WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TYLMAN DONAT
Liczba odnalezionych rekordów: 147Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/147
Autorzy: D[onat] Tylman, J. Woroniecki.
Tytuł: Doraźne wyniki kompleksowego leczenia balneo-usprawniającego w Ciechocinku u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian w stawach biodrowych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1970 : 15, 3-4, 207-212, 7 tab.
Uwagi: Referaty wygłoszone na Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom balneorehabilitacji narządów ruchu, która odbyła się w Lądku Zdroju w dniach 3,4,5 X 1969 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Symptomatologia bólów w kręgozmykach.
Tytuł równoległy: Symptomatology of pain in spondylolisthesis.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1976 : 41, 4, 373-377, 4 ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Uwagi na temat etiopatogenezy kręgozmyków.
Tytuł równoległy: Remarks on the etiopathogenesis of spondylolisthesis.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1976 : 41, 4, 367-371, 3 ryc., bibliogr. 9 poz.,rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Waldemar Krauze, Zofia Solecka.
Tytuł: Uwagi o metodzie zewnętrznego docisku w leczeniu powikłań zrostu kostnego.
Tytuł równoległy: Remarks on the external compression method in the treatment of complicated bone union.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1976 : 41, 2, 129-135, 10 ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Andrzej Kalewski, Stefan Błachnio.
Tytuł: Własne spostrzeżenia nad operacyjnym leczeniem kręgozmyków.
Tytuł równoległy: Observations on surgical treatment of spondylolisthesis.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1976 : 41, 5, 535-544, 6 ryc., 2 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Waldemar Krauze, Zofia Solecka.
Tytuł: Wyniki leczenia aparatami kompresyjno - dystrakcyjnymi powikłań po złamaniach kości długich.
Tytuł równoległy: Treatment of complications after fractures of long bones by means of compression - distraction apparatuses an apprisal.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1976 : 41, 3, 249-254, 7 ryc., 3 tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/147
Autorzy: Donat Tylman, Czesław Patyk, Stanisław Fiałkowski, Waldemar Krauze, Andrzej Dzik.
Tytuł: Uwagi na temat postępowania w wielomiejscowych i wielonarządowych obrażeniach narządu ruchu na podstawie krytycznej analizy wyników leczenia w szpitalach wojskowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 8, 444-448
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/147
Autorzy: Donat Tylman, Czesław Patyk, Waldemar Krauze, Stanisław Fiałkowski, Jan Gliszczyński.
Tytuł: Wielomiejscowe obrażenia narządu ruchu (w Materiale Szpitali Wojskowych w latach 1970-1974).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 8, 452-455, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Wiesław Siwek, Czesław Patyk.
Tytuł: Czynnościowe leczenie złamań bliższej nasady kości piszczelowej.
Tytuł równoległy: Functional treatment of fractures of the proximal epiphysis of tibia.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1977 : 42, 5, 469-475, 4 ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Kazimierz Rąpała.
Tytuł: Walgizacyjna osteotomia międzykrętarzowa w leczeniu stawów rzekomych szyjki kości udowej.
Tytuł równoległy: Intertrochanteric osteotomy increasinginclination angle in treatment of pseudoarthrosis of the neck of femur.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1977 : 42, 4, 383-390, 5 ryc., bibliogr. 38 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała.
Tytuł: Zmiany narządu ruchu w nerwiakowłókniakowatości.
Tytuł równoległy: Changes within the locomotor system in neurofibromatosis.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1977 : 42, 6, 645-652, 7 ryc., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/147
Autorzy: Donat Tylman, Czesław Patyk.
Tytuł: Porównawcza analiza sposobów i wyników leczenia wielomiejscowych urazowych obrażeń wielonarządowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 8, 495-503, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/147
Autorzy: Donat Tylman, Piotr Kozłowski, Kazimierz Rąpała.
Tytuł: Etiologia zmian zwyrodnieniowo - zniekształcających stawów biodrowych w ocenie radiologicznej.
Tytuł równoległy: Aetiology of degenerative - deforming hip joint changes in radiological analysis.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1977 : 41, 6, 399-403, 7 il., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/147
Autorzy: Donat Tylman, Czesław Patyk, Kazimierz Rąpała, Wiesław Siwek.
Tytuł: Dalsze spostrzeżenia nad czynnościowym leczeniem złamań w obrębie stawów kolanowych i skokowo - goleniowych.
Tytuł równoległy: Further observations concerning the functional treatment of fractures within knee and ankle.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1978 : 43, 1, 15-22, 5 ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/147
Autorzy: Donat Tylman, Konstanty Mrożek, Antoni Puchalski.
Tytuł: Wyprostne, mięśniowopochodne zesztywnienie kręgosłupa.
Tytuł równoległy: Erectile, muscle - derived stiffness of the spine.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1978 : 43, 2, 185-189, 5 ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Operacyjne leczenie złamań szyjki kości udowej z cięcia tylnego - modyfikacja własna.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of fractures of the neck of femur through posterior approach - own modification.
Źródło ogółem lub miejsce: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1978, 43(3)
Strony: : 213-219, 8 il., bibliogr. 17 poz. rez., sum.
Polskie hasła przedmiotowe:

17/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: XX lat działalności Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej im, gen. dyw. prof. dr. med. B. Szareckiego w Warszawie.
Tytuł równoległy: 20 years of existence of the departement of Traumatic Surgery and Orthopaedics, Postgraduate Medical .
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 7-8, 356-358, sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Nietypowe całkowite alloplastyki stawów biodrowych.
Tytuł równoległy: Atypical total hip joint alloplasty.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 7-8, 400-405, ryc. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/147
Autorzy: Andrzej Dzik, Donat Tylman, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Obraz radiologiczny złamań kręgosłupa szyjnego.
Tytuł równoległy: Radiological pattern of cervical spine fractures.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 523-532, ryc. bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Ogólna ocena całkowitych alloplastyk stawów biodrowych w oparciu o spostrzeżenia Instytutu Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii.
Tytuł równoległy: General evaluation of total hip joint alloplasty on the basis of observations in the Institute os Traumatic Surgery, Orthopaedics and Neurosurgery.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 7-8, 414-416, sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Wskazania do całkowitych alloplastyk stawów biodrowych i stosowana technika operacyjna.
Tytuł równoległy: Indications to total hip joint alloplasty and the surgical technique used.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 7-8, 359-364, sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Całkowita alloplastyka stawów biodrowych z plastyką dachu panewki.
Tytuł całości: W: Materiały XXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań 6-8.V.1978
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 171-175, il.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/147
Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Rudnicki, Andrzej Dzik.
Tytuł: Potyliczno-szyjne usztywnienie kręgosłupa.
Tytuł całości: W: Materiały XXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 6 - 8 maja 1978, Poznań
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 202-208, 12 il., tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Low friction arthroplasty of the hip. Theory and practice / Charnley John -Berlin-West, 1979 ; rec. Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 8, 736
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

25/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Chirurgia : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Zdzisława Łapińskiego; aut. Stanisław Adamski, Juliusz Borejko, Stanisław Chróścicki, Roman Drews, Irena Giżycka, Andrzej Karwowski, Janusz Kącki, Zdzisław Kieturakis, Tadeusz Koszarowski, Kazimierz Lewicki, Z. Łapiński, Jan Meyza, Jan Moll, Jan Nielubowicz, Jan Oszacki, Wanda Poradowska, Jerzy Potocki, Stefania Reszke, Andrzej Sankowski, Irena Arendt-Sierpińska, Lucjan Stępień, Stanisław Szyszko, Tadeusz oczko, Donat Tylman, Hubert Uszyński, Stefan Wesołowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: 763 s. , il. ; 20 cm
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

26/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Alloplastyka stawu biodrowego o małej powierzchni tarcia. Teoria i praktyka. - Berlin, 1979, str. 376, ryc. 440 / [Aut.] John Charnley, rec. : Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 8, 736
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

27/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: The knee : ligament and articular. Cartilage injuries. Ed. By d. E. Hastings / rec. Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 7, 653-656
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

28/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Late reconstructives of injured ligaments of the knee / ed. K. P. Sxhultz. - Berlin 1978, str. 120 ryc. 42. - rec. : Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 8, 736-737
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

29/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Staw kolanowy : uszkodzenia więzadeł i chrząstki stawowej, 1978, str. 191, ryc. 139 / [Aut.] D. E. Hastings. - Rec. Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 7, 653-656
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

30/147
Autorzy: J. Kowalczyk, Krzysztof Rączka, Tadeusz Uchymiak, Wiesław Tuszyński, Donat Tylman.
Tytuł: Analiza wpływu struktury na własności mechaniczne i przydatność kliniczną płyt i śrub do zespalań kości produkcji Mikrohuta - Dąbrowa Górnicza.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1981 : 46, 3, 197-205, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/147
Autorzy: M. Dietrich, Donat Tylman, Paweł Kurowski.
Tytuł: Elastooptyczne metody badania naprężeń i wytężeń w obciążonych trójwymiarowych modelach kręgów (wybrane zagadnienia).
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1981 : 46, 2, 123- 127, il. bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Odległe wyniki operacyjnego leczenia złamań szyjki kości udowej metodą własną.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 564-570, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Operacyjne leczenie stawów rzekowych i złamań szyjki kości udowej ze współistniejącymi złamaniami wielomiejscowymi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 516-520, tab., ryc., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Technika operacyjnego leczenia złamań kości udowej metodą własną.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 436-442, ryc., bibliogr. 19 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/147
Autorzy: Marek Woynarowski, Jerzy Mastalerski, Donat Tylman, Jerzy Walecki.
Tytuł: Ocena porównawcza rutynowych badań radiologicznych, naczyniowych i tomografii komputerowej w diagnostyce guzów i guzopodobnych zmian kończyn.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
Szczegóły: 1981 : 45, 5, 261-266, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Czesław Patyk.
Tytuł: Operacyjne leczenie bólów krzyża.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 457-463, tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/147
Autorzy: M. Dietrich, Donat Tylman, Paweł Kurowski, Kazimierz Rąpała.
Tytuł: Elastooptyczna metoda wyznaczania naprężeń i stopnia zagrożenia zniszczeniem trójwymiarowego modelu kręgu.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1982 : 47, 1-2, 43-49, ryc., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/147
Autorzy: Donat Tylman, Jerzy Chomicz, Marian Pieliński.
Tytuł: Zachowawcze leczenie złamań kostek goleni.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1982 : 47, 5-6, 479-496, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/147
Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Fiałkowski.
Tytuł: Transtarokalna epifizjodeza i korekcja rozpórką Harringtona jako leczenie idiopatycznych skolioz wczesno - dziecięcych (doniesienie wstępne).
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1983 : 48, 4, 369-372, il., bibliogr., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/147
Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Fiałkowski.
Tytuł: Ocena przydatności transtorakalnej epifizjodezy i tylnego usztywnienia kręgosłupa w leczeniu skolioz wczesno-dziecięcych.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1983 : 48, 2, 133-137, ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/147
Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Obustronne jednoczasowe złamania głów kości ramiennych ze zwichnięciami w stawach barkowych w następstwie rażenia prądem elektrycznym.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 9-10, 557-561, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/147
Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Tuszyński, J. Kowalczyk.
Tytuł: Kliniczno-mechaniczna ocena trybologicznych właściwości prototypowej tytanowej endoprotezy stawu biodrowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 81-86, ryc., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/147
Autorzy: Janusz Daab, Henryk Jagiełło, Włodzimierz Kowalski, Marian Pieliński, Donat Tylman, Tomasz Żuk.
Tytuł: Wielomiejscowe urazowe obrażenia narządów ruchu.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1984 : 56, 1, 110-114
Uwagi: 50 Zjazd Chirurgów Polskich, Kraków, wrzesień 1980 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/147
Autorzy: D[onat] Tylman, Cz[esław] Patyk, W[iesław] Siwek.
Tytuł: Śródstawowe złamania w obrębie kolana ze znacznym przemieszczeniem powierzchni stawowych - sposoby postępowania leczniczego.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r
Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 30-39
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

45/147
Autorzy: D[onat] Tylman, Cz[esław] Patyk, W[iesław] Siwek.
Tytuł: Śródstawowe złamania w obrębie kolana ze znacznym przemieszczeniem powierzchni stawowych - sposoby postępowania leczniczego.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r. : Streszczenia - Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

46/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Konferencja okrągłęgo stołu nt. Urazowe uszkodzenia łokcia u dorosłych. [wypow.] Witold Szulc, Andrzej Wall, Kazimierz Molski, Artur Dziak, Marian Garlicki, Janusz Daab, Stanisław Piątkowski, Alfons Senger, Jerzy Jasiński, Donat Tylman, Jan Królewski, Mieczysław Baryluk, Zdzisław Salamon, Tadeusz Koszla, Stefan Bołoczko, Andrzej Gusta, Jerzy Kiwerski, Łódź 24-26.IX.1984. - [Łódź, 1984]
Tytuł całości: W: Materiały XXV Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Łódź
Adres wydawniczy: [Łódź, 1985]
Strony: s. 250-263
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/147
Autorzy: E. Pronicka, E. Wieczorek, H. Kulczycka, E. Rowińska, Donat Tylman, Irmina Pomierna, Stanisław Fiałkowski.
Tytuł: Podawanie fosforanów i 1-alfa-hydroksywitaminy d3 w okresie unieruchomienia pooperacynego u dzieci z rodzinną krzywicą hipofosfatemiczną.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1985 : 40, 35, 992-996, il., tab., bibliogr., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/147
Autorzy: Donat Tylman, Artur Dziak.
Tytuł: Traumatologia narządu ruchu. T. 1 / pod red. Donata Tylmana, Artura Dziaka; aut. Stanisław Czyrny [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1985
Strony: VIII,[2],580,[2] s. , , il. ; 25 cm ISBN 83-200-0935-9
Typ publikacji: RED
Polskie hasła przedmiotowe:

49/147
Autorzy: Donat Tylman, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Czynnościowe leczenie śródstawowych, wieloodłamowych złamań dalszego końca kości ramiennej.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1986 : 51, 6, 457-462, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Gojenie się złamania kości - aspekty biologiczne i wpływ czynników fizycznych .
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1986 : 51, 6, 433-446, ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Aktualne poglądy na temat leczenia złamań otwartych i postrzałowych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Jurata, 02-04 maja 1986 r
Adres wydawniczy: Jurata, 1986
Strony: s. 12-17
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

52/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Krzysztof Lisicki.
Tytuł: Osteosynteza minimalna w otwartych złamaniach trzonów kości goleni.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego - Jurata, 02-04 maja 1986 r
Adres wydawniczy: Jurata, 1986
Strony: s. 85-90
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

53/147
Autorzy: A[rtur] Dziak, Wojciech Dworczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Jacek Michałowski, Stanisław Rudnicki, Czesław Turski, Wiesław Tuszyński, D[onat] Tylman, Jerzy Węgrzyn.
Tytuł: Traumatologia narządu ruchu. T. 2 : cz. 1 / pod red. Donata Tylmana, Artura Dziaka ; [aut.] A. Dziak, Wojciech Dworczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Jacek Michałowski, Stanisław Rudnicki, Czesław Turski, Wiesław Tuszyński, Donat Tylman, Jerzy Węgrzyn.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1986
Strony: 440 [8] s. , il., tab., bibliogr. ; 26 cm
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

54/147
Autorzy: Donat Tylman, Zbigniew Orłoś, Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Nietypowe endoprotezoplastyki stawów biodrowych ze skróceniem i osteotomią kości udowych oraz z przedłużeniem trzpieni endoprotez gwoźdźami Kuntschera.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1987 : 52, 4, 277-283, ryc., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/147
Autorzy: Czesław Patyk, Donat Tylman, Jerzy Mastalerski, Wiesław Siwek.
Tytuł: Radiokinematograficzna ocena wczesnych etapów czynnościowego leczenia stawowych złamań w obrębie kolana.
Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Szczegóły: 1987 : T. 52, nr 4, s. 291-295, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/147
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, D[onat] Tylman, A[leksander] Badowski, Cz[esław] Patyk.
Tytuł: Taktyka postępowania w obrażeniach wielonarządowych i wielomiejscowych.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk 19-21 IX 1985
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: s. 151-159, tab.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/147
Autorzy: Jerzy Chomicz, Artur Dziak, Andrzej Kalewski, Wojciech Maria Kuś, Krzysztof Lisicki, Wojciech Marczyński, Jan Orłowski, Czesław Patyk, Marian Pieliński, W. Ramotowski, Kazimierz Rąpała, Donat Tylman.
Tytuł: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana, Artura Dziaka. - T. 2, Cz. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1987
Strony: [6], 421 s. , il. ; 24 cm
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

58/147
Autorzy: Donat Tylman, Czesław Patyk, Wiesław Siwek.
Tytuł: Śródstawowe złamania w obrębie kolana ze znacznym przemieszczeniem odłamów kostnych - sposoby postępowania leczniczego.
Tytuł równoległy: Intra-articular fractures of knee with significant displacament of bone fragments - methods of menagament.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1987 : 40, 8, 518-525, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

59/147
Autorzy: W[iesław] Romaniuk, D[onat] Tylman, K[rystyna] Stępień.
Tytuł: Kliniczne i doświadczalne badania zjawisk rotacji i torsji kręgów w bocznych skrzywieniach kręgosłupa.
Tytuł całości: W: Biomechanika kręgosłupa
Adres wydawniczy: Zielona Góra : 1988
Strony: s. 79-90, il., tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

60/147
Autorzy: W[iesław] Romaniuk, D[onat] Tylman, K[rystyna] Stępień.
Tytuł: Wpływ rotacji odcinkowej na kątową wielkość bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci leczonych operacyjnie sp. Harringtona - badania kliniczne i doświadczalne.
Tytuł całości: W: Biomechanika kręgosłupa
Adres wydawniczy: Zielona Góra : 1988
Strony: s. 91 - 102, il., bibliogr. 7 poz., tab.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

61/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Traumatologia narządów ruchu. T. 1-2 / pod red. Donata Tylmana, Artura Dziaka. Warszawa : 1985-1987 ; rec. S. Piątkowski.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1988 : 53, 4, 337-338
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

62/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Zasłużony lekarz PRL (Prof. dr hab. med. Donat Tylman).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 5-6, 399-400, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/147
Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Czyrny.
Tytuł: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maj 1987 rok
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod reakcją Donata Tylmana, Stanisława Czyrnego.
Adres wydawniczy: Kraków : Wojskowy Szpital Kliniczny, 1990
Strony: [2], 168 s., [8] k. tabl. , il. , 21 cm. , bibliogr. przy ref.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

64/147
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Aparatura i sprzętowe potrzeby ortopedii i traumatologii.
Tytuł całości: W: Materiały Konferencji nt. Potrzeby służby zdrowia w zakresie techniki. Warszawa, NOT 1990. .
Strony: s. 1-4
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

65/147
Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Wiesław Tuszyński, Lesław Karaś.
Tytuł: Zasady postępowania w ostrej pourazowej niestabilności stawu kolanowego wynikające z oceny wyników leczenia w szpitalach górniczych i wojskowych.
Tytuł całości: W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Elbląg 1989. , 1990.
Strony: s. 16-18
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

66/147
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Irmina Pomierna, Krystyna Stępień.
Tytuł: Operacyjne leczenie krzywic hypofosfatemicznych, rodzinnych.
Tytuł całości: W: Materiały XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, Szczecin 1990
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1990]
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

67/147
Autorzy: Wiesław Tuszyński, Donat Tylman.
Tytuł: Całkowita endoproteza stawu biodrowego typ T-T1.
Tytuł całości: W: Pamiętnik VII Konferencji Ortopedów WP. Łódź, 12-14 wrzesień 1990.
Adres wydawniczy: 339 -
Strony: s. 161-162
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

68/147
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, S. Czyrny, Krystyna Stępień.
Tytuł: Złamania piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa stabilizowane operacyjnie.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 26-29
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/147
Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek.
Tytuł: Long-term results of functional treatment in intraarticular knee fractures and multifragment fractures of the shaft of femurs.
Czasopismo: Clinical Orthopaedics and Related Research
Szczegóły: 1991, nr 272, s. 114-121, il., tab., bibliogr. 13 poz.
ISSN: 0009-921X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.684
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  70/147
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman.
  Tytuł: Operacyjne leczenie idiopatycznych martwic głów kości udowych u dorosłych z użyciem przeszczepów allogennych zamrożonych.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of idiopathic femoral head necrosis in adults by means of allogenous bone grafts.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 692-696, il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/147
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman.
  Tytuł: Idiopatyczna martwica głów kości udowych u dorosłych - leczenie operacyjne.
  Tytuł całości: W: Materiały naukowe XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (z udziałem gości zagranicznych), Szczecin, 20-22 września 1990. T. 3
  Adres wydawniczy: Szczecin, 1991
  Strony: s. 40-44, il., bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: - 28 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin, 20-22.09.1990.
  Typ publikacji: PPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/147
  Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych i powikłanych urazowych złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego - Technika operacyjna i wyniki. Stabilizacja operacyjna kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego.
  Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum. Lublin 1991 . .
  Strony: s. 43-48
  Typ publikacji: PPZ

  73/147
  Autorzy: Donat Tylman, Irmina Pomierna, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Operacyjne leczenie krzywic hipofosfatemicznych rodzinnych.
  Tytuł całości: W: Materiały VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Wrocław 11-13 września 1991. .
  Strony: s. 83-88
  Typ publikacji: ZSZ

  74/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Uwagi na temat leczenia wielomiejscowych obrażeń narządów ruchu.
  Tytuł całości: W: Materiały VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Wrocław 11-13 września 1991
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1991
  Strony: s. 117-122
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/147
  Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Krzysztof Lisicki, Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Chomicz, Wojciech Dworczyński, Andrzej Dzik, Michał Ziółek, Jan Fabisiewicz, Witold Szykuła.
  Tytuł: Wielomiejscowe obrażenia narządów ruchu leczone w szpitalach wojskowych w latach 1986-1990.
  Tytuł całości: W: Materiały VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Wrocław 11-13 września 1991
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1991
  Strony: s. 123-132
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Tuszyński, Ryszard Włodarczyk.
  Tytuł: Powikłania po endoprotezoplastyce bezcementowej.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatogicznego, Warszawa, 13-15.X.1988
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: s. 109-111
  Typ publikacji: PPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Ocena zgodności obrazu śródoperacyjnego z objawami klinicznymi uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Comparison of clinical manifestations and intraoperative picture in the injuries of knee menisci / [Aut.] Przemysław Minta, Edward Piotrowski; koment. D. Tylman, T. Tylman, Przemysław Minta.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1991 : 63, 4, 347-350, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Stopień zaniku tkanki kostnej w wyniku starczej osteoporozy a biomechaniczny typ złamania krętarzowego / [Aut.] Wiesław Gołąb, Dariusz Siwiński, Wojciech Twardosz, Leszek Sikorski, koment. Donat Tylman.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1991 : 63, 11, 1039-1045, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/147
  Autorzy: Kazimierz Rąpała, Donat Tylman, Krystyna Stępień, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Operacyjne leczenie krzywic hipofosfatemicznych rodzinnych.
  Tytuł równoległy: Operative treatment of familial hypophosphatemic rickets.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 57, 4,5,6, 287-290, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krystyna Stępień, Irmina Pomierna, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Kliniczne spostrzeżenia nad leczeniem skolioz wczesnodziecięcych rozsuwną rozwórką RRC-2.
  Źródło ogółem lub miejsce: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1992, 57(1)
  Strony: s. 62-65
  Język publikacji: PL

  81/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Irmina Pomierna, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Własne spostrzeżenia nad leczeniem skolioz dziecięcych i dorastających rozwórką Harringtona.
  Źródło ogółem lub miejsce: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1992, 57(1)
  Strony: s. 112-115
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  82/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krystyna Stępień, Irmina Pomierna, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Kyfoskoliozy wrodzone kostno-oichodne - problemy leczenia operacyjnego.
  Źródło ogółem lub miejsce: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1992, 57(supl.1)
  Strony: s. 44-47
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  83/147
  Autorzy: Donat Tylman, Irmina Pomierna, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Kyfoskoliozy wrodzone kostnopochodne, problemy leczenia operacyjnego.
  Tytuł całości: W: Materiały XXIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Gdańsk, 17-18 wrzesień 1992. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  84/147
  Autorzy: S. Jakubiak, Wiesław Romaniuk, Donat Tylman.
  Tytuł: Środki techniczne do pomiaru sił korekcyjnych oraz operacyjnego leczenia bocznych skrzywień i urazów kręgosłupa.
  Tytuł równoległy: Technical devicesnfor the measurement of the correction forces treatment of scoliosis and lesions to the spine.
  Czasopismo: Probl. Tech. Med.
  Szczegóły: 1992 : 23, 3-4, 141-151, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Leczenie chorych z pourazowymi obrażeniami narządów ruchu.
  Źródło ogółem lub miejsce: Zesz. Szkol. ZUS, 1992, (2)
  Strony: s. 69-88
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  86/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Częściowa synowektomia stawu kolanowego.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 530-531
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  87/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Klinowe tylne wycięcie kręgów L4 - L5 w wieloodłamowym zastarzałym tylnym zwichnięciu kręgosłupa z niedowładami kończyn dolnych.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 79-81
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  88/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Operacyjne leczenie młodzieńczej kifozy - choroby Scheuermanna.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 88 - 90
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  89/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Osteotomie jako zabiegi profilaktyczne w zmianach zwyrodnieniowych stawów biodrowych.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 456-465
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  90/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Przednio-boczne odbarczenie rdzenia, poprawa osi kręgosłupa czasowa stabilizacja i usztywnienie.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 93-97
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  91/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Uruchomienie całkowicie zablokowanego stawu biodrowego w chorobie Otto-Chrobaka III.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 467-468
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  92/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Wrodzony brak stawu biodrowego.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 418-422
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  93/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Zaniedbane wrodzone biodro szpotawe - własna osteotomia geometryczna.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 425-426
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  94/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Zgięciowo-przywiedzeniowy przykurcz stawu biodrowego po nieudanym operacyjnym leczeniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej.
  Tytuł całości: W: Chirurgia ortopedyczna / aut. A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993.
  Strony: s. 430-432
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  95/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Martwica podchrzęstna głowy kości udowej.
  Tytuł całości: W: Chirurgia Ortopedyczna / aut. A.Gruca. Warszawa, 1993
  Adres wydawniczy: 343 -
  Strony: s. 481-482
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  96/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Czynnościowe leczenie chorych po odtwórczych zabiegach ortopedycznych.
  Tytuł całości: W: Chirurgia Ortopedyczna. T. 3 / [aut.] A. Gruca
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: s. 10-19, ryc.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/147
  Autorzy: Donat Tylman, Artur Dziak.
  Tytuł: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
  Tytuł całości: W: Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 1993
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1994
  Strony: s. 292-300
  Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Odległe wyniki leczenia ostrych uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Long-term results of the treatment of anterior cruciate ligament acute tears.
  Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 59, supl. 3, s. 140-145, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Operacyjnie leczenie kręgozmyków u dzieci - modyfikacja własna.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 13-19
  Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Zegrze, 15-17 września 1993
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek.
  Tytuł: Rehabilitacja dorosłych chorych z urazowymi obrażeniami kończyn.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 145-150
  Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów WP, Zegrze, 15-17 września 1993
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Taktyka postępowania ortopedycznego w leczeniu urazów wielonarządowych i wielomiejscowych (mnogich) obrażeń narządów ruchu.
  Tytuł równoległy: Tactics of orthopaedic management in the treatment of traumatic multiorgan and multisite (multiple) injuries to the locomotor organs.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 3-11, tab., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/147
  Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Sławomir Wysocki.
  Tytuł: W sprawie operacyjnego leczenia stawów rzekomych po złamaniach podkrętarzowych kości udowej.
  Tytuł całości: W: Materiały XI Konferncji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Dęblin, maj 1994. .
  Typ publikacji: ZSZ

  103/147
  Autorzy: Donat Tylman, Artur Dziak.
  Tytuł: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
  Tytuł całości: W: Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 1994
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995
  Strony: s. 347-357, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Dymara.
  Tytuł: Ocena skuteczności przeciwzapalnej Apranaxu 550 i Voltarenu 50 po operacjach artroskopowych stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Assessment of anti-inflammatory effectiveness of Apranax 550 and Voltaren 50 after knee joint arthroscpic operations.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1995 : 48, 5-9, 100-104, 5 il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  105/147
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman.
  Tytuł: Analiz perestrojki i kliniceskoj prigodnosti biostaticnych kostnych zamorozennych i radiacionno obrabotannych allotrancplantatov.
  Tytuł całości: W: Aktualnye voprosy detskoj ortopedii. Materialy I Naucno-Prakticeskoj Konferencii Detskich Ortopedov-Travmatologov Belarusi, 21-22 Centiabria 1995 g
  Adres wydawniczy: Minsk, 1995
  Strony: s. 98-99
  Uwagi: - Naukowa konferencja dziecięcych ortopedów i chirurgów urazowych nt. aktualnych zagadnień dziecięcej ortopedii, Mińsk, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Etapnoje operativnoje lecenije detej co ckoliozom s primeneniem ustrojstva RRC-2.
  Tytuł całości: W: Aktualnye voprosy detskoj ortopedii. Materialy I Naucno-Prakticeskoj Konferencii Detskich Ortopedov-Travmatologov Belarusi 21-22 Centiabria 1995 g
  Adres wydawniczy: Minsk, 1995
  Strony: s. 107
  Uwagi: Naukowa konferencja dziecięcych ortopedów i chirurgów urazowych nt. aktualnych zagadnień dziecięcej ortopedii, Mińsk, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: BE
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Bóle krzyża.
  Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne. T. 1 / pod red. A. Wojtczaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: s. 65-76
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Ostre pourazowe obrażenia stawu kolanowego.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1995, supl., 1-2
  Uwagi: 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Lublin - Dęblin, 11-13 maja 1994.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/147
  Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Sławomir Wysocki.
  Tytuł: W sprawie operacyjnego leczenia stawów rzekomych po złamaniach podkrętarzowych kości udowej.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1995, supl., 91-99, ryc.
  Uwagi: 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Lublin - Dęblin, 11-13 maja 1994.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Wprowadzenie do tematu : "Ostre pourazowe obrażenia stawu kolanowego".
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1995, supl., 1-2
  Uwagi: - 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Lublin - Dęblin, 11-13 maja 1994.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Wyniki leczenia czynnościowego złamań krętarzowych oraz złamań wieloodłamowych i wielopoziomowych kości udowej.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1995, nr 1, s. 53-61, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Odległe wyniki czynnościowego leczenia złamań kości długich, złamań stawowych i zwichnięć stawów.
  Tytuł równoległy: Late results of functional treatment of fractures of long bones, intraarticular fractures and articular luxations.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 647-653, tab., bibliogr. 31 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/147
  Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Wojciech Marczyński, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Operacyjne nastawianie niestabilnych złamań kręgosłupa z odbarczeniem rdzenia i stabilizacją wewnętrzną.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 14-16, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/147
  Autorzy: Donat Tylman, Michał Ziółek, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne i wyniki leczenia nieswoistych zapaleń kręgosłupa.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 9-13, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Grzegorz Ratyński, Tomasz Sowiński.
  Tytuł: Zbiorcza analiza obrażeń narządu ruchu w latach 1985-1994.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 38-40, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Tuszyński, Ryszard Włodarczyk.
  Tytuł: Powikłania śródoperacyjne oraz pooperacyjne wczesne i późne.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatogicznego, Warszawa, 13-15.X.1988
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: s. 38-41
  Uwagi: - 27 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Warszawa, 13-15.10.1988.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Ziółek.
  Tytuł: Odległe wyniki czynnościowego leczenia złamań śródstawowego bliższego końca kości piszczelowej.
  Tytuł równoległy: Late results of functional treatment of intra-articular fractures of the proximal end of the tibia.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 1995 : 9, 3, 23-30, tab., bibliogr. 12 poz., sum
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Wyniki leczenia czynnościowego złamań kości ramiennej.
  Tytuł równoległy: Results of functional treatment of humerus fractures.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 1995 : 9, 3, 15-21, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa / Donat Tylman.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. SEVERUS, 1995
  Strony: 166 s. , il., tab. ; 24 cm.
  ISBN: 83-901505-0-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Taktyka postępowania w uszkodzeniach wielomiejscowych narządu ruchu i wielonarządowych.
  Tytuł równoległy: Strategy of treatment in multiple skeletal and visceral injuries.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 61, supl. 2: Pamiętnik XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 19-21 września 1996 r. : urazy wielomiejscowe narządów ruchu, 31-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: 31 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 09.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/147
  Autorzy: D[onat] Tylman, M[ichał] Ziółek, W[ojciech] Marczyński.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne i wyniki leczenia nieswoistych zapaleń kręgosłupa.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 60, supl. 1: Materiały Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 101-106, ryc., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 10 Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Olsztym-Waplewo, 1995.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/147
  Autorzy: D[onat] Tylman, A[ndrzej] Kalewski, W[ojciech] Marczyński, K[rystyna] Stępień.
  Tytuł: Wyniki operacyjnego nastawiania złamań kręgosłupa z odbarczeniem rdzenia i stabilizacją wewnętrzną.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 60, supl. 1: Materiały X Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, 27-30, ryc., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 10 Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego, Olsztyn-Waplewo (PL), 1995
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Etiopatogeneza zaburzeń zrostu tkanki kostnej.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1996, supl., 4-9, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Gliwice, 21-23.05.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krystyna Stępień, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Operacyjne leczenie wrodzonego wysokiego ustawienia łopatki.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1996, supl., 118-121, ryc., tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Gliwice, 21-23.05.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Ziółek, Janusz Płomiński, Andrzej Dzik, Wojciech Hytroś.
  Tytuł: Zastosowanie Clexane w profilaktyce zmian zakrzepowo-zatorowych po endoprotezoplastyce dużych stawów.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1996, supl., 95-99, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Gliwice, 21-23.05.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Mariusz Barański.
  Tytuł: Złamania kości powikłane zapaleniem.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1996, supl., 10-15, tab., ryc., bibliogr. 8 poz
  Uwagi: 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Gliwice, 21-23.05.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/147
  Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Z. Rudnicki.
  Tytuł: Urazowe uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana i A. Dziaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 620-684
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/147
  Autorzy: W. Ramotowski, Donat Tylman, Artur Dziak, Krzysztof L. Lisicki, Jerzy Chomicz.
  Tytuł: Uszkodzenia goleni.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana i A. Dziaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 676-762
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/147
  Autorzy: Donat Tylman, Artur Dziak.
  Tytuł: Uszkodzenia łokci.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana i A. Dziaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 121-190
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Wskazania do wymiennej plastyki stawów w uszkodzeniach pourazowych.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana i A. Dziaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 574-591
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/147
  Autorzy: Donat Tylman, Artur Dziak.
  Tytuł: Zasady postępowania w pourazowych uszkodzeniach narządu ruchu.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana i A. Dziaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 123-202
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Stanisław Rudnicki, Jerzy Chomicz, Andrzej Kalewski, Krzysztof Kwiatkowski, Wiesław Tuszyński, Krzysztof Lisicki.
  Tytuł: Traumatologia narządu ruchu.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - 2 t
  Strony: 720 s. , il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 846 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]) ; 24
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/147
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman, Janusz Komender.
  Tytuł: Long-term follow up after transplantation of frozen and radiation sterilized bone grafts.
  Czasopismo: Annals Transplantation
  Szczegóły: 1997 : Vol. 2, nr 1, s. 64-66, bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Marczyński
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  134/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Podsumowanie obrad XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 69, supl. 2, s. 118-120
  Konferencja: Oddział Ortopedyczny Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1995
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Grzegorz Ratyński, Tomasz Sowiński.
  Tytuł: Urazy narządu ruchu w materiale własnym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 69, supl. 2, s. 72-74, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Oddział Ortopedyczny Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
  Konferencja: Oddział Ortopedyczny Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy bBydgoszcz$, 1995
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/147
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Andrzej Kalewski, Wiesław Siwek.
  Tytuł: Wczesne spostrzeżenia nad stosowaniem instrumentarium Klugera w stabilizacji kręgosłupa.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 69, supl. 2, s. 68-71, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Oddział Ortopedyczny Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1995
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Ortopedia i traumatologia narządów ruchu.
  Tytuł całości: W: Medycyna doświadczalna i kliniczna w II połowie XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Janusza Komendera ; Wydział VI Nauk Medycznych PAN
  Adres wydawniczy: Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", 1997
  Strony: s. 119-124
  ISBN: 83-85618-31-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/147
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman, J. Komender.
  Tytuł: Bone transplantation using frozen irradiated bone allografts : clinical effectiveness related to the age of the patient.
  Czasopismo: Tissue and Cell Report
  Szczegóły: 1997 : 4, 1, 29-32, 3 fig., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/147
  Autorzy: W[ojciech] Marczyński, D[onat] Tylman, J. Komender.
  Tytuł: Biological aspects of fusion of the spine post operative treatment.
  Tytuł całości: W: 3rd Congress Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologia "Update in Spinal Cord Trauma : Basic Research - Diagnosis - Treatment - Rehabilitation, Zurich, Switzerland, August 27-29, 1998 : Abstarcts
  Adres wydawniczy: [Zurich, 1998]
  Strony: s. 58
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/147
  Autorzy: Donat Tylman, Krystyna Stępień, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Choroba Sprengla - wyniki leczenia operacyjnego.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 63, supl. 3, 172-173
  Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, Łódź, 24-26.09.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Biologiczne podstawy czynnościowego leczenia złamań.
  Tytuł całości: W: Czynnościowe leczenie złamań.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Donata Tylmana
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998
  Strony: s. 7-41, il., bibliogr. 21 poz.
  Uwagi: [rozdział 1]
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  ISBN: 83-200-2233-9
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, ISSN 0137-4974 ; 42
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/147
  Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski.
  Tytuł: Kostno-mięśniowe przeszczepy strzałki w leczeniu zaburzeń zrostu kości piszczelowej. : (I część wprowadzająca do tematu)
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1998, supl., s. 190-207, il., bibliogr. 22 poz.
  Konferencja: 107 Szpital Wojskowy w Wałczu, Wałcz, 1997.05.15
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Mechaniczne założenia w operacyjnym leczeniu złamań kręgosłupa.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1998, supl., s. 1-8
  Konferencja: Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, Kraków-Zakopane, 1998.05.20
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych i powikłanych złamań kręgosłupa.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of unstable and complicated spinal fractures.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 5-13, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Czynnościowe leczenie złamań.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod redakcją Donata Tylmana.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998
  Strony: 207 s. , il. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  ISBN: 83-200-2233-9
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, ISSN 0137-4974 ; 42
  Typ publikacji: RED
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/147
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman, J. Komender.
  Tytuł: Kliniczne zastosowanie przeszczepów kostnych zamrożonych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 29
  Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/147
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Prof. dr hab. n. med. Donat Tylman. Wspomnienie pośmiertne.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1998 : 7, 3-4, 154-157, il.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM