WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ŚRODKI PRZECIWNOWOTWOROWE
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Władysław Nowakowski.
Tytuł: Chemioterapia nowotworów w oparciu o zasadę częściowej synchronizacji proliferacji komórek. Wyniki wstępne.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1974 : 52, 5, 473-483, il., 3 ta., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/25
Autorzy: Janina Szady, Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Wpływ uderzeniowej dawki cyklofosfamidu (CFM) na wydalanie 17-hydroksykortykosterydów i 17-ketosterydów z moczem.
Tytuł równoległy: The effect of a high single dose of cyclophosphamide (CY) on 17-hydroxycorticosteroids and 17-ketosteroids excretion with urine.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1975 : 30, 39, 1601-1603, 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/25
Autorzy: A[leksander] Michajlik.
Tytuł: Ocena książki : Clinical use combinations of antibiotics. ed by Jean Klastersky Hodder and Stoughton. London 1975, 195 s..
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 331-332
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

4/25
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Skutki uboczne chemioterapii nowotworów jako kliniczny model ostrej choroby popromiennej. Diagnostyka uszkodzeń układów krwiotwórczego i odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 3-4, 169-174, tab.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

5/25
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Rychowiecka, A. Rysińska.
Tytuł: Modified megathrombocyte index in the diagnosis of thrombopoiesis injury produced by cancer chemotherapy.
Czasopismo: Neoplasma
Szczegóły: 1982 : 29, 4, 493-496, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/25
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Hematologiczne skutki uboczne chemioterapii nowotworów, ogólna charakterystyka i zasady postępowania.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1984 : 71, 2, 65-70, ryc., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/25
Autorzy: T. Skórski, Cezary Szczylik, L. Malaguarnera, B. Calabretta.
Tytuł: Gene-targeted specific inhibition of chronic myeloid leukemia cell grown by bcr-abl antisense oligonucleotides.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 1991 : 29, 3, 85-89, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/25
Autorzy: Małgorzata Nieborowska-Skórska, T. Skórski, Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, L. Malaguarnera, B. Calabretta.
Tytuł: Succesfull mafosfamide purging of bone marrow from chronic myelogenous leukemia (CML) cells.
Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
Szczegóły: 1993 : 31, 4, 161-167, il., tab., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/25
Autorzy: Andrzej Nowicki, Przemysław Szwech, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Lipopolisacharyd Escherichia coli Kroeger 08 w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych u człowieka. Badanie fazy II.
Tytuł równoległy: Lypopolysaccharide E. coli Kroeger 08 in the reatment of advenced cancer in man. Phase II study.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1994 : 44, 3, 192-199, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/25
Autorzy: Andrzej Nowicki, Przemysław Szwech.
Tytuł: Regresja nowotworów pod wpływem lipopolisacharydów bakteryjnych. Mechanizmy działania i przegląd danych klinicznych.
Tytuł równoległy: Tumors regression induced by bacterial lipopolysaccharides (LPS). Mechanisms of action and review of clinical data.
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1994 : 19, 3, 263-273, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/25
Autorzy: A[ndrzej] Pawełczak, J[an] Korniluk, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, M[aria] Górnasiowa, E[wa] Suchcicka, M[arek] Woynarowski, A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Intraarterial chemotherapy (IACH) in patients with advanced primary central nervous system malignancies (APCNM).
Czasopismo: Eur. J. Cancer
Szczegóły: 1997 : 33, Suppl. 8, S203
Uwagi: ECCO9 The European Cancer Conference, Hamburg, 14-18 September 1997
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/25
Autorzy: K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[atarzyna] Ząbkowska, M[aria] Górnasiowa, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: The multidrug chemotherapy : mitomycin C (MTC), vinorelbine (VNB), carboplatin (CBPT), mitoxantrone (MTT), calcium folinate (CF), 5-fluorouracil (5-FU) in the treatment of advanced breast cancer (ABC).
Czasopismo: Eur. J. Cancer
Szczegóły: 1997 : 33, Suppl. 8, S117
Uwagi: ECCO9 The European Cancer Conference, Hamburg, 14-18 September 1997
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/25
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia pacjentki leczonej we wczesnym dzieciństwie chemioterapią i radioterapią z powodu RMS nosogardła.
Tytuł równoległy: Changes in mastication organ of a patient treated in erly childhood with chemo- and radiotherapy because of nasopharyngeal RMS.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 1997 : 4, 5, 376-380, 15 ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/25
Autorzy: J[erzy] Świerż, H[enryk] Zieliński, L[ech] Lechnio, B[ronisław] Stawarz.
Tytuł: Wpływ czynników zwiększonego ryzyka na wyniki leczenia chemioterapią chorych na zaawansowanego raka jądra z grupy nienasieniaków.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 50, 2A supl., 89
Uwagi: XXVII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Mikołajki, 12-14 czerwca 1997.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/25
Autorzy: K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Korniluk, A[ndrzej] Pawełczak, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, M[irosław] Osiecki, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Lekoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 36
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/25
Autorzy: K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Korniluk, P[aweł] Twarkowski, T[omasz] Zwierowicz.
Tytuł: Bezpośrednia dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
Strony: s. 137
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/25
Autorzy: J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial injections (HAIN) with 5-FU in colorectal cancer (CC) patients (pts) with liver metastases.
Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
Szczegóły: 1999 : 18 : Programm/Proceedings Thirty-Fifth Annual Meeting, May 15-18, 1999, Atlanta, 282a
Uwagi: Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/25
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, T[omasz] Zwierowicz, Marek Maruszyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Bezpośrednia przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Tytuł równoległy: Hepatic arterial infusion with 5-Fu due to liver metastasis in patients with colorectal cancer.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 336-342, 4 tab., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/25
Autorzy: B[enedykt] G. Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) with colorectal cancer (CC).
Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
Szczegóły: 2000 : 19, Program/Proceedings Thirty-Sixth Annual Meeting, May 20-23, 2000, New Orleans, 306a
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

20/25
Autorzy: P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka, M[ałgorzata] Chomicka, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Caracteristic of patients with advanced malignant melanoma treated chemotherapy with IL-2/proleukine.
Tytuł całości: W: 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment, 6-9 fevrier 2001, Paris
Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
Strony: S14-01
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/25
Autorzy: J. Czyż, A. Hellmann, R. Dziadziuszko, J. Hansz, J. Goździk, J. Hołowiecki, B. Stella-Hołowiecka, Ł. Kachel, W. Knopińska, J. Meder, J. Walewski, E. Lampka, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, A. Lange, K. Forgacz, K. Suchnicki, T. Pacuszko, A. Skotnicki, P. Mensah, W. Jurczak, K. Kuliczkowski, T. Wróbel, G. Mazur, A. Dmoszyńska, M. Wach, T. Robak, K. Warzocha.
Tytuł: Leczenie pierwotne opornej postaci ziarnicy złośliwej za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku. Retrospektywne badanie polskiej grupy badawczej chłoniaków.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 2001 : T. 32, supl. 2, s. 347-348
Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Białystok, 12-15 września 2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/25
Autorzy: Cezary Szczylik.
Tytuł: Rola biologii molekularnej w nowoczesnej chemioterapii nowotworów.
Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
Strony: A 9
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/25
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka, M[ałgorzata] Chomicka, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: The usefulness of ultrasound examination in the evaluation of patients with malignant melanoma treated by chemotherapy.
Tytuł całości: W: Wembley Conference Centre,London, 21-23 may 2001 : Programme and Abstracts
Adres wydawniczy: [London, 2001]
Strony: 80
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

24/25
Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, M. Lisik, G. Pardej, W. Leja, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Przypadek całkowitej remisji niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania klinicznego IIIB leczonego chemioterapią wg schematu gemcytabina+vinorelbina+cisplatyna.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 58
Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/25
Autorzy: H[enryk] Zieliński.
Tytuł: Postępowanie z chorym po radykalnej prostatektomii.
Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Krynica Zdrój, 25-27 września 2003 r
Adres wydawniczy: [Krynica Zdrój, 2003]
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM