WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PK
Liczba odnalezionych rekordów: 155Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/155
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Ocena zgodności obrazu śródoperacyjnego z objawami klinicznymi uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego.
Tytuł równoległy: Comparison of clinical manifestations and intraoperative picture in the injuries of knee menisci / [Aut.] Przemysław Minta, Edward Piotrowski; koment. D. Tylman, T. Tylman, Przemysław Minta.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1991 : 63, 4, 347-350, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/155
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Stopień zaniku tkanki kostnej w wyniku starczej osteoporozy a biomechaniczny typ złamania krętarzowego / [Aut.] Wiesław Gołąb, Dariusz Siwiński, Wojciech Twardosz, Leszek Sikorski, koment. Donat Tylman.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1991 : 63, 11, 1039-1045, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/155
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Czy u chorych z migotaniem przedsionków warto prowadzić przewlekłe leczenie antyarytmiczne po skutecznej kardiowersji - komentarz redakcyjny.
Tytuł równoległy: Should the patients with atrial fibrillation receive long-term anti-arrhythmia treatment after successful cardioversion?
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 37, 8, 79-81, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/155
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Modyfikacja znieczulenia przewodowego splotu szyjnego / Andrzej Zawadzki, koment. Zbigniew Rybicki.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1992 : 64, 9, 807-813, il., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/155
Autorzy: Teofan Domżał, Stanisław Zapalski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: P. Andziak et al., Leczenie chirurgiczne zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Pol. Przegl. Chir. 1992, 64, 12, 1061-1067].
Tytuł równoległy: Surgical treatment of internal carotid artery stenosis.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1992 : T. 64, nr 12, s. 1067-1068
ISSN: 0032-5432
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa z niskociśnieniową odmą wewnątrzotrzewnową z zastosowaniem mechanicznego wyciągu powłok brzusznych / [Aut.] Zdzisław Wajda, Zbigniew Gruca, Aleksander Stanek [et al.], koment. Waldemar Kostewicz, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1993 : 65, 8, 768-791, il., bibliogr. 4 + 2 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/155
Autorzy: Waldemar Kostewicz, Edward Stanowski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: S. Dąbrowiecki et al., Porównanie kosztów cholecystektomii laparoskopowej i konwencjonalnej. Pol. Przegl. Chir. 1994, 66, 10, 1044-1048].
Tytuł równoległy: The comparison of costs of laparoscopic and conventional cholecystectomy.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1994 : T. 66, nr 10, s. 1049
ISSN: 0032-5432
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/155
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Wprowadzenie do tematu : "Ostre pourazowe obrażenia stawu kolanowego".
Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
Szczegóły: 1995, supl., 1-2
Uwagi: - 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Lublin - Dęblin, 11-13 maja 1994.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/155
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Zwalczanie bólu po artroskopii stawu kolanowego / [Aut.] Dariusz Siwiński, koment. Zbigniew Rybicki.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1995 : 67, 11, 1151-1155, il., tab., bibliogr. 20 poz.+ bibliogr. 5 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/155
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Choroba niedokrwienna serca. Wartość diagnostyczna echokardiografii przy stymulacji przezprzełykowej.
Tytuł równoległy: Diagnostic value of echocardiography combined with transoesophageal atrial pacing in coronary artery disease / [Aut.] Andrzej Sieńko, Michał Wierzchowiecki, Tadeusz Krzyś, Marek Michalski, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 2, 98-105, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/155
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii przezżołądkowej dla oceny maksymalnego gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory.
Tytuł równoległy: Usefulness of transgastric Doppler echocardiography in assessment of the maximal pressure gradient in the left ventricular outflow tract / [Aut.] Piotr Michałek. Piotr Hoffman, Wanda Rydlewska-Sadowska, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 424-438, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Gastrostomia przy pomocy laparoskopu - modyfikacja własna.
Tytuł równoległy: A modification of laparoscopic gastrostomy / [Aut.] Włodzimierz Majewski ; koment. Waldemar Kostewicz, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1996 : 68, 8, 812-816, bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Laparoskopowa adrenalektomia lewostronna z jednocześnie wykonaną cholecystektomią laparoskopową.
Tytuł równoległy: Laparoscopic left adrenalectomy with concomitant laparoscopic cholecystectomy / [Aut.] Marek Kowalczyk, Jerzy Lubikowski, Krzysztof Michalczyk ; koment. Marek Krawczyk, Paweł Makarewicz, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1996 : 68, 8, 820-823, bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/155
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Ocena zagrożenia radiacyjnego w Klinice Terapii Izotopowej Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
Tytuł równoległy: Estimation of hazard in the isotopic therapy Clinic of Nuclear Medicine Centre, Central Clinic Hospital MMA / [Aut.] Dariusz Palijczuk; koment. Maksymilian Siekierzyński.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 19, 175-184, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/155
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Wpływ refluksu dwunastniczo-żołądkowego na częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u chorych z wrzodem żołądka.
Tytuł równoległy: The influence of duodeno-gastric reflux on frequency of Helicobacter pylori infection at patients with ulcer gastric. [Aut.] Zbigniew Kopański, Jacek Nizioł, Jerzy Micherdziński, Marta Wasilewska-Radwańska, Antoni Cienciała, Jan Lasa ; koment. Piotr Zaborowski.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 20, 291-297, tab., koment., bibliogr. 33 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/155
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Wybrany aspekt metodologiczny testu oddechowego z mocznikiem znakowanym 14C stosowanego w diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori.
Tytuł równoległy: A methodological aspect of the 14C-urea breath test used in Helicobacter pylori diagnosis) / [Aut.] Zbigniew Kopański, Jacek Nizioł, Jerzy Micherdziński, Marta Wasilewska-Radwańska, Antoni Cienciała, Jan Lasa, Bożena Witkowska, koment. Piotr Zaborowski.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 20, 283-290, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/155
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Komentarz lekarza klinicysty [do artykułu: D. Palijczuka, Ocena zagrożenia radiacyjnego w Klinice Terapii Izotopowej Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM. Probl. Med. Nukl. 1996, 10, 19, 175-183, bibliogr. 8 poz., sum].
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T. 10, nr 19, s. 183-184
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/155
Autorzy: Tadeusz Popiela, Jerzy Gil.
Tytuł: Komentarz [do książki]: Quo vadis chirurgia endoscopica? [Aut.] Tadeusz Popiela. Warszawa : Fund. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996, 60 s.
Tytuł całości: W: Quo vadis chirurgia endoscopica?
Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Aut.] Tadeusz Popiela. Aut. koment. [m. in.]: Jerz Gil.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, 1996
Strony: s. 30-32, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 83-901513-8-3
Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. T. 5.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/155
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Immunologia kliniczna / [Aut.] Tom Erik Mollnes, Motren Harboe ; koment. Wiesław Wiktor-Jędrzejczak.
Czasopismo: Br. Med. J., Wyd. pol.
Szczegóły: 1997, 1, 48-53
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/155
Autorzy: P. Kułakowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Komentarz [do pracy : P. Ponikowski i wsp. : Czy obniżona zmienność rytmu serca u chorych z niewydolnością krążenia wskazuje na zagrożenie częstoskurczem komorowym.- Kard. Pol., 1997, T. 47, nr 7, s. 9-17]
Tytuł równoległy: Coment on : [P. Ponikowski et. al. : Depressed heart rate variability (HRV) in patients with advanced chronic heart failure and episodes of ventricular tachycardia].
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, nr 7, s. 9-17, bibliogr. 24 poz. + 4 poz., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/155
Autorzy: Stanisław Niemczyk.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: B. S. Kasinath et al., Poszukiwanie przyczyn mikroskopowego krwinkomoczu. Med. Dypl. 1997, 6, 2, 246-254, bibliogr. 7 poz.].
Tytuł równoległy: Sifting the causes of microscopic hematuria.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : T. 6, nr 2, s. 255
Uwagi: Tł. z czs. Hosp. Prac. (1995) 1996; 31(7): 99-106, 109-110.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Połączenie operacji laparoskopowej z klasyczną oraz dwóch zabiegów laparoskopowych.
Tytuł równoległy: Combination of laparoscopic and classical procedures and of two laparoscopic operations / [Aut.] Otmar Gedliczka, Andrzej Bobrzański, Andrzej Budzyński, Zbigniew Biesiada, Waldemar Dutkiewicz, Kazimierz Rembiasz ; koment. Marek Krawczyk, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1997 : 69, 5, 496-501, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Splenektomia laparoskopowa u chorych z małopłytkowością samoistną.
Tytuł równoległy: Laparoskopic splenectomy in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura / [Aut.] Witold Kucharski, Andrzej Misiak, Jan Marek Ziemski ; koment. Waldemar Kostewicz, Andrzej Modrzejewski, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1997 : 69, 9, 964-969, il., bibliogr. 12 poz. + 1 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Techniczne aspekty wykorzystania elektronicznie sterowanego wyciągu powłok brzusznych podczas laparoskopowych cholecystektomii.
Tytuł równoległy: Technical aspects of the use of an electronic laparolift in the course of laparoscopic cholecystectomies / [Aut.] Waldemar Kostewicz ; koment. Waldemar Jędrzejczak, Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1997 : 69, 7, 686-691, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

25/155
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Koment. [do pracy : Beata Średniawa, Stanisław Pasyk, Agata Musialik-Łydka, Teresa Zielińska, Zbigniew Kalarus, Mariusz Gąsior, Mirosława Heredyńska-Wąs, Jarosław Wasilewski Zawał serca. Wpływ reperfuzji na zmienność rytmu zatokowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, nr 10, s. 285-294, bibliogr. 22 poz., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/155
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Komentarz do artykułu Jana Walewskiego "Pierwotne chłoniaki przewodu pokarmowego - problemy diagnostyki i leczenia".
Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/155
Autorzy: P[iotr] Zaborowski.
Tytuł: Zagadnienia farmakoekonomiki w gastroenterologii.
Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics in gastroenterology / [Aut.] K. Marlicz; koment. P. Zaborowski.
Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
Szczegóły: 1998 : 3, 2, 12-16, bibliogr. 12 + 11 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/155
Autorzy: Bronisław Stawarz.
Tytuł: Nagłe stany w urologii : ostre choroby nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, stercza i cewki moczowej / [aut.] Bill J. Samm, Roger R. Dmochowski ; koment. Bronisław Stawarz.
Tytuł równoległy: Urologic emergencies - Conditions affecting the kidney, ureter bladder, prostate, and urethra.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 1, 93-102, ryc.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/155
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Postępowanie w świeżym zawale serca : omówienie wytycznych ACC i AHA / [aut.] Thomas J. Ryan ; koment. Jerzy Adamus.
Tytuł równoległy: Management of acute myocardial infarction.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 5, 113-129
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/155
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Pozaszpitalne zapalenie płuc. Postępowanie u dorosłych modyfikowane w zależności od rodzaju obciążeń / Jeffrey B. Rubins, Edward N. Janoff; koment. Tadeusz Płusa.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 7, 63-64, 66, 68-70, 72-76, tab.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/155
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Zachłystowe zapalenie płuc : metody wczesnego rozpoznawania i zapobiegania / [aut.] Jennifer R. Lomotan, Sandy S. George, Robert D. Brandstetter ; koment. Tadeusz Płusa.
Tytuł równoległy: Aspiration pneumonia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 3, 113-120, 122.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/155
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej / [Aut.] Lane B. Scheiber, Luis Torregrosa ; koment. Witold Tłustochowicz.
Tytuł równoległy: Evaluation and treatment of postmenopausal osteoporosis.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998, 11, 77-102
Uwagi: Artyk. oprac. na podst. czas. Seminars in Arthritis and Rheumatism 1998; 27: 245-261
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/155
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Wapń nasila korzystne działanie estrogenów i kalcytoniny na masę kostną - metaanaliza / [Aut.] J. W. Nieves [et al.] ; koment. Witold Tłustochowicz.
Tytuł równoległy: Calcium potentiates of effect of estrogen and calcitonin on bone mass : review and analysis.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998, 9, 135, 137.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/155
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Quantitative evaluation of aortic atherosclerosis by dynamic three-dimensional echocardiography / [Aut.] Jarosław Drożdż, Marcin Zwierzak, Jarosław D. Kasprzak, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Krystyna Rafalska, Maria Krzemińska-Pakuła ; koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : 50, 2, 130-139, il., tab., bibliogr. 27 poz.
Uwagi: (Tekst równolegle w jęz.polskim : Miażdżyca aorty piersiowej. Ilościowa ocena stopnia zaawansowania metodą dynamicznej echokardiografii trójwymiarowej.)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

35/155
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Nowe metody leczenia spastyczności kończyn / [Aut.] S. Hesse, K.-H. Mauritz, [oprac.] Aneta Undas. - Current Opinion in Neurology, 1997, 10 : 498-501; koment. Teofan M. Domżał.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1999, 1-2, 153-154
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Laparoskopowa cholangiografia z użyciem igły do obliteracji endoskopowej krwawień z przewodu pokarmowego / [Aut.] Maciej Michalik, Marek Milewczyk, Mieczysław Witzling, koment. Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1999 : 71, 7, 717-719
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/155
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Komentarz [do pracy: M. Janion et al., Prognostic significance of ventricular tachycardia of fibrilation complicating acute myocardial infarction.- Kardiol. Pol. 2000, 53, 9, 185-192]
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 9, s. 185-193, bibliogr. 4 poz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/155
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Komentarz [do pracy: M. Knapp et al., Nabyty zespół wydłużonego QT z częstoskurczami torsade de pointes u chorego z niedoczynnością przysadki mózgowej. - Kardiol. Pol. 2000, 52, 7, 33-36]
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 7, s. 33-37, bibliogr. 3 poz., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/155
Autorzy: Bronisław Stawarz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. S. Tan, L. Bransgrove, Testosteronowa terapia zastępcza. Jakie znaczenie może mieć dla mężczyzn w podeszłym wieku? Med. Dypl. 2000, 9, 3, bibliogr. 19 poz.]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 3, s. 64-72
Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Med. 198; 103(5).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/155
Autorzy: Piotr Rapiejko.
Tytuł: Leczenie alergiczne nieżytu nosa - cz. II. Stanowisko European Academy of Allergology and Clinical Immunology / [Aut.] P. van Cauwenberge [et al.], koment. Bożena Tarchalska-Kryńska, Piotr Rapiejko.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 2000, 5, 76-81, il.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/155
Autorzy: Piotr Rapiejko.
Tytuł: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dzieci. Aktualne (1999) stanowisko międzynarodowej grupy ekspertów / koment. Krzysztof Buczyłko, Piotr Rapiejko.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2000 : 4, 10, s. 7-55, 72, il., tab., bibliogr. 260 + 4 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Komentarz do pracy W. Lejmana i A. Wysockiego : "Wszczepy nowotworowe po operacjach laparoskopowych".
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2000 : 50, 2, 176- 177
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego - kwalifikacja do cholecystektomii laparoskopowej w ocenie usg.
Tytuł równoległy: Acute cholecystitis - qualification for laparoscopic cholecystectomy on usg evaluation / [Aut.] Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner, Aleksander Ciechański, Marek Paździor ; komen. Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2000 : 72, 4, 351-361, 2 tab., bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/155
Autorzy: Jerzy Strużyna.
Tytuł: Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów.
Tytuł równoległy: Effects of severe thermal injury and early necrectomy and lipid peroxidation, antioxidant function and neutrophil activity / [Aut.] Ewa Szpringer, Andrzej Marciniak, Dionizy Górny, Jerzy Bętowski; koment. Jerzy Strużyna.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2000 : 72, 5, 442-452, tab., bibliogr. 33 poz. + bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

45/155
Autorzy: Wojciech Perdzyński.
Tytuł: Komentarz [do pracy: M. Fryczkowski et al., Wyniki zaotrzewnowego laparoskopowego wycięcia marskiej nerki u dzieci. Urol. Pol. 1999, 52(4): 375-381].
Tytuł równoległy: Comment on: M. Fryczkowski et al., The results of retroperitoneoscopic nephrectomy with cirrhotic kidney in children. Urol. Pol. 1999; 52 (4): 375-381.
Czasopismo: Urologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 3-4, s. 390
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/155
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie praktyczne w ostrej biegunce].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2001 : 10, 10, 246-247, il.
Uwagi: Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(7) : 49
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

47/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: T. Osęka, A. Stanek, Z. Gruca, Rozsiew nowotworowy w miejscu trokaru po laparoskopowym wycięciu raka pęcherzyka żółciowego. Pol. Przegl. Chir. 2001, 73, 6, 540-543].
Tytuł równoległy: Port-site metastases in laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 2001 : T. 73, nr 6, s. 543-544
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/155
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: Stwardnienie zastawki aortalnej jako marker rozwijającej się miażdżycy].
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 3, s. 85-86, bibliogr. 4 poz.
Uwagi: [Tł. art. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 111-117]
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/155
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Komentarz [do pracy: M. Sosnowski, J. Skrzypek-Wańha, M. Tendera : Beta-blokery a zmienność rytmu serca w odpowiedzi na stres ortostatyczny u chorych z pozawałową dysfunkcją lewej komory. Kardiol. Pol., 2002, T. 56, nr 4, s. 391-394.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 4, s.395, bibliogr. 4 poz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

50/155
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Komentarz [do pracy: K. Malik, D.C. Hess : Ocena chorego w śpiączce. Szybka ocena neurologiczna podstawą właściwego postępowania. - Med. Dypl. 2011, T. 11, nr 6, s. 36-46, bibliogr. 8 poz.]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2002 : T. 11, nr 6, s. 46-48
Uwagi: Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/155
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Zaopatrzenie przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej metodą laparoskopową / [Aut.] Kazimierz Swoboda, Piotr Korzekwa, Adam Zaręba, koment. Edward Stanowski.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2002 : 74, 5, 436-439
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/155
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: W. Kucharski, R. Scharf, S.Wisławski, J. M. Ziemski, Guzy rzekome u chorych na hemofilię. Pol. Prz. Chir., 2002, 74, 11, 1049-1054]
Czasopismo: Polski Przegląd Chirrurgiczny
Szczegóły: 2002 : T. 74, nr 11, s. 1054-1055
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  53/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: J. Hibal et al., Endoskopowa papillotomia i cholecystektomia laparoskopowa u chorych z kamicą żółciową przewodową - pięcioletnie doświadczenie. - Pol. Prz. Chir. 2002, 74, 2, 160-169, bibliogr. 38 poz.]
  Tytuł równoległy: Endoscopic papillotomy and laparoscopic cholecystectomy in patients with common bile duct stones - five year experience
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2002 : T. 74, nr 2, s. 169-171, Tekst równol. w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: K. Leksowski, Splanchnicektomia torakoskopowa przez jeden otwór. - Pol. Prz. Chir. 2002, 74, 3, 268-269, bibliogr. 6 poz.]
  Tytuł równoległy: Thoracoscopic splanchnicectomy through one port.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2002 : T. 74, nr 3, s. 269, Tekst równol. w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: M. Sepioło et al., Analiza wyników cholecystektomii laparoskopowej u chorych w podeszłym wieku. - Pol. Prz. Chir. 2002, 74, 2, 183-192, bibliogr. 25 poz.]
  Tytuł równoległy: Outcome analysis of laparoscopic cholecystectomy in the elderly.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2002 : T. 74, nr 2, s. 192, Tekst równol. w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/155
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Nietrzymanie moczu - diagnostyka i leczenie w XXI wieku. Drugie Warszawskie Seminarium Neurourologii / koment. Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł całości: W: Drugie Warszawskie Seminarium Neurourologii, 6 grudnia 2003, Warszawa
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
  Strony: s. 47
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/155
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: D. Diaz-Sanchez et al., Spaliny z silników Diesla przyczyną częstszego występowania atopii - współczesny mit? Med. Dypl. 2003, 12, 9, 26-42, bibliogr. 74 poz.].
  Tytuł równoległy: Diesel fumes and the rising prevalence of atopy : an urban legend?
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 9, s. 42-43
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Allergy Asthma Rep. 2003; 3(2) : 146-152.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: G. Gomez, Zespół Mirizziego. Med. Dypl. 2003, 12, 10, 40-44, bibliogr. 20 poz.]
  Tytuł równoległy: Mirizzi syndrome.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 10, s. 44-45, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Treatment Options Gastroenterol. 2002; 5 (2).
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/155
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Kelley, Pozaszpitalne zapalenia płuc wywołane przez lekooporne Streptococcus pneumoniae. Med. Dypl. 2003, 12, 11, 49-62, bibliogr. 37 poz.]
  Tytuł równoległy: Community-acquired pneumonia due to drug-resistant Streptococcus pneumoniae.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 11, s. 62-63
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Treatment Options Infectious Dis. 2002; 4(3)
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/155
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Zapalenie płuc niepoddające się leczeniu. Najważniejsza jest znajomość radiologicznych objawów zdrowienia].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 11, s. 75
  Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Med. 2003; 113(1)
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Zakażenia po laparoskopii / [Aut.] Lily Chang, Mika N. Sinanan, koment. Edward Stanowski.
  Tytuł równoległy: Infections after laparoscopy.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2003 : 12, 4, 169-175, tab., bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: T. J. Kaptchuk, Akupunktura - teoria, skuteczność i stosowanie. Med. Prakt. 2003, 7-8, bibliogr. 113 poz.]
  Tytuł równoległy: Acupuncture: therapy, efficacy and practice.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2003, nr 7-8, s. 157-158
  Uwagi: Tł. z czas. Ann. Internal Med. 2002; 136 : 374-383.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wpływ doustnej suplementacji witaminy D3 (cholekacyferolu) stosowanej co 4 miesiące na ryzyko złamań i ryzyko zgonu wśród kobiet i mężczyzn z populacji ogólnej.
  Tytuł równoległy: Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community : randomised double blind controlled trial / [Aut.] D.P. Trivedi, R. Doll, K.T. Khaw, koment. Witold Tłustochowicz.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2003, 6, 169-174, 2 tab., bibliogr. do koment. 5 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/155
  Autorzy: Edward Stanowski, Wiesław Jakubowski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: M. Słupski et al., Wartość ultrasonografii laparoskopowej w ocenie resekcyjności guzów wątroby. Pol. Prz. Chir. 2003, 75, 8, 723-730, bibliogr. 10 poz.]
  Tytuł równoległy: Value of laparoscopic ultrasonography in the assessment of liver tumor resectability - single center experience.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2003 : T. 75, nr 8, s. 730-731, Tekst równol. w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/155
  Autorzy: Zbigniew Samochocki.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Przenikanie alergenów przez skórę].
  Czasopismo: Dermatologica
  Szczegóły: 2004, nr 5, s. 38, 40
  Uwagi: Tł. z czas. Eur. J. Dermatol. 2003; 13(4) : 324-330.
  ISSN: 1641-988X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/155
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Antybiotyki w astmie.
  Tytuł równoległy: Antibiotics in asthma / [Aut.] David A.Beuther, Richard J. Martin, koment. Andrzej Chciałowski.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : 13, 10, 54-66, 3 il., bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/155
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. L. Johnson, Ch. S. Hirsch, Zachłystowe zapalenie płuc. Rozpoznawanie i leczenie coraz częstszej choroby. Med. Dypl. 2004, 13, 4, 113-122, bibliogr. 18 poz.]
  Tytuł równoległy: Aspiration pneumonia. Recognizing and managing a potentially growing disorder.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 121-122, 125, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Medicine 2003; 113(3): 99-112.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Mechanizmy odpowiedzialne za rozwój astmy aspirynowej i sposoby postępowania. Med. Dypl., 2004, T. 12, nr 11, s. 125-137, bibliogr. 65 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 11, s. 137-138, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Tł. artyk z czas. Curr. Allergy Asthma Rep. 2002; 2 : 117-125.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ostre bakteryjne zapalenie zatok : zasady postępowania.
  Tytuł równoległy: Acute bacterial rhinosinusitis to management / [Aut.] Jack Anon, Michael R. Jacobs, Michael D. Poole, koment. Dariusz Jurkiewicz.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : 13, 1, 119-136, 4 il., bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Sprawdzone sposoby postępowania diagnostycznego u chorych z podejrzeniem alergicznego nieżytu nosa.
  Tytuł równoległy: Evidence-based diagnostic strategies for evaluating suspected allergic rhinitis / Karna Gendo, Eric B. Larson, koment. Jerzy Kruszewski.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2004, 6, 77-94, 6 tab., bibliogr. 55 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: E. Hubert et al., Rany postrzałowe części twarzowej czaszki. Pol. Prz. Chir. 2004, 76, 5, 522-534, bibliogr. 25 poz., sum].
  Tytuł równoległy: Gunshot wounds to the face.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgii
  Szczegóły: 2004 : T. 76, nr 5, 522-534
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  72/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Azathioprine - clinical implications of its use.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2005 : T. 30, nr 1-2, s. 4, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  73/155
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: S. B. Baghdasarian, G. V. Heller, Rola obrazowania perfuzji mięśnia sercowego w diagnostyce choroby wieńcowej: postępy z ostatniego roku.
  Czasopismo: Curr. Opin. Cardiol. wyd. pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 5, s. 4-12, bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/155
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Mitkowski.
  Tytuł: Komentarze [do artykułu: Kołatanie serca: właściwa ocena i skuteczne leczenie zachowawcze].
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 2, s. 38, 40-42, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: [Tł. art. z czas. Current Cardiology Reports 2005; 7 : 362-367]
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: [Komentarz do artykułu pt. Profilaktyczne stosowanie loratadyny u dzieci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nawrotów zakażeń dróg oddechowych - badanie PREVENITA I].
  Czasopismo: Med. Prakt. Pediatria
  Szczegóły: 2005, 2, 79, 88, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. Clinical and Experimental Allergy 2004; 34 : 1665-1672
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/155
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: E. Seeman, Estrogeny, androgeny a patogeneza łamliwości kości u kobiet i mężczyzn. Med. Dypl. 2005, 14, 10, 183-191].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 10, s. 191-193, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Osteoporosis Rep. 2004; 2 : 90-96.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. P. Heaney, Fosfor w diecie a leczenie osteoporozy. Med. Dypl. 2005, 14, 7, 82-90].
  Tytuł równoległy: Phosphorus nutrition and the treatment of osteoporosis.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 7, s. 91, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Mayo Clinic Proceedings 2004; 79 : 91-97.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/155
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Zakażenie układu oddechowego dwoinkami Gram-ujemnymi].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2, s. 115-116
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Infectious Dis. Rep. 2003; 5 : 238-245.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/155
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Komentarz [do artukułu: Wiarygodność rozpoznań podawanych przez pacjentów z objawami niewyjaśnionymi neurologicznie. Neurol. Prakt. 2005, 5, 3, 35-40]
  Tytuł równoległy: Reliability of self-reported diagnoses in patients with neurologically unexplained symptoms.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 3, s.40-41
  Uwagi: [Tł. artyk. z J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2004; 75 : 608-611]
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/155
  Autorzy: Henryk Zieliński.
  Tytuł: Fotoselektywna waporyzacja (PVP) stercza w leczeniu łagodnego rozrostu stercza : wyniki dwunastomiesięcznego prospektywnego badania wieloośrodkowego. J. Urol., 2004, 1404-1408, 172 / [aut.] Alexis E. Te, Terrence R. Malloy, Barry S. Stein [et. al.], [koment.] Henryk Zieliński, Krzysztof Bar.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 58, 3, 229-230
  Typ publikacji: PK
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/155
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Standardy praktycznej alergenowo-swoistej immunoterapii w alergii na alergeny wziewne. Alergologia Współczesna, 2006, nr 2(18), s. 6-11].
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2006, nr 2(18), s. 11-12
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/155
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Raymond J. Joehl : Ocena przedoperacyjna upośledzenie czynności płuc, serca i nerek oraz współistnienie innych chorób. - Chir. Dypl., 2006, T. 1, nr 2, s. 26-32, bibliogr. 40 poz.]
  Czasopismo: Chirurgia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 2, s. 32-33
  ISSN: 1895-6874
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: D. W. Dodick, Przewlekły codzienny ból głowy. Med. Dypl., 2006, 15, 7, 108-115].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 7, s. 115
  Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2006; 354 : 158-165.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. A. Audette et. al., Neuropatyczny ból krzyża. Med. Dypl., 2006, 5, 146-160, bibliogr 40 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 5, s. 161-164, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Pain Headache Rep. 2005; 9 : 168-177.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Rozpoznawanie i leczenie anafilaksji. Uaktualnione wytyczne American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology oraz Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. Med. Prakt. 2006, 7-8, 103-125].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2006, nr 7-8, s. 125-127, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. J. Allergy Clin. Immunol. 2005; 115 (3 suppl. 2): S483-S523.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/155
  Autorzy: Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Zalecenia dotyczące stosowania oznaczeń przeciwciał przeciwko IFN-beta w stwardnieniu rozsianym. Neurologica, 2006, 3, 32-43].
  Tytuł równoległy: Guidelines on use of anti-IFN-beta antibody measurements in multiple sclerosis: report of an EFNS Task Force on IFN-beta antibodies in multiple sclerosis.
  Czasopismo: Neurologica
  Szczegóły: 2006, nr 3, s. 44-45, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Tł. art. z Eur. J. Neurol., 2005; (12): 817-827.
  ISSN: 1643-8418
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Laparoskopowe operacje narządów miąższowych /[Aut.] Andrzej Budzyński, Kazimierz Rembiasz, Zbigniew Biesiada, Marek Kuliś, Piotr Budzyński, koment. Edward Stanowski.
  Tytuł równoległy: Laparoscopic surgery of parenchymal organs.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2006 : T. 78, nr 3, s. 257-270, il., tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Zastosowanie aparatu LigaSureTM do zamknięcia przewodu pęcherzykowego podczas laparoskopowej cholecystektomii / [Aut.] Tomasz Lewandowski, Marcin Giaro, Wojciech Fiedorowocz, koment. Edward Stanowski.
  Tytuł równoległy: Application of the LigaSureTM vessel sealing system for closure of the cystic duct during laparoscopic cholecystectomy.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2006 : T.78, nr 7, 797-801, bibliogr. 5 poz., sum.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/155
  Autorzy: Robert Olszewski.
  Tytuł: Stenoza aortalna z małym przepływem i niskim gradientem ciśnienia : od oceny do leczenia / [aut.] Ian G. Burwash, [koment.] Robert Olszewski
  Czasopismo: Curr. Opin. Cardiol. wyd. pol.
  Szczegóły: 2007 : 7, 2, 4-11, [koment.] 12-14. bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: I. Dhooge, K. Verbruggen, L. Vandenbulcke, Glikokortykosteroidy w zapaleniu alergicznym: korzyści kliniczne w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego . Med. Dypl. 2007, 16, 8, 42-49, bibliogr. 37 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 16, nr 8, s. 49-50, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Allergy Asthma Rep. 2006; 6 : 327-333.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/155
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. I. Polkey, J. Moxham, Jak przerwać spiralę zaburzeń w przebiegu POChP? Med. Dypl. 2007, 16, 4, 121-128].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 16, nr 4, 121-130
  Uwagi: Tł. z czas. Clin. Med. 2006; 6 : 190-196.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/155
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. Hutchinson, L. Banks-Williams, Zagadnienia kliniczne i wskazówki terapeutyczne dotyczące nowych weteranów - żołnierzy uczestniczących w wojnach w Iraku i Afganistanie. Psychiatr. Dypl. 2007, 4, 1, s. 16-20].
  Czasopismo: Psychiatria po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 1, s. 21
  ISSN: 1732-1190
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/155
  Autorzy: Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: T. Wcisło et al., Jak pogodzić sprzeczności - udar krwotoczny u chorego wymagającego przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego. Opis przypadku. Kardiol. Pol., 2008, 66, 7, 770-774].
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 10, s. 1140-1141, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Edip Guro, S. M. Greenberg, Leczenie krwotocznego udaru mózgu. Med. Dypl. 2008, 17, 12, 47-58].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 12, s. 58-59
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Atherosclerosis Rep. 2008; 10 : 324-331.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Meng-Yi Weng, N. E. Lane, Osteoporoza polekowa. Med. Dypl. 2008, 17, 9, 124-131, bibliogr. 52 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 9, s. 132
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Osteoporosis Rep. 2007; 5 : 139-145.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: N. T. Mathew, Bóle głowy typu napięciowego. Med. Dypl. 2008, 17, 4, 151-156, bibliogr. 44 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 4, s. 156-157, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Neurol. Neuroscience Rep. 2006; 6 : 100-105.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/155
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz.
  Medical progress: Age-related macular degeneration.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. D. Jager, W. F. Mieler, J. W. Miller, Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Med. Dypl. 2008, 17, 10, 146-155].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 10, s. 155-157, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2008; 358 : 2606-2617.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/155
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Nadwrażliwość na leki - sięganie do źródeł informacji. Przygotowano na podstawie tłumaczenia z jęz. ang. "position paper", opublikowanego na łamach "Allergy" (Allergy 2009: 64: 194-293). Komentarz.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2009, nr 1(23), s. 7-12
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/155
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Czy choroby serca mogą mieć znaczący wpływ na upośledzenie funkcji poznawczych? [koment. do pracy : Wożakowska-Kapłon B. i wsp. Cognitive disorders in elderly patients with permanent atrial fibrillation. Kard. Pol. 2009, T. 67 nr s. 487-495.]
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 5, s. 494-495, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  100/155
  Autorzy: Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: B. T. Heniford: Laparoskopowe operacje żołądka [w] J. L. Cameron, ed.: Current surgical therapy. 9th ed. Mosby 2008; 1296-1302. - Med. Prakt. Chirurgia, 2009, nr 3, s. 74-84].
  Czasopismo: Med. Prakt. Chirurgia
  Szczegóły: 2009, nr 3, s. 84-85
  ISSN: 1428-2712
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: F. Glynn, J. E. Fenton, Diagnostyka i postępowanie w zapaleniu nagłośni. Med. Dypl. 2009, 18, 2, 24-29].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 2, s. 29-30, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Infectious Dis. Rep. 2008; 10 : 200-204.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/155
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. Dawid Orr : Zastosowanie statyn w leczeniu chorób neurologicznych. Med. Dypl. 2009, 18, 3, 32-41].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 41-42, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Atherosclerosis Rep. 2008; 10 : 11-18.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/155
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Backx, B. Healy, Poważne zakażenia gronkowcem. Med. Dypl., 2012, 18, 11, 54-59].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 59-60, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Tł. z Clin. Med. 2008; 8 : 535-538.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. J. Schlosser, Krwawienie z nosa. Med. Dypl. 2009, 18, 5, 88-93].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 5, s. 88-94
  Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2009; 360 : 784-789.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do oprac.: P. Nadratowski : Co trzeba wiedzieć o krwawieniu podpajęczynówkowym. Nowe wytyczne American Stroke Association. Med. Dypl. 2009, 18, 4, 16-18]
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 4, s. 18, bibliogr. 1 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: P. Nadratowski, Skuteczność zabiegów artroskopowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 18
  Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. New Eng. J. Med. 2008; 359 : 1097-1107.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/155
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: S. Katarzyński, Nowe testy troponinowe. Med. Dypl. 2009, 18, 10, 33-34].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 10, s. 34
  Uwagi: Oprac. artyk. z czas. The New England Journal of Medicine 2009; 361 : 868-877.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: S. Katarzyński, Przemijające niedokrwienie mózgu - pilne wskazanie do hospitalizacji. Med. Dypl. 18, 8, 21].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 8, s. 22
  Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. Neurology 2009; 72 : 1941-1947.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Thomas et al.,Wytyczne EPOS rozpoznawania i leczenia zapalenia nosa i zatok przynosowych oraz polipów nosa w podstawowej opiece zdrowotnej - podsumowanie europejskiego stanowiska 2007. Med. Prakt. 2009, 4, 93-109, bibliogr. 95 poz.].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2009, nr 4, s. 109-114
  Uwagi: Tł. z czas. Primary Care Respiratory J. 2008; 17 : 79-89.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: L. B. Schwartz et al., Zespoły nadwrażliwości wywołanej wysiłkiem fizycznym u sportowców wyczynowych i osób uprawiających sport rekreacyjnie - uzgodniony raport PRACTALL. Co lekarz ogólny powinien wiedzieć o sporcie i alergii? Med. Prakt., 2009, nr 6, s. 78-89, bibliogr. 53 poz.]
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2009, nr 6, s. 90-94, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/155
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: C. Oakman et al., Nowe biologiczne czynniki rokownicze niezaawansowanego raka piersi. Med. Prakt. Onkol. 2009, 6, 11-26].
  Tytuł równoległy: Comment on: C. Oakman et al., New diagnostics and biological predictors of outcome in early breast cancer. Breast Cancer Res. 2009; 11(2): 205.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna Onkologia
  Szczegóły: 2009, nr 6, s. 26-28, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1896-4214
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/155
  Autorzy: Cezary Szczylik.
  Tytuł: Polska w ogonie Europy. Raport o stanie onkologii / Justyna Wojteczek, Cezary Szczylik (koment.), Jerzy Hołowiecki (koment.), Rafał Niżankowski (koment.), Krzysztof Kuszewski (koment.).
  Czasopismo: Menedżer Zdr.
  Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 1, s. 24-29, il., tab.
  ISSN: 1730-2935
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/155
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: To kwestia czasu. : Komentarz [do pracy : W. Kaleta : Chirurgiczne cięcie. Zrobienie specjalizacji przez lekarza z jednostki jest trudne, jeśli nie niemożliwe dlatego medycy odchodzą do cywila. - Pol. Zbrojna, 2009, nr 16 : s. 8-13]
  Czasopismo: Pol. Zbrojna
  Szczegóły: 2009, nr 16, s. 13
  ISSN: 0867-4523
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/155
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Terapia po misjach. Komentarz [do pracy : W. Kaleta : Bohaterowie z lękami. Żołnierze wracający z misji nie przyznają się do traumy spowodowanej stresem bojowym. - Pol. Zbrojna, 2009, nr 20, s. 8-13]
  Czasopismo: Polska Zbrojna
  Szczegóły: 2009, nr 20, s. 11
  ISSN: 0867-4523
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz do prac [zamieszczonych Tamże a dot. chirurgicznego leczenia otyłości].
  Tytuł równoległy: Comment.
  Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
  Szczegóły: 2009 : T. 22, nr 7, s. 552-553, Tekst również w jęz. ang.
  Konferencja: , Wrocław, 2009.09.16
  ISSN: 0860-6196
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/155
  Autorzy: Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: B. J. Needleman, L. C. Happel, Operacje bariatryczne: wybór najlepszej metody. Chir. Dypl., 2010, 5, 2, 14-22, bibliogr.]
  Czasopismo: Chirurgia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 5, nr 2, s. 23
  Uwagi: Tł. z czas. Surg. Clinics of North America 2008; 88 : 991-1007.
  ISSN: 1895-6874
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/155
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Wraga, Ł. Figiel, J. D. Kasprzak : Markery niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego - stan obecny i perspektywy na przyszłość. - Kadiol. Dypl., 2010, Vol. 9, nr 10, s. 55-71, il., tab., bibliogr. 49 poz.].
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 10, s. 72-73, bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/155
  Autorzy: Grzegorz Suwalski.
  Tytuł: Pomostowanie tętnic wieńcowych z zastosowaniem oraz bez zastosowania krążenia pozaustrojowego. [Komentarz do pracy : Shroyer A.L., Grover F.l,, Hattler B., et al. : On-pump coronary bypass surgery. - New Engl. J. Med. 2009; 361: 1827-1837].
  Tytuł równoległy: Commentary to the article: Shroyer AL, Grover FL, Hattler B, et al. On-pump versus off-pump coronary-artery bypass surgery. N Engl J Med 2009; 361: 1827-37.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2010 : T. 68, nr 1, s. 125-127
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  119/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: B. S. Kirby, J. C. McTigue, L. Edwards, Leczenie bólu w dnie moczanowej. Med. Dypl. 2010, 19, 1, 101-107].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 1, s. 107-108
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Pain Headache Rep. 2008; 12 : 418-422.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: S.S. Marinopoulos et al., Więcej niż utrata sluchu. Med. Dypl., 2010, 19, 8, 73-78, bibliogr. 15 poz.].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 8, s. 78-79
  Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2010; 362 : 1228-1233.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Ch. M. Wittich et al., Wstrzyknięcia do stawów i struktur okołostawowych. - Med. Dypl., 2010, 19, 3, 59-68].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 3, s. 68
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : E. Loder : Stosowanie tryptanów w migrenie. - Med. Dyp., 2010, 19, 1, 108-115].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 10, s. 115-116
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: R. W. Persky, Udar mózgu u kobiet. - Med. Dypl., 2010, 18, 11, 27-28,30, 32-36].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 11, s. 36-37, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/155
  Autorzy: P. Głuszko, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. W. J. Bijlsma : Optymalne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów - zalecenia EULAR dla praktyki klinicznej. - Med. Prakt., 2010, 9, 35-36, 40, 42, 44-46].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2010, nr 9, s. 47-49, bibliogr. 3 poz
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/155
  Autorzy: Edward Stanowski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : H.-U. Spiegel, S. Skawran : Od podłużnego wycięcia żołądka do resekcji rękawowej - powrót do dawnej operacji. - Chir. Dypl., 2011, 6, 5, 62-72]
  Czasopismo: Chirurgia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 6, nr 5, s. 72
  ISSN: 1895-6874
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/155
  Autorzy: Marek Rękas.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: N. Nassiri et al., Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu jaskry opornej zastawki Ahmeda typ FP7 oraz implantu Molteno z pojedynczą płytką.- Consensus in Ophthal. Jaskra, maj 2011z. spec., 27-36]
  Czasopismo: Consensus in Ophthalmology. Jaskra
  Szczegóły: 2011, maj z. spec., s. 39-40, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: [Przedr. z Am. J. Ophthal. 2010; 149: 893-902]
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/155
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Komentarz [do art.: N. Kolmaga, Wytyczne American Heart Association i American Stroke Association dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu. - Med. Dypl., 2011, 20, 5, 27-28].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 20, nr 5, s. 28, bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : B. B. Berman et. al. : Akupunktura w leczeniu przewlekłego bólu pleców w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. - Med. Dypl., 2011, 20, 1, 91-97].
  Tytuł równoległy: Comment on : B. B. Berman et. al : Acupuncture for chronic low back pain. - N. Engl. J. Med., 2010, 363, 454-461.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 1, s. 97-98
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/155
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. M. Scheiman et al., Jaki niesteroidowy lek przeciwzapalny wybrać dla pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawów? Optymalizacja terapii z uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego i ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego. - Med. Dypl., 2011, 20, 2, 85-91].
  Tytuł równoległy: Comment on : J. M. Scheiman, D. Sidote : Which NSAID for your patient with osteoarthritis?. - J. Familly Practice, 2010; 59(10): E1-E8.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 92
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/155
  Autorzy: Marek Maruszyński.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. W. Olin et al., Choroba tętnic obwodowych - poglądy na temat rozpoznawania i leczenia (cz. 2). - Med. Dypl., 2011, 20, 1, 54-62].
  Tytuł równoległy: Comment on : J. W. Olin, B. A.Sealove : Peripheral artery disease: current insight into the disease and its diagnosis and management. - Mayo Clin. Proc., 2010; 85(7): 678-692.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 1, s. 62-64, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Johnson et. al. : Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikokortykosteroidów systemowo w ostrym bólu krzyża? - Med. Dypl., 2011, Vol.20, nr 12, s. 28-29, bibliogr. 5 poz.].
  Tytuł równoległy: Comment on : M. Johnson et. al. : How effective - and safe - are systemic steroids for acute low back pain? - J. Family Practice, 2011, Vol. 60, nr 5, s. 297-298.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 29-30
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/155
  Autorzy: Henryk Zieliński.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Kohli, D. J. Tindall : Postępy w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego. - Med. Dypl., 2011, Vol. 20, nr 2, s. 54-63, bibliogr. 83 poz.].
  Tytuł równoległy: Comment on : M. Kohli, D. J. Tindall : New developments in the medical management of prostate cancer. - Mayo Clin. Proc., 2010; 85(1): 77-86.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 64-65
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/155
  Autorzy: Marek Rękas.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: B.V. Kumara, R.P. Phillips, S. Prasad, Zastosowanie wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych u chorych na jaskrę. Okulistyka Dypl., 2011, 1, 0, 27-32]
  Czasopismo: Okulistyka po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1, s. 35
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Opin. Ophthalmol. 2007; 18 : 62-66.
  ISSN: 2083-5124
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/155
  Autorzy: Marek Rękas.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: E. C. Amesbury, K.M. Miller, Korekcja astygmatyzmu podczas zabiegu usunięcia zaćmy. Okulistyka Dypl., 2011, 1, 1, 23-30]
  Czasopismo: Okulistyka po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1, nr 1, s. 30-31
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Opin. Ophthalmol. 2009; 20(1) : 19-24.
  ISSN: 2083-5124
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/155
  Autorzy: Marek Rękas.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: L. He, K. Sheehy, W. Culbertson, Operacja zaćmy z użyciem lasera femtosekundowego. - Okulistyka Dypl., 2011, 1, 2, 33-44].
  Czasopismo: Okulistyka po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1, nr 2, s. 44-45
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Opin. Ophtalmol. 2011; 22 : 43-52.
  ISSN: 2083-5124
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/155
  Autorzy: Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Y.V. WU, D.C. Linehan, Uszkodzenia dróg żółciowych w dobie cholecystektomii laparoskopowych. - Chir. Dypl., 2012, 7, 3, 34-48]
  Czasopismo: Chirurgia po Dyplomie
  Szczegóły: 2012 : T. 7, nr 3, s. 48-49
  ISSN: 1895-6874
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : N. A. Hanania i wsp. : Stosowanie omalizumabu w ciężkiej astmie atopowej niewystarczająco kontrolowanej leczeniem standardowym. - Med. Prakt., 2012, 1, 66-68].
  Tytuł równoległy: Comment on : [ N. A. Hanania et al. : Omalizumab in severe allergic asthma inadequately controlled with standard therapy: a randomized trial. - Ann. Int. Med., 2011, 154, 573-582].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2012, nr 1, s. 68-69, bibliogr.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/155
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Stefan Antosiewicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: W. Kaleta : Specjalizacje na prostej. Znowelizowanan w kwietniu 2011 roku ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań ułatwiających uzyskiwanie specjalizacji. Czy zmiany te zatrzymają oficerów-lekarzy w jednostkach? - Pol. Zbrojna. Niezbędnik, 2012, nr 8 : 4-7]
  Czasopismo: Polska Zbrojna
  Szczegóły: 2012, nr 8 dod. Niezbędnik, s. 5-6
  ISSN: 0867-4523
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  139/155
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : R. Korneluk : Alergia a słuch. - Puls, 2012, z.5 : 24-25].
  Czasopismo: Puls
  Szczegóły: 2012, nr 5, s. 25
  ISSN: 1232-0161
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/155
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. Tracz i wsp. : Udar mózgu jako pierwsza manifestacja migotania przedsionków - opis dwóch przypadków klinicznych. - Folia Cardiol., 2015, 10, nr , 136-141].
  Tytuł równoległy: Comment on : [J. Tracz et. al. : Stroke - the first manifestation of atrial fibrillation: a report of two clinical cases].
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2015 : T. 10, nr 2, s. 142-144, bibliogr. 7 poz.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  141/155
  Autorzy: S. Kosiński, T. Darocha, Tomasz Sanak, A. Jarosz, R. Gałązkowski, H. Hymczak, R. Drwiła.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: L. Stawiarz, Przypadkowa hipotermia u 41-letniego mężczyzny z temperaturą ciała 25°C, opublikowanego w nr 5/2015, s. 15-16].
  Czasopismo: Na Ratunek
  Szczegóły: 2015, nr 6, s. 66, bbliogr. 5 poz.
  Uwagi: [Głos ze środowiska]
  ISSN: 1896-8546
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/155
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : R. Burcombe i wsp. : Trastuzumab (HerceptinŽ) podawany podskórnie: brytyjskie badanie porównujące techniczne aspekty metody z dożylnym leczeniem trastuzumabem u chorych na HER2-dodatniego raka piersi. - Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, nr 1, s. 30-39]
  Tytuł równoległy: Comment on: [R. Burcombe et. al. : Subcutaneous trastuzumab (HerceptinŽ): A UK time and motion study in comparison with intravenous formulation for the treatment of patients with HER2-positive early breast cancer. - Adv. Breast cancer Res. 2013, Vol. 2, s. 133-140]
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 1, s. 30-40, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/155
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz [do streszcz. : K. Pogoda i wsp.: Potrójnie ujemny rak piersi - wyzwania paliatywnej terapii. - Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, supl. D, s. D43-D44, P11].
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, supl. D, s. D44, bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Gdańsk, 2015.08.27
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  144/155
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz [do streszcz.: K. Pogoda i wsp. : Hormonoterapia w przerzutowym raku piersi - niedoceniane korzyści. - Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, supl. D, s. D45, P12].
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, supl. D, s. D45, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Gdańsk, 2015.08.27
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  145/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komentarz [do oprac.: A. Bagińska, Skuteczność inhalacji pary wodnej oraz płukania jamy nosowej hipertonicznym roztworem NaCl w łagodzeniu przewlekłych lub nawracających objawów zapalenia zatok przynosowych. - Med. Prakt., 2017, 2, 105-106].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2017, nr 2, s. 106-107
  Uwagi: Tł. z Can. Med. Association J. 2016;188(13):940-949. doi: 10.1503/cmaj.160362.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : M. D. Willis et al., Czy jest możliwa identyfikacja osób z wysokim ryzykiem przewlekłej encefalopatii pourazowej? Postępy w rozumieniu patogenezy choroby. - Neurol. Prakt., 2017, 3. 17-20]
  Tytuł równoległy: Comment on: [M. D. Willis, N. P. Robertson : Chronic traumatic encephalopathy: identifying those at risk and understanding pathogenesis. - J. Neurol. 2017; 264(6): 1298-130]
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2017, nr 3, s. 21-22, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/155
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz Eksperta [do plakatu: K. Karpowicz et al., Czy istnieje sposób, aby ocalić wzrok u pacjentki z przerzutem raka piersi do gałki ocznej? Onkol. Prakt. Edukacja 2017, 3, supl. B, B29-B31].
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2017 : T. 3, supl. B, s. B31, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Wydawnictwo Via Medica Media sp. z o.o., Gdańsk, Kraków, 2017.09.14
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/155
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komentarz redakcyjny [do pracy : E. Szymańska et al., Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa. - Pediat. Med. Rodz., 2017, 13, 2, 224-233]
  Tytuł równoległy: Editorial comment [on E. Szymańska, K. Winnicka : Winnicka : Evaluation of rheological and mucoadhesive properties of selected nasal spray preparations with mometasone furoate].
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 2, s. 233-235, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Epub 2017.06.30 ; Autor korespondencyjny: Dariusz Jurkiewicz
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  149/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : K. Kalidas, Migrena u kobiet. - Ginekol. Dypl. 2018, 1, 25-26, 28-31].
  Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2018 : T. 20, nr 1, s. 31
  ISSN: 1508-0102
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/155
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Dragon J., Defort P. : Śnieg optyczny jako etiologicznie chroniczna aura migreny. - Neurol. Prakt., 2018, 18, 1, 60-67]
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 1, s. 68-69, bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/155
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : K. Polok, F. Mejza: Diagnostyka i leczenie astmy trudnej i ciężkiej. Praktyczne wskazówki z wytycznych Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. - Med. Prakt., 2019, 7-8, 34-40].
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2019, nr 7-8, s. 40-41, bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/155
  Autorzy: Zenon Brzoza, Zbigniew Bartuzi, Magdalena Czarnecka-Operacz, Karina Jahnz-Różyk, Marek Kulus, Joanna Narbutt.
  Tytuł: Komentarz zespołu ekspertów do międzynarodowych wytycznych postępowania w pokrzywce: The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria [Allergy 2018; 73: 1393-1414].
  Tytuł równoległy: Expert group commentary on the international recommendation for management of urticaria: The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria [Allergy 2018; 73: 1393-1414].
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
  Szczegóły: 2020 : T. 7, nr 1, s. 29-30, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: Epub 2020 Mar 28 ; Autor korespondencyjny: Zenon Brzoza
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  153/155
  Autorzy: Jacek Doniec.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Bob Kronemeyer: Przewidywanie powikłań laparoskopowego leczenia endometriozy. Ginekol. Dypl. 2021, 22, 3, 54-56].
  Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2020 : T. 22, nr 3, s.57
  ISSN: 1508-0102
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  154/155
  Autorzy: Jacek Doniec.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. K. Robinson et al., Co współczesny ginekolog-położnik powinien wiedzieć o zespole Ashermana? - Ginekol. Dypl. 2020, 7-8, 17-23]
  Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2020 : T. 22, nr 1, s. 23
  ISSN: 1508-0102
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  155/155
  Autorzy: Jacek Mrukowicz, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Jahnz-Różyk K. et al., Rekomendacje Zespołu Ekspertów pod kierunkiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty) dla lekarzy kwalifikujących do szczepienia i dla konsultantów alergologów. Med. Prakt. 2021, 1, 58-60]
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2021, nr 1, s. 60, 62, bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM