WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WINIARSKI TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Stosowanie takryny w znieczuleniu ogólnym do cięcia cesarskiego.
Tytuł równoległy: The application of tacrine (THA) in general anesthesia during cesarean delivery.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1971 : 42, 11, 1319-1323, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/51
Autorzy: Stanisław Pokrzywnicki, Maria Szymańska, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wartość pawulonu jako środka zwiotczającego w świetle własnych spostrzeżeń.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 958-961, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/51
Autorzy: J. Krajewski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Kański.
Tytuł: Prowadzenie porodu w analgezji za pomocą metoksyfluranu.
Czasopismo: Biul. WAM Supl.IV Zjazdy i Konferencje
Szczegóły: 1973, 20 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ginekologów WP, 87-92, tab.
Uwagi: - VI Konferncja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników , Gdańsk - 22-23 październik 1971 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/51
Autorzy: W. Gaszyński, Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Badania układu krzepnięcia krwi w przebiegu anestezji dożylnej altezyną.
Tytuł równoległy: Studies on blood clotting system during intravenous anaesthesia with althesin.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 513-518, 4 tab, bibliogr. 21 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/51
Autorzy: Stanisław Orzechowski, Tadeusz Winiarski, W. Gaszyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga, W. Śladowski.
Tytuł: Spostrzeżenia kliniczne z anestezji dożylnych wykonanych altezyną.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 505-511, [il.], 4 tab, bibliogr. 26 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, W. Gaszyński, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Stosowanie altezyny w krótkotrwałych zabiegach ginekologicznych /doniesienie wstępne/.
Tytuł całości: W: Pamiętnik VII Konferencji Naukowej Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa, 24-25 maja 1974 r. / red. Jerzy Higier
Adres wydawniczy: Warszawa : IKP WAM, 1975
Strony: s. 255-261, 2 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/51
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Tadeusz Winiarski, Józef Bednarz.
Tytuł: Ostra umiarkowana hemodilucja sterowana oraz technika jej wykonywania.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 261-265
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/51
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Próba zastosowania hemodilucji /OUHS/ w planowanym cięciu cesarskim.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 266-271
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/51
Autorzy: T[adeusz] Winiarski.
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Hagen (Westfalia RFN, 1.X.-31.XII.76).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 337-338
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

10/51
Autorzy: Jan Lisicki, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Ocena przydatności respiratora Takaoka w anestezji ogólnej.
Tytuł równoległy: The usefulness of Takaoka respirator for general anaesthesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 3, 311-315, 3 ryc., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/51
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Tadeusz Winiarski, Lech Osowski.
Tytuł: Hemodilucja w cięciach cesarskich.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1979 : 50, supl. : XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Warszawa, 6-8.10.1977., 138-139
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Jan Lisicki.
Tytuł: Ostra niewydolność oddechowa u porażonych profilu chirurgicznego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 3-4, 182-186
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Andrzej Kański, Andrzej Staszewski.
Tytuł: Nowsze sposoby leczenia póżnej gestozy EPH.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 326-330
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/51
Autorzy: Andrzej Staszewski, Krzysztof Głowacki, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Ocena częstotliwości występowania i znaczenia prognostycznego obecności smółki w wodach płodowych w ciąży wysokiego ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ciąży przeterminowanej.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 122-125, tab.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

15/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Andrzej Staszewski, Andrzej Kański.
Tytuł: Późna gestoza EPH jako zespół hipoperfuzji w wyniku zmian patofizjologicznych.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 331-334
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/51
Autorzy: Andrzej Staszewski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Kański.
Tytuł: Współczesne poglądy na kryterium czasu trwania ciąży.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 119-121, tab.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

17/51
Autorzy: T[adeusz] Winiarski, E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Współczesne poglądy na przenoszenie bólów porodowych z uwzględnieniem modyfikacji stosowanych metod analgezji.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 323
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Losy analgetyków miejscowych w ustroju.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 3-4, 337-341, 5 tab., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/51
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Dobrzeniecki.
Tytuł: Uzupełnienie niedoboru fosforu w trakcie całkowitego żywienia pozajelitowego.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 2, 171-174, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/51
Autorzy: Jerzy Higier, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Niezwykły przypadek macicy podwójnej.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1981 : 52, 4, 373-379, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Bupiwakaina - właściwości fizykochemiczne i analgetyczne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 511-515, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/51
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański, Aleksander Zalewski.
Tytuł: Cewnikowanie żyły podobojczykowej w świetle własnych doświadczeń.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 132-134, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Ryszard Kowalewski, Janusz Tatarzyński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: "Selektywna analgezja" jako wynik zewnątrzoponowego stosowania narkotyków.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 411-413, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/51
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Uklad hemostazy krwi w cięciach cesarskich wykonanych w ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej (OHHS).
Tytuł całości: W: Materiały naukowe XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Adres wydawniczy: Poznań, 1981
Strony: s. 303
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

25/51
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Przydatność dużych dawek metylprednisolonu w leczeniu wstrząsu.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1981 : 34, 14, 1193-1196, bibliogr. 50 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/51
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Kozaczek, Janusz Szepietowski, Aleksander Zalewski, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Ocena bakteriologiczna cewnika wprowadzonego do żyły podobojczykowej.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 83-85, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/51
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Dobrzeniecki.
Tytuł: Przydatność dużych dawek fenikortu (Polfa) w leczeniu płuca wstrząsowego.
Tytuł równoległy: Usefulness of high fenicort (Polfa) doses in the treatment of shock lung syndrome.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 93-97, 2 tab., bibliogr. 30 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Andrzej Staszewski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wpływ adrenaliny na skuteczność anelgetyczną i czas działania bupiwakainy stosowanej zewnątrzoponowo w porodzie.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 61-65, 2 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/51
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Maria Nowik-Jurek, Elżbieta Furmańska, Tadeusz Winiarski, Ludwik Iwanowski.
Tytuł: Wpływ anestezji tiopentalem i etomidatem na poziom histaminy i serotoniny w arteriografiach kończyn dolnych.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 45-52, 2 tab., bibliogr. 34 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/51
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga, Andrzej Pasiak.
Tytuł: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej do zabiegów wewnątrzotrzewnowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 9-10, 458-461, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/51
Autorzy: Jerzy Higier, Tadeusz Winiarski, Andrzej Staszewski.
Tytuł: W sprawie ułożenia rodzącej.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1983 : 54, 5, 301-311, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Dr n. med. Sawina Szyrmer-Nakonieczna /1931-1983/.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1984 : 16, 1, 91, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

33/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Ogólne zasady dotchawiczej anestezji do operacji cięcia cesarskiego.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1984 : 16, 1, 79-84, ryc., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/51
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Janusz Szepietowski, Zbigniew Żmijewski.
Tytuł: Przydatność dużych dawek prednisolonu w leczeniu skrajnie ciężkiej niewydolności oddechowej.
Tytuł równoległy: Value of administration of large doses of prednisolone in the management of extremely severe respiratory insufficiency.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1984 : 27, 1, 40-42, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/51
Autorzy: Jarosław Spiechowicz, Józef Kraszewski, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Modyfikacja sposobu intubacji dotchawiczej metodą "Ślepą".
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 3-4, 78-81, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/51
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego w znieczuleniu halotanem u napromienionych psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 45-49, ryc., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/51
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga, Jan Siwik.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego w znieczuleniu eterem dwuetylowym u napromienionych psów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 194-198, ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

38/51
Autorzy: Jan Lisicki, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Zagadnienia anestezjologiczne w medycynie katastrof.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 9-10, 623-627
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Jan Lisicki, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie atracurium jako jednego środka zwiotczającego w dotchawiczym znieczulenium ogólnym.
Tytuł równoległy: Clinical use of atracurium as the only relaxant in intratracheal general anaesthesia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 9-10, 583-585, bibliogr. 33 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/51
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie atracurium jako środka podtrzymującego zwiotczenie mięśni w dotchawiczym znieczuleniu ogólnym.
Tytuł równoległy: Clinical use of atracurium for maintenance of muscle relaxation in intratracheal general anaesthesia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 11-12, 713-715, bibliogr. 33 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/51
Autorzy: T[adeusz] Winiarski.
Tytuł: Kmdr por. lek. Zbigniew Pukas (11.03.1929-12.10.1984). Wspomnienie pośmiertne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : T. 62, nr 1-2, s. 121
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/51
Autorzy: Jan Siwik, Norbert Wachowicz, Z. Maziarz, Tadeusz Winiarski, Andrzej Kański.
Tytuł: Ocena przepływu mózgowego u psów we wczesnym okresie wstrząsu krwotocznego podczas anestezji ketaminą i diazepamem.
Tytuł równoległy: Cerebral blood flow assessment in early period of haemorrhagic shock during ketamine - diazepam anaesthesia in dogs.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 3, 244-246, ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich - Sesja VI.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/51
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ oddechowy po napromienieniu.
Tytuł równoległy: Halothane effect on respiratory system after irradiation.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 146
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

44/51
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga.
Tytuł: Działanie halotanu z powietrzem jako nośnikiem na układ krążenia we wczesnym okresie ostrej doświadczalnej choroby popromiennej.
Tytuł równoległy: Effect of Halothane with air as a aarrier on the circulatory system in early acute experimental radiation sicknes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 572-577, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/51
Autorzy: Jan Jakutowicz, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Przystawka okulistyczna do standardowego stołu operacyjnego.
Tytuł równoległy: Ophthalmological attachment to standard surgical table.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 11-12, 801-802, ryc.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/51
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki, Tadeusz Winiarski, Andrzej Truszczyński, Andrzej Kański.
Tytuł: Zastosowanie butorfanolu w leczeniu bólu pooperacyjnego.
Tytuł równoległy: Butorfanol in treatment of postoperative pain.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 5-6, 323-326, tab., bibliogr. 6 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/51
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Tadeusz Winiarski, Janusz Tatarzyński, Dorota Szczylik.
Tytuł: Ocena atrakurium (tracrium) w anestezji do mikrochirurgii krtani. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1989 : 21, 1, 53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/51
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Dorota Szczylik, Edward Stanowski, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Znieczulenie w operacjach wycięcia guzów sutka.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 600-602, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik, M. Jachowska.
Tytuł: Leczenie bólów głowy po niezamierzonym nakłuciu opony twardej - opis przypadku.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 1990 : T. 22, nr 1, s. 47- 50, bibliogr. 14 poz., sum.
ISSN: 1642-5758
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Jerzy Górski.
Tytuł: Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do cesarskiego cięcia u rodzących z przeciwskazaniami do dotchawicznego znieczulenia ogólnego.
Tytuł całości: W: Anestezjologia kliniczna i intensywna terapia. T. 2
Adres wydawniczy: Lublin, 1990
Strony: s. 123-127, bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/51
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Metabolizm płodu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 5-6, 355-357, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM