WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MEDICAL ONCOLOGY
Liczba odnalezionych rekordów: 292Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/292
Autorzy: Zofia Górko, Franciszek Smolarek.
Tytuł: Guz tkanki chromochłonnej umiejscowiony poza nadnerczem.
Tytuł równoległy: Extra-adrenal pheochromocytoma.
Czasopismo: Polski Tyodnik Lekarski
Szczegóły: 1966 : T. 21, nr 30, s. 1157-1159, bibliogr. 8 poz., res., sum.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  2/292
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, W[iesław] Piechota.
  Tytuł: Hyperuricaemia as an index of the response to chemotherapy in solid tumors.
  Czasopismo: Neoplasma
  Szczegóły: 1977 : Vol. 24, nr 4, s. 457-460, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0028-2685
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  3/292
  Autorzy: K[azimierz] Roszkowski, J[erzy] Gil, W. Roszkowski, S. Szmigielski, W[ładysław] Nowakowski, H. L. Ko, G. Pulverer, J. Jeljaszewicz.
  Tytuł: Immunostimulation by systemic administration of Propionibacterium granulosum in patients with primary or secondary lung tumours.
  Czasopismo: European Journal of Respiratory Diseases.
  Szczegóły: 1981 : Vol. 62, nr 6, s. 425-33
  ISSN: 0106-4339
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  4/292
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Rychowiecka, B. Bukowska, C[zesław] Czarnecki.
  Tytuł: Changes in peripheral blood composition following single and repeated courses of intermittent cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Revue Roumaine de Medecine-Medecine Interne
  Szczegóły: 1982 : Vol. 20, nr 4, s. 289-294, bibliogr.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław Wiktor Jędrzejczak
  ISSN: 0377-1202
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  5/292
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Janusz Potocki, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Cienie okrągłe płuc - rozpoznanie i leczenie na podstawie wybranych przypadków.
  Tytuł równoległy: Round lung shadows - diagnosis and treatment in the light of selected cases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : R. 67, nr 11-12, s. 772-777, bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/292
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Renata K. Maryniak, Tadeusz Płusa, Marek Maruszyński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Pierwotny chłoniak płuca z obwodowych limfocytów T.
  Tytuł równoległy: Primary pulmonary lymphoma (peripheral T cell type).
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 63, nr 5-6, s. 308-311, bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  7/292
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, J[olanta] Szenajch, G[rażyna] Ostrowska, Andrzej Wojtowicz, Katarzyna Wojtowicz, A[dam] A. Kruszewski, M[arek] Maruszyński, Sharon L. Aukerman, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Impaired tumor growth in colony-stimulating factor 1 (CSF-1)-deficient, macrophage-deficient op/op mouse: Evidence for a role of CSF-1-dependent macrophages in formation of tumor stroma.
  Czasopismo: International Journal Cancer
  Szczegóły: 1996 : Vol. 65, nr 1, s. 112-119, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Nowicki
  ISSN: 0020-7136
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.534
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:


  8/292
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból nowotworowy - mechanizmy, postacie kliniczne i leczenie.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 24-27, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny; Teofan Domżał
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/292
  Autorzy: P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Pawełczak, M[irosław] Osiecki, G[abriel] Wcisło, S[ławomir] Spyra, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Podgórski, M[aria] Górnaś, E[wa] Suchcicka, A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia BCNU u chorych z nieoperacyjnymi guzami centralnego układu nerwowego.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 109
  Konferencja: , Pieczyska, 1997.09.26
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/292
  Autorzy: J[anusz] Bolewski, S[ławomir] Skrzyński, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne mnogich przerzutów do mózgu.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 105
  Konferencja: , Pieczyska, 1997.09.26
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/292
  Autorzy: M[arek] Marciniak, L[eszek] Delimat, P[aweł] Twarkowski, S[ławomir] Skrzyński, N[orbert] Madrak.
  Tytuł: Wskazania do pooperacyjnej radioterapii w oponiakach wewnątrzczaszkowych.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 109
  Konferencja: , Pieczyska, 1997.09.26
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/292
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, E[wa] Szulkowska, J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Uszkodzenie nerwów czaszkowych jako wiodący objaw chłoniaka Burkitta.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 41-42
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/292
  Autorzy: Stefan Janusz Gruszka, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych w przebiegu śluzaka lewego przedsionka.
  Tytuł równoległy: Reccurent respiratory infections in left atrial myxoma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 96-97, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stefan J. Gruszka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  14/292
  Autorzy: Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Jan Korniluk, Piotr Kowalski, Przemysław Langiewicz, Andrzej Staszewski, Adam Kaliński, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia ogólnoustrojowa złożona z cyklofosfamidu, epirubicyny, carboplatyny w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową z carboplatyną w terapii raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Ovarian cancer primary systemic chemotherapy with cyclophosphamide, epirubicin, carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 1999 : T. 3, nr 5, s. 203-207, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Nurzyński
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  15/292
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski, Grzegorz Wojtas, Andrzej Dąbek, Stefan Gruszka.
  Tytuł: Izolowana postać płucna ziarniniaka kwasochłonnego.
  Tytuł równoległy: Isolated pulmonary eosinophilic granuloma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 146-148, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Żabicka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/292
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Jan Siwik, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko.
  Tytuł: Przedoperacyjne zastosowanie analogu somatostatyny o przedłużonym działaniu (SR-Lanreotide, BIM 23014) u pacjentów z akromegalią w przebiegu makrogruczolaka przysadki.
  Tytuł równoległy: Slow relasing somatostatin analoque (SR-Lanreotide, MIB 23014) in pretreatment for GH-releasing adenomas.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3, s. 423-437, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Zieliński
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  17/292
  Autorzy: J[olanta] Szenajch, B. Jasiński, A[gnieszka] Kozak, J. Kulik, M[ałgorzata] Chomicka, J[erzy] Strużyna, Z. Nowecki, Piotr Rutkowski, W[łodzimierz] Ruka, M. Kupść, Janusz Siedlecki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Multiple RT-PCR tyrosinase testing reveals that melanoma cells circulate in the blood of melanoma patients at the frequency more than 10 times below the detection threshold.
  Czasopismo: Melanoma Research
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 4, s. 399-401, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Letter ; Autor korespondencyjny: Jolanta Szenajch
  ISSN: 0960-8931
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.773
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  18/292
  Autorzy: Przemysław Langiewicz, Joanna Paprocka-Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: Biochemioterapia przerzutowego czerniaka skóry - doświadczenia kliniczne i analiza perspektyw.
  Tytuł równoległy: Biochemotherapy of mestastic melanoma - clinical experience and perspective analysis.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 611-618, bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Przemysław Langiewicz
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  19/292
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Marlena Wawrocka-Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Biologia molekularna czerniaka skóry.
  Tytuł równoległy: Molecular biology of cutaneous melanoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 548-555, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencytjny: Wojciech Z. Pawlak
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  20/292
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Figurska.
  Tytuł: Czerniak oka.
  Tytuł równoległy: Melanoma of the eye.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 589-593, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Figurska
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  21/292
  Autorzy: Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa w czerniaku złośliwym.
  Tytuł równoległy: Diagnostic imaging of malignant melanoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 569-571, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  22/292
  Autorzy: Tomasz Sarosiek, Przemysław Langiewicz, Joanna Paprocka, Karol Węgorzewski, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Fotemustyna w paliatywnej chemioterapii przerzutowego czerniaka skóry i gałki ocznej - doświadczenia własne i wczesne wyniki leczenia.
  Tytuł równoległy: Fotemustine in palliative treatment of metastatic cutaneous and ocular melanoma - clinical experience and preliminary results.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 619-624, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Sarosiek
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  23/292
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Miejscowe leczenie chirurgiczne czerniaka.
  Tytuł równoległy: Local surgical therapy of melanoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 572-579, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  24/292
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Jolanta Szenajch.
  Tytuł: Wielokrotnie powtarzana reakcja PCR wsparta reakcją odwrotnej transkrypcji (MR-RT-PCR) jako nowa metoda wykrywania nowotworowej choroby resztkowej w czerniaku złośliwym oraz potencjalnie w innych nowotworach.
  Tytuł równoległy: Multiply repeated reverse transcriptase PCR (MR-RT-PCR) as a new method to diagnose residual neoplastic disease in malignant melanoma and potentially in other tumors.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 594-600, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław W. Jędrzejczak
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  25/292
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Janusz Patera.
  Tytuł: Zasady współpracy patologa i klinicysty w procesie diagnostyki czerniaka.
  Tytuł równoległy: Collaboration between pathomorphologists and clinicians in the malignant melanoma diagnostic process.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 564-568, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Kozłowski
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  26/292
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Wanda Stankiewicz, Piotr Rapiejko, Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Czynniki ryzyka a występowanie raka krtani i gardła dolnego.
  Tytuł równoległy: Risk factors and emergence larynx and laryngeal pharynx cancer.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 559, s. 409-412, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Wojdas
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/292
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Beata Zielnik-Jurkiewicz.
  Tytuł: Ilościowa ocena objawów laryngologicznych u chorych onkologicznych leczonych lekami przeciwnowotworowymi na ich funkcjonowanie w rodzinie.
  Tytuł równoległy: Quantitative assessment of laryngologic symtoms in oncological patients patients treated with antineoplastic drugs and the influence on their functioning in families.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 385, s. 407-410, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Usowski
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/292
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Jan Majkowski, Janusz Gruszka.
  Tytuł: Śluzak płuca.
  Tytuł równoległy: Myxoma of the lung.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 127-129, bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/292
  Autorzy: Janina Słodkowska, Jan Breborowicz, Krystyna Siemiątkowska, Agnieszka Jarzemska, Grzegorz Przybylski, Maria Korzeniewska-Kosela, Janusz Patera, Elżbieta Radzikowska.
  Tytuł: Lymphangioleiomyomatosis [LAM] initially presented as retroperitoneal tumour. Two cases reports.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 83s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/292
  Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z. Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Anna Dmoszyńska, Maria Wojtaszko, Aleksander B. Skotnicki, Wiesław Nowak, Andrzej Hellmann, Krzysztof Lewandowski, Barbara Zdziarska, Lech Konopka, Bernadetta Ceglarek, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Piotr Boguradzki, Kazimierz Kuliczkowski, Kazimierz Sułek, Krzysztof Warzocha.
  Tytuł: Comparison of cladribine plus prednisone with chlorambucil plus prednisone in patients with chronic lymphocytic leukemia. Final report of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL1).
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 10, s. P171-P179, bibliogr. 56 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2005 Sep 26 ; Autor korespondencyjny: Tadeusz Robak
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Current Contents - Clinical Medicine
 • Web of Science

  Adres url:

  31/292
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Cezary Szczylik.
  Tytuł: The macrophage colony- stimulating factor or colony - stimulating factor-1 (M-CSF or CSF-1) in biology, diagnosis, prognosis, and therapy for ovarian cancer.
  Tytuł całości: W: Treatment of ovarian cancer. Vol. 13
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editor A.P. Bardo
  Adres wydawniczy: New York : Nova Science Publishers, Inc., 2005
  Strony: s. 43-70, il., tab., bibliogr. 112 poz.
  Uwagi: Chapter III
  ISBN: 1-59454-022-5
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/292
  Autorzy: Andrzej Obara, Paweł Wasiluk, Sławomir Kowalski, Mirosław Dziekiewicz.
  Tytuł: Rak pęcherzyka żółciowego w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł równoległy: Gallbladder carcinoma in laparoscopic cholecystectomy.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2005 : R. 10, nr 2/4, s. 24-26, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Obara
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/292
  Autorzy: Stefan Gruszka, Tadeusz Przystasz, Robert Brzozowski, Piotr Pawelec.
  Tytuł: Wyniki leczenia chirurgicznego wybranej grupy chorych na raka płuca.
  Tytuł równoległy: Results of surgical treatment in selected group of patient with lung cancer.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 4, s. 215-219, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  34/292
  Autorzy: Leszek Waśniewski, Andrzej Wojdas, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Danuta Waśniewska, Paweł Żukowski, Paweł Skrobowski, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna wielonarządowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce głęboko położonych guzów gardła, szyi i schorzeń krtani.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of multislices computed tomography and magnetic resonance in deeply seated tumors of pharynx, neck and larynx.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 4, s. 538-543, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Praca wygłoszona na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowana do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  35/292
  Autorzy: T[omasz] Byrski, J[acek] Gronwald, T[omasz] Huzarski, E[wa] Grzybowska, M. Budryk, M. Stawicka, T. Mierzwa, M. Szwiec, R. Wiśniowski, M. Siolek, S[teven] A. Narod, Jan Lubinski, C[ezary] Szczylik, A[gnieszka] Kozak.
  Polish Hereditary Breast Cancer Consortium
  Tytuł: Response to neo-adjuvant chemotherapy in women with BRCA1-positive breast cancers.
  Czasopismo: Breast Cancer Research and Treatment
  Szczegóły: 2008 : Vol. 108, nr 2, s. 289-296, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2007 May 10 ; Autor korespondencyjny: Steven A. Narod
  ISSN: 0167-6806
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  36/292
  Autorzy: M[aciej] Krzakowski, C[ezary] Szczylik.
  The DYNEPO Oncology Study Group
  Tytuł: Epoetin delta: efficacy in the treatment of anaemia in cancer patients receiving chemotherapy.
  Czasopismo: Clinical Oncology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 20, nr 9, s. 705-713, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Krzakowski
  ISSN: 0936-6555
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  37/292
  Autorzy: Tim Eisen, Stephane Oudard, Cezary Szczylik, Gwenaelle Gravis, Hans Heinzer, Richard Middleton, Frank Cihon, Sibyl Anderson, Sybil Shah, Ronald Bukowski, Bernard Escudier.
  Target Study Group
  Tytuł: Sorafenib for older patients with renal cell carcinoma: subset analysis from a randomized trial.
  Czasopismo: JNCI-Journal of the National Cancer Institute
  Szczegóły: 2008 : Vol. 100, nr 20, s. 1454-1463, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Oct 7 ; Autor korespondencyjny: Tim Eisen
  ISSN: 0027-8874
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 14.933
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  38/292
  Autorzy: Christopher Wood, P. Srivastava, Ronald Bukowski, Louis Lacombe, Andrei I. Gorelov, Sergei Gorelov, Peter Mulders, Henryk Zieliński, Axel Hoos, Florentina Teofilovici, Leah Isakov, Robert Flanigan, Robert Figlin, Renu Gupta, Bernard Escudier.
  C-100-12 RCC Study Group
  Tytuł: An adjuvant autologous therapeutic vaccine (HSPPC-96; vitespen) versus observation alone for patients at high risk of recurrence after nephrectomy for renal cell carcinoma: a multicentre, open-label, randomised phase III trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2008 : Vol. 372, nr 9633, s. 145-154, bibliogr. 41 poz.
  Uwagi: Epub 2008 Jul 3 ; Autor korespondencyjny: Christopher Wood
  Konferencja: The American-Urological-Association, Anaheim, Ca, 2007.05.19
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 28.408
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  39/292
  Autorzy: Robert J. Motzer, Bernard Escudier, Stephane Oudard, Thomas E. Hutson, Camillo Porta, Sergio Bracardia, Viktor Gruenwald, John A. Thompson, Robert A. Figlin, Norbert Hollaender, Gladys Urbanowitz, William J. Berg, Andrea Kay, David Lebwohl, Alain Ravaud, Cezary Szczylik.
  RECORD-1 Study Group
  Tytuł: Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase III trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2008 : Vol. 372, nr 9637, s. 449-456, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Jul 22 ; Autor korespondencyjny: Robert J. Motzer
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:

  40/292
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Szkoda, T[adeusz] Płusa, S[ławomir] From.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates from non-small cell lung cancer as prognostic factor of patients' survival.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 1, s. 97-103, bibliogr. 30 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0169-5002
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  41/292
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Szkoda, S[ławomir] From, N. Quandi, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates as a marker of peripheral lung cancer.
  Czasopismo: Thorax
  Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 4, s. 342-344, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0040-6376
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.069
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  42/292
  Autorzy: Radosław B. Maksym, Maciej Tarnowski, Katarzyna Grymula, Joanna Tarnowska, Marcin Wysoczynski, Riu Liu, Bogusław Czerny, Janina Ratajczak, Magda Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: The role of stromal-derived factor-1-CXCR7 axis in development and cancer.
  Czasopismo: European Journal of Pharmacology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 625, nr 1-3 spec. iss., s. 31-40, bibliogr. 99 poz.
  Uwagi: Epub 2009 Oct 14 ; Autor korespondencyjny: Mariusz Z. Ratajczak
  ISSN: 0014-2999
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.585
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  43/292
  Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Aldona Chloupek, Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Tytanowe płyty rekonstrukcyjne w odtwarzaniu ciągłości żuchwy.
  Tytuł równoległy: Use of reconstruction plates in maintaining mandibular continuity.
  Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
  Szczegóły: 2010 : T. 63, nr 11, s. 663-671, bibliogr.25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jarosław Dąbrowski
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  44/292
  Autorzy: Tomasz Targowski, Paweł Janda, Witold Owczarek, Alicja Rączka, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Ocena częstości występowania krążącego białka p53 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł równoległy: Evaluation of occurrence frequency of circulating p53 protein in serum of patients with chronic obstructive pulmonary diseases and non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 166, s. 265-267, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  45/292
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Witold Owczarek, Alicja Rączka, Paweł Janda, Tomasz Szkoda, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Telomerase activity and serum levels of p53 protein as prognostic factors of survival in patients with advanced non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Respiratory Medicine
  Szczegóły: 2010 : Vol. 104, nr 9, s. 1356-1361, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0954-6111
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.525
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  46/292
  Autorzy: R. Motzer, C[ezary] Szczylik, N. J. Vogelzang, C. N. Sternberg, C[amillo] Porta, J[akub] Zolnierek, C. Kollmansberger, S. Y. Rha, G. A. Bjarnason, B. Melichar, U. De Giorgi, G. Urbanowitz, C. Cai, M. Shi, B[ernard] Escudier.
  Tytuł: Phase 3 trial of dovitinib vs sorafenib in patients with metastasic renal cell carcinoma after 1 prior VEGF pathway-targeted and 1 prior mTOR inhibitor therapy.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 49, Suppl. 3, s. S15-S16, Meeting Abstract: LBA34
  Konferencja: ECCO - the European CanCer Organisation, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, EONS and SIOPE, Amsterdam, 2013.09.27
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  47/292
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, R[afał] Stec, Sz[czepan] Cierniak, A[gnieszka] Synowiec, M[arzenna] Cichowicz, R[obert] Koktysz, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: PI3K/AKT/mTOR and Wnt/beta-catenin signaling components as a prognostic and predictor factors in patients with renal cell carcinoma treated with everolimus after anti-angiogenic therapy failure
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 49, Suppl. 2, s. S676-S677, Abst. 2804.
  Konferencja: ECCO - the European Cancer Organisation, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, EONS and SIOPE, Amsterdam, 2013.09.27
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  48/292
  Autorzy: Anna Gruszka, Grzegorz M. Zieliński, Jolanta Kunert-Radek.
  Tytuł: Preoperative long-acting octreotide treatment for invasive thyrotropin-secreting pituitary macroadenoma after previous radioiodine thyroid ablation.
  Czasopismo: Journal of Clinical Neuroscience
  Szczegóły: 2014 : Vol. 21, nr 2, s. 340-342, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 16 ; Autor korespondencyjny: Anna Gruszka
  ISSN: 0967-5868
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.378
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  49/292
  Autorzy: Adam Walter-Croneck, Norbert Grzasko, Maria Soroka-Wojtaszko, Artur Jurczyszyn, Tigran Torosian, Marcin Rymko, Adam Nowicki, Agnieszka Druzd-Sitek, Ewa Lech-Maranda, Elżbieta Madro, Patrycja Zielińska, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Danuta Blonska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Stanisław Potoczek, Elżbieta Iskierka, Anna Masternak, Jadwiga Holojda, Dorota Dawidowska, Ludmiła Gawron, Agnieszka Barchnicka, Magdalena Olszewska-Szopa, Malwina Rybicka, Agnieszka Gontarska, Anna Jachalska, Piotr Rzepecki, Edyta Subocz, Piotr Boguradzki, Grzegorz Charliński, Monika Dzierzak-Mietla, Katarzyna Wisniewska-Piaty, Wojciech Swistek, Agnieszka Kopacz, Beata Blajer-Olszewska, Alina Swiderska, Anna Dmoszynska.
  Tytuł: Case-adjusted bortezomib-based strategy in routine therapy of relapsed/refractory multiple myeloma shown to be highly effective - A report by Polish Myeloma Study Group.
  Czasopismo: Leukemia Research
  Szczegóły: 2014 : Vol. 38, nr 7, s. 788-794, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 May 4 ; Autor korespondencyjny: Adam Walter-Croneck
  ISSN: 0145-2126
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.351
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  50/292
  Autorzy: Jacek Jassem, Renata Duchnowska, Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski, Maciej Krzakowski, Radosław Mądry, Piotr Potemski, Piotr Rutkowski, Janusz Siebert, Adam Windak, Piotr Wysocki.
  Tytuł: Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych.
  Tytuł równoległy: Post-treatment surveillance in most common solid malignancies in adults.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 5, s. 415-435, bibliogr. 138 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2014-11-06 ; Autor korespondencyjny: Jacek Jassem
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  51/292
  Autorzy: Renata Duchnowska, Michał Jarząb, Jadwiga Żebracka, Rafał Matkowski, Anna Kowalczyk, Barbara Radecka, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Antonio Musolino, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Maria M. Litwiniuk, Sylwia Szabłowska-Siwik, Bożenna Karczmarek-Borowska, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Ewa Chmielewska, Wojciech P. Olszewski, Janusz Patera, Antoni Zawrocki, Dagmara Rusinek, Jacek Jassem, Wojciech Biernat.
  On behalf of the Polish Brain Metastasis Consortium
  Tytuł: Brain metastasis (BM) prediction by transcriptomic profiling in triple-negative breast cancer (TNBC).
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016, wyd. spec., s.13
  Uwagi: Polacy na ASCO 2016 : opracowania doniesień z kongresu ASCO 2016 [Annual Meeting, Chicago, U.S.A., June 03-07, 2016], których pierwszymi autorami są Polacy.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  52/292
  Autorzy: Anna M. Czarnecka, Mohammed I. Khan, Sławomir Lewicki, Magdalena Krol, Robert Zdanowski, Igor Helbrecht, Cezary Szczylik.
  Red. wyd.: Jacek Jassem
  Tytuł: Gene expression profiling of primary and metastatic renal cell carcinoma tumor initiating cells.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016, wyd. spec., s. 11
  Uwagi: Polacy na ASCO 2016 : opracowania doniesień z kongresu ASCO 2016 [Annual Meeting, Chicago, U.S.A., June 03-07, 2016], których pierwszymi autorami są Polacy.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  53/292
  Autorzy: Andrzej Nowakowski, Marek Cybulski, Irmina Buda, Iwona Janosz, Katarzyna Olszak-Wąsik, Piotr Bodzek, Andrzej Śliwczyński, Zbigniew Teter, Anita Olejek, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Cervical cancer histology, staging and survival before and after implementation of organised cervical screening programme in Poland.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. e0155849, 1-10, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marek Nowakowski
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.806
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  54/292
  Autorzy: Patrycja Swierkula, Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Analysis of physical therapy in women after mastectomy.
  Tytuł równoległy: Analiza postępowania fizykalnego u kobiet po mastektomii.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017 : T. 59, nr 2, s. 89-97, bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  55/292
  Autorzy: Bartosz Puła, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Marek Hus, Agnieszka Szymczyk, Aleksandra Gołos, Magdalena Piotrowska, Dana Zawirska, Jan M. Zaucha, Paweł Steckiewicz, Marcin Pasiarski, Dominik Chraniuk, Weronika Piszczek, Michał Osowiecki, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Wanda Knopińska-Posłuszny, Marek Dudziński, Jadwiga Hołojda, Małgorzata Wojciechowska, Waldemar Kulikowski, Agnieszka Szeremet, Beata Kumiega, Andrzej Pluta, Mirosław Markiewicz, Krzysztof Giannopoulos, Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG).
  Tytuł równoległy: Analysis of ibrutinib efficacy in a subgroup of chronic lymphocytic leukemia patients with 17p deletion: observational study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : T. 48, nr 4, s. 330-337, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Published: Oct-Dec 2017 ; Autor korespondencyjny: Bartosz Puła
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  56/292
  Autorzy: Małgorzata Jerzak, Andrzej Nowakowski, Monika Ohams, Andrzej Górski, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Decreased NK cell activity after partial vulvectomy in pregnant patient with vulvar intraepithelial neoplasia 3 (VIN3).
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 24, nr 3, s. 459-463, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 11; Autor korespondencyjny: Małgorzata Jerzak
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.116
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  57/292
  Autorzy: Krzysztof Gawroński, Ryszard Tomasiuk, Gabriel Wcisło, Piotr Rzepecki, Jarosław Wajs.
  Tytuł: Acute phase proteins for monitoring hematopoietic recovery after early engrafting of CD34+ peripheral-blood-stem-cells for autografting or allografting in patients with malignant diseases.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 2017 : Vol. 22, s. 323-332, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.05.30 ; Autor korespondencyjny: Piotr Rzepecki
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.054
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  58/292
  Autorzy: Anna M. Badowska-Kozakiewicz, Maria Sobol, Janusz Patera.
  Tytuł: Expression of multidrug resistance protein P-glycoprotein in correlation with markers of hypoxia (HIF-1alfa, EPO, EPO-R) in invasive breast cancer with metastasis to lymph nodes.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 6, s. 1303-1314, bibliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Oct 18 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Badowska-Kozakiewicz
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.344
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  59/292
  Autorzy: Anna M. Badowska-Kozakiewicz, Anna Liszcz, Maria Sobol, Janusz Patera.
  Tytuł: Retrospective evaluation of histopathological examinations in invasive ductal breast cancer of no special type: an analysis of 691 patients.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 6, s. 1408-1415, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Mar 4 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Badowska-Kozakiewicz
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.344
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  60/292
  Autorzy: Zofia F. Bielecka, Kamila Maliszewska-Olejniczak, Ilan J. Safir, Cezary Szczylik, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Three-dimensional cell culture model utilization in cancer stem cell research.
  Czasopismo: Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society
  Szczegóły: 2017 : Vol. 92, nr 3, s. 1505-1520, bibliogr. 118 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Aug 22 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1464-7931
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 11.700
  Punktacja Min. Nauki: 50.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  61/292
  Autorzy: Joanna Domagala-Kulawik, Iwona Kwiecień, Juliusz Pankowski, Monika Pasieka-Lis, Dominika Wolosz, Marcin Zielinski.
  Tytuł: Elevated Foxp3/CD8 ratio in lung adenocarcinoma metastatic lymph nodes resected by transcervical extended mediastinal lymphadenectomy.
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2017 : Vol. 2017, Art. ID 5185034, s. 1-17, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 02 Aug 2017 : Autor korespondencyjny: Joanna Domagala-Kulawik
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.583
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  62/292
  Autorzy: Damian Matak, Klaudia K. Brodaczewska, Cezary Szczylik, Irena Koch, Adam Myszczyszyn, Monika Lipiec, Sławomir Lewicki, Łukasz Szymański, Robert Zdanowski, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Functional significance of CD105-positive cells in papillary renal cell carcinoma.
  Czasopismo: BMC Cancer
  Szczegóły: 2017 : Vol. 17, Article nr 21, s. 1-17, bibliogr. 85 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jan 5 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1471-2407
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.288
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  63/292
  Autorzy: Zofia F. Bielecka, Agata Malinowska, Klaudia K. Brodaczewska, Aleksandra Klemba, Claudine Kieda, Paweł Krasowski, Elżbieta Grzesiuk, Jan Piwowarski, Anna M. Czarnecka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Hypoxic 3D in vitro culture models reveal distinct resistance processes to TKIs in renal cancer cells.
  Czasopismo: Cell and Bioscience
  Szczegóły: 2017 : Vol. 7, nr 1, s. Article Nr: 71, 1-18, bibliogr. 69 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Dec 16 ; Autor korespondencyjny: Zofia F. Bielecka et al.
  ISSN: 2045-3701
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.219
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/292
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Joanna Kordowska, Dariusz Galbarczyk, Jarosław Świstak.
  Tytuł: Limbic encephalitis - a report of four cases.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 2, s. 213-217, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 8 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.787
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  65/292
  Autorzy: Ewa Witkowska-Patena, Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: 68Ga-PSMA PET/CT imaging in recurrent prostate cancer: Where are we now?
  Czasopismo: Central European Journal of Urology
  Szczegóły: 2017 : T. 70, nr 1, s. 37-43, bibliogr. 46 poz.
  Uwagi: Epub 2017 Jan 11 ; Autor korespondencyjny: Ewa Witkowska-Patena
  ISSN: 2080-4806
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  66/292
  Autorzy: Renata Duchnowska, Michał Jarząb, Jadwiga Żebracka-Gala, Rafał Matkowski, Anna Kowalczyk, Barbara Radecka, Małgorzata Kowalska, Aleksandra Pfeifer, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Antonino Musolino, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Maria Litwiniuk, Anna Surus-Hyla, Sylwia Szabłowska-Siwik, Bożenna Karczmarek-Borowska, Sylwia Dębska-Szmich, Beata Głodek-Sutek, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Ewa Chmielowska, Ewa Kalinka-Warzocha, Wojciech P. Olszewski, Janusz Patera, Anton Żawrocki, Agnieszka Pliszka, Tomasz Tyszkiewicz, Dagmara Rusinek, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Jacek Jassem, Wojciech Biernat.
  On behalf of the Polish Brain Metastasis Consortium
  Tytuł: Brain metastasis prediction by transcriptomic profiling in triple-negative breast cancer.
  Czasopismo: Clinical Breast Cancer
  Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 2, s. e65-e75, bibliogr. 51 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Sep 8; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1526-8209
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.703
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  67/292
  Autorzy: Robert Jach, Jacek J. Sznurkowski, Mariusz Bidziński, Marcin Misiek, Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Włodzimierz Sawicki, Łukasz Wicherek, Antoni Basta.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of cervical cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 24-33, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Robert Jach
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  68/292
  Autorzy: Jacek J. Sznurkowski, Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Mariusz Bidziński, Robert Jach, Marcin Misiek, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Włodzimierz Sawicki, Łukasz Wicherek, Antoni Basta.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of endometrial cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 34-44, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Jacek Szurkowski
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  69/292
  Autorzy: Jacek J. Sznurkowski, Lubomir Bodnar, Mariusz Bidziński, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Robert Jach, Paweł Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Marcin Misiek, Włodzimierz Sawicki, Łukasz Wicherek, Antoni Basta.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka sromu.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of vulvar cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 45-53, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Jacek Sznurkowski
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  70/292
  Autorzy: Antoni Basta, Mariusz Bidziński, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Lubomir Bodnar, Robert Jach, Paweł Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Marcin Misiek, Jacek J. Sznurkowski, Łukasz Wicherek, Włodzimierz Sawicki, Agnieszka Timorek-Lemieszczuk, Jan Bahyrycz, Radosław Mądry.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of ovarian cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 5-23, bibliogr. 62 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Radosław Mądry
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  71/292
  Autorzy: Damian Matak, Klaudia K. Brodaczewska, Monika Lipiec, Łukasz Szymański, Cezary Szczylik, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Colony, hanging drop, and methylcellulose three dimensional hypoxic growth optimization of renal cell carcinoma cell lines.
  Czasopismo: Cytotechnology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 69, nr 4, s. 565-578, bibliogr. [60] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Mar 20 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 0920-9069
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.461
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  72/292
  Autorzy: Maciej Kawecki, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Różnice w występowaniu nefrotoksyczności u pacjentów z rakiem jasnokomórkowym nerki w trakcie II linii leczenia z użyciem inhibitorów kinaz tyrozynowych oraz inhibitorów szlaku mTOR.
  Tytuł całości: W: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Opracowanie: Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera
  Adres wydawniczy: Kraków : CREATIVETIME, 2017
  Strony: s. 62
  ISBN: 978-83-63058-69-2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  73/292
  Autorzy: Teresa Starzyńska, Magdalena Londzin-Olesik, Agata Bałdys-Waligórska, Tomasz Bednarczuk, Jolanta Blicharz-Dorniak, Marek Bolanowski, Agata Boratyn-Nowicka, Małgorzata Borowska, Andrzej Cichocki, Jarosław B. Ćwikła, Andrzej Deptała, Massimo Falconi, Wanda Foltyn, Daria Handkiewicz-Junak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Jarząb, Roman Junik, Dariusz Kajdaniuk, Grzegorz Kamiński, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Aldona Kowalska, Robert Król, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Dariusz Lange, Anna Lewczuk-Myślicka, Andrzej Lewiński, Michał Lipiński, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Piotr Remiszewski, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Lucyna Siemińska, Anna Sowa-Staszczak, Katarzyna Steinhof-Radwańska, Janusz Strzelczyk, Krzysztof Sworczak, Anhelli Syrenicz, Andrzej Szawłowski, Marek Szczepkowski, Ewa Wachuła, Wojciech Zajęcki, Anna Zemczak, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła.
  Tytuł: Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 250-260, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.05.08 ; Autor korespondencyjny: Teresa Starzyńska
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.059
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  74/292
  Autorzy: Tomasz Bednarczuk, Marek Bolanowski, Anna Zemczak, Agata Bałdys-Waligórska, Jolanta Blicharz-Dorniak, Agnieszka Boratyn-Nowicka, Małgorzata Borowska, Andrzej Cichocki, Jarosław B. Ćwikła, Massimo Falconi, Wanda Foltyn, Daria Handkiewicz-Junak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Jarząb, Roman Junik, Dariusz Kajdaniuk, Grzegorz Kamiński, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Aldona Kowalska, Robert Król, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Dariusz Lange, Anna Lewczuk-Myślicka, Andrzej Lewiński, Michał Lipiński, Magdalena Londzin-Olesik, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Jakub Pałucki, Jolanta Pilch-Kowalczyk, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Lucyna Siemińska, Anna Sowa-Staszczak, Teresa Starzyńska, Katarzyna Steinhof-Radwańska, Janusz Strzelczyk, Krzysztof Sworczak, Anhelli Syrenicz, Andrzej Szawłowski, Marek Szczepkowski, Ewa Wachuła, Wojciech Zajęcki, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła.
  Tytuł: Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and appendix - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 223-236, bibliogr. 110 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.05.08 ; Autor korespondencyjny: Tomasz Bednarczuk
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.059
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  75/292
  Autorzy: Artur Badyda, K. Widzewicz, Wioletta Rogula-Kozłowska, Grzegorz Majewski, I. Jureczko, Anna Gayer, Dominika Mucha, Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: PM and PM-bound PAHs exposure from barbecues powered by gas, lump charcoal and charcoal briquettes as a risk factor of lung cancer.
  Tytuł całości: W: ERS 2017 European Respiratory Society International Congress, Milan, Italy, 9-13 September : Programme and abstracts
  Adres wydawniczy: [Milan, 2017]
  Strony: s. [1 nlb.], Abst. [OA1778]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  76/292
  Autorzy: Radosław Lenarczyk, Tatjana S. Potpara, Kristina H. Haugaa, Jean-Claude Deharo, Antonio Hernandes-Madrid, Maria del Carmen Exposito Pineda, Marek Kiliszek, Nikolaos Dagres.
  Tytuł: Approach to cardio-oncologic patients with special focus on patients with cardiac implantable electronic devices planned for radiotherapy: results of the European Heart Rhythm Association survey.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2017 : Vol. 19, nr 9, s. 1579-1584, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Published: 08 Aug 2017 ; Autor korespondencyjny: Radosław Lenarczyk
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.231
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  77/292
  Autorzy: Artur Matyszewski, Anna M. Czarnecka, Paweł Stachowiak, Marta Nowakowska, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław D. Kasprzak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cardiac safety of systemic therapy in breast cancer patients with high risk of atherosclerosis complications.
  Czasopismo: Future Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol 13, nr 7, s. 593-602, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Oct 27; Autor korespondencyjny: Artur Matyszewski
  ISSN: 1479-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.369
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  78/292
  Autorzy: Anna M. Czarnecka, Paweł Sobczuk, Jan Korniluk, Marta Spychalska, Krzysztof Bogusz, Anna Owczarek, Anna Brodziak, Dominika Labochka, Barbara Moszczuk, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Long-term response to sunitinib: everolimus treatment in metastatic clear cell renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Future Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 1, s. 31-49, bibliogr. 78 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Sep 6; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1479-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.369
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  79/292
  Autorzy: Mirosław Wielgoś, Maciej Krzakowski, Mirosław Czajkowski, Jerzy Giermek, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Elżbieta Wojciechowska-Lampka, Dorota Nowakowska, Zbigniew I. Nowecki, Szymon Piątek, Wojciech Rokita, Maryna Rubach, Jacek Sienko, Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz, Rafał Stec, Justyna Teliga-Czajkowska, Izabela Kopeć, Joanna Tajer, Grzegorz Panek.
  Tytuł: Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiety w ciąży. Część IV. Nowotwory układu pokarmowego, rzadkie nowotwory.
  Tytuł równoległy: The conventional treatment of pregnant women with cancer. Part IV. Gastrointestinal cancers, rare cancers.
  Czasopismo: Ginekologia i Perinatologia Praktyczna
  Szczegóły: 2017 : T. 2, nr 3, s. 120-138, il., bibliogr. 88 poz.
  ISSN: 2451-0122
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  80/292
  Autorzy: Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Agnieszka Błachnio- Zabielska, Magdalena Świderska, Adrian Chabowski.
  Tytuł: Plasma and ovarian tissue sphingolipids profiling in patients with advanced ovarian cancer.
  Czasopismo: Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 147, nr 1, s. 139-144, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 8 ; Autor korespondencyjny: Paweł Knapp
  ISSN: 0090-8258
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.540
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  81/292
  Autorzy: Agnieszka Krzywdzińska, Iwona Solarska, Bartosz Puła, Anna Czyż, Dominik Dytfeld, Artur Jurczyszyn, Agnieszka Balana-Nowak, Krzysztof Giannopoulos, Paulina Własiuk, Anna Waszczuk-Gajda, Marek Król, Marek Dudziński, Adrian Burdacki, Tomasz Wróbel, Donata Szymczak, Olga Jankowska-Łęcka, Paweł Bernatowicz, Jan Zaucha, Agata Tyczyńska, Agnieszka Druzd-Sitek, Piotr Centkowski, Alina Świderska, Elżbieta Rutkowska, Krzysztof Lewandowski, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Praktyka kliniczna oceny minimalnej choroby resztkowej u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce: badanie ankietowe Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.
  Tytuł równoległy: Minimal residual disease assessment in plasma cell myeloma patients in Poland: survey of the Polish Myeloma Consortium.
  Czasopismo: Hematologia
  Szczegóły: 2017 : T. 8, nr 4, s. 239-245, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Jamroziak
  ISSN: 2081-0768
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  82/292
  Autorzy: Robert Jach, Wojciech Pabian, Robert Spaczyński, Jacek Szamatowicz, Tomasz Zbroch, Paweł Knapp, Roman Smolarczyk, Wojciech Kolawa, Lubomir Bodnar, Rafał Kurzawa, Daria Zawirska, Maciej Krzakowski, Stanisław Radowicki, Jacek Fijuth, Mirosław Wielgoś, Piotr Wysocki, Katarzyna Kozioł, Kamil Zalewski, Krzysztof Warzocha, Kazimierz Hałaburda, Michał Rdwan, Paweł Radwan, Marcin J. Jabłoński, Zbigniew Kojs, Sławomir Wołczyński, Leszek Pawelczyk, Tomasz Kluz, Krzysztof Lukaszuk.
  Tytuł: Recommendations of the Fertility Preservation Working Group in Oncological, Hematological and Other Patients Treated with Gonadotoxic Therapies "ONCOFERTILITY" (GROF) of the Polish Society of Oncological Gynecology.
  Czasopismo: Journal of Adolescent and Young Adult Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 3, s. 388-395, bibliogr. 57 poz.
  Uwagi: Epub 2017 Jun 28 ; Autor korespondencyjny: Robert Jach
  ISSN: 2156-5333
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.167
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  83/292
  Autorzy: Paweł Chrom, Lubomir Bodnar, Jan Korniluk.
  Tytuł: Czynniki prognostyczne dla czasu wolnego od progresji oraz przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie.
  Tytuł równoległy: Prognostic factors for progression-free survival and overall survival in patients with advanced gastrin cancer treated with fluoropyrimidine-based first-line chemotherapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 1, s. 68-75, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  84/292
  Autorzy: Brunilde Gril, Anurag N. Paranjape, Stephan Woditschka, Jeffrey Hanson, Xiaolin Wu, Renata Duchnowska, Priscilla K. Brastianos, Cody Peer, William D. Figg, Gary T. Pauly, Joel P. Schneider, Patricia Steeg.
  Tytuł: Astrocytic S1P3 signaling modulates blood-tumor barrier permeability in brain metastases.
  Czasopismo: Neuro-Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 19, Suppl. 6, s. vi247, Meeting Abstract: TMIC-19.
  Konferencja: Society for Neuro-Oncology ; Soc CNS Interstitial Delivery Therapeut, San Francisco, 2017.11.16
  ISSN: 1522-8517
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  85/292
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients treated with induction chemotherapy should be performed after the completion of chemotherapy.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 4, s. 270-272, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: , Warsaw, 2017.04.07
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  86/292
  Autorzy: Rafał Stec.
  Tytuł: Should adjuvant therapy by used in patients with colorectal cancer in pathological stage II?
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 6, s. 281-285, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: , Warsaw, 2017.04.07
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  87/292
  Autorzy: Francesca Mateo, Enrique J. Arenas, Helena Aguilar, Jordi Serra-Musach, Gorka Ruiz de Garibay, Jacopo Boni, Miren Maicas, Shisuo Du, Francesco Iorio, Carmen Herranz-Ors, Abul Islam, X. Prado, Alicia Llorente, Anna Petit, August Vidal, Isabel Katala, Teresa Soler, Griselda Venturas, Alejandro Rojo-Sebastian, Heidi Serra, Daniel Cuadras, Ignacio Blanco, Jose Lozano, Francesc Canals, A. M. Sieuwerts, V. de Weerd, Maxime P. Look, Sara Puertas, Nadia Garcia, Archibald S. Perkins, Nuria Bonifaci, Margaretha Skowron, Laia Gomez-Baldo, Vanessa Hernandez, Antonio Martinez-Aranda, Maria Martínez-Iniesta, Xenia Serrat, Julian Ceron, Joan Brunet, M. P. Barretina, Miguel Gil, Catalina Falo, A. Fernandez, Idoia Morilla, S. Pernas, Maria J. Pla, Xavier Andreu, Miguel A. Segui, Ruiz Maria del Carmen Ballester, E. Castella, Mark Nellist, Serafin Morales, Joan Valls, A. Velasco, Xavier Matias-Guiu, A. Figueras, Jose V. Sanchez-Mut, Montse Sanchez-Cespedes, Alex Cordero, Jorge Gomez-Miragaya, Luis Palomero, A. Gomez, Thomas F. Gajewski, Ezra E. W. Cohen, Marzenna Jesiotr, Lubomir Bodnar, Miguel Quintela-Fandino, Nuria Lopez-Bigas, Rafael Valdes-Mas, Xose S. Puente, Francesc Vinals, Oriol Casanovas, Mariona Graupera, Javier Hernandez-Losa, Santiago Ramon y Cajal, Luz Garcia-Alonso, Julio Saez-Rodriguez, Manel Esteller, Angels Sierra, Natalia Martin-Martin, Ander Matheu, Arkaitz Carracedo, Elisa Gonzalez, Meera Nanjundan, Javier Cortes, Conxi Lazaro, Maria D. Odero, John W. M. Martens, Gema Moreno-Bueno, Mary H. Barcellos-Hoff, Alberto Villanueva, Roger R. Gomis, Miguel A. Pujana.
  Tytuł: Stem cell-like transcriptional reprogramming mediates metastatic resistance to mTOR inhibition.
  Czasopismo: Oncogene
  Szczegóły: 2017 : Vol. 36, nr 19, s. 2737-2749, bibliogr. 60 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Dec 19 ; Autor korespondencyjny: Roger Gomis
  ISSN: 0950-9232
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.854
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  88/292
  Autorzy: Maciej A. Kawecki, Piotr Piasecki.
  Tytuł: Liver metastases of colorectal cancer - what are the limitations of multimodality treatment?
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 4, s. 172-176, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017-09-13 ; Autor korespondencyjny: Maciej Kawecki ; [poprz. tyt.: Onkol. Prakt. Klin.; ISSN 1734-3542; e-ISSN 1734-6460]
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  89/292
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Pseudoprogression during immunotherapy of cancers.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 2, s. 57-60, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.08.25 ; [poprz. tyt. : Onkol. Prakt. Klin.; ISSN 1734-3542; e-ISSN 1734-6460]
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  90/292
  Autorzy: Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas, Beata Młot, Wojciech Solarek, Anna Waśko-Grabowska.
  Tytuł: Hypothyroidism caused by cabozantinib therapy of clear cell renal cell carcinoma - case report, own experience.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2017 : T. 7, nr 3, s. A121-A135, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 30 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Buraczewska
  ISSN: 2353-852X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  91/292
  Autorzy: Ewa Szutowicz-Zielińska, Krzysztof Konopa, Anna Kowalczyk, Małgorzata Suszko-Każarnowicz, Renata Duchnowska, Aleksandra Szczęsna, Magdalena Ratajska, Aleksander Sowa, Janusz Limon, Wojciech Biernat, Tomasz Burzykowski, Jacek Jassem, Rafał Dziadziuszko.
  Tytuł: An open label phase II study evaluating first-line EGFR tyrosine kinase inhibitor erlotinib in non-small cell lung cancer patients with tumors showing high EGFR gene copy number.
  Czasopismo: Oncotarget
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 10, s. 17270-17278, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Dec 4 ; Autor korespondencyjny: Ewa Szutowicz-Zielinska
  ISSN: 1949-2553
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  92/292
  Autorzy: Renata Duchnowska, Jeff Sperinde, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Paulina Myśliwiec, John Winslow, Barbara Radecka, Christos Petropoulos, Regina Demlova, Marlena Orlikowska, Anna Kowalczyk, Istvan Lang, Barbara Ziółkowska, Sylwia Dębska-Szmich, Monika Merdalska, Aleksandra Grela-Wojewoda, Anton Żawrocki, Wojciech Biernat, Weidong Huang, Jacek Jassem.
  Tytuł: Predictive value of quantitative HER2, HER3 and p95HER2 levels in HER2-positive advanced breast cancer patients treated with lapatinib following progression on trastuzumab.
  Czasopismo: Oncotarget
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 61, s. 104149-104159, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Oct 24 ; Autor korespondencyjny: Jacek Jassem
  ISSN: 1949-2553
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  93/292
  Autorzy: Bartosz Szymanowski, Beata Hryciuk, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Czy salpingektomia zastąpi salpingo-ooforektomię w profilaktyce pierwotnej raka jajnika?
  Czasopismo: Onkologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2017 : Vol. 14, nr 4, s. 15-18, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1732-0658
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  94/292
  Autorzy: Łukasz Chojecki, Janusz Płomiński, Artur Pepłoński.
  Tytuł: Kostniak kostnawy o nietypowej lokalizacji w wyrostku barkowym łopatki.
  Tytuł równoległy: Unusual location of osteoid osteoma in the acromion.
  Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Szczegóły: 2017 : T. 16, nr 1, s. 67-73, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2017-01-26 ; Autor korespondencyjny: Łukasz Chojecki
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  95/292
  Autorzy: Aldona Chloupek, Krzysztof Zarzycki, Jarosław Dąbrowski, Wojciech Domański.
  Tytuł: Nowotwory ślinianek przyusznych. Wyniki retrospektywnej analizy leczenia 149 pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2006-2016.
  Tytuł równoległy: Parotid gland tumors. Results of retrospective analysis of 149 patients treated at the Clinical Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Clinic of Otolaryngology and Oncologic Laryngology of Military Institute of Medicine in Warsaw in years 2006-2016.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 71, nr 3, s. 42-47, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aldona Chloupek
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  96/292
  Autorzy: Mateusz Kister, Katarzyna Borowska, Michał Gontarz, Bartłomiej Zoń, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała, Barbara Jodłowska-Jędrych.
  Tytuł: Modern approach to facial skin defects reconstruction.
  Czasopismo: Our Dermatology Online
  Szczegóły: 2017 : T. 8, nr 4, s. 477-482, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mateusz Kister
  ISSN: 2081-9390
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  97/292
  Autorzy: Cezary Adamiec, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil, Tomasz Nowak, Agnieszka Wołyńska-Szkludlarek, Mariusz Bobula.
  Tytuł: Ocena wzoru ujść krypt gruczołów jelitowych jako niezbędny element badania kolonoskopowego wysokiej jakości.
  Tytuł równoległy: The assessment of pit pattern on the polyps' surface as the essential part of high quality colonoscopy.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 3, s. 327-334, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.09.29 ; Autor korespondencyjny: Przemysław Dyrla
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/292
  Autorzy: Beata Czeremszyńska, Stanisław Drozda, Michał Górzyński, Lucyna Kępka.
  Tytuł: Selection of patients with left breast cancer for deep-inspiration breath-hold radiotherapy technique: Results of a prospective study.
  Czasopismo: Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
  Szczegóły: 2017 : Vol. 22, nr 5, s. 341-348, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jun 30 ; Autor korespondencyjny: Lucyna Kępka
  ISSN: 1507-1367
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  99/292
  Autorzy: Maciej Walędziak, Anna Różańska-Walędziak, Piotr K. Kowalewski, Michał R. Janik, Jakub Brągoszewski, Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Bariatric surgery and incidental gastrointestinal stromal tumors - a single-center study.
  Czasopismo: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
  Szczegóły: 2017 : T. 12, nr 3, s. 325-329, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Sep 26 ; Autor korespondencyjny: Anna Różańska-Walędziak
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.852
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  100/292
  Autorzy: Marcin Radko, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński.
  Tytuł: Hipogonadyzm u pacjentów w chorobach nowotworowych jąder i prostaty.
  Tytuł równoległy: Hypogonadism in patients with testicular tumors and prostate cancer.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2017 : T. 70, nr 1, s. 81-84, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Syryło
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  101/292
  Autorzy: Beata Kos-Kudła, Jarosław Ćwikła, Marek Ruchała, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Jarząb, Jolanta Krajewska, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Current treatment options for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors with a focus on the role of lanreotide.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2017 : T. 21, nr 2, s. 115-122, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jun 30 ; Autor korespondencyjny: Jolanta Krajewska
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  102/292
  Autorzy: Nathalie C. Wu, Wendy Wong, Kenneth E. Ho, Victor C. Chu, Annalisa Rizo, Simon Davenport, Devon Kelly, Rosemary Makar, Jacek Jassem, Renata Duchnowska, Wojciech Biernat, Barbara Radecka, Tomoyuki Fujita, Jonathan L. Klein, Marc Stonecypher, Shoichiro Ohta, Hartmut Juhl, Jodi M. Weidler, Michael Bates, Michael F. Press.
  Tytuł: Comparison of central laboratory assessments of ER, PR, HER2, and Ki67 by IHC/FISH and the corresponding mRNAs (ESR1, PGR, ERBB2, and MKi67) by RT-qPCR on an automated, broadly deployed diagnostic platform.
  Czasopismo: Breast Cancer Research and Treatment
  Szczegóły: 2018 : Vol. 172, nr 2, s. 327-338, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Aug 17 ; Autor korespondencyjny: Michael F. Press
  ISSN: 0167-6806
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.471
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  103/292
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Incorporating neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in place of neutrophil count and platelet count improves prognostic accuracy of the International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium Model.
  Czasopismo: Cancer Research and Treatment
  Szczegóły: 2018 : Vol. 50, nr 1, s. 103-110, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Mar 3 ; Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 1598-2998
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.363
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  104/292
  Autorzy: Cinzia Crivellaro, Elena De Ponti, Federica Elisei, Sabrina Morzenti, Maria Picchio, Valentiono Bettinardi, Annibale Versari, Federica Fioroni, Mirosław Dziuk, Konrad Tkaczewski, Renee Ahond-Vionnet, Guillaume Nodari, Sergio Todde, Claudio Landoni, Luca Guerra.
  Tytuł: Added diagnostic value of respiratory-gated 4D 18F-FDG PET/CT in the detection of liver lesions: a multicenter study.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 1, s. 102-109, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 19 ; Autor korespondencyjny: Cinzia Crivellaro
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.182
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/292
  Autorzy: Marek Trneny, Gregor Verhoef, Martin J. S. Dyer, Dina Ben Yehuda, Catherina Patti, Miguel Canales, Andres Lopez, Farrukh T. Awan, Paul G. Montgomery, Andrea Janikova, Anna M. Barbui, Kazimierz Sułek, Maria J. Terol, John Radford, Anna Guidetti, Massimo Di Nicola, Laure Siraudin, Laurence Hatteville, Sandrine Schwab, Corina Oprea, Alessandro M. Gianni.
  Tytuł: A phase II multicenter study of the anti-CD19 antibody drug conjugate coltuximab ravtansine (SAR3419) in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma previously treated with rituximab-based immunotherapy.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 2018 : Vol. 103, nr 8, s. 1351-1358, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 May 10 ; Autor korespondencyjny: Marek Trneny
  ISSN: 0390-6078
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.570
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/292
  Autorzy: Agata Białoszewska, Joanna Olkowska-Truchanowicz, Katarzyna Bocian, Anna Osiecka-Iwan, Andrzej Czop, Claudine Kieda, Jacek Malejczyk.
  Tytuł: A role of NKR-P1A (CD161) and lectin-like transcript 1 in natural cytotoxicity against human articular chondrocytes.
  Czasopismo: Journal of Immunology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 200, nr 2, s. 715-724, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Dec 6 ; Autor korespondencyjny: Jacek Malejczyk
  ISSN: 0022-1767
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.718
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  107/292
  Autorzy: Lucyna Kępka, Joanna Socha.
  Tytuł: Addressing the challenge of proper delineation of lymph node stations in modern radiotherapy for lung cancer.
  Czasopismo: Journal of radiation research
  Szczegóły: 2018 : Vol. 59, nr 4, s. 521-523, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 8 ; Autor korespondencyjny: Lucyna Kępka
  ISSN: 0449-3060
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.014
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  108/292
  Autorzy: Sławomir Jaworski, Mateusz Wierzbicki, Ewa Sawosz, Anna Jung, Grzegorz Gielerak, Joanna Biernat, Henryk Jaremek, Witold Łojkowski, Bartosz Woźniak, Jacek Wojnarowicz, Leszek Stobiński, Artur Małolepszy, Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, Maciej Łojkowski, Natalia Kurnatowicz, Andre Chwalibog.
  Tytuł: Graphene oxide-based nanocomposites decorated with silver nanoparticles as an antibacterial agent.
  Czasopismo: Nanoscale Research Letters
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. 116, 1-17, bibliogr. 57 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2018 Apr 23 ; Autor korespondencyjny: Andre Chwalibog
  ISSN: 1556-276X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.159
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/292
  Autorzy: Aleksandra Klemba, Klaudia Brodaczewska, Bogdan Lesyng, Cezary Szczylik, Rafał Stec, Claudine Kieda.
  Tytuł: Hypoxia modulates global gene expression in ovarian cancer cells treated with mitomycin.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 18, Poster
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  110/292
  Autorzy: Klaudia K. Brodaczewska, Cezary Szczylik, Claudine Kieda.
  Tytuł: Immune consequences of anti-angiogenic therapy in renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 1A, s. 14-22, bibliogr. 139 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  111/292
  Autorzy: Salem Chouaib, Viktor Umansky, Claudine Kieda.
  Tytuł: The role of hypoxia in shaping the recruitment of proangiogenic and immunosuppressive cells in the tumor microenvironment.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 1A, s. 7-13, bibliogr. 85 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 5 ; Autor korespondencyjny: Salem Chouaib
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  112/292
  Autorzy: Aleksandra Klemba, Karolina J. Purzycka-Olewiecka, Gabriel Wcisło, Anna M. Czarnecka, Sławomir Lewicki, Bogdan Lesyng, Cezary Szczylik, Claudine Kieda.
  Tytuł: Surface markers of cancer stem-like cells of ovarian cancer and their clinical relevance.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 1A, s. 48-55, bibliogr. 69 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondenycjny: Aleksandra Klemba
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  113/292
  Autorzy: Bartosz Wojtas, Marta Maleszewska, Bartłomiej Gieniewski, Paulina Szadkowska, Sylwia K. Krol, Andrzej Marchel, Tomasz Czernicki, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Maciej Kawecki, Cezary Szczylik, Ryszard Czepko, Maciej Banach, Wojciech Kaspera, Wojciech Szopa, Bartosz Czapski, Mirosław Ząbek, Bożena Kamińska.
  Tytuł: Targeted sequencing of cancer- and epigenetic-related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 26
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  114/292
  Autorzy: Bozena Kaminska, Bartosz Wojtas, Marta Maleszewska, Bartłomiej Gielniewski, Paulina Szadkowska, Sylwia K. Krol, Andrzej Marchel, Tomasz Czernicki, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Maciej Kawecki, Cezary Szczylik, Ryszard Czepko, Maciej Banach, Wojciech Kaspera, Wojciech Szopa, Bartosz Czapski, Mirosław Zabek.
  Tytuł: Targeted sequencing of cancer- and epigenetic-related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 37
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  115/292
  Autorzy: Aleksandra Majewska, Klaudia Brodaczewska, Claudine Kieda.
  Tytuł: Targeting cancer PTEN for hypoxia-related tumor microenvironment
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 23, Poster
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  116/292
  Autorzy: Rafał Stec.
  Tytuł: Treatment strategy in patients with metastatic colorectal cancer - based on new perspectives.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 36
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  117/292
  Autorzy: Claudine Kieda.
  Tytuł: Tumor and its hypoxic microenvironment, what should be the target?
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2018 : T. 22, Suppl. 2, s. 16
  Konferencja: Termedia Publishing House, Poznań, 2018.03.21
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  118/292
  Autorzy: Przemysław Dyrla, Jerzy Gil, Stanisław Niemczyk, Marek Saracyn, Krzysztof Kosik, Sebastian Czarkowski, Arkadiusz Lubas.
  Tytuł: Elastography in the diagnosis of pancreatic malignancies.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 1133, s. 41-48, bibliogr. [29] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Nov 16; Autor korespondencyjny: Stanisław Niemczyk
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.450
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  119/292
  Autorzy: Rafał Sokołowski, Michał Rząd, Agnieszka Zaremba, Szczepan Cierniak, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Rapid oncological diagnosis of lung cancer patients - specific facility experience.
  Czasopismo: Advances in Respiratory Medicine
  Szczegóły: 2019 : T. 87, nr 2, s. 96-102, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.04.18 ; Autor korespondencyjny: Rafał Sokołowski
  ISSN: 2451-4934
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  120/292
  Autorzy: Anna M. Badowska-Kozakiewicz, Michał P. Budzik, Anna Liszcz, Maciej T. Sobieraj, Aleksandra I. Czerw, Maria Sobol, Janusz Patera, Andrzej Deptała.
  Tytuł: Clinicopathological factors associated with novel prognostic markers for patients with triple negative breast cancer.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2019 : Vol. 15, nr 6, s. 1433-1442, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Nov 13 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra I. Czerw
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.807
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  121/292
  Autorzy: Michał P. Budzik, Maciej T. Sobieraj, Maria Sobol, Janusz Patera, Aleksandra Czerw, Andrzej Deptała, Anna M. Badowska-Kozakiewicz.
  Tytuł: Medullary breast cancer is a predominantly triple-negative breast cancer - histopathological analysis and comparison with invasive ductal breast cancer.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2019.07.17 [Online ahead of print], s. 1-8, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna M. Badowska-Kozakiewicz
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.807
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  122/292
  Autorzy: Monika Słowińska, Grażyna Kamińska-Winciorek.
  Tytuł: Diagnostyka dermoskopowa nowotworów skóry.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 1-15, bibliogr. 37 poz.
  Uwagi: Rozdział 1.2.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  123/292
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Monika Słowińska, Marcin Napierała, Anna Szumera-Ciećkiewicz.
  Tytuł: Inne nowotwory złośliwe skóry.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 77
  Uwagi: Rozdział 4.4.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  124/292
  Autorzy: Monika Słowińska, Grażyna Kamińska-Winciorek.
  Tytuł: Obrazy kliniczne i dermoskopowe.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 49-52
  Uwagi: Rozdział 3.1.2.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  125/292
  Autorzy: Grażyna Kamińska-Winciorek, Monika Słowińska, Marcin Napierała, Marcin Zdzienicki.
  Tytuł: Obrazy makroskopowe i dermoskopowe zmian melanocytarnych skóry.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 25-42, bibliogr. 14 poz.
  Uwagi: Rozdział 2.2.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  126/292
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Piotr Wiśniewski.
  Tytuł: Rak kolczystokomórkowy. Informacje kliniczno-patomorfologiczne.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 43-48, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Rozdział 3.1.1.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  127/292
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Piotr Wiśniewski.
  Tytuł: Rak podsatwnokomórkowy. Informacje kliniczno-patomorfologiczne.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 52-58
  Uwagi: Rozdział 3.2.1
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  128/292
  Autorzy: Monika Słowińska, Grażyna Kamińska-Winciorek.
  Tytuł: Rak podstawnokomórkowy. Obrazy kliniczne i dermoskopowe.
  Tytuł całości: W: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: s. 58-68, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Rozdział 3.2.2.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa T. 16
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  129/292
  Autorzy: Michał P. Budzik, Janusz Patera, Maria Sobol, Aleksandra I. Czerw, Andrzej Deptała, Anna M. Badowska-Kozakiewicz.
  Tytuł: Clinicopathological characteristics of metaplastic breast cancer - analysis of the basic immunohistochemical profile and comparison with other invasive breast cancer types.
  Czasopismo: Breast
  Szczegóły: 2019 : Vol. 43, nr 1, s. 135-141, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Dec 7 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra I. Czerw
  ISSN: 0960-9776
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.754
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  130/292
  Autorzy: Iwona Kwiecień, Tomasz Skirecki, Małgorzata Polubiec-Kownacka, Agata Raniszewska, Joanna Domagała-Kulawik.
  Tytuł: Immunophenotype of t cells expressing programmed death-1 and cytotoxic T cell antigen-4 in early lung cancer: local vs. systemic immune response.
  Czasopismo: Cancers
  Szczegóły: 2019 : Vol. 11, nr 4, s. e567, 1-18, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Apr 21 ; Autor korespondencyjny: Tomasz Skirecki
  ISSN: 2072-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.126
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  131/292
  Autorzy: Piotr Ł. Rutkowski, Tomasz Świtaj, Katarzyna Kozak, Witold Owczarek.
  Tytuł: Czerniaki.
  Tytuł całości: W: Chirurgia onkologiczna 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Arkadiusz Jeziorski, Piotr Ł. Rutkowski, Wojciech M. Wysocki
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
  Strony: s. 950-973, bibliogr. 61 poz.
  ISBN: 978-83-200-5652-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  132/292
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek, Dariusz Nejc.
  Tytuł: Raki skóry.
  Tytuł całości: W: Chirurgia onkologiczna 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Arkadiusz Jeziorski, Piotr Ł. Rutkowski, Wojciech M. Wysocki
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
  Strony: s. 933-944, bibliogr. 28 poz.
  ISBN: 978-83-200-5652-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  133/292
  Autorzy: B[runilde] Gril, A[nurag] N. Paranjape, S[tephan] Woditschka, J[ohannes] Hanson, X[iangyao] Wu, W[ojciech] Kloc, E[wa] Izycka-Swieszewska, R[enata] Duchnowska, R[afał] Pęksa, W[ojciech] Biernat, J[acek] Jassem, N[ikita] Nayyar, P[riscilla] K. Brastianos, C[ody] J. Peer, W[illiam] D. Figg, G[ary] T Pauly, C[olin] Robinson, S[imone] Difilippantonio, E[milie] Bialecki, P[hilippe] Metellus, J[ens] P. Schneider, P[atricia] S. Steeg.
  Tytuł: Reactive astrocytic S1P3 signaling modulates blood-tumor barrier permeability in brain metastases.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Metastasis
  Szczegóły: 2019 : Vol. 36, nr 2, s. 141
  Konferencja: Metastasis Research Society (MRS), Princeton, 2019.08.01
  ISSN: 0262-0898
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  134/292
  Autorzy: Halina Waś, Sylwia K. Krol, Dante Rotili, Antonello Mai, Bartosz Wojtas, Bożena Kamińska, Marta Maleszewska.
  Tytuł: Histone deacetylase inhibitors exert anti-tumor effects on human adherent and stem-like glioma cells.
  Czasopismo: Clinical Epigenetics
  Szczegóły: 2019 : Vol. 11, Art. nr 11, s. 1-13, bibliogr. 44 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jan 17 ; Autor korespondencyjny: Marta Maleszewska
  ISSN: 1868-7075
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.028
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  135/292
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Anna Kopczyńska, Jakub Żołnierek, Magdalena Wieczorek-Rutkowska, Paweł Chrom, Piotr Tomczak.
  Tytuł: Real-world experience of cabozantinib as second- or subsequent line treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma: data from the Polish managed access program.
  Czasopismo: Clinical Genitourinary Cancer
  Szczegóły: 2019 : Vol. 17, nr 3, s. e556-e564, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Feb 20 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 1558-7673
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.695
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  136/292
  Autorzy: Ewa Witkowska-Patena, Agnieszka Giżewska, Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: 18F-prostate-specific membrane antigen 1007 and 18F-FCH PET/CT in local recurrence of prostate cancer.
  Czasopismo: Clinical Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 44, nr 6, s. e401-e403, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Mar 29 ; Autor korespondencyjny: Ewa Witkowska-Patena
  ISSN: 0363-9762
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.587
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  137/292
  Autorzy: Kamila Maliszewska-Olejniczak, Klaudia K. Brodaczewska, Zofia F. Bielecka, Wojciech Solarek, Anna Kornakiewicz, Cezary Szczylik, Camillo Porta, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Development of extracellular matrix supported 3D culture of renal cancer cells and renal cancer stem cells.
  Czasopismo: Cytotechnology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 71, nr 1, s. 149-163, bibliogr. [35] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Dec 31 ; Autor korespondencyjny: Kamila Maliszewska-Olejniczak
  ISSN: 0920-9069
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.777
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  138/292
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Paweł Knapp, Jacek Sznurkowski, Radosław Mądry, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Magdalena Sikorska, Agnieszka Timorek, Aneta Ptak-Chmielewska, Robert Jach.
  Polish Ovarina Cancer Group
  Tytuł: Early initiation of chemotherapy after primary surgery as an adverse prognostic factor in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: European Journal of Gynaecological Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 40, nr 2, s. 236-241, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Apr 10 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0392-2936
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  139/292
  Autorzy: E[wa] Witkowska-Patena, A[gnieszka] Giżewska, M[irosław] Dziuk, J[olanta] Miśko, A[nna] Budzyńska, A[gata] Walęcka-Mazur.
  Tytuł: Head to head comparison of 18f-fch and 18f-psma-1007 PET/CT in biochemically relapsed prostate cancer patients - preliminary results.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2019 : Vol. 46, Suppl. 1, s. S446-S447, Abstr. EP-0138
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine (EANM), Barcelona, 2019.10.12
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  140/292
  Autorzy: A[ndrzej] Mazurek, M[irosław] Dziuk, S[tanisław] Piszczek, M[aciej] Kołodziej, A[gnieszka] Giżewska, E[wa] Witkowska-Patena, S[ebastian] Osiecki.
  Tytuł: Ki-67 expression index and early post-PRRT chromogranin A levels in NETs - Is there any correlation? Preliminary results
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2019 : Vol. 46, Suppl. 1, s. S642-S643, Abstr. EP-0570
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine (EANM), Barcelona, 2019.10.12
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  141/292
  Autorzy: K[inga] Wilkus, K[laudia] Brodaczewska, C[laudine] Kieda.
  Tytuł: Potential role of p53/MDM2 and PTEN/PI3k pathways in shaping the activity of ECs in hypoxia.
  Czasopismo: Febs Open Bio
  Szczegóły: 2019 : Vol. 9, Suppl. 1, s. 360
  Konferencja: FEBS Network Working Group, Krakow, 2019.07.06
  ISSN: 2211-5463
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  142/292
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek.
  Tytuł: Atlas zmian nowotworowych skóry.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2019
  Strony: [10], 81 s. , il. kolor., tab. , 29 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-66311-61-9
  Seria: Biblioteka Chirurga Onkologa. T. 16
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  143/292
  Autorzy: Paweł Chrom, Jakub Żołnierek, Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Cezary Szczylik.
  Tytuł: External validation of the systemic immune-inflammation index as a prognostic factor in metastatic renal cell carcinoma and its implementation within the international metastatic renal cell carcinoma database consortium model.
  Czasopismo: International Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 24, nr 5, s. 526-532, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jan 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 1341-9625
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.879
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  144/292
  Autorzy: Lucyna Kępka.
  Tytuł: Radiotherapy of brain metastases from small-cell lung cancer: standards and controversies.
  Czasopismo: Journal of Cancer Metastasis and Treatment
  Szczegóły: 2019 : Vol. 5, Art. nr : 53, s. 1-11, bibliogr. 57 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Lucyna Kepka
  ISSN: 2394-4722
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  145/292
  Autorzy: Wojciech Solarek, Michał Koper, Sławomir Lewicki, Cezary Szczylik, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Insulin and insulin-like growth factors act as renal cell cancer intratumoral regulators.
  Czasopismo: Journal of Cell Communication and Signaling
  Szczegóły: 2019 : Vol. 13, nr 3, s. 381-394, bibliogr. [52] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Mar 30; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1873-9601
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.788
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  146/292
  Autorzy: Marcin Ozdarski, Aleksandra Stasiewicz, Adam Durma, Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Katarzyna Szamotulska, Przemysław Witek.
  Tytuł: Choroba Cushinga: podobieństwa i różnice w profilu hormonalnym mikro- makrogruczolaków kortykotropowych przysadki.
  Tytuł równoległy: Cushing's disease: similarities and differences in hormonal profile of pituitary micro- and macroadenomas.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 2, s. 113-117, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marcin Ozdarski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  147/292
  Autorzy: Michał Żychliński, Włodzimierz Żychliński, Piotr Zawadzki, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie ortopedyczne następstw raka nerki na przykładzie przypadku klinicznego.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and orthopaedic treatment of the renal cancer consequences illustrated with an example of a clinical case.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 1, s. 41-49, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Michał Żychliński
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  148/292
  Autorzy: Ewa Witkowska-Patena, Agnieszka Giżewska, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: 18F-PSMA-1007 PET/CT - przełom w obrazowaniu raka gruczołu krokowego? Przegląd systematyczny.
  Tytuł równoległy: 18F-PSMA-1007 - breakthrough in PET/CT imaging of prostate cancer A systematic review.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 2, s. 161-165, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewa Witkowska-Patena
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  149/292
  Autorzy: Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński, Łukasz Robak, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne udaru gruczolaka przysadki - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of pituitary tumor apoplexy - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 221-226, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Styk
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  150/292
  Autorzy: Miłosz Chwiałkowski, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Nieczynne hormonalnie gruczolaki przysadki: patogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.
  Tytuł równoległy: Non-functioning pituitary adenomas: pathogenesis, symptoms, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 244-250, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Miłosz Chwiałkowski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  151/292
  Autorzy: Anna Brodziak, Paweł Sobczuk, Ewa Bartnik, Michał Fiedorowicz, Camillo Porta, Cezary Szczylik, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Drug resistance in papillary RCC: from putative mechanisms to clinical practicalities.
  Czasopismo: Nature Reviews Urology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 16, nr 11, s. 655-673, bibliogr. 192 poz., sum.
  Uwagi: Published: 10 Oct 2019 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1759-4812
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 11.000
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  152/292
  Autorzy: Brian I. Rini, Elizabeth R. Plimack, Viktor Stus, Rustem Gafanov, Robert Hawkins, Dmitry Nosov, Frédéric Pouliot, Boris Alekseev, Denis Soulieres, Bohuslav Melichar, Ihor Vynnychenko, Anna Kryzhanivska, Igor Bondarenko, Sergio J. Azevedo, Delphine Borchiellini, Cezary Szczylik, Maurice Markus, Raymond S. McDermott, Jens Bedke, Sophie Tartas, Yen-Hwa Chang, Tamada Satoshi, Shou Qiong, Rodolfo F. Perini, Mei Chen, Michael B. Atkins, Thomas Powles.
  Tytuł: Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma.
  Czasopismo: New England journal of medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 380, nr 12, s. 1116-1127, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Feb 16. ; Autor korespondencyjny: Rini Brian I.
  ISSN: 0028-4793
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 74.699
  Punktacja Min. Nauki: 200.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  153/292
  Autorzy: Wojciech Pinkas, Melania Brzozowska, Waldemar Wierzba, Marcin Świerkowski, Adam Kozierkiewicz, Michał Marczak, Ewa Kalinka, Mariusz Gujski, Andrzej Śliwczyński.
  Tytuł: Long-term analysis of occurrence of malignant lip, oral cavity and pharyngeal cancer in Poland.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2019 : T. 68, nr 5-6, s. 157-162, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Date published: 2019-12-31 ; Autor korespondencyjny: Wojciech Pinkas
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  154/292
  Autorzy: Ewa J. Białek, Bogdan Malkowski.
  Tytuł: Are superior cervical sympathetic ganglia avid on whole body 68Ga-PSMA-11 PET/magnetic resonance?: a comprehensive morphologic and molecular assessment in patients with prostate cancer.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Communications
  Szczegóły: 2019 : Vol. 40, nr 11, s. 1105-1111, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Nov ; Autor korespondencyjny: Bogdan Malkowski
  ISSN: 0143-3636
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.334
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  155/292
  Autorzy: Beata Hryciuk, Bartosz Szymanowski, Michał Bieńkowski, Adrian Perdyan, Aleksandra Korwat, Kamil Winnik, Barbara Radecka, Jolanta Żok, Natalia Cichowska, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Rafał Pęksa, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Consistency in biomarkers expression between matched tissue microarray cores from primary gallblader and ovarian cancers.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2019 : Vol. 15, nr 2, s. 85-88, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.05.17 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  156/292
  Autorzy: Piotr Rutkowski, Piotr J. Wysocki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech M. Wysocki, Ewa Kalinka-Warzocha, Tomasz Świtaj, Katarzyna Kozak, Grażyna Kamińska-Winciorek, Anna M. Czarnecka, Hanna Koseła-Paterczyk, Piotr Wiśniewski, Marcin Zdzienicki, Bożena Cybulska-Stopa, Marek Ziobro, Jacek Fijuth, Andrzej Kawecki, Lidia Rudnicka, Witold Owczarek, Maciej Krzakowski.
  Tytuł: Cutaneous melanomas.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2019 : Vol. 15, nr 1, s. 1-19, bibliogr. 56 poz., sum.
  Uwagi: Date published: 2019-04-16 ; Autor korespomdencyjny: Hanna Koseła-Paterczyk
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  157/292
  Autorzy: Klaudia K. Brodaczewska, Zofia F. Bielecka, Kamila Maliszewska-Olejniczak, Cezary Szczylik, Camillo Porta, Ewa Bartnik, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Metastatic renal cell carcinoma cells growing in 3D on poly-D-lysine or laminin present a stem-like phenotype and drug resistance.
  Czasopismo: Oncology Reports
  Szczegóły: 2019 : Vol. 42, nr 5, s. 1878-1892, bibliogr. 89 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2019 Sep 18; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1021-335X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.417
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  158/292
  Autorzy: Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Rafał Stec.
  Tytuł: Leczenie wspomagające.
  Tytuł całości: W: Onkologia : podręcznik dla studentów medycyny : pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Rafała Steca, Andrzeja Deptały, Marty Smoter
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo AsteriaMed, 2019
  Strony: s. 58-100, bibliogr. 100 poz.
  Uwagi: Rozdział 4.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-65515-59-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  159/292
  Autorzy: Rafał Stec, Aleksandra Semeniuk-Wojtaś.
  Tytuł: Leksykon pojęć onkologicznych.
  Tytuł całości: W: Onkologia : podręcznik dla studentów medycyny : pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Rafała Steca, Andrzeja Deptały, Marty Smoter
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo AsteriaMed, 2019
  Strony: s. 426-466
  Uwagi: Rozdział 24.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-65515-59-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  160/292
  Autorzy: Lucyna Kępka.
  Tytuł: Podstawy radioterapii.
  Tytuł całości: