WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WALCZAK FRANCISZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: M. Śliwiński, Franciszek Walczak, Piotr Hendzel, M. Luboińska-Kędra.
Tytuł: Indications for pacemaker implantation after cardiac extracorporeal surgery - personal experience.
Czasopismo: PACE
Szczegóły: 1987 : 10, 3, Part II : Abstracts VIIIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem, Israel June 7-11 1987, 744
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

2/30
Autorzy: Andrzej Krupienicz, A. Biederman, Franciszek Walczak, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Przypadek zespołu WPW powikłanego migotaniem komór - elekrofizjologiczna lokalizacja drogi dodatkowej z następowym leczeniem operacyjnym.
Tytuł równoległy: A case of WPW syndrome complicated with ventricular fibrillation. Electrophysiological localization pathway followed by surgical treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 506-512, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

3/30
Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, Marian Markiewicz, Włodzimierz Musiał, Grażyna Świątecka, G. Opolski, Adam Torbicki, Franciszek Walczak, Anna Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Standardy postępowania w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 4, 347-361, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/30
Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, Marian Markiewicz, Włodzimierz Musiał, Grażyna Świątecka, G. Opolski, Adam Torbicki, Franciszek Walczak, Anna Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Standardy postępowania w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.
Tytuł równoległy: Polish cardiac society guidelines.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 451-460, il., tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/30
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak, E. Koźluk, Z. Jedynak, E. J. Białek, A. Piątkowska.
Tytuł: Automatyzm węzła zatokowo przedsionkowego u chorych z zespołem Wolfa, Parkinsona i White'a.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-360, [Abstr. P359]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/30
Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, M. Markiewicz, W. Musiał, G. Świątecka, G. Opolski, A. Torbicki, F. Walczak, A. Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 46, supl. 1, s. 34-50, tab, bibliogr. 29 poz.
Uwagi: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Standardy postępowania w chorobach układu krążenia.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  7/30
  Autorzy: M. Trusz-Gluza, Andrzej Dąbrowski, Z. Kornacewicz-Jach, P. Kułakowski, M. Markiewicz, W. Musiał, G. Świątecka, G. Opolski, A. Torbicki, F. Walczak, A. Wnuk-Wojnar.
  Tytuł: Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, supl. 1, s. 51-63, tab., bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Standardy postępowania w chorobach układu krążenia
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/30
  Autorzy: Franciszek Walczak, E. Koźluk, Ł. Szumowski, Dariusz Michałkiewicz, Z. Jedynak, H. Masiak, E. Szufladowicz, Ewa J. Brałek, A. Piątkowska.
  Tytuł: Refractory periods of atrium and accessory pathway are the risk factors of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Arch. Mal. Coeur Vaiss.
  Szczegóły: 1998 : 91, no spec. 3, 83
  Uwagi: Cardiostim 98. 11th International Congress, Nice, 17-20.06.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/30
  Autorzy: E. Koźluk, Dariusz Michałkiewicz, Franciszek Walczak, Ewa Bujnowska, Z. Jedynak, Ł. Szumowski, A. Piątkowska.
  Tytuł: Transephageal atrial pacing in patients with suspected arrhythmia recurrence after its nonpharmacological treatment.
  Czasopismo: Arch. Mal. Coeur Vaiss.
  Szczegóły: 1998 : 91, no spec. 3, 294
  Uwagi: Cardiostim 98. 11th International Congress, Nice, 17-20.06.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/30
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak, Z. Jedynak, E. Koźluk, R. Kępski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Czy ablacja prądem o wysokiej częstotliwości podłoża komorowych zaburzeń rytmu serca wpływa na dyspersję QT.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 49
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/30
  Autorzy: F. Walczak, E. Koźluk, Ł. Szumowski, D[ariusz] Michałkiewicz, Z. Jedynak, H. Masiak, E. Szufladowicz, R. Kępski, E.J. Białek, A. Piątkowska.
  Tytuł: Refractory periods of atrium and accessory pathway are the risk factors of atrial fibrillation.
  Czasopismo: J. Am. Coll. Cardiol.
  Szczegóły: 1998 : 31, Suppl. C, 111C
  Uwagi: XIII World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro (Brazil), 26-30.04.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/30
  Autorzy: E. Koźluk, D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak, A. Piątkowska, E. Bujmowska, Z. Jedynak, Ł. Szumowski.
  Tytuł: Stymulacja przezprzełykowa w ocenie skuteczności ablacji u chorych z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-212
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/30
  Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, F. Walczak.
  Tytuł: Wpływ budowy ciała na optymalne warunki stymulacji przezprzełykowej - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: Konferencja Anatomii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Warszawa, 7-8 listopada 1998: Książka streszczeń
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1998]
  Strony: s. 31, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/30
  Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, Dariusz Michałkiewicz, Ł. Szumowski, Franciszek Walczak.
  Tytuł: Effect of body build upon optimal conditions for transesophageal atrial pacing - a preliminary report.
  Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 1998 : 4, Suppl. 2, 68-69, tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Conference of Clinical Anatomy, Warsaw, 7-8.11.1998.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/30
  Autorzy: E. Koźluk, Z. Kotliński, Z. Jedynak, P[iotr] Hendzel, E. Szufladowicz, A. Piątkowska, R. Kępski, F. Walczak.
  Tytuł: Right auricle dissection after cardiopulmonary bypass circuit do not decrease the atrial sensing in VDD pacemaker : preliminary report.
  Tytuł całości: W: XIII World Congress of Cardiology Rio de Janeiro, April 26-30,1998
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 1998
  Strony: s. 373-376, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/30
  Autorzy: F. Walczak, E. Koźluk, Ł. Szumowski, D[ariusz] Michałkiewicz, Z. Jedynak, H. Masiak, E. Szufladowicz, R. Kępski, E.J. Białek, A. Piątkowska.
  Tytuł: Refractory periods of atrium and accessory pathway are the risk factors of atrial fibrillation.
  Tytuł całości: W: XIII World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro, Brazil, April 26-30, 1998
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore S.p.A, 1998
  Strony: s. 291-294, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: 13 World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro (Brazil), 26-30.04.1998.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/30
  Autorzy: Franciszek Walczak, Ewa Jakubowski, Dariusz Michałkiewicz, E. Szufladowicz, Z. Jedynak, E. Koźluk, J. Stępińska, Ewa Bujnowska, Ł. Szumowski, H. Masiak, W. Rydlewska-Sadowska.
  Tytuł: Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina.
  Tytuł równoległy: Radiofrequency current ablation of two accessories atrioventricular pathways in Ebstein's anomaly.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 58-62, 4 ryc., bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  18/30
  Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, R. Poniatowska, E. Surynt, F. Walczak.
  Tytuł: Korekta rytmem po stymulacji (przezprzełykowej) zwiększa czułość oceny patologii węzła zatokowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 107
  Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  19/30
  Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, Ł. Szumowski, D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak.
  Tytuł: Na jaką głębokość należy wprowadzić elektrodę przełykową aby uzyskać optymalne warunki rejestracji stymulacji lewego przedsionka?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, supl. 3, III-28, tab.
  Uwagi: Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczyrk, 19-22 maja 1999 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/30
  Autorzy: E. Koźluk, A. Piątkowska, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, F. Walczak.
  Tytuł: Określenie normy odstępu PA mierzonego z elektrody przełykowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, supl. 3, III-28
  Uwagi: Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczyrk, 19-22 maja 1999 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/30
  Autorzy: E. Koźluk, Dariusz Michałkiewicz, F. Walczak, E. Bujanowska, Z. Jedynak, Ł. Szumowski, A. Piatkowska.
  Tytuł: Transesophageal atrial pacing in patients with suspected arrhythmia recurrence after its nonpharmacological treatment.
  Czasopismo: HeartWeb
  Szczegóły: 1999 : Vol. 4, nr 4, art. no. 99020010, bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/30
  Autorzy: E. Koźluk, A. Piątkowska, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, W. Poniatowska, E. Surynt, F. Walczak.
  Tytuł: Corrected sinus node parameters measured during transoesophageal atrial pacing are decreased by sympathetic activity - the pilot study.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1999 : 22, 6, Part II, A79
  Uwagi: XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Berlin, June 27-30, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/30
  Autorzy: E. Koźluk, Z. Kotliński, P. Lodziński, M. Kościelska, Agata Kubaszek, Z. Jedynak, Piotr Hendzel, Franciszek Walczak, H. Masiak, R. Kępski, E. Szufladowicz, E. Michalak, A. Piątkowska, R. Baranowski, Ł. Szumowski, W. Rydlewska-Sadowska.
  Tytuł: Kliniczna charakterystyka pacjentów z dyslokacją elektrody stymulatora - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : 7, 2, 111-117, 2 il., 2 tab., bibliogr. 26 poz.,
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/30
  Autorzy: E. Koźluk, A. Piątkowska, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, F. Walczak.
  Tytuł: Stymulacja przezprzełykowa z użyciem komputerowego systemu elektrofizjologicznego. Nowe możliwości starej metody.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-8
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/30
  Autorzy: F. Walczak, Ł. Szumowski, E. Szufladowicz, R. Bodalski, P. Urbanek, A. Maryniak, M. Konka, Magdalena Zagrodzka.
  Tytuł: Rywalizujące fale z trzech ognisk trzepotania i migotania oraz typowe trzepotanie przyczyną różnych postaci i tachyarytmii z obu przedsionków. Rola celowanego mapingu dla wybiórczej ablacji.
  Tytuł równoległy: Drivers from the vein of Marshall, left pulmonary veins, and inferior right atrial isthmus for mosaic of incessant left, right and both atrial tachyarrhythmias - role of selective mapping and RF ablation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 2, s. 177-183, il., bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/30
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Robert Bodalski, Franciszek Walczak.
  Tytuł: Diagnostyka u pacjenta z zaburzeniami rytmu i wrodzoną anomalią układu sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-72, bibliogr. 61 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/30
  Autorzy: Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski, Piotr Urbanek, Ewa Szufladowicz, Paweł Derejko, Piotr Kułakowski, Rafał Baranowski, Robert Bodalski, Roman Kępski, Magdalena Zagrodzka, Karina Onish, Iwona Bestry, Marek Konka, Beata Kuśmierczyk, Agnieszka Maryniak.
  Tytuł: Selective ablation or isolation of all pulmonary veins in atrial fibrillation - when and for whom?
  Tytuł równoległy: Wybiórcza ablacja a izolacja wszystkich żył płucnych w migotaniu przedsionków - kiedy i komu?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 1, s. 26-34, bibliogr. 38 poz.sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Franciszek Walczak ; Szumowski Łukasz
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  28/30
  Autorzy: P. Derejko, J. Zakrzewska, Ł. Szumowski, P. Urbanek, R. Bodalski, E. Szufladowicz, M. Orczykowski, R. Kępski, T. Szajewski, Magda Zagrodzka, F. Walczak.
  Tytuł: Zespół uporczywych arytmii z żyły płucnej górnej prawej w postaci licznych pobudzeń przedwczesnych, rytmów imitujących rytm zatokowy, patologicznej bradykardii oraz napadów częstoskurczu - rola ablacji wybiórczej.
  Tytuł równoległy: Spectrum of atrial arrhythmias from the right upper pulmonary vein - successful isolation of the arrhythmogenic focus by RF ablation of atriovenous breakthroughs - a case report.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 1, s. 89-95, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/30
  Autorzy: M[agdalena] Zagrodzka, S[ebastian] Szmit, Ł[ukasz] Szumowski, E. Szufladowicz, G[rzegorz] Opolski, F[ranciszek] Walczak.
  Tytuł: 64-row multi-detector computed tomography (MDCT) in assesment of right ventricle remodeling in patients with atrial fibrillation (AF) compared with parameters obtained in cardio-pulmonary exercise test.
  Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
  Szczegóły: 2008 : Vol. 15, Suppl.1, s. S115
  Konferencja: , Paris, 2008.05.01
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/30
  Autorzy: S. Nowak, M. Trusz-Gluza, Z. Kalarus, F. Walczak, E. Koźluk, P. Kułakowski, J. Lelakowski, K. Błaszyk, Dariusz Michałkiewicz, A. Fuglewicz.
  Tytuł: Jak wykonujemy ablację migotania przedsionków w Polsce - wyniki wieloośrodkowego rejestru.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 5
  Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM