WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WILK ARKADIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: K[arol] Chmielowski, J[acek] Pietrzykowski, S[ławomir] Skrzyński, A[rkadiusz] Wilk.
Tytuł: Cysternografia radioizotopowa w diagnostyce wodogłowia normotensyjnego (aresorpcyjnego), zespołu Hakima i Adamsa.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 27
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/23
Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz, T. Mandat, Arkadiusz Wilk, W. Zgliczyński, A. Makowska.
Tytuł: Surgical treatment of thyrotropin-releasing pituitary adenomas.
Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Rzeszów 25-27 października 2001
Adres wydawniczy: [Rzeszów], 2001
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/23
Autorzy: Sławomir Skrzyński, T. Mandat, Ewa Skrobowska, Andrzej Koziarski, Jerzy Walecki, E. Tarasów, B. Kubas, Arkadiusz Wilk.
Tytuł: Ocena przydatności MRS przy kwalifikacji chorych do zabiegów neurochirurgicznych.
Tytuł całości: W: Choroby naczyniowe mózgu : Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 5-7 września 2002
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2002]
Strony: s. 78
Uwagi: Toż w jęz. ang. MRS usefulness during qualification for neurosurgical procedures. Tamże s. 79
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/23
Autorzy: Sławomir Skrzyński, Ewa Skrobowska, Andrzej Koziarski, T. Mandat, Jerzy Walecki, E. Tarasów, Arkadiusz Wilk.
Tytuł: The role of MRS in differentiating glial tumor regrowth with postoperative and postradiative glial scar.
Tytuł całości: W: Choroby naczyniowe mózgu : Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 5-7 września 2002
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2002]
Strony: s. 79
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/23
Autorzy: Arkadiusz Wilk, T. Mandat, Sławomir Skrzyński, Andrzej Koziarski, Ewa Skrobowska.
Tytuł: Zastosowanie MRS w różnicowaniu zmian rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł całości: W: Choroby naczyniowe mózgu : Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 5-7 września 2002
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2002]
Strony: s. 101-102
Uwagi: Toż w jęz. ang. MRS as a tool of differentation of expansive mass lesions of the central nervous sytem. Tamże s. 102
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/23
Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[rkadiusz] Wilk, A[gnieszka] Warczyńska.
Tytuł: Torbiel kieszonki Rathkego - rzadko występujący guz przysadki.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2003 : 54, 6, 851
Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Rathke's cleft cyst - rare pituitary tumour; experience with 16 pattients. Tamże s. 852
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

7/23
Autorzy: Andrzej Koziarski, Arkadiusz Wilk, Paweł Twarkowski, Norbert Madrak.
Tytuł: Operacja mnogich oponiaków wewnątrzczaszkowych u świadka Jehowy wspomagana przedoperacyjną embolizacją wewątrznaczyniową. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Removal of multiple intracranial meningiomas preceded by preoperative intravascular embolization in a Jehovah's Witness. case report.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2003 : 37, 4, 927-933, 2 il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  8/23
  Autorzy: Tomasz Mandat, Arkadiusz Wilk, Radosław Manowiec, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Wstępna ocena ryzyka oraz skuteczności wczesnego włączenia alfosceranu choliny w leczeniu urazów czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł równoległy: A preliminary evaluation of risks and efficacy of early choline alphoscerate treatment in craniocewrebral injury.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1231-1238, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  9/23
  Autorzy: S[ławomir] Skrzyński, A[rkadiusz] Wilk, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska, A[dam] Wejroch, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego w monitorowaniu blizny pooperacyjnej i poradiacyjnej u chorych z guzami mózgu pochodzenia glejowego.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin 19-21.09.2003 : Streszczenia referatów zjazdowych, 42 lata Kliniki Neurochirurgii w Szczecinie
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2003]
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/23
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[rkadiusz] Wilk, S[ławomir] Skrzyński, A[gnieszka] Warczyńska, A[ndrzej] Koziarski, A[dam] Wejroch.
  Tytuł: Wartość spektroskopii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin 19-21.09.2003 : Streszczenia referatów zjazdowych, 42 lata Kliniki Neurochirurgii w Szczecinie
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2003]
  Strony: s. 10
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/23
  Autorzy: A[rkadiusz] Wilk, G[rzegorz] Ratyński, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, W[ojciech] Marczyński, S[ławomir] Skrzyński, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Doświadczenia własne z zastosowaniem wszczepów międzytrzonowych-cage w odcinku szyjnym kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów : Chirurgia złącza szczytowo-potylicznego. Chirurgia kręgosłupa piersiowego, Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2004, Program Sympozjum, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny, 2004
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/23
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Arkadiusz Wilk.
  Tytuł: Leczenie chirurgiczne torbieli kieszonki Rathke'go.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment for Rathke cleft cyctc.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 8, s. 779-784, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/23
  Autorzy: A[rkadiusz] Wilk, J[an] K. Podgórski, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, T. Mandat, S[ławomir] Skrzyński, B[arbara] Magierska.
  Tytuł: Przezskórna nukleoplastyka (coablacja) w leczeniu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Gdańsk-Jastrzębia Góra, 16-19 września 2005 r
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2005]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/23
  Autorzy: Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Włodzisław Kuliński, Jan Podgórski, Marzenna Bazan, Paweł Leśniewski.
  Tytuł: Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z wielopoziomową dyskopatią szyjną po leczeniu operacyjnym z zastosowaniem implantów międzytrzonowych.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2007 : 9, Suppl. 1, 10
  Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa" , Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/23
  Autorzy: Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Włodzisław Kuliński, Jan Podgórski, Marzenna Bazan.
  Tytuł: Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym wielopoziomowych dyskopatii szyjnych leczonych operacyjnie.
  Tytuł równoległy: Problems of physiotherapy proceeding in surgically treated multilevel cervical discopathies.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 2007, Suppl. 5, 206
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 27-29.09.2007, Łódź. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 206-207.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/23
  Autorzy: Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Włodzisław Kuliński, Jan Podgórski, Marzenna Bazan, Paweł Leśniewski, Józef Mróz.
  Tytuł: Urazowość w sporcie - demonstracja przypadku.
  Czasopismo: Med. Sport.
  Szczegóły: 2008 : 24, Suppl. 1, 22-23
  Uwagi: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 10-12 października 2008 r., Warszawa : Program - Streszczenia - Informacje.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/23
  Autorzy: Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Włodzisław Kuliński, Jan Podgórski, Marzenna Bazan, Paweł Leśniewski, Józef Mróz.
  Tytuł: Wielopoziomowe dyskopatie szyjne - fizjoterapia po leczeniu operacyjnym.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 2008, Suppl. 7, 72-73
  Uwagi: XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Deformacje i zespoły bólowe kręgosłuapa, Ryn, 04-07.09.2008 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/23
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Jan Podgórski, Marzenna Bazan, Józef Mróz, Paweł Leśniewski.
  Tytuł: Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z wielopoziomową dyskopatią szyjną po leczeniu operacyjnym z zastosowaniem implantów międzytrzonowych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of physiotherapeutic management of patients with multi-level cervical discopathy after interbody implant surgery.
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 2, s. 149-155, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1642-0136
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/23
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Jan Podgórski, Józef Mróz, Paweł Leśniewski.
  Tytuł: Analiza postępowania fizjoterapeutycznego po operacji dyskopatii szyjnej.
  Tytuł równoległy: Analysis of physiotherapy proceedings after surgical treatment of cervical discopathy.
  Tytuł całości: W: Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Bielsko-Biała - Szczyrk, 13-15 maja 2010 roku
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała - Szczyrk : Wyższa Szkoła Administracji, 2010
  Strony: s. 153-154
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 155.
  ISBN: 978-83-60430-48-9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/23
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Dyskopatia szyjna - problem dzisiejszej cywilizacji, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Cervical discopathy - problem of present-day civilization, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 407-413, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/23
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Oponiak guzka siodła - rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Tuberculum sellae meningioma - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 3, s. 355-362, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/23
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Andrzej J. Koziarski.
  Tytuł: Outcome assessment after surgical treatment of tuberculum sellae meningiomas -a preliminary report.
  Czasopismo: Turkish Neurosurgery
  Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 6, s. 824-832, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: 2015 [Accepted: Jun 09, 2015, Publ. online 11.07.2016]
  ISSN: 1019-5149
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.508
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  23/23
  Autorzy: Arkadiusz Wilk.
  Tytuł: Retrospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego oponiaków guzka siodła tureckiego. Praca doktorska / Arkadiusz Wilk, Klinika Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2016
  Strony: 113 k., , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 83 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor : płk dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński, prof. nadzw. - [Obrona 08.11.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM