzy Kotowicz, Bogdan Brodacki, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebrovascular incidents differ in patients with permanent and paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: Cerebrovascular Diseases
  Szczegóły: 2006 : Vol. 22, nr 5-6, s. 446-449, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Epub 2006 Aug 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZEM
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.003
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  53/153
  Autorzy: A. Dobrowolski, P. Komur, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Diagnozowanie stanu mięśni na podstawie analizy widmowej PJR.
  Tytuł równoległy: Diagnose of muscle condition on the basis of mup spectral analysis.
  Czasopismo: Diagnostyka
  Szczegóły: 2006, nr 3, s. 95-100, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1641-6414
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, Suppl. 2, s. 188
  Konferencja: European Federation of Neurological Societies, Glasgow, 2006.09.02
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, M[arta] Durka-Kęsy, A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski.
  Tytuł: The perception of vibration and nerve conduction in the evaluation of diabetic neuropathy.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, Suppl. 2, s. 147-148
  Konferencja: European Federation of Neurological Societies, Glasgow, 2006.09.02
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/153
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, K[azimierz] Tomczykiewicz, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, W[łodzimierz] Baranowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Magnesium supplementation and peripheral neurotoxicity assessed by electrophysiology after cisplatin and paclitaxel therapy for epithelial ovarian cancer (EOC).
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, suppl. 3, s. 704
  Konferencja: International Gynecologic Cancer Society, SAnta Monica, 2006.10.14
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Polineuropatia cukrzycowa.
  Czasopismo: Magazyn WIM
  Szczegóły: 2006 : R. 4, nr 1(13), s. 11-13
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, M[arta] Durka-Kęsy, R. Wilk, A[dam] Stępień, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Elektrofizjologiczna ocena uszkodzenia korzeni nerwowych u chorych z dyskopatią szyjną.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological evaluation of the level of root lesion among patients with cervical radiculopathy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, 3, nr 3 (supl. 2), S 198
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, L[ubomir] Bodnar, G[abriel] B. Wcisło, A[dam] Stępień, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rola magnezu w zapobieganiu neuropatii u chorych z rakiem jajnika leczonych paklitakselem i cisplatyną.
  Tytuł równoległy: The role of magnesium in prevention of neuropathy in patients with ovarian carcinoma treated with paclitaksel and cis-platinum.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 225-S 226
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, K[atarzyna] Macek.
  Tytuł: Wartość EMG w diagnostyce choroby Parkinsona i MSA.
  Tytuł równoległy: Significance of electromyography in diagnostic workup of Parkinson's disease and multisystem atrophy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 200-201
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A. Dobrowolski, P. Komur, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Zastosowanie oceny Fouriera w analizie badania EMG - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Application of Fourier assessment in analysis of electromyography an initial report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 214-S 215
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/153
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Rutka, Janusz Żuber, Rafał Kuligowski.
  Tytuł: Polineuropatie dziecięce.
  Tytuł równoległy: Children's polyneuropathies.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 193-199, bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  63/153
  Autorzy: A. Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz, P. Komur.
  Tytuł: Analiza sygnałów EMG.
  Tytuł równoległy: EMG signal analysis.
  Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
  Szczegóły: 2006, nr 9 bis, s. 94-96, bibliogr. 7 poz., sum.
  Konferencja: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Warszawa, 2006.09.04
  ISSN: 0032-4110
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/153
  Autorzy: A. Dobrowolski, P. Komur, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Analiza widmowa potencjałów ruchowych.
  Tytuł całości: W: VI Krajowa Konferencja : Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów, Ustroń 17-20 października 2006
  Adres wydawniczy: [Ustroń] : Instytut Systemów Elektronicznych WAT, 2006
  Strony: s. 59- 60, bibliogr. 9 poz.
  Konferencja: Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ustroń, 2006.10.17
  ISBN: 83-89399-28-8
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/153
  Autorzy: Andrzej Dobrowolski, Piotr Komur, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Analiza widmowa potencjałów jednostek ruchowych.
  Tytuł równoległy: Spectral analysis of motor unit potentials
  Czasopismo: Biuletyn WAT
  Szczegóły: 2007 : T. 56, nr 1, s. 83-97, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1234-5865
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech


  66/153
  Autorzy: A. Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz, P. Komur.
  Tytuł: Fourier analysis of motor unit action potentials.
  Czasopismo: Electronics Telecomm. Quarterly
  Szczegóły: 2007 : 53, 2, 127-141, 10 il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/153
  Autorzy: Andrzej Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz, Piotr Komur.
  Tytuł: Spectral analysis of motor unit action potentials.
  Czasopismo: IEEE Transactions on Biomedical Engineering
  Szczegóły: 2007 : Vol. 54, nr 12, s. 2300-2302, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0018-9294
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.622
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  68/153
  Autorzy: J. Bugajska, Anna Jędryka-Góral, I. Sudół-Szopińska, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Carpal tunnel syndrome in occupational medicine practice.
  Czasopismo: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 29-38, tab., bibliogr. 59 poz., sum.
  ISSN: 1080-3548
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  69/153
  Autorzy: M[arta] A. Durka-Kęsy, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Motor cortex excitability in narcolepsy.
  Czasopismo: J. Neurol.
  Szczegóły: 2007 : 254, Suppl. 3, III/196
  Uwagi: Seventeenth Meeting of the European Neurological Society, 16-20 June 2007, Rhodes, Greece : Symposia and Free Comunications.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/153
  Autorzy: P. Komur, A. P. Dobrowolski, T. Dąbrowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Automated diagnostic method supporting EMG examination.
  Tytuł całości: W: 30th Annual International IEEE EMBS Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, August 20-24, 2008
  Adres wydawniczy: Vancouver, 2008
  Strony: s. 1116-1119, il., 3 tab., bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Linear discriminant analysis of MUAP scalograms.
  Tytuł całości: W: 30th Annual International IEEE EMBS Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, August 20-24, 2008
  Adres wydawniczy: Vancouver, 2008
  Strony: s. 1100-1103, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Analiza falkowa potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych.
  Tytuł równoległy: Wavelet analysis of motor unit action potentials.
  Czasopismo: Biul. WAT
  Szczegóły: 2008 : 57, 2, 55-71, 4 il., 5 tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Course of stroke due to paroxysmal atrial fibrillation is different from that due to permanent atrial fibrillation.
  Czasopismo: J. Neurol.
  Szczegóły: 2008 : 255, Suppl. 2, 25-26
  Uwagi: Eighteenth Meeting of the European Neurological Society, 7-11 June 2008, Nice, France : Symposia and Free Communications.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Diagnostyka obwodowego porażenia nerwu twarzowego.
  Tytuł całości: W: Neurofizjologia kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia. T. I / pod red. Barbary Emeryk-Szajewskiej, Marii Niewiadomskiej-Wolskiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 265-267, tab., bibliogr. 20 poz.
  ISBN: 978-83-7430-168-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Neuropatia cukrzycowa.
  Tytuł całości: W: Neurofizjologia kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia. T. I / pod red. Barbary Emeryk-Szajewskiej, Marii Niewiadomskiej-Wolskiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 155-157, bibliogr. 44 poz.
  ISBN: 978-83-7430-168-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/153
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Polineuropatia mocznicowa.
  Tytuł całości: W: Neurofizjologia kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia. T. I / pod red. Barbary Emeryk-Szajewskiej, Marii Niewiadomskiej-Wolskiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 153-154, bibliogr. 21 poz.
  ISBN: 978-83-7430-168-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, A. Dobrowolski, P. Komur, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Analiza Fourierowska w ocenie badania EMG.
  Tytuł równoległy: Fourier assessment in analysis of electromyography.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 370-371
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 371.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/153
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł równoległy: Transcranial magnetic stimulation in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 546
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/153
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zróżnicowana etiologia udarów niedokrwiennych mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.
  Tytuł równoległy: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 409
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 409 - S 410.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Staszewski, Jarosław Wajs, Janusz Hałka.
  Tytuł: Nadpłytkowość samoistna istotnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Essential thrombocythemia as critical stroke risk factor - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 146, s. 158-160, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  81/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, J. Jakubowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Liniowa analiza dyskryminacyjna parametrów transformaty falkowej sygnałów PJR.
  Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
  Szczegóły: 2008 : 84, 5, 277-282, 6 il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Support vector machine for MUAP scalograms classification / Metoda diagnostyczna oparta na analizie skalogramów wyznaczonych za pomocą falek.
  Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
  Szczegóły: 2008 : 84, 12, 335-338, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/153
  Autorzy: P. Komur, A. P. Dobrowolski, T. Dąbrowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zautomatyzowana metoda diagnostyczna wspomagająca badanie EMG.
  Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
  Szczegóły: 2008 : 84, 5, 287-292, 9 il., 3 tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/153
  Autorzy: P. Komur, A. P. Dobrowolski, T. Dąbrowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zautomatyzowana metoda diagnostyczna wspomagająca badanie EMG.
  Tytuł całości: W: VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK - 2008, Waplewo, 27-30 maja 2008 r.
  Strony: s. 117
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Strokes in paroxysmal atrial fibrillation have more favorable outcome than in permanent atrial fibrillation.
  Czasopismo: Acta neurologica Scandinavica
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 5, s. 325-331, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Oct 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0001-6314
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.324
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:

  86/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Analiza wielorozdzielcza i sieć SVM w zastosowaniu do klasyfikacji potencjałów czynnościowych.
  Czasopismo: Biul. WAT
  Szczegóły: 2009 : T. 58, nr 3, s. 275-301, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1234-5865
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Diagnozowanie schorzeń nerwowo-mięśniowych za pomocą sieci neuronowych w oparciu o skalogramy potencjałów czynnościowych.
  Tytuł równoległy: (Diagnosis of neural-muscle disorders using neural networks based on scalograms of action potentials).
  Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
  Szczegóły: 2009 : R. 85, nr 11, s. 99-104, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.196
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Diagnozowanie schorzeń nerwowo-mięśniowych za pomocą sieci neuronowych w oparciu o skalogramy potencjałów czynnościowych.
  Tytuł całości: W: VII Krajowa Konferencja: Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów, Ustroń, 19-23 października 2009 r.
  Adres wydawniczy: Ustroń, 2009
  Strony: s. 64-69, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Wavelet analysis for support vector machine classification of motor unit action potentials.
  Tytuł całości: W: Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE
  Adres wydawniczy: New York : IEEE, 2010
  Strony: s. 4632-4635, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. [DVD]
  Konferencja: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Buenos Aires, 2010.08.31
  ISBN: 978-1-4244-4124-2
  Seria: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference Proceedings
  ISSN: 1557-170X
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  90/153
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz, Ewa Skrobowska, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Degenerative pontine lesions in patients with familial nacrolepsy.
  Tytuł równoległy: Zmiany zwyrodnieniowe w moście u chorych na narkolepsje rodzinną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 1, s. 21-27, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by MSHE, Scientific Network no. 22/E-32/SN-0053/2007.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus


  91/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A. Dobrowolski, M. Wierzbowski.
  Tytuł: Diagnostyka stanu mięśni oparta na dekompozycji falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych.
  Tytuł równoległy: Diagnosis of muscle condition supported by wavelet decomposition of motor unit action potentials.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 9, s. 811
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: , Kraków, 2010.10.14
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski.
  Tytuł: Neuralgia amiotroficzna - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Neuralgic amyotrophy - the case report.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 9, s. 812
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: , Kraków, 2010.10.14
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski.
  Tytuł: Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyon'a.
  Tytuł równoległy: The damage of the ulnar nerve on the level Guyon's canal.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 9, s. 811
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: , Kraków, 2010.10.14
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień, B[ogdan] Brodacki, Z[bigniew] Podgajny, P[aweł] Smurzyński.
  Tytuł: High prevalence of right-to-left shunt in patients with chronic hyperventilation syndrome.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 68, [Abst.] P110.
  Uwagi: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Munich, Germany, May 20-23. 2011.
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, M. Wierzbowski, A. P. Dobrowolski.
  Tytuł: Application of Wavelet Index for neuromuscular disorders classification.
  Czasopismo: Clin. Neurophysiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 122, Suppl. 1, s. S104-S105, [Abst.] P10.2.
  Konferencja: , Rome, 2011.06.21
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta.
  Tytuł: The assessment of EMG and US in the evaluation of severe and extreme carpal tunnel syndrome.
  Czasopismo: Clin. Neurophysiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 122, Suppl. 1, s. S131, [Abst.] P17.3.
  Uwagi: 14th European Congress of Clinical Neurophysiology and the 4th International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation, 21-25 June 2011, Rome, Italy.
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, J[acek] Staszewski, M[arta] Sadowska, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Electromyographic changes in the course of adhesive arachnoiditis - a case report.
  Czasopismo: Clin. Neurophysiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 122, Suppl. 1, s. S73, [Abst.] P4.9.
  Uwagi: 14th European Congress of Clinical Neurophysiology and the 4th International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation, 21-25 June 2011, Rome, Italy.
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień, H. Surmacz, P[aweł] Smurzyński.
  Tytuł: Unusually high prevalence of right-to-left shunt in patients with chronic hyperventilation syndrome.
  Czasopismo: Clin. Neurophysiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 122, Suppl. 1, s. S131, [Abst.] P17.1.
  Uwagi: 14th European Congress of Clinical Neurophysiology and the 4th International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation, 21-25 June 2011, Rome, Italy.
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyona - opis czterech przypadków.
  Tytuł równoległy: The damage of the ulnar nerve on the level Guyon's canal - four cases report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 181, s. 52-55, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  100/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Zespół Personage-Turnera - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Personage-Turner syndrome - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 182, s. 100-102, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  101/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Suchocki, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Komputerowa analiza słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
  Tytuł równoległy: Computer analysis of auditory brainstem evoked potentials.
  Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
  Szczegóły: 2011 : R. 87, nr 9a, s. 145-150, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.244
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM

  102/153
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Multiresolution MUAPs decomposition and SVM-based analysis in the classification of neuromuscular disorders.
  Czasopismo: Computer Methods and Programs in Biomedicine
  Szczegóły: 2012 : Vol. 107, nr 3, s. 393-403, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Dec 16 ;This work was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education (grant N N518 335335).
  ISSN: 0169-2607
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.555
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  103/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski.
  Tytuł: Evaluation of motor unit potential wavelet analysis in the electrodiagnosis of neuromuscular disorders.
  Czasopismo: Muscle & Nerve
  Szczegóły: 2012 : Vol. 46, nr 1, s. 63-69, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 0148-639X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.314
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  104/153
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, A. Fidziańska, I. Niebrój-Dobosz, Żanna Pastuszak.
  Tytuł: Miopatia w przebiegu niedoboru palmitylotransferazy karnityny II.
  Tytuł równoległy: Myopathy in the course of carnitine palmitoyltransferase II deficiency.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : Vol. 46, nr 6, s. 600-602, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Marta Sadowska, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Zlepne zapalenie pajęczynówki o piorunującym przebiegu.
  Tytuł równoległy: Fulminant adhesive arachnoiditis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 4, s. 407-410, bibliogr.17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/153
  Autorzy: Jacek Staszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Bogdan Brodacki, Renata A. Piusińska-Macoch, Adam Stępień, Z[bigniew] Podgajny, P[aweł] Smurzyński, M. Zarębiński.
  Tytuł: An increased frequency of right-to-left shunt in patients with chronic hyperventilation syndrome.
  Tytuł całości: W: New trends in neurosonology and cerebral hemodynamics - an update. Vol. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed.: Eva Bartels, Susanne Bartels and Holger Poppert.
  Adres wydawniczy: Amsterdam : ELSEVIER Urban & Fischer, 2012
  Strony: s. 241-243, tab., bibliogr., sum.
  ISBN: 978-3-437-41034-5
  Seria: Perspectives in Medicine, 1(2012)
  ISSN: 2211-968X
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/153
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Rafał Pawlik, Tomasz Dutkiewicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Significance of haemodynamic and haemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease.The SHEF-CSVD Study - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Neuroscience Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 424695, s. [1-9], bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 2314-4262
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  108/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zespoły cieśni - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Entrapment neuropathies - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 5 zjazdowy, s. 5012-5016, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: Bamar Marketing-Wydawnictwo, Warszawa, 2013.10.25
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Porównanie klasycznej ilościowej analizy czasowej, metody falkowej oraz analizy zwrotów/amplitudy w elektromiograficznej ocenie chorób mięśni / Kazimierz Tomczykiewicz
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2013
  Strony: 160, [12] s., [1] k. tabl. złoż. s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 206 poz.
  ISBN: 978-83-924924-6-7
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/153
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, R[enata] Piusińska-Macoch, B[ogdan] Brodacki, K[atarzyna] Macek, A[licja] Rączka, W[iesław] Piechota, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Endothelial function is impaired in patients with different clinical manifestations of severe cerebral small vessel disease: preliminary results of SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Austin Journal of Cerebrovascular Disease & Stroke
  Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 4, ID 1019, s.1-4, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/153
  Autorzy: K. Macek, K[azimierz] Tomczykiewicz.
  Tytuł: Benign tumour as a rare cause of tarsal tunnel syndrome - case report.
  Czasopismo: Clinical Neurophysiology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 25, Suppl. 1, s. S162, P419, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: International Federation of Clinical Neurophysiology, Berlin, 2014.03.20
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  112/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A. Dobrowolski, M. Wierzbowski.
  Tytuł: Comparison of classical time analysis, wavelet and "cloud" methods in neurogenic and myogenic conditions.
  Czasopismo: Clinical Neurophysiology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 25, Suppl. 1, s. S70, P80
  Konferencja: International Federation of Clinical Neurophysiology, Berlin, 2014.03.20
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  113/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, N. Dąbrowska-Lubina.
  Tytuł: Ulnar nerve injuries in Guyon canal: a report of 20 cases.
  Czasopismo: Clinical Neurophysiology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 25, Suppl. 1, s. S251, P780
  Konferencja: International Federation of Clinical Neurophysiology, Berlin, 2014.03.20
  ISSN: 1388-2457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  114/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, G. Tacikowska, M. Rzeski, P. Nadratowski.
  Tytuł: Badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 245-275, il.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Polineuropatie w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł równoległy: Polyneuropathy in general practice.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2014 : T. 21, nr 2, s. 211-215, tab., bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Neurologia / Adam Stępień, prof. dr hab. n. med.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/153
  Autorzy: Marta A. Durka-Kęsy, Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Marzena Maciągowska-Terela, Adam Stępień.
  Tytuł: Czas trwania objawów zespołu cieśni kanału nadgarstka do postawienia rozpoznania.
  Tytuł równoległy: The duration of the symptoms of carpal tunnel syndrome to the diagnosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 222, s. 338-340, bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  117/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Żanna Pastuszak, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Zespół sztywności uogólnionej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Stiff person syndrome - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 211, s. 28-30, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  118/153
  Autorzy: K[atarzyna] M. Macek, K[azimierz] T. Tomczykiewicz.
  Tytuł: Łagodny guz jako rzadka przyczyna zespołu kanału stępu - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r.: Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 227
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A. Dobrowolski.
  Tytuł: Porównanie ilościowego badania elektromiograficznego z metodą falkową oraz metodą analizy zapisu wysiłkowego zwrotów/amplitudy w ocenie stanu mięśni zdrowych oraz w uszkodzeniach biogennych i neurogennych.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 229-230
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/153
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, N[atalia] Lubina.
  Tytuł: Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyona - opis 20 przypadków.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 230
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, A. Dobrowolski.
  Tytuł: Czy metody automatycznej analizy badania EMG mogą zastąpić lekarza w procesie diagnostycznym?
  Tytuł równoległy: Does the automated EMG analysis can replace a physician in the diagnostic process?
  Czasopismo: Family Medicine & Primary Care Review
  Szczegóły: 2015 : T. 17, nr 4, s. 357-351, tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  122/153
  Autorzy: B. Wójtowicz, A. Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Fall detector using discrete wavelet decomposition and SVM classifier.
  Czasopismo: Metrology and Measurement Systems
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 2, s. 303-314, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0860-8229
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.140
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  123/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Choroby mitochondrialne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 281-285, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Dystrofie mięśniowe.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 250-266, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Kanałopatie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 267-277, il., tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Kostniejące zapalenie mięśni.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 298-299
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Kurcze i sztywność mięśni.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 300-303
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Mioglobinuria.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 286-289, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Miopatie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 233-239, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Miopatie wrodzone.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 278-280, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Miopatie zapalne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 290-297, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Neuralgia amiotroficzna splotu lędźwiowo-krzyżowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Amyothropic neuralgy of lumbosacral plexus - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 224, s. 104-106, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  133/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Adam Stępień, J. Kordowska.
  Tytuł: The occurrence of tumors of the central nervous system in a clinical observation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 224, s. 88-92, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  134/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Zespół post-polio - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Post-polio syndrome - a case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 229, s. 37-39, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  135/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch.
  Tytuł: Blood count in patients with multiple sclerosis treated with mitoxantrone in short time observation.
  Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research
  Szczegóły: 2016 : Vol. 73, nr 5, s. 1369-1373, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0001-6837
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.745
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  136/153
  Autorzy: A. Dobrowolski, M. Suchocki, Kazimierz Tomczykiewicz, E. Majda-Zdancewicz.
  Tytuł: Classification of auditory brainstem response using wavelet decomposition and SVM network.
  Czasopismo: Biocybernetics and Biomedical Engineering
  Szczegóły: 2016 : Vol. 36, nr 2, s. 427-436, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: The research was financed with own funds of the Military University of Technology, Warsaw, Poland and the Military Institute of Health Service, Warsaw, Poland.
  ISSN: 0208-5216
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.031
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  137/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Adam Stępień.
  Tytuł: Cardiac effects of mitoxanthrone therapy in patients with multiple sclerosis.Wpływ leczenia mitoksantronem na serce u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 74, nr 4, s. 380-384, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2015 Sep 28.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  138/153
  Autorzy: Marta A. Durka-Kęsy, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Żanna Pastuszak.
  Tytuł: Zespół cieśni kanału nadgarstka - narastający problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Carpal tunnel syndrome - increasing clinical problem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 2, s. 184-187, bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Przygotowanie przedoperacyjne do drobnych zabiegów u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
  Tytuł równoległy: Preparation of patients with neuromuscular diseases before minor surgical procedures.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2016 : T. 11, nr 5, s. 14-16, bibliogr 3 poz. [s. 50], sum.
  Uwagi: Epub 2016.09 ; Autor korespondencyjny: Kazimierz Tomczykiewicz
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu chorób psychiatrycznych i neurologicznych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of repetitive transcranial magnetic stimulation effectiveness in treatment of psychiatric and neurologic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 240, s. 388-392, bibliogr. 49. poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  141/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Rola mitoksantronu w leczeniu postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego.
  Tytuł równoległy: Mitoxantrone role in treatment of primary progressive multiple sclerosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 235, s. 66-69, bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  142/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu kręczu karku.
  Tytuł równoległy: Cervical dystonia treatment with botulin toxin.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 242, s. 107-110, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  143/153
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w przebiegu chemioterapii raka jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie.
  Tytuł całości: W: Rak jelita grubego: Diagnostyka i Leczenie, Standardy - Teraźniejszość i Przyszłość, Serock, 03-05 marca 2016 r. : Książka abstraktów
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2016
  Strony: s. 46
  ISBN: 978-83-938491-3-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Joanna Kordowska, Dariusz Galbarczyk, Jarosław Świstak.
  Tytuł: Limbic encephalitis - a report of four cases.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 2, s. 213-217, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 8 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.787
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  145/153
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, A. Sciuk, Kazimierz Tomczykiewicz, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Comparison of spoiled gradient recalled acquisition and spin echo magnetic resonance images in detection of pituitary ACTH secreting adenoma [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-15, ePoster B-1214, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  146/153
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Grzegorz Zieliński, Kazimierz Tomczykiewicz, A. Sciuk.
  Tytuł: Diagnostic value of diffusion tensor imaging in amyotrophic lateral sclerosis patients [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-9, ePoster C-0564, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  147/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Dariusz Galbarczyk, Agnieszka Rolewska.
  Tytuł: Post-polio syndrome. Cases report and review of literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 2, s. 140-145, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Feb 3 ; Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.817
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  148/153
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Renata Piusińska-Macoch, Joanna Klimczuk, Agnieszka Rolewska, Dariusz Galbarczyk.
  Tytuł: Choroba Creutzfeldta-Jakoba - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Patient with Creutzfeld-Jakob disease - a case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 248, s. 84-86, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2017 Feb 20.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  149/153
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Kazimierz Tomczykiewicz, Bartłomiej Grala, Sylwia Wiśniewska, Joanna Cegielska, Józef Mróz.
  Tytuł: Naczyniak płodowy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Angioblastoma in the cervical segment of the spinal cord - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 143-146, bibliogr 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  150/153
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Karol Makowski, Adam Olszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Krawczyk, Józef Mróz.
  Tytuł: State-of-the-art approach towards magnetic resonance imaging of the nervous system structures in patients with cardiac implantable electronic devices.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 6, s. 652-656, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 20 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  151/153
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Józef Mróz, Kazimierz Tomczykiewicz, Małgorzata Banak, Sylwia Wiśniewska, S. Szymańska, Alicja Rączka.
  Tytuł: Influence of rehabilitation on the blood serum BDNF concentration in multiple sclerotic patients.
  Czasopismo: Journal of Neurology and Neuroscience
  Szczegóły: 2019 : Vol. 10, s. 29
  Konferencja: EuroSciCon, Tokyo, 2019.06.17
  ISSN: 2171-6625
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/153
  Autorzy: Jacek Staszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Anna Piusińska-Macoch, Adam Stępień.
  Tytuł: Prevalence and extent of right-to-left shunt on contrast-enhanced transcranial Doppler in patients with chronic hyperventilation syndrome: results of a case-control study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2019 : Vol. 53, nr 1, s. 90-94, bibliogr. 25 poz., sum
  Uwagi: Epub 2019 Jan 7 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.025
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  153/153
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Józef Mróz, Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej w praktyce neurologa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Internal carotid artery dissection in the neurpologist's practice - a case study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2021 : T. 49, nr 289, s. 19-22, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.02.24 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM