WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ZABOROWSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 107Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/107
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Piotr Zaborowski, Małgorzata Rezmer.
Tytuł: Immunoglobuliny w stanach bronchospastycznych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 22, 2009-2014
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/107
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Małgorzata Rezmer, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Próba oceny immunoglobulin w niektórych chorobach wewnętrznych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 21, 1917-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/107
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Piotr Zaborowski, M[aria] Nowik.
Tytuł: Poziom histaminy w stanach dychawicznych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1973 : 28, 4, 115-118
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/107
Autorzy: Tadeusz Grabowski, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Technika ezofagogastroduodenoskopii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 11, 714-718
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/107
Autorzy: Barbara Węgrzyn, Witold Sieciński, Alicja Piotrowska, Piotr Zaborowski, Wacława Dżurak.
Tytuł: Przypadek pierwotnego złośliwego nowotworu serca (Rhabdomyosarcoma pleomorphicum).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1976 : 19, 2, 167-171, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/107
Autorzy: Andrzej Giza, Tadeusz Grabowski, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Zmiany w okolicy podwpustowej żołądka w obrazie radiologicznym i endoskopowym.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
Szczegóły: 1976 : 40, 4, 257-260, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Tadeusz Grabowski, Zofia Bogoniowska.
Tytuł: Kliniczna wartość oznaczania gastryny.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 25, 1061-1063, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: 7 przypadków pierwotnego raka wątroby.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 33, 1435-1437, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Ustępowanie dolegliwości a gojenie się wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Tytuł równoległy: Disapperence of sympatoms and healing of gastric and duodenal ulcer.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 3, 99-100, il., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Tadeusz Grabowski, Andrzej Giza.
Tytuł: Wrzód opuszki dwunastnicy w obrazie radiologicznym i endoskopowym.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 22, 931-933, ryc., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Tadeusz Grabowski.
Tytuł: Gastroduodenoskopie ze wskazań nagłych.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1976 : 56, 4, 359-362, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA

12/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Kliniczna wartość metod diagnostycznych w przewlekłych chorobach wątroby. Praca doktorska / Piotr Zaborowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
Strony: 61 k. , il., wykr. , 30 cm
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. med. Tadeusz Grabowski.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/107
Autorzy: Tadeusz Grabowski, Piotr Zaborowski, Andrzej Giza, Ireneusz Frankowski.
Tytuł: Proste przygotowanie jelita grubego do badań rentgenowskich i endoskopii.
Tytuł równoległy: Simple preparation of colon for X-ray examinations and endoscopy.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : T. 29, nr 4, s. 277-279, tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/107
Autorzy: Maria Prosińska-Kibler, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Zespół Wisslera i Fanconiego czy choroba Stilla?
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 1, 35-39, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Tadeusz Grabowski, Iwon Grys, Jerzy Gil.
Tytuł: Czynniki ryzyka w chorobie wrzodowej.
Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowej. Profilaktyka zdrowotna w wojsku, Łódź-Poznań, 16-17 czerwiec 1977
Adres wydawniczy: Łódź-Poznań, 1977
Strony: s. 535-537
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/107
Autorzy: Tadeusz Grabowski, Piotr Zaborowski, Jerzy Gil, Iwon Grys.
Tytuł: Rola endoskopii w zapobieganiu nawrotom wrzodów żołądka i dwunastnicy.
Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowej. Profilaktyka zdrowotna w wojsku, Łódź-Poznań, 16-17 czerwiec 1977
Adres wydawniczy: Łódź-Poznań, 1977
Strony: s. 523-526
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/107
Autorzy: Zofia Bogoniowska, Piotr Zaborowski, Tadeusz Grabowski.
Tytuł: Badania podstawowego poziomu gastryny w grupie zdrowych i chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy i agresywnym zapaleniem wątroby.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1977 : 57, 5, 357-365, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/107
Autorzy: Tadeusz Grabowski, Iwon Grys, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, Andrzej Giza, Jerzy Gil.
Tytuł: Rola endoskopii w orzecznictwie wojskowo-lekarskim wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Tytuł równoległy: The role of endoscopy in medico-military expertise of gastric and duodenal ulcere.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 487-490, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/107
Autorzy: J. Janecki, Piotr Zaborowski, B. Milewski.
Tytuł: Computer-assited diagnosis of hepatic neoplasms on basis of laboratory findings.
Czasopismo: Materia medica Polona
Szczegóły: 1978 : 10, 4, 333-337
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN

20/107
Autorzy: Tadeusz Płusa, U[rszula] Makowska, Zbigniew Wąsek, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Znaczenie diagnostyczne alfa-2-makroglobuliny w chorobach wewnętrznych.
Źródło ogółem lub miejsce: Pol. Arch. Med. Wewn., 1978, 60(4/10/)
Strony: : 349-353.
Język publikacji: PL

21/107
Autorzy: J. Żurawłow, E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, P[iotr] Zaborowski, Z[bigniew] Dumański, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Matematyczne i medyczne aspekty komputerowego wspomagania diagnostyki chorób wątroby.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów II Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Gliwice 1978
Adres wydawniczy: [Gliwice, 1978]
Strony: s. 1-2
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

22/107
Autorzy: P[iotr] Zaborowski, E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, P[iotr] Borkowski, W[ojciech] Minta, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Dokumentacja lekarska w komputerowym systemie szpitalnym. Historia choroby.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/107
Autorzy: E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, P[iotr] Zaborowski, P[iotr] Borkowski, Z[bigniew] Dumański, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Koncepcja etapowej budowy systemu populacyjnego.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 15
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/107
Autorzy: Jerzy Gil, Tadeusz Grabowski, Sławomir Zaboklicki, Iwon Grys, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Endoskopia jako metoda różnicowania przyczyn dolegliwości u osób po resekcji żołądka.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 417-421, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/107
Autorzy: Iwon Grys, Władysław Kociak, Piotr Zaborowski, Ewa Trzpil, Anna Lewandowska.
Tytuł: Ocena kliniczna dostępności biologicznej kwasu salicylowego z preparatów "Sachol" i "Polopiryna S".
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 445-450, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Tadeusz Grabowski, Zbigniew Psarski, Marek Maruszyński, Iwon Grys, Wanda Kozaczek.
Tytuł: Ocena oznaczania flory bakteryjnej w żółci u chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : R. 55, nr 7-8, s. 428-432, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Problemy rozpoznawania przewlekłych chorób wątroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 9-10, 525-529, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/107
Autorzy: Jerzy Gil, Kazimierz Sułek, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Przypadek współistnienia niedokrwistości złośliwej z wrzodem żołądka.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 9-10, 536-538, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/107
Autorzy: Iwon Grys, Piotr Zaborowski, Alicja Piotrowska.
Tytuł: Trzy przypadki hipoglikemii u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 3-4, 196-200, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Ocena klinicznej przydatności matematycznych metod komputerowego wspomagania klasyfikacji i diagnozy na przykładzie chorób wątroby : streszczenie rozprawy habilitacyjnej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1979 : 34, 48, 1883-1884
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

31/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Urszula Makowska, Tadeusz Płusa, Iwon Grys.
Tytuł: Znaczenie diagnostyczne alfa-2 makroglobuliny w chorobach wewnętrznych. 2. Przewlekłe choroby wątroby.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1979 : T. 62, nr 1, s. 49-52, bibliogr. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/107
Autorzy: P[iotr] Zaborowski, M. Michalewicz, Z[bigniew] Dumański, E[dward] Waniewski.
Tytuł: Komputerowe wspomaganie diagnostyki wybranych chorób wątroby.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 113
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

33/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Ocena klinicznej przydatności matematycznych metod komputerowego wspomagania klasyfikacji i diagnozy na przykładzie chorób wątroby: rozprawa habilitacyjna / Piotr Zaborowski ; Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Wewnętrznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: [4],123,[13] k. tabl. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/107
Autorzy: Z[bigniew] Psarski, P[iotr] Zaborowski, I[won] Grys, A. M. Lewandowska.
Tytuł: The Significance of immunoglobulins in the prognosis of alcoholic hepatocellular damage.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XI International Congress of Gastroenterology, A.S.N.E.M.G.E. : Hamburg, June 8-13, 1980
Adres wydawniczy: Stuttgart : Georg Thieme, 1980
Strony: s. 232
Uwagi: Hepatogastroenterology, 1980, 27(suppl.)
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

35/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Profilaktyka choroby wrzodowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, supl. 1., 30-32
Uwagi: Profilaktyka zdrowotna w wojsku. Wybrane materiały II Konferencji Naukowej, Warszawa, 7 lipca 1980 r
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/107
Autorzy: Jerzy Gil, Zbigniew Psarski, Jan Majkowski, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski.
Tytuł: Przypadek choroby Whipple'a.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 7-8, 382-385, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/107
Autorzy: Jerzy Gil, Piotr Zaborowski, Aleksander Badowski, Henryk Płachta, Marek Maruszyński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Ocena zgodności badań radiologicznych, endoskopowych i śródoperacyjnych jako problem kwalifikacji chorych z chorobą wrzodową do leczenia operacyjnego.
Tytuł równoległy: Evaluation of agreement between radiological examinations, endoscopy and intraoperative examination for qualification of patients with peptic ulcer for surgical treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 559-563, 2 tab., bibliogr. 20 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/107
Autorzy: E[dward] Waniewski, Z[bigniew] Dumański, P[iotr] Zaborowski, M. Michalewicz.
Tytuł: Próba systemowego ujęcia diagnostyki medycznej.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów V Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Warszawa 1981
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1981]
Strony: s. 321
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

39/107
Autorzy: Tadeusz Grabowski, Iwon Grys, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, Andrzej Giza, Jerzy Gil.
Tytuł: Rola endoskopii w orzecznictwie wojskowo-lekarskim w rozpoznawaniu wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 322-326, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, M. Michalewicz, J. Stencel, Iwon Grys.
Tytuł: Metody matematyczne we wspomaganiu diagnostyki różnicowej aktywnych zapaleń wątroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 5-6, 332-337, ryc., tab., bibliogr 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Problemy rozpoznawania przewlekłych zapaleń wątroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 25-30, 2 tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, Iwon Grys, Zbigniew Dumański, Jerzy Gil.
Tytuł: Wyniki immunosupresyjnego leczenia chorych z aktywnym zapaleniem wątroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 199-204, il., 3 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/107
Autorzy: Piotr Zaborowski, J. Janecki, J. Stencel, D. Dziuda, Iwon Grys.
Tytuł: Clinical experiments with computer-assisted selection of diagnostic strategies.
Tytuł całości: W: Medical Decision Making: Diagnostic Strategies and Expert Systems: Proceedings of the Ifip-Imia International Working Conference on Computer-Aided Medical Decision-Making, Praque, Czechoslovakia, 30 September-4 October, 1985
Adres wydawniczy: Amsterdam ; New York, 1985
Strony: s. 241-244, tab.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/107
Autorzy: P[iotr] Zaborowski, J. Janecki, D. Dziuda, J. Stencel, I[won] Grys.
Tytuł: Badania biochemiczne w automatycznym systemie wspomagania diagnozy chorób wątroby.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej: streszczenia referatów, Rzeszów, 1986
Adres wydawniczy: Rzeszów, 1986
Strony: s. 34-35
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

45/107
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Jak chronić się przed chorobami przewodu pokarmowego / Piotr Zaborowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986
Strony: 118[2[ s. , il. ; 18 cm
Uwagi: (Wychowanie Zdrowotne w LWP i Ochrona Środowiska; 35)
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

46/107
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  47/107
  Autorzy: Cezary Szczylik, Mariusz Ratajczak, Zbigniew Dumański, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Zbigniew Rybicki, Mirosław Kłos, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, B. Nowakowska, Henryk Matej, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Odrzucenie allogenicznego przeszczepu szpiku. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Rejection of allogenic marrow transplant. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 1, 30-37, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/107
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/107
  Autorzy: Iwon Grys, Piotr Zaborowski, Marek Maruszyński, Jerzy Gil, Marek Dudziak.
  Tytuł: Postępowanie rozpoznawcze i leczenie u chorych z tak zwanym zespołem po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 743-747, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Filozofia postępowania lekarskiego / Piotr Zaborowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990
  Strony: 222, [2] s. , il. , 21 cm , bibliogr.
  ISBN: 83-200-1506-5
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/107
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/107
  Autorzy: Marek Dudziak, Iwon Grys, Marian Sułek, Piotr Zaborowski, Wiesław Piechota, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Próba oceny wartości rozpoznawczej oznaczeń kwasów żółciowych w surowicy krwi w chorobach wątroby.
  Tytuł równoległy: A trial of evaluation of the diagnostic value of serum bile acid determination in liver diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 409-413, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Choroby układu pokarmowego.
  Tytuł całości: W: Medycyna naturalna
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: s. 348-391
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/107
  Autorzy: Iwon Grys, Piotr Zaborowski, Jerzy Gil, Mirosław Kałczak, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Badania immunomorfologiczne w zapaleniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy.
  Tytuł równoległy: Immunomorphological studies in gastritis and duodenitis.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 44, 7-8, 241-243, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Bioetyka a postępowanie lekarskie.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1993 : T. 3, nr 6, s. 34-36
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych : praca zbiorowa
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Tytusa Sosnowskiego i Klausa Zimmera; z jęz. niem. tł. Piotr Zaborowski, Aneta Krzymowska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN Sp. z o.o., 1993
  Strony: 331 s. , il., tab. , 24 cm
  ISBN: 83-11170-40
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski, Anna Jung-Hauska, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej / J. A. B. Collier, J. M. Longmore, J. H. Harvey
  Tytuł równoległy: Oxford Handbook of Clinical Specialties
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Tł. Artur Dziak, Anna Jung-Hauska, Anna Mularczyk, Wiesław Piechota, Piotr Zaborowski; red. nauk. tł. i przedm. Piotr Zaborowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
  Strony: [16], 801 s. , il. , 18 cm
  ISBN: 83-01-11117-8
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/107
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, J[oanna] Hetman, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, A[ndrzej] Pawełczak, P[iotr] Zaborowski, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: rTNF-alpha injections into human tumors. A preliminary study.
  Tytuł całości: W: The Thirteenth Meeting of the European Association for Cancer Research, Berlin-Germany, 25-28 September 1994: Programme and Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Berlin, 1994]
  Strony: s. 141
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/107
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, J[oanna] Hetman, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, A[ndrzej] Pawełczak, M[arek] Maruszyński, P[iotr] Zaborowski, Z. Pojda, M[aria] Górnaś, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hematological changes in advanced cancer patients injected with rTNF-ALPHA into liver metastases.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 1995 : Vol. 86, nr 10 Suppl. 1, s. 706a
  Uwagi: Thirty-Seventh Annual Meeting. American Society of Hematology, Seattle, WA, USA December 1-5, 1995
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Cierpienie w oczach lekarza i pacjenta.
  Tytuł całości: W: Humanizm i medycyna : relacje lekarz-pacjent. Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: s. 154-157
  Uwagi: - Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w., Warszawa, 13-14.05.1993.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Pacjent i lekarz, czy chwila przed przełomem?
  Tytuł całości: W: Humanizm i medycyna : relacje lekarz-pacjent. Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: s. 112-116
  Uwagi: - Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w., Warszawa, 13-14.05.1993.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Rys historyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 3, s. 35-39
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Zastosowanie wielowymiarowej analizy wariancji w różnicowaniu niektórych chorób oddechowych.
  Tytuł całości: W: Ocena wyników wieloparametrycznych badań medycznych / pod red. J. Janeckiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 1995
  Strony: s. 21-36
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Ryzyko i użyteczność w działaniu lekarskim.
  Tytuł równoległy: Risk and usefulness in physician activity.
  Czasopismo: Sztuka leczenia
  Szczegóły: 1995 : T. 1, nr 1, s. 113-118, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: , Kraków, 1994 październik
  ISSN: 1234-7175
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/107
  Autorzy: Jerzy Janecki, Piotr Zaborowski, Marek Demczuk, Halina Gadomska, Grażyna Nowicka, Longin Marianowski, Aleksander Kotlicki.
  Tytuł: Ocena wyników wieloparametrycznych badań medycznych / Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : PAN IBiIB, 1995
  Strony: 128 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz., sum.
  Seria: Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; 43
  ISSN: 0239-7455
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Choroba wieńcowa / D. Julina, C. Marley, z jęz. ang. przeł. Piotr Zaborowski, przedm. Piotr Zaborowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995
  Strony: 151 s. , ryc. ; 21 cm.
  Uwagi: Medycyna dla Wszystkich
  ISBN: 83-01-11898-9
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Oksfordzki podręcznik lekarza klinicysty / R. A. Hope, J. M. Longmore, P. A. H. Moss, A., N. Warrens; tł. Przemysław Słomski, przedm., red. nauk. tł. Piotr Zaborowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995
  Strony: 821 s. , s.
  ISBN: 83-01-11580-7
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/107
  Autorzy: M[arian] Sułek, P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Hepatosplenic radionuclide angiography and doppler ultrasound in liver cirrhosis.
  Tytuł całości: W: X International Congress of Liver Diseases : Acute and Chronic Liver Diseases : Molecular Biology and Clinics: Poster Abstracts. Basel (Switzerland), October 19-21, 1995
  Adres wydawniczy: [Basel, 1995]
  Strony: 337
  Uwagi: (Falk Symposium No. 87 : 10 International Congress of Liver Diseases, Basel (Switzerland), 19-21.10.1995).
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/107
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, J[oanna] Hetman, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, A[ndrzej] Pawełczak, M[arek] Maruszyński, P[iotr] Zaborowski, J[erzy] Trawiński, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Injections of rTNF-alpha into human tumors in patients with advanced cancer. A preliminary study.
  Tytuł całości: W: 9th NCI-EORTC Symposium on New Drugs in Cancer Therapy, March 12-15, 1996 Amsterdam: Abstract book
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 1996]
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/107
  Autorzy: K. W. Zieliński, P[iotr] Zaborowski, P. Błoch, H. Stróżyński, D[ariusz] Niedziałek, A. Kulig, J. Chojnacki.
  Tytuł: Ocena przebudowy strukturalnej wątroby w różnych postaciach jej przewlekłego zapalenia.
  Czasopismo: Gastroenter. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 3, 3, 275
  Uwagi: 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii : 7th Congress of the Polish Association of Gastroenterology, Poznań, 1996. - Toż w jęz. ang.: The structural rebuilding of hepatic tissue invarious types of chronic hepatitis. Tamże s. 275.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/107
  Autorzy: K. W. Zieliński, P[iotr] Zaborowski, J. Chojnacki, H. Stróżyński, P. Błoch, A. Kulig, D[ariusz] Niedziałek.
  Tytuł: Użyteczność oceny histometrycznej biopunktatów w diagnostyce przewlekłych zapaleń wątroby.
  Czasopismo: Gastroenter. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 3, 3, 276
  Uwagi: 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii : 7th Congress of the Polish Association of Gastroenterology, Poznań, 1996. - Toż w jęz. ang.: The usefulness of histometric evaluation of liver oligobioptates in diagnosis of chronic hepatitis. Tamże s. 276.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/107
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przypadkach guzów wątroby.
  Tytuł równoległy: Diagnostic procedures and treatment of liver tumours.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1996 : 1, 3, 7-15, ryc., bibliogr. 25 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Wpływ refluksu dwunastniczo-żołądkowego na częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u chorych z wrzodem żołądka.
  Tytuł równoległy: The influence of duodeno-gastric reflux on frequency of Helicobacter pylori infection at patients with ulcer gastric. [Aut.] Zbigniew Kopański, Jacek Nizioł, Jerzy Micherdziński, Marta Wasilewska-Radwańska, Antoni Cienciała, Jan Lasa ; koment. Piotr Zaborowski.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 291-297, tab., koment., bibliogr. 33 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Wybrany aspekt metodologiczny testu oddechowego z mocznikiem znakowanym 14C stosowanego w diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori.
  Tytuł równoległy: A methodological aspect of the 14C-urea breath test used in Helicobacter pylori diagnosis) / [Aut.] Zbigniew Kopański, Jacek Nizioł, Jerzy Micherdziński, Marta Wasilewska-Radwańska, Antoni Cienciała, Jan Lasa, Bożena Witkowska, koment. Piotr Zaborowski.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 283-290, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/107
  Autorzy: Beata Sulikowska-Syzdół, Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Zapobieganie pogorszeniu czynności nerek w patologiach wątroby.
  Tytuł całości: W: Program szczegółowy, streszczenia VI Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, Wrocław, Sulistrowiczki 23 maja - 26 maja 1996 r
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1996]
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Fałszywi prorocy : oszustwo i błąd w nauce i medycynie / Alexander Kohn
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Przekład Piotr Zaborowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
  Strony: 213, [2] s. , [4] s. tabl. , il. , 24 cm , bibliogr. 412 poz.
  ISBN: 83-01-11798-2
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/107
  Autorzy: M[arek] Dudziak, P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Multiple determinations of conjugated cholic ACID in liver diseases. Is worth to do?
  Tytuł całości: W: XIV International Bile Acid Meeting. Bile Acids in Hepatobiliary Diseases - Basic Research and Clinical Application : Poster Abstracts. October 22-24, 1996 Freiburg (Germany)
  Adres wydawniczy: Freiburg, 1996
  Strony: s. 139
  Uwagi: - (Falk Symposium No.93 : 14 International Bile Acid Meeting, Freiburg (Germany), 22-24.10.1996).
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/107
  Autorzy: K. W. Zieliński, P. Błoch, P[iotr] Zaborowski, J. Grabarek, M[arek] Dudziak.
  Tytuł: The usefulness of the gradient of inflammatory infiltrate on hepatic lobule in diagnosis of chronic hepatitis.
  Tytuł całości: W: 11th International Congress on Diagnostic Quantitative Pathology, 2-4 October 1997, Siena, Italy: Abstracts
  Adres wydawniczy: Siena, 1997
  Strony: s. 150-151, tab, bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/107
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, P[rzemysław] Szwech, A[dam] Kruszewski, E[lżbieta] Urbanowska, P[iotr] Zaborowski, L[udwik] Grzeniewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Analiza stanu zdrowia rekonwalescentów w więcej niż 10 lat po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 191-192
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Interferon alfa w zapaleniach wątroby.
  Tytuł całości: W: Cytokiny : zastosowanie kliniczne / pod red. Wiesława Wiktora-Jędrzejczaka, Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1997
  Strony: s. 127-154
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/107
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[iotr] Zaborowski, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Nekrotyzacja guzów nowotworowych wątroby rekombinowanym czynnikiem martwicy nowotworów rTNF- alfha. Badanie fazy I/II.
  Tytuł całości: W: I Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa 4-6 września 1997 : Streszczenia - Abstracts. [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 25
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski, Cezary Szczylik, Marian Sułek, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Zasady postępowania klinicznego u chorych po doguzowanym podaniu rTNF-alfa.
  Tytuł całości: W: I Łódzkie Sympozjum pt. "TNF-alfa w badaniach doświadczalnych i w klinice" : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Typ publikacji: ZSZ

  83/107
  Autorzy: Gabriel Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[oanna] Hetman, A[ndrzej] Pawełczak, Piotr Zaborowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Doguzowe wstrzyknięcia TNF-alfa w guzach litych i przerzutowych wątroby.
  Tytuł całości: W: I Łódzkie Sympozjum pt.:TNF-alfa w badanich doświadczalnych i w klinice: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/107
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Cholestazy.
  Tytuł równoległy: Cholestasis.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1997 : 2, 3, 10-15, 2 ryc., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/107
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski, G[rzegorz] Krzymański.
  Tytuł: Sprawozdanie Komisji ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego Rady Lekarskiej WIL z działalności za rok 1996.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1997 : 7, 1-2, 22-24
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Tajniki medycyny pierwszego kontaktu / pod red. Jeanette Mladenovic
  Tytuł równoległy: Primary care secrets.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Przedmowa: Piotr Zaborowski; tł. Marcin Bujak et al.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Springer PWN, 1997
  Strony: 448 s. , il., tab. , 25 cm
  ISBN: 83-86637-31-5
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Helicobacter pylori - od podstaw do leczenia. Cechy charakterystyczne, patogeneza, wykrywanie, eradykacja / pod red. P. Malfertheinera.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Med. Sanmedica, 1997
  Strony: 138 s. , ryc., tab.
  ISBN: 83-86516-34-8
  Typ publikacji:
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/107
  Autorzy: Paweł Błoch, K. W. Zieliński, Henryk Stróżyński, J. Chojnacki, A. Kulig, Piotr Zaborowski, Jerzy Grabarek.
  Tytuł: Charakterystyka histometryczna biopunktatów wątroby w diagnostyce przewlekłych zapaleń wątroby typu C.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych : Gdańsk, 19-21 września 1997 : materiały naukowe / [kom. red. Tomasz Smiatacz et al.].
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, [1997]
  Strony: s. 345-347, bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  89/107
  Autorzy: M. Brodzki, P. Daniluk, P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Some aspects of risk estimation in individual and group insurance.
  Tytuł całości: W: 19th International Congress of Life Disability and Health Assurance Medicine "Modernity and Quality", Budapest, Hungary, 24-28 May, 1998 : Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Budapest, 1998]
  Strony: s. 56
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/107
  Autorzy: P[iotr] Pawluczuk, M[arek] Dudziak, M[aria] Różańska, P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy - preliminary evaluation of fetal and mother risk.
  Czasopismo: Digestion
  Szczegóły: 1998 : 59, Suppl. 3, 571
  Uwagi: - World Congress of Gastroenterology, Vienna (Austria), 6-11.09.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/107
  Autorzy: Arkadiusz Miller, Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Szczepionka jako metoda zapobiegania i leczenia zakażeniom Helicobacter pylori.
  Tytuł równoległy: Vaccine as the method of treatment and prevention of Helicobacter pylori infections.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 9-10, s. 546-556, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/107
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Stłuszczenie i stłuszczeniowe zapalenie wątroby.
  Tytuł równoległy: Steatosis of the liver and steatohepatitis.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1998 : 3, 1, 14-20, 4 ryc., tab, bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/107
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski.
  Tytuł: Zagadnienia farmakoekonomiki w gastroenterologii.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics in gastroenterology / [Aut.] K. Marlicz; koment. P. Zaborowski.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1998 : 3, 2, 12-16, bibliogr. 12 + 11 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/107
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski, W[iesław] Jędrzejczak.
  Komentarz: Wiesław Jędrzejczak
  Tytuł: Granice leczenia w chorobach nowotworowych układu trawiennego.
  Tytuł równoległy: The limits of treatment in digestive tract neoplasms.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterologia
  Szczegóły: 1998 : T. 3, nr 3, s. 16-22, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1420-6587
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/107
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, P[iotr] Zaborowski, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Bezpośrednie wstrzykiwanie rTNFalfa do guzów nowotworowych wątroby.
  Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
  Szczegóły: 1998 : 3, 1, 36
  Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Choroby układu pokarmowego. Cz. 1.
  Czasopismo: Wiadomości Zielarskie
  Szczegóły: 1998 : T. 40, nr 6, s. 5-8
  ISSN: 0137-3838
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/107
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Choroby układu pokarmowego. Cz. 2.
  Czasopismo: Wiadomości Zielarskie
  Szczegóły: 1998 : T. 40, nr 7-8, s. 17-19
  ISSN: 0137-3838
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/107
  Autorzy: M[arian] Sułek, P[iotr] Zaborowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Hepatosplenic radionuclide angiography and doppler ultrasound in liver cirrhosis.
  Tytuł całości: W: 3 Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego pt. "Nadciśnienie wrotne", Mikołajki, 6-8 maja 1999 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Mikołajki, 1999]
  Strony: SIIP-29
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/107
  Autorzy: Stefan Batowski, Piotr Zaborowski, Wojciech Kozłowski, Andrzej Dąbek.
  Tytuł: The influence of Helicobacter pylori infection on antral G-cells and D-cells in elderly patients with GI complaints.
  Tytuł całości: W: 7th United European Gastroenterology Week : Annual Meeting of the United European Gastroenterology Federation, 13-17 November 1999, Roma, Italy
  Adres wydawniczy: [Roma, 1999]
  Strony: s. P0549, bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/107
  Autorzy: Dariusz Niedziałek, Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Leczenie guzów wątroby metodą bezpośrednich wstrzyknięć stężonego alkoholu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 19
  Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/107
  Autorzy: M. Długaszek, A. Graczyk, P[iotr] Zaborowski, S[tefan] Batowski.
  Tytuł: Mechanisms of aluminium toxicity. Accumulation of the Antacid-Derived Aluminium in humans.
  Czasopismo: Pol. J. Environ. Studies
  Szczegóły: 1999 : Vol. 8, Suppl. 2, s. 192-196, tab., bibliogr.
  Uwagi: Conference Proceedings "Environmental Pollution and Health, Augustów, 6-7 September 1999.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  102/107
  Autorzy: M[arian] Sułek, P[iotr] Zaborowski, M[arek] Dudziak, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Therapeutic plasmaferesis in treating of hepatic encephalopathy.
  Tytuł całości: W: XI International Congress of Liver Diseases: "Liver Cirrhosis and its Development", October 22-24, 1999 Basel (Switzerland)
  Adres wydawniczy: [Basel, 1999]
  Strony: s. 360
  Uwagi: Falk Symposium No 115 : Abstracts, Poster Abstracts, Part II of the Basel Liver Week 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/107
  Autorzy: Stefan Batowski, Piotr Zaborowski, Wojciech Kozłowski, Andrzej Dąbek.
  Tytuł: Zachowanie się komórek endokrynnych G i D u dorosłych zakażonych i niezakażonych Helicobacter pylori.
  Tytuł równoległy: Endocrine G and D cells in adults infected and not infected with Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2000 : 7, 1, 27-34, 4 ryc., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/107
  Autorzy: Dariusz Niedziałek, Piotr Zaborowski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Antybiotyki w ostrym zapaleniu trzustki i zakażeniach dróg żółciowych.
  Tytuł równoległy: Antibiotics in acute pancreatitis and cholangitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 3, s. 167-169, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  105/107
  Autorzy: Jacek Juszczyk, Beata Bolewska, Jan Flieger, Katarzyna Świętek, Brygida Adamek, Maria Biskupska-Karasińska, Andrzej P. Dziambor, Anna Boroń-Kaczmarska, Maria Wawrzynowicz-Syczewska, J. Cianciara, Joanna Kozłowska, Jadwiga Danluk, Maria Słomka, Marek Dudziak, Piotr Zaborowski, A. Gładysz, Paweł Piszko, Zbigniew Gonciarz, Włodzimierz Mazur, Marek Machniak, Wiesław Kryczka, Dorota Zarębska-Michaluk, Hanna Trocha, Dorota Witczak-Malinowska, Elżbieta Lakomy, Jan Kuydowicz, Anna Niwicka-Michałowska.
  Tytuł: Efektywność leczenia przeciwwirusowego przewlekłego zapalenia wątroby typu C (wieloośrodkowe badania polskie).
  Tytuł równoległy: Efficacy of antiviral treatment patients with chronic hepatitis C (a multicentre polish study).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 64, 340-343, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  106/107
  Autorzy: Grzegorz Kade, Zbigniew Nowak, Grzegorz Żelichowski, J. Knap, M. Olszyńska-Krowicka, Piotr Zaborowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Plasmodium falciparum - nowe zagrożenie epidemiologiczne.
  Tytuł równoległy: Plasmodium falciparum - a new epidemic threat.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : 83, 1, 71-73, 2 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/107
  Autorzy: Włodzimierz Buczko, Tadeusz Chruściel, Zbigniew Gaciong, Paweł Górski, Wieslaw Jędrzejczak, Romuald Krajewski, Jerzy Kruszewski, Cezary Szczylik, Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania oraz promowania metod homeopatycznych.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 5-6
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: CR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM