WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WARCZYŃSKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/74
Autorzy: E[wa] Skrobowska, M[agdalena] Żabicka, G. Wojtas, P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Dąbek, E[wa] Bielczyńska, A[gnieszka] Warczyńska, S. Gruszka.
Tytuł: Płucna postać ziarniniaka kwasochłonnego (Histicytozy X) - Opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia w języku polskim
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: P-7
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/74
Autorzy: Magdalena Żabicka, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska, Andrzej Pytlewski, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Kontrastowe badanie MRA tętnic płucnych - doniesienia wstępne.
Tytuł równoległy: Contrast enhanced MRA of pulmonary arteries - preliminary report.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 33
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/74
Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, M[agdalena] Żabicka, E[wa] Skrobowska.
Tytuł: Program Nawigator Advantage Windows jako narzędzie ułatwiające ocenę naczyń mózgowych i obwodowych.
Tytuł równoległy: Nawigator Advantage Windows - the method that helps to evaluate cerebral and peripheral vessels.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 82
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/74
Autorzy: E[wa] Skrobowska, P[aweł] Twarkowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[agdalena] Żabicka, J. Ryterski, A[ndrzej] Pytlewski.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna sekwencji FLAIR w ocenie guzów i zmian guzopodobnych mózgowia.
Tytuł równoległy: Usefulness of FLAIR sequence in evaluation of tumours and tumour-like brain change.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 79
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/74
Autorzy: Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska, Jacek Matuszak, Magdalena Żabicka, Agnieszka Warczyńska.
Tytuł: 1,5 teslowy aparat do rezonansu magnetycznego, (rok produkcji 1998) z szybką platformą gradientową i nowoczesnym oprogramowaniem w diagnostyce narządowej.
Tytuł równoległy: 1.5 T MRI unit (manufactured in 1998) equipped with fast gradient platform and advanced software used in organ imaging.
Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
Szczegóły: 1999 : 7, 1, 64-68, 8 ryc.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/74
Autorzy: Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko, Jan Siwik, Agnieszka Warczyńska.
Tytuł: The effectivenes of lanreotide SR - pretreatment in the neurosurgical removal of GH-producing macroadenomas.
Czasopismo: Pituitary
Szczegóły: 2000 : Vol. 3, nr 1, s. 43
Konferencja: The Pituitary Society, Oxford, 2000.09.10
ISSN: 1386-341X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/74
Autorzy: Andrzej Kadłubowski, Agnieszka Warczyńska, Leszek Waśniewski.
Tytuł: Wartość tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
Tytuł równoległy: Value of computed tomography and magnetic resonance in the diagnosis of pancreatic diseases.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 12
Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/74
Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Ewa Skrobowska, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Angiografia MR (MRA) tętnic płucnych u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
Tytuł całości: W: XII Spotkanie Polskiej Sekcji European Respiratory Society, Karpacz 19-23.010.2001 : program
Adres wydawniczy: [Karpacz, 2001]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/74
Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Janusz Płomiński, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Ewolucja zmian pourazowych kolana w obrazie MR.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
Strony: s. 279
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/74
Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Ocena ekspansji okołosiodłowej guzów przysadki mózgowej w skali Knosp'a u chorych z akromegalią.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
Strony: s. 100
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/74
Autorzy: J[arosław] Wajs, P[iotr] Rzepecki, T[eresa] Czajka, A[gnieszka] Warczyńska, R[yszard] Janda.
Tytuł: Porażenie kończyn dolnych jako pierwsza manifestacja kliniczna szpiczaka mnogiego.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 98, tab.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/74
Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski.
Tytuł: Ektopowy gruczolak przysadki.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 2 do z. 3 : Materiały Naukowe I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 r., 110
Uwagi: Toż w jęz. ang. Ectopic pituitary adenoma. Tamże s. 111.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/74
Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
Tytuł: Leczenie operacyjne czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych guzów przysadki mózgowej.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 247
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/74
Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
Tytuł: Leczenie operacyjne gruczolaków przysadki mózgowej wydzielających TSH (tyreotropinoma).
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 246
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/74
Autorzy: J[an] Podgórski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, W. Wieliczko, S. Pynka, I. Kinalska, M. Górska, K. Sworczak, A. Lewczuk, M. Bolanowski, J. Daroszewski.
Tytuł: Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegających z objawami akromegalii.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 155-156
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/74
Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński.
Tytuł: Torbiele koloidowe przysadki mózgowej.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 317
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/74
Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, G[rzegorz] Zieliński, W. Zgliczyński.
Tytuł: Wartość badania rezonansem magnetycznym w ocenie czynności przysadki i skuteczności leczenia neurochirurgicznego u chorych po przezklinowej operacji gruczolaków przysadki mózgowej.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 313-314
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/74
Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska.
Tytuł: Obrazowanie schorzeń dróg żółciowych i trzustki metodą rezonansu magnetycznego.
Tytuł równoległy: A magnetic resonance imaging of pancreas and the biliary tract.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 144
Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

19/74
Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
Tytuł: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł równoległy: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 6, s. 1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  20/74
  Autorzy: Andrzej Koziarski, T. Mandat, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Jan Siwik.
  Tytuł: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 3, s. 587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  21/74
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Jan Siwik, Agnieszka Warczyńska, Wojciech Zgliczyński.
  Tytuł: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 293-306, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  22/74
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Agnieszka Warczyńska, Andrzej Koziarski, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Tyreotropinoma - gruczolak przysadki wydzielający TSH.
  Tytuł równoległy: Tyreotropinoma - TSH secreting pituitary tumor.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 12, s. 1018-1023, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  23/74
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Wartość badania metodą rezonansu magnetycznego w ocenie czynności przysadki mózgowej i skuteczności przezklinowego leczenia operacyjnego jej gruczolaków. Praca doktorska / Agnieszka Warczyńska, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 105 k. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. 196 poz.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab.n.med. Paweł Twarkowski. - [Obrona : 20.11.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/74
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, E[wa] Skrobowska, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Experience in surgical treatment of pineal region and midbrain tumours.
  Tytuł całości: W: 12st European Congress of the Neurosurgery (AEANS), Lisbon (Portugal), September 7-12, 2003
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R, 2003
  Strony: s. 221-224, il., tab., bibliogr. [7] poz., sum.
  Konferencja: The European Association of Neurosurgical Societies, Lisbon, 2003.09.07
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  25/74
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska, K. Sworczak.
  Tytuł: Leczenie operacyjne gruczolaków przysadki wydzielających TSH (tyreotropinoma).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 833
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Surgical treatment of TSH-secreting pituitary adenomas. Tamże s. 833-834
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  26/74
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, Z[iemowit] Potakiewicz, J[an] Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Olbrzymia, pęknięta torbiel skórzasta okolicy skrzyżowania wzrokowego powodująca narastające zaburzenia widzenia.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 852
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. huge ruptured dermoid cyst of the suprasellar region causing rapid viisual disturbance. Tamże s. 852-853
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  27/74
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie efektów leczenia operacyjnego guzów przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 840-841
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. The Usefulness of Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of Pituitary Tumor Surgical treatment Outcome. Tamże s. 841
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/74
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[rkadiusz] Wilk, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Torbiel kieszonki Rathkego - rzadko występujący guz przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 851
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Rathke's cleft cyst - rare pituitary tumour; experience with 16 pattients. Tamże s. 852
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  29/74
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] A. Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPET in the assessment of non- and transmural myocardial infarction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13 : European Society of Cardiac Radiology, ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 31 - November 1, 2003, H3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/74
  Autorzy: Jarosław Wajs, Piotr Rzepecki, Piotr Szymański, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Porażenie kończyn dolnych jako pierwszy objaw szpiczaka mnogiego.
  Tytuł równoległy: Lower limbs paralysis as the first manifestation of multiple myeloma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 3, 151-153, 5 il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/74
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Agnieszka Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of invasive pituitary adenomas (somatotropinoma or corticotropinoma) - Aim of the study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1239-1255, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  32/74
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Ewa Skrobowska, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu chirurgicznym guzów okolicy szyszynki i śródmózgowia z zastosowaniem dostępu podnamiotowego.
  Tytuł równoległy: Own experience in surgical treatment of the pineal region and midbrain tumours via the infratentorial approach.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 2, s. 473-484, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  33/74
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dagmara Kenig, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Michał Winiarski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Evaluation of otolaryngological and radiological diagnostic in vascular compression syndrom of vestibulocochlear nerve.
  Czasopismo: Neurootol. Newsletter
  Szczegóły: 2003 : 7, 1, 77-80, 3 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/74
  Autorzy: S[ławomir] Skrzyński, A[rkadiusz] Wilk, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, A[dam] Wejroch, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego w monitorowaniu blizny pooperacyjnej i poradiacyjnej u chorych z guzami mózgu pochodzenia glejowego.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin 19-21.09.2003 : Streszczenia referatów zjazdowych, 42 lata Kliniki Neurochirurgii w Szczecinie
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2003]
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/74
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[rkadiusz] Wilk, S[ławomir] Skrzyński, A[gnieszka] Warczyńska, A[ndrzej] Koziarski, A[dam] Wejroch.
  Tytuł: Wartość spektroskopii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin 19-21.09.2003 : Streszczenia referatów zjazdowych, 42 lata Kliniki Neurochirurgii w Szczecinie
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2003]
  Strony: s. 10
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/74
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Misko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Cardiac MRI and gated SPECT fusion imaging in the assessment of the myocardial infarction (MI) transmurality and viability.
  Tytuł całości: W: 21st Annual Meeting of European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Copenhagen, Denmark, 9-12.09.2004
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2004]
  Strony: s. 7-9
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/74
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: One stage removal of peraqueductal glioma in adult via infratentorial supracerebellar and transaqueductal approaches.
  Czasopismo: Acta Neurochirurgica (Wien)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 146, nr 2, s. 169-173, bibliogr 21 poz.,sum.
  Uwagi: Autor korespomdencyjny: Andrzej Koziarski
  ISSN: 0001-6268
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.080
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  38/74
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa schorzeń przysadki mózgowej i struktur okołosiodłowych.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 49-50, prezentacja slajdów.
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/74
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie wyników operacyjnego leczenia gruczolaków przysadki.
  Tytuł równoległy: Usefulness of post-operative MR imaging in prediction of the post surgical outcome of pituitary surgery.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2004 : 55, 1, 13-20, 6 il., 6 tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/74
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Agnieszka Warczyńska, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegających z objawami akromegalii.
  Tytuł równoległy: Effectiveness of the neurosurgical treatment of the pituitary adenomas with acromegaly features.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2004 : 55, 1, 4-11, 3 il., 4 tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/74
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, M[irosław] Dziuk, N[orbert] Szaluś, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: 3-D image fusion of cardiac MRI and gated SPECT and the MIBI density in myocardial volume (MIV) may determine the segmental dysfunction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 14, 10 : European Society of Cardiac Radiology (ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 29-39, 2004, R2(Abstract 5)
  Uwagi: Streszczenie dostępne również na stronie internetowej: www.escr.org [17.12.2004]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/74
  Autorzy: J. H. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the correlative assessment of myocardial function, perfusion and viability.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S260
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  43/74
  Autorzy: Gabriela Delong, Andrzej Stankiewicz, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Trudności rozpoznawcze jednostronnego wytrzeszczu - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Diagnostic problems of unilateral exophthalmos - case report.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2004 : 106, 3, 343-346, 4 il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  44/74
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Misko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Cardiac MRI and gated SPECT fusion imaging in the assessment of the myocardial infarction (MI) transmurality and viability
  Czasopismo: MAGMA
  Szczegóły: 2004 : Vol. 17, Suppl. 1, s. S278-S279
  Uwagi: ESMRMB 2004: 21st Annual Scientific Meeting Copenhagen/DK, 9-12.09.2004 r.: Book of Abstracts.
  ISSN: 0968-5243
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  45/74
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W[ojciech] Kozłowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Przypadek wągrzycy ośrodkowego układu nerwowego. Trudności diagnostyczne i lecznicze.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 38, 5, supl. 2 : Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów ; Zjazd Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, 21-23 października 2004 r., Kraków, S107
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/74
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, S[ławomir] Skrzyński, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (MRS) w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu pochodzenia glejowego - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Usefulness of proton magnetic resonance spectroscopy (MRS) for diagnosing of brain glial tumor recurrence - preliminary report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 98-99
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 99.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/74
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Miśko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Wykorzystanie fuzji obrazów MR i SPECT serca w ocenie śródściennego zasięgu martwicy mięśnia serca.
  Tytuł równoległy: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the assessment of non- and transmural myocardial infarction (MI).
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 227-228
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 228.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/74
  Autorzy: Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Ocena zależności między perfuzją, funkcją i żywotnością mięśnia serca przy zastosowaniu nakładania obrazów GSPECT i MR serca u pacjentów z chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the relationship between myocardial perfusion, function and viability using fused images of GSPECT and cardiac MRI in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 36, s. 121-134, bibliogr 23 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/74
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz, Agnieszka Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Zastosowanie dostępu przezklinowego w leczeniu operacyjnym czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych guzków przysadki mózgowej - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical transsphenoidal treatment of the invasive pituitary adenomas (somatotropinoma or corticotropinoma) - own experiences.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, 9, 928-934, 4 il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  50/74
  Autorzy: J[arosław] Bednarczyk, M[agda] Zagrodzka, A[gnieszka] Warczyńska, E[dward] Stanowski, K[rzysztof] Paśnik.
  Tytuł: How use of multidetector helical computed tomography and magnetic resonance cholangiopancreatography has changed the diagnosing of bile duct stones.
  Tytuł całości: W: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery "New trends in general and oncologic surgery from Venice", 1-4 June, 2005, Venice Lido, Italy
  Adres wydawniczy: Venice, 2005
  Strony: s. 251
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/74
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Chiari malformation and syringomyelia. Surgical treatment and factors of syringomyelia pathogenesis with special regard to tonsillar herniation due to intracranial tumours.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by Abdeslam El Khamlichi
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2005
  Strony: s. 113-118, bibliogr. [14] poz., sum.
  Konferencja: Neurosurgical Societies Morocco, World Federation of Neurosurgical Societies, Marrakesh, 2005.06.19
  ISBN: 88-7587-160-4
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  52/74
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Third ventricle colloid cysts. Removal via transcallosal approach.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by Abdeslam El Khamlichi
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2005
  Strony: s. 245-249, bibliogr. [10] poz., sum.
  Konferencja: Neurosurgical Societies Morocco, World Federation of Neurosurgical Societies, Marrakesh, 2005.06.19
  ISBN: 88-7587-160-4
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  53/74
  Autorzy: J. Miśko, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, A. Teresińska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Skwarek, W. Rużyłło.
  Tytuł: Comparison of SPECT and CMR myocardial perfusion imaging.
  Tytuł całości: W: ESMRMB, 2005, 22 Annual Meeting, September 15-18, 2005, Bazylea. Prezentacja w systemie internetowym EPOS Nr 258; adres http:// epos.myecr.org (10.01.2006)
  Strony: s.[1-7]
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/74
  Autorzy: J. Miśko, A. Teresińska, Ewa Skrobowska, C. Kępka, Agnieszka Warczyńska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Dąbrowski, W. Rużyłło.
  Tytuł: Regional myocardial perfusion mapping using new method of processing of CMR images in comparison to SPECT.
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E7
  Konferencja: , Zurich, 2005.10.21
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/74
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, D[ariusz] Jurkiewicz, A[ndrzej] Wojdas, M[ichał] Winiarski, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: The use of magnetic resonance imaging extended by vascular option (magnetic resonance angiography), in otoneurological diagnosis with special regard to vascular compression syndrome of vestibulocochlear nerve.
  Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005: Abstract Book
  Adres wydawniczy: Rome, 2005.
  Strony: s. [nlb.], Abst. A3.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/74
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Podgajny, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, Joanna Cyperling-Kamińska, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: 90Y-DOTA-TATE w leczeniu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: 90Y-DOTA-TATE in treatment of inoperable pituitary tumors - an initial study.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 6, s. 701
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Warszawa, 2006.10.13
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/74
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, A[gnieszka] Warczyńska, G[rzegorz] Zieliński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The treatment of inoperable pituitary tumors with 90Y-DOTA-TATE preparation - initial results.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2006 : Vol. 33, Suppl. 2, s. S385
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Athens, 2006.10.01
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/74
  Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha, A[gnieszka] Warczyńska, J[erzy] Gil.
  Tytuł: Porównanie metod obrazowych w postaci USG dróg żółciowych i MRCP z ECPW w ocenie szerokości dróg żółciowych i obecności złogów w przewodach żółciowych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Comparison of sensitivity and specificity of imaging procedures USG, MRCP to ERCP in CBD dilation and choledocholithiasis. Preliminary communication.
  Czasopismo: Gastroenterologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 13, Supl.1, s. 41
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 2006.06.09
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/74
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Podgajny, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, J. Cyperling-Kamińska, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: 90Y-DOTA-TATE w leczeniu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Warszawa 13-14.10.2006 : Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 2006]
  Strony: s. 52-53
  Konferencja: Szpital Bielański, Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa, 2006.10.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/74
  Autorzy: Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk, Ewa Skrobowska, Norbert Szaluś, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Co-registration of cardiac MRI and rest gated SPECT in the assessment of myocardial perfusion, function and viability.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance
  Szczegóły: 2006 : Vol. 8, nr 2, s. 389-397, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jolanta Miśko
  ISSN: 1097-6647
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.739
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  61/74
  Autorzy: J. Miśko, M[irosław] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Complementary role of cardiac SPECT and MRI.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 94
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, [Białystok], [2006.06.22]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/74
  Autorzy: J. Miśko, E[ugeniusz] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Komplementarność wyników badań SPECT i MR serca.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 29-30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/74
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z. Podgajny, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w terapii nieoperacyjnych gruczołów przysadki mózgowej z nadekspresją receptorów dla somatostatyny - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 65
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/74
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, K[rzysztof] Brzozowski, A[gnieszka] Warczyńska, N[orbert] Madrak, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne olbrzymich tętniaków powodujących objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 29
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/74
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz-Papierska, A[rtur] Bachta, E[wa] Skrobowska, M. Zagrodzka, A[gnieszka] Warczyńska, E. Nagańska, A[nna] Dudek, M[ałgorzata] Tłustochowicz.
  Tytuł: Imaging of atlanto-axial joint in rheumatoid arthritis patients-different imaging techniques used for detection of pathological changes.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2007 : 66, Suppl. II : Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007, Barcelona, 13-16 June 2007, Abstracts, 366, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/74
  Autorzy: Małgorzata Figurska, Agnieszka Warczyńska, Alfred Warczyński.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne zaawansowanych postaci wysiękowego AMD.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2007 : 109, 7-9, 312-316, 18 il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/74
  Autorzy: Adam Stępień, Marta Durka-Kęsy, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Neuropatia z ucisku nerwów czaszkowych w przebiegu choroby Takayasu.
  Tytuł równoległy: Compression neuropathy of cranial nerves in the course of Takayasu arteritis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 41, 6, 557-561, 2 il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/74
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, M. Rzeski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Familial narcolepsy.
  Tytuł równoległy: Narkolepsja rodzinna.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 2, s. 134-140, bibliogr. 51 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  69/74
  Autorzy: Leszek Waśniewski, Andrzej Wojdas, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Danuta Waśniewska, Paweł Żukowski, Paweł Skrobowski, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna wielonarządowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce głęboko położonych guzów gardła, szyi i schorzeń krtani.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of multislices computed tomography and magnetic resonance in deeply seated tumors of pharynx, neck and larynx.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 4, s. 538-543, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Praca wygłoszona na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowana do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  70/74
  Autorzy: Jarosław Bednarczyk, Stanisław Wojtuń, Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska, Piotr Trojanowski, Edward Stanowski.
  Tytuł: Rola ECPW w kwalifikacji do cholecystektomii laparoskopowej w dobie nowoczesnych badań obrazowych dróg żółciowych.
  Tytuł równoległy: The role of ERCP in laparoscopy cholecystectomy qualification in the eve of the modern biliary tract imaging methods.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : 22, 131, 474-476, bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/74
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Agnieszka Warczyńska, Norbert Madrak.
  Tytuł: Mikrochirurgiczne usuwanie okołowodociągowych guzów śródmózgowia z dojścia przez wodociąg mózgu.
  Tytuł równoległy: Microsurgical removal of periaqueductal tumours via transaqueductal approach.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh : Streszczenia referatów, Szczyrk, 20-23 września 2007 r
  Adres wydawniczy: [Szczyrk] : [b.w.], 2007
  Strony: s. 67-68
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/74
  Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha, J[erzy] Gil, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Zastosowanie metod obrazowych w kwalifikacji pacjentów do zabiegu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : 15, Supl. 1, 61
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/74
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z[bigniew] Podgajny, J[acek] Pietrzykowski.
  Tytuł: Dwuletnia obserwacja chorych leczonych 90Y-DOTATATE lub 177Lu-DOTATATE z powodu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T 22, nr 43, s. 64-65
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/74
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dominik Bień, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako ewentualna przyczyna zaburzeń słuchu i równowagi u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej CSK MON WIM w latach 2000-2008.
  Tytuł równoległy: Vacsular compression syndrome of the vestibulocochlear nerve as a potential cause of hearing and inner-ear balance disorders in patients treated in the Department of Otolaryngology at the Military Medical Institute in Warsaw from 2000 to 2008.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 211-215, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM