WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ABLACJA Z UŻYCIEM CEWNIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/33
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, K[arol] Makowski, A[nna] Gniłka, G[rzegorz] Gielerak, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Mózgowy Czynnik Natriuretyczny u chorych z niewydolnością krążenia i utrwalonym migotaniem przedsionków leczonych stałą stymulacją serca po ablacji węzła przedsionkowo komorowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-135
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/33
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Karol Makowski, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Artur Zalewski.
Tytuł: Czy kwalifikować bezobjawoych chorych z cechami preekscytacji do profilaktycznej ablacji dodatkowej drogi przewodzenia?
Tytuł równoległy: Is radiofrequency ablation indicated in asymptomatic patients with WPW Syndrome?
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 8, s. 180-186, bibliogr. 12 poz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  3/33
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Współczesne możliwości endoskopowego leczenia powikłań choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł równoległy: The contemporary endoscopic methods of treatment of gastroesophageal reflux disease complications.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 82-84, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/33
  Autorzy: F. Walczak, Ł. Szumowski, E. Szufladowicz, R. Bodalski, P. Urbanek, A. Maryniak, M. Konka, Magdalena Zagrodzka.
  Tytuł: Rywalizujące fale z trzech ognisk trzepotania i migotania oraz typowe trzepotanie przyczyną różnych postaci i tachyarytmii z obu przedsionków. Rola celowanego mapingu dla wybiórczej ablacji.
  Tytuł równoległy: Drivers from the vein of Marshall, left pulmonary veins, and inferior right atrial isthmus for mosaic of incessant left, right and both atrial tachyarrhythmias - role of selective mapping and RF ablation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 2, s. 177-183, il., bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/33
  Autorzy: L. Markuszewski, M. Rosiak, A. Bissinger, W. Grabowicz, T. Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
  Tytuł równoległy: Coronary sinus morphology - the intracardiac echocardiography study.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 218-222, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/33
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Robert Bodalski, Franciszek Walczak.
  Tytuł: Diagnostyka u pacjenta z zaburzeniami rytmu i wrodzoną anomalią układu sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-72, bibliogr. 61 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/33
  Autorzy: Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Magdalena Zagrodzka, Konrad Dudek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Objawowa preekscytacja wysiłkowa w czasie rytmu zatokowego. Rola ergospirometrii i ablacji RF u chorych z zespołem WPW.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 7, s. 82, 84-94, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/33
  Autorzy: Sebastian Szmit, S. Stec, M. Zagrodzka, K. Dudek, M. Futyma, P. Kułakowski, G. Opolski.
  Tytuł: Objawowa preekscytacja wysiłkowa w czasie rytmu zatokowego. Rola ergospirometrii i ablacji RF u chorych z zespołem WPW.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : 6, 7, 82-94, 22 il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/33
  Autorzy: Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka, Beata Zaborska, Tomasz Kryński, Łukasz Mazurkiewicz, Zofia Bilińska, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Rola ergospirometrii i badań obrazowych w ocenie wskazań i skuteczności leczenia ablacją permanentnego częstoskurczu przedsionkowego, będącego przyczyną kardiomiopatii tachyarytmicznej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 8, s. .87-88, 90-100, 111, bibliogr. 42 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/33
  Autorzy: Sebastian Stec, Beata Zaborska, Agnieszka Piluś, Paweł Lewandowski, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Intermittent claudication caused by frequent premature ventricular complexes: resolution after radiofrequency ablation.
  Czasopismo: Angiology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 60, nr 3, s. 378-381, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Apr 2 ; Autor korespondencyjny: Sebastian Stec
  ISSN: 0003-3197
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.097
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  11/33
  Autorzy: L. Roten, E. Delacretaz, K[arol] Makowski, J. Seiler, N. Schwick, J. Fuhrer, H. Tanner.
  Tytuł: Conventional catheter ablation of atrial fibrillation : procedure duration and fluoroscopy time decrease with increasing volume.
  Czasopismo: Cardiovasc. Med.
  Szczegóły: 2010 : 13, 5 : Supl. 18 Schweizerische Gesellschaft fur Kardiologie, St. Gallen, 9.-11. Juni 2010, 17 S
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/33
  Autorzy: N. M. S. de Groot, P. Lukac, M. J. Schalij, K[arol] Makowski, L. Jordaens, J. C. Nielsen, H. K. Jensen, J. C. Gerdes, E. Delacretaz.
  Tytuł: Long-term outcome of ablative therapy of post-operative atrial tachyarrhythmias in patients with tetralogy of Fallot : an European multicenter study.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 549, [Abst.] P3226.
  Uwagi: ESC Congress 2010, Stockholm, Sweden, 28 August - 1 September 2010.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/33
  Autorzy: H. Tanner, Karol Makowski, L. Roten, J. Seiler, N. G. Schwick, J. Fuhrer, E. Delacretaz.
  Tytuł: Catheter ablation of atrial fibrillation as first-line therapy- current clinical experience.
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2010 : 7, 5S, S214, PO3-55.
  Uwagi: Heart Rhythm 2010, 31st Annual Scientific Sessions of the Heart Rhythm Society, May 12-15, 2010.
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/33
  Autorzy: N. M. S. De Groot, P. Lukac, Karol Makowski, L. Jordaens, M. J. Schalij, E. Delacretaz.
  Tytuł: Long-term outcome of ablative therapy of post-operative atrial tachyarrhythmias in patients with tetralogy of fallot : an european multicenter study.
  Czasopismo: Heart Rhythm
  Szczegóły: 2010 : 7, 5S, S190, PO2-161.
  Uwagi: Heart Rhythm 2010, 31st Annual Scientific Sessions of the Heart Rhythm Society, May 12-15, 2010.
  ISSN: 1547-5271
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/33
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, P. Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Tomasz Hendzel, K. B. Suwalski, R. Cichoń, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Saturation of long and short atrial fibrillation episodes within sinus rhythm in long-term follow-up after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 3, s. 234-235
  Uwagi: Annual Scientific Meeting : ISMICS 2010, Berlin 16-19 June 2010
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/33
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, P[iotr] Suwalski, J[urij] Kalisnik, L[eszek] Gryszko, P[rzemysław] Szałański, K[azimierz] Suwalski, R[omuald] Cichoń, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Correlation of vagal and sympathetic activity with atrial fibrillation recurrence after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2010 : Vol. 10, Supp. 1, s. S78, Abst. C21-5
  Konferencja: The European Society for CardioVascular Surgery, Izmir, 2010.04.15
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  17/33
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, P[iotr] Suwalski, L[eszek] Gryszko, P[rzemysław] Szałański, E[wa] Gierak, K[azimierz] Suwalski, R[omuald] Cichoń, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Transient postoperative heart rate variability depression after surgical ablation of atrial fibrillation has no negative impact on long-term sinus node function.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2010 : Vol.. 10, Supp. 1, s. S106, Abst. C29-1
  Konferencja: The European Society for CardioVascular Surgery, Izmir, 2010.04.15
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  18/33
  Autorzy: M. Klank-Szafran, S. Stec, S. Szmit, M. Zagrodzka, K. Ptaszkiewicz, J. Śledź, P. Ptaszyński, G. Opolski.
  Tytuł: Ablacja RF poprawia parametry wydolności sercowo-płucnej u chorej z nawracającym ogniskowym częstoskurczem przedsinkowym z pierścienia mitralnego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 4, s. 65-70, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/33
  Autorzy: T. Kryński, S. M. Stec, S. Szmit, B. Zaborska, P. Kułakowski.
  Tytuł: Impact of radiofrequency catheter ablation on echocardiographic and cardiopulmonary performance in patients with ventricular extrasystolic beats and suspected arrhythmia-induced cardiomyopathy.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 32, Suppl., s. 641, [Abst.] 3718.
  Uwagi: ESC Congress 2011, Paris, France, 27-31 August 2011
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/33
  Autorzy: M. Kiliszek, P. Lodziński, E. Koźluk, G. Opolski.
  Tytuł: Lack of movement of the cardiac silhouette in fluoroscopy is an early sign of pericardial fluid during catheter ablation: a three-case report.Zanik ruchomości zarysu serca we fluoroskopii jako wczesny objaw płynu w worku osierdziowym podczas ablacji: opis trzech przypadków.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 4, s. 432, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  21/33
  Autorzy: Marek Kiliszek.
  Tytuł: Zasady leczenia zaburzeń rytmu serca związanych z obecnością drogi dodatkowej; farmakoterapia i wskazania do ablacji.
  Czasopismo: Choroby Serca i Naczyń
  Szczegóły: 2015 : T. 12, nr 6, s. 382-384, il., tab., bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Przedrukowano za zgodą z: Filipiak K.J., Grabowski M. (red.). Repetytorium z kardiologii. Koszyk pytań do egzaminu specjalizacyjnego. Tom. 2. Via Medica, Gdańsk 2013: 23-26.
  ISSN: 1733-2346
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/33
  Autorzy: F. M. Szymański, K. J. Filipiak, A. E. Płatek, A. Hrynkiewicz-Szymańska, M. Kotkowski, E. Kozluk, M. Kiliszek, J. Sierdziński, G. Opolski.
  Tytuł: Presence and severity of obstructive sleep apnea and remote outcomes of atrial fibrillation ablations - a long-term prospective, cross-sectional cohort study.
  Czasopismo: Sleep and Breathing
  Szczegóły: 2015 : Vol. 19, nr 3, s. 849-856, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: This study was supported by a grant from the Polish Cardiac Society 2013 and did not receive funding or grants from pharmaceutical or other industrial corporations.
  ISSN: 1520-9521
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.332
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  23/33
  Autorzy: Michał Peller, Piotr Lodziński, Krzysztof Ozierański, Agata Tymińska, Paweł Balsam, Katarzyna Kajurek, Marek Kiliszek, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: The influence of the atrial fibrillation episode duration on the endothelial function in patients treated with pulmonary veins isolation.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 26, nr 1, s. 109-113, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Lodziński
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.262
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  24/33
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Robert Emery, Jakub Mróz, Kamil Kaczejko, Leszek Gryszko, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Freedom from pulmonary vein stenosis after multiple applications of epicardial ablation energy.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 26, nr 2, s. 182-185, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 7 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Suwalski
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.931
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  25/33
  Autorzy: Marek Kiliszek, Robert Wierzbowski, Krystian Krzyżanowski, Aleksandra Winkler.
  Tytuł: Znaczenie holterowskiego monitorowania 7-dniowego w obserwacji pacjentów po ablacji z powodu migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: Importance of 7-day holter monitoring in follow up of patients after catheter ablation of atrial fibrillation.
  Tytuł całości: W: XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018, Wrocław, 17-19 maja 2018 r.
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2018]
  Strony: s. 37
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/33
  Autorzy: Edward Koźluk, Dorota Zyśko, Agnieszka Piątkowska, Marek Kiliszek, Piotr Lodziński, Sylwia Małkowska, Paweł Balsam, Dariusz Rodkiewicz, Małgorzata Żukowska, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Effectiveness comparison of various atrial fibrillation ablation methods in patients with common venous trunk.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 28, nr 4, s. 461-467, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Aug 8 ; Autor korespondencyjny: Dorota Zyśko
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  27/33
  Autorzy: Benedict M. Glover, Kathryn L. Hong, Nikolaos Dagres, Elena Arbelo, Cecile Laroche, Sam Riahi, Matteo Bertini, Evgeny N. Mikhaylov, Joseph Galvin, Marek Kiliszek, Evgeny Pokushalov, Joseph Kautzner, Naiara Calvo, Carina Blomström-Lundqvist, Josep Brugada.
  ESC-EHRA Atrial Fibrillation Ablation Long-Term Registry investigators; Collaborators (250).
  Tytuł: Impact of body mass index on the outcome of catheter ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Heart
  Szczegóły: 2019 : Vol. 105, nr 3, s. 244-250, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 2 ; Autor korespondencyjny: Benedict M. Glover
  ISSN: 1355-6037
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.213
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  28/33
  Autorzy: Marek Kiliszek, Beata Uziębło-Życzkowska, Agnieszka Jurek, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Aleksandra Winkler, Magdalena Smalc-Stasiak, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Prędkość opróżniania uszka lewego przedsionka u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: Left atrial appendage emptying velocity in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
  Czasopismo: W Dobrym Rytmie
  Szczegóły: 2019, Supl. 1, s. 9
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Toruń, 2019.05.23
  ISSN: 1896-7892
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/33
  Autorzy: Anna Witkowska.
  Tytuł: Ocena wyników wczesnych i odległych chirurgicznej ablacji samoistnego migotania przedsionków metodą całkowicie torakoskopową. Praca doktorska / Anna Witkowska, [Wojskowy Instytut Medyczny]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 97 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 127 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Badania wykonano w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Warszawa. - Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski. - [Obrona : 16.06.2020]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/33
  Autorzy: Iwona Gorczyca, Magdalena Chrapek, Olga Jelonek, Anna Michalska, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Beata Uziębło-Życzkowska, Monika Budnik, Monika Gawałko, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Piotr Scisło, Jan Kochanowski, Marek Kiliszek, Grzegorz Gielerak, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Left atrial appendage thrombus formation despite continuous non-vitamin K antagonist oral anticoagulant therapy in atrial fibrillation patients undergoing electrical cardioversion or catheter ablation: a comparison of dabigatran and rivaroxaban.
  Czasopismo: Cardiology Research and Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 1206402, s. 1-10, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Published 17 Sep 2020 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2090-8016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.866
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  31/33
  Autorzy: Marek Kiliszek, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Aleksandra Winkler, Magdalena Smalc-Stasiak.
  Tytuł: The value of the ablation index in patients undergoing ablation for atrial fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 78, nr 10, s. 1015-1019, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jul 21 ; Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.108
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  32/33
  Autorzy: Marek Kiliszek, Karolina Maciak, Agata Maciejak, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Monika Gora, Beata Burzynska, Agnieszka Segiet, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Serum microRNA in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2020 : Vol. 10, nr 1, s. 4424, 1-7, bibliogr. 23 poz., sum
  Uwagi: Published online 2020 Mar 10 ; Autor korespondencyjny: Marek Kiliszek
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  33/33
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Marek Saracyn, Małgorzata Lorent, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Techniki termoablacji w leczeniu guzów tarczycy, część 1.
  Tytuł całości: W: Choroby nowotworowe tarczycy.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Aldona Kowalska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2021
  Strony: s. 127-147, bibliogr. 35 poz.
  ISBN: 978-83-958389-6-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM