WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4632Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/4632
Autorzy: H. Chlebus, S. Filipecki, A[leksander] Michajlik, W. Wysznacka.
Tytuł: Pyelonephritis w świetle badań czynnościowych nerek.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XVIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Szczecin 1955
Adres wydawniczy: Szczecin, 1955
Strony: s. 71-72
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/4632
Autorzy: W. Wysznacka, A[leksander] Michajlik, S. Filipecki.
Tytuł: Spostrzeżenia nad diurezą wodną w przewlekłej niewydolności krążenia.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Tow. Internistów Polskich. Streszczenia referatów, Poznań 1957
Adres wydawniczy: Poznań, 1957
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/4632
Autorzy: A[leksander] Michajlik, W. Wysznacka.
Tytuł: Zachowanie się przepływu nerkowego osocza i przesączania kłębkowego w chorobie nadciśnieniowej, leczonej snem przedłużonym.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XVIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Szczecin 1955
Adres wydawniczy: Szczecin, 1955
Strony: s. 79
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski.
Tytuł: Doświadczalny wstrząs żółciopochodny i jego zwalczanie.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XLI Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Gdańsku
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1962
Strony: s. 27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/4632
Autorzy: M[ieczysław] Kędra, S[ylwester] Czaplicki, A[ndrzej] Dyduszyński, M. Markiewicz.
Tytuł: Szybkość fali tętna tętnicy głównej w miażdżycy.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Gdańsk, 1962
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1962
Strony: s. 43-44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/4632
Autorzy: Wanda Barańska, Jan Gietka.
Tytuł: Wpływ butazolidyny na obraz morfologiczny i wbudowywanie się 131J w tarczycy szczurów.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy Zjazd Morfologów Polskich, Gdańsk, 20-23.IX.1964 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1964
Strony: s. 9
Uwagi: *
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/4632
Autorzy: Z[dzisław] Dobrzański, W[iesław] Forgalski, J[anusz] Przedlacki, Z[bigniew] Toth.
Tytuł: Nowotwory pęcherzyka żółciowego, ich przerzuty do wątroby w świetle badań radioizotopowych.
Tytuł całości: W: 23 Zjazd Radiologów Polskich, Poznań 14-16.04.1966 r
Adres wydawniczy: [Poznań, 1966]
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/4632
Autorzy: Z[bigniew] Toth, Z[dzisław] Dobrzański, W[iesław] Forgalski.
Tytuł: Wartość diagnostyczna scyntygrafii wątroby w zestawieniu z badaniami anatomopatologicznymi i fantomowymi.
Tytuł całości: W: 23 Zjazd Radiologów Polskich, Poznań 14-16.04.1966 r
Adres wydawniczy: [Poznań, 1966]
Strony: s. 163
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/4632
Autorzy: M[ichał] Król, W[anda] Aleksandrow, J[anusz] Przedlacki.
Tytuł: Zmiany morfologiczne i czynnościowe występujące w urografii w grupie chorych z nadciśnieniem : analiza 87 przypadków.
Tytuł całości: W: 23 Zjazd Radiologów Polskich, Poznań 14-16.04.1966 r
Adres wydawniczy: [Poznań, 1966]
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, M. Banyś, T. Piecuch.
Tytuł: Postępowanie w postrzałach klatki piersiowej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLII Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław 23-25 września 1964 roku. T. 1 / przewodn. Wiktor Bross.
Adres wydawniczy: Wrocław : Towarzystwó Chirurgów Polskich, 1966
Strony: s. 293
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, T. Piecuch.
Tytuł: Rola przewlekłego zapalenia w powstawaniu raka.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLII Zjazdu Chirurgów Polskich, Wrocław 23-25 września 1964 roku. T. 1 / przewodn. Wiktor Bross.
Adres wydawniczy: Wrocław : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1966
Strony: s. 106
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/4632
Autorzy: S. Biernat, A. Szadowska, E[dward] Waniewski, A. Knopik, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Badania histochemiczne i histologiczne w doświadczalnym nakłuciu wątroby i nerki szczura.
Tytuł całości: W: Streszczenia prac IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemii i Cytochemii, Łódź 1966
Adres wydawniczy: [Łódź, 1966]
Strony: s. 16-17
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/4632
Autorzy: M. Banyś, H. Kuś, T[adeusz] Orłowski, Cz. Różycki.
Tytuł: Alloplastyka olbrzymich przepuklin brzusznych.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Chirurgów Polskich, Łódź 22-24 września 1966 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Łódź, 1966]
Strony: s. 10-11
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/4632
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki.
Tytuł: Badania nad wczesną diagnostyką choroby wieńcowej.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXIV Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 8-9 grudnia 1967
Adres wydawniczy: [Kraków, 1967]
Strony: s. 11-12
Uwagi: (Numery streszczeń według numeracji programu)
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/4632
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W[anda] Aleksandrow.
Tytuł: Długotrwały ciągły zapis elektrokardiogramu w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXIV Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 8-9 grudnia 1967
Adres wydawniczy: [Kraków, 1967]
Strony: s. 7
Uwagi: (Numery streszczeń według numeracji programu)
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/4632
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki.
Tytuł: Kontrola radioelektrokardiograficzna usprawniania ruchowego chorych po zawale serca.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXIV Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 8-9 grudnia 1967
Adres wydawniczy: [Kraków, 1967]
Strony: s. 11
Uwagi: (Numery streszczeń według numeracji programu)
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/4632
Autorzy: H[anna] Barańska-Pawłowska, W[iesław] Forgalski.
Tytuł: Ocena czynności miąższu watroby za pomocą czerwieni bengalskiej znakowanej 131J, w chorobie wrzodowej.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Radiologów Polskich - Komitet Organizacyjny : Streszczenie referatów zjazdowych
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1968
Strony: s. 111-112
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/4632
Autorzy: Leszek Hahn, Eugeniusz Dziuk, Ryszard Ostaszewski.
Tytuł: Pomiar przepływu krwi przez mięśnie kończyn dolnych za pomocą 133Xe.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin 15-18.09.1969 : streszczenia referatów i komunikatów
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1969
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

19/4632
Autorzy: Leszek Hahn, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Model mięśnia piszczelowego do badań przepływu włośniczkowego.
Tytuł całości: W: Materiały II Ogólmopolskiego Sympozjum Biofizyki, Kazimierz n/Wisłą, 18-20.03.1970 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [b.m., 1970]
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/4632
Autorzy: Zbigniew Dumański, B. Kozłowski.
Tytuł: Zmiany patomorfologiczne regionalnych węzłów chłonnych u królików po homotransplantacji skóry.
Tytuł całości: W: Pamiętnik V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomii Patologicznej, Katowice, 1970
Adres wydawniczy: [Katowice, 1970]
Strony: s. 325-326
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/4632
Autorzy: J. Bocian, Zbigniew Dumański, Edward Waniewski.
Tytuł: Zmiany patomorfologiczne i elektrokardiograficzne w mięśniach sercowych gołębi i szczurów po zastosowaniu acetylodigitoksyny i niektórych amin katecholowych w doświadczalnym niedoborze magnezu.
Tytuł całości: W: Pamiętnik V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomii Patologicznej, Katowice, 1970
Adres wydawniczy: [Katowice, 1970]
Strony: s. 219-220
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/4632
Autorzy: Jerzy Węgiel, Mirosław Kałczak, M. Michalska-Kaszczyńska, W. Sieiński, Edward Waniewski.
Tytuł: Zmiany w jądrach podzwzgórza i narządach wewnętrznego wydzielania u szczurów po ograniczeniu ich ruchomości.
Tytuł całości: W: Pamiętnik V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomii Patologicznej, Katowice, 1970
Adres wydawniczy: [Katowice, 1970]
Strony: s. 351-352
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/4632
Autorzy: S. Biernat, Krzysztof Chomiczewski, Z[bigniew] Dumański, A. Knopik, S. Rosiek, Andrzej Stankiewicz, S. Szram, E. Spychalski, B. Tazbir-Przybylska, R. Ziętara.
Tytuł: Zmiany w narządach królików w doświadczalnych niedoborach potasu i magnezu.
Tytuł całości: W: Pamiętnik V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomii Patologicznej, Katowice, 1970
Adres wydawniczy: [Katowice, 1970]
Strony: s. 364-365
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/4632
Autorzy: Z. Ochabska, Zygmunt Kaliciński, Danuta Jeżewska.
Tytuł: Wodogłowie wrodzone wewnętrzne skojarzone z tetralogią Fallota u noworodka leczone chirurgicznie przy pomocy zastawki Pudenza.
Tytuł całości: W: Pamiętnik II Konferencji Naukowej Sekcji Medycyny Perinatalnej P.T.G. Choroby układu nerwowego płodu i noworodka, Poznań, 3.04.1971
Adres wydawniczy: Poznań, 1971
Strony: s. 103-105, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/4632
Autorzy: E. Baranowska, Eugeniusz Dziuk, Maria Kaszczyńska, Witold Kurnatowski, W. Noszczyk, Jerzy Węgiel.
Tytuł: Czas krążenia u psów oznaczany metodą izotopową.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 15-16.09.1969: Streszczenia referatów i komunikatów
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1969
Strony: s. 42
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/4632
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Czesław Czarnecki.
Tytuł: Oznaczanie czasu krążenia krwi metodą izotopową między poszczególnymi punktami krwionośnymi.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Zabrze, 10-12.05.1972 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Zabrze, 1972]
Strony: s. 242
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

27/4632
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, E. Bocian, A. Merta.
Tytuł: Przypadek napromienienia skóry skóry rąk u człowieka wiązką protonów.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Zabrze, 10-12.05.1972 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Zabrze, 1972]
Strony: s. 248
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

28/4632
Autorzy: Tadeusz Mika.
Tytuł: Nowy test kliniczny do oceny doszczętności odnerwienia współczulnego.
Tytuł równoległy: łczulnego.
Tytuł całości: W: Materiały II Krajowego Sympozjum Biocybernetyki, Biomatematyki i Biotechniki
Adres wydawniczy: Warszawa, 1972
Strony: s. 187
Typ publikacji: PSZ

29/4632
Autorzy: Tadeusz Mika, A. Bossowski.
Tytuł: Wykorzystanie zmiany kąta fazowego na impadancji skóry jako wskaźnika czynności wydzielniczej gruczołów potowych.
Tytuł całości: W: Materiały II Krajowego Sympozjum Biocybernetyki, Biomatematyki i Biotechniki
Adres wydawniczy: Warszawa, 1972
Strony: s. 195
Typ publikacji: PSZ

30/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek.
Tytuł: Diagnostyka ogólna mnogich obrażeń ciała.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. T. 1 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1974
Strony: s. 8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/4632
Autorzy: W. Zagórski, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz.
Tytuł: Ocena przydatności niektórych środków farmakologicznych w zapobieganiu doświadczalnym zrostom otrzewnowym u szczurów.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. T. 1 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1974
Strony: s. 30
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, J. Władziński.
Tytuł: Ocena sfinkterotomii w świetle odległych wyników w materiale II Kliniki Chirurgicznej WAM.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. T. 1 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1974
Strony: s. 143
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, R[yszard] Ostaszewski, B[ronisław] Stawarz, S[tanisław] Śpiewankiewicz.
Tytuł: Skojarzone obrażenia tułowia.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. T. 1 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz].
Adres wydawniczy: Lublin : Polskie Towarzystwo Chirurgów, 1974
Strony: s. 153
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, R[yszard] Ostaszewski.
Tytuł: Wartość farmakologicznej blokady wegetatywnej dla leczenia mnogich obrażeń ciała.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, 14-16 września 1972 r. T. 1 / [red. nauk. Mieczysław Jesipowicz].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Chirurgów Polskich, 1974
Strony: s. 154
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/4632
Autorzy: Bronisław Stawarz, Franciszek Smolarek, Wojciech Klepko, Henryk Płachta, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Doświadczalne i kliniczne zastosowanie kleju syntetycznego w obrażeniach narządów jamy brzusznej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, Lublin 14 - 16 września 1972 / red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Adres wydawniczy: Lublin, 1974
Strony: s. 49
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

36/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Franciszek Smolarek, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Doświadczalne i kliniczne zastosowanie kleju syntetycznego w obrażeniach płuc.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, Lublin 14 - 16 września 1972 / red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Adres wydawniczy: Lublin, 1974
Strony: s. 50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

37/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Edward Waniewski, Wojciech Klepko, Bronisław Stawarz, Henryk Płachta, Witold Kurnatowski, Jerzy Mastalerski, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Kliniczne i doświadczalne zastosowanie kleju chirurgicznego w obrażeniach tętnic.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, Lublin 14 - 16 września 1972 / red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Adres wydawniczy: Lublin, 1974
Strony: s. 48
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

38/4632
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Możliwości usuwania skażeń wewnętrznych 137Cs za pomocą dializy otrzewnej.
Czasopismo: Post. Techn. Jądrowej
Szczegóły: 1971 : 15, 2, 90
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Poznań 22-24.04.1971
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

39/4632
Autorzy: C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Popromienne uszkodzenia dłoni u osób obsługujących defektoskopy przemysłowe.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Łódź, 26-28.04.1973 : materiały
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 82
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Jerzy Korona, Janusz Kobielski, Bronisław Stawarz.
Tytuł: Badanie wpływu dekstranu, leków ganglioplegicznych oraz blokujących zakończenia alfa na doświadczalny wstrząs krwotoczny.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów Uroczystej Sesji Naukowej Obchodów XV-lecia WAM, Łódź, 23-06.1973
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 119
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

41/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Wojciech Klepko.
Tytuł: Chirurgia obwodowego krążenia w obrażeniach wielonarządowych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów Uroczystej Sesji Naukowej Obchodów XV-lecia WAM, Łódź, 23-06.1973
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 16
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

42/4632
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Franciszek Smolarek, Edward Waniewski, Wojciech Klepko, Bronisław Stawarz, Henryk Płachta, Mirosław Kałczak, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Ocena angiograficzna w doświadczalnym zaopatrywaniu klejem tkankowym uszkodzeń tętnic.
Tytuł całości: W: Streszczenia Referatów Uroczystej Sesji Naukowej Obchodów XV-lecia WAM, Łódź, 23-06.1973
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 109
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

43/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Zastosowanie farmakologicznej blokady wegetatywnej w leczeniu obrażeń wielonarządowych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów Uroczystej Sesji Naukowej Obchodów XV-lecia WAM, Łódź, 23-06.1973
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 15
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

44/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Henryk Płachta, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Zastosowanie kleju syntetycznego i błon kolagenowych do zaopatrywania obrażeń wielonarządowych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów Uroczystej Sesji Naukowej Obchodów XV-lecia WAM, Łódź, 23-06.1973
Adres wydawniczy: [Łódź, 1973]
Strony: s. 107
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

45/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Franciszek Smolarek, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Doświadczalne i kliniczne zastosowanie kleju syntetycznego w obrażeniach płuc.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVI Zjazdu Chirurgów Polskich, Lublin 14 - 16 września 1972 / red. nauk. Mieczysław Jesipowicz
Adres wydawniczy: Lublin, 1974
Strony: s. 50
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/4632
Autorzy: W[ładysław] Zagórski, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki w oparciu o materiał własny.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 229-231
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/4632
Autorzy: E[dward] Stanowski.
Tytuł: Zachowanie się układu krzepnięcia krwi u operowanych z powodu wola.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 1975
Strony: s. 185-186
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/4632
Autorzy: S. Barcikowski, T[adeusz] Orłowski, L. Cieciura, H. Bartel.
Tytuł: Badania ultrastruktury płuc w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 66-67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Dancewicz.
Tytuł: Balistyka ran postrzałowych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 76-77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/4632
Autorzy: S. Barcikowski, T[adeusz] Orłowski, T. Lambrecht, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Leczenie zaburzeń hemodynamicznych zachodzących w krążeniu płucnym podczas doświadczalnego wstrząsu krwotocznego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 72-73
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/4632
Autorzy: S. Barcikowski, T[adeusz] Orłowski, M. Kulig, S. Szram, M. Januszewski.
Tytuł: Ocena mikroskopowa i ilościowa zmian zachodzących w płucach w przebiegu doświadczalnego wstrząsu krwotocznego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 68-69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/4632
Autorzy: S. Biernat, A. Kulig, R. Lepert, T[adeusz] Orłowski.
Tytuł: Ocena wartości metody rozcieńczeniowej krwi w oparciu o zmiany patomorfologiczne i histochemiczne miąższu wątroby.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 175-176
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/4632
Autorzy: R. Lepert, T[adeusz] Orłowski, S. Barcikowski, Z. Pawłowicz.
Tytuł: Stosowanie metody rozcieńczeniowej podczas krążenia pozaustrojowegow warunkach doświadczalnych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 173-174
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Dancewicz.
Tytuł: Zaburzenia hemodynamiczne w doświadczalnych postrzałach klatki piersiowej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 78-79
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Lepert, J[anusz] Domaniecki.
Tytuł: Zachowanie się hemodynamiki krążenia płucnego w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 74-75
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/4632
Autorzy: S. Barcikowski, T[adeusz] Orłowski, A. Kulig, S. Szram.
Tytuł: Zastosowanie mikroangiografii w badaniach doświadczalnych hemodynamiki krążenia płucnego podczas wstrząsu krwotocznego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 70-71
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/4632
Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu uszkodzeń popromiennych.
Czasopismo: Rocz. WIHE
Szczegóły: 1974 : 48, supl., 22
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

58/4632
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Andrzej Wiernikowski.
Tytuł: Scyntygrafia w szybkiej diagnostyce zatoru płucnego.
Tytuł całości: W: XXX Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 6-7.12.1974 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1974]
Strony: s. 64
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

59/4632
Autorzy: J[anusz] Domaniecki, T[adeusz] Orłowski.
Tytuł: Badania doświadczalne nad wpływem urazu /rany postrzałowe/ na układ adrenergiczno - nadnerczowy.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 287-288
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, R. Lepert, J. Dryniak, K. Mądry, A. Majka, Z. Maziarz, T[adeusz] Przystasz.
Tytuł: Ostra umiarkowana hemodilucja /OUHS/ jako profilaktyka wszczepiennej żółtaczki u chorych operowanych z powodu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 479-480
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/4632
Autorzy: A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski, J[erzy] Bokwa, S[tanisław] Chabielski.
Tytuł: Uszkodzenie śródoperacyjne przewodów żółciowych w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 337-338
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

62/4632
Autorzy: W[ładysław] Zagórski, E[dward] Stanowski, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz.
Tytuł: Wpływ dekstranów na zachowanie się krzywej TEG.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 188-189
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/4632
Autorzy: R. Lepert, T[adeusz] Orłowski.
Tytuł: Zachowanie się przepływów wątrobowych w badaniach doświadczalnych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego w hemodilucji.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 301-303
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

64/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A. Modrzewski, K. Mądry, J. Staniaszek, W. Lambrecht, M. Galikowski, J. Dryniak.
Tytuł: Zakażenia wewnątrzszpitalne a bakteriemia śródoperacyjna.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 264-265
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

65/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A. Modrzewski, H. Jankowska.
Tytuł: Zakażenie przyranne a flora bakteryjna nosogardzieli u chorych chirurgicznych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 264-265
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

66/4632
Autorzy: W[ładysław] Zagórski, E[dward] Stanowski, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz.
Tytuł: Zastosowanie autotransfuzji u operowanych z powodu wola.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLVII Zjazdu Chirurgów Polskich : zorganizowany w dniach 26 i 27 września 1974 r. w Katowicach / pod red. Stanisława Szyszko, Tadeusza Paliwody : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [1975]
Strony: s. 186-187
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

67/4632
Autorzy: J[erzy] Węgiel, E[dward] Waniewski.
Tytuł: Morphokinetics of neurohypophysis in rat during ontogenesis.
Źródło ogółem lub miejsce: Acta Med. Pol., 1977, 18(4)
Strony: : 375-376, il..
Uwagi: Eleventh Annual Conference of the Commision for Electron Microscopy. Committee of Cell Pathophysiology of the Medical Section of the Polish Academy of Sciences: Kazimierz Dolny, 18-19 October, 1976.
Typ publikacji: PSZ

68/4632
Autorzy: J[ózef] Kraszewski, B. Szeffer, M. Świder.
Tytuł: Postępowanie lecznicze i usprawniające po obrażeniach twarzoczaszki w materiale Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej INZ WAM w Łodzi, w latach 1974-1976.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 340
Typ publikacji: PSZ

69/4632
Autorzy: A. Cięciwa, Józef Kraszewski, M. Świder, B. Szeffer, C. Naporski.
Tytuł: Zespołowe chirurgiczno-ortodontyczne leczenie zniekształceń narządu żucia.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 337
Typ publikacji: PSZ

70/4632
Autorzy: K. Lemczak, P[aweł] Syzdół.
Tytuł: Wady rozwojowe u dzieci w materiale sekcyjnym szpitala im. dr. J. Korczaka w Łodzi w latach 1971-1975.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Studenckie
Adres wydawniczy: Wrocław, 1977
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

71/4632
Autorzy: J[anusz] Pruski.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie symetrycznego i asymetrycznego prognatyzmu żuchwy metodą sterowanej ostektomii.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of symmetrical and asymetrical mandibular prognathism by the method of controlled ostectomy.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 141-142
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

72/4632
Autorzy: J[anusz] Pruski.
Tytuł: Kwantytatywna metoda planowania korekcyjnych operacji na żuchwie i szczęce.
Tytuł równoległy: Quantitative method of planning in corrective operations on the maxilla and mandible.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 142-143
Uwagi: V Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

73/4632
Autorzy: J[anina] Zemła.
Tytuł: Plastyka wyrostka zębodołowego oraz towarzyszących zniekształceń środkowego odcinka twarzy po pierwotnych operacjach obustronnego całkowitego rozczepu wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Tytuł równoległy: Plastic operation of alveolar process and associated deformities of the middle part of the face after primary operations for bilateral complete clefts of the lip, alveolar pprocess and palate.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 143-144
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

74/4632
Autorzy: J[anina] Zemła.
Tytuł: Pourazowe zesztywnienie stawów skroniowo-żuchwowych w aspekcie własnych obserwacji.
Tytuł równoległy: Post-traumatic ankylosis of temporomandibular joints in the light personal experiences.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 144-145
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

75/4632
Autorzy: Z[ofia] Charazińska.
Tytuł: Z problematyki leczenia szczękowo-ortopedycznego pacjentów z dyzostozą czaszkowo-twarzową.
Tytuł równoległy: Problems of maxillo-orthodontic treatment of patients with craniofacial dysostoosis.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 147-148
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

76/4632
Autorzy: Z[ofia] Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia w przypadku myositis ossificans progressiva.
Tytuł równoległy: Changes of masticatory system in a case of progressive myositis ossificans.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 146-147
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

77/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski.
Tytuł: Zastosowanie kliniczne hiperbarii tlenowej /HBT/.
Tytuł całości: W: Sympozjum nt. Fizjopatologia Hiperbarii, Gdynia, 25 kwietnia 1977
Adres wydawniczy: [Gdynia, 1977]
Strony: s. 5
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

78/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Strużyna, A[ndrzej] Lewandowski.
Tytuł: Niektóre zmiany biochemiczne we krwi w zależności od czasu trwania niedokrwienia kończyny i ich wpływ na powstawanie wstrząsu opaskowego.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 20 - 21 listopada 1977 : streszczenia
Adres wydawniczy: Wrocław, 1977
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

79/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Węgiel, W[itold] Witczak.
Tytuł: Zmiany morfologiczne w niektórych narządach we wstrząsie opaskowym.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 20 - 21 listopada 1977 : streszczenia
Adres wydawniczy: Wrocław, 1977
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

80/4632
Autorzy: J[ózef] Kraszewski, M. Świder, Z. Nowicki.
Tytuł: Bruksizm jako przyczyna powikłań złamań żuchwy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 12
Typ publikacji: PSZ

81/4632
Autorzy: B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, H[enryk] Płachta.
Tytuł: Postrzałowe obrażenia naczyń.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XLIX Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (obrady w sekcjach): pod redakcją prof. dr Jana Oszackiego, dr Andrzeja Bobrzyńskiego, Toruń, 13-16.IX.1978
Adres wydawniczy: Toruń, 1978
Strony: s. 11
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

82/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[anusz] Łapiński, W[itold] Witczak.
Tytuł: Przydatność Haemaccelu w klinice chirurgicznej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Krajowego Sympozjum Żywienia i Przemiany Materii oraz Komisji Dietetyki i Terapii Doświadczalnej Wydziału VI PAN, Poznań, 7-8 grudnia 1978 : streszczenia
Adres wydawniczy: Poznań, 1978
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

83/4632
Autorzy: Edward Waniewski, Zbigniew Dumański, M. Michalewicz, Wojciech Minta, M. Morga, Jerzy Majewski, Krzysztof Wagner.
Tytuł: Komputerowy system przetwarzania danych patomorfologicznych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów II Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Gliwice 1978
Adres wydawniczy: [Gliwice, 1978]
Strony: s. 1-2
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

84/4632
Autorzy: J. Żurawłow, E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, P[iotr] Zaborowski, Z[bigniew] Dumański, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Matematyczne i medyczne aspekty komputerowego wspomagania diagnostyki chorób wątroby.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów II Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Gliwice 1978
Adres wydawniczy: [Gliwice, 1978]
Strony: s. 1-2
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

85/4632
Autorzy: P[iotr] Zaborowski, E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, P[iotr] Borkowski, W[ojciech] Minta, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Dokumentacja lekarska w komputerowym systemie szpitalnym. Historia choroby.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

86/4632
Autorzy: Z[bigniew] Dumański, E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Język informacyjno-wyszukiwawczy a tezaurus w systemie komputerowego przetwarzania danych patomorfologicznych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 55-56
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

87/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, P[iotr] Zaborowski, P[iotr] Borkowski, Z[bigniew] Dumański, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Koncepcja etapowej budowy systemu populacyjnego.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 15
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

88/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, W[ojciech] Minta, D[ionizy] Juska, W[ładysław] Wićko.
Tytuł: Problemy rejestracji i przetwarzania danych w podsystemie Izba Przyjęć jako wejścia - wyjścia w systemie populacyjnym.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 15-16
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

89/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, M. Michalewicz, Z[bigniew] Dumański, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Struktura bazy danych w systemie komputerowego przetwarzania danych patomorfologicznych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów VII Krajowego Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej TIP "Zastosowanie komputerów w badaniach populacyjnych", Wrocław 1978
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1978]
Strony: s. 54-55
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

90/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, W[itold] Witczak, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Niektóre problemy rozpoznawania raka okrężnicy i odbytnicy.
Tytuł całości: W: XLVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologów, 21 - 22.V.1978, Warszawa : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa, 1978
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

91/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, W[itold] Witczak, J[anusz] Poznański, Z[dzisław] Daciewicz.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku przedziurawienia raka okrężnicy do przestrzeni zaotrzewnowej.
Tytuł całości: W: XLVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologów, 21 - 22.V.1978, Warszawa : streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa, 1978
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

92/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, H[enryk] Płachta.
Tytuł: Dexon jako materiał do szycia.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 574
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

93/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, T[adeusz] Przystasz, W[itold] Witczak.
Tytuł: Doświadczalne fałdowanie jelit za pomocą kleju chirurgicznego Chirurcoll - Polfa.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 195
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

94/4632
Autorzy: J[ózef] Teodoruk.
Tytuł: Leczenie zachowawcze zakrzepowego zapalenia żył głębokich kończyn dolnych.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 283
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

95/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, T[adeusz] Przystasz, A[ndrzej] Lewandowski.
Tytuł: Niektóre problemy chirurgicznego leczenia wola nadczynnego.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 243
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

96/4632
Autorzy: W[ojciech] Klepko, S[tanisław] Śpiewankiewicz, F[ranciszek] Smolarek.
Tytuł: Niektóre szczegóły techniczne w operacjach tętnic.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 352
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

97/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, B[ronisław] Stawarz.
Tytuł: Nieskuteczna sympatektomia czy źle wykonana operacja?
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 574
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

98/4632
Autorzy: J[erzy] Korona.
Tytuł: Operacje naprawcze w kalectwie dróg żółciowych.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 543-544
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

99/4632
Autorzy: A[leksander] Badowski, J[erzy] Pelasa, B[arbara] Fijuth.
Tytuł: Przydatność kleju chirurgicznego Chirurcoll - Polfa w zaopatrywaniu ran narządów miąższowych.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 177, tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

100/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, W[itold] Kurnatowski.
Tytuł: Własne doświadczenia w klinicznym stosowaniu kleju chirurgicznego krajowej produkcji.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 46, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

101/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, W[itold] Kurnatowski.
Tytuł: Własne doświadczenia w klinicznym stosowaniu kleju chirurgicznego krajowej produkcji.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 182
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

102/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, J[ózef] Teodoruk.
Tytuł: Zakrzepowe zapalenie żył przyczyną ostrego niedokrwienia kończyn.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 518
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

103/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, B[ronisław] Stawarz.
Tytuł: Zastosowanie kleju i kolagenu w chirurgii brzucha.
Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 23-25.09.1976 / pod red. Jana Nielubowicza
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jana Nielubowicza
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 184
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

104/4632
Autorzy: M[irosław] Kłos, P[aweł] Nowicki, B[ożena] Sobecka.
Tytuł: Gospodarka żelazowo-miedziowa u krwiodawców wojskowych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [5]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

105/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[anusz] Łapiński, W[itold] Witczak, E[dward] Stanowski, J[an] Lisicki.
Tytuł: Kliniczne badania żelatynowego preparatu krwiozastępczego Haemaccel.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [20]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

106/4632
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos, W[ojciech] Minta, W[aldemar] Styś.
Tytuł: Koncepcja zastosowania systemu informatycznego wspomagania w wojskowej służbie zdrowia.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

107/4632
Autorzy: M[irosław] Kłos.
Tytuł: Leczenie preparatami leukocytarnymi.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [10]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

108/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, W[itold] Witczak, P[aweł] Nowicki, A[leksander] Badowski, M[irosław] Kłos, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Możliwość wykorzystania lekko rannych jako źródła krwi w warunkach pola walki.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [4]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

109/4632
Autorzy: J[erzy] Strużyna, W[ojciech] Witkowski, J[erzy] Chęciński, A[ntoni] Kuntze, Starościak.
Tytuł: Niektóre problemy niedokrwistości u ciężko oparzonych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [16]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

110/4632
Autorzy: B[ożena] Sobecka, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Ocena niektórych środowisk do wykrywania przeciwciał.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [6]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

111/4632
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Oddziaływanie na krew niektórych składników zawartych w pojemnikach z tworzyw sztucznych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [3]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

112/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[an] Lisicki, J[erzy] Pelasa, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Podstawy fizjologiczne; kliniczna wartość, technika wykonywania, wskazania i przeciwskazania do stosowania śródoperacyjnej hemodilucji.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [19]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

113/4632
Autorzy: A[leksander] Badowski, W[itold] Witczak, T[adeusz] Przystasz, W[ojciech] Witkowski, A[ndrzej] Paczyński.
Tytuł: Tromboelastograficzny obraz hemostazy w krwotokach z wrzodu żołądka i dwunastnicy w okresie rozcieńczenia krwi.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s . [18]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

114/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, E[dward] Stanowski, A[leksander] Badowski, J[an] Lisicki, A[ndrzej] Pasiak, Z[dzisław] Daciewicz, A[ndrzej] Bogusławski.
Tytuł: Zabezpieczenie w krew własną chorych do operacji planowych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [12]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

115/4632
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Zaburzenia hemostazy w przebiegu doświadczalnej choroby oparzeniowej i próba ich leczenia tlenem w nadciśnieniu.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s . [17]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

116/4632
Autorzy: K[azimierz] Sułek, W[ojciech] Witkowski.
Tytuł: Zachowanie się wskaźników wewnątrznaczyniowego krzepnięcia krwi w doświadczalnym krwiaku.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [15]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

117/4632
Autorzy: J[erzy] Strużyna, A[leksander] Badowski, W[ojciech] Witkowski, M[irosław] Kłos, A[ntoni] Kuntze.
Tytuł: Zastosowanie krwi i płynów krwiopochodnych w leczeniu ciężkich obrażeń termicznych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [13]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

118/4632
Autorzy: J[erzy] Tomaszewski.
Tytuł: Zastosowanie metody hemaglutynacji biernej do wykrywania Ag HBs w wojskowej służbie zdrowia.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [8]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

119/4632
Autorzy: Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Blastoma pulmonis.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

120/4632
Autorzy: J[erzy] Węgiel, Z[bigniew] Dumański, E[dward] Waniewski, E. Szczęśniak, Cz[esław] Mitek, M. Krawczyńska, M. Obiedziński, S. Szmigielski, M[arian] Bielec, A. Pietraszek, J[erzy] Gil.
Tytuł: Dynamika zmian strukturalnych w wątrobie myszy w zatruciu dwuetylonitrozoaminy.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 72
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

121/4632
Autorzy: P[iotr] Zaborowski, M. Michalewicz, Z[bigniew] Dumański, E[dward] Waniewski.
Tytuł: Komputerowe wspomaganie diagnostyki wybranych chorób wątroby.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 113
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

122/4632
Autorzy: Z[bigniew] Dumański, Z. Sochacka, E[dward] Waniewski, St. Augustynowicz.
Tytuł: Model przewoźnego urządzenia do histopatologicznych badań śródoperacyjnych z wykorzystaniem ciekłego azotu jako środka kriogenicznego.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 86-87
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

123/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, Z[bigniew] Dumański, M. Michalewicz, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Modelowy komputerowy system przetwarzania danych biopsyjnych dla Zakładu Patomorfologii.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 112-113
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

124/4632
Autorzy: J[erzy] Trawiński, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Pierwotne raki wątroby w materiale autopsyjnym Z-du Patomorfologii Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 70
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

125/4632
Autorzy: Z[bigniew] Dumański, E[dward] Waniewski, J[anusz] Domaniecki, T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, Z. Mróz, W[itold] Witczak.
Tytuł: Porównawcze badania patomorfologiczne cięcia nożem laserowym CO2, nożem termicznym i skalpelem chirurgicznym w chirurgii wątroby.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 50-51
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

126/4632
Autorzy: Z[bigniew] Dumański, M. Michalewicz, E[dward] Waniewski, W[ojciech] Minta.
Tytuł: Terminologia patomorfologiczna /tezaurus/ w komputerowym systemie przetwarzania danych patomorfologicznych.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologicznego, Wrocław 7-8.09.1979 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław : AM, 1979
Strony: s. 85-86
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

127/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, E[dward] Stanowski, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz, J[an] Lisicki, A[ndrzej] Pasiak, J[erzy] Pelasa.
Tytuł: Przydatność i możliwości zastosowania ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej w chirurgii w świetle własnych 5-letnich doświadczeń.
Tytuł całości: W: 50 Jubileuszowy Zjazd Chirurgów Polskich, Kraków 18-20 września 1980 : Streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1980
Strony: s. . 66-67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

128/4632
Autorzy: W[iesław] Tuszyński, St[anisław] Czyrny, D[anuta] Sarnecka, S[ławomir] Wysocki.
Tytuł: Wyniki miejscowego stosowania gentamycyny pmma w zapaleniu kości i tkanek miękkich.
Tytuł całości: W: 50 Jubileuszowy Zjazd Chirurgów Polskich, Kraków 18-20 września 1980 : Streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1980
Strony: s. 49
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

129/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, S[tanisław] Szymański, J[an] Kuklewicz, J[erzy] Gil.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia choroby wrzodowej - resekcją żołądka sposobem Rydygiera.
Tytuł całości: W: 50 Jubileuszowy Zjazd Chirurgów Polskich, Kraków, 18-20 września 1980 : Streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1980
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

130/4632
Autorzy: K[onstanty] Jacyna, T[adeusz] Koczorowski.
Tytuł: Ocena kliniczna działania preparatu "Diprophos" (kortykoid) w leczeniu astmy oskrzelowej.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Kortykoterapia astmy oskrzelowej" : streszczenia referatów, Jachranka, 14-15 września 1980
Adres wydawniczy: [Jachranka, 1980]
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

131/4632
Autorzy: A[ndrzej] Łypka, Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Łazowski, Z[ofia] Bogoniowska.
Tytuł: Zachowanie się ACTH i Kortizolu u chorych z astmą oskrzelową w czasie leczenia Kenalogiem.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Kortykoterapia astmy oskrzelowej", Jachranka, 14-15 września 1980
Adres wydawniczy: [Jachranka, 1980]
Strony: s. 4
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

132/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Łazowski, A[ndrzej] Łypka, J[erzy] Kruszewski.
Tytuł: Kinetyka zachowania się poziomów cAMP w osoczu chorych z atopową i nieatopową astmą oskrzelową pod wpływem acetonidu triamcinolonu.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Kortykoterapia astmy oskrzelowej, Jachranka, 14-15 września 1980 r. : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Jachranka, 1980
Strony: s. 6
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

133/4632
Autorzy: K[onstanty] Jacyna, T[adeusz] Koczorowski.
Tytuł: Ocena kliniczna działania preparatu "Diprophos" (kortykoid) w leczeniu astmy oskrzelowej.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Kortykoterapia astmy oskrzelowej, Jachranka, 14-15 września 1980 r. : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Jachranka, 1980
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

134/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[ndrzej] Łypka, J[erzy] Łazowski, Z[ofia] Bogoniowska, R[yszard] Malinowski.
Tytuł: Porównanie efektów klinicznych z kinetyką zachowania się autokoidów i hormonów w osoczu chorych z astmą oskrzelową leczonych acetonidem triamcinolonu.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Kortykoterapia astmy oskrzelowej, Jachranka, 14-15 września 1980 r. : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Jachranka, 1980
Strony: s. 7
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

135/4632
Autorzy: A[ndrzej] Łypka, Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Łazowski, Z[ofia] Bogoniowska.
Tytuł: Zachowanie się ACTH i Kortizolu u chorych z astmą oskrzelową w czasie leczenia Kenalogiem.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Kortykoterapia astmy oskrzelowej, Jachranka, 14-15 września 1980 r. : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Jachranka, 1980
Strony: s. 5
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

136/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, Z[bigniew] Zaręba, M[arek] Tomczak, A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Dynamika zmian biochemicznych w ostrym doświadczalnym niedokrwieniu kończyn.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 445-446
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

137/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, E[dward] Stanowski, J[an] Lisicki, A[leksander] Badowski, A[ndrzej] Pasiak.
Tytuł: Krew własna (autotransfuzja, hemodilucja) w zabezpieczeniu operacji wycięcia tarczycy.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 446
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

138/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, H[enryk] Płachta, J[ózef] Teodoruk, B[ronisław] Stawarz.
Tytuł: Odbarczająca przetoka jelita w leczeniu ostrej niedrożności.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 446
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

139/4632
Autorzy: B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, H[enryk] Płachta.
Tytuł: Postrzałowe obrażenia naczyń.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 11
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

140/4632
Autorzy: H[enryk] Płachta, W[ojciech] Klepko, M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Powikłania uchyłka Meckela u dorosłych.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 446
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

141/4632
Autorzy: W[ojciech] Klepko, B[ronisław] Stawarz.
Tytuł: Tymczasowe przęsło przywracające przerwane krążenie w obrażeniach tętnic.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 444
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

142/4632
Autorzy: J[anusz] Domaniecki, T[adeusz] Orłowski, W. Kapuścińska-Czerska, Z[bigniew] Dumański, W[itold] Witczak, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Uszkodzenie naczyń krwionośnych w sąsiedztwie cięcia "nożem laserowym" CO2.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 443
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

143/4632
Autorzy: J[erzy] Korona, J[an] Kuklewicz, L[ech] Lechnio, M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Wartość wyłączeń splotu trzewnego w leczeniu powikłań pooperacyjnych.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 261
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

144/4632
Autorzy: K[azimierz] Sułek, W[ojciech] Witkowski, T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Wpływ doświadczalnych krwiaków na wskaźniki wewnątrznaczyniowego krzępnięcia krwi u królików.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 447
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

145/4632
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Strużyna, K[azimierz] Sułek.
Tytuł: Wpływ tlenowej hiperbarii na zaburzenia krzepnięcia krwi w doświadczalnej chorobie oparzeniowej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 447
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

146/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, J[erzy] Węgiel, A[leksander] Badowski, Z[dzisław] Daciewicz.
Tytuł: Zachowanie się poziomu amin katecholowych w moczu i nadnerczach w poszczególnych okresach choroby oparzeniowej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 445
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

147/4632
Autorzy: S[tanisław] Szymański, S[tanisław] Śpiewankiewicz, J[ózef] Olewiński.
Tytuł: Zaopatrywanie kikuta wyrostka robaczkowego w świetle własnego zestawienia.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 447
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

148/4632
Autorzy: S[tanisław] Chabielski, T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, W[itold] Witczak, J[anusz] Domaniecki, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Zmiany patomorfologiczne w niektórych narządach w przebiegu zapalenia otrzewnej u zwierząt napromieniowanych promieniami jonizującymi.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 442
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

149/4632
Autorzy: Mieczysław Lachowski.
Tytuł: Standaryzacja projekcji do zdjęć kości czaszki.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1980 : T. 44, nr 4, s. 334
Konferencja: , Poznań, 1979.10.21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

150/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, Z[bigniew] Dumański, M. Michalewicz, W[ojciech] Minta, J[an] Majkowski, K. Wagner.
Tytuł: Doświadczenia z eksperymentalnej eksploatacji komputerowego systemu przetwarzania danych patomorfologicznych.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów IV Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Poznań 1980
Adres wydawniczy: [Poznań, 1980]
Strony: s. 392-393
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

151/4632
Autorzy: W[ojciech] Minta, W[ładysław] Wićko, E[dward] Waniewski, Z[bigniew] Dumański, W[iktor] Olszowski, D[ionizy] Juska.
Tytuł: Komputerowy system rejestracji ruchu chorych w szpitalu.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów IV Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Poznań 1980
Adres wydawniczy: [Poznań, 1980]
Strony: s. 404
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

152/4632
Autorzy: W[ojciech] Perdzyński, M[arek] Maruszyński, Z[ygmunt] H. Kaliciński, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Porównanie odczynów tkankowych na nici z polikwasu glikolowego i jedwabne w chirurgii tętnic.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, Poznań 21 czerwca 1980
Adres wydawniczy: [Poznań, 1980]
Strony: s. 47
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

153/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, J[erzy] Węgiel, Z[bigniew] Dumański, S[tanisław] Rudnicki, Z. Zgliczyński, M. Kowalczyk.
Tytuł: Rola i znaczenie badań ultrastrukturalnych w diagnostyce guzów przysadki.
Tytuł całości: W: Streszczenia XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Mikroskopii Elektronowej, Rydzyna, 9-11.10.1980
Adres wydawniczy: [Rydzyna, 1980]
Strony: s. 80
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

154/4632
Autorzy: T[adeusz] Winiarski, E[lżbieta] Sokół-Kobielska.
Tytuł: Współczesne poglądy na przenoszenie bólów porodowych z uwzględnieniem modyfikacji stosowanych metod analgezji.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników Wojskowych, Warszawa 29 - 30 maja 1980 r
Adres wydawniczy: Warszawa, 1980
Strony: s. 323
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

155/4632
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski, Janusz Łapiński, Witold Witczak, Edward Stanowski.
Tytuł: Kliniczna ocena krwiozastępczego preparatu żelatynowego Haemaccel.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Katowice 15-16.06.1979
Adres wydawniczy: [Katowice, 1979]
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

156/4632
Autorzy: Mieczysław Lachowski, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski, Elżbieta Dobrowolska.
Tytuł: Ocena porównawcza radikulografii i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu zwężeń kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin, 26-28.09.1980 r. : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 124-125
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

157/4632
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jan Packiewicz, E. Karandziej, Elżbieta Dobrowolska, Jerzy Walecki.
Tytuł: System tomografii komputerowej "Somatom"- zasada działania, parametry i oprogramowanie.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin, 26-28.09.1980 r. : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 79
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

158/4632
Autorzy: W[iesław] Forgalski, J[anusz] Przedlacki.
Tytuł: Fałszywie nieprawidłowe scyntygramy ruchomej nerki.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 38-39
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

159/4632
Autorzy: K[arol] Chmielowski, M[ieczysław] Lachowski, S[tanisław] Rudnicki.
Tytuł: Mieloscyntygrafia i mielografia kontrastowa w rozpoznawaniu zmian chorobowych kanału kręgowego.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 123-124
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

160/4632
Autorzy: J[erzy] Mastalerski, L[udwik] Iwanowski, Z[byszko] Scholtz, M[arek] Woynarowski, J. Hałas.
Tytuł: Przedoperacyjna embolizacja tętnicy nerkowej w nowotworach złośliwych nerek.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 23-24
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

161/4632
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Ludwik Iwanowski, Marek Woynarowski, J. Hałas.
Tytuł: Przeoperacyjna embolizacja tętnicy nerkowej w nowotworach złośliwych nerek.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin, 26 - 28.09.1980 r. : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 23-24
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

162/4632
Autorzy: M[arek] Ostrowski, J[anusz] Ziemka, J[ózef] Knapp.
Tytuł: Wychwyt pozawątrobowy koloidu siarkowego znakowanego 99MTC u nosicieli antygenu HBs.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 32-33
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

163/4632
Autorzy: M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, S. Iwanowski, M[irosława] Wróblewska.
Tytuł: Zastosowanie znakowanych in vivo 99MTC krwinek czerwonych do rozpoznawania niedrożności i tętniaków naczyń krwionośnych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 22-23
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

164/4632
Autorzy: Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Informatyczny system analizy ruchu chorych w psychiatrii wojskowej.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Informatyka w wojskowej służbie zdrowia" : program i streszczenia referatów, Warszawa, 21-22.10.1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

165/4632
Autorzy: Włodzimierz Konopka.
Tytuł: Niektóre parametry równowagi kwasowo-zasadowej w cięciach cesarskich u matek i noworodków prowadzonych w ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej OUHS.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cz. 3 : Postępy w położnictwie i ginekologii
Adres wydawniczy: Poznań, 1981
Strony: s. 302-303
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

166/4632
Autorzy: Jerzy Higier, Andrzej Staszewski.
Tytuł: Wartość prognostyczna testu obciążenia Oksytocyną w zależności od zastosowania kryteriów oceny kardiotokogramu.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe XXI Zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cz. 3: Postępy położnictwa i ginekologii. Poznań 1981 r.
Strony: s. 298-299
Uwagi: stresz.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

167/4632
Autorzy: B[ronisław] Stawarz, Z[bigniew] Rybicki, L[ech] Lechnio.
Tytuł: Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe w martwicy kończyny (Doniesienie wstępne).
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 446-447
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

168/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, Z[bigniew] Dumański, W[ojciech] Minta, M. Michalewicz.
Tytuł: Doświadczenia po rocznej eksploatacji komputerowego systemu przetwarzania biopsyjnych danych patomorfologicznych - SINPAT.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów V Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Warszawa 1981
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1981]
Strony: s. 317-318
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

169/4632
Autorzy: E[dward] Waniewski, Z[bigniew] Dumański, P[iotr] Zaborowski, M. Michalewicz.
Tytuł: Próba systemowego ujęcia diagnostyki medycznej.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów V Krajowej Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Warszawa 1981
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1981]
Strony: s. 321
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

170/4632
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W[anda] Aleksandrow, A[ndrzej] Dyduszyński, A[ndrzej] Wiernikowski.
Tytuł: Dożylny wlew nitrogliceryny w zawale serca i ostrej niewydolności wieńcowej.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 5
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

171/4632
Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Ilościowa ocena zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego za pomocą talu - 201.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 51
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

172/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, T[adeusz] Przystasz, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Obrażenia postrzałowe klatki piersiowej.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 73
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

173/4632
Autorzy: W[ojciech] Klepko.
Tytuł: Odjęcia kończyn dolnych w chorobach tętnic.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 29
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

174/4632
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, [Andrzej] Dąbrowski, P[iotr] Borkowski, M[ichał] Kapuza.
Tytuł: Porównanie scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu z wieloodprowadzeniowym elektrokardiogramem u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 51
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

175/4632
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, M[irosława] Wróblewska, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Porównanie wyników angiokardiografii radioizotopowej z scyntygrafią mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 52
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

176/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, H[enryk] Płachta, M[arek] Maruszyński, M[ieczysław] Błaszczyk.
Tytuł: Postrzałowe obrażenia płuc.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 68
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

177/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Próba szczelnego zamknięcia klatki piersiowej po operacjach wycięcia miąższu płucnego.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 59
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

178/4632
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, S[ylwester] Czaplicki, M[irosława] Wróblewska, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Rozpoznawanie pozawałowej dyskinezy ścian lewej komory serca za pomocą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 53
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

179/4632
Autorzy: F[ranciszek] Smolarek, M[arek] Maruszyński, H[enryk] Płachta, W[ojciech] Załoga.
Tytuł: Skojarzone postrzałowe obrażenia klatki piersiowej i brzucha.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 101-102
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

180/4632
Autorzy: M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Wczesne zaburzenia gazometryczne w doświadczalnym postrzale płuc.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 69
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

181/4632
Autorzy: Andrzej Dyduszyński.
Tytuł: Wyniki leczenia wstrząsu zawałowego.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 9-10
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

182/4632
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski.
Tytuł: Guzy śródpiersia - trudności diagnostyczne.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz 23-25 czerwiec 1984 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1984
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

183/4632
Autorzy: T[adeusz] Płusa, A[licja] Rączka, Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Kruszewski.
Tytuł: Porównawcza ocena niektórych wskaźników immuno-biochemicznych w surowicy krwi i popłuczynach oskrzelowych chorych z roztrzeniami oskrzeli i z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 8, 3, 277
Uwagi: Materiały IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20 września 1983 r. Tematyka: Immunoregulacja, Autoimmunizacja, Atopia, Tematy wolne
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

184/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski, J[erzy] Kruszewski, T[adeusz] Płusa.
Tytuł: Wpływ Zaditenu na niektóre parametry nieswoistej odpowiedzi immunologicznej.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 8, 3, s. 304
Uwagi: - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20.IX.1983 r. : Streszczenia ref.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

185/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski.
Tytuł: Wpływ Zaditenu na osoczowe poziomy cAMP, IgE I IgG.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 8, 3, 304
Uwagi: Materiały IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20 września 1983 r. Tematyka: Immunoregulacja, Autoimmunizacja, Atopia, Tematy wolne
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

186/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, A[ndrzej] Paczyński, W[itold] Sośnicki, W[itold] Witczak.
Tytuł: Niektóre problemy splenektomii w świetle spostrzeganych przypadków.
Tytuł całości: W: LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
Strony: s. 114-115
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

187/4632
Autorzy: J[anusz] Domaniecki, T[adeusz] Orłowski, W[itold] Witczak, M[arek] Tomczak, J[erzy] Pelasa.
Tytuł: Nóż laserowy CO2 w leczeniu raka sutka.
Tytuł całości: W: LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
Strony: s. 137
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

188/4632
Autorzy: A[leksander] Badowski, T[adeusz] Orłowski, J. Józefczyk, C[ezary] Szczylik, Z[bigniew] Kozuba.
Tytuł: Próba zachowania czynności immunologicznej śledziony po jej usunięciu z przyczyn urazowych.
Tytuł całości: W: LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
Strony: s. 93
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

189/4632
Autorzy: Marek Maruszyński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wpływ metyloprednizolonu na stan dynamiki mięśnia sercowego we wczesnym okresie wstrząsu krwotocznego.
Tytuł całości: W: LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

190/4632
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, A[leksander] Badowski, W[iesław] Forgalski, A[ndrzej] Paczyński, J[anusz] Walecki, W[itold] Sośnicki.
Tytuł: Wszczepianie tkanki śledziony w przypadkach doraźnej splenektomii.
Tytuł całości: W: LI Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 19-21 września 1983 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
Strony: s. 115-116
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

191/4632
Autorzy: Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Współzależność wyników testów skórnych i badań radioimmunologicznych (RIST i RAST) u chorych z alergicznym nieżytem nosa.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 37, 2, 183-185, ryc., tab.
Uwagi: 31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego , Poznań 20-22.09.1980.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

192/4632
Autorzy: Paweł Nowicki, Zbigniew Kozuba, Mirosław Kłos, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Badania metabolizmu i funkcji krwinek płytkowych w koncentratach w płynach ACD i CPD zawierających zwiększoną ilość glukozy.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 85-86
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

193/4632
Autorzy: Kazimierz Sułek, Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Anna Grzybowska.
Tytuł: Ocena odkształcalności krwinek czerwonych przechowywanych przez różny okres w temp. 4 st. C. i poddawanych odmładzaniu.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 55
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

194/4632
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Otrzymywanie czynnika wzrostowego limfocytów T z kożuszka białokrwinkowego.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 83-84
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

195/4632
Autorzy: Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Bożena Sobecka.
Tytuł: Poziom nukleotydów adeninowych i 2,3-DPG krwinek czerwonych w różnego rodzaju niedokrwistościach.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 64-65
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

196/4632
Autorzy: Bożena Sobecka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Wpływ czasu inkubacji zmiany morfotyczne krwinek czerwonych.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 55-56
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

197/4632
Autorzy: Kazimierz Sułek, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zachowanie się chemotaksji i fagocytozy granulocytów w niepowikłanym bakteryjnym zapaleniu płuc.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 77
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

198/4632
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Bożena Sobecka.
Tytuł: Zmiany biochemiczne krwinek czerwonych w koncentratach czerwonokrwinkowych resuspendowanych różnymi płynami i przechowywanych do 35 dni.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 54
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

199/4632
Autorzy: M[arek] Ostrowski, M. Jodko, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Zastosowanie scyntygrafii parametrycznej w ocenie zaburzeń czynności lewej i prawej komory po przebytym zawale serca.
Tytuł całości: W: XXX Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 22-24 września 1983 roku : streszczenia referatów
Strony: s. 162
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

200/4632
Autorzy: J[erzy] Gil, J[anusz] Ziemka, W.J. Brzosko, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, T. Łoch, S. Szmigielski, J[anusz] Lejlaszewicz, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Immunoterapia przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby typu B za pomocą propionibacterium granulosum kp-45.
Tytuł całości: W: 52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Poznań 24-26 maja 1984 : streszczenia referatów - Poznań, 1984
Strony: s. 58-59
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

201/4632
Autorzy: P. Buczyński, B. Maruszewski, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie zwężenia ciesni aorty u najmłodszych dzieci sposobem Waldhausena /Subclavian Flap Aortoplasty/.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
Strony: s. 88
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

202/4632
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Barbara Kotarbińska, Jerzy Przedlacki, Jacek Krasnopolski.
Tytuł: Niedorozwój dróg żółciowych; postępowanie diagnostyczne i operacyjne.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
Strony: s. 96
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

203/4632
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Barbara Kotarbińska, Marian Jabłoński.
Tytuł: Przepukliny rdzeniowe przednie.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

204/4632
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Sposób własny leczenia operacyjnego całkowicie zdwojonych dróg moczowych.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

205/4632
Autorzy: K. Łodziński, W. Kamiński, Jerzy Kansy, J. Socha, Zygmunt H. Kaliciński, E. Lenkiewicz, A. Prokurat, A. Kamiński, Piotr Kaliciński.
Tytuł: Torbiele dróg żółciowych; rozpoznanie i leczenie operacyjne.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

206/4632
Autorzy: Teofan Domżał, Piotr Kozłowski, Bożena Zaleska.
Tytuł: Dynamika zmian klinicznych w korelacji z tomografią komputerową w niedokrwiennych udarach mózgu.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
Strony: s. 76-77
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

207/4632
Autorzy: Mieczysław Lachowski.
Tytuł: Próba obiektywizacji metod diagnostycznych wąskiego kanału w odcinku lędźwiowym.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
Strony: s. 82
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

208/4632
Autorzy: Mieczysław Lachowski.
Tytuł: Przydatność mielografii i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przyczyn mielopatii szyjnej.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

209/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Henryk Płachta.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie nadmiernej potliwości rąk.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz 23-25 czerwiec 1984 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1984
Strony: s. 108
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

210/4632
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Niezłośliwe nowotwory przełyku.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz 23-25 czerwiec 1984 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1984
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

211/4632
Autorzy: Piotr Kołodziej, Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski.
Tytuł: Porównanie bezpośredniej i pośrednich metod oznaczania czasu przewodzenia zatokowo - przedsionkowego.
Tytuł całości: W: XXXIX Posiedzenia Naukowe: streszczenia referatów, 24 - 25.XI.1984, Kraków / Jerzy P. Dubiel, Kalina Kawecka-Jaszcz, Józef Kocemba, Ewa Kowalczyk Kraków, 1984.
Strony: s. 166
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

212/4632
Autorzy: Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Późne powikłania ciężkich urazów stawów. Sposoby lczenia operacyjnego.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r
Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 138-151
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

213/4632
Autorzy: Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Późne powikłania ciężkich urazów stawów. Sposoby lczenia operacyjnego.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r. : Streszczenia - Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 17
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

214/4632
Autorzy: D[onat] Tylman, Cz[esław] Patyk, W[iesław] Siwek.
Tytuł: Śródstawowe złamania w obrębie kolana ze znacznym przemieszczeniem powierzchni stawowych - sposoby postępowania leczniczego.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r
Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 30-39
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

215/4632
Autorzy: D[onat] Tylman, Cz[esław] Patyk, W[iesław] Siwek.
Tytuł: Śródstawowe złamania w obrębie kolana ze znacznym przemieszczeniem powierzchni stawowych - sposoby postępowania leczniczego.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r. : Streszczenia - Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

216/4632
Autorzy: Wojciech Marczyński, Andrzej Dymara, Krzysztof Kwiatkowski, Wiesław Siwek.
Tytuł: Wczesna, pourazowa niestabilność stawu kolanowego - diagnostyka i współczesne poglądy na leczenie.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego - Międzyzdroje, 24-26.V.1985 r
Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 1985
Strony: s. 55-61
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

217/4632
Autorzy: K. Dyduszyńska, E[ugeniusz] Dziuk, B[ożena] Ostrowska.
Tytuł: Postępy w leczeniu zawału serca.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19.10.1985 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

218/4632
Autorzy: Bożena Ostrowska.
Tytuł: Rozpoznawanie zawału prawej komory serca - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

219/4632
Autorzy: J[erzy] Adamus, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Cwetsch.
Tytuł: Skrzepliny przyścienne w świeżym zawale serca - ocena echokardiograficzna.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

220/4632
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, B[ożena] Ostrowska.
Tytuł: Zaburzenia rytmu w późnej fazie szpitalnej świeżego zawału serca.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszcz. ref
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 19-29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

221/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Franciszek Smolarek, Wojciech Załoga, Marek Maruszyński.
Tytuł: Obrażenia postrzałowe.
Tytuł całości: W: LII Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk 19-21 września 1985 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1985
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

222/4632
Autorzy: Jerzy Łazowski, W. Rewerski.
Tytuł: Farmokinetyka u ludzi w wieku podeszłym.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Kielce 20-22 września 1985.- [Kielce, 1985]
Strony: s. 252-257
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

223/4632
Autorzy: Juliusz Derecki.
Tytuł: Od promieni X i radu do współczesnej radiologii lekarskiej i medycyny nuklearnej.
Tytuł całości: W: Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji, XIV Zjazd, Warszawa, 12-14 września 1985 r. : streszczenia referatów w porządku alfabetycznym
Adres wydawniczy: Warszawa : 1985
Strony: s. 9
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

224/4632
Autorzy: J[erzy] Kruszewski, Z[bigniew] Wąsek, H. Świderska.
Tytuł: Zachowanie się aktywności supresorowej limfocytów u chorych z atopową astmą oskrzelową w czasie odczulania swoistego /doniesienie wstępne/.
Tytuł całości: W: Sympozjum nt. Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 80
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

225/4632
Autorzy: T[adeusz] Płusa, H. Tchórzewski, A[licja] Rączka.
Tytuł: Interakcja enzymów lizosomalnych z naturalnymi inhibitorami enzymów proteolitycznych w popłuczynach oskrzelo-pęcherzykowych i w surowicy chorych z atopową astmą oskrzelową.
Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 11-12
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

226/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Kruszewski, A[licja] Rączka, A. Szady, E[lżbieta] Zaraś.
Tytuł: Porównanie czułości i swoistości oznaczania IgE metodą radioimmunologiczną i enzymatyczną.
Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 175-176
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

227/4632
Autorzy: A[ndrzej] Szudziński, Z[bigniew] Samochocki, J[an] Łańcucki, W. Soroko, S. Szmigielski, M. Głowacka, A. Stasiak, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Wpływ immunomodulatorów na układ odpornościowy u chorych z nawracającą czyracznością.
Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

228/4632
Autorzy: Z[dzisława] Kurowska-Madejska, J[anina] Szady, Z[bigniew] Samochocki.
Tytuł: IgE u mężczyzn z pokrzywką i wypryskiem atopowym.
Tytuł całości: W: Sympozjum: Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków, 28-30 listopad 1985 rok: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 45
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

229/4632
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Salbutamol prolongatum - wpływ na wybrane wskaźniki czynnościowe oddychania i krążenia u chorych z astmą.
Tytuł całości: W: Sympozjum: Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków, 28-30 listopad 1985 rok: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

230/4632
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tadeusz Mika.
Tytuł: Metody fizykalne w leczeniu chorób podeszłego wieku.
Tytuł całości: W: V Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kraków 21-22 września 1985 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 86
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

231/4632
Autorzy: W. Braksator, A. Mamcarz, J[erzy] Adamus, J. Kuch.
Tytuł: Ocena funkcji lewej komory po zawale serca - frakcji wyrzutowej i kurczliwości miejscowej mięśnia za pomocą dwuwymiarowej echokardiografii.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin : 1986
Strony: 75-76
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

232/4632
Autorzy: W[anda] Aleksandrow, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Późne nagłe zgony szpitalne chorych ze świeżym zawałem serca.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin, 1986
Strony: s. 18-19
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

233/4632
Autorzy: B[ogna] Ziarkiewicz-Wróblewska, E. Kłodkowska-Porzycka, J. Jachimowicz, L. Kompiel, J[erzy] Adamus, J. Gałecka-Kwinto, Z. Janik-Strobel, K. Ilmurzyńska.
Tytuł: Wydolność fizyczna i możliwość jej zwiększenia u chorych ze wszczepioną zastawką serca.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin : 1986
Strony: 121-122
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

234/4632
Autorzy: Z[dzisław] Daciewicz, M[arek] Tomczak, A[ndrzej] Lewandowski, L[eszek] Chmieliński.
Tytuł: Nieanatomiczne zespolenia omijające w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych.
Tytuł całości: W: 21 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 224
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

235/4632
Autorzy: J[erzy] Adamus.
Tytuł: Postępy w diagnostyce echokardiograficznej chorób serca.
Tytuł całości: W: 31 Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

236/4632
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Leczenie farmakologiczne w neurologii.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 7, 395
Uwagi: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Leczenie farmakologiczne w neurologii, 29.11.1985.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

237/4632
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Zastosowanie minikomputerów produkcji polskiej serii SM/CAMC w medycynie nuklearnej.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum nt. medycyny nuklearnej : streszczenia referatów, Warszawa - Międzylesie 22-24 maja 1986 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1986]
Strony: s. 120
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

238/4632
Autorzy: Alicja Ilnicka, I. Głogowska, Bożena Pawlikowska, Teresa Abramowicz, Elżbieta Fidziańska.
Tytuł: Badania cytogenetyczne małżeństw z poronieniami samoistnymi w wywiadzie.
Tytuł całości: W: IX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Gdańsk, 1-3 września 1986, streszczenia referatów i plakatów.
Strony: , 27
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

239/4632
Autorzy: P[iotr] Zaborowski, J. Janecki, D. Dziuda, J. Stencel, I[won] Grys.
Tytuł: Badania biochemiczne w automatycznym systemie wspomagania diagnozy chorób wątroby.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej: streszczenia referatów, Rzeszów, 1986
Adres wydawniczy: Rzeszów, 1986
Strony: s. 34-35
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

240/4632
Autorzy: W[iesław] Konieczny, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Use of SM-4 Camac computer for data analysis in nuclear medicine.
Tytuł całości: W: Nuclear Medicine and Related Radionuclide Applications in Developing Countries : Proceedings in International Symposium on Nuclear Medicine and Related Medical Applications of Nuklear Techniques in Developing Countries, Vienna, 26-30 August 1985
Adres wydawniczy: Vienna : Int. Atomic Energy Agency, 1986
Strony: s. 221-222
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

241/4632
Autorzy: Donat Tylman, Andrzej Kalewski, Krzysztof Lisicki.
Tytuł: Osteosynteza minimalna w otwartych złamaniach trzonów kości goleni.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego - Jurata, 02-04 maja 1986 r
Adres wydawniczy: Jurata, 1986
Strony: s. 85-90
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

242/4632
Autorzy: Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Postępowanie w otwartych złamaniach kości przedramienia.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego - Jurata, 02-04 maja 1986 r
Adres wydawniczy: Jurata, 1986
Strony: s. 106-115
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

243/4632
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Postępowanie w otwartych złamaniach kości ramiennej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego - Jurata, 02-04 maja 1986 r
Adres wydawniczy: Jurata, 1986
Strony: s. 102-105
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

244/4632
Autorzy: Andrzej Kalewski, Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła, Michał Ziółek.
Tytuł: Taktyka postępowania w złożonych złamaniach miednicy z uszkodzeniem dróg moczowych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Jurata, 02-04 maja 1986 r
Adres wydawniczy: Jurata, 1986
Strony: s. 49-54
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

245/4632
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wartość scyntygrafii płuc w rozpoznawaniu zatoru tętnicy płucnej.
Tytuł całości: W: Program i streszczenia referatów sympozjum: Choroba zakrzepowo-zatorowa jako problem w pneumonologii, Kraków, 12 września 1986 r
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

246/4632
Autorzy: Mirosław Kałczak, Tadeusz Orłowski, Edward Stanowski, A. Graczyk, Czesław Mitek, J. Konarski, Jerzy Trawiński.
Tytuł: Badania nad działaniem wzbudzonych światłem laserowym aktywowanych pochodnych hematoporfiryny na przeszczepialnego raka sutka u myszy.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, 18-19 września 1986, Białystok : streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok, 1986]
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

247/4632
Autorzy: Jerzy Trawiński, Edward Waniewski.
Tytuł: Diagnostyka morfometryczna przypadków granicznych na przykładzie dysplazji błony śluzowej żołądka.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, 18-19 września 1986, Białystok : streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok, 1986]
Strony: s. 87- 88
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

248/4632
Autorzy: Edward Waniewski.
Tytuł: Morfometria w diagnostyce patomorfologicznej.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, 18-19 września 1986, Białystok : streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok, 1986]
Strony: s. 91- 92
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

249/4632
Autorzy: Aleksander Badowski, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Patomorfologia miazgi śledziony implantowanej do sieci.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, 18-19 września 1986, Białystok : streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok, 1986]
Strony: s. 9
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

250/4632
Autorzy: Edward Waniewski, Z[bigniew] Dumański, M. Michalewicz.
Tytuł: Zintegrowany system informatyczny dla przetwarzania danych biopsyjnych i autopsyjnych.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, 18-19 września 1986, Białystok
Strony: s. 92, streszczenia
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

251/4632
Autorzy: Edward Waniewski, Zbigniew Dumański, M. Michalewicz.
Tytuł: Zintegrowany system informatyczny dla przetwarzania danych biopsyjnych i autopsyjnych.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, 18-19 września 1986, Białystok : streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok, 1986]
Strony: s. 92
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

252/4632
Autorzy: J[erzy] Trawiński, Edward Waniewski.
Tytuł: Diagnostyka morfometryczna przypadków granicznych na przykładzie dysplazji błony śluzowej żołądka.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Białystok 18-19 września 1986 r.
Strony: s. 87-88
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

253/4632
Autorzy: Edward Waniewski, Mirosław Kałczak, Edward Stanowski, A. Graczyk, J. Kołodziej, Ewa Pirożyńska, Czesław Mitek.
Tytuł: Porównawcze badania nad działaniem wzbudzonej światłem laserowym hematoporfiryny oraz cytostatyków na przeszczepianego raka sutka u myszy.
Tytuł całości: W: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Białystok 18-19 września 1986
Adres wydawniczy: Białystok, 1986
Strony: s. 93
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

254/4632
Autorzy: Bronisław Stawarz, Henryk Płachta, Andrzej Gomuła.
Tytuł: Skutki niezamierzonego wycięcia lędźwiowych zwojów współczulnych w zaotrzewnowym wycięciu węzłów chłonnych.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy - Nowotwory jądra : Streszczenia referatów, Tematy wolne, Gdańsk, 1986 czerwiec 6-7
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1986
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

255/4632
Autorzy: Bronisław Stawarz, Janusz Poznański, Andrzej Gomuła.
Tytuł: Trudności i błędy w rozpoznawaniu guzów jąder.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy - Nowotwory jądra : Streszczenia, Gdańsk, 1986 czerwiec 6-7
Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1986]
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

256/4632
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Nagły zgon sercowy w pierwotnej i wtórnej chorobie układu przewodzącego serca.
Tytuł całości: W: Xl Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin, 1986
Strony: s. 12-13
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

257/4632
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Rytm dobowy przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
Tytuł całości: W: Xl Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin, 1986
Strony: s. 33-34
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

258/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Marek Maruszyński.
Tytuł: Kliniczna ocena kleju cyjanoakrylowego w chirurgii płuc i opłucnej.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 106
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

259/4632
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski, Zbigniew Rybicki, Jan Lisicki.
Tytuł: Oddech kontrolowany z dodatnim ciśnieniem wydechowym (peep) jako profilaktyka niewydolności oddechowej i ułatwienie rozprężenia płuca po operacjach torakochirurgicznych.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 68
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

260/4632
Autorzy: Jarosław Stodulski, K. Ebinger, Zygmunt Kaliciński, Wanda Leśkiewicz, B. Maruszewski, Andrzej Pastuszko, Wojciech Strzałkowski, Krzysztof Tocewicz.
Tytuł: Wyniki leczenia dzieci z okienkiem aoralno-płucnym.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 199
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

261/4632
Autorzy: M[arek] Maruszyński, H[enryk] Płachta.
Tytuł: Zmiany w białkach i metabolizmie mięśni poprzecznych prążkowanych w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków, 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 222
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

262/4632
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski.
Tytuł: Berodual - wpływ na mechanikę oddychania u chorych z przewlekłym nikotynizmem.
Tytuł równoległy: Bronchial impact on respiration mechanics in patients with chronic nicotinism.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 186-187, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

263/4632
Autorzy: T[adeusz] Płusa, E[lżbieta] Zaraś, A[licja] Rączka, J[erzy] Kruszewski, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Enzymy lizosomalne i ich naturalne inhibi-tory w surowicy i popłuczynach oskrzelowo - pęcherzykowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.
Tytuł równoległy: Lysosomal enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchoalvesoral lavage fluidin chronic bronchitis and pneumonia.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 151-152
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

264/4632
Autorzy: A[ndrzej] Szyszkowski, Z[bigniew] Wąsek, A[nna] Frank-Piskorska, T[adeusz] Płusa.
Tytuł: Wczesny okres roztrzeni oskrzeli u osób młodych z przewlekłym nikotynizmem.
Tytuł równoległy: Initial stage of bronchiectases in young persons with chronic nicotinism.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin,19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 177-178
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

265/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[ndrzej] Chciałowski.
Tytuł: Wirusowe zapalenia płuc u żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Viral pneumonia as complication of influental infection in soldiers.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego : Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 159-161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

266/4632
Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

267/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[ndrzej] Szyszkowski, K[arina] Różyk, R. Jaworski.
Tytuł: Ocena kliniczna wczesnego okresu rozstrzeni oskrzeli u osób młodych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 102-103
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

268/4632
Autorzy: M[ariusz] Ratajczak, W[iesław] Jędrzejczak.
Tytuł: Optymalizacja techniki przygotowania komórek ludzkiej wątroby płodowej do przeszczepów krwiotwórczych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

269/4632
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów /Towarzystwo Internistów Polskich
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

270/4632
Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku jako metoda lecznicza w schorzeniach układu krwiotwórczego.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 7
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

271/4632
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

272/4632
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Leczenie miejscowe rozstrzeni oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa : 1986
Strony: s. 101-102
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

273/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[ndrzej] Szyszkowski, K[arina] Różyk, R. Jaworski.
Tytuł: Ocena kliniczna wczesnego okresu rozstrzeni oskrzeli u osób młodych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 102-103
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

274/4632
Autorzy: R[yszard] Malinowski, Z[bigniew] Wąsek, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena rozkurczowego efektu blokerów kanału wapniowego u chorych z przewlekłym spastycznym zapaleniem oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s.75
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

275/4632
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

276/4632
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Wentrikulografia radioizotopowa w ocenie układu krążenia u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s.106-107
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

277/4632
Autorzy: Z[bigniew] Szymanik, J[erzy] Walecki, H[enryk] Czarnecki, E[lżbieta] Dobrowolska.
Tytuł: Diagnostyka radiologiczna guzów krtani - ocena stopnia zaawansowania zmian na podstawie konwencjonalnych badań rentgenowskich i tomografii komputerowej.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 19-20
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

278/4632
Autorzy: J[anusz] Walecki, A[ndrzej] Giza, A. Mastalerski, Andrzej Gomuła.
Tytuł: Radiologiczna ocena stopnia zaawansowania i rozległości nowotworów pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s.39-40
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

279/4632
Autorzy: A[ndrzej] Giza, B[ronisław] Stawarz, A[ndrzej] Gomuła.
Tytuł: Wartość ultrasonografii w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia guzów pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

280/4632
Autorzy: A[ndrzej] Giza, B[ronisław] Stawarz, A[ndrzej] Gomuła.
Tytuł: Wartość ultrasonografii w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia guzów pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

281/4632
Autorzy: Elżbieta Dąbrowska, Piotr Kozłowski, Edward Stanowski, Andrzej Giza, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Współczesna diagnostyka radiologiczna urazów jamy brzusznej.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 210
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

282/4632
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Wybiórcza dotętnicza cyfrowa angiografia subtrakcyjna mózgu.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 r. : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

283/4632
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga.
Tytuł: Wpływ halotanu na układ oddechowy po napromienieniu.
Tytuł równoległy: Halothane effect on respiratory system after irradiation.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1987 : 19, 2, 146
Uwagi: IX Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich (Sesja V - c.d.)
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

284/4632
Autorzy: Jerzy Stelmachów, B. Sablińska, Stanisław Kwaśniewski.
Tytuł: Wyniki operacji sprawdzających skuteczność leczenia chemicznego u chorych na zaawansowanego raka jajnika.
Tytuł całości: W: I Naukowe Spotkanie Ginekologów i Położników w Poznaniu " Dni Heliodora Święcickiego", Poznań,25-30 maja 1987 : I. Fizjopatologia jajnika : Poznań 1987
Strony: s
Typ publikacji: PSZ

285/4632
Autorzy: J[erzy] Gil, S. Szmigielski, A. Płużańska, J. Stempczyńska, Z[bigniew] Samochocki, J. Jeljaszewicz, G. Pulverer.
Tytuł: Immunoterapia zaawansowanych nowotworów, przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby wirusem B oraz nawracającej czyraczności za pomocą propionibacterium granulosum KP-45.
Tytuł całości: W: Immunomodulacja : Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Białowieża, 18-19 wrzesień 1987 : Materiały naukowe, streszczenia
Adres wydawniczy: [Białystok], 1987
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

286/4632
Autorzy: Andrzej Gomuła.
Tytuł: Komputerowy system wspomagania, rozpoznawania i leczenia kamicy moczowej.
Tytuł całości: W: Powierzchowne nowotwory nabłonkowe pęcherza moczowego : Nowości w Urologii : Dzień Urologiczny, Bydgoszcz, 6 czerwca 1987 : program : /streszcz. Ref./
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1987]
Strony: s. 28-29
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

287/4632
Autorzy: M[arek] Maruszyński, E[leonora] Kurbiedź, W[anda] Kozaczek, A[ndrzej] Obara.
Tytuł: Analiza szczepów bakteryjnych i ich antybiotykowrażliwości.
Tytuł całości: W: Streszczenia : 53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich ; 2 Posiedzenie Naukowe Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD), Poznań, 2-5 września 1987
Adres wydawniczy: [Poznań, 1987]
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

288/4632
Autorzy: E[dward] Stanowski, T[adeusz] Orłowski, J[anusz] Łapiński, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Jejunostomia odbarczająco-odżywcza w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Streszczenia : 53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich ; 2 Posiedzenie Naukowe Sesji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD), Poznań, 2-5 września 1987
Adres wydawniczy: Poznań, 1987
Strony: s. 168
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

289/4632
Autorzy: A[ndrzej] Paczyński, A[leksander] Badowski, A[ndrzej] Łypka, E[ugeniusz] Dziuk, T[adeusz] Zaraś.
Tytuł: Porównawcza ocena poziomów markerów guzowych CEA, AFP, TPA, CA-19-9, PAP, CA-50, B-HCG u chorych z rakiem jelita grubego i odbytnicy.
Tytuł całości: W: Streszczenia : 53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich ; 2 Posiedzenie Naukowe Sesji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD), Poznań, 2-5 września 1987
Adres wydawniczy: Poznań, 1987
Strony: , 59
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

290/4632
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek.
Tytuł: Patofizjologiczne podstawy płukania oskrzelowo - pęcherzykowego.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Wartość diagnostyczna i terapeutyczna płukania oskrzelowo - pęcherzykowego", 25 listopada 1987 roku, Katowice: Program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Katowice], 1987
Strony: s. 12
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

291/4632
Autorzy: T[adeusz] Płusa.
Tytuł: Płukanie oskrzelowo - pęcherzykowe (BAL) w astmie oskrzelowej.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Wartość diagnostyczna i terapeutyczna płukania oskrzelowo - pęcherzykowego", 25 listopada 1987 roku, Katowice: Program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Katowice], 1987
Strony: s. 15
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

292/4632
Autorzy: Franciszek Smolarek, Marek Maruszyński, Henryk Płachta, Andrzej Obara.
Tytuł: Sympatykotomia piersiowa w leczeniu niedokrwienia kończyn górnych.
Tytuł równoległy: Thoracic sympathectomy in treatment of upper limbs ischemia.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz 23-25 czerwiec 1984 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1984
Strony: s. 109, tab., sum.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

293/4632
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, R[obert] Olszewski.
Tytuł: Ocena układu bodźcowo-przewodzącego serca u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej.
Tytuł całości: W: XXV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kól Naukowych "Symposium Medicum", Bydgoszcz 1987.12.04-1987.12.05
Strony: s. 20
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

294/4632
Autorzy: J. Mróz, J[erzy] Gil, S[ławomir] Zaboklicki, W[łodzimierz] Janda, Z[ofia] Stembrowicz.
Tytuł: Endoskopowa sfinkterotomia (ES) w leczeniu cholestazy zewnątrzwątrobowej.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 27-29 Maja 1988 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Łódź, 1988
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

295/4632
Autorzy: W[ojciech] Dworczyński.
Tytuł: Okołoobojczykowe zwichnięcie łopatki. Patomechanika - leczenie.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1988 : 53, 3, 448
Uwagi: 26 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, wrzesień 1986.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

296/4632
Autorzy: W[ojciech] Marczyński, K[rzysztof] Kwiatkowski, W[iesław] Tuszyński.
Tytuł: Przyczynek do diagnostyki nawykowego zwichnięcia stawu ramiennego.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1988 : 53, 6, 443
Uwagi: 26 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, wrzesień 1986.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

297/4632
Autorzy: A[ndrzej] Kalewski, W[ojciech] Dworczyński, K[rystyna] Stępień.
Tytuł: Zespół pourazowego bolesnego karku.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1988 : 53, 6, 452
Uwagi: 26 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, wrzesień 1986.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

298/4632
Autorzy: W[iesław] Tuszyński, W[ojciech] Marczyński, K[rzysztof] Kwiatkowski.
Tytuł: Złamanie szyjki i głowy kości ramiennej ze zwichnięciem w stawie ramiennym leczone czasową transfiksacją odłamów kości ramiennej drutami Kirschnera przez wyrostek barkowy.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1988 : 53, 6, 444-445
Uwagi: 26 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, wrzesień 1986.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

299/4632
Autorzy: K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie cysternografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej : Streszczenia referatów, Szczecin-Międzyzdroje, 24-25.05.1988
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1988]
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

300/4632
Autorzy: I[reneusz] Drabek, W. Wierzbiańska, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Scyntygrafia aerozolowa w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej : Streszczenia referatów, Szczecin-Międzyzdroje, 24-25.05.1988
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1988]
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

301/4632
Autorzy: T[adeusz] Płusa, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak, J[erzy] Świerż.
Tytuł: Stężenia antygenu karcinoembrionalnego (CEA) w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na raka płuca.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów płuca", Gdańsk-Sobieszewo, 6-7 maja 1988 : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1988
Strony: s. 21-22
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

302/4632
Autorzy: J. Knap, Janusz Ziemka.
Tytuł: Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym jako nowy problem diagnostyczny w Polsce.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 1
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: s. 235-238, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

303/4632
Autorzy: Zdzisław Piesiak, Zbigniew Anusz, J. Knap, Janusz Ziemka.
Tytuł: Ognisko gorączki Q w Zakładzie Przemysłu Skórzanego w mieście Zalewo w województwie Olsztynskim.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 1
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: , - s. 170-173
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

304/4632
Autorzy: Teresa Łoch, M. Mazurkiewicz, Janusz Ziemka, Sławomir Tarka, Janusz Ślusarczyk.
Tytuł: Wykrywalność białek kodowanych przez geny PRE-S HBV w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby typu B.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 1
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: s. 289-292, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

305/4632
Autorzy: Teresa Łoch, M. Mazurkiewicz, Janusz Ziemka, Sławomir Tarka, Janusz Ślusarczyk.
Tytuł: Wykrywalność białek kodowanych przez geny PRE-S HBV w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby typu B.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 1
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: s. 289-292, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

306/4632
Autorzy: Z. Gawor, Dariusz Michałkiewicz, Ryszard Olszewski, K. Markiewicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Ocena układu bodźcowo-przewodzącego serca u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej.
Tytuł całości: W: Problemy kliniczne wypadania płatków zastawki dwudzielnej. Wspólna Konferencja Kardiologiczna: 43. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, VIII. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Adres wydawniczy: Włocławek, 1988
Strony: s. 88
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

307/4632
Autorzy: K. Markiewicz, T. Dryjański, Z. Gawor, Marian Cholewa.
Tytuł: Wpływ zmian obciążenia wstępnego na czynność lewej komory serca u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej.
Tytuł całości: W: Problemy kliniczne wypadania płatków zastawki dwudzielnej. Wspólna Konferencja Kardiologiczna: 43. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, VIII. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Adres wydawniczy: Włocławek, 1988
Strony: s. 89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

308/4632
Autorzy: Andrzej Gietka, Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pierścienia aortalnego i średnicy aorty w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 242-243
Uwagi: Streszczenia referatów. 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

309/4632
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Skojarzone leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów chlorochiną i pyritinolem.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 204-205
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

310/4632
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Henryk Kaszyński, Ryszard Zoń.
Tytuł: Torbiel podkolanowa Bakera w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 226-227
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

311/4632
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

312/4632
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wartość angiokardiografii radioizotopowej w ocenie czynności prawej komory u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1-3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

313/4632
Autorzy: M. Rakowicz, E. Szkiłądź, M. Filipczuk, A. Koziarski.
Tytuł: Badania polielektromiograficzne w różnych uszkodzeniach rdzenia kręgowego.
Tytuł całości: W: XIV Konferencja Naukowa PTN-ch : Streszczenie referatów, Bydgoszcz 16-17.09.1988
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1988
Strony: s. 34
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

314/4632
Autorzy: W. Maksymowicz, J. Bidziński, T. Bacia, M. Rakowicz, A. Koziarski.
Tytuł: Znaczenie próbnej nadtwardówkowej stymulacji rdzenia kręgowego dla kwalifikowania chorych do stymulacji przewlekłej przy leczeniu spastyczności i zespołów bólowych.
Tytuł całości: W: XIV Konferencja Naukowa PTN-ch : Streszczenie referatów, Bydgoszcz 16-17.09.1988
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1988
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

315/4632
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Dobowe monitorowanie elektrokardiogramu chorych z napadową utratą przytomności.
Tytuł całości: W: XLIV Posiedzenie Naukowe : Streszczenia referatów, Warszawa, 16-19.XI.1988 / Instytut Kardiologii
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Instytut Kardiologii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: s. P446
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

316/4632
Autorzy: L. Giec, A[ndrzej] Dąbrowski, J. Kuch, S. Pasyk, W. Piwowarska, H. Pracka, Z. Sadowski, A. Szulc, M. Trusz-Gluza, J. Wodniecki.
Tytuł: Przewlekłe leczenie przeciwarytmiczne kontrolowane metodą Holtera u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i komorowymi zaburzeniami rytmu.
Tytuł całości: W: XLIV Posiedzenie Naukowe : Streszczenia referatów, Warszawa, 16-19.XI.1988 - Warszawa : Instytut Kardiologii, 1988
Strony: s. P.427
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

317/4632
Autorzy: A. Szulc, M. Trusz-Gluza, L. Giec, D. Czernecka, P. Kopeć, J. Król, B. Kuśnierz, D. Łuczak, S. Oszczygieł, R. Piotrowicz.
Tytuł: Zmienność komorowych zaburzeń rytmu serca w chorobie niedokrwiennej serca. Długoterminowa obserwacja.
Tytuł całości: W: XLIV Posiedzenie Naukowe : Streszczenia referatów, Warszawa, 16-19.XI.1988 / Instytut Kardiologii
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Instytut Kardiologii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: s. P.426
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

318/4632
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Robert Olszewski.
Tytuł: Ocena wpływu Labetalolu na układ bodźco-przewodzący serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego WAM, Łódź, 13-14 maja 1988 rok
Adres wydawniczy: Łódź, 1988
Strony: s. 15-16
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

319/4632
Autorzy: J[erzy] Smoszna, J[anusz] Przedlacki, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Angioscyntygraficzny test kaptoprilowy (ATK) w nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. P 47
Uwagi: Toż wersja ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

320/4632
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, J[erzy] Sulik, J[anusz] Przedlacki.
Tytuł: Kontrolowane leczenie ZUM w materiale własnym /lata 1965-89/.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 r. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. P 5
Uwagi: Toż Wersja Ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

321/4632
Autorzy: J[erzy] Sulik, J[anusz] Przedlacki, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Ocena przydatności angioscyntygrafii mikcyjnej /AM/ w rozpoznawaniu odpływów wstecznych pęcherzowo-moczowodowo-nerkowych /OPHN/ u chorych z nawracającymi zakażeniami układu moczowego /ZUM/.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: R 11
Uwagi: Toż wersja ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

322/4632
Autorzy: Anna Jung, T. Wyszyńska.
Tytuł: Rokowanie w mezangiokapilarnym kłębkowym zapaleniu nerek.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 r. : streszczenia
Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1989]
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

323/4632
Autorzy: I[wona] Obroniecka, J[erzy] Smoszna, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Wartość mikroskopii kontrastowo-fazowej (m k-f) w diagnostyce różnicowej krwinko-moczu (k).
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. R 58
Uwagi: - Toż wersja ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

324/4632
Autorzy: E. Panasiuk, P[aweł] Syzdół, M. Morzycka-Michalik, M[irosław] Kałczak, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Zespół nerczycowy w materiale CSK WAM.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. P.27
Uwagi: Toż. tekst w jęz. ang. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

325/4632
Autorzy: M Nowaczyk, M. Durlik, Maria Morzycka-Michalik, J. Wyzgał, M. Modlińska, E. Panasiuk, A. Górski, M. Lao.
Tytuł: Ekspresja antygenów zgodności tkankowej klasy II i receptora dla interleukiny II (R-IL-2) na limfocytach T biorców alloprzeszczepów nerkowych.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 284-285
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

326/4632
Autorzy: Aleksander Badowski, W[iesław] Forgalski, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Scyntygraficzna ocena przeżywalności i czynności autologicznych wszczepów śledziony u ludzi.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 206
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

327/4632
Autorzy: Mariusz Ratajczak, Elżbieta Urbanowska, T. Skórski, M. Kawalec, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Stan układu hematologicznego i immunologicznego u myszy badany w drugim i osiemnastym miesiącu po letalnym napromienieniu na całe ciało i przeszczepie sygenicznego szpiku.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 296-297
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

328/4632
Autorzy: T. Skórski, M. Kawalec, G. Hoser, Mariusz Ratajczak, B Gnatowski, J. Kawiak.
Tytuł: Usuwanie komórek nowotworowych ze szpiku za pomocą mafosfamidu - wpływ na rekonstrukcję immunohematologiczną.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 312
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

329/4632
Autorzy: Aleksander Badowski, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Zachowanie się wybranych wskaźników odporności immunologicznej u chorych po dużych zabiegach operacyjnych.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 207
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

330/4632
Autorzy: Jerzy Trawiński, W. Kuzak, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Zastosowanie metod morfometrycznych i statystycznych do diagnostyki różnicowej dysplazji i raka gruczołowego błony śluzowej żołądka
Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowa "Komputery w medycynie", Łódź 4-5 września 1989
Adres wydawniczy: [Łódź, 1989]
Strony: 280-184, 4 tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

331/4632
Autorzy: E[dward] Stanowski, J[anusz] Łapiński, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Jejunostomia odbarczająco-odżywcza w operacjach górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum X Lat Polskiej Diety Przemysłowej "Terapin", Łódź, 29 października 1988
Adres wydawniczy: Łódź, 1989
Strony: s. 71-72
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

332/4632
Autorzy: Wojciech Marczyński, Wiesław Tuszyński, Lesław Karaś.
Tytuł: Ocena wyników leczenia ostrych, pourazowych niestabilności stawu kolanowego u chorych z oddziałów ortopedycznych szpitali wojskowych i górniczych.
Tytuł całości: W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego - Elbląg, 2-4 maja 1989 r
Strony: s. 12-15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

333/4632
Autorzy: Wiesław Siwek.
Tytuł: Usprawnianie chorych po bezcementowej aloplastyce stawów biodrowych.
Tytuł całości: W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego - Elbląg, 2-4 maja 1989 r
Strony: s. 64-67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

334/4632
Autorzy: M. Trusz-Gluza, L. Giec, Andrzej Dąbrowski, J. Kuch, S. Pasyk, W. Piwowarska, H. Pracka, Z. Sadowski, J. Wodniecki.
Tytuł: Arytmia komorowa jako czynnik zagrożenia zgonem sercowym w chorobie niedokrwiennej serca i prewencja lekami przeciwarytmicznymi : wyniki wstępne badań wieloośrodkowych.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30.09.1989: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Białystok, 1989
Strony: s. 64
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

335/4632
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Ludwik Iwanowski, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Wpływ dożylnego podania streptokinazy na drożność tętnic wieńcowych i czynność lewej komory w świeżym zawale serca.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30. 09. 1989 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Białystok, 1989
Strony: s. 50
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

336/4632
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wpływ leków blokujących receptory adrenergiczne beta na występowanie bezbólowego niedokrwienia po zawale serca.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30. 09. 1989: Streszcz. ref
Adres wydawniczy: Białystok, 1989
Strony: s. 73-74
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

337/4632
Autorzy: Z[bigniew] Samochocki, Z[dzisława] Kurowska-Madejska, S[tanisław] Zabielski.
Tytuł: Poziom IgE i nadwrażliwość na wybrane alergeny wziewne i pokarmowe w pokrzywce ostrej i przewlekłej.
Tytuł całości: W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 14-16 IX 1989 r. : streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1989]
Strony: s. 8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

338/4632
Autorzy: Z[dzisława] Kurowska-Madejska, Z[bigniew] Samochocki, S[tanisław] Zabielski.
Tytuł: Test Fist i Fast u mężczyzn w wieku 19-21 lat z wypryskiem, łuszczycą i ropnymi chorobami skóry.
Tytuł całości: W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 14-16 IX 1989 r. : streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1989]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

339/4632
Autorzy: Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena angioscyntygraficznego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
Tytuł całości: W: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Konin, wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Konin, 1990]
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

340/4632
Autorzy: W[ojciech] Skawina, H[enryk] Kaszyński.
Tytuł: Analiza wartości kątów wg Grafa w ocenie stawów biodrowych u niemowląt, nowa propozycja.
Tytuł równoległy: Amalysis od angles value according to Graf in diagnostics of hip joint in infants; new proposition.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Warszawa, 13-16 września 1990 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa 1990
Strony: s. 104
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

341/4632
Autorzy: Wojciech Marczyński, Wiesław Tuszyński, Lesław Karaś.
Tytuł: Ocena wyników leczenia chorych z oddziałów ortopedycznych górniczych i wojskowych z ostrą pourazową niestabilnością stawu kolanowego.
Tytuł całości: W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Elbląg 1989. , 1990.
Strony: s. 12-15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

342/4632
Autorzy: Michał Ziółek.
Tytuł: Scyntygrafia dynamiczna w badaniu zaburzeń uszkodzenia głowy kości udowej po złamaniach szyjki kości udowej - doniesienia wstępne.
Tytuł całości: W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Elbląg 1989. , 1990.
Strony: s. 59-63
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

343/4632
Autorzy: Donat Tylman, Kazimierz Rąpała, Irmina Pomierna, Krystyna Stępień.
Tytuł: Operacyjne leczenie krzywic hypofosfatemicznych, rodzinnych.
Tytuł całości: W: Materiały XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, Szczecin 1990
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1990]
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

344/4632
Autorzy: Wiesław Tuszyński.
Tytuł: Złamania trzpieni endoprotez, przyczyny, możliwości rozwiązań technicznych oraz analiza metalograficzna.
Tytuł całości: W: Pamiętnik VII Konferencji Ortopedów WP. Łódź, 12-14 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: Łódź, 1990
Strony: s. 367-367
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

345/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Marek Maruszyński, Maciej Kott, Andrzej Obara.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie chorych z guzem śródpiersia.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Strony: s. 195
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

346/4632
Autorzy: Marek Tomczak, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta.
Tytuł: Nieanatomiczne zespolenie omijające jako pierwotna i powtórna operacja naprawcza tętnic u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

347/4632
Autorzy: Marek Tomczak, Zdzisław Daciewicz, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta.
Tytuł: Pierwotne operacje naprawcze w leczeniu niedrożności aortalno-biodrowej i udowej.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

348/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Edward Stanowski, Zdzisław Daciewicz, Andrzej Obara, Maciej Kott, Marek Tomczak.
Tytuł: Postrzałowe urazy naczyń.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Strony: s. 84
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

349/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Elżbieta Sokół-Kobielska, J. Jaszczuk, Marek Maruszyński, Andrzej Obara, Maciej Kott.
Tytuł: Wczesne wyniki operacyjnego leczenia nużliwości mięśni.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Strony: s. 178
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

350/4632
Autorzy: Henryk Płachta, Elżbieta Bartnikowska, Andrzej Obara, Wiesław Piechota.
Tytuł: Wskaźniki przemiany lipidowej w przewlekłej niewydolności krążenia obwodowego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXIII Zjazdu Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Warszawa, 5-7 wrzesień 1990
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1990]
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

351/4632
Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Scyntygrafia refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 1(7), s. 34
Konferencja: , Poznań-Konin, 1990.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

352/4632
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wpływ leków beta adrenolitycznych na wartość prognostyczną próby wysiłkowej.
Tytuł całości: W: 49 Posiedzenie Naukowe PTK, Kraków, 4-5 września 1991: streszczenia zjazdowe
Adres wydawniczy: Kraków, 1991
Strony: p. 69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

353/4632
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Jerzy Kotowicz, Elżbieta Orłowska.
Tytuł: Steroid pulse therapy in MS.
Tytuł całości: W: Conference on Multiple Sclerosis, Poznań, 26-28 czerwca 1991: materiały zjazdowe
Adres wydawniczy: [Poznań, 1991]
Strony: s. 3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

354/4632
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Grzegorz Kamiński, Alicja Rączka, Wacław Górnicki.
Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 przeciwko alergenom pokarmowym u dawców krwi.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Łódź, 1991
Strony: s. 3
Uwagi: - 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 29-31.08.1991.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

355/4632
Autorzy: Ryszard Malinowski, Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka.
Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: streszczenie referatów
Adres wydawniczy: Łódź, 1991
Strony: s. 84
Uwagi: - 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 29-31.08.1991.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

356/4632
Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marek Senator.
Tytuł: Ocena biologicznej tolerancji wybranych materiałów do wypełniania kanałów korzeniowych.
Czasopismo: Mag. Stomatol.
Szczegóły: 1991 : T. 1, nr 5, s. 30
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe: