WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ZIELIŃSKI GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 278Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/278
Autorzy: Jan Siwik, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński.
Tytuł: Advanced acromegaly and analogues of somatostatin.
Tytuł całości: W: Second Symposium of the International Society for Neuroemergencies "Neuroemergency '99", July 4-9, 1999, Abano Terme, Italy : Symposium Program
Adres wydawniczy: [Abano Terme, 1999]
Strony: s. 93
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

2/278
Autorzy: Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko, Jan Siwik, Agnieszka Warczyńska.
Tytuł: The effectivenes of lanreotide SR - pretreatment in the neurosurgical removal of GH-producing macroadenomas.
Czasopismo: Pituitary
Szczegóły: 2000 : Vol. 3, nr 1, s. 43
Konferencja: The Pituitary Society, Oxford, 2000.09.10
ISSN: 1386-341X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/278
Autorzy: Grzegorz M. Zieliński.
Tytuł: Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegającej z objawami akromegalii. Praca doktorska / Grzegorz Mirosław Zieliński, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie : .
Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
Strony: 177 k. , ryc., tab. , bibliogr. 196 poz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jan Podgórski. - [Obrona : 18.10.2000]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/278
Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, J[an] Siwik.
Tytuł: Przedoperacyjne zastosowanie analogu somatostatyny o przedłużonym działaniu (SR-lanreotide, BI23014) u pacjentów z akromegalią w przebiegu makrogruczolaka przysadki.
Tytuł równoległy: Slow Releasing Analogue of Somatostatin (SR-Lanreotide; BIM 23014) in the Pretreatment for GH-Releasing Adenomas.
Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Białystok, 14-16 wrzesień 2000 / Congress of the Polish Society of Neurosurgeons , Bialystok, 14 - 16 September 2000 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok, 2000]
Strony: s. 42-43, Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/278
Autorzy: Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński.
Tytuł: Jamistość rdzenia w przebiegu guzów wewnątrzczaszkowych. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł równoległy: Syringomyelia associated with intracranial tumours. Case report and review of literature.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2001 : 35, 1, 139-152, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  6/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Jan Siwik, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko.
  Tytuł: Przedoperacyjne zastosowanie analogu somatostatyny o przedłużonym działaniu (SR-Lanreotide, BIM 23014) u pacjentów z akromegalią w przebiegu makrogruczolaka przysadki.
  Tytuł równoległy: Slow relasing somatostatin analoque (SR-Lanreotide, MIB 23014) in pretreatment for GH-releasing adenomas.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3, s. 423-437, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Zieliński
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  7/278
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ocena ekspansji okołosiodłowej guzów przysadki mózgowej w skali Knosp'a u chorych z akromegalią.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz, T. Mandat, Arkadiusz Wilk, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Surgical treatment of thyrotropin-releasing pituitary adenomas.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Rzeszów 25-27 października 2001
  Adres wydawniczy: [Rzeszów], 2001
  Strony: s. 59
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/278
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia chorych z akromegalią długodziałającym preparatem oktreotydu (Sandoostatnin).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 312
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Ektopowy gruczolak przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 2 do z. 3 : Materiały Naukowe I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 r., 110
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Ectopic pituitary adenoma. Tamże s. 111.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych guzów przysadki mózgowej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 247
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne gruczolaków przysadki mózgowej wydzielających TSH (tyreotropinoma).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 246
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/278
  Autorzy: J[an] Podgórski, G[rzegorz] Zieliński, A[lfred] Warczyński, W. Zgliczyński, A[ndrzej] Koziarski, A. Makowska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne inwazyjnych, naciekających zatokę jamistą guzów przysadki wydzielających GH lub ACTH.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 2 do z. 3 : Materiały Naukowe I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 r., 94
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Surgical treatment of invasive, GH or ACTH - secreting pituitary adenomas with extension to the cavernous sinus. Tamże s. 95.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, J. Słowińska-Srzednicka, L. Królicki, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
  Tytuł równoległy: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 53, nr 4, s. 425-441, 4 il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  15/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, J. Fijuth, J[an] Podgórski, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Moczówka prosta jako pierwszy objaw germinoma centralnego układu nerwowego.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 1 do z. 2, s. 316
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Warszawa, 2002.05.26
  ISSN: 2299-8306
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, J. Fijuth, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Moczówka prosta jako pierwszy objaw germinoma centralnego układu nerwowego (CUN).
  Tytuł równoległy: Diabetes insipidus as the first symptom of germinoma of the Central Nervous System (CNS).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 53, nr 4, s. 443-457, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  17/278
  Autorzy: A. M. Makowska, E. Matyja, M[arek] Dudziak, W. Koszewski, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Receptory somatostatynowe (SSTR2A, SSTR3 i SSTR5) w gruczolakach przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 2 do z. 3 : Materiały Naukowe I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 r., 88
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Somatostatin receptors (SSTR2A, SSTR3 and SSTR5) in pituitary adenomas. Tamże s. 89.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/278
  Autorzy: J[an] Podgórski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, W. Wieliczko, S. Pynka, I. Kinalska, M. Górska, K. Sworczak, A. Lewczuk, M. Bolanowski, J. Daroszewski.
  Tytuł: Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegających z objawami akromegalii.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 155-156
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Torbiele koloidowe przysadki mózgowej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 317
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Udar gruczolaka przysadki.
  Tytuł równoległy: Pituitary adenoma apoplexy.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 53, nr 4, s. 459-474, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  21/278
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, G[rzegorz] Zieliński, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Wartość badania rezonansem magnetycznym w ocenie czynności przysadki i skuteczności leczenia neurochirurgicznego u chorych po przezklinowej operacji gruczolaków przysadki mózgowej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 313-314
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/278
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Efficacy of treatment in acromegalic patients with long acting octreotide analog (Sandostatine LAR).
  Tytuł całości: W: ENEA 2002. 10th Meeting of the European Neuroendocrine Association ; 6th Annual Meeting of the Neuroendocrinology Section of the German Society of Endocrinology, Munich, September 12-14, 2002
  Adres wydawniczy: [Munich, 2002]
  Strony: s. 146
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/278
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł równoległy: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 6, s. 1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/278
  Autorzy: Andrzej Koziarski, T. Mandat, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Jan Siwik.
  Tytuł: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 3, s. 587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  25/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Wartość prognostyczna skali Knosp'a w operacjach przezklinowych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Prognostic value of Knosp scale in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 1, s. 69-82, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  26/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Jan Siwik, Agnieszka Warczyńska, Wojciech Zgliczyński.
  Tytuł: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 293-306, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  27/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Akromegalia - czy wiemy już wszystko o leczeniu gruczolaków somatotropowych przysadki.
  Tytuł równoległy: Acromegaly - do we already know everything about treatment of the somatotroph pituitary adenomas.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 7, s. 540-547, il., tab., bibliogr. 83 poz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Agnieszka Warczyńska, Andrzej Koziarski, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Tyreotropinoma - gruczolak przysadki wydzielający TSH.
  Tytuł równoległy: Tyreotropinoma - TSH secreting pituitary tumor.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 12, s. 1018-1023, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  29/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie opearcyjne czynnych hormonalnie gruczolaków przysadki.
  Tytuł równoległy: Surgical management of the hormone secreting pituitary adenomas.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Neurol. Psychiatria
  Szczegóły: 2002 : 7, 3, 50-59, 5 il., tab., streszcz., sum., bibliogr. 59 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/278
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, E[wa] Skrobowska, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Experience in surgical treatment of pineal region and midbrain tumours.
  Tytuł całości: W: 12st European Congress of the Neurosurgery (AEANS), Lisbon (Portugal), September 7-12, 2003
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R, 2003
  Strony: s. 221-224, il., tab., bibliogr. [7] poz., sum.
  Konferencja: The European Association of Neurosurgical Societies, Lisbon, 2003.09.07
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  31/278
  Autorzy: A. M. Makowska, E. Matyja, M. Dudziak, A. Baran, W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Expression of Three Somatostatin receptor subtypes (SSTR2A, SSTR3 and SSTR5) in secreting (HGH, PRL, ACTH) and non-functioning pituitary adenomas.
  Tytuł całości: W: ENDO 2003: The Endocrine Society 85th Annual Meeting, June 19 - 22, 2003, Philadelphia, Pennsylvania
  Adres wydawniczy: [b.m., 2003]
  Strony: s. 98-100
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/278
  Autorzy: J. Pachucki, R. Maciąg, A. Kondracka, G[rzegorz] Zieliński, K[rzysztof] Podgórski.
  Tytuł: Cewnikowanie żył szyjnych wewnętrznych jako alternatywa do cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce choroby Cushinga.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 826
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. -Toż w jęz. ang. Internal jugular vein sampling as an alternative for inferior petrosal sinus sampling for the diagnosis of Cushing disease. Tamże s. 826-827
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  33/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne gruczolaków przysadki wydzielających ACTH i powodujących objawy choroby Cushinga.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 849-850
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Surgical treatment of the ACTH-secreting pituitary adenomas causing Cushing's ddisease. Tamże s. 850
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  34/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, Z[iemowit] Potakiewicz.
  Tytuł: Leczenie operacyjne czaszkogardlaków.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 850-851
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Surgical treatment of the craniopharyngiomas. Tamże s. 851
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska, K. Sworczak.
  Tytuł: Leczenie operacyjne gruczolaków przysadki wydzielających TSH (tyreotropinoma).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 833
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Surgical treatment of TSH-secreting pituitary adenomas. Tamże s. 833-834
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  36/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, Z[iemowit] Potakiewicz, J[an] Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Olbrzymia, pęknięta torbiel skórzasta okolicy skrzyżowania wzrokowego powodująca narastające zaburzenia widzenia.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 852
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. huge ruptured dermoid cyst of the suprasellar region causing rapid viisual disturbance. Tamże s. 852-853
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  37/278
  Autorzy: J[an] Podgórski, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki przebiegających z objawami akromegalii.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 832
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Surgical transsphenoidal treatment of GH - secreting pituitary adenomas. Tamże s. 832-833
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  38/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[rkadiusz] Wilk, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Torbiel kieszonki Rathkego - rzadko występujący guz przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 851
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. Rathke's cleft cyst - rare pituitary tumour; experience with 16 pattients. Tamże s. 852
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/278
  Autorzy: W. Wieliczko, S. Pynka, K. Pilarska, B. Krzyżanowska-Świniarska, J[an] K. Podgórski, M. Robaczyk, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Wczesna pooperacyjna ocena efektów leczenia chorych z akromegalią przygotowywanych analogami somatostatyny.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 6, 843-844
  Uwagi: Materiały Zjazdowe : Sympozjum "Guzy przysadki patogeneza - diagnostyka - leczenie", I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004. - Toż w jęz. ang. The evaluation of the early results of surgical treatment of acromegalic patients pre-treated with somatostation analogues. Tamże s. 844
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/278
  Autorzy: M[aria] Konieczna, G[rzegorz] Zieliński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Modified, shortened immunoradiometric (IRMA) method for intraoperative HGH measurement.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S353
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Agnieszka Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of invasive pituitary adenomas (somatotropinoma or corticotropinoma) - Aim of the study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1239-1255, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  42/278
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Ziemowit Potakiewicz, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne guzów okolicy skrzyżowania wzrokowego z dostępu przez zatokę klinową - doświadczenia własne po trzydziestu latach stosowania dostępu w Polsce.
  Tytuł równoległy: Transspenoidal surgery for intrasellar and perichiasmatic tumors - personal experience.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1277-1290, il., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  43/278
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Ewa Skrobowska, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu chirurgicznym guzów okolicy szyszynki i śródmózgowia z zastosowaniem dostępu podnamiotowego.
  Tytuł równoległy: Own experience in surgical treatment of the pineal region and midbrain tumours via the infratentorial approach.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 2, s. 473-484, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  44/278
  Autorzy: Tomasz Mandat, Arkadiusz Wilk, Radosław Manowiec, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Wstępna ocena ryzyka oraz skuteczności wczesnego włączenia alfosceranu choliny w leczeniu urazów czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł równoległy: A preliminary evaluation of risks and efficacy of early choline alphoscerate treatment in craniocewrebral injury.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1231-1238, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  45/278
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, M[aria] Konieczna, G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
  Tytuł: The prevalence of thyroid dysfunction in Polish males.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004
  Adres wydawniczy: Bologna : Medimond - Monduzzi Ed. Int. Proc. Division, 2004
  Strony: s. 55-58, tab., bibliogr. 10 poz.
  Konferencja: International Society of Endocrinology, Lisbon, 2004.08.31
  ISBN: 88-7587-071-3
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Current Contents


  46/278
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, M[aria] Konieczna, G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
  Tytuł: The screening for thyroid function in Polish males.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, August 31-September 4, 2004 : Proigram & Abstracts.
  Strony: s. 389-390, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/278
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Jaroszuk, Maria Konieczna, Norbert Szaluś.
  Tytuł: The screening for thyroid function in Polish males.
  Tytuł całości: W: 3rd EFES Czech-Hungarian-Polish-Romanian-Slovak Regional Postgradaute Course in Endocrinology. Under the auspices of EFES and Czech Society of Endocrinology. Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: 4-6 November, 2004
  Strony: s. 110-111
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/278
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: One stage removal of peraqueductal glioma in adult via infratentorial supracerebellar and transaqueductal approaches.
  Czasopismo: Acta Neurochirurgica (Wien)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 146, nr 2, s. 169-173, bibliogr 21 poz.,sum.
  Uwagi: Autor korespomdencyjny: Andrzej Koziarski
  ISSN: 0001-6268
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.080
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  49/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, W. Zgliczyński, Jan K. Podgórski, A. Makowska, K. Sworczak.
  Tytuł: Leczenie operacyjne gruczolaków przysadki wydzielających TSH (tyreotropinoma).
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of TSH-secreting pituitary adenomas.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2004 : 55, 5, 566-576, 4 il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  50/278
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, W. Zgliczyński, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie wyników operacyjnego leczenia gruczolaków przysadki.
  Tytuł równoległy: Usefulness of post-operative MR imaging in prediction of the post surgical outcome of pituitary surgery.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2004 : 55, 1, 13-20, 6 il., 6 tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  51/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, W. Jeske, Jan Podgórski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie gonadotropinoma.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of gonadotropinoma.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2003 : 54, 1, 3-12, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  52/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Agnieszka Warczyńska, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegających z objawami akromegalii.
  Tytuł równoległy: Effectiveness of the neurosurgical treatment of the pituitary adenomas with acromegaly features.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2004 : 55, 1, 4-11, 3 il., 4 tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  53/278
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W[ojciech] Kozłowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Przypadek wągrzycy ośrodkowego układu nerwowego. Trudności diagnostyczne i lecznicze.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 38, 5, supl. 2 : Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów ; Zjazd Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, 21-23 października 2004 r., Kraków, S107
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz, Agnieszka Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Zastosowanie dostępu przezklinowego w leczeniu operacyjnym czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych guzków przysadki mózgowej - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical transsphenoidal treatment of the invasive pituitary adenomas (somatotropinoma or corticotropinoma) - own experiences.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, 9, 928-934, 4 il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  55/278
  Autorzy: A[rkadiusz] Wilk, G[rzegorz] Ratyński, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, W[ojciech] Marczyński, S[ławomir] Skrzyński, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Doświadczenia własne z zastosowaniem wszczepów międzytrzonowych-cage w odcinku szyjnym kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów : Chirurgia złącza szczytowo-potylicznego. Chirurgia kręgosłupa piersiowego, Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2004, Program Sympozjum, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny, 2004
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/278
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Chiari malformation and syringomyelia. Surgical treatment and factors of syringomyelia pathogenesis with special regard to tonsillar herniation due to intracranial tumours.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by Abdeslam El Khamlichi
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2005
  Strony: s. 113-118, bibliogr. [14] poz., sum.
  Konferencja: Neurosurgical Societies Morocco, World Federation of Neurosurgical Societies, Marrakesh, 2005.06.19
  ISBN: 88-7587-160-4
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  57/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, Z[iemowit] Potakiewicz, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Surgical treatment of the ACTH-secreting pituitary adenomas causing Cushing's disease.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by Abdeslam El Khamlichi
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2005
  Strony: s.1157-1160, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Konferencja: Neurosurgical Societies Morocco, World Federation of Neurosurgical Societies, Marrakesh, 2005.06.19
  ISBN: 88-7587-160-4
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  58/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, Z[iemowit] Potakiewicz, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Surgical treatment of the tuberculum sellae meningiomas.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by Abdeslam El Khamlichi
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2005
  Strony: s. 263-266, bibliogr. 6 poz., sum.
  Konferencja: Neurosurgical Societies Morocco, World Federation of Neurosurgical Societies, Marrakesh, 2005.06.19
  ISBN: 88-7587-160-4
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  59/278
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Third ventricle colloid cysts. Removal via transcallosal approach.
  Tytuł całości: W: 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by Abdeslam El Khamlichi
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 2005
  Strony: s. 245-249, bibliogr. [10] poz., sum.
  Konferencja: Neurosurgical Societies Morocco, World Federation of Neurosurgical Societies, Marrakesh, 2005.06.19
  ISBN: 88-7587-160-4
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  60/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, Grzegorz Zieliński, W. T. Olszewski, Jan Podgórski.
  Tytuł: Kompleksowa diagnostyka patomorfologiczna guzów przysadki u chorych z objawami hiperprolaktynemii.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 475-476
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25.09.2005 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, Z[iemowit] Potakiewicz.
  Tytuł: Leczenie operacyjne oponiaków guzka siodła tureckiego.
  Tytuł równoległy: Surgical tereatment of the tubercullum sellae meningiomas.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 642-643
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25.09.2005 r.. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 643.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/278
  Autorzy: A. M. Makowska, E. Matyja, A. Baran, Grzegorz Zieliński, W. Zgliczyński, J. Sierdziński, E. Bar-Andziak.
  Tytuł: Zmniejszona ekspresja receptora SSTR3 w gruczolakach przysadki wydzielających hormon wzrostu przygotowywanych do operacji analogiem somatostatyny.
  Tytuł równoległy: Decreased expression of somatostatin receptor subtypes 3 in human growth hormone secreting pituitary adenomas pretreated with somatostain analog before surgery.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 476
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25.09.2005 r.. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 476-477
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/278
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluce [Szaluś], Jacek Pietrzykowski, Andrzej Kowalczyk, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Somatostatin receptor scintigraphy with 99mTc-Hynic - tate and computed tomography in visualisation of neuroendocrine tumors (NETs).
  Tytuł całości: W: European Congress of Endocrinology, ECE 2005, Goteborg, Sweden, 3-7 September 2005 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: Goteborg, 2005
  Strony: s. 225 [P2-223]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/278
  Autorzy: Norbert Szaluce [Szaluś], Grzegorz Kamiński, Jacek Pietrzykowski, Andrzej Kowalczyk, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: 90Y-Dota-Tate preparation in a treatment of disseminated neuroendocrine tumor producing gastrin and adrenocorticotropic hormone (ACTH) - a cease report.
  Tytuł całości: W: European Congress of Endocrinology, ECE 2005, Goteborg, Sweden, 3-7 September 2005 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: Goteborg, 2005
  Strony: s. 225
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/278
  Autorzy: Rafał Pawlik, Grzegorz Zieliński, Jacek Robaszkiewicz, Adam Kluś.
  Tytuł: Oponiak okolicy skrzyżowania wzrokowego - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: I Sympozjum Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej PTO, Międzyzdroje 27-28 V 2005 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 2005
  Strony: s. 36-37
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Udar mózgu - postępy rozpoznawania i leczenia.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 3(11), s. 9-10
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Arkadiusz Wilk.
  Tytuł: Leczenie chirurgiczne torbieli kieszonki Rathke'go.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment for Rathke cleft cyctc.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 8, s. 779-784, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, Grzegorz Zieliński, W. T. Olszewski, Jan Podgórski.
  Tytuł: Multihormonal adenomas of pituitary. Application of electron- and immunoelectron microscopy in the differential diagnosis.
  Czasopismo: Virch. Arch.
  Szczegóły: 2005 : 447, 2, P 744
  Uwagi: 20th European Congress of Pathology, Paris, France, September 3-8, 2005 : Abstracts.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/278
  Autorzy: A[rkadiusz] Wilk, J[an] K. Podgórski, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, T. Mandat, S[ławomir] Skrzyński, B[arbara] Magierska.
  Tytuł: Przezskórna nukleoplastyka (coablacja) w leczeniu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Gdańsk-Jastrzębia Góra, 16-19 września 2005 r
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2005]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/278
  Autorzy: M. Kurowska, J. Malicka, W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński, A. Nocuń, L. Buk.
  Tytuł: Ektopowa postać akromegalii u 2 chorych.
  Tytuł równoległy: Ectopic acromegaly - a report of 2 cases.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 6, s. 696-697
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Warszawa, 2006.10.13
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, Jan K. Podgórski, W. T. Olszewski.
  Tytuł: Rak przysadki mózgowej - wieloletnia obserwacja 4 pacjentów.
  Tytuł równoległy: Pituitary carcinoma. Analysis of the follow-up data of 4 patients
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 6, s. 700-701
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Warszawa, 2006.10.13
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, P. Witek, Grzegorz Zieliński, Jan Podgórski, A. Pietraszek.
  Tytuł: Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu ACTH-zależnego zespołu Cushinga.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnosis and the treatment of ACTH-dependent Cushing syndrome.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, 6, 676-677
  Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii (PTNE), Warszawa, 13-14.10.2006. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 677-678.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/278
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Trzykrotne zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w leczeniu rozsianego nowotworu produkującego ACTH oraz gastrynę.
  Tytuł równoległy: Three times use of 90Y-DOTA-TATE preparation in treatment of disseminated neuroendocrine tumour producing gastrin and ACTH.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T.57, nr 1, s. 96-97
  Konferencja: Klinika Endokrynologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Warszawa, 2006.11.18
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/278
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Podgajny, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, Joanna Cyperling-Kamińska, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: 90Y-DOTA-TATE w leczeniu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: 90Y-DOTA-TATE in treatment of inoperable pituitary tumors - an initial study.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 6, s. 701
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Warszawa, 2006.10.13
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/278
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, A[gnieszka] Warczyńska, G[rzegorz] Zieliński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The treatment of inoperable pituitary tumors with 90Y-DOTA-TATE preparation - initial results.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2006 : Vol. 33, Suppl. 2, s. S385
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Athens, 2006.10.01
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/278
  Autorzy: K. Chojnowski, A. Bielec, I. Kobusińska, Grzegorz Zieliński, M. Dukaczewska, M. Maksymowicz, E. Bar-Andziak.
  Tytuł: Samoistna remisja limfocytarnego zapalenia przysadki (LZP) - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Warszawa 13-14.10.2006: Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2006]
  Strony: s. 53-54
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Warszawa, 2006.10.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/278
  Autorzy: Norbert Szaluś, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Podgajny, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, J. Cyperling-Kamińska, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: 90Y-DOTA-TATE w leczeniu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Warszawa 13-14.10.2006 : Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 2006]
  Strony: s. 52-53
  Konferencja: Szpital Bielański, Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa, 2006.10.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/278
  Autorzy: M. Bolanowski, K. Zatońska, M. Kaluzny, Grzegorz Zieliński, G. Bednarek-Tupikowska, A. Bohdanowicz-Pawlak, J. Daroszewski, J. Szymczak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: A follow-up of 130 patients with acromegaly in a single centre.
  Czasopismo: Neuroendocrinology letters
  Szczegóły: 2006 : Vol. 27, nr 6, s. 828-832, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 0172-780x
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.005
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  79/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Piotr Hendzel, Przemysław Szałański, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ciężkie powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu guza przysadki powodującego akromegalię. Propozycja równoczesnego wielospecjalistycznego leczenia. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Severe cardiovascular complications due to the pituitary adenoma with acromegaly. An interdisciplinary approach to the treatment. A case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 354-360, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  80/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz.
  Tytuł: Rekonstrukcja dna siodła tureckiego po przezklinowej operacji guzów przysadki doświadczenia na podstawie 818 przeprowadzonych operacjach.
  Tytuł równoległy: Reconstruction of the sellar floor in transsphenoidal surgery our experience of 818 patients.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 302-311, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  81/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz.
  Tytuł: Śródsiodłowa torbiel pajęczynówki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł równoległy: Intrasellar arachnoid cyst. A case report and review of the literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 347-352, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  82/278
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z. Podgajny, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w terapii nieoperacyjnych gruczołów przysadki mózgowej z nadekspresją receptorów dla somatostatyny - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 65
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/278
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, K[rzysztof] Brzozowski, A[gnieszka] Warczyńska, N[orbert] Madrak, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne olbrzymich tętniaków powodujących objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 29
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/278
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski, A. Wiechowicz, G[rzegorz] Zieliński, T[omasz] Mandat, P[iotr] Szymański, P[aweł] Twarkowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Przezskórna wertebroplastyka - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 17
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, J[an] K. Podgórski, Z[iemowit] Potakiewicz, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Uszkodzenie tętnicy szyjnej wewnętrznej w czasie operacji przezklinowej gruczolaka przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 30
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/278
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, Grzegorz Zieliński, Zbigniew Podgajny, W. Zgliczyński, A. Kasperlik-Załuska, Joanna Cyperling-Kamińska, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Inoperable pituitary tumours treated with 90Y-DOTA-TATE - initial results.
  Tytuł całości: W: Endocrine Abstracts, 2007, 14 : 9th European Congress of Endocrinology, 28th April - 2 May 2007 Budapest, Hungary
  Strony: s. OC8.5
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/278
  Autorzy: P. Witek, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, M. Stelmachowska-Banaś, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Czy wczesna ocena pooperacyjna pozwala przewidzieć odległe wyniki przezklinowej adenomectomii hormonalnie czynnych gruczolaków przysadki?
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2007 : 58, 6, 576-577
  Uwagi: Materiały Zjazdowe. Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie II Łodzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007. Tekst równolegle w jęz. ang. Is the early postoperative hormonal assessment a helpful predictor of the long term remission in secreting pituitary adenomas after transsphenoidal adenomectomy? Tamże s. 577
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, M. Maksymowicz, W. Wieliczko, J[an] Podgórski, W. Olszewski.
  Tytuł: Mnogie gruczolaki przysadki powodujące akromegalię i niemą klinicznie postać choroby Cushinga.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2007 : 58, 6, 586
  Uwagi: Materiały Zjazdowe. Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie II Łodzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007. Tekst równolegle w jęz. ang. Double pituitary adenomas causing acromegaly and subclinical Cushing's disease. Tamże s. 587.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, W. T. Olszewski, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, W. S. Maksymowicz, W. Bonicki.
  Tytuł: Ocena immunohistochemiczna i mikroskopowo-elektronowa nieczynnych hormonalnie gruczolaków przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2007 : 58, 6, 564
  Uwagi: Materiały Zjazdowe. Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie II Łodzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007. Tekst równolegle w jęz. ang. Immunohistochemical and electrom-microscopic evaluation of clinically nonfunctioning pituitary adenomas. Tamże s. 564-565
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, M. Maksymowicz, J[an] Podgórski, W. Olszewski.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego choroby Cushinga u pacjentów z prawidłowym wynikiem badania MR przysadki.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2007 : 58, 6, 586
  Uwagi: Materiały Zjazdowe. Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie II Łodzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007. Tekst równolegle w jęz. ang. Surgical treatment of Cushing's disease in patients with normal MR scan of the pituitary gland. Tamże s. 586.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/278
  Autorzy: M. Georgitsi, A. Raitila, A. Karhu, K. Tuppurainen, M. J. Makinen, O. Vierimaa, R. Paschke, W. Saeger, R. B. Luijt, T. Sane, M. Robledo, E. De Menis, R. J. Weil, A. Wasik, Grzegorz Zieliński, O. Lucewicz, J. Lubiński, V. Launonen, P. Vahteristo, Lauri A. Aaltonen.
  Tytuł: Molecular diagnosis of pituitary adenoma predisposition caused by aryl hydrocarbon receptor-interacting protein gene mutations.
  Czasopismo: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  Szczegóły: 2007 : Vol. 104, nr 10, s. 4101-4105, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.598
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  92/278
  Autorzy: Przemysław Witek, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, M. Stelmachowska-Banaś, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Czy wczesna ocena pooperacyjna pozwala przewidzieć odległe wyniki przezklinowej adenomectomii hormonalnie czynnych gruczolaków przysadki?
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie. II Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007 : Streszczenia
  Strony: s. 68
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Is the early postoperative hormonal assessment a helpful predictor of the long term remission in secreting pituitary adenomas after transsphenoidal adenomectomy? Tamże s. 69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, M. Maksymowicz, W. Wieliczko, J[an] Podgórski, W. Olszewski.
  Tytuł: Mnogie gruczolaki przysadki powodujące akromegalię i niemą klinicznie postać choroby Cushinga.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie. II Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007 : Streszczenia
  Strony: s. 94
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Double pituitary adenomas causing acromegaly and subclinical Cushing's disease. Tamże s. 95
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, W. T. Olszewski, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, W. S. Maksymowicz, W. Bonicki.
  Tytuł: Ocena immunohistochemiczna i mikroskopowo-elektronowa nieczynnych hormonalnie gruczolaków przysadki.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie. II Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007 : Streszczenia
  Strony: s. 34
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Immunohistochemical and electrom-microscopic evaluation of clinically nonfunctioning pituitary adenomas. Tamże s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, M. Maksymowicz, J[an] Podgórski, W. Olszewski.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego choroby Cushinga u pacjentów z prawidłowym wynikiem badania MR przysadki.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Guzy przysadki" Patogeneza - Diagnostyka - Leczenie. II Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 18-20 października 2007 : Streszczenia
  Strony: s. 93
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Surgical treatment of Cushing's disease in patients with normal MR scan of the pituitary gland. Tamże s. 93.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, W. T. Olszewski, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Differential diagnosis of clinically nonfunctioning pituitary adenomas with immunohistochemical and electronmicroscopy methods.
  Czasopismo: Virch. Arch.
  Szczegóły: 2007 : 451, 2, 133-134
  Uwagi: 21st European Congress of Pathology, September 08-13, 2007, Istambuł, Turkey
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/278
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Agnieszka Warczyńska, Norbert Madrak.
  Tytuł: Mikrochirurgiczne usuwanie okołowodociągowych guzów śródmózgowia z dojścia przez wodociąg mózgu.
  Tytuł równoległy: Microsurgical removal of periaqueductal tumours via transaqueductal approach.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh : Streszczenia referatów, Szczyrk, 20-23 września 2007 r
  Adres wydawniczy: [Szczyrk] : [b.w.], 2007
  Strony: s. 67-68
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/278
  Autorzy: M. Georgitsi, E. De Menis, S. Cannavo, M. J. Makinen, K. Tuppurainen, P. Pauletto, L. Curto, R. J. Weil, R. Paschke, Grzegorz Zieliński, A. Wasik, J. Lubiński, P. Vahteristo, A. Karhu, Lauri A. Aaltonen.
  Tytuł: Aryl hydrocarbon receptor interacting protein (AIP) gene mutation analysis in children and adolescents with sporadic pituitary adenomas.
  Czasopismo: Clinical Endocrinology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 69, nr 4, s. 621-627, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  ISSN: 0300-0664
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.398
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  99/278
  Autorzy: P. Witek, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, M. Stelmachowska-Banaś, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Is the early postoperative hormonal assessment a helpful predictor of the long term remission in secreting pituitary adenomas after transsphenoidal adenomectomy?
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2008 : Vol. 16, P326
  Uwagi: 10th European Congress of Endocrinology, Berlin, Germany, 3-7 May 2008.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/278
  Autorzy: G[rzegorz] W. Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[ndrzej] Kowalczyk, D[ariusz] Michałkiewicz, K[arol] Makowski, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, J. Z. Cyperling-Kamińska.
  Tytuł: The influence of subclinical hyperthyreosis (SH) on patients maximal exercise capacity and their heart load.
  Czasopismo: Endocrinol. Metabologia
  Szczegóły: 2008 : 52, Supl. 6 Parte 2 : 13th International Congress of Endocrinology ICE 2008, Rio Brazil, S1139
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/278
  Autorzy: Maria Kurowska, Jerzy S. Tarach, Wojciech Zgliczyński, Joanna Malicka, Grzegorz Zieliński, Marzena Janczarek.
  Tytuł: Acromegaly in a patient with normal pituitary gland and somatotropic adenoma located in the sphenoid sinus.
  Tytuł równoległy: Akromegalia u chorego z prawidłową przysadką i gruczolakiem somatotropowym położonym w zatoce klinowej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 59, nr 4, s. 348-351, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maria Kurowska
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  102/278
  Autorzy: Przemysław Witek, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Hormonalnie czynne gruczolaki przysadki : czy ocena okołooperacyjna pozwala przewidzieć wyniki przezklinowej adenomektomii?
  Tytuł równoległy: Secreting pituitary adenomas : is the perioperative hormonal assessment a helpful predictor of remission after transsphenoidal surgery?
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2008 : 59, Supl. A, 37-38
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Leczenie guzów przysadki - zachowawcze czy operacyjne?
  Czasopismo: Med. Tribune
  Szczegóły: 2008, wyd. kongresowe, s. 11
  Uwagi: II Kongres Akademii po Dyplomie - Ginekologia, "Ginekolog położnik - lekarzem kobiety" 24-25 października 2008.
  ISSN: 1895-5754
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński.
  pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego
  Tytuł: Choroba Cushinga.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : czerwiec / 7, nr 10, s. 20-21, tab.
  Uwagi: [zeszyt edukacyjny pt. Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w endokrynologii]
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, G[rzegorz] Zieliński, R. Jonasz, W. T. Olszewski, M. Pękul, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Double pituitary adenomas - electron microscopy and immunohistochemical evaluation.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 59, nr 4, s. 9
  Uwagi: Abstracts Symposium on Electron Microscopy, Wrocław, 17-19.09.2008 r.
  ISSN: 1233-9687
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, W. T. Olszewski, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Role of an electron microscopy in the evaluation of clinically nonfunctioning pituitary tumors.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 59, nr 4, s. 9-10
  Uwagi: Abstracts Symposium on Electron Microscopy, Wrocław, 17-19.09.2008 r.
  ISSN: 1233-9687
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/278
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z[bigniew] Podgajny, J[acek] Pietrzykowski.
  Tytuł: Dwuletnia obserwacja chorych leczonych 90Y-DOTATATE lub 177Lu-DOTATATE z powodu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T 22, nr 43, s. 64-65
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/278
  Autorzy: G[rzegorz] W. Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, A[gnieszka] Dunal, K[arol] Makowski, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arlena] Olszak, J[arosław] Kowal, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, J[oanna] Cyperling-Kamińska.
  Tytuł: The influence of cure of subclinical hyperthyreosis (SH) on blood pressure (BP).
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 13th International Congress of Endocrinology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editors: Amelio Godory-Mators, John Wass
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S. R. L., 2008
  Strony: s. 313-317, bibliogr. 9 poz., sum.
  Konferencja: International Society of Endocrinology (ISE) , Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM)., Rio de Janeiro, 2008.11.08
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kamiński
  ISBN: 978-88-7587-472-8
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  109/278
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[ndrzej] Kowalczyk, D[ariusz] Michałkiewicz, K[arol] Makowski, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, J[oanna] Cyperling-Kamińska.
  Tytuł: The influence of subclinical hyperthyroidism (SH) on patients maximal exercise capacity and their heart load.
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 13th International Congress of Endocrinology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editors: Amelio Godory-Mators, John Wass
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S. R. L., 2008
  Strony: s. 319-322, bibliogr. 8 poz., sum.
  Konferencja: International Society of Endocrinology (ISE) , Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM)., Rio de Janeiro, 2008.11.08
  Uwagi: Proceedings paper
  ISBN: 978-88-7587-472-8
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  110/278
  Autorzy: Grzegorz M. Zieliński.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego gruczolaków kortykotropowych przysadki mózgowej przebiegających z objawami choroby Cushinga ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Nelsona: studium kliniczne: rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Mirosław Zieliński
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2008
  Strony: 248 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 370 poz., sum.
  ISBN: 978-83-925530-0-7
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/278
  Autorzy: W. T. Olszewski, M. Maksymowicz, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Diagnosis of clinically nonfunctioning pituitary adenomas with immunohistochemical and electron-microscopy methods.
  Tytuł całości: W: XXIIth Congress of the International Academy of Pathology, October 12-17, 2008, Athens, Greece
  Adres wydawniczy: Athens, 2008
  Strony: s. 248
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/278
  Autorzy: B. Brzezińska, R. Junik, A. Kamińska, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce ACTH-zależnego zespołu Cushinga u chorej po lewostronnej adrenalektomii i leczonej glikokortykosteroidami.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnosis of ACTH-dependent Cushing's syndrome in a patient after left adrenalectomy and treated with glucocorticoids.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 6, s. 484-487, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  113/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, E. Matyja, W. Grajkowska, W. T. Olszewski, G[rzegorz] Zieliński, W. Bonicki.
  Tytuł: Spindle cell oncocytoma of adenohypophysis - immunohistochemical and electron-microscopy study of two cases.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 4, s. 392-393
  Uwagi: Abstracts from XV Conference of Polish Association of Neuropathologists "Tumours of the nervous system" , Warszawa, 29-30.05.2009 r.
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński.
  pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego
  Tytuł: Guzy podwzgórza.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : październik / 11, 27 z. eduk., s. 4-9, il., bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: [Nowotwory układu endokrynnego]
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/278
  Autorzy: P. Witek, W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński, W. Jeske.
  Tytuł: The role of combined low-dose dexamethasone suppression test and desmopressin stimulation test in the diagnosis of persistent Cushing's disease. Case report.
  Tytuł równoległy: Rola połączonego testu hamowania 1 mg deksametazonu i testu stymulacyjnego z desmopresyną w rozpoznaniu przetrwałej choroby Cushinga. Opis przypadku.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2010 : T. 61, nr 3, s. 312-317, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  116/278
  Autorzy: E. Matyja, M. Maksymowicz, W. Grajkowska, W. Olszewski, Grzegorz Zieliński, W. Bonicki.
  Tytuł: Spindle cell oncocytoma of the adenohypophysis - a clinicopathological and ultrastructural study of two cases.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 3, s. 175-184, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.222
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  117/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan Podgórski.
  Tytuł: Postępy w leczeniu czynnych hormonalnie guzów przysadki, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Cushinga i zespołu Nelsona.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Kraków, 25-27 listopada 2010 r.: Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 2010
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/278
  Autorzy: M. Kałużny, M. Bolanowski, Grzegorz Zieliński, P. Piesiak, A. Jawiarczyk.
  Tytuł: Przypadek niedoczynności przysadki spowodowanej przerzutem raka płuca do przysadki.
  Tytuł równoległy: A case of hypopituitarism caused by lung cancer metastasis to the pituitary.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Kraków, 25-27 listopada 2010 r. : Streszczenia - Kraków, 2010
  Strony: s. 79
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. tamże s. 79-80
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/278
  Autorzy: J. Syrycka, Grzegorz Zieliński, A. Jawiarczyk, M. Bolanowski, A. Brona.
  Tytuł: Przypadek skutecznego leczenia operacyjnego pacjenta z inwazyjnym makrogruczolakiem przysadki wydzielającym tyreotropinę (TSH-OMA).
  Tytuł równoległy: A case of invasive thyrotropin (TSH) - secreting pituitary macroadenoma successfully treated by surgery.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Kraków, 25-27 listopada 2010 r.: Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 2010
  Strony: s. 72
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. tamże s. 73
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan Podgórski.
  Tytuł: Complication in a series of patients who underwent pure endoscopic transsphenoidal surgery for pituitary adenoma.
  Tytuł całości: W: 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, Wrocław, 15-18 września 2011r : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław], 2011
  Strony: 29-30
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  121/278
  Autorzy: M. Stelmachowska-Banaś, Grzegorz Zieliński, P. Zdunowski, Jan Podgórski, W. Zgliczyński.
  Tytuł: The impact of transsphenoidal surgery on glucose homeostasis and insulin resistance in acromegaly.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2011 : Vol. 26, s. [b.s.], P286.
  Uwagi: 13th European Congress of Endocrinology, 30 April - 4 May 2011, Rotterdam, The Netherlands.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Leczenie chirurgiczne chorób podwzgórza i przysadki.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia. Cz. 1 / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011
  Strony: s. 105-117, il., tab.
  Uwagi: [Wielka Interna / Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk]
  ISBN: 978-83-60135-61-7; (Endokrynologia cz.1) 978-83-62597-29-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM

  123/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Zaburzenia czynności podwzgórza.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia. Cz. 1 / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011
  Strony: s. 51-57, il.
  Uwagi: [Wielka Interna / Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk]
  ISBN: 978-83-60135-61-7; (Endokrynologia cz.1) 978-83-62597-29-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  124/278
  Autorzy: Paweł Mielniczek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Obrażenia postrzałowe głowy - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Gunshot injuries of the head - diagnostics and therapeutic management.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 194-198, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/278
  Autorzy: M. Stelmachowska-Banaś, Grzegorz Zieliński, P. Zdunowski, Jan Podgórski, W. Zgliczyński.
  Tytuł: The impact of transsphenoidal surgery on glucose homeostasis and insulin resistance in acromegaly.
  Tytuł równoległy: Wpływ przezklinowej resekcji gruczolaka przysadki na gospodarkę węglowodanową i insulinooporność w akromegalii.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2011 : Vol. 45, nr 4, s. 328-334, il., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  126/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Complications of pure endoscopic transsphenoidal surgery for pituitary adenoma.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2012 : Vol. 29, s. [b.s.], P1499.
  Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5 - 9 May 2012, Florence, Italy.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/278
  Autorzy: P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, K. Szamotulska, W. Zgodziński.
  Tytuł: Cushing's disease : prospective assessment of factors influencing the efficacy of transsphenoidal surgery.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2012 : Vol. 29, s. [b.s.], P1147.
  Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5 - 9 May 2012, Florence, Italy.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/278
  Autorzy: P[rzemysław] Witek, P. Gliniecki, K. Szamotulska, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Efficacy of transsphenoidal surgery for Cushing's disease : the role of combined dexamethasone desmopressin test.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2012 : Vol. 29, s. [b.s.], P1437.
  Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5 - 9 May 2012, Florence, Italy.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/278
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
  Tytuł: The influence of cure of subclinical hyperthyroidism on the level of serum triglycerides and cholesterol fractions.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2012 : Vol. 29, s. [b.s.], P1740.
  Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5 - 9 May 2012, Florence, Italy.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Leczenie operacyjne guzów przysadki i podwzgórza.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia kliniczna : praca zbiorowa. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Andrzeja Milewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, 2012
  Strony: s. 288-306, il., bibliogr. [36] poz.
  ISBN: 978-83-935526-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/278
  Autorzy: P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, J. Witek, K. Szamotulska, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Choroba Cushinga - prospektywna ocena przedoperacyjnych zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz nadwagi i otyłości. Czy wpływają one na wynik leczenia operacyjnego?
  Tytuł równoległy: Cushing's disease - prospective assessment of preoperative glucose homeostasis alterations, overweight and obesity. Do they influence the efficacy of surgical treatment?
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 169-170
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/278
  Autorzy: P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, K. Szamotulska, M. Maksymowicz, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Choroba Cushinga: ocena czynników wpływających na skuteczność leczenia operacyjnego.
  Tytuł równoległy: Cushing's disease: evaluation of factors prognosticating surgical care.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 170
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, K. Szamotulska, J. Witek, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Complications of Cushing's disease - prospective evaluation and clinical characteristics. Do they affect the efficacy of surgical treatment?
  Tytuł równoległy: Powikłania choroby Cushinga - ocena prospektywna i charakterystyka kliniczna. Czy wpływają na wyniki leczenia operacyjnego?
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, nr 4, s. 277-285, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: This study was supported by grant 501-2-1-07-12/07 CMKP.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.070
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  134/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Cushing's disease - assessing the efficacy of transsphenoidal surgery.
  Tytuł równoległy: Choroba Cushinga - jak ocenić skuteczność operacji przezklinowej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, nr 5, s. 398-403, il., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.070
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  Adres url:

  135/278
  Autorzy: M[aria] Kurowska, A[ndrzej] Nowakowski, G[rzegorz] Zieliński, J[oanna] Malicka.
  Tytuł: Indukowana temozolomidem regresja inwazyjnego kortykotropowego gruczolaka przysadki u pacjentki z zespołem Nelsona.
  Tytuł równoległy: Temozolomide-induced shrinkage of invasive corticotropic pituitary adenoma in patient with Nelson's syndrome.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 81
  Konferencja: , Poznań, 2012.09.27
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/278
  Autorzy: U. Ambroziak, A. Kuryłowicz, B. Parzyszek, G[rzegorz] Zieliński, S. Toutounchi, M. Skórski, M. Piotrowski, A. Cieszanowski, S. Cygal-Lech, M. Marczewska, A. Wasiutyński, M. Maksymowicz, W. Olszewski, T. Bednarczuk.
  Tytuł: Jednostronna laparoskopowa adrenalektomia - operacją ratującą życie u chorej z ACTH - zależnym zespołem Cushinga.
  Tytuł równoległy: Unilateral laparoscopic adrenalectomy as a life saling procedure in a patient with ACTH-dependent Cushing syndrome.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Suppl. A, s. 3-4
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, P[rzemysław] Witek.
  Tytuł: Leczenie operacyjne choroby Cushinga w wieku dziecięcym.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of pediatric Cushing's disease.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 180
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/278
  Autorzy: A. Filus, E. Bidzińska-Speichert, A. Lenarcik, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Przypadek pacjentki z zespołem hiperstymulacji jajników w przebiegu makrogruczolaka przysadki wydzielającego FSH - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: The case of patient with ovaria hyperstimulation syndrom in the course of FSH-secreting pituitary macroadenoma.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Suppl. A, s. 24-25
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, P[rzemysław] Witek, J[an] Podgórski, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Wyniki endoskopowego, przezklinowego leczenia chirurgicznego akromegalii w oparciu o aktualnie przyjęte kryteria remisji.
  Tytuł równoległy: Endoscopic transsphenoidal surgery for acromegaly - surgical outcome using current criteria of remission.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 180-181
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/278
  Autorzy: J. Pachucki, G[rzegorz] Zieliński, M. Januszewicz, G. Szpak-Ulczak.
  Tytuł: Zastosowanie metopironu do zmodyfikowanego protokołu cewnikowania żył szyjnych wewnętrznych w diagnostyce ACTH-zależnego zespołu Cushinga - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Modified protocol of internal jugular tein catheterization using metopiron in the diagnosis of ACTH-dependent Cushing's syndrome - case report.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 109
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/278
  Autorzy: P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, P. Glinicki, K. Szamotulska.
  Tytuł: Znaczenie łącznego testu hamowania deksametazonem i stymulacji desmopresyną w ocenie skuteczności operacji przezklinowej w chorobie Cushinga.
  Tytuł równoległy: The role of combined dexamethasone desmopressin test in the assessment of efficacy of transsphenoidal surgery for Cushing's disease.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 63, Supl. A, s. 170-171
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Niedoczynność przysadki mózgowej - punkt widzenia neurochirurga.
  Tytuł całości: W: IX Kurs Kształcenia Ustawicznego z endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych "Odnowa endokrynologiczna", Bukowina Tatrzańska, 15-17 marca 2012: Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2012
  Strony: s. 43-45
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, P. Witek.
  Tytuł: Choroba Cushinga - etiopatogeneza, diagnostyka, współczesne możliwości terapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Cushing's disease - etiopathogenesis, diagnosis, current therapeutic modalities.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 1, s. 76-85, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/278
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Dyskopatia szyjna - problem dzisiejszej cywilizacji, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Cervical discopathy - problem of present-day civilization, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 407-413, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/278
  Autorzy: P. Witek, Grzegorz Zieliński, K. Szamotulska.
  Tytuł: Przedoperacyjne oznaczenia hormonalne w diagnostyce choroby Cushinga. Czy istnieje związek ze skutecznością leczenia operacyjnego?
  Tytuł równoległy: Preoperative hormone assessment in the diagnosis of Cushing's disease. Is there an association with the efficacy of surgical treatment?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 1, s. 20-31, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Transsphenoidal surgery for a life-threatening prolactinoma apoplexy during pregnancy.
  Czasopismo: Neuroendocrinology letters
  Szczegóły: 2012 : Vol. 33, nr 5, s. 483-488, il., tab., bibliogr.10 poz., sum.
  ISSN: 0172-780x
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.932
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  147/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, W. Zgliczyński.
  Tytuł: The relationship between efficacy of surgical treatment of Cushing's disease and pathological - immunohistochemical and ultrastructural - confirmation of corticotroph tumour presence.Związek skuteczności operacyjnego leczenia choroby Cushinga z patomorfologicznym - immunohistochemicznym i ultrastrukturalnym - potwierdzeniem obecności gruczolaka kortykotropowego przysadki.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : Vol. 46, nr 1, s. 37-46, il., tab., bibliogr.18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: This study was supported by 501-2-1-07-12/07CMKP grant.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  148/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Predictive value of preoperative magnetic resonance imaging of the pituitary for surgical cure in cushing's disease.
  Czasopismo: Turkish Neurosurgery
  Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 6, s. 747-752, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: This study was supported by 501-2-1-07-12/07 CMKP grant.
  ISSN: 1019-5149
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.577
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  149/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Styk, P[rzemysław] Witek, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Conservative treatment of pituitary apoplexy - own experience.
  Tytuł całości: W: EANS Annual Meeting 2013; EANS Tumor Section; AANS/CNS Section on Tumors; Annual International Neuro-Oncology Updates, Tel Aviv, Israel, 11-14 November, 2013 : Scientific Programm
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 2013]
  Strony: s. [nlb. 1], [Poster] EP07
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, P[rzemysław] Witek, A[ndrzej] Styk, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Efficacy of endoscopic transsphenoidal surgery for acromegaly based on current strict criteria of remission.
  Tytuł całości: W: EANS Annual Meeting 2013; EANS Tumor Section; AANS/CNS Section on Tumors; Annual International Neuro-Oncology Updates, Tel Aviv, Israel, 11-14 November, 2013 : Scientific Programm
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 2013]
  Strony: s. [nlb.1], [Poster] EP07
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/278
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, P[rzemysław] Witek, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Transsphenoidal microsurgery for Cushing's disease in pediatric population.
  Tytuł całości: W: EANS Annual Meeting 2013; EANS Tumor Section; AANS/CNS Section on Tumors; Annual International Neuro-Oncology Updates, Tel Aviv, Israel, 11-14 November, 2013 : Scientific Programm
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 2013]
  Strony: s. [nlb. 1], [Poster] EP19
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Cushing's disease in children - the effectiveness and complications of transsphenoidal surgery.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2013 : Vol. 32, s. [nlb. 1], P895
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Copenhagen, 2013.04.27
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  153/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Jan Podgórski.
  Tytuł: Endoscopic transsphenoidal surgery for acromegaly: assessing the surgical outcome based on current criteria of remission.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2013 : Vol. 32, s. [nlb.1], P924
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Copenhagen, 2013.04.27
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  154/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, Jan Podgórski, W. T. Olszewski.
  Tytuł: Double, synchronous pituitary adenomas causing acromegaly and Cushing's disease. A case report and review of literature.
  Czasopismo: Endocrine Pathology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 24, nr 2, s. 92-99, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Mar 13
  ISSN: 1046-3976
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.644
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  155/278
  Autorzy: Emir Ahmed Saijad, Grzegorz Zieliński, Maria Maksymowicz, Łukasz Hutnik, Tomasz Bednarczuk, Paweł Włodarski.
  Tytuł: mTOR is frequently active in GH-secreting pituitary adenomas without influencing their morphopathological features.
  Czasopismo: Endocrine Pathology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 24, nr 1, s. 11-19, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Włodarski
  ISSN: 1046-3976
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.644
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  156/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Andrzej Koziarski, Jan Podgórski.
  Tytuł: Spontaneous regression of non-functioning pituitary adenoma due to pituitary apoplexy following anticoagulation treatment - a case report and review of the literature.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2013 : T.64, nr 1, s. 54-58, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.208
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  157/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, K. Szamotulska, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Transsphenoidal surgery for Cushing's disease: the role of early post-operative serum cortisol measurements as a predictor of success - a prospective study.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2013 : T.64, nr 1, s. 30-39, tab., bibliogr. 40 poz., sum., streszcz.
  Uwagi: This study was supported by CMKP grant 501-2-1-0712/07 and the resources of the Department of Neurosurgery, Military Institute of Medicine in Warsaw.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.208
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  158/278
  Autorzy: E. Matyja, Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Grzegorz Kamiński, W. Grajkowska, M. Maksymowicz.
  Tytuł: Pituitary metastases from the oncocytic variant of follicular thyroid carcinoma: a case report and diagnostic dilemmas.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 3, s. 262-269, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: The studies were partly supported by the grant of Military Institute of Medicine No 1/8807(258)/2013.
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.667
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  159/278
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Oponiak guzka siodła - rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Tuberculum sellae meningioma - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 3, s. 355-362, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Management of prolactinomas during pregnancy.
  Czasopismo: Minerva endocrinologica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 36, nr 4, s. 351-363, il., bibliogr. 64 poz., sum.
  Uwagi: Publ. Dec 2013
  ISSN: 0391-1977
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.323
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  161/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Bartłomiej Grala, Andrzej Koziarski, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Skull base secretory meningioma. Value of histological and immunohistochemical findings for peritumoral brain edema formation.
  Czasopismo: Neuroendocrinology letters
  Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 2, s. 111-117, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0172-780x
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.935
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  162/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, G[rzegorz] Zieliński, P[rzemysław] Witek, R. Jonasz, M. Pękul.
  Tytuł: Pathomorphological diagnosis of the pituitary tumors in patients with clinical symptoms of hyperprolactinemia.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 64, suppl. 1, s. s66
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Patologów, Białystok, 2013.06.06
  ISSN: 1233-9687
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/278
  Autorzy: A. Błażucka, G[rzegorz] Nowicki, G[rzegorz] Zieliński, K. Kowalczuk.
  Tytuł: Nietypowy ból kręgosłupa jako objaw guza śródrdzeniowego na poziomie Th 8-9 z torbielowatością od poziomu C1.
  Tytuł równoległy: Atypical back pain as a symptom of spinal tumor AT the level of Th 8-9 with cyst on the C1 level.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 78, Suppl. 1
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  Konferencja: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne; Akademicki Szpital Kliniczny Zakład Radiologii Wrocław, Wrocław, 2013.06.06
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/278
  Autorzy: M[aria] Kurowska, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Nowakowski, J[oanna] Malicka, J[erzy] Tarach, M[aria] Maksymowicz, P[iotr] Denew.
  Tytuł: Temozolomide-induced shrinkage of invasive pituitary adenoma in patient with Nelson's syndrome.
  Tytuł całości: W: The 3rd ENEA Workshop: Hypopituitarism, Tel Aviv, Israel, December 1-3, 2013 : Programme
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. 109
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, P. Zdunowski, I. Czajka-Oraniec, W. Jeske, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: The role of somatostatin analogues in treatment of TSH secreting pituitary adenomas.
  Czasopismo: Thyroid Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 6, Suppl. 2, s. A64
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Tyreologiczne, Lodz, 2013.04.11
  ISSN: 1756-6614
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/278
  Autorzy: Przemysław Witek, J. Witek, M. Blazik, M. Bolanowski, A. Kowalska, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Cushing's disease: glucose homeostasis alterations, body composition and anthropometric assessment.
  Tytuł całości: W: 16th Congress of the European Neuroendocrine Association ENEA 2014, 10-13 September 2014, Sofia, Bulgaria : Scientific programm, abstracts
  Adres wydawniczy: [Sofia, 2014]
  Strony: s. 72, Abstr. ID: 478.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  167/278
  Autorzy: J. Witek, Przemysław Witek, M. Blazik, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Cushing's disease: reversibility of glucose homeostasis alterations and improvement in alterations and improvement in anthropometric parameters, following a successful transsphenoidal surgery - preliminary report.
  Tytuł całości: W: 16th Congress of the European Neuroendocrine Association ENEA 2014, 10-13 September 2014, Sofia, Bulgaria : Scientific programm, abstracts
  Adres wydawniczy: [Sofia, 2014]
  Strony: s. 72, Abstr. ID: 463.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  168/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, Przemysław Witek, J. Witek, E. Matyja.
  Tytuł: Metastasis from renal cell carcinoma to the pituitary gland.
  Tytuł całości: W: 16th Congress of the European Neuroendocrine Association ENEA 2014, 10-13 September 2014, Sofia, Bulgaria : Scientific programm, abstracts
  Adres wydawniczy: [Sofia, 2014]
  Strony: s. 83, Abstr. ID: 460.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  169/278
  Autorzy: J. Witek, Przemysław R. Witek, Grzegorz Zieliński, M. Błazik, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Ocena odwracalności zaburzeń gospodarki węglowodanowej i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego po skutecznym leczeniu operacyjnym choroby Cushinga - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Diabetologia Kliniczna
  Szczegóły: 2014 : T. 3, suppl. B, s. 43
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne; VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k., Gdańsk, 2014.05.15
  ISSN: 2084-4441
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/278
  Autorzy: J. Witek, Przemysław R. Witek, Grzegorz Zieliński, M. Błazik, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w chorobie Cushinga: częstość występowania, ocena antropometryczna i znaczenie wywiadu rodzinnego cukrzycy typu 2.
  Czasopismo: Diabetologia Kliniczna
  Szczegóły: 2014 : T. 3, suppl. B, s. 45
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne; VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k., Gdańsk, 2014.05.15
  ISSN: 2084-4441
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/278
  Autorzy: J. Witek, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, M. Blazik, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Assessment of glucose homeostasis alterations, inflammatory markers, and coagulation parameters following a successful transsphenoidal surgery for Cushing's disease: preliminary report.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P940.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  172/278
  Autorzy: M. Kaluzny, M. Bolanowski, Grzegorz Zieliński, P. Piesiak, M. Maksymowicz.
  Tytuł: A case of hypopituitarism caused by lung cancer metastasis to the pituitary.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P229.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  173/278
  Autorzy: Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Conservative management of pituitary apoplexy - own experience.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P925.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  174/278
  Autorzy: M. Kurowska, J. Malicka, Grzegorz Zieliński, J. S. Tarach, M. Maksymowicz, P. Denew.
  Tytuł: Cushing's disease in patient with primary empty sella.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P224.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  175/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Cushing's disease: the dynamics of serum cortisol concentrations after successful transsphenoidal surgery and the restoration of the adrenal cortex function.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P903.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  176/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Kamiński, J. Witek, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Hyponatremia as a first symptom of hypopituitarism in an adult patient with natural history of craniopharyngioma undiagnosed since childhood .
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P222.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  177/278
  Autorzy: M. Kurowska, J. Malicka, J. S. Tarach, Grzegorz Zieliński, R. Swiatkowska-Stodulska, K. Sworczak.
  Tytuł: Ineffectiveness of temozolomide in aggressive dopamine-agonist resistant prolactinoma and type 3 silent somatotropinoma.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P223.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  178/278
  Autorzy: I. Czajka-Oraniec, A. Baranowska, M. Kochman, Grzegorz Zieliński, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Primary hyperthyroidism following successful surgical treatment for secondary hyperthyroidism due to TSH-secreting pituitary adenoma.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P251.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  179/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, Przemysław Witek, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Surgical treatment of ACTH-secreting pituitary adenomas in Nelson syndrome.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P942.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  180/278
  Autorzy: M. Kurowska, J. Malicka, Grzegorz Zieliński, J. S. Tarach, M. Maksymowicz, P. Denew.
  Tytuł: Temozolomide-induced marked regression of invasive Crooke's cells corticotropinoma in patient with Cushing's disease.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P225.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  181/278
  Autorzy: J. Malicka, M. Kurowska, Grzegorz Zieliński, J. S. Tarach, M. Maksymowicz, P. Denew.
  Tytuł: Treatment of aggressive corticotropinoma with temozolomide and bevacizumab in patient with Nelson's syndrome.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2014 : Vol. 35, May, s. [b.s.], Abst. P226.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Wrocław, 2014.05.03
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  182/278
  Autorzy: Marek Bolanowski, Marek Ruchała, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła, Agata Bałdys-Waligórska, Grzegorz Zieliński, Tomasz Bednarczuk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Grzegorz Kamiński, Bogdan Marek, Jacek Daroszewski, Ryszard Waśko, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Acromegaly - a novel view of the patient. Polish proposals for diagnostic and therapeutic procedures in the light of recent reports.
  Tytuł równoległy: Akromegalia - nowe spojrzenie na pacjenta. Polskie propozycje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w akromegalii w świetle aktualnych doniesień.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 4, s. 326-331, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2014-08-29 ; Autor korespondencyjny: Marek Bolanowski
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  183/278
  Autorzy: M. Bolanowski, Grzegorz Zieliński, A. Jawiarczyk-Przybyłowska, M. Maksymowicz, S. Potoczek, J. Syrycka, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Interesting coincidence of atypical TSH-secreting pituitary adenoma and chronic lymphocytic leukemia.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 2, s. 144-147, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  184/278
  Autorzy: W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński, J. Kunert-Radek.
  Tytuł: Pituitary adenomas - pharmacological or surgical treatment?
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 5, s. 437-438
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2014.10.10
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, E. Matyja, R. Jonasz, M. Pękul, J. Kunicki, W. Bonicki.
  Tytuł: The role of pathomorphological diagnosis of pituitary tumors in patients with clinical symptoms of hyperprolactinemia.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 5, s. 427
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2014.10.10
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/278
  Autorzy: J. Halupczok, B. Bidzińska-Speichert, A. Lenarcik-Kabza, Grzegorz Zieliński, A. Filus, M. Maksymowicz.
  Tytuł: Gonadotroph adenoma causing ovarian hyperstimulation syndrome in a premenopausal woman.
  Czasopismo: Gynecological Endocrinology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 30, nr 11, s. 774-777, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jun 27.
  ISSN: 0951-3590
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.333
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  187/278
  Autorzy: Anna Gruszka, Grzegorz M. Zieliński, Jolanta Kunert-Radek.
  Tytuł: Preoperative long-acting octreotide treatment for invasive thyrotropin-secreting pituitary macroadenoma after previous radioiodine thyroid ablation.
  Czasopismo: Journal of Clinical Neuroscience
  Szczegóły: 2014 : Vol. 21, nr 2, s. 340-342, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 16 ; Autor korespondencyjny: Anna Gruszka
  ISSN: 0967-5868
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.378
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  188/278
  Autorzy: Ł. Janeczko, M. Janeczko, R. Chrzanowski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: The role of polymorphisms of genes encoding collagen IX and XI in lumbar disc disease.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 1, s. 60-62, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jan 23
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  189/278
  Autorzy: Ł. Janeczko, R. Chrzanowski, Grzegorz Zieliński, G. Jarosławski.
  Tytuł: Torbiel galaretowata nerwu strzałkowego - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Intraneural ganglion of the peroneal nerve - two case reports.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 71, nr 4, s. 231-232, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  190/278
  Autorzy: A. Błażucka, G. Nowicki, C. Siemianowski, G[rzegorz] Zieliński, K. Kowalczuk.
  Tytuł: Nietypowy, intermitujący obraz kliniczny guza śródrdzeniowego na poziomie TH 8-9 (hemangioblastoma) z torbielowatością rdzenia od poziomu C1.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 110-111
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/278
  Autorzy: Emir A. Sajjad, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Isolated unilateral chemosis with superior forniceal conjunctiva prolapse following frontal craniotomy.
  Czasopismo: Acta Neurochirurgica
  Szczegóły: 2015 : Vol. 157, nr 10, s. 1707-1708, il., bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 0001-6268
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.617
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  192/278
  Autorzy: Maria Kurowska, Andrzej Nowakowski, Grzegorz Zieliński, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, Maria Maksymowicz, Piotr Denew.
  Tytuł: Temozolomide-induced shrinkage of invasive pituitary adenoma in patient with Nelson's syndrome: a case report and review of the literature.
  Czasopismo: Case Reports in Endocrinology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 2015, ID 623092, s. 1-8, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jun 29 ; Autor korespondencyjny: Maria Kurowska
  ISSN: 2090-6501
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  193/278
  Autorzy: J. Witek, P[rzemysław] R. Witek, G[rzegorz] Zieliński, M. Błazik, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Choroba Cushinga: odwracalność zaburzeń gospodarki węglowodanowej i poprawa wskaźników insulinooporności po skutecznym leczeniu operacyjnym guza kortykotropowego przysadki.
  Czasopismo: Diabetologia Kliniczna
  Szczegóły: 2015 : T. 4, nr 2, [Abst.] P58.
  Uwagi: [Clinical Diabetology ISSN 2450-7458 ; eISSN 2450-8187]
  Konferencja: Dolnośląski Oddział PTD, Wrocław, 2015.05.21
  ISSN: 2084-4441
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/278
  Autorzy: P[rzemysław] R. Witek, J. Witek, G[rzegorz] Zieliński, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Cukrzyca i stan przedcukrzycowy w chorobie Cushinga: aspekty epidemiologiczne, skład ciała oraz rola wywiadu rodzinnego cukrzycy typu 2.
  Czasopismo: Diabetologia Kliniczna
  Szczegóły: 2015 : T. 4, nr 2, s. 61-62, [Abst.] P39.
  Uwagi: [Clinical Diabetology ISSN 2450-7458 ; eISSN 2450-8187]
  Konferencja: Dolnośląski Oddział PTD, Wrocław, 2015.05.21
  ISSN: 2084-4441
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/278
  Autorzy: J. Witek, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, M. Blazik, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Cushing's disease: reversibility of glucose homeostasis alterations and improvement in insulin resistance indices following a successful, transsphenoidal surgery.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2015 : Vol. 37, May, s. [nlb. 1], [Abst.] EP830
  Uwagi: The studies were partly supported by the grant of Military Institute of Medicine No. 1/8807(258)/2013.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Dublin, 2015.05.16
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  196/278
  Autorzy: Przemysław Witek, J. Witek, Grzegorz Zieliński, M. Blazik, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Glucose homeostasis alterations in Cushing's disease: epidemiology, anthropometric assessment and the role of family history of type 2 diabetes.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2015 : Vol. 37, May, s. [nlb. 1], [Abst.] EP829
  Uwagi: This work was supported by the grant of Military Institute of Medicine No. 1/8807(258)/2013.
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Dublin, 2015.05.16
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  197/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, M. Maksymowicz.
  Tytuł: Outcomes in pituitary surgery in Nelson's syndrome - therapeutic pitfalls.Wyniki leczenia neurochirurgicznego gruczolaków kortykotropowych przysadki w zespole Nelsona - pułapki terapeutyczne.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 66, nr 6, s. 504-513, il., tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.112
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  198/278
  Autorzy: U. Ambroziak, Grzegorz Zieliński, S. Toutounchi, R. Pogorzelski, M. Skórski, A. Cieszanowski, P. Miśkiewicz, M. Popow, T. Bednarczuk.
  Tytuł: Unilateral laparoscopic adrenalectomy following partial transsphenoidal adenomectomy of pituitary macroadenoma - life-saving procedure in a patient with ACTH-dependent Cushing's syndrome.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 66, nr 1, s. 68-72, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum .
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.112
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  199/278
  Autorzy: E. Matyja, M. Maksymowicz, W. Grajkowska, Grzegorz Zieliński, J. Kunicki, W. Bonicki, Przemysław Witek, E. Naganska.
  Tytuł: Ganglion cell tumours in the sella turcica in close morphological connection with pituitary adenomas.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2015 : Vol. 53, nr 3, s. 203-218, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.233
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  200/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, K. Szamotulska.
  Tytuł: Cushing's disease: the relevance of a combined dexamethasone desmopressin test as a component of postoperative hormonal evaluation.
  Czasopismo: International Journal of Endocrinology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 2015, Article ID 357165, s. 1-8, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: This work and paper preparation was supported by the grant of Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland (no. 1/8807(258)/2013)
  ISSN: 1687-8337
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.376
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  201/278
  Autorzy: Przemysław Witek, J. Witek, Grzegorz Zieliński, Zbigniew Podgajny, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Ectopic Cushing's syndrome in light of modern diagnostic techniques and treatment options.
  Czasopismo: Neuroendocrinology letters
  Szczegóły: 2015 : Vol. 36, nr 3, s. 201-208, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: This work and manuscript preparation was supported by the grant of Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland (No. 1/8807(258)/2013)
  ISSN: 0172-780x
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.946
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  202/278
  Autorzy: Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Udar przysadki mózgowej - nie zawsze rozpoznawany stan zagrożenia życia .
  Tytuł równoległy: Pituitary apoplexy - not always correctly recognized life-threatening entity.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 228, s. 340-343, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  203/278
  Autorzy: Arkadiusz Wilk, Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Andrzej J. Koziarski.
  Tytuł: Outcome assessment after surgical treatment of tuberculum sellae meningiomas -a preliminary report.
  Czasopismo: Turkish Neurosurgery
  Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 6, s. 824-832, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: 2015 [Accepted: Jun 09, 2015, Publ. online 11.07.2016]
  ISSN: 1019-5149
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.508
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  204/278
  Autorzy: Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Artur Maliborski, Przemysław Witek, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Wartość cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce hiperkortyzolemii ACTH-zależnej.
  Tytuł równoległy: The inferior petrosal sinus sampling for the diagnosis of ACTH-dependent hypercortisolism.
  Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2-4 czerwca 2016, Kraków / 41st Congress of the Polish Medical Society of Radiology
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2016]
  Strony: s. 198
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/278
  Autorzy: B. Gieleniewski, B. Wojtas, M. Maleszewska, A. Marchel, T. Czernicki, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Maciej Kawecki, Cezary Szczylik, R. Czepko, M. Banach, W. Kaspera, W. Szopa, B. Kamińska.
  Tytuł: Targeted sequencing of cancer - and epigenetics- related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms.
  Tytuł całości: W: Brain Tumors Meeting 2016 - From Biology to Therapy, Warsaw, June 27-29, 2016 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
  Strony: s. 36
  Uwagi: Supported by a National Science Center grant 2013/09/B/NZ3/01402 (MM)
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/278
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Agnieszka Jurek, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Choroba Cushinga - znaczenie nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej w identyfikacji subklinicznych powikłań sercowo-naczyniowych.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, Suppl. A, s. A89
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Katowice, 2016.09.15
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, K. Szamotulska, J. Witek, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Cushing`s disease: fibrinogen and D-dimer levels fail to normalize despite early postoperative remission - a prospective, controlled study.
  Tytuł równoległy: Choroba Cushinga: brak normalizacji stężeń fibrynogenu i D-dimerów u pacjentów z wczesną remisją hiperkortyzolemii - badanie prospektywne.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, nr 3, s. 283-291, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Uwagi: Epub 2016.01.27.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  208/278
  Autorzy: M. Kurowska, J. S. Tarach, J. Malicka, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, P. Denew.
  Tytuł: Long-term complete remission of Crooke's corticotropinoma after temozolomide treatment.Długotrwała całkowita remisja guza kortykotropowego z komórek Crooke'a po leczeniu temozolomidem.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, nr 5, s. 526-533, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  209/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Przemysław Witek.
  Tytuł: Wartość cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce hiperkortyzolemii ACTH-zależnej.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, Suppl. A, s, A64
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Katowice, 2016.09.15
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk.
  Tytuł: Wyniki leczenia chirurgicznego akromegalii w oparciu o aktualnie przyjęte, ścisłe kryteria remisji.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, Suppl. A, s. A64
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Katowice, 2016.09.15
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, K. Szamotulska, M. Maksymowicz, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Clinicopathological predictive factors in the early remission of corticotroph pituitary macroadenomas in a tertiary referral centre.
  Czasopismo: European journal of endocrinology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 4, s. 539-549, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Jan 25 ; This work was supported by a grant from the Military Institute of Medicine, Warsaw (No.1/8807(258)/2013).
  ISSN: 0804-4643
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.101
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  212/278
  Autorzy: Paweł Mielniczek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Stenoza kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa - patomechanizm, objawy, diagnostyka, leczenie.
  Tytuł równoległy: Spinal stenosis in lumbar spine - pathomechanism, symptoms, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 4, s. 425-433, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/278
  Autorzy: Paweł Mielniczek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Sposoby leczenia nietypowych obrażeń postrzałowych głowy - opisy przypadków.
  Tytuł równoległy: Treatment methods of atypical gunshot wounds to the head - case reports.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 239, s. 318-324, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  214/278
  Autorzy: Przemysław Witek, M. Maksymowicz, Marta Gutowska, Marcin Ozdarski, K. Szamotulska, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Prolactinomas: clinocopathological predictive factors for efficacy of transsphenoidal surgery.
  Tytuł całości: W: 5th ENEA Workshop : Hyperprolactinemia and other endocrine causes of infertility, September 7-9, 2017, Saint-Petersburg, Russia : Abstracs
  Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
  Strony: s. 30-31, Abstract-ID: P01-27.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Subclinical cardiovascular system dysfunction in the patients with Cushing's disease.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2017 : Vol. 49, s. [nlb. 1]
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Lisbon, 2017.05.20
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  216/278
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, A. Sciuk, Kazimierz Tomczykiewicz, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Comparison of spoiled gradient recalled acquisition and spin echo magnetic resonance images in detection of pituitary ACTH secreting adenoma [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-15, ePoster B-1214, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  217/278
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Grzegorz Zieliński, Kazimierz Tomczykiewicz, A. Sciuk.
  Tytuł: Diagnostic value of diffusion tensor imaging in amyotrophic lateral sclerosis patients [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-9, ePoster C-0564, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  218/278
  Autorzy: Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Przemysław Witek, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: The inferior petrosal sinus sampling for the diagnosis of ACTH-dependent hypercortisolism [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-3, ePoster C-0214, bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  219/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz.
  Tytuł: Contemporary management of pituitary tumors.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4, s. 358-359
  Konferencja: The Team of Oncologic Neuropathology of the Committee of Neurological Sciences, Polish Academy of Sciences; Department of Experimental and Clinical Neuropathology; Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences; Department of Medical Pathomorphology, Medical University of Bialystok; Foundation of the Medical University of Białystok, Warsaw, 2017.10.27
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/278
  Autorzy: M. Maksymowicz, Grzegorz Zieliński, J. Kunicki, M. Pękul, A. Piaścik, Andrzej Styk, E. Matyja, W. Grajkowska, W. Bonicki.
  Tytuł: Granular cell tumor - a rare neoplasm of the neurohypophysis and suprasellar region: clinicopathological and ultrastructural study of 5 cases.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4, a. 353-354
  Konferencja: The Team of Oncologic Neuropathology of the Committee of Neurological Sciences, Polish Academy of Sciences; Department of Experimental and Clinical Neuropathology; Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences; Department of Medical Pathomorphology, Medical University of Bialystok; Foundation of the Medical University of Białystok, Warsaw, 2017.10.27
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, Andrzej Styk, E. Matyja, W. Grajkowska.
  Tytuł: Spindle cell oncocytoma - clinicopathological characteristics of three very rare pituitary tumors.
  Czasopismo: Folia Neuropathologica
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4, s. 366-367
  Uwagi: Conference was financed under agreement 558/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education designated for science promotion.
  Konferencja: Polish Association of Neuropathologists; Department of Neuropathology Mossakowski Medical Centre; Polish Academy of Sciences; Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, 2017.06.09
  ISSN: 1641-4640
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/278
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Cushing's disease: subclinical left ventricular systolic and diastolic dysfunction revealed by speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, Article Number: 222, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.519
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  223/278
  Autorzy: Joanna Witek, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Przedoperacyjne zastosowanie analogów somatostatyny o przedłużonym działaniu u chorych z akromegalią.
  Tytuł równoległy: Pharmacological pretreatment with long acting somatostatin analogue in acromegaly.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 154-159, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Zieliński
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  224/278
  Autorzy: Filip Garbicz, Dawid Mehlich, Beata Rak, Emir Sajjad, Maria Maksymowicz, Wiktor Paskal, Grzegorz Zieliński, Paweł K. Włodarski.
  Tytuł: Increased expression of the microRNA 106b~25 cluster and its host gene MCM7 in corticotroph pituitary adenomas is associated with tumor invasion and Crooke's cell morphology.
  Czasopismo: Pituitary
  Szczegóły: 2017 : Vol. 20, nr 4, s. 450-463, bibliogr. 72 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Apr 21; Autor korespondencyjny: Paweł K. Włodarski
  ISSN: 1386-341X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.730
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  225/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk.
  Tytuł: Wykorzystanie matrycy kolagenowej TachoSil do wodoszczelnej rekonstrukcji dna siodła tureckiego po operacji gruczolaka przysadki.
  Tytuł całości: W: Skuteczna hemostaza i uszczelnianie tkanek : opisy zastosowania leku TachoSil w różnych przypadkach klinicznych. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. naukowi Kazimierz Pityński, Grzegorz Wallner
  Adres wydawniczy: [Tarnowskie Góry] : CompasMedica, 2017
  Strony: s. 137-140, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: rozdział 24
  ISBN: 978-83-936618-1-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  226/278
  Autorzy: B. Rak, T. M. Grzywa, F. Garbicz, D. Mehlich, Z. Kusmierczyk, S. Dobroszek, M. Maksymowicz, Emir Sajjad, Grzegorz Zieliński, P. K. Włodarski.
  Tytuł: The mechanism of the microrna-dependent regulation of the invasiveness in pituitary adenomas
  Tytuł całości: W: 100th Annual Meeting of the Endocrine Society, March 17 - March 20, 2018, Chicago
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1], Present. Nr: SUN-628-LB
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/278
  Autorzy: B. Rak, T. M. Grzywa, F. Garbicz, D. Mehlich, Z. Kuśmierczyk, S. Dobroszek, M. Maksymowicz, Emir Sajjad, Grzegorz Zieliński, P. K. Włodarski.
  Tytuł: The role of the microRNA in pituitary adenomas invasiveness.
  Tytuł całości: W: 14th Warsaw International Medical Congress, 10th - 13th May, 2018 Warsaw, Poland : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2018]
  Strony: s. 214
  ISBN: 978-83-7637-460-4
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Andrzej Podgórski, Maria Maksymowicz, Przemysław Witek, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: A 39-year-old woman with progressive vision impairment.
  Czasopismo: Brain Pathology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 1, s. 127-128, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: First published: 2017 Dec 19 ; Autor korespondencyjny: nie podano
  ISSN: 1015-6305
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.155
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  229/278
  Autorzy: Ewelina Szczepanek-Parulska, Ewa Cyranska-Chyrek, Marta Nowaczyk, Grzegorz Kamiński, Grzegorz Zieliński, Anna Kuśmierek, Andrzej Mazurek, Andrzej Styk, Piotr Zięcina, Marek Ruchała.
  Tytuł: Diagnostic difficulties in a young women with symptoms of Cushing syndrome.
  Czasopismo: Endocrine Practice
  Szczegóły: 2018 : Vol. 24, nr 8, s. 766, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 2 ; Autor korespondencyjny: Ewelina Szczepanek-Parulska
  ISSN: 1530-891X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.149
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  230/278
  Autorzy: M. Kurowska, J. Malicka, A. Oszywa-Chabros, G[rzegorz] Zieliński, M. Maksymowicz, J. S. Tarach.
  Tytuł: Long-term subclinical Cushing's disease in patient with corticotroph macroadenoma - case report.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 69, nr 5, s. 629-630
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakoiwe, Kraków, 2018.09.21
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/278
  Autorzy: Alaksander Gilis-Januszewska, Małgorzata Wilusz, Jacek Pantofliński, Renata Turek-Jabrocka, Grzegorz Sokołowski, Anna Sowa-Staszczak, Łukasz Kluczyński, Dorota Pach, Grzegorz Zieliński, Alicja Hubalewska-Dydejczyk.
  Tytuł: Temozolomide therapy for aggressive pituitary Crooke's cells corticotropinoma causing Cushing's disease: A case report with literature review.
  Tytuł równoległy: Terapia temozolomidem agresywnego guza kortykotropowego przysadki z komórek Crooke'a będącego przyczyną choroby Cushinga - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 69, nr 3, s. 306-312, bibliogr. 36 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2018 Jan 10 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Gilis-Januszewska
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.521
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  232/278
  Autorzy: Marta Mazur, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, K. Szamotulska, Aleksandra Stasiewicz, Przemysław Witek.
  Tytuł: Assessment of factors influencing surgical cure of Cushing's disease - relationships between clinical, neuroradiological and pathological parameters.
  Tytuł całości: W: ENEA 2018 : 18th Congress of the European NeuroEndocrine Association, Wrocław, 17-20 October 2018
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1-2], Abstract-ID: P71
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/278
  Autorzy: Przemysław Witek, M. Maksymowicz, Marcin Ozdarski, Marta Mazur, K. Szamotulska, Andrzej Styk, Aleksandra Stasiewicz, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Prolactinomas: clinical, neuroradiological and neuropathological predictive factors for efficacy of transsphenoidal surgery.
  Tytuł całości: W: ENEA 2018 : 18th Congress of the European NeuroEndocrine Association, Wrocław, 17-20 October 2018
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1-2], Abstract-ID:P69
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/278
  Autorzy: Marta I. Mazur, Grzegorz Zieliński, Katarzyna Szamotulska, Aleksandra Stasiewicz, Marcin Ozdarski, Przemysław Witek.
  Tytuł: Choroba Cushinga: ocena powrotu funkcji kory nadnerczy po skutecznym leczeniu operacyjnym.
  Tytuł równoległy: Cushing's Disease: Adrenal recovery evaluation following successful surgical treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 4, s. 301-304, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marta Izabela Mazur
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  235/278
  Autorzy: Katarzyna Ożga, Grzegorz Zieliński, Łukasz Konecki, Marta Mazur, Przemysław Witek.
  Tytuł: Current diagnosis and treatment of Nelson's syndrome.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2018 : T. 8, nr 2, s. A48-A53, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 May 30 ; Autor korespondencyjny: Przemysław Witek
  ISSN: 2353-852X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  236/278
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Emir A. Sajjad, Łukasz Robak, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Subtemporal approach for gross total resection of retrochiasmatic craniopharyngiomas - our experience on 30 cases.
  Czasopismo: World Neurosurgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 109, s. E265-E273, bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Oct 4 ; Autor korespondencyjny: Emir Ahmed Sajjad
  ISSN: 1878-8750
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.723
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  237/278
  Autorzy: Bartosz Wojtas, Marta Maleszewska, Bartłomiej Gieniewski, Paulina Szadkowska, Sylwia K. Krol, Andrzej Marchel, Tomasz Czernicki, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Maciej Kawecki, Cezary Szczylik, Ryszard Czepko, Maciej Banach, Wojciech Kaspera, Wojciech Szopa, Bartosz Czapski, Mirosław Ząbek, Bożena Kamińska.
  Tytuł: Targeted sequencing of cancer- and epigenetic-related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 26
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  238/278
  Autorzy: Bozena Kaminska, Bartosz Wojtas, Marta Maleszewska, Bartłomiej Gielniewski, Paulina Szadkowska, Sylwia K. Krol, Andrzej Marchel, Tomasz Czernicki, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Maciej Kawecki, Cezary Szczylik, Ryszard Czepko, Maciej Banach, Wojciech Kaspera, Wojciech Szopa, Bartosz Czapski, Mirosław Zabek.
  Tytuł: Targeted sequencing of cancer- and epigenetic-related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 37
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  239/278
  Autorzy: Maciej Kołodziej, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Zastosowanie badania PET/CT z 11C-metioniną w diagnostyce gruczolaka kortykotropowego przysadki -opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Szczecin 23-26 maja 2018 r. : Streszczenia zgłoszonych referatów
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2018]
  Strony: s. 46-47
  Uwagi: Temat przewodni: Diagnostyka i terapia radioizotopowa w erze medycyny personalizowanej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/278
  Autorzy: B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[gnieszka] Jurek, P[aweł] Krzesiński, P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, A[nna] Kazimierczak, R[obert] Wierzbowski, M[ałgorzata] Banak, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna chorych z rzadkimi chorobami przysadki.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic evaluation of patients with rare pituitary diseases.
  Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PolEcho 2018, Katowice, 11.05.2018 - 12.05.2018
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2018]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/278
  Autorzy: Andrzej Podgórski, Grzegorz Zieliński, Bartłomiej Grala, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: A 50-year-old male with a hypothalamic mass.
  Czasopismo: Brain Pathology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 29, nr 3, s. 455-456, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Epub 2019 Apr 23 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Podgórski
  ISSN: 1015-6305
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.568
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  242/278
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Andrzej Podgórski, Grzegorz M. Zieliński.
  Tytuł: Surgical treatment of pineal cysts in non-hydrocephalic and neurologically intact patients: selection of surgical candidates and clinical outcome.
  Czasopismo: British Journal of Neurosurgery
  Szczegóły: 2019 : Vol. 33, nr 1, s. 37-42, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Nov 19. Autor korespondencyjny: Andrzej Podgórski
  ISSN: 0268-8697
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.290
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  243/278
  Autorzy: Tomasz M. Grzywa, Klaudia Klicka, Beata Rak, Dawid Mehlich, Filip Garbicz, Grzegorz Zieliński, Maria Maksymowicz, Emir Sajjad, Paweł K. Włodarski.
  Tytuł: Lineage-dependent role of miR-410-3p as oncomiR in gonadotroph and corticotroph pituitary adenomas or tumor suppressor miR in somatotroph adenomas via MAPK, PTEN/AKT, and STAT3 signaling pathways.
  Czasopismo: Endocrine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 65, nr 3, s. 646-655, bibliogr. 60 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jun 4 ; Autor korespondencyjny: Beata Rak
  ISSN: 1355-008X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.235
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  244/278
  Autorzy: Przemysław Witek, Marcin Ozdarski, Marian Maksymowicz, Andrzej Styk, Katarzyna Szamotulska, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Prolactinomas in women: clinical, neuroradiological and pathological predictive factors for efficacy of transphenoidal surgery.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2019 : Vol. 63, Abstr. P1054
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Lyon, 2019.05.18
  ISSN: 1479-6848
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  245/278
  Autorzy: Mateusz Bujko, Paulina Kober, Joanna Boresowicz, Natalia Rustecka, Agnieszka Paziewska, Michalina Dabrowska, Agata Piascik, Monika Pekul, Grzegorz Zieliński, Jacek Kunicki, Wiesław Bonicki, Jerzy Ostrowski, Janusz A. Siedlecki, Maria Maksymowicz.
  Tytuł: USP8 mutations in corticotroph adenomas determine a distinct gene expression profile irrespective of functional tumour status.
  Czasopismo: European journal of endocrinology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 181, nr 6, s. 615-627, bibliogr. 54 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Oct 1 ; Autor korespondencyjny: Maria Maksymowicz
  ISSN: 0804-4643
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.308
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  246/278
  Autorzy: C. Jayaprakash, B. Wojtas, B. Gielniewski, P. Szadkowska, S. K. Krol, M. Maleszewska, A. Marchel, T. Czernicki, A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Styk, M[aciej] Kawecki, C[ezary] Szczylik, R. Czepko, M. Banach, W. Kaspera, W. Szopa, B. Czapski, M. Zabek, W. Grajkowska, K. Kotulska, B. Kaminska.
  Tytuł: Elucidating the potential synthetic lethality between SMARCA4 and SMARCA2 in human glioma cells.
  Czasopismo: Febs Open Bio
  Szczegóły: 2019 : Vol. 9, Suppl. 1, s. 205-206
  Konferencja: FEBS Network Working Group, Krakow, 2019.07.06
  ISSN: 2211-5463
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/278
  Autorzy: Anna Wędrychowicz, Barbara Hull, Anna Kalicka-Kasperczyk, Grzegorz Zieliński, Jerzy B. Starzyk.
  Tytuł: Cyclic Cushing's disease in the prepubertal period-a case report and review of literature.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 10, Article 701, s. 1-8, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2019 Oct 18; Autor korespondencyjny: Anna Wędrychowicz
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.644
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  248/278
  Autorzy: Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński, Łukasz Robak, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne udaru gruczolaka przysadki - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of pituitary tumor apoplexy - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 221-226, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Styk
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  249/278
  Autorzy: Miłosz Chwiałkowski, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Nieczynne hormonalnie gruczolaki przysadki: patogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.
  Tytuł równoległy: Non-functioning pituitary adenomas: pathogenesis, symptoms, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 244-250, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Miłosz Chwiałkowski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  250/278
  Autorzy: Emilia Frankowska, Rafał Kidziński, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Porównanie przydatności sekwencji FSE i SPGR w diagnostyce mikrogruczolaków przysadki mózgowej wydzielających ACTH.
  Tytuł równoległy: Comparison of usefullness of FSE and SPGR sequences in diagnosis of ACTH-secreting pituitary microadenomas.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 2, s. 108-112, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Emilia Frankowska
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  251/278
  Autorzy: Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski, Małgorzata Banak.
  Tytuł: Zaburzenia hemodynamiczne u chorych z hormonalnie czynnymi guzami przysadki - co łączy, a co dzieli chorych z akromegalią i prolaktynoma?
  Tytuł równoległy: Hemodynamic disturbances in patients with hormonesecreting pituitary tumors - what unites and what divides patients with acromegaly and prolactinoma?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 213-220, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Jurek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  252/278
  Autorzy: Marta I. Mazur, Grzegorz Zieliński, Joanna Witek, Katarzyna Szamotulska, Przemysław Witek.
  Tytuł: Choroba Cushinga - powikłania sercowo-naczyniowe oraz metaboliczne.
  Tytuł równoległy: Cushing's disease - cardiovascular and metabolic complications.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 3, s. 266-270, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.11.29 ; Autor korespondencyjny: Marta Izabela Mazur
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI