WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ANGIOGRAFIA RADIOIZOTOPOWA - METODY
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/9
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, S[ylwester] Czaplicki, M[irosława] Wróblewska, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Rozpoznawanie pozawałowej dyskinezy ścian lewej komory serca za pomocą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 53
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/9
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Antoni Marciniak, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Radioizotopowa angiokardiografia ilościowa w rozpoznawaniu chorób układu krążenia.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 359-362, 2 ryc.
Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/9
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski.
Tytuł: Ocena czynności lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 47, 55 : il, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

4/9
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/9
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wartość angiokardiografii radioizotopowej w ocenie czynności prawej komory u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1-3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/9
Autorzy: Marian Sułek.
Tytuł: Ocena perfuzji wątroby metodą dynamicznej angioscyntygrafii izotopowej (DAI) w wybranych patologiach tego narządu.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995, 9, 26-30, il., tab., bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/9
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
Czasopismo: Nuclearmedicizin
Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
ISSN: 0029-5566
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, DE
Polskie hasła przedmiotowe:

8/9
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego (NT-n) w materiale własnym (1986-1996).
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996 Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 4
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Screening for renovascular hypertension (RVHT) in the own material (1986-1996). Tamże s. 5.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/9
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, M[aria] Konieczna, J[erzy] Smoszna.
Tytuł: Stężenie aktywnej reniny (AR) w osoczu w porównaniu z aktywnością reninową osocza (ARO) w reninowym teście kaptoprylowym (RTK). Doniesienia wstępne.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 10 - 12 października 1996, Włocławek: streszczenia
Adres wydawniczy: [Włocławek, 1996]
Strony: s. 54
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Concentration of active renin (AR) in plasma in comparison with plasma renin activity (PRA) in renin captopril test (RCT). Initial results. Tamże s. 55.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM