WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WNUK JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/21
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jacek Wnuk, Elżbieta Kozak.
Tytuł: Ocena wpływu doustnej jednorazowej dawki nifedypiny na wielkość frakcji wyrzutowej prawej komory u chorych z przewlekłą chorobą płuc.
Tytuł równoległy: The effect of a single oral dose of nifedipine (NF) on the right ventricular ejectiom fraction (RVEF) in patients with chronic obstructive lung disease.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 5-6, 197-203, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/21
Autorzy: Ireneusz Drabek, Anna Frank-Piskorska, Jacek Wnuk, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Scyntygrafia aerosolowa (SA) w ocenie wpływu fenoterolu (Berodual F. Boehringer) na wentylację u chorych z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc (POChP).
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 1, 19
Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/21
Autorzy: Marek Ostrowski, Leszek Kubik, Ryszard Roszczyk, Wanda Koziarska, Jacek Wnuk.
Tytuł: Scyntygrafia serca za pomocą 99mTc-MIBI w ocenie zaburzeń perfuzji w niestabilnej chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 11, 2-3
Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/21
Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/21
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/21
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricle function. Assessment of the degree of left ventricular damage, of the effect of revascularization, and of the treatment with phosphocreatine.
Czasopismo: Rev. Int. Serv. Sante Forces Armees
Szczegóły: 1993 : 66, 7/8/9, 189-198, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/21
Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus.
Tytuł: Radioizotopowa ocena wpływu Neotonu na czynność lewej komory serca w trakcie szybkiej przezprzełykowej stymulacji l.przedsionka.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1994 : 8, 15, 37
Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/21
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Effect of phosphocreatine on left ventricular function changes studied by gated radioisotope angiocardiography.
Tytuł całości: W: Radiobiologicka Konference 1994 : Program, Souhrny referato, Hradec Kralowe, 24-26 listopadu 1994
Adres wydawniczy: [Hradec Kralove, 1994]
Strony: s. [nlb.] 19
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/21
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, D[ariusz] Borkowski, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, M. Zarębiński.
Tytuł: Left ventricular function after the coronary revascularization assessed by gated radioisotope angiocardiography.
Czasopismo: Cor Europaeum
Szczegóły: 1995 : 4, 3, 117-120
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/21
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
Tytuł: Effect of coronary revascularization on left ventricle function studied by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S81
Uwagi: - 2 International Conference of Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: ES
Polskie hasła przedmiotowe:

12/21
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
Czasopismo: Nuclearmedicizin
Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
ISSN: 0029-5566
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, DE
Polskie hasła przedmiotowe:

13/21
Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wpływ szybkiej stymulacji lewego przedsionka na regionalne i globalne wskaźniki czynności lewej komory serca u chorych z zespołem X.
Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia "Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej", Szklarska Poręba, 5-7 października 1995: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1995]
Strony: s. 29
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/21
Autorzy: Wojciech Marczyński, Sławomir Kroczak, Jacek Wnuk.
Tytuł: Przydatność scyntygrafii w diagnostyce schorzeń ortopedycznych.
Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
Szczegóły: 1996, supl., 88-94, 12 tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Gliwice, 21-23.05.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/21
Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wpływ szybkiej stymulacji lewego przedsionka na regionalne i globalne wskaźniki czynności lewej komory serca u chorych z zespołem X.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 19, 55
Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/21
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/21
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Piotrowicz, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, W. Witczak, T. Żechowicz, H. Tuszyński.
Tytuł: Leczenie beta-blokerami objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - roczna obserwacja.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-51
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/21
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, K[arol] Chmielowski, C[zesław] Czarnecki, I[reneusz] Drabek, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, J[acek] Pietrzykowski, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Stembrowicz, J[acek] Wnuk.
Tytuł: 25 lat leczniczego stosowania radiojodu w Ośrodku Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 25
Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/21
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, A. Wiechowicz, G[rzegorz] Olejniczak.
Tytuł: Isoptic estimation of extension of left ventricle reversible systolic dysfunction in patients with one vesel coronary disease.
Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
Strony: s. [b.s.], tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

20/21
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna: Final Programme
Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
Strony: S114
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/21
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM