WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: HISTORY 20TH CENTURY
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/52
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Rok 1907. Nagroda [Nobla] dla Ch.A. Laverana za prace o roli pierwotniaków jako przyczyn chorób.
Tytuł równoległy: Prize for Ch.L.A. Laveran in 1907 for his work on the role of protozoa as pathogenic agents.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 10, s. 1024
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  2/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1908. Nagroda [Nobla] dla Pawła Ehrlicha i Eliasza Miecznikowa za prace nad odpornością.
  Tytuł równoległy: Prize in 1908 awarded to P. Ehrlich and E. Metchnikoff for their work in immunology.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 11, s. 1117-1118
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  3/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1909. Nagroda [Nobla] dla Teodora Kochera za prace nad fizjologią, patologią i chirurgią tarczycy.
  Tytuł równoległy: Prize for T. Kocher in 1909 for his work on the physiology, pathology and surgery of the thyroid gland.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 12, s. 1223
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  4/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1910. Nagroda [Nobla] dla Albrechta Kossela za wkład do wiedzy o chemizmie komórek dokonany dzięki pracom nad ciałami białkowymi, a zwłaszcza nukleinami.
  Tytuł równoległy: 1910. Prize for Albrecht Kossel for the contribution to the science in his works on proteins particularly on nucleoproteins.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 13, s. 1315
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  5/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1911. Nagroda [Nobla] dla Allvara Gullstranda za prace nad dioptryką oka.
  Tytuł równoległy: Prize for Allvar Gullstrand in 1911 for works on dioptrics of the eye.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 14, s. 1417
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  6/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1912. Nagroda [Nobla] dla A. Carrela za prace nad szwami naczyniowymi oraz przeszczepianiem naczyń i tkanek.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for A. Carrel in 1912 for his work on vascular sutures and transplantation of vessels and tissues.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 15, s. 1497
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  7/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1913. Nagroda [Nobla] dla C. Richeta za prace nad anafilakcją.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for C. Richet in 1913 for works on anaphylaxis.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 16, s. 1581
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  8/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1914. Nagroda [Nobla] dla Roberta Barany'ego za prace nad fizjologią i patologią aparatu przedsionkowego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1914 to Robert Barany for his work on the physiology and pathology of the vestibular apparatus.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 17, s. 1667
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  9/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1920. Nagroda [Nobla] dla Augusta Krogha za odrycie regulacyjnych mechanizmów naczyń włosowatych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for August Krogh in 1920 for his discovery of regulative mechanism in the capillaries.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 19, s. 1829
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1922. Nagroda [Nobla] dla Archibalda Viviana Hilla i Otto Meyerhofa.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1922 for Archibald Vivian Hill and Otto Meyerhof.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 20, s. 1905-1906
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  11/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1923. Nagroda [Nobla] dla Fryderyka G. Bantinga i Johna J.R. Macleoda za odkrycie insuliny.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Frederick G. Banting and John J. R. Macleod in 1923 for discovery of insulin.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 21, s. 1983
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  12/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1924. Nagroda [Nobla] dla Willema Einthovena za odkrycie mechanizmu elektrokardiogramu.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1924 for Willem Einthoven for the discovery of the mechamism of the electrocardiogram
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 22, s. 2072
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  13/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1927. Nagroda [Nobla] dla Juliusza Wagnera-Jauregga za odkrycie leczniczego znaczenia wszczepiania malarii dla terapii porażenia postępującego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Julius Wagner-Jauregg in 1927 for discovery of the therapeutic importance of malaria inoculation for treatment of progressive paralysis.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 24, s. 2232
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  14/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1929. Nagroda [Nobla] dla Christiaana Eijkmana za odkrycie witaminy antyneurytycznej i dla Fryderyka G. Hopkinsa odkrycie witaminy wzrostowej.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1929 for Christian Eikman for discovery of the antineuritic vitamin and for Frederic G. Hopkins for discovery of the growth vitamin.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 2, s. 160-161
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  15/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1930. Nagroda [Nobla] dla Karola Landsteinera za odkrycie grup krwi u ludzi.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1930 for Karl Landsteiner for discovery of human blood groups.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 3, s. 233
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1931. Nagroda [Nobla] dla Otto Warburga za odkrycie fermentu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1931 for Otto Warburg for discovery of the respiratory enzyme.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 4, s. 328
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  17/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1932. Nagroda [Nobla] dla Edgara Douglasa Adriana i Charlesa Scotta Sherringtona za odkrycia w dziedzinie funkcjonowania neuronów.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1932 for Edgar Douglas Adrian and Charles Scott Sherrington for discovery in the field of neuron function.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 5, s. 417-418
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  18/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1933. Nagroda [Nobla] dla Thomasa H. Morgana za odkrycie roli chromosomów w dziedziczności.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1933 for Thomas H. Morgan for work on the role of chromosomes in heredity.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 6, s. 535
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1934. Nagroda [Nobla] dla G.H. Whipple'a, G.R. Minota i W.P. Murphy'ego za odkrycie leczenia anemii przetworami wątroby.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1934 for G.H. Whipple, G.R. Minot and W.P. Murphy for discovery of treatment of anemia with liver extracts.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 7, s. 627-629
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  20/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1935. Nagroda [Nobla] dla Hansa Spemmana za odkrycie roli organizatorów rozwoju organizmu.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1935 for the discovery of the role of the organizers in the development of the organism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 8, s. 708
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  21/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1936. Nagroda [Nobla] dla Henry Hallet Dale i Otto Loewi za odkrycie i wyjaśnienie zjawiska chemicznego przenoszenia bodźców nerwowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Henry Hallet Dale and Otto Loevi in 1936 for discovery and explanation of chemical transmission of nervous impulses.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 9, s. 809-810
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  22/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1937. Nagroda [Nobla] dla Alberta Szent-Gyorgyi za odkrycia dotyczące procesu biologicznego spalania, szczególnie witaminy C i katalizy kwasu fumarowego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Albert Szant-Györgyi in 1937 for studies on the metabolic processes, particularly of vitamin C and catalysis of fumaric acid.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 10, s. 911
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  23/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1938. Nagroda [Nobla] dla Corneille'a Heymansa za odkrycie znaczenia receptorów tętnicy szyjnej i aorty dla regulacji oddychania.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Corneille Heymans in 1938 for discovery of the significance of the carotid sinus and aortic receptors in the regulation of respiration.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 11, s. 1007
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  24/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1939. Nagroda [Nobla] dla Gerharda Domagka za odkrycie przeciwbakteryjnego działania prontosilu.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Gerhard Domagk in 1939 for discovery of the antibacterial activity of prontosil.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 12, s. 1089
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  25/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1944. Nagroda [Nobla] dla Josepha Erlangera i Herberta S. Gassera za odkrycie wysokiego zróżnicowania funkcji poszczególnych włókien nerwowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Joseph Erlanger and Herbert S. Gasser in 1944 for the discovery of high differentiation of the functions of various nerve fibres.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 14, s. 1273-1274
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  26/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1945. Nagroda [Nobla] dla Alexandra Fleminga, Ernesta Borysa Chaina i Howarda Waltera Floreya za odkrycie penicyliny i jej leczniczego działania w chorobach zakaźnych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1945 for Alexander Fleming, Ernest Boris Chain and Howard Walter Florey for the discovery of penicillin and its therapeutic effect in infections.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, 15, 1388-1390
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  27/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1946. Nagroda [Nobla] dla Hermanna Josepha Mullera za odkrycie mutagennego działania promieni K.
  Tytuł równoległy: Nobel prize to Hermann Joseph Mulluer for discovery of the mutagenic effects of X-rays.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 16, s. 1504
  ISSN: 0041-5147
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  28/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1947. Nagroda [Nobla] dla Carla Ferdinanda i Gerty Theresy Cori za odkrycie przebiegu katalitycznej przemiany glikogenu. Nagroda A.B. Houssaya za odkrycie roli przysadki w przemianie węglowodanów.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Carl Ferdinand Cori and Gerta Theresa Cori in 1947 for discovery of the course of catalytic metabolism of glycogen. Prize for Alberto Bernardo Houssay For discovery on the role of the hypophysis in carbohydrate metabolism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 17, s. 1609-1610
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  29/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1949. Nagroda [Nobla] dla Waltera Rudolfa Hessa za odkrycie czynnościowej organizacji międzymózgowia jako koordynatora funkcji organów wewnętrznych. Nagroda dla Egasa Moniza za odkrycie terapeutycznego znaczenia leukotomii przedczołowej w psychozach.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Walter Rudolf Hess in 1949 for the discovery of the functional organization of diencephalon as a coordinating center of visceral function. Prize for Egas Moniz for the discovery of the therapeutic effect of prefrontal leucotomy in psychoses.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 19, s. 1791-1792
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  30/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1950. Nagroda [Nobla] dla Edwarda Calvina Kendalla, Tadeusza Reichsteina i Philipa Showaltera Hencha za odkrycia dotyczące hormonów kory nadnerczy, ich struktury i biologicznego działania.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Edward Calvin Kendall, Thaddeus Reichstein and Philip Showalter Hench in 1950 for their discoveries related to adrenal cortex hormones, their structure and biological activity.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 20, s. 1885-1887
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  31/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1951. Nagroda [Nobla] dla Maxa Theilera za odkrycia dotyczące żółtej febry i jej zwalczania.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Max Theiler in 1951 for discoveries related to yellow fever and its treatment.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 21, s. 1997
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  32/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1952. Nagroda [Nobla] dla Selmana Abrahama Waksmana za odkrycie streptomycyny, pierwszego antybiotyku przeciwgruźliczego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Selman Abraham Waksman in 1952 for the discovery of streptomycin, the first antitubercular antibiotic.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 22, s. 2083-2084
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  33/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1953. Nagroda [Nobla] dla Hansa Adolfa Krebsa za odkrycie cyklu kwasu cytrynowego. Nagroda dla Fritza Alberta Lipmanna za odkrycie koenzymu A i jego znaczenia w pośredniej przemianie materii.
  Tytuł równoległy: Nobel prize to Hans Adolf Krebs for discovery of the citric acid cycle and to Fritz Albert Lipmann in 1953 for discovery of coenzyme A and its importance in intermediary metabolism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 23, s. 2187-2189
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  34/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Dorobek literacki lekarzy polskich po drugiej wojnie światowej.
  Tytuł równoległy: Literary achievements of Polish physicians after World War II.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 8, s. 779-782
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  35/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1955. Nagroda [Nobla] dla Hugo A. Theorella za odkrycia wyjaśniające naturę i działanie fermentów oksydacyjnych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Hugo Axel Theorell in 1955 for the discovery of the explanation of the nature end action of oxidative enzymes.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 1, s. 85
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  36/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1956. Nagroda [Nobla] dla Andre F. Cournanda, Wernera T.O. Forssmanna i Dickinsona W. Richardsa za odkrycia dotyczące cewnikowania i badania zmian chorobowych w układzie krążenia.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Andre F. Cournand, Werner T. O. Forssmann and Dickinson W. Richards in 1956 for the discovery related to heart catheterization and studies on pathological changes in the cardiovascular system.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 2, s. 203-204
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  37/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1957. Nagroda [Nobla] dla Daniela Boveta za odkrycie związków syntetycznych hamujących czynności pewnych substancji wytwarzanych w organizmie i wyjaśnienie ich działania na układ naczyniowy i mięśnie szkieletowe.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Daniel Bovet in 1957 for the discovery of synthetic agents inhibiting the activity of various substances produced in the organism and an explanation of their action on the vascular system and skeletal muscles.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 3, s. 313
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  38/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1958. Nagroda [Nobla] dla Joshua Lederberga za odkrycie genetycznej rekombinacji i organizacji masy dziedzicznej u bakterii. Nagroda dla Georga W. Beadle'a i Edward L. Tatuma za odkrycie regulującego wpływu genów na procesy biochemiczne.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Joshua Lederberg in 1958 for discovery of genetic recombination and organization of the hereditary material in bacteria. Prize for George W. Beadle and Edward L. Tatum for discovery of the regulatory effect of genes on biochemical processes.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 4, s. 418-420
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  39/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1959. Nagroda [Nobla] dla S. Ochoa i A. Kornberga za odkrycie mechanizmu biosyntezy kwasów rybo- i dezyksyrybonukleinowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for S. Ochoa and A. Kornberg in 1959 for the discovery of biosynthesis of ribo- and deoxyribonucleic acids.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 8, s. 789-790
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  40/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1960. Nagroda [Nobla] dla F. M. Burneta i P. B. Medawara za odkrycie nabytej tolerancji immunologicznej.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for F. M. Burnett and P. B. Medawar in 1960 for discovery of acquired immunological tolerance.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 5, s. 505-506
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  41/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1961. Nagroda [Nobla] dla G. von Bekesy'ego za odkrycie zjawisk mechanicznych przy pobudzeniu ucha wewnętrznego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for George von Bekesy in 1961 for the discovery of the mechanical phenomena during stimulation of the internal ear.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 6, s. 601
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  42/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1962. Nagroda [Nobla] dla dla J. D. Watsona, F. H. C. Cricka i M. H. F. Wilkinsa za odkrycia w dziedzinie budowy molekularnej kwasów nukleinowych i ich znaczenie dla organizmu.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for J. D. Watson, F. H. C. Crick and M. H. F. Wilkins in 1962 for discoveries of the molecular structure and their role in the organism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 7, s. 695-697
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  43/52
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1963. Nagroda [Nobla] dla Allana L. Hodgkina, Andrew F. Huxley'a i Johna C. Ecclesa za odkrycie mechanizmów jonowych związanych z pobudzeniem i hamowaniem we włóknach komórek nerwowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Allan J. Hodgkin, Andrew F. Huxley and John C. Eccles in 1963 for discovery of ionic mechanisms connected with excitation and inhibition in nerve fibres.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 9, s. 875-877
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  44/52
  Autorzy: Stanisław Mrzygłód.
  Tytuł: Okulistyka Wojskowego Garnizonu Stołecznego Szaserów 128.
  Tytuł całości: W: Okulistyka warszawska 1945-1993.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Trzcińskiej-Dąbrowskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Walki ze Ślepotą i Rehabilitacji Słabowidzących, 1994
  Strony: s. 183-194
  Uwagi: Rozdział 12
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/52
  Autorzy: Piotr Ilnicki.
  Tytuł: Organizacja i obsada personalna wojskowych oddziałów neurologicznych okresu międzywojennego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998, supl. 1, s. 112-115, tab., bibliogr. 9 poz.
  Konferencja: , Solina, 1997.05.29
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/52
  Autorzy: Danuta Augustynowicz, Halina Rudnicka, Hanna Grodzka, Aleksandra Karolak.
  Tytuł: Oni tworzyli "Lekarza Wojskowego" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wykładowcy polskich uniwersytetów na łamach "Lekarza Wojskowego" w pierwszym dziesięcioleciu działalności czasopisma. Część 5. Wilno i Poznań.
  Tytuł równoległy: It was them, who were the authors of "Lekarz Wojskowy" journal in the interwar period. Professors at Polish universities publishing in "Lekarz Wojskowy" in the first decade of the magazine existence. Part 5. Vilnius and Poznań.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 1, s. 113-119, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Danuta Augustynowicz
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  47/52
  Autorzy: Maciej Kledzik, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Lekarze-oficerowie i medycy Kedywu Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.
  Tytuł równoległy: Medical officers and physicians of Kedyw AK (Home Army Sabotage Management) in Warsaw Uprising.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 4, s. 381-383, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Niemczyk
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  48/52
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Gen. bryg. dr med. Mieczysław Kowalski (1894-1986) - życie i dokonania.
  Tytuł równoległy: Brig. Gen. Mieczysław Kowalski, MD (1894-1986) - his life and achievements.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 1, s. 82-88, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Ilnicki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  49/52
  Autorzy: Danuta Augustynowicz, Aleksandra Karolak, Halina Rudnicka, Małgorzata Łukaszuk, Dorota Połeć.
  Tytuł: Lekarz Wojskowy. Stulecie Służby Ojczyźnie / Danuta Augustynowicz, Aleksandra Karolak, Halina Rudnicka, Małgorzata Łukaszuk, Dorota Połeć
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
  Strony: 196 s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. podmiotowa 26 poz.
  ISBN: 978-83-948477-6-0
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Punktacja wewnętrzna: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  50/52
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Prasa o szpitalach wojskowych w Warszawie w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
  Tytuł równoległy: Press articles about military hospitals i Warsaw during the Polish-Soviet War of 1920.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 4, s. 272-280, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Ilnicki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  51/52
  Autorzy: Danuta Augustynowicz, Halina Rudnicka.
  Tytuł: Kartka z historii Wojskowego Instytutu Medycznego. Rozwój klinik chorób wewnętrznych od 1945 r. do powstania Instytutu Medycyny Wewnętrznej.
  Tytuł równoległy: A snapshort from the history of Wojskowy Instytut Medyczny (Military Medical Institute): development of Internal Medicine Department from 1945 to the establishment of the Internal Medicine Institute in 1974.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 2, s. 76-85, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Danuta Augustynowicz
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  52/52
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Ppłk dr med. Andrzej Żmudzki, pierwszy psychiatra wojskowy w powojennej Warszawie, 1957-1973.
  Tytuł równoległy: Lt. Col. Andrzej Żmudzki, MD, PhD, the first military psychiatrist in post war Warsaw, 1957-1973.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 1, s. 40-52, bibliogr. 44 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Ilnicki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM