WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PPZ
Liczba odnalezionych rekordów: 304Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/304
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, J[an] Gietka.
Tytuł: Powikłania przy stosowaniu glikokortykoidów i ACTH.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Gdańsk, 1962
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1962
Strony: s. 5-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/304
Autorzy: W. Wysznacka.
Tytuł: Nadciśnienie spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej.
Tytuł całości: W: Problemy kardiologiczne. Materiały naukowe XX Jubileuszowego Posiedzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / przewodniczący kolegium red. Z. Askanas
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Strony: s. 18-20
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/304
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W. Wysznacka, H. Chlebus.
Tytuł: Porównanie pomiarów ciśnienia tętniczego metodą osłuchową z równoczesnym zapisem ciśnienia ze światła tętnicy ramiennej.
Tytuł całości: W: Problemy kardiologiczne. Materiały naukowe XX Jubileuszowego Posiedzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / przewodniczący kolegium red. Z. Askanas
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Strony: s. 104-110
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/304
Autorzy: A. Baczko, W. Januszewicz, S. Filipecki, W. Wysznacka.
Tytuł: Porównanie skuteczności leczenia hipotensyjnego w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych.
Tytuł całości: W: Problemy kardiologiczne. Materiały naukowe XX Jubileuszowego Posiedzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / przewodniczący kolegium red. Z. Askanas
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Strony: s. 178-182
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/304
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W. Wysznacka.
Tytuł: Reakcja ciśnienia tętniczego na wlew dożylny angiotensyny oraz zmiany tej reakcji pod wpływem niektórych leków.
Tytuł całości: W: Problemy kardiologiczne. Materiały naukowe XX Jubileuszowego Posiedzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / przewodniczący kolegium red. Z. Askanas
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Strony: s. 111-114
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/304
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W. Januszewicz, B. Wocial.
Tytuł: Rozpoznawanie guzów chromochłonnych na podstawie obserwacji własnych.
Tytuł całości: W: Problemy kardiologiczne. Materiały naukowe XX Jubileuszowego Posiedzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / przewodniczący kolegium red. Z. Askanas
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Strony: s. 127-131
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/304
Autorzy: W[iktor] Bross, T[adeusz] Orłowski, R[yszard] Badura, T. Kwiatkowski.
Tytuł: Hemostatyczne działanie "Dicynone" w warunkach doświadczalnych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLII Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław 23-25 września 1964 roku. T. 1 / przewodn. Wiktor Bross.
Adres wydawniczy: Wrocław : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1966
Strony: s. 669-670
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/304
Autorzy: Wiktor Bross, O. Bader, A. Aroński, T. Bross, L. Dymała, W. Kożuszek, T[adeusz] Orłowski, J. Słowikowski.
Tytuł: Spostrzeżenia własne w stosowaniu leku hemostatycznego "Dicynone".
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLII Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław 23-25 września 1964 roku. T. 1 / przewodn. Wiktor Bross.
Adres wydawniczy: Wrocław : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1966
Strony: s. 665-668
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/304
Autorzy: Wiktor Bross, T[adeusz] Orłowski, R. Badura, T. Bross, T. Czereda, L. Dymała, W. Kożuszek, B. Łazarkiewicz.
Tytuł: Wyniki leczenia miejscowego oparzeń acerbiną na podstawie własnych badań doświadczalnych i klinicznych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLII Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław 23-25 września 1964 roku. T. 2 / przewodn. Wiktor Bross.
Adres wydawniczy: Wrocław : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1966
Strony: s. 581-586
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Wojciech Klepko.
Tytuł: Bezpośrednie mieszenie serca w nagłym zatrzymaniu krążenia.
Tytuł całości: W: Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Doraźnej Pomocy, Poznań
Adres wydawniczy: Poznań, 1968
Strony: s. 254-257
Typ publikacji: PPZ

11/304
Autorzy: J. Drak, T[adeusz] Orłowski.
Tytuł: Wgłobienie jelitowe u dorosłych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLII Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław 23-25 września 1964 roku. T. 1 / przewodn. Wiktor Bross.
Adres wydawniczy: Wrocław : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1966
Strony: s. 250-253
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Wstępne doniesienie o leczeniu dychawicy oskrzelowej odnerwieniem wegetatywnym płuca.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLIII Zjazdu Chirurgów Polskich, Łódź, 1966
Adres wydawniczy: Łódź-Warszawa, 1970
Strony: s. 487-489
Typ publikacji: PPZ

13/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Z. Rusin.
Tytuł: Zastosowanie ganglioplegii do tamowania krwawienia z wrzodów żołądka i dwunastnicy.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLIII Zjazdu Chirurgów Polskich, Łódź, 22-24 IX 1966 r. T. 2 / [red. Jan Goldstein].
Adres wydawniczy: Łódź-Warszawa : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1970
Strony: s. 131-132
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Zastosowanie ganglioplegii do wykrywania krwawienia.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLIII Zjazdu Chirurgów Polskich, Łódź, 22-24 IX 1966 r. T. 2 / [red. Jan Goldstein].
Adres wydawniczy: Łódź-Warszawa : Polskie Towarzystwo Chirurgów, 1970
Strony: s. 33-35
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/304
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Telesfor Piecuch.
Tytuł: Nisko położone owrzodzenie dwunastnicy - własna odmiana zaopatrzenia kikuta.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 172-173
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Ochronne działanie ganglioplegii w doświadczalnym duszeniu.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum Doraźnej Pomocy, Katowice, 4-6.11.1971
Adres wydawniczy: Katowice, 1971
Strony: s. 603-606
Typ publikacji: PPZ

17/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Wojciech Klepko.
Tytuł: Zagrożenie kończyny w następstwie przerwania krążenia. Własne postępowanie.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum Doraźnej Pomocy, Katowice, 4-6.11.1971
Adres wydawniczy: Katowice, 1971
Strony: s. 343-346
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/304
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, A. Bossowski.
Tytuł: Ocena właściwości bioelektrycznych skóry w zależności od stanu ogólnego, zmian chorobowych i działania niektórych leków.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego: [Warszawa, 15-17.05.1969] / red. Ludwik Kwazebart.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich ; "Polfa", 1971
Strony: s. 488-491
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/304
Autorzy: W. Noszczyk, Marian Kulicki, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Doświadczalne protezowanie początkowego odcinka żyły głównej dolnej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 719-723
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/304
Autorzy: W[ładysław] Zagórski, J[erzy] Bokwa, Z. Jeżewski, A. Konarzewski, R[yszard] Zyss.
Tytuł: Doświadczalne zaopatrzenie ran wątroby, trzustki i śledziony z zastosowaniem klejów tkankowych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 868-870
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/304
Autorzy: Władysław Zagórski, Aleksander Badowski, Edward Stanowski, Jerzy Pelasa.
Tytuł: Tromboelastograficzny obraz krzepnięcia krwi w krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 484-486
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Własne postępowanie w krwawiących wrzodach żołądka i dwunastnicy.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 455-458
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Z. Rusin.
Tytuł: Wyniki leczenia choroby wrzodowej resekcją żołądka sposobem Rydygiera.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 291-293
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/304
Autorzy: W[ładysław] Zagórski, P[aweł] Nowicki, Z[dzisław] Daciewicz, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Zabezpieczenie w krew chorych po operacji wola z zastosowaniem autotransfuzji.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 674-677
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/304
Autorzy: W. Noszczyk, Witold Kurnatowski, Mirosław Kałczak, Marian Kulicki, M. Szretter-Szmid.
Tytuł: Zaopatrywanie ran żołądka szczurów klejami cyjanoakrylowymi.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 832-834
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/304
Autorzy: Józef Teodoruk.
Tytuł: Zespół zakrzepowy - leczenie.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 24-26.09.1970 / red. nauk. Roman Drews
Adres wydawniczy: [Poznań, 1972]
Strony: s. 555-557, tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/304
Autorzy: A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski, J[erzy] Pelasa.
Tytuł: Wpływ dekstranów o różnym ciężarze cząsteczkowym na układ krzepnięcia krwi w obrazie tromboelastograficznym i niektórych badaniach pracownianych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. : obrady w sekcjach i zakończenie zjazdu. T. 2 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz ; kom. red. Lucjan Kurylcio, Tadeusz Hendzel]
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1974
Strony: s. 616-618
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/304
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, A. Bossowski.
Tytuł: Ocena właściwości bioelektrycznych skóry przy użyciu jednostkowego skoku napięcia.
Tytuł całości: W: Materiały II Krajowego Sympozjum Biocybernetyki, Biomatematyki i Biotechniki, Warszawa-Wólka Zerzeńska, 6-8 kwietnia 1972 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, 1973
Strony: s. 175-184
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/304
Autorzy: K. Wiśniewski, Tadeusz Mika.
Tytuł: Zastosowanie reguły Bayes'a i teorii informacji w diagnostyce medycznej.
Tytuł całości: W: Materiały II Krajowego Sympozjum Biocybernetyki, Biomatematyki i Biotechniki, Warszawa-Wólka Zerzeńska, 6-8 kwietnia 1972 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, 1973
Strony: s. 381-387
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/304
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Danuta Jeżewska.
Tytuł: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 7-9 VI 1973. [T. 1] / [red. nauk. Zbigniew Tabeński].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich ; Polskie Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 1973
Strony: s. 371-377
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/304
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski.
Tytuł: Ogólne zasady leczenia i postępowania z oparzonymi na etapie ewakuacji medycznej.
Tytuł całości: W: II Konferencja Wojskowo-Medyczna Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. dr. med. B. Szareckiego 15 - 16.07.1976 r.
Strony: s. 19-68
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/304
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Krew i płyny krwiozastępcze w zwalczaniu wstrząsu na współczesnym polu walki.
Tytuł całości: W: Materiały Konferencji Naukowej Chirurgów Ludowego Wojska Polskiego, Wrocław 15-16 października 1976
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1976]
Strony: s. 5-25
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/304
Autorzy: Jerzy Higier.
Tytuł: Aktualne problemy i perspektywy ginekologii i położnictwa w wojskowej służbie zdrowia.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 9-16, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/304
Autorzy: Henryk Zarzycki.
Tytuł: Analiza przebiegu porodów i zabiegów z nimi związanych za okres 1965 - 1974.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 293-297
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/304
Autorzy: Jerzy Higier, Henryk Zarzycki.
Tytuł: Myoma cellulare - problem kliniczny w ginekologii operacyjnej.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 374-377
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/304
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Tadeusz Winiarski, Józef Bednarz.
Tytuł: Ostra umiarkowana hemodilucja sterowana oraz technika jej wykonywania.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 261-265
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/304
Autorzy: Krzysztof Ziółkowski, Wanda Kozaczek.
Tytuł: Połóg gorączkowy a flora bakteryjna.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 63-70
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/304
Autorzy: Emilian Doubrawa.
Tytuł: Postępy w diagnostyce, profilaktyce i terapii gestozy.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 113-120
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/304
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Próba zastosowania hemodilucji /OUHS/ w planowanym cięciu cesarskim.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 266-271
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/304
Autorzy: Jerzy Higier, Ludwik Grzeniewski.
Tytuł: Przydatność laparoskopii w diagnostyce i terapii osobników z pierwotnym brakiem miesiączki.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 239-242
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/304
Autorzy: Jerzy Jabłoński, Jerzy Higier, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Rola opatrunku błonotwórczego z cyjanoakrylowego kleju chirurgicznego w zapobieganiu gruczolistości wszczepiennej, będącej powikłaniem po zabiegach elektrochirurgicznych na szyjce macicy.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 319-323, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/304
Autorzy: Jerzy Higier, Henryk Zarzycki.
Tytuł: Trend operacyjny w przypadku mięśniaków macicy.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 378-383, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/304
Autorzy: Włodzimierz Konopada.
Tytuł: Wartości OUHS w porównaniu z przetaczaniem krwi konserwowanej.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 272-275
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/304
Autorzy: Jerzy Higier, Jan Turowski, Andrzej Staszewski.
Tytuł: Wpływ amnioskopii na infekcję jaja płodowego.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 52-55
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/304
Autorzy: Jerzy Higier, Henryk Zarzycki, Wanda Kozaczek, Anna Fuksiewicz, Czesław Głowacki.
Tytuł: Wpływ przedwczesnego odpłynięcia wód płodowych na zakażenie jaja płodowego.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 46-51
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/304
Autorzy: Krzysztof Głowacki, Czesław Głowacki, Wanda Kozaczek, Olgierd Dizner.
Tytuł: Zagrożenie jaja płodowego infekcją w przypadkach badania per rectum i per vaginam.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 56-62, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/304
Autorzy: Jerzy Jabłoński, Jerzy Higier, Henryk Zarzycki, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Zastosowanie cyjanoakrylowego kleju chirurgicznego do łączenia brzegów skóry rany po nacięciu krocza przy porodzie.
Tytuł całości: W: Referaty VIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych, Uniejów, 10 - 11 czerwca 1976 - Łódź : WAM, 1976
Strony: s. 315-318, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/304
Autorzy: H[enryk] Płachta, B[ronisław] Stawarz, L[ech] Lechnio, S[tanisław] Bober.
Tytuł: Krytyczna ocena możliwości zastosowania kleju cyjanoakrylowego w chirurgii jelita grubego (badania doświadczalne).
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XLIX Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (obrady w sekcjach) : pod redakcją prof. dr. Jana Oszackiego, dr. Andrzeja Bobrzyńskiego, Toruń, 13-16.09.1978
Adres wydawniczy: Toruń, 1978
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

49/304
Autorzy: Donat Tylman.
Tytuł: Całkowita alloplastyka stawów biodrowych z plastyką dachu panewki.
Tytuł całości: W: Materiały XXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań 6-8.V.1978
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 171-175, il.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

50/304
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Alicja Biernat.
Tytuł: Profilaktika gnojnych i gribkowych zabolevanii kozy stop u soldat.
Czasopismo: Rocz. WIHE
Szczegóły: 1978 : 17, supl., 64-74
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: RU
Polskie hasła przedmiotowe:

51/304
Autorzy: Witold Witczak, Aleksander Badowski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Błędy w leczeniu oparzeń.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 59-60
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

52/304
Autorzy: Witold Goller, Jerzy Strużyna, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Przeszczepy skórne siatkowe w leczeniu rozległych oparzeń.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 45-46
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

53/304
Autorzy: Witold Witczak, Aleksander Badowski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Zasady udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach cieplnych.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 15-18
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/304
Autorzy: M. Śmigielski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, M. Baka-Jakubiak, Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Zastosowanie 0,24% roztworu wodnego glukonianu chlorheksydyny do leczenia miejscowego oparzeń u dzieci.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 28-30
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/304
Autorzy: Danuta Sarnecka, Kazimierz Rąpała, Czesław Patyk.
Tytuł: Analiza wyników leczenia 300 całkowitych alloplastyk stawów biodrowych.
Tytuł całości: W: Materiały XXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 6 - 8 maja 1978, Poznań
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 165-170, 2 il., 4 tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/304
Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Rudnicki, Andrzej Dzik.
Tytuł: Potyliczno-szyjne usztywnienie kręgosłupa.
Tytuł całości: W: Materiały XXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 6 - 8 maja 1978, Poznań
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 202-208, 12 il., tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/304
Autorzy: Jerzy Higier, Andrzej Staszewski.
Tytuł: Wartość prognostyczna testu obciążenia oksytocyną dla wczesnego wykrywania zagrożenia płodu.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Sympozjum Perinatologicznego organizowanego w roku XXX lecia Akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Białymstoku, Białystok - Olsztyn, 25-26.11.1979
Adres wydawniczy: Białystok, 1979
Strony: s. 254-256, bibliogr., sum.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/304
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Anna Gajerska, Tadeusz Stanek, Tadeusz Kulisiewicz.
Tytuł: Psychiatryczno-psychologiczne aspekty profilaktyki przeciwalkoholowej w jednostkach kolejowych i drogowych.
Tytuł całości: W: III Konferencja naukowa : Wychowanie zdrowotne w wojsku.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor naukowy: Zbigniew Onisk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980
Strony: s. 119-122
Uwagi: Wychowanie zdrowotne w LWP i ochrona środowiska.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/304
Autorzy: J[ózef] Kraszewski, M. Świder, A. Cięciwa, B. Szeffer.
Tytuł: Aparat własnej modyfikacji jako usprawnienie planowania leczenia zniekształceń twarzy.
Tytuł całości: W: Materiały z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Chirurgów Stomatologów i Chirurgów Szczękowo-Twarzowych Wojska Polskiego, Łódź, 6-7 czerwca 1980
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1980
Strony: s. 68-70
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/304
Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Badania nad zaburzeniem rozwoju układu moczowo-płciowego u płodów szczurzanych po wewnątrzmacicznej dekapitacji.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 348-350
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/304
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Andrzej Krawczyk, Ludwik Grzeniewski, Jerzy Walecki.
Tytuł: Morfologia kanału szyjki i cieśni macicy na podstawie obrazu rtg.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 366-368
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

62/304
Autorzy: Jan Turowski, O. Chmielewski, Krystyna Załucka.
Tytuł: Nawracające zapalenia narządu rodnego kobiety.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 416-419
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/304
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Andrzej Kański, Andrzej Staszewski.
Tytuł: Nowsze sposoby leczenia póżnej gestozy EPH.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 326-330
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

64/304
Autorzy: Jan Turowski.
Tytuł: Ocena impedancji i jej składowych w ciąży III trymestru a zagrożenie stanu płodu.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 317-321
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

65/304
Autorzy: Jerzy Jabłoński.
Tytuł: Organizacja poradni cytologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i postępowania z pacjentkami wymagającymi okresowej kontroli.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 360-363
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

66/304
Autorzy: Tadeusz Winiarski, Andrzej Staszewski, Andrzej Kański.
Tytuł: Późna gestoza EPH jako zespół hipoperfuzji w wyniku zmian patofizjologicznych.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 331-334
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

67/304
Autorzy: Jan Turowski, Krystyna Załucka, C. Poduszczak.
Tytuł: Stymulacja porodu oksytocyną podawaną donosowo.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 321-323
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

68/304
Autorzy: Jerzy Jabłoński.
Tytuł: Własna metoda opanowania krwawienia z kanału szyjki macicy po zabiegu elektrochirurgicznym przy użyciu vagothylu jako środka pomocniczego w lokalizacji krwawiącego naczynia.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 357-360
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/304
Autorzy: Jerzy Jabłoński.
Tytuł: Zastosowanie chirurgicznego kleju tkankowego do łączenia brzegów rany skórnej po nacięciu krocza przy porodzie w 100 przypadkach.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 353-356
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/304
Autorzy: Jerzy Jabłoński.
Tytuł: Zastosowanie chirurgicznego kleju tkankowego do łączenia brzegów pęknięć śluzówki przedsionka pochwy i warg sromowych mniejszych przy porodzie. (Doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 356-357
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

71/304
Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Zmiany morfologiczne w pochwie płodów szczurzych powstałe pod wpływem testosteromu stosowanego w ciąży.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 346-348
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

72/304
Autorzy: Witold Goller, Jerzy Strużyna, Wojciech Witkowski, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Odległe wyniki stosowania siatkowych i litych przeszczepów w oparzeniach.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 150-153
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

73/304
Autorzy: Maciej Bączkowski, Ryszard Gąsior, Jerzy Jabłoński.
Tytuł: Analiza postępowania poznawczo-leczniczego w przypadkach stwierdzonej badaniem histologicznym dysplazji małego stopnia w szyjce macicy.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Znaczenie diagnostyczne kolposkopii w Klinice Zmian Szyjki Macicy, Kraków 22-24.IX.1983 r. : referaty
Adres wydawniczy: Kraków, 1984
Strony: s. 95-98, bibliogr., sum.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/304
Autorzy: Stanisław Ilnicki, W. Lisowski, J. Halaunbrenner-Lisowska, Tadeusz Stanek, Jerzy Szablewski, Anna Gajerska, Adrianna Piotrowska.
Tytuł: Psychoprofilaktyka czynów autodestrukcyjnych u żołnierzy służby zasadniczej w świetle wniosków z orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Samobójstwa w wojsku"
Adres wydawniczy: Warszawa : GZP WP, 1984
Strony: s. 158-162
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/304
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Doraźna pomoc.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 11-14
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

76/304
Autorzy: Janusz Domaniecki, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Laserowa nekrektomia.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 142-145
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich].
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

77/304
Autorzy: M[ichał] Krauss, K. Kobus, Z. Krotochwil, J[erzy] Potocki, J[erzy] Strużyna, K[onstanty] Tukałło.
Tytuł: Miejscowe leczenie oparzeń : [Konferencja okrągłego stołu].
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 203-219
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

78/304
Autorzy: Barbara Schiller, Jerzy Strużyna, Witold Kurnatowski, Małgorzata Kalicińka-Buraczewska.
Tytuł: Oznaczenie poziomu inhibitorów enzymów proteolitycznych w surowicach oparzonych.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 243-246
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

79/304
Autorzy: J[ózef] Jethon, J[acek] Grzybowski, K. Kędzia, K[azimierz] Kobus, M[ichał] Krauss, D[anuta] Popiel, B[arbara] Schiller, K[onstanty] Tukałło, W[ojciech] Witkowski.
Tytuł: Powikłania bakteryjne i ich leczenie w oparzeniach : [dyskusja].
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 265-274
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

80/304
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Janusz Łapiński, Aleksander Badowski, Andrzej Łypka.
Tytuł: Wpływ wybranych leków przeciwbólowych na zachowanie się substancji beta-endorfinopodobnych w surowicy krwi królików po oparzeniu.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 76-80
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

81/304
Autorzy: Maciej Bączkowski, Jerzy Jabłoński, Ryszard Gąsior.
Tytuł: Analiza postępowania poznawczo-leczniczego w przypadkach stwierdzonej badaniem histopatologicznym dysplazji małego stopnia na szyjce macicy.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Naukowa Położników i Ginekologów Wojskowych, Łódź 7-8.VI.1984r
Adres wydawniczy: Łódź, 1984
Strony: s. 210-212, bibliogr.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

82/304
Autorzy: Jerzy Higier, Andrzej Staszewski, Wanda Kozaczek, Adam Kaliński.
Tytuł: Kliniczna ocena przydatności cefoksytyny (Mefoxin, MSD) w zakażeniach ginekologiczno-położniczych.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Naukowa Położników i Ginekologów Wojskowych, Łódź-Uniejów, 7-8.VI.1984 r
Adres wydawniczy: Łódź, 1984
Strony: s. 233-236, tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

83/304
Autorzy: Krzysztof Ziółkowski, Ryszard Cesarz, Jan Turowski, Jerzy Godziejewski, Ryszard Gąsior.
Tytuł: Ocena wpływu dexamethasonu podawanego matkom na stan pourodzeniowy noworodków pochodzących z ciąż przeterminowanych.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Naukowa Położników i Ginekologów Wojskowych, Łódź-Uniejów, 7-8.VI.1984 r
Adres wydawniczy: Łódź, 1984
Strony: s. 197-200, bibliogr.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

84/304
Autorzy: A[ndrzej] Szudziński, Zbigniew Samochocki, Jan Łańcucki, W. Soroko, M. Głowacka, B. Dąbrowska-Bernstein, A. Stasiak, S. Szmigielski.
Tytuł: Ocena układu granulocytarnego i limfocytarnego u pacjentów z nawracającą czyracznością w okresie rozwoju choroby i po leczeniu środkami immunomodulującymi.
Tytuł całości: W: Postępy dermatologii : alergologia, immunodermatologia, onkologia : materiały XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Poznaniu 5-7 września 1984 r
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 233-236, sum.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

85/304
Autorzy: Andrzej Szudziński, Zbigniew Samochocki, Joanna Buchowicz, Jan Łańcucki.
Tytuł: Ocena niektórych modyfikacji fotobiologicznych metod leczenia łuszczycy.
Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu łuszczycy ze szczególnym uwzględnieniem metod fotobiologicznych : Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Gdynia, 5-6 Maja 1986
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1986
Strony: 57-65, tab.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

86/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Moczowody całkowicie zdwojone: własny sposób operacji.
Tytuł równoległy: An own method of surgical treatment in complete duplication of the urinary tract.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 335-339, bibliogr. 7 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

87/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Henryka Szczepańska, Barbara Kotarbińska, Jerzy Przedlacki, Jacek Krasnopolski.
Tytuł: Niedorozwój dróg żółciowych : postępowanie diagnostyczne i operacyjne.
Tytuł równoległy: Bile duct hypoplasia, diagnostic and surgical management.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons , Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Strony: s. 571 - 575, bibliogr. 10 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

88/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Alicja Sarosiek, Marian Jabłoński.
Tytuł: Przepukliny oponowe przednie. : .
Tytuł równoległy: Anterior myelocele.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 607-612, bibliogr. 8 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

89/304
Autorzy: K. Łodziński, Zygmunt H. Kaliciński, W. Kamiński, Jerzy Kansy, J. Socha, T. Lenkiewicz, A. Kamiński, Piotr Kaliciński, A. Prokurat, Mirosława Wróblewska, Jerzy Przedlacki.
Tytuł: Torbiele dróg żółciowych u dzieci: : rozpoznanie i leczenie operacyjne.
Tytuł równoległy: Bile duct cysts: diagnosis and surgical treatment.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 582-593, bibliogr. 19 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

90/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Alina Goszczyk, Barbara Kotarbińska, Bogdan Stodulski.
Tytuł: Zespół "prune-belly".
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 330-333, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

91/304
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Dotychczasowe osiągnięcia i stan obecny wychowania zdrowotnego.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa : Wychowanie zdrowotne w wojsku
Adres wydawniczy: Warszawa : Wyd. MON, 1987
Strony: s. 11-20
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

92/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Henryk Płachta, Marek Maruszyński.
Tytuł: Farmakologiczne wyłączenia współczulne w leczeniu zaburzeń krążenia tętniczego kończyn górnych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, Bydgoszcz, 23-25 czerwiec 1984 r. / pod red. Zygmunta Mackiewicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Chirurgów Polskich
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987
Strony: s. 317-319
ISBN: 83-200-1152-3
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

93/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Marek Maruszyński, Henryk Płachta, Andrzej Obara.
Tytuł: Sympatektomia piersiowa w leczeniu niedokrwienia kończyn górnych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, Bydgoszcz, 23-25 czerwiec 1984 r. / pod red. Zygmunta Mackiewicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Chirurgów Polskich
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987
Strony: s. 202-203
ISBN: 83-200-1152-3
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

94/304
Autorzy: Franciszek Smolarek, Henryk Płachta.
Tytuł: Sympatektomia piersiowa w nadmiernej potliwości rąk.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of hands hyperhidrosis.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, Bydgoszcz, 23-25 czerwiec 1984 r. / pod red. Zygmunta Mackiewicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Chirurgów Polskich
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987
Strony: s. 204-205
ISBN: 83-200-1152-3
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

95/304
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Sulik, Mirosław Kłos.
Tytuł: Szczepienia ochronne przeciwko WZWB wśród personelu i pacjentów stacji dializ. Doświadczenia wstępne.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 2
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: s. 584-587, tab.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

96/304
Autorzy: J. Mańk-Kowalska, D. Gruszczyńska, Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Ofiary przestępstw seksualnych dokonanych przez żołnierzy. Przyczynek do wiktymologii.
Tytuł całości: W: Psychiatryczno-psychologiczne kierunki zapobiegania przestępczości w wojsku. Pamiętnik II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychiatrów, Psychologów i Prawników Wojskowych
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: s. 144-150
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

97/304
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Magdalena Węgrowicz.
Tytuł: Typologia sprawców przestępstwa odmowy pełnienia służby wojskowej.
Tytuł całości: W: Psychiatryczno-psychologiczne kierunki zapobiegania przestępczości w wojsku. Pamiętnik II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychiatrów, Psychologów i Prawników Wojskowych
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: s. 92-101
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

98/304
Autorzy: Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Wybrane problemy eskpertyzy sądowo-psychiatrycznej w wojsku w świetle opinii wydanych w PZP CSK WAM w latach 1970-1985.
Tytuł całości: W: Psychiatryczno-psychologiczne kierunki zapobiegania przestępczości w wojsku. Pamiętnik II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychiatrów, Psychologów i Prawników Wojskowych
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: s. 50-55
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

99/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt, Zbigniew Dumański, Alicja Sarosiek.
Tytuł: Przewlekłe uszkadzające zapalenie ściany pęcherza moczowego u dzieci - trudności w leczeniu.
Tytuł równoległy: Chronic mutilating bladder wall inflammation in children: therapeutic diffculties.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VII Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Szczecin, 26 - 28 maja 1988 / pod red. Czesława Markiewicza, Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Strony: s. 253 - 257, bibliogr. 6 poz., sum.
ISBN: 83-01-09644-6
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

100/304
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa.
Tytuł: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji.
Tytuł równoległy: Congenital external fistula ofv the main duct of the parotid: an own surgical method.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VII Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Szczecin 26-28 maja 1988 / pod red. Czesława Markiewicza, Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Strony: s. 453-456, bibliogr., 13 poz., sum.
ISBN: 83-01-09644-6
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

101/304
Autorzy: Wiesław Tuszyński, Wojciech Marczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Lesław Karaś.
Tytuł: Uwagi na temat patomechaniki, rozpoznawania i oceny ostrej pourazowej niestabilności stawu kolanowego.
Tytuł całości: W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Elbląg 1989
Adres wydawniczy: [Elbląg], 1990
Strony: s. 5-10
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

102/304
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Leczenie powikłań po złamaniach kości ramiennej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik VII Konferencji Ortopedów WP, Łódź, 12-14 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: Łódź, 1990
Strony: s. 98-101
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

103/304
Autorzy: Andrzej Kalewski, Sławomir Wysocki, Michał Ziółek.
Tytuł: Leczenie wybranych powikłań po złamaniach w obrębie stawu biodrowego (w materiale własnym).
Tytuł całości: W: Pamiętnik VII Konferencji Ortopedów WP, Łódź, 12-14 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: Łódź, 1990
Strony: s. 38-44
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

104/304
Autorzy: Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Biomechanika stawu kolanowego - niestabilność ostra i przewlekła.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 147-153
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

105/304
Autorzy: Jerzy Chomicz, Czesław Patyk.
Tytuł: Czynnościowe leczenie złamań kostek goleni.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 122-125
Uwagi: - 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

106/304
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Marczyński, Lesław Karaś, Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Diagnostyka niestabilności stawu kolanowego.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 157-161
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

107/304
Autorzy: Wiesław Siwek.
Tytuł: Leczenie czynnościowe złożonych, wieloodłamowych i powikłanych złamań trzonu kości udowej metodą Tylmana.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 103-105
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

108/304
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Michał Ziółek.
Tytuł: Leczenie dostawowych złamań łokcia.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 129-134, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

109/304
Autorzy: Andrzej Dzik.
Tytuł: Uszkodzenia szyjnego odcinka kręgosłupa.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 37-43, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego Kraków 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

110/304
Autorzy: Czesław Patyk, Wiesław Siwek, Jerzy Chomicz.
Tytuł: Założenia i zasady czynnościowego leczenia dostawowych złamań kości długich.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 97-102
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

111/304
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Lesław Karaś, Wiesław Siwek, Wojciech Marczyński, Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Zasady czynnościowego leczenia ostrej, pourazowej niestabilności stawu kolanowego.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 162-165
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

112/304
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, S. Czyrny, Krystyna Stępień.
Tytuł: Złamania piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa stabilizowane operacyjnie.
Tytuł całości: W: Urazy kręgosłupa, czynnościowe leczenie złamań kości długich, wytyczne leczenia pourazowej niestabilności stawu kolanowego : materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków 3-4 maj 1987 rok
Adres wydawniczy: Kraków, 1990
Strony: s. 26-29
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Kraków, 3-4 maja 1987.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

113/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Tadeusz Bokwa, B. Jurkiewicz, Alicja Sarosiek, Jerzy Kansy.
Tytuł: Dwa przypadki nerki złączonej u niemowląt.
Tytuł całości: W: Wady rozwojowe nerek. Postępy w urologii : XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 25-27 maj 1990 r. : (materiały naukowe)
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1990
Strony: s. 38-39, il.
Uwagi: - 15 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 26-27 maja 1990.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

114/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Jerzy Kansy, Wojciech Perdzyński, Tadeusz Bokwa, Bogdan Stodulski, Alicja Sarosiek, Zbigniew Żmijewski.
Tytuł: Różne postacie zaburzeń towarzyszących nerce pojedynczej.
Tytuł całości: W: Wady rozwojowe nerek. Postępy w urologii : XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 26-27.05.1990 r. (materiały naukowe)
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1990
Strony: s. 63-64
Uwagi: - 15 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 26-27 maja 1990.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

115/304
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Krystyna Stępień.
Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych i powikłanych urazowych złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego - Technika operacyjna i wyniki. Stabilizacja operacyjna kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego.
Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum. Lublin 1991 . .
Strony: s. 43-48
Typ publikacji: PPZ

116/304
Autorzy: Andrzej Gomuła, Bronisław Stawarz.
Tytuł: Rola badań urodynamicznych w ocenie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wkładką dopochwową Kolpexin.
Tytuł całości: W: Pamiętnik : Dzień Urologiczny Polskiego Towarzystwa Urologicznego 27 września 1991 r
Adres wydawniczy: Łódź, 1991
Strony: s. 153-160, il., tab., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: - Dzień Urologiczny Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Łódź, 27.09.1991.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

117/304
Autorzy: Wiesław Siwek, Wojciech Marczyński.
Tytuł: Usprawnianie chorych po bezcementowej alloplastyce stawów biodrowch.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatogicznego, Warszawa, 13-15.X.1988
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: s. 61-64, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: - 27 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Warszawa, 13-15.10.1988.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

118/304
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Organizacja ochrony narządu słuchu żołnierzy zawodowych wojsk lądowych.
Tytuł całości: W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Duszniki-Zdrój, 11-12.10.1991 r. : materiały naukowe / red. P. Zalewski, J. Olszewski
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, [1992]
Strony: s. 71-74
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

119/304
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Zastosowanie obiektywnych metod badania słuchu.
Tytuł całości: W: VIII konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wrocław - Duszniki Zdrój, 11-12.10.1991 r. : materiały naukowe : [pamiętnik] / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991
Strony: s. 144-148
Uwagi: Na okł. podtyt.: pamiętnik.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/304
Autorzy: Stanisław Ilnicki.
Tytuł: "Sprawa Ochnika" - studium przypadku.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychiatrów Wojskowych nt. : Psychospołeczne uwarunkowania patologii środowiskowej w wojsku. Kraków 16.10.1992 r
Adres wydawniczy: Kraków, 1992
Strony: s. 23-29, il.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

121/304
Autorzy: Marek Tomczak, Zdzisław Daciewicz, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta.
Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w przypadkach niedrożności przeszczepów w odcinku aortalno-udowym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego : Wrocław, 15-18 września 1991. T. 1 / [komitet red. Bogdan Łazarkiewicz - przewodn. et al.] ; Towarzystwo Chirurgów Polskich.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1992
Strony: s. 76-77
Uwagi: Tyt. na okładce: 55 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : pamiętnik.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

122/304
Autorzy: R[omuald] Olszański, A. Wilkowska, A. Kotłowski, M. Sztaba-Kania.
Tytuł: Air born dermatitis - eczema professionale.
Tytuł całości: W: Choroby alergiczne i zawodowe skóry : Sympozjum Gdańsk, 24-25.09.1993 : [materiały].
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Henryka Szarmacha
Adres wydawniczy: Gdańsk : [Akademia Medyczna], 1993
Strony: s. 73-74, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

123/304
Autorzy: R. Olszański, K. Szulczyńska, A. Wilkowska, R. Podedworny, M. Sztaba-Kania.
Tytuł: Zmiany skórne w alergii na kalmary.
Tytuł całości: W: Choroby alergiczne i zawodowe skóry : Sympozjum Gdańsk, 24-25.09.1993 : [materiały].
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Henryka Szarmacha
Adres wydawniczy: Gdańsk : [Akademia Medyczna], 1993
Strony: s. 70-72, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

124/304
Autorzy: Tadeusz Bokwa, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński, Jacek Z. Krasnopolski, Bogdan Stodulski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt H. Kaliciński, Henryk Kaszyński, Jerzy Kansy, Zofia Osiecka.
Tytuł: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 21-24 października 1992 : suplement problemów chirurgii dziecięcej / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego i Wojciecha Kamińskiego ; Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
Strony: s. 365-368, bibliogr. 9 poz., sum.
ISBN: 83-200-1794-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

125/304
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Tadeusz Bokwa, Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Bogdan Stodulski, Alicja Sarosiek, Zofia Osiecka.
Tytuł: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 21-24 października 1992 : suplement problemów chirurgii dziecięcej / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego i Wojciecha Kamińskiego ; Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
Strony: s. 195-196, bibliogr. 6 poz., sum.
Informacje o wydaniu: 83-200-1794-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

126/304
Autorzy: Tadeusz Bokwa, Bogdan Stodulski, Jacek Krasnopolski, Bolesław Kalicki, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Trzy przypadki pęknięcia nerki wywołane przeszkodą w dolnych drogach moczowych.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa 21 - 24 października 1992: suplement do Problemów Chirurgii Dziecięcej
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Kamiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993
Strony: s. 197-200, bibliogr. 4 poz., sum.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

127/304
Autorzy: J. Knap, Alicja Rączka.
Tytuł: Klinika i aspekty epidemiologiczne przypadków boreliozy w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Borelioza - choroba z Lyme ; materiały Polsko-Litewskiej Konferencji Naukowej, Poznań, 13 listopada 1993
Adres wydawniczy: [Poznań, 1993]
Strony: s. 55-68, bibliogr. 34 poz.
Uwagi: - Polsko-Litewska konferencja naukowa pt. Borelioza - choroba z Lyme, Poznań (PL), 13.11.1993.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

128/304
Autorzy: R. Kłos, Romuald Olszański, M. Pachut.
Tytuł: Ekspozycje tlenowe w nurkowaniach wojskowych.
Tytuł całości: W: IV Symozjum na temat Nurkowanie - Problematyka techniczna, Gdynia, 13-14 października 1994
Adres wydawniczy: [b.m., 1994]
Strony: s. 169-178, bibliogr.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

129/304
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Leczenie ropniaka po wycięciu płuca metodą fenestracji wg Clagetta.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Łódź, 19-21 września 1994. Pamiętnik: torakochirurgia
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 74-77
Uwagi: Toż streszcz. Tamże s. 247
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL

130/304
Autorzy: Edward Stanowski, Tadeusz Przystasz, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski.
Tytuł: Torakoskopia w doświadczeniu własnym.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Łódź, 19-21 września 1994. Pamiętnik: torakochirurgia
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 98-101
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

131/304
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Cierpienie w oczach lekarza i pacjenta.
Tytuł całości: W: Humanizm i medycyna : relacje lekarz-pacjent. Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: s. 154-157
Uwagi: - Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w., Warszawa, 13-14.05.1993.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

132/304
Autorzy: Piotr Zaborowski.
Tytuł: Pacjent i lekarz, czy chwila przed przełomem?
Tytuł całości: W: Humanizm i medycyna : relacje lekarz-pacjent. Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: s. 112-116
Uwagi: - Międzynarodowe Sympozjum pt. Humanistyczne wartości medycyny u progu XXI w., Warszawa, 13-14.05.1993.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

133/304
Autorzy: A. Majchrzycka, Romuald Olszański, S. Skrzyński, R. Kłos.
Tytuł: Zastosowanie wspomagania komputerowego podczas nurkowania.
Tytuł całości: W: II-ga Szkoła - Konferencja Metrologia wspomagana komputerowo. T. 3 Referaty i komunikaty, Zegrze k/ Warszawy 22-25 maja 1995.
Adres wydawniczy: [b.m., 1995]
Strony: s. 69-73, bibliogr.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

134/304
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Astma dorosłych i dzieci - metody i możliwości prewencji.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych", Kraków, 8-11.11.1995 : Pamiętnik Sympozjum
Adres wydawniczy: [Kraków, 1995]
Strony: s. 31-34
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

135/304
Autorzy: M. Pirożyński, Ewa Pirożyńska, Mirosław Kałczak.
Tytuł: BAL jako metoda monitorowania procesu zapalnego.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w Zakresie Diagnostyki i Leczenia Chorób Alergicznych", Kraków, 8-11.11.1995 : Pamiętnik Sympozjum
Adres wydawniczy: [Kraków, 1995]
Strony: s. 123-124, tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

136/304
Autorzy: R. Kłos, Romuald Olszański, A. Majchrzycka.
Tytuł: Zastosowanie sztucznych czynników oddechowych w nurkowaniach sportowych.
Tytuł całości: W: Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Aktualne problemy medycyny hiperbarycznej i techniki nurkowania " NITROX - nowy czynnik oddechowy", Gdynia, 9 grudzień 1995 r.
Adres wydawniczy: Gdynia, 1995
Strony: s. 32-40, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

137/304
Autorzy: Andrzej Wojdas.
Tytuł: Głuchoty pourazowe w materiale Kliniki Otolaryngologicznej CSK WAM w latach 1989-1994.
Tytuł równoległy: Posttraumatic deafness in material of ENT Department CCH MMA in 1989-1994.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 133-134, bibliogr. 11 poz., sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

138/304
Autorzy: Ireneusz Kantor.
Tytuł: Przydatność komputerowego systemu wspomagania badań narządu słuchu w orzecznictwie wojskowo-lekarskim.
Tytuł równoległy: The usefulness of computer aided hearing examination system for medical expertising in the army.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 99-101, sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

139/304
Autorzy: Edward Stanowski, Leszek Chmieliński, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski, Tadeusz Przystasz, Grzegorz Gołębiowski.
Tytuł: Możliwości i ograniczenia chirurgii laparo- i torakoskopowej.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 134-136, bibliogr.
Uwagi: - 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Szczecin, 6-9.09.1995.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

140/304
Autorzy: Edward Stanowski, Witold Witczak, Krzysztof Paśnik, Janusz Łapiński, Zdzisław Daciewicz, Andrzej Paczyński.
Tytuł: Szew mechaniczny w chirurgii przewodu pokarmowego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 78-80, bibliogr. 10 poz., sum.
Uwagi: - 57 Zjazd Chirurgów Polskich, Szczecin (PL), 07.09.1995.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

141/304
Autorzy: Janusz Domaniecki, Jerzy Strużyna, Edward Stanowski.
Tytuł: Zastosowanie laserów w chirurgii.
Tytuł całości: W: X Krajowa Szkoła Optoelektroniki: Zastosowanie laserów w medycynie. Zegrze k/Warszawy, 24-26 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: Zegrze, 1995
Strony: s. 9-22
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

142/304
Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Termowizyjna metoda określenia przyrostu temperatury w komorze zęba w czasie zabiegów z wykorzystaniem laserów medycznych i lamp do polimeryzacji materiałów dentystycznych.
Tytuł całości: W: Kongres Diagnostyki Technicznej KDT 96, 17 - 20 września 1996: Materiały. - T. 3
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1996
Strony: s. 385-390, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

143/304
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Secondary osteoporosis in steroid - dependent asthma patients.
Tytuł całości: W: Management of asthma. Proceedings of the Annual Meeting of INTERASMA `95
Adres wydawniczy: [b.m] : Wydaw. PPH POLINTER, 1996
Strony: s. 119-128, bibliogr. 62 poz.
Uwagi: Doroczne spotkanie INTERSMA '95, Poznań, 30.08.-02.09.1995.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

144/304
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak.
Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa. Doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: Materiały II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego "Płockie Dni Nefrologiczne", Płock, 27.09.1996 r.
Adres wydawniczy: [Płock, 1996]
Strony: s. 59-73, il., tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

145/304
Autorzy: Kazimierz Sułek, Renata A. Piusińska, Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku kostnego - problemy psychologiczne.
Tytuł równoległy: Bone marrow gafting - psychological problems.
Tytuł całości: W: Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata / [red. Henryk Skłodowski]
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996
Strony: s. 283-288, bibliogr. 24 poz., sum.
Konferencja: , Kołobrzeg, 1994.05.19
ISBN: 83-7016-915-5
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

146/304
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Pozyskiwanie komórek krwiotwórczych dla potrzeb transplantacji.
Tytuł całości: W: Przeszczepianie komórek hematopoetycznych
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1996
Strony: s. 17-18
Uwagi: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Poznań 13-14 czerwca 1996.
ISBN: 83-904573-3-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

147/304
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Przeszczepianie allogenicznych komórek ze szpiku i krwi obwodowej od dawców rodzinnych i niespokrewnionych.
Tytuł całości: W: Przeszczepianie komórek hematopoetycznych: : VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 13-14.06.1996
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1996
Strony: s. 26-28
Uwagi: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań (PL), 13-14.06.1996.
ISBN: 83-904573-3-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

148/304
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Możliwości wykorzystania biologii molekularnej w diagnostyce raka płuc.
Tytuł całości: W: Wczesne rozpoznawanie raka płuca : autoryzowany zapis IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pneumonologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wrocław, 14-15 listopada 1994 r. / pod red. E. Szklarz
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1994]
Strony: s. 13-25, 3 ryc., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

149/304
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Okołooperacyjne zaburzenia czynności nerek.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Intensywna terapia, nerki i medycyna stanów nagłych, Poznań, listopad 1996
Adres wydawniczy: [Poznań, 1996]
Strony: s. 145-164, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

150/304
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Wojciech Kowalczyk.
Tytuł: Zakażenia szpitalne - problem coraz bardziej aktualny.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapiii, Katowice, 12-15 września 1996 : streszczenia.- [Katowice, 1996]
Strony: s. 201-208, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

151/304
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Znieczulenie w przypadkach naglących w położnictwie.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapii, Katowice, 12-15 września 1996 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Katowice, 1996]
Strony: s. 115-125, tab., bibliogr. 79 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

152/304
Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Dopplerowska ocena ruchu ściany serca - pomiary in vitro na modelu lewej komory.
Tytuł równoległy: Doppler assesment of heart wall movement - in vitro measurements using left ventricle phantom.
Tytuł całości: W: XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki. Gliwice - Ustroń 17-20.IX.96. Materiały. - T. 2
Adres wydawniczy: Gliwice, 1996
Strony: s. 535-540, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: 13 Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice-Ustroń, 17-20.09.1996
ISBN: 83-903127-3-5
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

153/304
Autorzy: Sławomir Tarka, Elwira Paluchowska, Jerzy Kruszewski, Zbigniew Samochocki, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Objawy kliniczne w przebiegu zakażenia Borrelia burgdorferi w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme : zapobieganie swoiste, diagnostyka, leczenie i epidemiologia : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieniczne, 1997
Strony: s. 54-56, sum.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział Warszawski, Warszawa, 1996.11.05
Seria: Problemy Higieny ; 54
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

154/304
Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Maria Kruszyńska-Rosada, Leopold Wagner.
Tytuł: Metoda transiluminacji tkanek w praktyce stomatologicznej.
Tytuł całości: W: Materiały Konferencyjne VIII Konferencji poświęconej osteoporozie, diagnozowaniu chorób twarzoczaszki, Poznań, 15 listopada 1997
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1997
Strony: s. 12-13
ISBN: 83-87309-02-8
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

155/304
Autorzy: Wojciech Wąsala, Grzegorz Adamiak, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Rzadki przypadek urazu przewodu słuchowego zewnętrznego.
Tytuł równoległy: The rare case of the external auditory meatus injury.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 217-218, sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

156/304
Autorzy: Maciej Hermanowski, Grzegorz Adamiak, Mirosław Wojtkowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku guzów szyi.
Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in neck tumors.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 202-204, bibliogr. 7 poz., sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

157/304
Autorzy: M. Świtalski, M. Kuriga, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc doustnymi, pulsacyjnymi dawkami Alfakalcydiolu.
Tytuł całości: W: Płockie Dni Nefrologiczne : materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Płock, 12-13 września 1997
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zofii Wańkowicz
Adres wydawniczy: Płock, 1997
Strony: s. 72-80
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

158/304
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Postępy diagnostyki klinicznej zakażeń układu moczowego.
Tytuł całości: W: Płockie Dni Nefrologiczne : materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Płock, 12-13 września 1997
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zofii Wańkowicz
Adres wydawniczy: Płock, 1997
Strony: s. 84-109
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

159/304
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Anna Małczyńska, Sławomir Olszewski, Bożena Lubańska, Janusz Bielski.
Tytuł: Znieczulenie do leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "chirurgii jednego dnia" : II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk, 13-16 marca 1997 roku, Hotel "Orle Gniazdo" / red. nauk. Anna Dyaczyńska-Herman
Adres wydawniczy: Bielsko Biała : alfa-medica press, 1997
Strony: s. 67-75, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 83-86019-32-8
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

160/304
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, E. Butruk.
Tytuł: Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych w ambulatorium.
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "chirurgii jednego dnia" : II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk, 13-16 marca 1997 roku, Hotel "Orle Gniazdo" / red. nauk. Anna Dyaczyńska-Herman
Adres wydawniczy: Bielsko Biała : alfa-medica press, 1997
Strony: s. 50-55
ISBN: 83-86019-32-8
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

161/304
Autorzy: P. Siermontowski, J. Dzida.
Tytuł: Prawidłowe postępowanie ze zwłokami po wypadkach nurkowych.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Działania ratownicze na wodach", Olsztyn, 19-20 czerwca 1997 r.
Adres wydawniczy: [Olsztyn, 1995]
Strony: s. [115-118]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

162/304
Autorzy: P. Siermontowski.
Tytuł: Uraz ciśnieniowy płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Działania ratownicze na wodach", Olsztyn, 19-20 czerwca 1997 r
Adres wydawniczy: [Olsztyn, 1997]
Strony: s. [99-102]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

163/304
Autorzy: P. Siermontowski.
Tytuł: Zagrożenie urazami ciśnieniowymi w trakcie nurkowania.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Działania ratownicze na wodach", Olsztyn, 19-20 czerwca 1997 r
Adres wydawniczy: [Olsztyn, 1997]
Strony: [b.s.]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

164/304
Autorzy: Z[bigniew] Rybicki.
Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
Tytuł całości: W: Szkolenie podyplomowe w zakresie anestezji i intensywnej terapii / Polska Wspólnota Europejska. Polskie Towarzystwo Anestezji i Intensywnej Terapii
Adres wydawniczy: Poznań, 1996
Strony: s. 105-143
Uwagi: - Europejska Fundacja d/s Nauczania Anestezjologii (Leiden - Holandia). Kurs doskonalący : 3. Poznań, 7,8,9 listopada 1996.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

165/304
Autorzy: Paweł Błoch, K. W. Zieliński, Henryk Stróżyński, J. Chojnacki, A. Kulig, Piotr Zaborowski, Jerzy Grabarek.
Tytuł: Charakterystyka histometryczna biopunktatów wątroby w diagnostyce przewlekłych zapaleń wątroby typu C.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych : Gdańsk, 19-21 września 1997 : materiały naukowe / [kom. red. Tomasz Smiatacz et al.].
Adres wydawniczy: Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, [1997]
Strony: s. 345-347, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

166/304
Autorzy: Maria Różańska, Jan Peterek, Waldemar Kurzępa, Andrzej Staszewski.
Tytuł: Substancje digoksynopodobne DLIS jako marker w diagnostyce EPH-gestozy?
Tytuł równoległy: Digoxin-like-immunoreactive substances as a new marker in EPH-gestosis?
Tytuł całości: W: Zbiór prac X Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, 22-24 maja 1998
Adres wydawniczy: Lublin, 1998
Strony: s. 308-313, ryc., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: 10 Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, 22-24.05.1998
ISBN: 83-908718-6-6
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

167/304
Autorzy: Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Jubileusz osiemdziesięciolecia służby neurologicznej i psychiatrycznej w Wojsku Polskim (1919-1999).
Tytuł całości: W: Depresje w chorobach organicznych OUN : Ogólnopolska Konferencja, Spała k/Tomaszowa Maz. 27-29 maj 1999
Adres wydawniczy: [Łódź : WAM, 1999]
Strony: s. 11-15, ryc., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

168/304
Tytuł: Historia chirurgii dziecięcej w Szpitalu przy ulicy Kopernika w Warszawie.
Tytuł całości: W: Historia chirurgii dziecięcej w Polsce : IX Sympozjum PTChD Sekcja Historyczna / pod red. Ireny Smólskiej, Zygmunta H. Kalicińskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
Strony: s. 40-42, ryc.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL

169/304
Autorzy: Bogdan Stodulski, Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Tadeusz Bokwa, Jacek Krasnopolski, B. Jurkiewicz, Włodzimierz Joszt, Z. Grodner, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: 30 lat Kliniki Chirurgii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie.
Tytuł całości: W: Historia chirurgii dziecięcej w Polsce : IX Sympozjum PTChD Sekcja Historyczna / pod red. Ireny Smólskiej, Zygmunta H. Kalicińskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa Invest-Druk, 1999
Strony: s. 130-132, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

170/304
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Ból podstawowy objaw w medycynie.
Tytuł całości: W: VI Krajowa Konferencja Akupunktury Ex Oriente Lux
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Akupunktury, 1999
Strony: s. 7-11, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 83-912730-1-6
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

171/304
Autorzy: Romuald Olszański, A. Buczyński, Bogumił Filipek, Maciej Konarski, Piotr Siermontowski.
Tytuł: Powietrzne tabele dekompresyjne - potencjalne zagrożenie dla nurków.
Tytuł całości: W: III Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1, Gdynia 30 - 31.03.2000 r.
Adres wydawniczy: Gdynia, 2000
Strony: s.87-89, bibliogr. 19. poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

172/304
Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
Tytuł: Termografia w aplikacjach medycznych.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Krajowa: Termografia i Termometria w Podczerwieni, Łódź, 16-18 listopada 2000 r.
Adres wydawniczy: [Łódź, 2000]
Strony: s. 34-46, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

173/304
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, A. Panas, M[aria] Preiskorn, P[aweł] Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
Tytuł: Termowizyjna weryfikacja modelu transmisji ciepła w tkankach zęba.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Krajowa: Termografia i termometria w podczerwieni : TTP 2000, Łódź, 16-18 listopada 2000 r. / [pod red. Bogusława Więcka]
Adres wydawniczy: Łódź : Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka, [2000]
Strony: s. 109-113, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 83-872026-9-X
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

174/304
Autorzy: Z[bigniew] Rybicki, A[ndrzej] Truszczyński, W[ojciech] Kowalczyk.
Tytuł: Analiza populacji drobnoustrojów i ich wrażliwości na antybiotyki u pacjentów oddziałów intensywnej terapii w 59 szpitalach polskich. Badania jednodniowe.
Tytuł całości: W: Materiały z X Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Anestezjologia i Intensywna Terapia pierwszej dekady dawniej - lat 90-tych, Popowo, 26 - 28 IV 2000
Adres wydawniczy: [Popowo, 2000]
Strony: s. 41-43, tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

175/304
Autorzy: Wojciech Marczyński, Andrzej Kalewski, Andrzej Walkiewicz, Piotr Piekarczyk.
Tytuł: Strategia biologiczna leczenia złamań stawowych w materiale klinicznym
Tytuł całości: W: Medycyna na początku III tysiąclecia : humanizm, traumatologia, transplantologia / pod red. Kazimierza Imielińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
Strony: s. 99-105, bibliogr. 9 poz
Konferencja: , Warszawa, 2000.05.12
ISBN: 83-86744804
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

176/304
Autorzy: Jerzy Strużyna.
Tytuł: Pierwsza pomoc w oparzeniach.
Tytuł całości: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na wydziałach farmaceutycznych akademii medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów' 2000, Celestynów, 6-8 września 2000 r. : materiały i referaty naukowe / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna, 2000
Strony: s. 141-161
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

177/304
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja w chirurgii głowy i szyi - ucho, nos.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu doskonalącego Nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ8 oddechowy, chirurgia klatki piersiowej, głowy i szyi, Poznań, 18-20 maja 2000 / pod red. Witolda Jurczyka
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 151-168
ISBN: 83-88250-35-3
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

178/304
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Anestezja w chirurgii głowy i szyi - ucho, nos
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu doskonalącego Nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy. Chirurgia klatki piersiowe, głowy i szyi, Poznań, 18-20 maja 2000 / pod red. Witolda Jurczyka
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 151-168
ISBN: 83-88250-50-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

179/304
Autorzy: Andrzej Kański.
Tytuł: Monitorowanie oddychania.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu doskonalącego Nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, Poznań, 18-20 maja 2000 / pod red. Witolda Jurczyka
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 135-148, ryc., bibliogr. 76 poz.
ISBN: 83-88250-35-3
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

180/304
Autorzy: Andrzej Kański.
Tytuł: Monitorowanie oddychania.
Tytuł całości: W: Wykłady z kursu doskonalącego nr 1 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Temat: Układ oddechowy. Chirurgia klatki piersiowej, głowy i szyi / pod red. Witolda Jurczyka, Poznań 19-21 października 2000
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 135-148, bibliogr. 76 poz.
ISBN: 83-88250-50-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

181/304
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych : wykłady z kursu doskonalącego nr 3, Poznań, 11-13 października 2001 r. / FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii, 2001
Strony: s. 201-228, 17 tab.
ISBN: 83-915528-0-2
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

182/304
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Leczenie chorych z zaburzeniami endokrynnymi w oddziale intensywnej opieki medycznej.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych : wykłady z kursu doskonalącego nr 3, Poznań, 11-13 października 2001 r. / FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii, 2001
Strony: s. 103-116, bibliogr. 49 poz.
ISBN: 83-915528-0-2
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

183/304
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Okołooperacyjne zaburzenia czynności nerek.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia, nerki, medycyna stan˘w nagˆych : wykłady z kursu doskonalącego nr 3, Poznań, 11-13 października 2001 r. / FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii, 2001
Strony: s. 35-56, bibliogr. 58 poz.
ISBN: 83-915528-0-2
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

184/304
Autorzy: Romuald Olszański.
Tytuł: Aspekty medycznego ratowania załogi okrętu podwodnego.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1, Gdynia 29-30.03.2001
Adres wydawniczy: Gdynia, 2001
Strony: s. 27-29
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

185/304
Autorzy: Brunon Kierznikowicz, Romuald Olszański, Bartosz Morawiec.
Tytuł: Problemy toksykologiczne na jednostkach pływających Marynarki Wojennej.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1, Gdynia 29-30.03.2001
Adres wydawniczy: Gdynia, 2001
Strony: s. 67-71, tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

186/304
Autorzy: Wiesław Kurach, Andrzej Staszewski, Ludwik Grzeniewski, Bogumił Skarżyński.
Tytuł: Przypadek gruczolakoraka endometrium u pacjentki po obustronnym usunięciu przydatków.
Tytuł całości: W: Menopauza : [IV Kongres Menopauzalny, Łódź, 1-3 marca 2001 r. ICZMP] : monografia / pod red. Tomasza Pertyńskiego ; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Adi, 2001
Strony: s. 157-158, bibliogr. 1 poz.
Uwagi: Podtyt. na okł. Menopauza 2001.
ISBN: 83-85815-67-8
Seria: Biblioteka Naukowa / Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ; t. 4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

187/304
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
Tytuł: Chemiczne uszkodzenia górnych dróg oddechowych i przełyku.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowej "Problemy użycia broni masowego rażenia. Ochrona i leczenie", Warszawa, 25 maja 2002 r .
Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, WIChiR, 2002
Strony: s. 1-2
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

188/304
Autorzy: Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń.
Tytuł: Uszkodzenia chemiczne przewodu pokarmowego. Podstawowe wykładniki kliniczne, postępowanie.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowej "Problemy użycia broni masowego rażenia. Ochrona i leczenie, Warszawa, 25 maja 2002 r .
Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, WIChiR, 2002
Strony: s. 1-6, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

189/304
Autorzy: Andrzej Chciałowski.
Tytuł: Uszkodzenia układu oddechowego pod wpływem broni chemicznej. Rozpoznawanie i postępowanie.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowej "Problemy użycia broni masowego rażenia. Ochrona i leczenie", Warszawa, 25 maja 2002 r .
Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, WIChiR, 2002
Strony: s. 1-5, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

190/304
Autorzy: Stanisław Zabielski, Witold Owczarek.
Tytuł: Zmiany skórne i ich leczenie po zastosowaniu bojowych środków trujących.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowej "Problemy użycia broni masowego rażenia. Ochrona i leczenie", Warszawa, 25 maja 2002 r .
Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, WIChiR, 2002
Strony: s. 1-7, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

191/304
Autorzy: Bogumił Filipek, Romuald Olszański.
Tytuł: Bojowe środki trujące w Morzu Bałtyckim - postepowanie w przypadku bezpośredniego kontaktu z BST.
Tytuł całości: W: V Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1
Adres wydawniczy: Gdynia, 2002
Strony: s. 253-257
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

192/304
Autorzy: W. Harmata, Bogumił Filipek, Romuald Olszański.
Tytuł: Prace Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w ostatnim dziesięcioleciu - mozliwość wykorzystania wyników badań w Marynarce Wojennej RP.
Tytuł całości: W: V Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1
Adres wydawniczy: Gdynia, 2002
Strony: s. 229-252, il., tab.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

193/304
Autorzy: J. Łaszczyńska, R. Olszański.
Tytuł: Problemy termiczne w katastrofie okrętu podwodnego.
Tytuł całości: W: V Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1
Adres wydawniczy: Gdynia, 2002
Strony: s. 137-140
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

194/304
Autorzy: J. Buczyński, R. Olszański, A. Buczyński.
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania stresu u kandyndatów do zawodu nurka.
Tytuł całości: W: V Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Część 1
Adres wydawniczy: Gdynia, 2002
Strony: s. 157-159, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

195/304
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Alergia na leki.
Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
Strony: s. 61-63, prezentacja slajdów
Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
ISBN: 83-87499-86-2
Seria: Akademia po Dyplomie
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

196/304
Autorzy: Andrzej Stankiewicz.
Tytuł: Alergia oka.
Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
Strony: s. 53-60, prezentacja slajdów
Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
ISBN: 83-87499-86-2
Seria: Akademia po Dyplomie
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

197/304
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Farmakoekonomika chorób alergicznych.
Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2004]
Strony: s. 66-68, prezentacja slajdów
Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
ISBN: 83-87499-86-2
Seria: Akademia po Dyplomie
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

198/304
Autorzy: E[dward] Stanowski, J[arosław] Bednarczyk.
Tytuł: Kliniczne i ekonomiczne aspekty nowych technik cięcia i koagulacji.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zbigniewa Grucy
Adres wydawniczy: Gdańsk : [b.w.], 2003
Strony: s. 45-46, tab.
ISBN: 83-87047-65-1
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

199/304
Autorzy: E[dward] Stanowski, T[omasz] Koziarski.
Tytuł: Laparoskopowe operacje przeciwrefluksowe - wyniki ankiety ogólnopolskiej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zbigniewa Grucy
Adres wydawniczy: Gdańsk : [b.w.], 2003
Strony: s. 136-137, tab.
ISBN: 83-87047-65-1
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

200/304
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Miejsce laparoskopii w chirurgii ogólnej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zbigniewa Grucy
Adres wydawniczy: Gdańsk : [b.w.], 2003
Strony: s. 95-96
ISBN: 83-87047-65-1
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

201/304
Autorzy: K[rzysztof] Paśnik, E[dward] Stanowski, M[arek] Najdecki, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Operacje restrykcyjne w leczeniu otyłości.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zbigniewa Grucy
Adres wydawniczy: Gdańsk : [b.w.], 2003
Strony: s. 129-130, il., tab.
ISBN: 83-87047-65-1
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

202/304
Autorzy: K[rzysztof] Paśnik, E[dward] Stanowski, M[arek] Najdecki, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Rys historyczny leczenia otyłości.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Zbigniewa Grucy
Adres wydawniczy: Gdańsk : [b.w.], 2003
Strony: s. 128
ISBN: 83-87047-65-1
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

203/304
Autorzy: Anna Taczalska, Romuald Olszański.
Tytuł: Choroba dekompresyjna u kobiet.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.], bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

204/304
Autorzy: Bartosz Morawiec, Maciej Konarski, C. Adamiec, Brunon Kierznikowicz.
Tytuł: Możliwości leczenia chorych w hipotermii na okrętach ratowniczych.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

205/304
Autorzy: Romuald Olszański.
Tytuł: Nurkowanie a choroba dekompresyjna.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

206/304
Autorzy: A. Król, Maciej Konarski.
Tytuł: Operacje refrakcyjne a kwalifikacja do nurkowania w myśl przepisów Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.], bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

207/304
Autorzy: Ryszard Kłos, Maciej Konarski.
Tytuł: Planowanie i systemy wspomagania prac podwodnych.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

208/304
Autorzy: Z. Kobas, W. Bednarski, Romuald Olszański, R. Bieniek.
Tytuł: Problemy oceny przystosowania zawodowego marynarzy.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.], bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

209/304
Autorzy: Kazimierz Dęga, Brunon Kierznikowicz, R[omuald] Olszański.
Tytuł: Problemy rytmiki dobowej podczas służby na morzu jako wykładnik zagrożenia sprawności psycho-fizycznej załóg.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.], bibliogr. 4 poz., streszcz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

210/304
Autorzy: A. Dębski, Bogumił Filipek.
Tytuł: Strach a wypadki podczas nurkowania.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

211/304
Autorzy: Eugeniusz Andrulewicz, Bogumił Filipek.
Tytuł: Warunki środowiskowe na obszarze zatopień bojowych środków trujących (BST) w Morzu Bałtyckim.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

212/304
Autorzy: Maciej Konarski, Ryszard Kłos, Bartosz Morawiec.
Tytuł: Zasady ogólne postępowania w przypadku zaistnienia wypadku nurkowego.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Morska : Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia, 09.04.2003 : Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2003
Strony: s. [nlb.], bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

213/304
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Antybiotykoterapia - jeden z podstawowych elementów leczenia chorych w intensywnej terapii.
Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
Adres wydawniczy: Kraków, 2003
Strony: s. 311-350, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

214/304
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Sepsa - występowanie, diagnostyka i leczenie.
Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
Adres wydawniczy: Kraków, 2003
Strony: s. 295-310, bibliogr 16 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

215/304
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne u chorych w stanach ciężkich.
Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
Adres wydawniczy: Kraków, 2003
Strony: s. 89-104, bibliogr. 49 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

216/304
Autorzy: Elżbieta Płocharska.
Tytuł: Zaburzenia metaboliczne i neuroendokrynologiczne w odpowiedzi na znieczulenie i uraz operacyjny.
Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
Adres wydawniczy: Kraków, 2003
Strony: s. 71-87, bibliogr. 45 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

217/304
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa.
Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
Strony: s. 42-47, prezentacja slajdów
Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
ISBN: 83-87499-86-2
Seria: Akademia po Dyplomie
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  218/304
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma oskrzelowa rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
  Strony: s. 32-35, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
  ISBN: 83-87499-86-2
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  219/304
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Epidemiologia chorób alergicznych.
  Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
  Strony: s. 2-4, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
  ISBN: 83-87499-86-2
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/304
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Immunoterapia swoista.
  Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2004]
  Strony: s. 18-21, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
  ISBN: 83-87499-86-2
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/304
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Odrębności diagnostyki i leczenia chorób alergicznych u dzieci.
  Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
  Strony: s. 22-31, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
  ISBN: 83-87499-86-2
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/304
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Rozpoznawanie chorób alergicznych.
  Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
  Strony: s. 5-7, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
  ISBN: 83-87499-86-2
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/304
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zasady leczenia w chorobach alergicznych.
  Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
  Strony: s. 14-17, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
  ISBN: 83-87499-86-2
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/304
  Autorzy: Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa chorób układu moczowo-płciowego.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 40-41, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/304
  Autorzy: Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa ogniskowych zmian w OUN : Spektroskopia w MR i wczesna diagnostyka udaru mózgu.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 60-62, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/304
  Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa schorzeń przysadki mózgowej i struktur okołosiodłowych.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 49-50, prezentacja slajdów.
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/304
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka.
  Tytuł: Możliwości wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce i obrazowaniu serca (kardio TK).
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 51-56, prezentacja slajdów
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowsk
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/304
  Autorzy: Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Reakcje niepożądane na środki cieniujące.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 63-64
  Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowski
  ISBN: 83-87499-92-7
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/304
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Jaka jesteś współczesna medycyno? Skąd się bierze popularność tzw. medycyny alternatywnej?
  Czasopismo: Plejady
  Szczegóły: 2004, nr 1(3), s. 65-68
  Konferencja: , Warszawa, 2004.02.14
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/304
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Nowe leki przeciwhistaminowe.
  Czasopismo: Plejady
  Szczegóły: 2004, nr 1(3), s. 69-71, bibliogr. 30 poz.
  Konferencja: , Łódź, 2004.02.21
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/304
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Farmakoekonomika chorób obturacyjnych dróg oddechowych w Polsce.
  Tytuł całości: W: Pneumonologia. Kurs przygotowujący do specjalizacji z chorób wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
  Strony: s. 134-139, prezentacja slajdów
  ISBN: 83-87499-95-1
  Seria: Akademia po Dyplomie
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/304
  Autorzy: Jolanta Korsak, Justyna Mazur.
  Tytuł: Zarządzanie przez jakość w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a bezpieczeństwo chorych - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: IX Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej : Bezpieczny Pacjent, Kraków, 19-20 maja 2005
  Adres wydawniczy: Kraków, 2005
  Strony: s. 49-52
  ISBN: 83-922370-0-5
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/304
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Plazmaferezy w leczeniu miastenii i zespołu miastenicznego.
  Tytuł całości: W: Miastenia : postępy w diagnostyce i leczeniu : materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej / pod red. Huberta Kwiecińskiego, Tadeusza M. Orłowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 2005
  Strony: s. 65-70, tab., bibliogr. 39 poz.
  Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Miastenia - postępy w diagnostyce i leczeniu, Kazimierz Dolny 03-04.06. 2005.
  ISBN: 83-7430-028-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/304
  Autorzy: Andrzej Dobrzeniecki, Elżbieta Sokół-Kobielska, Piotr Koziarski, Jarosław Bogdański.
  Tytuł: Wykorzystanie rurki krtaniowej w anestezji do zabiegów w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej i Leczenia Oparzeń.
  Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "Chirurgii jednego dnia" : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk 2-5.03.2005 / red. nauk. Ewa Karpel, Dariusz Maciejewski.
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Wydaw. alfa-medica press, 2005
  Strony: s. 160-162, bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 83-88778-77-3
  Typ publikacji: PPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/304
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sepsa - wyzwanie dla medycyny.
  Tytuł całości: W: Sympozjum Cukrzyca w chirurgii, III Świętokrzyskie Dni Chirurgii, Stopa cukrzycowa, zakażenia i wstrząs septyczny w chirurgii, Kielce, 1-2 kwietnia 2005 r. : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kielce, 2005
  Strony: s. 9-25, bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/304
  Autorzy: Romuald Olszański, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Potencjał Wojskowego Instytutu Medycznego w realizacji zadań badawczo - rozwojowych Sztabu Generalnego WP. Perspektywy współpracy z Marynarką Wojenną RP.
  Tytuł całości: W: IX Konferencja Morska "Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem", Gdynia, 30 maja 2006.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Zygmunt Kitowski, Wiesław Wilk, Jerzy Prychla, Marek Przyborski
  Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2006
  Strony: s. 224-228
  ISBN: 83-88698-65-6
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/304
  Autorzy: Romuald Olszański, B. Wiśniewska.
  Tytuł: Środowisko hiperbaryczne a narząd wzroku.
  Tytuł całości: W: IX Konferencja Morska "Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem", Gdynia, 30 maja 2006.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Zygmunt Kitowski, Wiesław Wilk, Jerzy Prychla, Marek Przyborski
  Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2006
  Strony: s. 229-236, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  ISBN: 83-88698-65-6
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/304
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma i choroby atopowe.
  Tytuł całości: W: Stany zapalne w chorobach wewnętrznych
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Akademia po Dyplomie, [b.r.]
  Strony: s. 41-47
  ISBN: 83-60135-15-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/304
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Badania inwazyjne w stanach zapalnych dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Stany zapalne w chorobach wewnętrznych
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Akademia po Dyplomie, [b.r.]
  Strony: s. 63-70
  ISBN: 83-60135-15-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/304
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Wykładniki zapalenia i uszkodzenia w chorobach układu krążenia.
  Tytuł całości: W: Stany zapalne w chorobach wewnętrznych
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Akademia po Dyplomie, [b.r.]
  Strony: , 4-10.
  ISBN: 83-60135-15-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/304
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Zakażenia układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Stany zapalne w chorobach wewnętrznych
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Akademia po Dyplomie, [b.r.]
  Strony: s. 71-80
  ISBN: 83-60135-15-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/304
  Autorzy: A. Dobrowolski, P. Komur, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Analiza widmowa potencjałów ruchowych.
  Tytuł całości: W: VI Krajowa Konferencja : Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów, Ustroń 17-20 października 2006
  Adres wydawniczy: [Ustroń] : Instytut Systemów Elektronicznych WAT, 2006
  Strony: s. 59- 60, bibliogr. 9 poz.
  Konferencja: Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ustroń, 2006.10.17
  ISBN: 83-89399-28-8
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/304
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Zbigniew Nowak.
  Tytuł: Doświadczenia własne w stosowaniu cinacalcetu u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc - wyniki wstępne 6 miesięcznego leczenia.
  Tytuł całości: W: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Toruń, 1-3 czerwca 2006 r.
  Adres wydawniczy: [Toruń, 2006]
  Strony: s. 1-4
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/304
  Autorzy: M. Bilski, M. K. Janiak.
  Tytuł: Skutki zdrowotne katastrofy w Czarnobylu.
  Tytuł całości: W: XXI Szkoła Jesienna, Czarnobyl - 20 lat później: skażenie środowiska i żywności, skutki zdrowotne. Energetyka jądrowa w Polsce: za i przeciw. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 9-13 października 2006 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Krzysztofa Pachockiego
  Adres wydawniczy: [Zakopane] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2006
  Strony: s. 205-212, bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 83-89379-66-X
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/304
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Zasady tworzenia algorytmów produkcji skladników krwi.
  Tytuł całości: W: Konferencja "Wprowadzenie międzynarodowego standardu znakowania krwi i jej składników ISBT 128:, Warszawa, 19.12.2007 r
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
  Strony: s. [10-12]
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/304
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Zasady tworzenia słownika produkcji składników krwi w standardzie ISBT 128.
  Tytuł całości: W: Konferencja "Wprowadzenie międzynarodowego standardu znakowania krwi i jej składników ISBT 128:, Warszawa, 19.12.2007 r
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
  Strony: s. [1-10]
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/304
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Antybiotykoterapia zakażeń układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Najnowsze trendy w leczeniu zakażeń układu oddechowego. -[b.m.]: BIOTON, 2007
  Strony: s. [1-4]
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/304
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Charakterystyka i zastosowanie kliniczne makrolidów.
  Tytuł całości: W: Najnowsze trendy w leczeniu zakażeń układu oddechowego. -[b.m.]: BIOTON, 2007
  Strony: s. [1-5]
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/304
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zakażenia ukladu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Najnowsze trendy w leczeniu zakażeń układu oddechowego. -[b.m.]: BIOTON, 2007
  Strony: s. [1-16]
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/304
  Autorzy: Jacek Doniec, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Standaryzacja postępowania przed- i śródoperacyjnego u kobiet zakwalifikowanych do histerektomii.
  Tytuł całości: W: Zaawansowane techniki operacyjne w ginekologii - hysteroktomia / pod red. Andrzeja Malinowskiego
  Adres wydawniczy: Łódź : Inst. Centrum Zdrowia Matki Polki, 2007
  Strony: s. 271-279, bibliogr. 14 poz.
  Konferencja: , Łodź, 2007.06.22
  ISBN: 978-83-9089068-6-1
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/304
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Ryzyko uszkodzenia gonad, towarzyszące operacji torbieli jajnika.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka i leczenie niepłodności: Szkolenie, Warszawa, 31 maja 2008
  Strony: s. 23-25
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/304
  Autorzy: Danuta Augustynowicz, Hanna Grodzka.
  Tytuł: Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
  Czasopismo: Forum Bibliotek Medycznych
  Szczegóły: 2008 : R. 1, nr 1, s. 480-483
  Uwagi: Konferencja ogólnopolska "Informacja naukowa bibliotek medycznych w Polsce". Łódź, 24-25 XI 2003 r.
  ISSN: 1899-5829
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/304
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Apolipoproteiny - rola w diagnostyce i monitorowaniu leczenia dyslipidemii.
  Tytuł całości: W: I Kongres Akademii po Dyplomie - Kardiologia, Warszawa, 30-31 maja 2008
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
  Strony: 110-115
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/304
  Autorzy: P. Florczuk vel Dąbek, M. Paśnik.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie ran oparzeniowych.
  Tytuł całości: W: IV Czwartek Chirurgiczny "Leczenie ran przewlekłych" Studenckie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Czwartki Chirurgiczne, 10 kwietnia 2008
  Strony: s. 27-31, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Opiekun Pracy: płk dr n. med. Wojciech Witkowski, Opiekun Koła: ppłk dr n. med. Piotr Trojanowski.
  ISBN: 978-83-60565-72-8
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/304
  Autorzy: Karolina Dżaman.
  Tytuł: Współczesne metody badania węchu i smaku.
  Tytuł równoległy: Modern methods of olfactory and gustatory examination.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2008 : T. 7, supl., s. 125-128, bibliogr. 5 poz., sum.
  Konferencja: , Skok k. Bełchatowa, 2008.10.16
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/304
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Anafilaksja - wstrząs anafilaktyczny.
  Tytuł całości: W: Różne oblicza alergii: Materiały szkoleniowe, Konferencje 2008, Białystok, 16.02.2008
  Adres wydawniczy: Białystok, 2008
  Strony: s. 25-27
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/304
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astma dorosłych - GINA 2006.
  Tytuł całości: W: Różne oblicza alergii: Materiały szkoleniowe, Konferencje 2008, Białystok, 16.02.2008
  Adres wydawniczy: Białystok, 2008
  Strony: s. 22-24
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/304
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Maciej Konarski.
  Tytuł: Konieczność dostosowania orzecznictwa lekarskiego o przydatności do nurkowania nurków MSWIA do wykonywanych zadań.
  Tytuł całości: W: Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. "Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych" : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 10-11 czerwca 2008 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Szkoły Aspirantów PSP, 2008
  Strony: s. 147-152
  ISBN: 83-89877-21-X
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/304
  Autorzy: Bogumił Filipek, Piotr Siermontowski, Romuald Olszański.
  Tytuł: Zagrożenia związane z kontaktem z bojowymi środkami trującymi podczas wykonywania prac podwodnych i ratowniczych.
  Tytuł całości: W: Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. "Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych" : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 10-11 czerwca 2008 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Szkoły Aspirantów PSP, 2008
  Strony: s. 104-111, [7] il., bibliogr. [12] poz., streszcz.
  ISBN: 83-89877-21-X
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/304
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Osiągnięcia naukowo-badawcze i kliniczne Wojskowej Służby Zdrowia WP w dziedzinie leczenia ran w warunkach polowego zabezpieczenia medycznego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów opatrunkowych.
  Tytuł równoległy: Scientific and investigational achievements of Military Health Service of Polish Army in wounds management medical support at the battlefield conditions with modern dressing materials application.
  Tytuł całości: W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny "Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych", Celestynów 6-8 maja 2009 r.
  Adres wydawniczy: Celestynów, 2009
  Strony: s. 21-35, il., bibliogr.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/304
  Autorzy: Maciej Koselak.
  Tytuł: Podologia - rozwojowy kierunek kosmetologiczny z przyszłością.
  Tytuł całości: W: Kosmetolog zawód XXI wieku : Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów 10 czerwca 2008 / Red. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
  Adres wydawniczy: Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2009
  Strony: s. 33-35
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/304
  Autorzy: M. Śmietański, A. Chrościcki, S. Dąbrowicki, J. Fridiger, A. Matyja, M. Michalik, K. Mitura, R. Solecki, Piotr Trojanowski, T. Wróblewski.
  Tytuł: Groin hernia treatment. European Hernia Society Guidelines and comments by the Polish Working Group for the guidelines' implementation.
  Czasopismo: Videosurgery Miniinv.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, Supl. 1, s. S13-S15, tab., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: 5th Scientific Conference "Advanced laparoscopic procedures" , Rzucewo, 7-9 May 2009 Expert panel and recommendations. Supplement to the Jubilee of the 120th anniversary of the Association of Polish Surgeons at the 64th Congress of the Association of Polish Surgeons, Wrocław, 16-19 September 2009.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/304
  Autorzy: M. Śmietański, A. Chrościcki, S. Dąbrowicki, J. Fridiger, A. Matyja, M. Michalik, K. Mitura, R. Solecki, Piotr Trojanowski, T. Wróblewski.
  Tytuł: Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji. Część 1. Leczenie przepuklin pachwiny u dorosłych. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego. Cz. 2. Komentarz i rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji.
  Czasopismo: Videosurgery Miniinv.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, Supl. 1, s. S40-S52
  Uwagi: 5th Scientific Conference "Advanced laparoscopic procedures" , Rzucewo, 7-9 May 2009 Expert panel and recommendations. Supplement to the Jubilee of the 120th anniversary of the Association of Polish Surgeons at the 64th Congress of the Association of Polish Surgeons, Wrocław, 16-19 September 2009.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/304
  Autorzy: M. Wyleżoł, Krzysztof Paśnik, S. Dąbrowicki, S. Głuszek, M. Michalik, J. Strzelczyk, Zbigniew Wierzbicki, Andrzej Kwiatkowski, Edward Stanowski.
  Tytuł: Polish recommendations for bariatric surgery / Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej.
  Czasopismo: Videosurgery Miniinv.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, Supl. 1, s. S5-S8, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: 5th Scientific Conference "Advanced laparoscopic procedures" , Rzucewo, 7-9 May 2009 Expert panel and recommendations. Supplement to the Jubilee of the 120th anniversary of the Association of Polish Surgeons at the 64th Congress of the Association of Polish Surgeons, Wrocław, 16-19 September 2009. - Tekst równolegle w jęz. polskim: Tamże s. S31-S34.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/304
  Autorzy: A. P. Dobrowolski, M. Wierzbowski, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Diagnozowanie schorzeń nerwowo-mięśniowych za pomocą sieci neuronowych w oparciu o skalogramy potencjałów czynnościowych.
  Tytuł całości: W: VII Krajowa Konferencja: Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów, Ustroń, 19-23 października 2009 r.
  Adres wydawniczy: Ustroń, 2009
  Strony: s. 64-69, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/304
  Autorzy: E.F.J. Ring, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B. Więcek.
  Tytuł: New standard for fever screening with infrared thermography / Nowy standard w badaniach przesiewowych stanów zapalnych przy użyciu termowizji.
  Tytuł całości: W: VIII Konferencja Krajowa "Termografia i Termometria w podczerwieni", Ustroń-Jaszowiec, 22-24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka
  Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, [2009]
  Strony: s. 33-34
  Uwagi: [referat na zaproszenie]
  ISBN: 978-83-7283-332-7
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/304
  Autorzy: A. Woźniak, Jarosław Kosek, J. Mierzejewski.
  Tytuł: Biofilm jako wielokomórkowy organizm tworzony przez bakterie. Spojrzenie mikrobiologa i lekarza.
  Tytuł równoległy: Biofilm as multicenter organism created by bacteria. Microbiologist and doctor's perspective.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ; Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny: Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych, Łódź, 21-23 września 2010 r
  Adres wydawniczy: Łódź, 2010
  Strony: s. 82-91, il., bibliogr. 38 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/304
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Rozwój technologii leczenia ran.
  Tytuł równoległy: Development within wounds management technologies.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ; Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny: Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych, Łódź, 21-23 września 2010 r.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2010
  Strony: s. 364-369, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/304
  Autorzy: M. Kucharska, A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, E. Witczak, M. H. Struszczyk, A. Gulbas-Diaz, W. Sujka, W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: TROMBOGUARDŽ - nowoczesny opatrunek pierwszej pomocy.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ; Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny: Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych, Łódź, 21-23 września 2010 r.
  Adres wydawniczy: Łódź : [b.w.], 2010
  Strony: s. 355-363, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/304
  Autorzy: Michał Janik, Piotr Janik.
  Tytuł: Szczeliny odbytu.
  Tytuł całości: W: Choroby kanału odbytu : Czwartki Chirurgiczne : studenckie konferencje naukowo-szkoleniowe : XV Czwartek Chirurgiczny, 8 grudnia 2011
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Oficyna Wydaw. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011
  Strony: s. 29-37, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  ISBN: 978-83-76371788
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/304
  Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Histeroskopia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozrodu.
  Tytuł całości: W: II Sympozjum Niepłodności - klinika i praktyka, Łódź, 25-26 listopada 2011 r. : Program i streszczenia / red. J. Radwan, W. Hanke
  Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Grupa Medica s.c., 2011
  Strony: s. 54-56
  ISBN: 978-83-925769-3-8
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  272/304
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Doświadczenia Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego CSK MON WIM w leczeniu weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa - Stres potraumatyczny - problem każdego z nas "Jak chronić zdrowie psychiczne żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych oraz ich rodzin", 01.12.2011, Warszawa
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2011
  Strony: s. 1-2
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  273/304
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Profilaktyka i leczenie nudności jako element zwalczania małej chorobowości w chirurgii jednego dnia.
  Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia 2011 / red. nauk. Dariusz Maciejewski
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Wydaw. alfa-medica press, 2011
  Strony: s. 38-46, tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: [Na podst. wykładów IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia", Szczyrk, 2-5 marca 2011r.]
  ISBN: 978-83-7522--71-1
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/304
  Autorzy: Stanisław Ilnicki, Monika Filarowska, Ewa Młożniak, Maciej Zbyszewski, Radosław Tworus, J. Patoka.
  Tytuł: Problemy adaptacyjne rodzin żołnierzy poszkodowanych i poległych w misjach wojskowych,
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa nt. "Rodzina- Mundur- Służba" / red. nauk. Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc, Remigiusz Wiśniewski, Płock 16.11.2011 r
  Adres wydawniczy: Płock : Oficyna Wydaw. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku - Wydaw. Nauk. NOVUM, 2012
  Strony: s. 9-25, il., bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 978-83-62709-39-7
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/304
  Autorzy: J. Patoka, Krzysztof Gradys, Stanisław Ilnicki, Monika Filarowska, Maciej Zbyszewski.
  Tytuł: Wsparcie i pomoc udzielana rodzinom poległych żołnierzy oraz poszkodowanym w misjach poza granicami państwa. Wybrane działania prowadzone w wojskach lądowych.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa nt. "Rodzina- Mundur- Służba" / red. nauk. Zbigniew Kepa, Andrzej Szerauc, Remigiusz Wiśniewski, Płock 16.11.2011 r
  Adres wydawniczy: Płock : Oficyna Wydaw. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku - Wydaw. Nauk. NOVUM sp z o.o., 2012.
  Strony: s. 107-119, bibliogr. 7 poz., streszcz.
  ISBN: 978-83-62709-39-7
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/304
  Autorzy: Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Obecne systemy szkolenia federacji nurkowych a zagrożenie wypadkami nurkowymi.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia WOPR "Problemy bezpieczeństwa w wodzie i ratowania tonących - teoria praktyce" / pod red. W. Wiesnera, A. Kwaśnej, J. Burskiego, Kraków 12 maja 2012
  Adres wydawniczy: Kraków : [b.w.], [2012]
  Strony: s. 54-56
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/304
  Autorzy: Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Śmiertelne wypadki nurkowe w aspekcie medycyny sądowqej.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia WOPR "Problemy bezpieczeństwa w wodzie i ratowania tonących - teoria praktyce" / pod red. W. Wiesnera, A. Kwaśnej, J. Burskiego, Kraków 12 maja 2012
  Adres wydawniczy: Kraków : [b.w.], [2012]
  Strony: s. 57-60, streszcz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/304
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, E. F. J. Ring, Agnieszka Rustecka, R. Vardasca, Piotr Murawski.
  Tytuł: Zastosowanie metody termowizyjnej do nieinwazyjnego pomiaru temperatury ciała w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.
  Tytuł całości: W: XXII Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Sandomierz, 9-12 września 2012 .
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2012
  Strony: s. 117-118
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  279/304
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Problemy dermatologiczne w tropiku.
  Tytuł całości: W: I Krajowy Kongres Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r.
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2013]
  Strony: s. 1-11
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/304
  Autorzy: Marcin Możański.
  Tytuł: Znieczulenie chorego do operacji bariatrycznej - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: Jachranka 2013. Zeszyty naukowe [XXIII Konferencji "Anestezjologia i intensywna terapia II dekady", Jachranka 15-17 maja 2013]
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. 291-299, bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 978-83-932935-8-2
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/304
  Autorzy: T. Markiewicz, M. Muszyński, Robert Koktysz.
  Tytuł: Segmentacja i klasyfikacja złożonych struktur w obrazach preparatów histologicznych wczesnych łożysk w poronieniu samoistnym.
  Tytuł całości: W: Materiały konferencyjne: XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Politechnika Gdańska, 2013
  Strony: s. 1-7, bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Konferencja: Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Biomedycznej; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej; Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Gdańsk, 2013.10.10
  ISBN: 978-83-60779-22-4
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/304
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Leki blokady nerwowo-mięśniowej w chirurgii jednego dnia.
  Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w chirurgii jednego dnia: X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk 06-09.03. 2013 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk. Dariusz Maciejewski
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo alfa-medica press, 2013
  Strony: s. 136-145, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Konferencja: Stowarzyszenie PRO VITA, Szczyrk, 2013.03.06
  ISBN: 978-83-7522-101-5
  Typ publikacji: PPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/304
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber, Agnieszka Rustecka, K. Bilska, B. Nurowska-Wrzosek, Ł. Gadomska vel Betka, Z. Gaciong.
  Tytuł: Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych.
  Tytuł równoległy: Application of thermal imaging in monitoring in the treatment of selected vascular diseases.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Mikołajki, 16-19 czerwca 2013
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2013
  Strony: s. 114-116
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/304
  Autorzy: Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Krwotoki śród- i pooperacyjne.
  Tytuł całości: W: Jachranka 2014. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii / pod red. Małgorzaty Malec - Milewskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: s. 15-21, bibliogr. 10 poz.
  Konferencja: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP; Fundacja na Rzecz Znieczulenia, Jachranka, 2014.05.07
  ISBN: 978-83-932935-1-3
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/304
  Autorzy: Bolesław Kalicki, A. Krawczyk, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Iwaniszczuk, Piotr Murawski, Józef Mróz, Janusz Żuber.
  Tytuł: Efekty termiczne stosowania magnetostymulacji i magnetoterapii w obrazowaniu termograficznym - wyniki projektu TELMED NET II.
  Tytuł równoległy: The thermal effect of magnetic stimulation and magnetotherapy in thermographic imaging - TelMed Net II project results.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 106-108, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  286/304
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Józef Mróz, A. Krawczyk, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Iwaniszczuk, Janusz Żuber, Piotr Murawski.
  Tytuł: Odległe efekty leczenia rehabilitacyjnego z zastosowaniem pola elektromagnetycznego wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I w badaniu termowizyjnym - wyniki projektu TELMEDNET II.
  Tytuł równoległy: Distant effects of rehabilitation treatment in selected disease with the use of electromagnetic field - TelMed Net II project results.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 109-110, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  287/304
  Autorzy: Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: Wskaźnikowa analiza ilościowa termogramów medycznych - pierwsze wyniki projektu "TELMEDNET II".
  Tytuł równoległy: Index quantitative analysis of medical thermogram - initial results of "TeleMedNet II" project.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 149-150, il.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  Uwagi: Praca wykonana w ramach realizacji zadań projektu nr POIG.02.03.00-14-005/13 "TleMedNet II - rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Unii Europejskiej.
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  288/304
  Autorzy: E. Korzeniewska, Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, R. Pawlak.
  Tytuł: Detekcja defektów cienkich struktur elektroprzewodzących z wykorzystaniem termografii.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 157-158, il., bibliogr. 6 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/304
  Autorzy: A. Jakubas, E. Łada-Tondyra, M. Margol, M. Nowak, Agnieszka Lipińska-Opałka.
  Tytuł: Koncepcja tekstronicznego systemu do pomiarów funkcji życiowych małych dzieci.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 137-138, bibliogr. 8 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/304
  Autorzy: Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, Andrzej Kowalski, Bolesław Kalicki, Józef Mróz, Agnieszka Iwaniszczuk.
  Tytuł: Nowe podejście do projektowania urządzeń używanych w terapii polem elektromagnetycznym - wyniki projektu TeleMedNet II.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 217-218, il., bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/304
  Autorzy: E. Łada-Tondyra, Andrzej Krawczyk, A. Maskowski.
  Tytuł: Pole elektromagnetyczne aplikatorów szpulowych - weryfikacja modelu.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 179-181, il., bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/304
  Autorzy: Andrzej Krawczyk, Piotr Murawski.
  Tytuł: Równania Maxwella - 150 lat cywilizacji elektromagnetyzmu.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 165-166, il., bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/304
  Autorzy: Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, Andrzej Kowalski, Bolesław Kalicki, Agnieszka Lipińska-Opałka.
  Tytuł: Wpływ kąta obserwacji i geometrii obiektu na wiarygodność pomiarów termograficznych - wyniki projektu TeleMedNet II.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 215-216, il., tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/304
  Autorzy: A. Duraj, E. Korzeniewska, Andrzej Krawczyk.
  Tytuł: Zastosowanie algorytmów klasyfikacji danych do identyfikacji zmian rezystancji.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wieliczka, 28.06-01.07.2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2015
  Strony: s. 93-94, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wieliczka, 2015.06.28
  Uwagi: Sympozjum zorganizowano przy finansowej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/304
  Autorzy: T. R. Sosnowski, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Characteristics and deposition of aerosol drugs delivered to the nose.
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 22nd Polish Conferences of Chemical and Process Engineering / Materiały Konferencyjne 22. Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej , 5-9 Septemeber 2016, Spała, Poland
  Adres wydawniczy: [Łódź] : Wydawnictwo EXALL, 2016
  Strony: s. 1270-1272, bibliogr. [5] poz., sum.
  Konferencja: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Spała, 2016.09.05
  ISBN: 978-83-61997-75-7
  Typ publikacji: PPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/304
  Autorzy: E. Łada-Tondyra, A. Krawczyk, Piotr Murawski, A. Miaskowski.
  Tytuł: Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem.
  Tytuł równoległy: Analysis of eddy current density in a model with implant.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 166-168, il., bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/304
  Autorzy: A. Duraj, E. Korzeniewska, A. Krawczyk.
  Tytuł: Analysis of thermographic image of resistance using grouping algorithm.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE / 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 97-88, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/304
  Autorzy: A. Krawczyk.
  Tytuł: Charles Proteus Steinmetz - a genius from Wroclaw.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 147-148, il.
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  299/304
  Autorzy: A. Krawczyk.
  Tytuł: Electromagnetic hypersensitivity - facts and myths.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 149-150, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/304
  Autorzy: E. Korzeniewska, Piotr Murawski, A. Krawczyk.
  Tytuł: Ocena udziału warstwy ochronnej w odprowadzaniu ciepła z cienkich warstw przewodzących z wykorzystaniem termografii.
  Tytuł równoległy: Estimation of the role of the protective layer in the heat dissipation from the thin conductive layers via thermography.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 140-141, il., bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/304
  Autorzy: Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, Andrzej Kowalski, E. Korzeniewska, E. Łada-Tondyra.
  Tytuł: The physical and computer modelling of novel devices proposed in magnetotherapy.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 192-194, il., bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  302/304
  Autorzy: Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, Andrzej Kowalski, Józef Mróz, E. Łada-Tondyra.
  Tytuł: The therapist recommendations or time constant in physiotheraphy.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 195-196, il., bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/304
  Autorzy: A. Piekarska, E. Korzeniewska, A. Krawczyk.
  Tytuł: Wykorzystanie elektroporatorów w przemyśle spożywczym.
  Tytuł równoległy: The use of electroporators in the food industry.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'16 : XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wrocław, 26-29 June 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016
  Strony: s. 235-236
  Konferencja: Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering; Ss. Cyril & Methodius University of Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies; University of Maribor, Faculty of Energy Technology; Polish Society of Applied Electromagnetics; Wojskowy Instytut Medyczny; Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Wrocław, 2016.06.26
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/304
  Autorzy: Henryk Skarżyński, Karina Jahnz-Różyk, Paweł Krzesiński, Marek Rękas.
  Tytuł: Raport : Kongres "Zdrowie Polaków" 2019.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod redakcją: Henryka Skarżyńskiego; [współautorzy: Karina Jahnz-Różyk, Paweł Krzesiński, Marek Rękas at. all.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2020
  Strony: 307, [3] nlb. s. , zdj. , 30 cm
  Uwagi: Transmisja on-line
  Konferencja: Fundacja po pierwsze zdrowie, Światowe Centrum Słuchu, PAN Komiten Nauk Klinicznych, Rada Główna Instytutów Badawczych, Instytut Narządów Zmysłu, Warszawa, 2020.10.26
  ISBN: 83-89087-52-9
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM