WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ZYŚKO BOGUSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Jerzy Gil, Tadeusz Szwed, Bogusław Zyśko.
Tytuł: Analiza wyników badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 724-732, tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/24
Autorzy: J[erzy] Gil, A[ndrzej] Gietka, A[leksander] Badowski, B[ogusław] Zyśko, H[enryk] Płachta, E[dward] Stanowski, S[tanisław] Dziwiński.
Tytuł: Endoskopowa papilotomia (EPT) w ostrym żółciowym zapaleniu trzustki.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Jubileuszowego [54] Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 17-20 września 1989 r. - T. 2
Adres wydawniczy: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
Strony: s. 129-132
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/24
Autorzy: Bogusław Zyśko, Jerzy Gil, Tadeusz Szwed.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze w ocenie pojedyńczego wrzodu odbytnicy.
Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in the assessment of isolated rectal ulcer.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 24-28, tab, bibliogr. 6 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/24
Autorzy: Bogusław Zyśko, Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń.
Tytuł: Występowanie przewężeń i przetoki przewodu żółciowego wspólnego, oraz możliwości ich leczenia.
Tytuł równoległy: Occurence of narrowings and fistulae of the common biliary duct and possibilities of their treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 11-12, 617-620, il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/24
Autorzy: Bogusław Zyśko, Jerzy Gil, Jerzy Mróz, Tadeusz Szwed, Włodzimierz Janda.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia kamicy żółciowej przy zastosowaniu zewnętrznej wstrząsowo-falowej litotrypsji złogów.
Tytuł całości: W: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Kraków 18-21 września 1994: streszczenia, 242. Kraków, 1994.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/24
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, W[ojciech] Gietka, B[ogusław] Zyśko, P[iotr] Warczyński, T[adeusz] Szwed.
Tytuł: Endoscopic sphincterotomy for choledocholithiasis : the short and long-term results of the treatment of 686 patients.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 1997 : 41, Suppl. 3 : 6th United European Gastroenterology Week. Birmingham, United Kingdom, 18-23 October 1997, E57
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Maciej Gil, Wojciech Gietka, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
Tytuł: Hiperamylazemia po endoskopowej cholangiografii wstecznej - retrospektywne porównanie stosowania dwóch różnych technik endoskopowych u pacjentów z kamicą przewodową.
Tytuł równoległy: Hyperamylasemia after endoscopic cholangiopancreatography - retrospective comparison of two different endoscopic approaches in patients with choledocholithiasis.
Czasopismo: Gastroenter. Pol.
Szczegóły: 1998 : 5, 2, 157-161, 2 il., bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/24
Autorzy: Krzysztof Kosik, Bogusław Zyśko, Stanisław Wojtuń.
Tytuł: Metody obrazowe - możliwości i ograniczenia ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń wątroby i dróg żółciowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 6
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Wojciech Gietka, Tadeusz Szwed, Piotr Warczyński, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
Tytuł: Wyniki leczenia kamicy przewodowej metodą endoskopowej sfinkterotomii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 33
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/24
Autorzy: Krzysztof Kosik, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń.
Tytuł: Metody obrazowe - możliwości i ograniczenia ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
Tytuł równoległy: Imaging methods - possibilities and limitations of classical ultrasonography and endosonography in the diagnosis of pancreatic diseases.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 11
Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Wojciech Gietka, Piotr Warczyński, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
Tytuł: Odczyn trzustkowy po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej z endoskopową sfinkterotomią.
Tytuł równoległy: Pancreatic reaction after endoscopic retrograde cholangiopancreatography with endoscopic sphincterotomy.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 31
Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Wojciech Gietka, Piotr Warczyński, Bogusław Zyśko, Tadeusz Szwed, Jerzy Gil.
Tytuł: Ostre żółciopochodne zapalenie trzustki - ocena skuteczności diagnostycznej i leczniczej endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej z endoskopową sfinkterotomią.
Tytuł równoległy: Acute biliary pancreatitis - evaluation if diagnostic and therapeutic ERCP/ES.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 30
Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/24
Autorzy: Bogusław Zyśko, Wojciech Gietka, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Tytuł: Zastosowanie endoskopii w leczeniu schorzeń nowotworowych trzustki.
Tytuł równoległy: Applications of endoscopy in the treatment of neoplasmatic diseases of the pancreas.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 24
Uwagi: ,
Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/24
Autorzy: B[ogusław] Zyśko, S[tanisław] Wojtuń.
Tytuł: Helicobacter pylori - znaczenie kliniczne, postępowanie.
Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
Szczegóły: 2001 : 43, 3, 318-319
Uwagi: 14 Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologów WP ; 18 Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Chorób Zakaźnych WP, Łódź, 25-26 września 2001.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Wojciech Gietka, Tadeusz Szwed, Bogusław Zyśko.
Tytuł: Wyniki leczenia kamicy przewodowej metodą endoskopowej sfinkterotomii.
Tytuł równoległy: The outcome of choledocholithiasis treatment using endoscopic sphincterotomy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 158
Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

16/24
Autorzy: Krzysztof Kosik, Tadeusz Szwed, Bogusław Zyśko, Stanisław Wojtuń, Waldemar Mucha.
Tytuł: Znaczenie ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
Tytuł równoległy: Role of classical ultrasonography and endosonography in the diagnosis of pancreatic diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 182-183, bibliogr. 7 poz., sum.
Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Wojciech Gietka, Bogusław Zyśko, Tadeusz Szwed, Łukasz K. Jałocha.
Tytuł: Endoskopowe protezowanie dróg żółciowych w leczeniu paliatywnym raka trzustki i dróg żółciowych.
Tytuł całości: W: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Warszawa, 4-6 czerwca 2004 : Streszczenia wykładów i doniesień
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Wojciech Gietka, Bogusław Zyśko, Tadeusz Szwed, Łukasz K. Jałocha.
Tytuł: Wyniki leczenia kamicy przewodowej metodą endoskopowej sfinkterotomii.
Tytuł całości: W: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Warszawa, 4-6 czerwca 2004 : Streszczenia wykładów i doniesień
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 20-21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/24
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, W[ojciech] Gietka, B[ogusław] Zyśko.
Tytuł: The effects of choledocholithiasis treatment using endoscopic sphincterotomy.
Tytuł całości: W: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery "New trends in general and oncologic surgery from Venice", 1-4 June, 2005, Venice Lido, Italy
Adres wydawniczy: Venice, 2005
Strony: s. 243
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

20/24
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, W[ojciech] Gietka, B[ogusław] Zyśko.
Tytuł: Endoscopic biliary ducts stenting in palliative treatment of pancreatic cancer and cholangiocarcinoma.
Tytuł całości: W: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery "New trends in general and oncologic surgery from Venice", 1-4 June, 2005, Venice Lido, Italy
Adres wydawniczy: Venice, 2005
Strony: s. 243-244
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/24
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, W[ojciech] Gietka, B[ogusław] Zyśko.
Tytuł: Technical difficulties encountered while performing endoscopic retrograde cholangiopancreatography.
Tytuł całości: W: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery "New trends in general and oncologic surgery from Venice", 1-4 June, 2005, Venice Lido, Italy
Adres wydawniczy: Venice, 2005
Strony: s. 189
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

22/24
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Bogusław Zyśko.
Tytuł: Zastosowanie metod endoskopowych w leczeniu zwężeń dróg żółciowych.
Tytuł równoległy: The use of endoscopic method in treatment of strictures of biliary tree.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2007 : 22, 131, 477-481, 2 tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

23/24
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
Tytuł: Gojenie śluzówkowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł równoległy: Mucosal healing in Crohn disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 554-555, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

24/24
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Bogusław Zyśko, Tomasz Stelmaszuk, Jerzy Gil.
Tytuł: Perspektywy leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Tytuł równoległy: Perspectives in inflammatory bowel diseases treatment.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 556-558, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM