WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WIERZBICKI PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/66
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Jacek Chwiałkowski.
Tytuł: Gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego i utrata przytomności - niecodzienne rozwiązanie.
Tytuł równoległy: Dramatic rise of arterial pressure and loss of consciousness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 7-8, s. 425-428, bibliogr. 14 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/66
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, P[rzemysław] Wierzbicki, Z[bigniew] Nowak, M[aria] Konieczna.
Tytuł: Influence of alfacalcidiol on bone turnover markers (BTM).
Czasopismo: Aktuality v nefrologii
Szczegóły: 1998 : 4, 1, 71
Uwagi: 14th Danube Symposium on Nephrology, Prague, September 3-6.1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/66
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch, P[rzemysław] Wierzbicki.
Tytuł: Przydatność testu pionizacyjnego w diagnostyce chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 61, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/66
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Zespół wazowagalny - współczesne leczenie.
Tytuł równoległy: Vasovagal syndrome - current therapy.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1, s. 1-8
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/66
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Piotr Słomski, Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Pęknięcie tętniaka aorty wstępującej u chorego z zespołem Marfana. Czy obraz kliniczny warunkuje przeżycie?
Tytuł równoległy: Rupture of ascending aorta aneurysm in a patient with Marfan syndrome. Does the clinical pattern determine survival?
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 82-88, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/66
Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Późne potencjały komorowe jako ryzyko nagłego zgonu sercowego u przewlekle dializowanych.
Tytuł równoległy: Late ventricular potential as a risk factor for sudden cardiac death in chronically hermodialysed patients.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 310-312, ryc., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  7/66
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Przemysław Wierzbicki, Dariusz Borkowski, M. Zarębiński.
  Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u chorego na niestabilną chorobę niedokrwienną serca w przebiegu nieodwracalnej niewydolności nerek leczonej powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł równoległy: Succesful aorto-coronary bypass in the care of unstable coronary artery disease in hemodialyzed patient with irreversible renal failure.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 292-294, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  8/66
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Przemysław Wierzbicki, Maria Konieczna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ alfakalcydolu na wybrane wskaźniki obrotu kostnego u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc leczonych powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł równoległy: Influence of alphakalcidol on selected markers of bone turnover markers in hemodialysed patients with secondary hyperparathyroidism.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 288-291, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  9/66
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Zespół Marfana - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Marfan's syndrom - diagnosis and therapeutics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 26, s. 98-100, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/66
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, P[rzemysław] Wierzbicki, M[aria] Konieczna, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena wpływu alfakalcidolu na wybrane wskaźniki obrotu kostnego u leczonych powtarzanymi hemodializami (pHD).
  Tytuł całości: W: VII Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, 30 kwietnia-3 maja 1998 r., Wrocław, Przesieka : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1998]
  Strony: s. 51
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/66
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, J[erzy] Smoszna, D[ariusz] Borkowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u pacjenta z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego (CHNMS) w przebiegu programu powtarzalnych hemodializ (HD).
  Tytuł całości: W: VII Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, 30 kwietnia-3 maja 1998 r., Wrocław, Przesieka : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1998]
  Strony: s. 52
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/66
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Przedłużona asystolia podczas testu pochyleniowego - znaczenie prognostyczne i leczenie. Opis trzech przypadków.
  Tytuł równoległy: The prolonget asystole during head up tilt test - prognostic significance and therapy. Description of three cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 42, s. 267-268, 270, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z VII Europejskiej Konferencji Kardionefrologicznej, Asyż, Włochy, 15-17 kwietnia 1999 r.
  Tytuł równoległy: Report of Seventh Assisi European Meeting on Cardionephrology, 15-17.04.1999.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 645-649, bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Andrzej Cwetsch, P. Fijałkowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ trimetazydyny na wybrane wskaźniki echokardiograficzne i wskaźnik stresu oksydacyjnego u chorych na chorobę wieńcową i z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych hemodializami - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Influence of trimetazidine on echocardiography parameters and free radical stress index in coronary disease and end-stage renal failure patients treated by hemodialysis - preliminary communication.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 589-594, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  15/66
  Autorzy: Z[bigniew] Nowak, P[rzemysław] Wierzbicki, M[aria] Konieczna, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Bone turnover markers (BTM) in monitoring alfacalcidiol therapy of secondary hyperparathyroidism (sHPT) in hemodialysed (HD) patients.
  Tytuł całości: W: XXXVI Congres of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Assosiation, September 5-8, 1999, Madrid, Spain : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1999]
  Strony: s. 48
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z Siódmego Międzynarodowego Kursu Dializy Otrzewnowej, Vicenza, Włochy, 23-26 maja 2000 r.
  Tytuł równoległy: Report on Seventh International Course of Peritoneal Dialysis, Vincenza, Italy, May 23-26, 2000.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 884-886, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  17/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Ewa Kade.
  Tytuł: Stres jako czynnik ryzyka uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł równoległy: Stress as a cardiovascular risk factor.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 864-865, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kade
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  18/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Ewa Kade, Gościmierz Geras, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wzmożona neurotyczność a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Enhanced neuroticisim in relation to cardiovascular risk factors in men.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 835-839, bibliogr. 28 poz. sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kade
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zespół Goodpasture'a - stale aktualny problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Goodpasture's syndrome - still actual clinical problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 855-857, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Przemysław Wierzbicki
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  20/66
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk, G[rzegorz] Kade, Z[ofia] Wańkowicz, M[irosław] Dziekiewicz.
  Tytuł: Przepływ krwi w dostępie naczyniowym do hemodializ (HD) a częstość powikłań zapalnych i zakrzepowych przetok tętniczo-żylnych (PTŻ).
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 62
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Blood flow through vascular access for hemodialysis against infectious and thrombotic complications of arteriovenous fistulas. Tamże s. j.w.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/66
  Autorzy: E[wa] Kade, G[rzegorz] Kade, P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Neurotyczność a poziom lęku u chorych przewlekle hemodializowanych (HD).
  Tytuł równoległy: Neuroticism (NR) and level of anxiety in patients on chronic hemodialysis (HD).
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 5, supl. 1, s. 110
  Konferencja: , Krakow, 2001.09.05
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk, Grzegorz Kade, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Biochemiczne czynniki ryzyka miażdżycy u młodych mężczyzn. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Biochemical risk factors for atherosclerosis in young men. Preliminary study.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1019-1027, bibliogr. 34 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  23/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade.
  Tytuł: Nefropatia IgA - postępy w leczeniu.
  Tytuł równoległy: IgA nephropathy - advances of therapy.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1079-1086, bibliogr. 47 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  24/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy diagnostyki i leczenia zakażonej przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic problems of infected arteriovenous fistula for hemodialysis case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1055-1058, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  25/66
  Autorzy: Ewa Kade, Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk, Gościmierz Geras, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Styl radzenia sobie ze stresem a wybrane biochemiczne czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u potencjalnie zdrowych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Coping style with stress against chosen biochemical risk factors of atheroclerosis in potentially healthy men.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 999-1005, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  26/66
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ultrasonograficzna dopplerowska ocena tętnic nerkowych a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u młodych mężczyzn - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Doppler sonography assessment of renal arteries against the cardiovascular risk factors in young men - preliminary report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1007-1012, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  27/66
  Autorzy: M[agda] J. Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, P. Stelmaszczyk, M[arek] Maruszyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Multi-slice CT (MSCT) angiography in evaluation of arteriovenous fistula failure (AVFf) in hemodialyzed (HD) patients.
  Tytuł całości: W: International Congress of Radiology, Cancum, Mexico, July 1-5, 2002
  Adres wydawniczy: [Cancum, 2002]
  Strony: s. 150
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/66
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Magdalena Zagrodzka, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk, Grzegorz Kade.
  Tytuł: Spiral computed tomography in evaluation of arteriovenous fistula for hemodialysis.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2002 : Vol. 13, September : Program and Abstracts, s. 235A
  Konferencja: American Society of Nephrology, Philadelphia, 2002.10.30
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Sławomir Dudko, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Chlamydia pneumoniae antibodies (CHPA) against other coronary artery disease (CAD) risk factors in hemodialysed (HD) patients.
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, Abstracts Suppl. 1, s. 121
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysed and Transplant Association, Copenhagen, 2002.07.14
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Magdalena Zagrodzka, Grzegorz Kade, Monika Prokopiuk, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Spiral computed tomographic angiography (SCTA) as a useful tool in evaluation of arteriovenous fistula (AVF) in hemodialysis. Preliminary report.
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, Abstracts Suppl. 1, s. 286
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysed and Transplant Association, Copenhagen, 2002.07.14
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Diagnostyka krwiomoczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym - współczesny stan wiedzy.
  Tytuł równoległy: Diagnosis of haematuria in phase-contrast microscopy - current state of art.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 428-432, 3 il., 2 tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Sławomir Dudko, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae a inne czynniki ryzyka miażdżycy u chorych przewlekle hemodializowanych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Antibodies against Chlamydia pneumoniae and other artherosclerosis risk factors in haemodialysed patients. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 77, s. 380-383, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/66
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z XXXVIII Kongresu ERA-EDTA, Wiedeń, czerwiec 2001 r.
  Tytuł równoległy: Report on the XXXVIIII Congress of ERA-EDTA, Vienna, June, 2001.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 443-445, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Magda Zagrodzka, Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Tętniak rzekomy przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Pseudoaneurysm of arteriovenous fistula for haemodialysis - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 77, s. 399-402, bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Magdalena Zagrodzka, Monika Prokopiuk, Grzegorz Kade, Marek Maruszyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej do oceny przetok tętniczo-żylnych w hemodializach. Doniesienie wstępne
  Tytuł równoległy: Spiral computed tomography in evaluation of arteriovenous fistula for hemodialysis. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 368-372, 7 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/66
  Autorzy: M[onika] Prokopiuk, P[rzemysław] Wierzbicki, G[rzegorz] Kade, S[ławomir] Dudko, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumonia (PCHP) a inne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (CHNMS) u chorych i hemodializowanych.
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Szczecin 13-15 czerwca 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2002]
  Strony: s. 54, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/66
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk, G[rzegorz] Kade, M[agda] Zagrodzka, M[irosław] Dziekiewicz, M[arek] Maruszyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Spiralna tomografia komputerowa (STK) w ocenie prawidłowej i powikłanej przetoki tętniczo-żylnej (PTŻ) do hemodializ (HD) - opis przypadków.
  Tytuł całości: W: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Szczecin 13-15 czerwca 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2002]
  Strony: s. 60
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/66
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, M[agda] Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, Z[ofia] Wańkowicz, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: "Secondary" arteriovenous fistula (AVF) for hemodialysis (HD) using autologous salphenous vein graft (ASVG) - preliminary data.
  Tytuł całości: W: 3rd International Congress Vascular Access Society, Lisbon, 21-23 May 2003
  Adres wydawniczy: [Lisbon, 2003]
  Strony: s. P.81
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/66
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, J[akub] Włodarski, M[agda] Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Badanie porównawcze wykorzystania protez naczyniowych z PTFE i autologicznego przeszczepu żyły odpiszczelowej w wytwarzaniu drugorzędowego dostępu naczyniowego do hemodializ.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2003 : T. 9, Suppl. A, s. A64, tab.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej", Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 r.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/66
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, B[ernard] Jaroń, M[onika] Prokopiuk, M[irosław] Osiecki, M[agdalena] Żabicka, P[aweł] Twarkowski, M[arek] Maruszyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Advantages of multi-slice computed tomography (MSCT) as a new method of evaluation of arterio-venosus fistula (AVF) for hemodialysis (HD).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13, Suppl. 1 : ECR 2003, Final Programme / February 2003, C-1017
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/66
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk, Grzegorz Kade, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Usefulness of multi-slice computed tomography (MSCT) in complicated arterio-venous fistula (AVF) for hemodialysis (HD).
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 14, Abstracts Issue, s. 725A
  Konferencja: American Society of Nephrology, San Diego, 2003.11.12
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/66
  Autorzy: G[rzegorz] Kade, M[onika] Prokopiuk, P[rzemysław] Wierzbicki, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Czynniki ryzyka w grupie potencjalnie zdrowych mężczyzn z mikroalbuminurią (MI) - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : T. 42, nr 1, s. 110, tab.
  Uwagi: Ogólnopolska Konferencja "Zaburzenia Odżywiania w Chorobach Nerek", Bydgoszcz, 5-7 września 2003
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/66
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, G[rzegorz] Kade, M[onika] Prokopiuk, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Tętniaki rzekome (TRZ) wikłające zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne na tętnicach udowych (TU) u chorych hemodializowanych (HD).
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : T. 42, nr 1, s. 115
  Uwagi: Ogólnopolska Konferencja "Zaburzenia Odżywiania w Chorobach Nerek", Bydgoszcz, 5-7 września 2003
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/66
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Magdalena Zagrodzka, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Grzegorz Kade, Piotr Wesołowski, Bernard Jaroń.
  Tytuł: Digital subtraction angiography (DSA) and multi sliced computed tomography (MSCT) in evaluation of arterio-venous fistula (AVF) for hemodialysis (HD).
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 366A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Mikroalbuminuria u potencjalnie zdrowych mężczyzn a obecność czynników ryzyka miażdżycy - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Microalbuminuria and atherosclerosis risk factors in potentially healthy men - preliminary data.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 114-118, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  46/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Bernard Jaroń, Magdalena Zagrodzka, Jakub Włodarski.
  Tytuł: Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne tętniaka rzekomego przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: New diagnostic and therapeutic methods in pseudoaneurysm of arterio-venous fistula for hemodialysis - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 148-150, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  47/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Grzegorz Kade, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Tętniaki rzekome po kaniulacji tętnicy udowej u chorych hemodializowanych - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Pseudoaneurysms after femoral arteries cannulations in hemodialysed patients - preliminary data.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 123-127, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  48/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Arkadiusz Zegadło, Tadeusz Przystasz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Torbiel śródpiersia leczona skutecznie torakowideoskopią u chorej leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Mediastinal cyst in patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis treated successfully with video assisted thoracic surgery VATS.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 158-161, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Monika Prokopiuk-Wierzbicka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  49/66
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, G[rzegorz] Kade, M[irosław] Dziekiewicz, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Kontrolowany ucisk sondą ultrasonograficzną (USG) w leczeniu tętniaków rzekomych (TRz) tętnicy udowej u pacjentów hemodializowanych.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 190
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Ultrasound guided compression (USG) in iatrogenic femoral pseudoaneurysmus (FPA) in hemodialysed (HD) patients. Tamże s. 191.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/66
  Autorzy: G[rzegorz] Kade, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, P[rzemysław] Wierzbicki, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Współistnienie mikroalbuminurii (MI) z czynnikami ryzyka miażdżycy u potencjalnie zdrowych mężczyzn.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 228
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Microalbuminuria versus other atheroslerosis risk factors (ARF) in potentially healthy men - preliminary report. Tamże s. 229.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/66
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, G[rzegorz] Kade, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej (MSCT) w ocenie morfologii powikłanej przetoki tętniczo-żylnej (PTŻ) do hemodializy (HD).
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 192
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Usefulness of multi-slice computed tomography (MSCT) in morphological assesment of complicated arterio-venous fistula (AVF) for hemodialysis (HD). Tamże s. 193.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/66
  Autorzy: Magda Zagrodzka, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Grzegorz Kade, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Usefulness of multi-slice computed tomography (MSCT) in morphological assessment of complicated arterio-venous fistula (AVF) for hemodialysis (HD).
  Tytuł całości: W: XLI Congress, May 15-18, 2004 - Lisbon, Portugal : Abstract Book
  Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
  Strony: s. 155
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/66
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, P[rzemysław] Wierzbicki, M. Wierzbicka, A[ndrzej] Obara, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Sclerosing encapsulating peritonitis (SEP) - ciężkie powikłanie dializacyjnych zapaleń otrzewnej.
  Tytuł całości: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok, 14-17 września 2005 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2005]
  Strony: s. 208
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/66
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk, A[ndrzej] Obara, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Szczególne postacie stanów zapalnych przetok tętniczo-żylnych (PTŻ) z materiału sztucznego.
  Tytuł całości: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok, 14-17 września 2005 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2005]
  Strony: s. 207
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/66
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Atherosclerosis risk factors (ARF) versus microalbuminuria in potentialy healthy men - preliminary report.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2005 : 20, Suppl.5: XLII Congress of the European Renal Association, June 4-7, 2005, Istambul, Turkey, v285-v286
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/66
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ultrasound guided compression (USGC) on iatrogenic femoral pseudoaneurysmus (FPA) in hemodialysed (HD) patients.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2007 : 22, Suppl. 6, vi321
  Uwagi: XLIV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, June 21-24, 2007, Barcelona, Spain.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/66
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Andrzej Obara, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Przemysław Wierzbicki, Zofia Wańkowicz, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Bezobjawowa choroba zrostowa otrzewnej jako potencjalna przyczyna niemożliwości wytworzenia dostępu dializacyjnego do jamy otrzewnowej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Asymptomatic intraperitoneal adhesions disease as the potential cause of unfeasibility of creation dialysis access to peritoneal cavity - case reports.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 325-327, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Przemysław Wierzbicki, A. Perkowska-Ptasińska, Krzysztof Brzozowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Cięźki zespół nerczycowy wymagający obustronnej embolizacji tętnic nerkowych u chorego z nefropatią błonistą nałożoną na nefropatię cukrzycową.
  Tytuł równoległy: Severe nephrotic syndrome requiring bilateral renal arteries embolisation in patient with membranous and diabetic nephropathy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 321-324, 2 il., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/66
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Andrzej Obara, Zofia Wańkowicz, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Dostęp naczyniowy do hemodializ - doświadczenia wlasne.
  Tytuł równoległy: Vascular access for hemodialysis - own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 316-320, 2 il., 2 tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/66
  Autorzy: Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Hipotonia śróddializacyjna.
  Tytuł równoległy: Intradialytic hypotension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 368-370, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/66
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, A[ndrzej] Obara, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, P[rzemysław] Wierzbicki, Z[ofia] Wańkowicz, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Bezobjawowa choroba zrostowa otrzewnej jako potencjalna przyczyna niemożliwości wytworzenia dostępu dializacyjnego do jamy otrzewnej - opis przypadków.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Jurata 12-14 listopada 2008 : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Jurata, 2008
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  62/66
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Wierzbicka-Prokopiuk, A[ndrzej] Obara, Z[ofia] Wańkowicz, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Dostęp naczyniowy do hemodializ - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Jurata 12-14 listopada 2008 : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Jurata, 2008
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  63/66
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Jolanta Buczyńska-Chyl, Piotr Koźmiński, Marek Stopiński, Ewa Niemczyk, Edyta Gieglis, Mariusz Mieczkowski, Paweł Żebrowski, Ewa Wojtaszek, Rafał Gawron, Andrzej Podgórzak, Jolanta Wściślak, Janusz Grochowski, Małgorzata Kędzierska, Bożenna Kaczanowska, Agnieszka Wyszyńska, Zofia Sitkowska, Wiesław Klatko, Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Dariusz Osuch, Dariusz Stryjewski, Marek Świtalski, Arkadiusz Piotrowski, Piotr Kędzierski, Andrzej Rydzewski, Bartosz Fiderkiewicz, Magdalena Wypych-Birecka, Dorota Śliwicka, Magdalena Durlik, Mirosław Grzeszczyk, Antoni Sokalski, Marek Papliński, Jakub Hartman, Jacek Imiela, Robert Małecki, Agnieszka Bolesta, Stanisław Niemczyk, Wojciech Klimm, Przemysław Wierzbicki, Joanna Gorczyńska, Mirosław Piórecki, Sewer Gołębiewski, Roman Horbacz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Przewidywanie zwiększonego ryzyka złamania kości u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. : program : streszczenia prac oryginalnych
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2013]
  Strony: s. 115
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/66
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Jolanta Buczyńska-Chyl, Piotr Koźmiński, Marek Stopiński, Ewa Niemczyk, Edyta Gieglis, Paweł Żebrowski, Mariusz Mieczkowski, Ewa Wojtaszek, Rafał Gawron, Andrzej Podgórzak, Jolanta Wściślak, Janusz Grochowski, Małgorzata Kędzierska, Bożenna Kaczanowska, Agnieszka Wyszyńska, Zofia Sitkowska, Wiesław Klatko, Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Dariusz Osuch, Dariusz Stryjewski, Marek Świtalski, Arkadiusz Piotrowski, Piotr Kędzierski, Andrzej Rydzewski, Bartosz Fiderkiewicz, Magdalena Wypych-Birecka, Dorota Śliwicka, Magdalena Durlik, Mirosław Grzeszczyk, Antoni Sokalski, Marek Papliński, Jakub Hartman, Jacek Imiela, Robert Małecki, Agnieszka Bolesta, Stanisław Niemczyk, Wojciech Klimm, Przemysław Wierzbicki, Joanna Gorczyńska, Mirosław Piórecki, Sewer Gołębiewski, Roman Horbacz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: FRAX jako metoda przewidywana zwiększonego ryzyka złamania kości u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych dializami.
  Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Lublin, 12-14 czerwca 2014 r.
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2014]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/66
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Jolanta Buczyńska-Chyl, Piotr Koźmiński, Marek Stopiński, Ewa Niemczyk, Edyta Gieglis, Paweł Żebrowski, Ewa Wojtaszek, Mariusz Mieczkowski, Rafał Gawron, Andrzej Podgórzak, Jolanta Wściślak, Janusz Grochowski, Małgorzata Kędzierska, Bożenna Kaczanowska, Agnieszka Wyszyńska, Zofia Sitkowska-Kurzec, Wiesław Klatko, Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Dariusz Osuch, Dariusz Stryjewski, Marek Świtalski, Arkadiusz Piotrowski, Piotr Kędzierski, Andrzej Rydzewski, Bartosz Fiderkiewicz, Magdalena Wypych-Birecka, Dorota Śliwicka, Magdalena Durlik, Mirosław Grzeszczyk, Antoni Sokalski, Marek Papliński, Jakub Hartman, Jacek Imiela, Robert Małecki, Agnieszka Bolesta, Stanisław Niemczyk, Wojciech Klimm, Przemysław Wierzbicki, Joanna Gorczyńska, Mirosław Piórecki, Sewer Gołębiewski, Roman Horbacz, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Ocena ryzyka złamań kości u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami - prospektywne badanie obserwacyjne.
  Tytuł równoległy: Assessment of the risk of bone fractures in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis - a prospective observational study.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 3, s. 116-121, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/66
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Jolanta Buczyńska-Chyl, Piotr Koźmiński, Ewa Niemczyk, Ewa Wojtaszek, Edyta Gieglis, Paweł Żebrowski, Andrzej Podgórzak, Jolanta Wściślak, Monika Wieliczko, Janusz Grochowski, Małgorzata Kędzierska, Bożenna Kaczanowska, Agnieszka Wyszyńska, Zofia Sitkowska-Kurzec, Wiesław Klatko, Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Dariusz Osuch, Dariusz Stryjewski, Marek Świtalski, Arkadiusz Piotrowski, Marek Stopiński, Piotr Kędzierski, Andrzej Rydzewski, Bartosz Fiderkiewicz, Magdalena Wypych-Birecka, Dorota Śliwicka, Magdalena Durlik, Mirosław Grzeszczyk, Antoni Sokalski, Marek Papliński, Jakub Hartman, Jacek Imiela, Robert Małecki, Agnieszka Bolesta, Stanisław Niemczyk, Wojciech Klimm, Przemysław Wierzbicki, Joanna Gorczyńska, Mirosław Piórecki, Sewer Gołębiewski, Roman Horbacz, Jolanta Małyszko, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: FRAX prognostic and intervention thresholds in the management of major bone fractures in hemodialysis patients: A two-year prospective multicenter cohort study.
  Czasopismo: Bone
  Szczegóły: 2020 : Vol. 133, Art. nr: UNSP 115188, s. 1-9, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Dec 13 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Przedlacki
  ISSN: 8756-3282
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.398
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM