WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NEUROLOGY
Liczba odnalezionych rekordów: 198Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/198
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki, Ryszard Gołąbek, Danuta Ryglewicz, Elżbieta Dobrowolska, Maria Barańska-Gieruszczak, Maria Binkiewicz, Jacek Trzebicki.
Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu mózgowych ognisk rozmiękania.
Tytuł równoległy: The importance of computer tomography in the diagnosis of encephalomalacic foci.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1982 : T. 16, nr 4, s. 231-236, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  2/198
  Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański, Eugeniusz Jaszczuk.
  Tytuł: Zespół Fishera.
  Tytuł równoległy: Fisher's syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1984 : T. 18, nr 1, s. 57-59, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Kazimierz Gajkowski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  3/198
  Autorzy: Bożena Zaleska.
  Tytuł: Leki przeciwdepresyjne w zespołach bólowych.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 330
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  4/198
  Autorzy: R. Poniatowska, A[ndrzej] Koziarski, D. Sieklicka, A[ndrzej] Pytlewski, P[iotr] Kozłowski.
  Tytuł: Nerwiakowłókniakowatość w obrazie MR.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 233
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  5/198
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności Lamictalu u pacjentów z padaczką lekooporną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 179
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/198
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, K[azimierz] Tomczykiewicz, T[eofan] Domżał, H[enryk] Płachta, M[aciej] Kott, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Wczesne wyniki tymektomii w miastenii.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 309
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  7/198
  Autorzy: Elżbieta Chojnacka, Krzysztof Jarek, Ziemowit Potakiewicz, Kazimierz Abramiuk.
  Tytuł: Przetoka tętniczo-żylna ze współistniejącym tętniakiem tętnicy środkowej mózgu.
  Tytuł równoległy: Association of the arteriovenous malformation and medical cerebral artery aneurysm.
  Czasopismo: Problemy lekarskie
  Szczegóły: 1996 : T. 35, nr 4, s. 311-317, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  8/198
  Autorzy: P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Pawełczak, M[irosław] Osiecki, G[abriel] Wcisło, S[ławomir] Spyra, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Podgórski, M[aria] Górnaś, E[wa] Suchcicka, A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia BCNU u chorych z nieoperacyjnymi guzami centralnego układu nerwowego.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 109
  Konferencja: , Pieczyska, 1997.09.26
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/198
  Autorzy: J[anusz] Bolewski, S[ławomir] Skrzyński, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne mnogich przerzutów do mózgu.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 105
  Konferencja: , Pieczyska, 1997.09.26
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/198
  Autorzy: Teofan Domżał, M[aria] Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Padaczka w nowotworach przerzutowych do mózgu.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 76-78, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan Domżał
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Postępowanie fizykalno-usprawniające w przebiegu polineuropatii.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 1-2, s. 40-41, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/198
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Neurologiczne aspekty zespołu nadlepkości w chorobach krwi.
  Tytuł równoległy: Neurological aspects of hyperviscosity in blood diseases.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, supl. 2, s. 5-9, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Kazimierz Sułek
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/198
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, R[yszard] Janda, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[nna] Sosnowska, Z[ofia] Wańkowicz, E. Kostrzewska.
  Tytuł: Przypadek ciężkiej, pełnoobjawowej porfirii.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, supl. 2, s. 65
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  14/198
  Autorzy: Radosław Tworus, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Zasady postępowania z chorym pobudzonym psychoruchowo.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998, supl. 1, s. 134-137
  Konferencja: , Solina, 29-31 maj 1997 rok, 1997.05.29
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Leczenie dystonii ogniskowych toksyną botulinową A.
  Tytuł równoległy: Botulinum toxin A in the treatment of focal dystonias.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 35-44, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym..
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu bólu.
  Tytuł równoległy: Botulinum toxin in pain treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 57-60, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym.
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  17/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu drżenia.
  Tytuł równoległy: Botulin toxin in tremor treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 51-54, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym.
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  18/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból podstawowy objaw w medycynie.
  Tytuł całości: W: VI Krajowa Konferencja Akupunktury Ex Oriente Lux
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Akupunktury, 1999
  Strony: s. 7-11, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-912730-1-6
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/198
  Autorzy: Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Sprawność układu równowagi u dzieci słabo słyszących.
  Tytuł równoległy: Balance disorders in hearing impaired children.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 54, nr 2, s. 215-216, streszcz. pracy doktorskiej
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: STR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  20/198
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Bóle twarzy.
  Tytuł równoległy: Facial pain.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2001 : T. 2, nr spec., s. 20
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Gdańsk, 2001.05.30
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  21/198
  Autorzy: B[ożena] Zaleska.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne bólu mięśniowego.
  Tytuł równoległy: Pharmacological treatment of muscle pain.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2001 : T. 2, nr spec., s. 22
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Gdańsk, 2001.05.30
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  22/198
  Autorzy: J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Objawowe bóle mięśni.
  Tytuł równoległy: Symptomatic muscle pains.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2001 : T. 2, nr spec., s. 22
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Gdańsk, 2001.05.30
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/198
  Autorzy: A[dam] Stępień.
  Tytuł: Przewlekłe codzienne bóle głowy.
  Tytuł równoległy: Chronic daily headaches.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2001 : T. 2, wyd. spec., s. 19
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Gdańsk, 2001.05.30
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Myelitis transversa acuta.
  Tytuł równoległy: Acute transverse myelitis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, Supl. 4, s. 67-78, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Zbiór referatów wygłoszonych podczas III Konferencji naukowo-szkoleniowej nt: Postępy neuroimmunologii klinicznej
  Konferencja: Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii AM, Komisja Neurologii Dziecięej oraz Neurochemii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Poznań, 2001.11.08
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  25/198
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Jan Siwik, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko.
  Tytuł: Przedoperacyjne zastosowanie analogu somatostatyny o przedłużonym działaniu (SR-Lanreotide, BIM 23014) u pacjentów z akromegalią w przebiegu makrogruczolaka przysadki.
  Tytuł równoległy: Slow relasing somatostatin analoque (SR-Lanreotide, MIB 23014) in pretreatment for GH-releasing adenomas.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3, s. 423-437, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Zieliński
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  26/198
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zaburzenia układu równowagi w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł równoległy: Imbalance in GP medical practice.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2001 : T. 8, nr 5-6, s. 626-630, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/198
  Autorzy: Witold R. Stelmach, Michał Walski, Romuald Olszański.
  Tytuł: Cytoadherencja w malarii mózgowej jako szczególny przykład patologii w układzie gospodarz - pasożyt.
  Tytuł równoległy: Cytoadherence in cerebral malaria as particular example of pathology in host - parasite system.
  Czasopismo: Wiadomości Parazytologiczne
  Szczegóły: 2001 : T. 47, nr 4, s. 573-578, bibliogr. [22] poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold R. Stelmach
  ISSN: 0043-5163
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  28/198
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Majewska, Ryszard Janda, Grażyna Szpak, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Choroba Creuzfeldta-Jacoba - opis przypadku o bardzo szybkim przebiegu.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Co nowego w neurologii.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 5
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/198
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Nadpłytkowość samoistna niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/198
  Autorzy: H[alina] Wasilewska, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Neuroborelioza - problemy diagnostyczne.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 39
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/198
  Autorzy: Bożena Zaleska.
  Tytuł: Nowe wskazania do stosowania agonistów dopaminy w chorobie Parkinsona.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 42
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/198
  Autorzy: Katarzyna Macek, Maria Małowidzka-Serwińska, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Poprzeczne zapalenie rdzenia - problemy diagnostyczne.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  34/198
  Autorzy: Waldemar Pakszys, Jerzy Kotowicz, Włodzisław Kuliński, Danuta Kądzielawa, Eugeniusz Dziuk, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Postępy w monitorowaniu rozpoznawania i leczenia choroby Parkinsona.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublina, 2002]
  Strony: s. 28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  35/198
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Rzekomy guz mózgu (pseudotumor cerebri) - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/198
  Autorzy: Zbigniew Sokołowski, Waldemar Pakszys, Tomasz Zieliński, Joanna Kamińska, Bogdan Brodacki.
  Tytuł: Termometria - stanowisko stacjonarne w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Parkinsona.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  37/198
  Autorzy: J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Wytyczne stosowania interferonu beta w stwardnieniu rozsianym.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  38/198
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zapis EEG w ilościowych zaburzeniach świadomości-przytomności.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [[Lublin, 2002]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  39/198
  Autorzy: J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Zawroty głowy, czy warte zawracania głowy?
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/198
  Autorzy: Adam Stępień, Piotr Jagustyn, Elżbieta A. Trafny, Krzysztof Widerkiewicz.
  Tytuł: Hamujący wpływ agonisty receptora serotoninowego 5HT 1B/D rizatriptanu na stężenie peptydu zależnego of genu kalcytoniny w napadzie migreny.
  Tytuł równoległy: Inhibitory effect of the serotonin 5Ht 1B/D receptor agonist rizatriptan on calcitonin gene-related peptide (CGRP) concentration in migraine attacks.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 5, s. 1013-1023, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  41/198
  Autorzy: Adam Stępień, Maciej Rzeski.
  Tytuł: Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy. Opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Trigemino-autonomic cephalalgias. Report of two cases.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 5, s. 1103-1111, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  42/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Postępowanie w bólach krzyża.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2005 : T. 5, Supl. 1/3, s. 9, 10-14, 17-19, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Relacja z Konferencji "III Dzień Neurologii Praktycznej", 9.04.2005 r.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  43/198
  Autorzy: Andrzej Dobrowolski, Kazimierz Tomczykiewicz, Piotr Komur.
  Tytuł: Spectral analysis of motor unit action potentials.
  Czasopismo: IEEE Transactions on Biomedical Engineering
  Szczegóły: 2007 : Vol. 54, nr 12, s. 2300-2302, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0018-9294
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.622
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  44/198
  Autorzy: Maciej Rzeski, Adam Stępień, Zbigniew Kaczorowski.
  Tytuł: Evaluation of the function of the vestibular system in patients with migraine.
  Tytuł równoległy: Ocena funkcji narządu przedsionkowego u chorych na migrenę.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 518-524, bibliogr. 35 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Rzeski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  45/198
  Autorzy: Franz Fazekas, F. D. Lublin, David Li, Mark S. Freedman, Hans-Peter Hartung, P. Rieckmann, P. Soelberg Sorensen, M. Maas-Enriquez, B. Sommerauer, K. Hanna, Jerzy Kotowicz.
  PRIVIG Study Group; UBC MS/MRI Research Group
  Tytuł: Intravenous immunoglobulin in relapsing-remitting multiple sclerosis : A dose-finding trial.
  Czasopismo: Neurology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 71, nr 4, s. 265-271, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Franz Fazekas
  ISSN: 0028-3878
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  46/198
  Autorzy: Tomasz Mandat, B. Brożyna, Henryk Koziara, Andrzej Koziarski, Wiesław Bonicki.
  Tytuł: Mikrodekompresja nerwowo-naczyniowa i przezskórna rizotomia w leczeniu lekoopornej neuralgii trójdzielnej.
  Tytuł równoległy: Microvascular decompression percutaneous radiofrequency rhizotomy as a treatment for trigeminal neuralgia.
  Czasopismo: Neuroogia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), s. S377, - Tekst równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Wrocław, 2008.09.03
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/198
  Autorzy: Marcin Kopka, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Zespół DEC (depresja, zaburzenia erekcji, choroba niedokrwienna serca) - niedodiagnozowana triada.
  Tytuł równoległy: DEC syndrome (Depression, Erection dysfunction, Coronary artery disease): Underdiagnosed triad.
  Czasopismo: Polski Przegląd Medycyny Lotniczej
  Szczegóły: 2008 : T. 14, nr 3, s. 269-276, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1233-0779
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  48/198
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, H[enryk] Koziara, R[afał] Rola, T[omasz] Tykocki, P[aweł] Nauman, W[iesław] Bonicki, T[omasz] Mandat.
  Tytuł: Generalized dystonia treated with pallidal deep brain stimulation.
  Czasopismo: Parkinsonism & Related Disorders
  Szczegóły: 2009 : Vol. 15, Suppl. 2, s. S45
  Konferencja: Research Group on Parkinsonism and Related Disorders of the World Federation of Neurology, Miami Beach, 2009.12.13
  ISSN: 1353-8020
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  49/198
  Autorzy: Adam Stępień, Natalia L. Dabrowska, Marzena Maciągowska, Renata Piusińska-Macoch, Aleksandra Zolocinska, Sławomir Mazur, Katarzyna Siennicka, Emilia Frankowska, Rafał Kidziński, Małgorzata Chalimoniuk, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Clinical application of autologous adipose stem cells in patients with multiple sclerosis: preliminary results.
  Czasopismo: Mediators of Inflammation
  Szczegóły: 2016 : Vol. 2016, Article ID 5302120, s. 1-5, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Renata Piusinska Macoch
  ISSN: 0962-9351
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.232
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  50/198
  Autorzy: Katarzyna Siennicka, Aleksandra Zolocinska, Karolina Stepien, Natalia Lubina-Dąbrowska, Marzena Maciągowska, Ewa Zolocinska, Anna Slysz, Renata Piusińska-Macoch, Sławomir Mazur, Urszula Zdanowicz, Robert Smigielski, Adam Stępień, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Adipose-derived cells (Stromal Vascular Fraction) transplanted for orthopedical or neurological purposes: are they safe enough?
  Czasopismo: Stem Cells International
  Szczegóły: 2016 : Vol. 2016, nr 2016, s.Article ID 5762916 [1-5], bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Sep 6 ; Autor korespondencyjny: Zygmunt Pojda
  ISSN: 1687-966X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.540
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  51/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Michał Sulisz.
  Tytuł: Analysis of physical therapy in multiple sclerosis.
  Tytuł równoległy: Analiza postępowania fizykalnego w stwardnieniu rozsianym.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017 : T. 59, nr 3, s. 178-184, bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub Jul -Sep 2017 ; Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  52/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Ciężkie uszkodzenie układu nerwowego w przebiegu zatrucia ftalanami - problemy w diagnostyce i leczeniu fizykalnym.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017 : T. 59, nr 3, s. 231
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej; Grupa Thermaleo i Uzdrowisko Szczawnica; Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK, Szczawnica, 2017.09.14
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  53/198
  Autorzy: Izabela Wołoszyńska, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors of rt-PA therapy in patients with ischemic stroke.
  Czasopismo: Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research
  Szczegóły: 2017 : Vol. 74, nr 1, s. 293-298, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Published: Jna-Feb 2017 ; Autor korespondencyjny: Izabela Wołoszyńska
  ISSN: 0001-6837
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.531
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  54/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Vascular parkinsonism and vascular dementia are associated with an increased risk of vascular events or death.
  Czasopismo: Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
  Szczegóły: 2017 : T. 2, nr 2, s. e16-e23, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2017 Jun 23 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2451-0629
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  55/198
  Autorzy: Natalia Lubina-Dąbrowska, Adam Stępień, Grzegorz Sułkowski, Beata Dąbrowska-Bouta, Józef Langfort, Małgorzata Chalimoniuk.
  Tytuł: Effects of IFN-Beta1a and IFN-Beta1b treatment on the expression of cytokines, inducible NOS (NOS type II), and myelin proteins in animal model of multiple sclerosis.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 2017 : Vol. 65, nr 4, s. 325-338, bibliogr. [73] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Mar 15; Autor korespondencyjny: Małgorzata Chalimoniuk
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.991
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  56/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Joanna Kordowska, Dariusz Galbarczyk, Jarosław Świstak.
  Tytuł: Limbic encephalitis - a report of four cases.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 2, s. 213-217, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 8 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.787
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  57/198
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Grzegorz Zieliński, Kazimierz Tomczykiewicz, A. Sciuk.
  Tytuł: Diagnostic value of diffusion tensor imaging in amyotrophic lateral sclerosis patients [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-9, ePoster C-0564, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  58/198
  Autorzy: Wiktor Szczuchniak, Grzegorz Kozera, Piotr Sobolewski, Waldemar Brola, Jacek Staszewski, Ulf Schminke, Walenty M. Nyka.
  Pomeranian Stroke Registry collaborators
  Tytuł: Length of stay in emergency department and cerebral intravenous thrombolysis in community hospitals.
  Czasopismo: European Journal of Emergency Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 24, nr 3, s. 208-216, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Oct 16; Autor korespondencyjny: Wiktor Szczuchniak
  ISSN: 0969-9546
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.729
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  59/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk of vascular events in different manifestations of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study with a control group.
  Czasopismo: Heliyon
  Szczegóły: 2017 : Vol. 3, nr 11, s. e00455, 1-19, bibliogr. [44] poz., sum
  Uwagi: Published online 2017 Nov 21 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2405-8440
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  60/198
  Autorzy: Anna Witkowska, Grzegorz Suwalski, Dominik Drobiński, Jakub Staromłyński, Radosław Smoczyński, Paweł Stachurski, Dariusz Kosior, Piotr Suwalski.
  Tytuł: Epikardialne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków - wyniki odległe.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 75, supl. 4, s. 83-84
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katowice, 2017.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  61/198
  Autorzy: Natalia Wiligórska, Agata Galas, Diana Seliga, Jarosław Kowal, Diana Wiligórska.
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - choroba o wielu twarzach. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Infective endocarditis - a multifaceted disease. Case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 160-162, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  62/198
  Autorzy: Magdalena Jabłońska, Arkadiusz Lubas, Antoni Sokalski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
  Tytuł równoległy: Cognitive dysfunctions in patients with chronic kidney disease.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 21, nr 1, s. 7-13, bibliogr. 108 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Jabłońska
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  63/198
  Autorzy: Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk, Paweł Brzegowy, Joanna Chrzanowska-Waśko, Aleksandra Golenia, Bartłomiej Łasocha, Dorota Włoch-Kopeć, Antoni Ferens, Wojciech Serednicki, Piotr Jarocki, Halina Bartosik-Psujek, Rafał Kaczorowski, Edward Filip, Monika Grzegorzak, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Konrad Rejdak, Piotr Luchowski, Joanna Wojczal, Michał Sojka, Michał Górnik, Sylwia Stachowicz, Jacek Jaworski, Kinga Buraczyńska, Remigiusz Ficek, Anna Szczepańska-Szerej, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Anetta Lasek-Bal, Przemysław Puz, Aldona Warsz-Wianecka, Arkadiusz Stęposz, Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Damian Ziaja, Witold Tomalski, Adam Kobayashi, Przemysław Richter, Andrzej Płoński, Marcin Kotkowski, Wojciech Czepiel, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Anna Członkowska, Beata Błażejewska-Hyżorek, Danuta Ryglewicz, Magdalena Konopko, Edyta Brelak, Jacek Antecki, Igor Szydłowski, Maciej Włosek, Adam Stępień, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Izabela Wołoszyńska, Norbert Kolmaga, Jerzy Narloch, Tomasz Hasiec, Jacek Gawłowicz, Monika Pędracka, Jacek Porębiak, Bogumił Grzechnik, Vadym Matsibora, Michał Frąszczak, Marcin Leus, Maciej Mazgaj, Violetta Palacz-Duda, Grzegorz Meder, Wojciech Skura, Piotr Płeszka, Milena Świtoriska, Krzysztof Słomiński, Józef Kościelniak, Paulina Sobieszak-Skura, Magdalena Konieczna-Brazis, Olgierd Rowiński, Andrzej Opuchlik, Anatol Mickielewicz, Beata Szyluk, Piotr Szczudlik, Anna Kostera-Pruszczyk, Maciej Jaworski, Rafał Maciąg, Jarosław Żyłkowski, Bożena Adamkiewicz, Wojciech Szubert, Jarosław Chrząstek, Marek Raźniewski, Agnieszka Pawelec, Paweł Wilimborek, Ryszard Wagner, Paweł Pilarska, Paweł Gierach, Jan Baron, Wojciech Gruszka, Stanisław Ochudło, Agnieszka Krzak-Kubica, Monika Rudzińska-Bar, Miłosz Zbroszczyk, Kamila Smulska, Michał Arkuszewski, Dorota Różański, Dariusz Koziorowski, Izabela Meisner-Kramarz, Stanisłąw Szlufik, Artur Zaczyński, Krzysztof Kądziołka, Kazimierz Kordecki, Michał Zawadzki, Mirosław Ząbek, Bartosz Kraszewski, Dariusz Gąsecki, Paweł Łowiec, Waldemar Dorniak, Tomasz Gorycki, Edyta Szurowska, Ewa Wierzchowska-Cioch, Tomasz Smyk, Beata Szajnoga, Marcin Bachta, Kajetan Mazurek, Magdalena Piwowarska, Wojciech Kociemba, Artur Drużdż, Adrian Dąbrowski, Michał Glonek, Małgorzata Wawrzyniak, Radosław Kaźmierski, Robert Juszkat, Witold Tomalski, Adam Heliosz, Adam Ryszczyk, Jacek Zwiernik, Grzegorz Wasilewski, Andrzej Tutaj, Grzegorz Dałek, Krzysztof Nosek, Sławomir Bereza, Katarzyna Lubkowska, Jerzy Kamienowski, Piotr Sobolewski, Adam Bielecki, Maciej Miś, Marcin Miś, Maria Krużewska-Orłowska, Jan Kochanowicz, Zenon Mariak, Marta Jakoniuk, Grzegorz Turek, Urszula Łebkowska, Andrzej Lewszuk, Kazimierz Kordecki, Tomasz Dziedzic, Tadeusz Popiela.
  Polish Thrombectomy Initiative
  Tytuł: Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in Poland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 5, s. 339-346, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 5 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Słowik
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Dariusz Galbarczyk, Agnieszka Rolewska.
  Tytuł: Post-polio syndrome. Cases report and review of literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 2, s. 140-145, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Feb 3 ; Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.817
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  65/198
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Minimalizowanie hipoksemiczno-niedokrwiennego uszkodzenia mózgu po resuscytacji krążeniowo-oddechowej - podsumowanie wytycznych AAN.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2017 : T.12, nr 6, s. 19-22, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  66/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Antoni Prusiński (1925-2017). Wspomnienie pośmiertne.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 5, s. 7-9, zdj.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  67/198
  Autorzy: Andrzej Potemkowski, Waldemar Brola, Anna Ratajczak, Marcin Ratajczak, Mariusz Kowalewski, Małgorzata Lewita, Katarzyna Kapica-Topczewska, Joanna Tarasiuk, Adam Stępień, Katarzyna Gocyła-Dudar, Jacek Zaborski, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: The most important psychological and psychosocial needs of Polish multiple sclerosis patients and their significant others.
  Czasopismo: Neuropsychiatric Disease and Treatment
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, s. 1817-1824, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 12 ; Autor korespondencyjny: Waldemar Brola
  ISSN: 1176-6328
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.195
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  68/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Joanna Kordowska, Agnieszka Rolewska, Dariusz Galbarczyk.
  Tytuł: Brain strokes related to aortic aneurysma - the analysis of three cases.
  Czasopismo: Open Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 12, s. 58-61, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 2391-5463
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.484
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Renata Piusińska-Macoch, Joanna Klimczuk, Agnieszka Rolewska, Dariusz Galbarczyk.
  Tytuł: Choroba Creutzfeldta-Jakoba - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Patient with Creutzfeld-Jakob disease - a case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 248, s. 84-86, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2017 Feb 20.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  70/198
  Autorzy: Piotr Zięcina, Jacek Staszewski, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Marta Sadowska, Izabela Wołoszyńska, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii mechanicznej.
  Tytuł równoległy: Treatment of ischemic stroke with mechanical trombectomy systems.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 255, s. 104-109, bibliogr. 39 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  71/198
  Autorzy: Anna Bilbin-Bukowska, Justyna Stochmal, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Analiza okresów opóźnień i jakości opieki chorych z udarem w Wojskowym Instytucie Medycznym na podstawie rejestru RESQ.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A46, ID: 2046
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  72/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Biochemiczne predyktory progresji radiologicznej choroby małych naczyń mózgowych - wyniki badania z 24-miesięcznym okresem obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A59, ID: 1960
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  73/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień, Żanna Pastuszak.
  Tytuł: Czas trwania objawów zespołu cieśni kanału nadgarstka do postawienia rozpoznania.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A84-A85, ID: 2037
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  74/198
  Autorzy: Andrzej Potemkowski, Waldemar Brola, Anna Ratajczak, Ewa Gruszka, Ryszard Podemski, Beata Zakrzewska-Pniewska, Monika Nojszewska, Krystyna Gospodarczyk-Szot, Przemysław Daroszewski, Elżbieta Jasińska, Jacek Zaborski, Witold Pawełczak, Adam Stępień, Katarzyna Gocyła-Dudar, Marzena Maciągowska-Terela, Alina Kułakowska, Jacek Wencel, Katarzyna Kapica-Topczewska, Marta Dubik-Jezierańska, Anna Pokryszko-Dragan, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Korzystanie z Internetu przez polskich chorych na stwardnienie rozsiane.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A25-A26, ID: 1829
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  75/198
  Autorzy: Piotr Zięcina, Jacek Staszewski, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Marta Sadowska, Izabela Wołoszyńska, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii Mechanicznej - jednoośrodkowa analiza efektywności leczenia u 34 pacjentów.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A59, ID: 1959
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  76/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Oporność na aspirynę - czynniki ryzyka oraz znaczenie kliniczne u chorych z chorobą małych naczyń mózgowych.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A58, ID: 1957
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  77/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Wysokie ryzyko incydentów naczyniowych lub zgonu w przebiegu parkinsonizmu i otępienia naczyniowego - badanie z grupą kontrolną i 2-letnim okresem obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A58, ID: 1955
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  78/198
  Autorzy: Adam Stępień, Natalia Lubina-Dąbrowska, Marzena Maciągowska, Renata Piusińska-Macoch, Aleksandra Zołocińska, Sławomir Mazur, Katarzyna Siennicka, Emilia Frankowska, Rafał Kidziński, Małgorzata Chalimoniuk, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Zastosowanie kliniczne autologicznych komórek macierzystych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym - wstępne wyniki po 2 latach obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A187, ID: 2020
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  79/198
  Autorzy: Adam Stępień, Daria Sałacińska, Jacek Staszewski, Jarosław Świstak, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Zespół napadowego bólu ekstremalnego - opis przypadku.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A140-A141, ID: 1935
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  80/198
  Autorzy: Adam Stępień, Natalia Lubina-Dąbrowska, Sławomir Mazur, Marzena Maciągowska, Katarzyna Siennicka, Renata Piusińska-Macoch, Aleksandra Zolocinska, Emilia Frankowska, Rafał Kidziński, Małgorzata Chalimoniuk, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Autologous adipose stem cells for treatment of multiple sclerosis (MS) - phase I clinical study.
  Tytuł całości: W: 2018 GISM Annual Meeting, April 12-13, 2018, Assisi (Italy) : Abstract book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. 87, P-47[poster]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  81/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Aspirin resistance: risk factors and prognostic significance in patients with cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Annals of Clinical and Laboratory Science
  Szczegóły: 2018 : Vol. 48, nr 1, s. 43-52, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0091-7370
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.960
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  82/198
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Andrzej Podgórski, Maria Maksymowicz, Przemysław Witek, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: A 39-year-old woman with progressive vision impairment.
  Czasopismo: Brain Pathology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 1, s. 127-128, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: First published: 2017 Dec 19 ; Autor korespondencyjny: nie podano
  ISSN: 1015-6305
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.155
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  83/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: IL-6, PF-4, sCD40 L, and homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small-vessel disease: a 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Clinical Interventions in Aging
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, s. 1135-1141, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 Jun 19 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1176-9092
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.585
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  84/198
  Autorzy: Giuseppe Boriani, Marco Proietti, Cecile Laroche, Laurent Fauchier, Francisco Marin, Michael Nabauer, Tatjana Potpara, Gheorghe-Andrei Dan, Zbigniew Kalarus, Igor Diemberger, Luigi Tavazzi, Aldo P. Maggioni, Marek Kiliszek, Krystian Krzyżanowski, Andrzej Skrobowski.
  Lip GYH; EORP-AF Long-Term General Registry Investigators; Steering Committee (National Coordinators)
  Tytuł: Contemporary stroke prevention strategies in 11 096 European patients with atrial fibrillation: a report from the EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation (EORP-AF) Long-Term General Registry.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2018 : Vol. 20, nr 5, s. 747-757, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Sept 14 ; Autor korespondencyjny: Giuseppe Boriani
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  85/198
  Autorzy: Raju Kapoor, Pei-Ran Ho, Nolan Campbell, Ih Chang, Aaron Deykin, Fiona Forrestal, Nisha Lucas, Bei Yu, Douglas L. Arnold, Mark S. Freedman, Myla D. Goldman, Hans-Peter Hartung, Eva K. Havrdova, Douglas Jeffery, Aaron Mille, Finn Sellebjerg, Diego Cadavid, Dan Mikol, Deborah Steiner, Adam Stępień.
  ASCEND investigators
  Tytuł: Effect of natalizumab on disease progression in secondary progressive multiple sclerosis (ASCEND): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial with an open-label extension.
  Czasopismo: Lancet Neurology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 17, nr 5, s. 405-407, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Raja Kapoor
  ISSN: 1474-4422
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  86/198
  Autorzy: Sebastian Osiecki, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Diagnostyka gruczolaków przysadki techniką PET z 11C-metioniną.
  Tytuł równoległy: Diagnostics of pituitary adenomas using 11C-methionine PET.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 265-268, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Osiecki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  87/198
  Autorzy: Agnieszka Wójcik, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Increased vagal tone in soldiers with above average physical fitness serving in military special forces.
  Tytuł równoległy: Cechy hiperwagotonii wśród żołnierzy o ponadprzeciętnej wydolności fizycznej służących w jednostkach specjalnych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 133-137, bibliogr 12 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Wójcik
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  88/198
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Kazimierz Tomczykiewicz, Bartłomiej Grala, Sylwia Wiśniewska, Joanna Cegielska, Józef Mróz.
  Tytuł: Naczyniak płodowy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Angioblastoma in the cervical segment of the spinal cord - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 143-146, bibliogr 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  89/198
  Autorzy: Sylwia Szymańska, Mirosław Dziuk, Radosław Tworus, Anna Jastrzębska.
  Tytuł: Neuropsychologiczne następstwa łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu oraz zespołu stresu pourazowego w wyniku działań wojennych - przegląd badań.
  Tytuł równoległy: Neuropsychological consequences of mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder connected with hostilities - research review.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 4, s. 349-357, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sylwia Szymańska
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  90/198
  Autorzy: Rafał Kidziński, Magdalena Żabicka, Emilia Frankowska, Marta Kania-Pudło.
  Tytuł: Ropień mózgu. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Brain abscess. A case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 153-158, bibliogr 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Rafał Kidziński
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  91/198
  Autorzy: Elżbieta Wyszyńska, Sylwia Wiśniewska, Józef Mróz, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Mortycz.
  Tytuł: Zastosowanie aparatu TIPSTIM w celu wzmocnienia procesów plastyczności mózgu i poprawy efektywności leczenia - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Use of TIPSTIM device to strengthen the brain plasticity processes and improve treatment effectiveness - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 249-254, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Elżbieta Wyszyńska
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  92/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Association between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 14 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  93/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Ewa Koźniewska, Adam Stępień, Anna Piusińska-Macoch, Zbigniew Czernicki, Waldemar Koszewski.
  Tytuł: Importance rating of risk factors of ischemic stroke in patients over 85 years old in the polish population.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 88-93, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 16 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Zbigniew Czernicki, Waldemar Koszewski, Adam Stępień, Anna Piusińska-Macoch.
  Tytuł: Malignant middle cerebral artery (MCA) infarction in people over 85 years old - Diagnosis, management and risk factors.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 3, s. 311-317, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Dec 16 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  95/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Renata Piusińska-Macoch, Adam Stępień, Zbigniew Czernicki.
  Tytuł: Repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of post polio syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 2, s. 281-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 5 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  96/198
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Karol Makowski, Adam Olszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Krawczyk, Józef Mróz.
  Tytuł: State-of-the-art approach towards magnetic resonance imaging of the nervous system structures in patients with cardiac implantable electronic devices.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 6, s. 652-656, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 20 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/198
  Autorzy: Aleksandra Paturej, Paulina Bronikowska, Agnieszka Rustecka, Anna Mierzejewska, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Późne rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Late diagnosis of cerebral palsy in a 16-year-old girl - a case report.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 4, s. 435-438, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub: 2018.12.31 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Rustecka
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/198
  Autorzy: Katarzyna Popławska, Katarzyna Rychlik, Kurosh Omidi, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Tężyczka jako przyczyna utraty przytomności.
  Tytuł równoległy: Tetany as the cause underlying the loss of consciousness.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 2, s. 213-221, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub: 2018.06.30 ; Autor korespondencyjny: Agata Wawrzyniak
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  99/198
  Autorzy: Jacek J. Rożniecki, Adam Stępień, Izabela Domitrz.
  Tytuł: Leczenie migreny przewlekłej - zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2018 : T. 14, nr 2, s. 60-66, bibliogr. 50 poz., streszcz.
  Uwagi: Opublikowany online: 2018-08-08
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  100/198
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Grzegorz Kamiński, Elżbieta Deptuła-Krawczyk, Lidia Trawińska, Agata Kryszak.
  Tytuł: Analysis of growth hormone levels in the blood of patients with drug resistant depression.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2018 : T. 128, nr 4, s. 263-265, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Epub 2018.04.27 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.882
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  101/198
  Autorzy: Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Mariusz Kozakiewicz, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Paweł Zalewski.
  Tytuł: Wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na układ nerwowy. Przegląd badań.
  Tytuł równoległy: The effect of hyperbaric oxygen therapy on the nervous system. Systematic review
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 417-434, bibliogr. 59 poz.
  Uwagi: Część III. Hiperbaria tlenowa. Rozdział 5
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  102/198
  Autorzy: Wiktor Bolek, Piotr Siermontowski, Krzysztof Dziewiatowski, Ciodaru D. Horia, Bartosz Morawiec.
  Tytuł: Wypadek w Izbucul de La Tauz.
  Tytuł równoległy: An accident in Izbucul de la Tauz.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 261-277, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Część II. Wypadki nurkowe. Rozdział 1
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  103/198
  Autorzy: Jacek J. Rożniecki, Adam Stępień, Izabela Domitrz.
  Tytuł: Leczenie migreny przewlekłej - zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury.
  Czasopismo: Varia Medica
  Szczegóły: 2018 : T. 2, nr 5, s. 402-408, bibliogr. 50 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Izabela Domitz
  ISSN: 2544-4212
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  104/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Bogusław Bębenek.
  Tytuł: Evaluation of the effects of physical therapy on everyday functioning in stroke patients.
  Tytuł równoległy: Ocena wpływu postępowania fizykalnego u chorych po udarze mózgu na funkcjonowanie w życiu codziennym.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2018 : T. 71, nr 8, s. 1497-1503, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  105/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Katarzyna Szałas.
  Tytuł: Analysis of physical therapy in stroke.
  Tytuł równoległy: Analiza postępowania fizykalnego w udarze mózgu.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2019 : T. 61, nr 3, s. 157-162, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  106/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: IL-1alfa and IL-6 predict vascular events or death in patients with cerebral small vessel disease-Data from the SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2019 : Vol. 64, nr 2, s. 258-266, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Mar 4 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.570
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  107/198
  Autorzy: Andrzej Podgórski, Grzegorz Zieliński, Bartłomiej Grala, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: A 50-year-old male with a hypothalamic mass.
  Czasopismo: Brain Pathology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 29, nr 3, s. 455-456, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Epub 2019 Apr 23 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Podgórski
  ISSN: 1015-6305
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.568
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  108/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Aleksandra Pogoda, Kamila Data, Klaudia Walczak, Maciej Nowocień, Emilia Frankowska, Adam Stępień.
  Tytuł: The mean platelet volume on admission predicts unfavorable stroke outcomes in patients treated with IV thrombolysis.
  Czasopismo: Clinical Interventions in Aging
  Szczegóły: 2019 : Vol. 14, s. 493-503, bibliogr. 73 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Feb 27 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1176-9092
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.023
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  109/198
  Autorzy: Agata Walczak, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Beata Zakrzewska-Pniewska, Małgorzata Dorobek, Waldemar Brola, Radosław Zajdler, Halina Bartosik-Psujek, Mariusz Stasiolek, Alina Kulakowska, Stanisław Rusek, Andrzej Tutaj, Andrzej Glabinski, Agata Wlodek, Jan Kochanowski, Agnieszka Ciach, Małgorzata Siger, Katarzyna Kurowska, Wojciech Wicha, Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Pietowska, Anna Czajka, Katarzyna Kapica-Topczewska, Bartosz Bielecki, Marzena Maciągowska-Terela, Adam Stępień.
  Tytuł: Real-world effectiveness of fingolimod in Polish group of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Czasopismo: Clinical Neurology and Neurosurgery
  Szczegóły: 2019 : Vol. 184, Art. nr 105453, s. 1-6, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jul 23 ; Autor korespondencyjny: Agata Walczak
  ISSN: 0303-8467
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.530
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  110/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Barbara Dulnik.
  Tytuł: Kinezyterapia w mózgowym porażeniu dziecięcym - aspekty kliniczne.
  Tytuł równoległy: Kinezyteraphy in the cerebral palsy - clinical aspects.
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska
  Szczegóły: 2019 : T. 19, nr 3, s. 106-116
  Uwagi: Epub 2019.10.19 ; Autor korespondencyjny: Barbara Dulnik
  ISSN: 1642-0136
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  111/198
  Autorzy: Andrzej Potemkowski, Waldemar Brola, Anna Ratajczak, Marcin Ratajczak, Jacek Zaborski, Elżbieta Jasińska, Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Marta Dubik-Jezierzańska, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Monika Nojszewska, Krystyna Gospodarczyk-Szot, Adam Stępień, Katarzyna Gocyła-Dudar, Marzena Maciągowska-Terela, Jacek Wencel, Radosław Kaźmierski, Alina Kułakowska, Katarzyna Kapica-Topczewska, Witold Pawełczak, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Internet usage by Polish patients with multiple sclerosis: a multicenter questionnaire study.
  Czasopismo: Interactive Journal of Medical Research
  Szczegóły: 2019 : Vol. 8, nr 1, s. e11146, 1-10, bibliogr. 29 poz., sum
  Uwagi: Epub 2019 Feb 1 ; Autor korespondencyjny: Waldemar Brola
  ISSN: 1929-073X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  112/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Derbich, Mateusz Antoniak, Adam Stępień.
  Tytuł: Frequency, risk factors, and clinical significance of incorrect dose of alteplase due to weight estimation in acute ischemic stroke patients: a single-center retrospective study.
  Czasopismo: Journal of Neuroscience Nursing
  Szczegóły: 2019 : Vol. 51, nr 5, s. 267-272, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jul 25 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0888-0395
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.109
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  113/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebral and extracerebral vasoreactivity in patients with different clinical manifestations of cerebral small-vessel disease: data from the significance of hemodynamic and hemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small-vessel disease study.
  Czasopismo: Journal of Ultrasound in Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 38, nr 4, s. 975-987, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Sep 12 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0278-4297
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.759
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  114/198
  Autorzy: D. Cadavid, M. Mellion, R. Hupperts, K. R. Edwards, P. A. Calabresi, J. Drulović, G. Giovannoni, H. P. Hartung, D. L. Arnold, E. Fisher, R. Rudick, S. Mi, Y. Chai, J. Li, Y. Zhang, W. Cheng, L. Xu, B. Zhu, S. M. Green, I. Chang, A. Deykin, S. I. Sheikh, Adam Stępień.
  Tytuł: Safety and efficacy of opicinumab in patients with relapsing multiple sclerosis (SYNERGY): a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial.
  Czasopismo: Lancet Neurology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 18, nr 8, s. 845-856, bibliogr 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jul 5 ; Autor korespondencyjny: Bing Zhu
  ISSN: 1474-4422
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  115/198
  Autorzy: Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński, Łukasz Robak, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne udaru gruczolaka przysadki - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of pituitary tumor apoplexy - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 221-226, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Styk
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  116/198
  Autorzy: Miłosz Chwiałkowski, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Nieczynne hormonalnie gruczolaki przysadki: patogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie.
  Tytuł równoległy: Non-functioning pituitary adenomas: pathogenesis, symptoms, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 244-250, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Miłosz Chwiałkowski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  117/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Anna Bilbin-Bukowska, Norbert Kolmaga, Krzysztof Karwan, Jacek Trepto, Artur Maliborski, Włodzimierz Janda, Adam Stępień.
  Tytuł: Przyczyny opóźnień postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł równoległy: Causes of delays in management of patients with acute ischemic stroke.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 1, s. 19-25, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  118/198
  Autorzy: Agnieszka Sękowska, Grzegorz Dzida, Wojciech Leppert, Małgorzata Malec-Milewska, Adam Stępień, Jerzy Wordliczek.
  Tytuł: Diagnostyka i terapia bólu neuropatycznego w Polsce. Stanowisko grupy polskich ekspertów - cz. 1.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2019, nr 7-8, s. 54, 56-60, 62-72
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  119/198
  Autorzy: Agnieszka Sękowska, Grzegorz Dzida, Wojciech Leppert, Małgorzata Malec Milewska, Adam Stępień, Jerzy Wordliczek.
  Tytuł: Diagnostyka i terapia bólu neuropatycznego w Polsce - stanowisko grupy polskich ekspertów.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna Neurologia
  Szczegóły: 2019, nr 3, s. 44-68, bibliogr. 39 poz.
  ISSN: 2081-1470
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  120/198
  Autorzy: Henryk Jęśko, Adam Stępień, Walter J. Lukiw, Robert P. Strosznajder.
  Tytuł: The cross-talk between sphingolipids and insulin-like growth factor signaling: significance for aging and neurodegeneration.
  Czasopismo: Molecular Neurobiology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 56, nr 5, s. 3501-3521, bibliogr. 279 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Aug 23 ; Autor korespondencyjny: Robert P. Strosznajder
  ISSN: 0893-7648
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.500
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  121/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Anna Piusińska-Macoch, Adam Stępień.
  Tytuł: Prevalence and extent of right-to-left shunt on contrast-enhanced transcranial Doppler in patients with chronic hyperventilation syndrome: results of a case-control study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2019 : Vol. 53, nr 1, s. 90-94, bibliogr. 25 poz., sum
  Uwagi: Epub 2019 Jan 7 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.025
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  122/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch.
  Choroby naczyń mózgowych ; Red. nauk. Adam Stępień
  Tytuł: Choroba małych naczyń mózgowych - patofizjologia, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Pathogenesis and clinical manifestation of sporadic cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2019 : T. 14, nr 5, s. 51-62, bibliogr. 56 poz., sum.
  Uwagi: [Neurol. Dypl. Monografia, Medical Tribune Polska 2019. 68 s.] ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  123/198
  Autorzy: Piotr Piasecki.
  Choroby naczyń mózgowych / Red. nauk. adam Stępień
  Tytuł: Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem procedur endowaskularnych.
  Tytuł równoległy: The use of endovascular procedures for the management of ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2019 : T. 14, nr 5, s. 63-68, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: [Neurol. Dypl. Monografia, Medical Tribune Polska 2019. 68 s.] ; Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  124/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Piotr Luchowski, Anna Bilbin-Bukowska, Konrad Rejdak.
  Choroby naczyń mózgowych / Red. nauk. Adam Stępień
  Tytuł: Znaczenie opóźnień przed- i wewnątrzszpitalnych w efektywnym leczeniu udaru mózgu.
  Tytuł równoległy: The impact of pre- and in- hospital delays on the effective management of cerebral stroke.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2019 : T. 14, nr 5, s. 23-33, bibliogr. 51 poz., sum.
  Uwagi: [Neurol. Dypl. Monografia, Medical Tribune Polska 2019. 68 s.] ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  125/198
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka, Robert Brzozowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Badania obrazowe w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 174-233
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  126/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Badanie neurologiczne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 141-162
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  127/198
  Autorzy: Renata A. Piusińska-Macoch.
  Tytuł: Badanie neuropsychologiczne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 163-173
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  128/198
  Autorzy: Hans C. Diener, Ralph L. Sacco, J. Donald Easton, Christopher B. Granger, Richard A. Bernstein, Shinichiro Uchiyama, Jorg Kreuzer, Lisa Cronin, Daniel Cotton, Claudia Grauer, Martina Brueckmann, Marina Chernyatina, Geoffrey Donnan, Jose M. Ferro, Martin Grond, Bernd Kallmunzer, Jerzy Krupinski, Byung-Chul Lee, Robin Lemmens, Jaime Masjuan, Miroslav Odinak, Jeffrey L. Saver, Peter D. Schellinger, Danilo Toni, Kazunori Toyoda, Adam Stępień.
  RE-SPECT ESUS Steering Committee and Investigators
  Tytuł: Dabigatran for prevention of stroke after embolic stroke of undetermined source.
  Czasopismo: New England journal of medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 380, nr 20, s. 1906-1917, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 May 16 ; Autor korespondencyjny: Hans-Christoph Diener
  ISSN: 0028-4793
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  129/198
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Kardiogenny udar mózgu.
  Tytuł równoległy: Cardioembolic stroke.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 5-8, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  130/198
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego.
  Tytuł równoległy: Chronic cerebrovascular insufficiency.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 9-12, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  131/198
  Autorzy: Izabela Wołoszyńska.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Zaburzenia napadowe u osób starszych.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 13-17, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Izabela Wołoszyńska
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  132/198
  Autorzy: Daria Sałacińska, Aleksandra Pogoda, Jakub Żółkiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Effectiveness of dimethyl fumarate as first line therapy in MS patients - one center real life observation study.
  Tytuł równoległy: Skuteczność fumaranu dimetylu jako terapii pierwszego rzutu u chorych na stwardnienie rozsiane - jednoośrodkowe badanie obserwacyjne.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2019 : T. 47, nr 282, s. 221-225, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Daria Sałacińska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  133/198
  Autorzy: Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Czernuszenko, Anna Członkowska, Antoni Ferens, Dariusz Gąsecki, Rafał Kaczorowski, Bartosz Karaszewski, Michał Karliński, Radosław Kaźmierski, Bożena Kłysz, Adam Kobayashi, Grzegorz Kozera, Wojciech Kozubski, Maciej Krawczyk, Arleta Kuczyńska, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Andrzej Kwolek, Piotr Luchowski, Maciej Niewada, Przemysław Nowacki, Walenty Nyka, Grzegorz Opala, Józef Opara, Wojciech Poncyljusz, Konrad Rejdak, Jacek Rożniecki, Danuta Ryglewicz, Iwona Sarzyńska-Długosz, Joanna Seniów, Marta Skowrońska, Piotr Sobolewski, Jacek Staszewski, Anna Szczepańska-Szarej, Andrzej Szczudlik, Małgorzata Wiszniewska.
  Tytuł: Wytyczne postępowania w udarze mózgu.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2019 : T. 15, Supl. A, s. A1-A156
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Niewada
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  134/198
  Autorzy: Mateusz Celej, Dominika Zawadka, Barbara Biernacka, Aldona Chloupek, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Obraz powikłań neurologicznych towarzyszących urazom części twarzowej czaszki.
  Tytuł równoległy: Typical image of neurological complications accompanying maxillofacial trauma.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 4, s. 31-37, bibliogr. [42] poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mateusz Celej
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  135/198
  Autorzy: Natan M. Bornstein, Jeffrey L. Saver, Hans-Christoph Diener, Philip B. Gorelick, Ashfaq Shuaib, Yoram Solberg, Thomas Devlin, Thomas Leung, Carlos A. Molina, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, Jarosław Kosek, Marcin Jadczak, Marta Durka-Kęsy.
  ImpACT-24A Investigators ; ImpACT-24A Investigators include the Site Principal Investigators, DSMB members, and the Site Co-Investigators listed.
  Tytuł: Sphenopalatine ganglion stimulation to augment cerebral blood flow.
  Czasopismo: Stroke
  Szczegóły: 2019 : Vol. 50, nr 8, s. 2108-2117, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 May 23 ; Autor korespondencyjny: Jeffrey Saver
  ISSN: 0039-2499
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  136/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: 338 s. , il., tab. , 31 cm
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  137/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Magdalena Zukowska.
  Tytuł: Cerebral palsy: clinical and social problems.
  Tytuł równoległy: Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy kliniczne i społeczne.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2019 : T. 72, nr 12 cz. 1, s. 2261-2268, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  138/198
  Autorzy: Adam Stępień, Daria Sałacińska, Jacek Staszewski, Marta Durka-Kęsy, Jan Dobrogowski.
  Tytuł: Paroxysmal extreme pain disorder in family with c.3892G > T (p.Val1298Phe) in the SCN9A gene mutation - case report.
  Czasopismo: BMC Neurology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 20, nr 1, s. Art. nr 182, 1-5, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 May 13 ; Autor korespondencyjny: Daria Sałacińska
  ISSN: 1471-2377
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.474
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  139/198
  Autorzy: Adam Stępień, Wojciech Kozubski, Jacek Rożniecki, Izabela Domitrz.
  Tytuł: Leczenie migreny. Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Tytuł równoległy: Treatment of migraine. Recommendations developed by a group of experts of the Polish Headache Society, the Polish Society for the Study of Pain and Pain Research Section of the Polish Neurological Society.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2020 : T. 21, nr 2, s. 11-30, bibliogr. 126 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  140/198
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Unusual cases of nervous system damage: diagnostic and therapeutic problems.
  Czasopismo: Journal of Pathology and Toxicology Research
  Szczegóły: 2020 : Vol. 1, nr 1, s. 5-8, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  141/198
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Płk dr med. Jan Edward Koelichen (1871-1952) - pierwszy redaktor czasopisma "Lekarz Wojskowy", zasłużony neurolog polski.
  Tytuł równoległy: Col. Jan Edward Koelichen, MD, PhD (1871-1952) - the first chief editor of the Military Physician (Lekarz Wojskowy) journal, a distinguished Polish neurologist.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 1, s. 66-72, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  142/198
  Autorzy: Katarzyna Gocyła-Dudar, Adam Stępień.
  Tytuł: Wpływ terapii immunomodulującej z zastosowaniem INF-beta, GA i DMF na zahamowanie aktywności rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.
  Tytuł równoległy: Effect of immunomodulatory therapy using INF-beta, GA and DMF on inhibition of relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 1, s. 9-15, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korepondencyjny: Katarzyna Gocyła-Dudar
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  143/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Aleksandra Pogoda, Magdalena Goryszewska, Mateusz Antoniak, Wojciech Feleszko.
  Tytuł: Objawy i schorzenia neurologiczne w chorobach związanych z glutenem.
  Czasopismo: Medical Tribune
  Szczegóły: 2020, s. 41-54, bibliogr. 106 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny : Jacek Staszewski
  ISSN: 1895-5754
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  144/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Czego uczą nas nowe rekomendacje dotyczące leczenia migreny?
  Tytuł równoległy: What do the new migraine treatment recommendation teach us?
  Czasopismo: Migrena NEWS
  Szczegóły: 2020 : Vol. 3, nr 3, s. 41-44, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 2544-9516
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  145/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Znaczenie funkcjonalnego układu trójdzielno-naczyniowego w patogenezie migreny.
  Tytuł równoległy: The role of functioning of trigeminovascular system in the pathogenesis of migraine.
  Czasopismo: Migrena NEWS
  Szczegóły: 2020 : Vol. 3, nr 3, s.11-15, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 2544-9516
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  146/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: O przewadze leczenia indukcyjnego nad leczeniem eskalacyjnym stwardnienia rozsianego.
  Tytuł równoległy: About the advantage of induction therapy over escalation therapy in multiple sclerosis.
  Czasopismo: MS Report
  Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 4, s. 5-11, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 2084-9435
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  147/198
  Autorzy: Marek Sąsiadek, Marcin Hartel, Małgorzata Siger, Katarzyna Katulska, Agata Majos, Ewa Kluczewska, Halina Bartosik-Psujek, Alina Kułakowska, Agnieszka Słowik, Barbara Steinborn, Monika Adamczyk-Sowa, Alicja Kalinowska, Ewa Krzystanek, Robert Bonek, Zbigniew Serafin, Jarosław Sławek, Przemysław Nowacki, Adam Stępień, Sergiusz Jóźwiak, Konrad Rejdak, Krzysztof Selmaj, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Recommendations of the Polish Medical Society of Radiology and the Polish Society of Neurology for a protocol concerning routinely used magnetic resonance imaging in patients with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 54, nr 5, s. 410-425, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Oct 21 ; Autor korespondencyjny: Marcin Hartel
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  148/198
  Autorzy: Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Rożniecki, Adam Stępień, Wojciech Kozubski.
  Tytuł: Treatment and management of migraine in neurological ambulatory practice in Poland by indicating therapy with monoclonal anti-CGRP antibodies.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 54, nr 4, s. 337-343, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jul 20 ; Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  149/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie bólu neuropatycznego.
  Tytuł równoległy: Management of neuropathic pain.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2020, nr 1, s. 1-6, bibliogr. 53 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  150/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Oddziaływanie społeczne migreny.
  Tytuł równoległy: The social impact of migraine.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2020, nr 0, s. 1-4, bibliogr. 19 poz., sum
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  151/198
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zapalenie naczyń mózgowych.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2020, nr 3, s. 6-13, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Tłustochowicz
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  152/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Choroby neuronu ruchowego.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 527-537
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  153/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Drżenie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 481-482
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  154/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Dystonie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 565-571
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  155/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Leczenie toksyną botulinową w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 572-584
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  156/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień.
  Tytuł: Mioklonie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 595-601
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  157/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Mononeuropatie i pleksopatie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 724-730
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  158/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Neuropatie wrodzone.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 686-694
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  159/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Neuropatie wtórne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 705-723
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  160/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Pierwotne neuropatie zapalne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 695-704
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  161/198
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Udar kardiogenny.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 313-328
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  162/198
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Wprowadzenie do neuropatii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 679-685
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  163/198
  Autorzy: Dominika Wrzesień, Adam Stępień.
  Tytuł: Zespół Gilles'a de la Tourette'a i inne choroby tikowe.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 561-564
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  164/198
  Autorzy: Marek Maruszyński, Mirosław Dziekiewicz.
  Tytuł: Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej - diagnostyka i leczenie interwencyjne
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 300-305
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  165/198
  Autorzy: Marek Sąsiadek, Marcin Hartel, Małgorzata Siger, Katarzyna Katulska, Agata Majos, Ewa Kluczewska, Halina Bartosik-Psujek, Alina Kułakowska, Agnieszka Słowik, Barbara Steinborn, Monika Adamczyk-Sowa, Alicja Kalinowska, Ewa Krzystanek, Robert Bonek, Zbigniew Serafin, Jarosław Sławek, Przemysław Nowacki, Adam Stępień, Sergiusz Jóźwiak, Konrad Rejdak, Krzysztof Selmaj, Jerzy Walecki.
  [The Guidelines are published in parallel in Neurologia i Neurochirurgia Polska and Polish Journal of Radiology].
  Tytuł: Recommendations of the Polish Medical Society of Radiology and the Polish Society of Neurology for the routinely used magnetic resonance imaging protocol in patients with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 85, s. e272-e276, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 May 26 ; Autor korespondencyjny: Marcin Hartel
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  166/198
  Autorzy: Ewa Korzeniewska, Andrzej Krawczyk, Józef Mróz, Elżbieta Wyszyńska, Rafał Zawiślak.
  Tytuł: Applications of smart textiles in post-stroke rehabilitation.
  Czasopismo: Sensors
  Szczegóły: 2020 : Vol. 20, nr 8, Article nr: 2370, s 1-12, bibliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Apr 22 ; Autor korespondencyjny: Ewa Korzeniewska
  ISSN: 1424-8220
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.576
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  167/198
  Autorzy: Hieronim Bartel.
  Tytuł: Najstarsi profesorowie WAM i ich jubileusze.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2020 : T. 29, nr 6, s. 12-21, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Płk prof. dr hab. med., dr h. c. Teofan Domżał (ur. 1927) - neurologia, s. 18-19
  ISSN: 1230-493x
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  168/198
  Autorzy: Agnieszka Nowakowska.
  Tytuł: Wybrane problemy w terapii lekami biologicznymi. Leczenie biologiczne u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł całości: W: Terapie biologiczne i innowacyjne w dermatologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Witolda Owczarka
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2020
  Strony: s. 108-109, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Rozdział 8.6.
  ISBN: 978-83-7988-301-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  169/198
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: 730 s. , il., tab. , 31 cm
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  170/198
  Autorzy: Jacek Staszewski, Anna Bilbin-Bukowska, Wojciech Szypowski, Marcin Mejer-Zahorowski, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebrovascular accidents differ between patients with atrial flutter and patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2021 : Vol. 17, nr 6, s. 1590-1598, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.07.18 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  171/198
  Autorzy: Ehud Banne, Baraa Abudiab, Sara Abu-Swai, Srinivasa R. Repudi, Daniel J. Steinberg, Diala Shatleh, Sarah Alshammery, Leszek Lisowski, Wendy Gold, Peter L. Carlen, Rami I. Aqeilan.
  Tytuł: Neurological disorders associated with wwox germline mutations-a comprehensive overview.
  Czasopismo: Cells
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 4, s. e824, 1-21, bibliogr. 94 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Apr 07 ; Autor korespondencyjny: Rami I. Aqeilan
  ISSN: 2073-4409
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.600
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  172/198
  Autorzy: Anna Olczak, Aleksandra Truszczyńska-Baszak, Katarzyna Gniadek-Olejniczak.
  Tytuł: The relationship between the static and dynamic balance of the body, the influence of eyesight and muscle tension in the cervical spine in CAA patients - A pilot study.
  Czasopismo: Diagnostics
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 11, s. e2036, 1-13, bibliogr. 64 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Nov 3 ; Autor korespondencyjny: Anna Olczak
  ISSN: 2075-4418
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.706
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  173/198
  Autorzy: A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski, A[leksandra] Pogoda.
  Tytuł: 24h ambulatory blood pressure monitoring predicts progression of cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 259, ePresentations-082
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  174/198
  Autorzy: J[arosław] Świstak, W[ojciech] Szypowski, P[iotr] Piasecki, A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski.
  Tytuł: Long-term safety and efficacy of carotid artery stenting - a prospective, single-centre study.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 811, ePosters EPO-596
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  175/198
  Autorzy: A[leksander] Dębiec, A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski.
  Tytuł: Mean platelet volume (MPV) predicts large vessel occlusion and ischemic stroke outcome.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 880, ePosters EPO-707
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  176/198
  Autorzy: W[ojciech] Szypowski, J[arosław] Świstak, A[leksander] Dębiec, J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień, P[iotr] Piasecki, K[rzysztof] Brzozowski.
  Tytuł: Postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 812, ePosters EPO-597
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  177/198
  Autorzy: Anna Olczak.
  Tytuł: Motor coordination and grip strength assessed after the break and in various positions of the upper limb in patients after stroke in relation to healthy. An observational study.
  Czasopismo: European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 57, nr 6, s. 866-873, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Jun 9 ; Autor korespondencyjny: Anna Olczak
  ISSN: 1973-9087
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.874
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  178/198
  Autorzy: Piotr Piasecki, Marek Wierzbicki, Jerzy Narloch.
  Tytuł: Safety and efficacy of mechanical thrombectomy using Tigertriever as a rescue device after failed aspiration-single center experience.
  Czasopismo: Frontiers in Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, Art. nr 603679, s. 1-8, bibliogr. 23 poz., sum
  Uwagi: Epub 2021.01.21 ; Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 1664-2295
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.003
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  179/198
  Autorzy: Anna Olczak, Aleksandra Truszczyńska-Baszak.
  Tytuł: Influence of the passive stabilization of the trunk and upper limb on selected parameters of the and motor coordination, grip strength and muscle tension, in post-stroke patients.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 11, s. e2402, 1-16, bibliogr. 53 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 29 ; Autor korespondencyjny: Anna Olczak
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  180/198
  Autorzy: Paweł Wańkowicz, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Nowakowska-Kotas, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter.
  Tytuł: Ischemic stroke risk factors in patients with atrial fibrillation treated with new oral anticoagulants.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 6, s. e1223, 1-8, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 March 16 ; Autor korespondencyjny: Paweł Wańkowicz
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  181/198
  Autorzy: Paweł Wańkowicz, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Nowakowska-Kotas, Aleksandra Szylińska, Agnieszka Turoń-Skrzypińska, Iwona Rotter.
  Tytuł: Pre-stroke statin therapy improves in-hospital prognosis following acute ischemic stroke associated with well-controlled nonvalvular atrial fibrillation.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 14, s. e3036, 1-11, bibliogr. 52 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 July 8 ; Autor korespondencyjny: Paweł Wańkowicz
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  182/198
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Choroba małych naczyń mózgowych - wielkie wyzwanie dla współczesnej medycyny.
  Tytuł równoległy: Cerebral small vessel disease - a great challenge to modern medicine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 1, s. 22-27, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski ; Artykuł na podstawie Wykładu Inauguracyjnego Roku Akademickiego 2020/2021 Wojskowego Instytutu Medycznego
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  183/198
  Autorzy: Jarosław Świstak, Aleksander Dębiec, Wojciech Szypowski, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors and frequency of postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Tytuł równoległy: Czynniki ryzyka i częstość występowania niestabilności hemodynamicznej po zabiegach implantacji stentu do tętnicy szyjnej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 4, s. 162-168, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  184/198
  Autorzy: Piotr Piasecki, Marek Wierzbicki, Piotr Tulik, Katarzyna Potocka, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Jerzy Narloch.
  Tytuł: Inadvertent detachment of stent retrievers during mechanical thrombectomy - a clinical and biomechanical perspective.
  Czasopismo: Life
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 7, s. e658, 1-12, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 July 6 ; Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 2075-1729
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.817
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  185/198
  Autorzy: Aleksander Dębiec, Aleksandra Pogoda-Wesołowska, Piotr Piasecki, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Mean platelet volume as a potential marker of large vessel occlusion and predictor of outcome in acute ischemic stroke patients treated with reperfusion therapy.
  Czasopismo: Life
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 6, s. e469, 1-12, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 24 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 2075-1729
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.817
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  186/198
  Autorzy: Aleksander Dębiec, Marta Bilik, Piotr Piasecki, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Effect of COVID-19 pandemic on stroke admissions and quality of stroke interventional treatment in Masovian Voivodeship.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 2, s. 223-226, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Mar 30 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  187/198
  Autorzy: Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Rożniecki, Adam Stępień, Wojciech Kozubski.
  Tytuł: Migraine diagnosis and treatment in Poland: survey of primary care practitioners.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 4, s. 380-386, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Jun 16 ; Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:
  Adres url:

  188/198
  Autorzy: Izabela Domitrz, Jarosław Sławek, Agnieszka Słowik, Magdalena Boczarska-Jedynak, Adam Stępień, Konrad Rejdak, Jakub Gierczyński, Jacek Rożniecki.
  Tytuł: Onabotulinumtoxin A (ONA-BoNT/A) in the treatment of chronic migraine.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 Sep 3 [Online ahead of print], s. 1-9, bibliogr. 65 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  189/198
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Józef Mróz, Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej w praktyce neurologa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Internal carotid artery dissection in the neurpologist's practice - a case study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2021 : T. 49, nr 289, s. 19-22, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.02.24 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  190/198
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Krótka historia powstania neurologii i kronika polskich zjazdów neurologicznych.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2021 : T. 17, nr 3, s. 128-130, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan M. Domżał
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  191/198
  Autorzy: Artur Szczęsny, Rafał Zawiślak, Andrzej Krawczyk, Jacek Stańdo, Elżbieta Wyszyńska, Józef Mróz, Krzysztof Politowski.
  Tytuł: Wspomagana rehabilitacja kończyny górnej u osób po udarze.
  Tytuł równoległy: Supported rehabilitation of the upper limb of people after a stroke.
  Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
  Szczegóły: 2021 : R. 97, nr 4, s. 109-112, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  192/198
  Autorzy: Adam Stępień, Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski, Konrad Rejdak, Jacek Rożniecki, Agnieszka Słowik, Jarosław Woroń, Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki.
  Tytuł: Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowych dotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Epidemiologia. Patomechanizm. Współchorobowość. Część 1.
  Tytuł równoległy: Experts and national consultants' recommendations regarding management of patients treated for migraine with comorbid depression. Epidemiology. Pathomechanism. Comorbidity. Part 1.
  Czasopismo: Psychiatria Polska
  Szczegóły: 2021 July 14 [Online ahead of print], Nr 237, s. 1-14, bibliogr. 61 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Gałecki
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.657
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  193/198
  Autorzy: Adam Stępień, Agnieszka Słowik, Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski, Konrad