WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ANGIOKARDIOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/14
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, S[ylwester] Czaplicki, M[irosława] Wróblewska, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Rozpoznawanie pozawałowej dyskinezy ścian lewej komory serca za pomocą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 53
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/14
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Antoni Marciniak, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Radioizotopowa angiokardiografia ilościowa w rozpoznawaniu chorób układu krążenia.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 359-362, 2 ryc.
Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/14
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, S[ylwester] Czaplicki, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Wartość rokownicza frakcji wyrzutowej oznaczanej metodą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia : III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek, 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 262-267, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/14
Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 268-274, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/14
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski.
Tytuł: Ocena czynności lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 47, 55 : il, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

6/14
Autorzy: Apolinary Kępski, Jerzy Mastalerski, Jerzy Walecki, K. Jarek.
Tytuł: Korelacja badania angiograficznego z badaniem tomografii komputerowej w diagnostyce tętniaków-żylnych i naczyniaków mózgu.
Tytuł całości: W: Cerebral Circulatory insufficiency and other neurosurgical problems : Proceedinge of the XIII th annual meeting of polish neurosurgical society, Wrocław, 15-17 th april 1983
Strony: s. 137 - 145, il., bibliogr., 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/14
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/14
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wartość angiokardiografii radioizotopowej w ocenie czynności prawej komory u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1-3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/14
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricle function. Assessment of the degree of left ventricular damage, of the effect of revascularization, and of the treatment with phosphocreatine.
Czasopismo: Rev. Int. Serv. Sante Forces Armees
Szczegóły: 1993 : 66, 7/8/9, 189-198, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/14
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Effect of phosphocreatine on left ventricular function changes studied by gated radioisotope angiocardiography.
Tytuł całości: W: Radiobiologicka Konference 1994 : Program, Souhrny referato, Hradec Kralowe, 24-26 listopadu 1994
Adres wydawniczy: [Hradec Kralove, 1994]
Strony: s. [nlb.] 19
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/14
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, D[ariusz] Borkowski, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, M. Zarębiński.
Tytuł: Left ventricular function after the coronary revascularization assessed by gated radioisotope angiocardiography.
Czasopismo: Cor Europaeum
Szczegóły: 1995 : 4, 3, 117-120
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/14
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
Czasopismo: Nuclearmedicizin
Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
ISSN: 0029-5566
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, DE
Polskie hasła przedmiotowe:

13/14
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Choroba niedokrwienna serca. Wartość diagnostyczna echokardiografii przy stymulacji przezprzełykowej.
Tytuł równoległy: Diagnostic value of echocardiography combined with transoesophageal atrial pacing in coronary artery disease / [Aut.] Andrzej Sieńko, Michał Wierzchowiecki, Tadeusz Krzyś, Marek Michalski, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 2, 98-105, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/14
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM