WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ASTMA
Liczba odnalezionych rekordów: 261Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Piotr Zaborowski, M[aria] Nowik.
Tytuł: Poziom histaminy w stanach dychawicznych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1973 : 28, 4, 115-118
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Próba oceny zachowania się niektórych wskaźników immunologiczno - klinicznych u chorych na astmę oskrzelową pod wpływem intalu.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Sympozjum pod protektoratem Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr med. Stanisława Iwankiewicza, 22 - 23 wrzesień 1974, Szczawno - Zdrój
Adres wydawniczy: [Szczawno-Zdrój], 1974
Strony: s. 67-73, 3 tab., bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/261
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Badania nad transformacją blastyczną limfocytów krwi obwodowej chorych z dychawicą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Studies on blastic transformation of peripheral blood lymphocytes in patients with bronchial astma.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1974 : 29, 9, 345-347, 2 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/261
Autorzy: Tadeusz Płusa, Aleksander Ligęziński, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Porównawcza ocena diagnostyczna testów skórnych i transformacji blastycznej limfocytów pacjentów z dychawicą oskrzelową.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1974 : 29, 30, 1293-1294
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Kliniczna ocena Triamcinololu i Paramethasonu w leczeniu przewlekłej astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1976 : 44, 1, 49-53
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Próba oceny zaburzeń perfuzji w astmie oskrzelowej za pomocą badania scyntygraficznego płuc.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 9, 345-347
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Zofia Bogoniowska, U[rszula] Makowska.
Tytuł: Poziom immunoglobulin u chorych z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1976 : 55, 4, 363-370
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/261
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Analiza niektórych wskaźników immuno-biochemicznych w okresie zaostrzenia i remisji zewnątrzpochodnej astmy oskrzelowej u żołnierzy. Rozprawa doktorska / Tadeusz Płusa ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
Strony: 54 k. , il., tab. , wykr.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. med. Konstanty Jacyna
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Badania nad przydatnością immunologicznych testów in vitro w diagnostyce astmy oskrzelowej ze szczególnym uwzględnieniem metod radioimmunologicznych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 22, 845-847, 2 il.
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/261
Autorzy: Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Sprawozdanie z II Sympozjum Astmologicznego [Rynia, 6-7 maj 1979].
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 47, 12, 860, 866, 872.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

11/261
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek.
Tytuł: Comparative effect of kenalog and Zaditen on serum camp levels in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: Symposium Allergologicum et Clinico - Immunologicum IV: Abstracts, 15-17. Sept. 1982, Budapest [Budapeszt], 1982.
Strony: s. 108
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/261
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: The Comparative Evaluation of Alpha-2-Macroglobulin and Immunoglobulin Levels in Sera of Patients with Bronchial Asthma.
Czasopismo: Allerg. Immunol.
Szczegóły: 1983 : 29, 3, 154-159, tab., bibliogr., zsfg.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/261
Autorzy: T[adeusz] Płusa, H. Tchórzewski.
Tytuł: Analysis of proteolytic enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchial lavage fluid in topic bronchial asthma, chronic bronchitis and pneumonia.
Czasopismo: Allerg. Immunol.
Szczegóły: 1985 : 31, 3, 169-178, il., tab., bibliogr. 36 poz., zsfg.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  14/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
  Tytuł: Evaluation of cardiac function by radionuclide ventriculography in patients with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/261
  Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, R. Malinowski, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Influence of calcium channel blockers on pulmonary function tests in patients with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: An interaction of lysosomal enzymes and their natural inhibitors in bronchoalveolar lavage fluid and serum in atopic bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
  Strony: s. 77
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/261
  Autorzy: E[lżbieta] Bartnikowska, A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski.
  Tytuł: Preliminary, own studies on blood lipids in patients with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985
  Strony: s. 12
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/261
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski, Z[bigniew] Wąsek, H. Świderska.
  Tytuł: Zachowanie się aktywności supresorowej limfocytów u chorych z atopową astmą oskrzelową w czasie odczulania swoistego /doniesienie wstępne/.
  Tytuł całości: W: Sympozjum nt. Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Kraków, 1985
  Strony: s. 80
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa, H. Tchórzewski, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Interakcja enzymów lizosomalnych z naturalnymi inhibitorami enzymów proteolitycznych w popłuczynach oskrzelo-pęcherzykowych i w surowicy chorych z atopową astmą oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Kraków, 1985
  Strony: s. 11-12
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Salbutamol prolongatum - wpływ na wybrane wskaźniki czynnościowe oddychania i krążenia u chorych z astmą.
  Tytuł całości: W: Sympozjum: Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków, 28-30 listopad 1985 rok: Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Kraków, 1985
  Strony: s. 85
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski, Z[bigniew] Wąsek, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculo graphy in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Tytuł całości: W: VIth Czechoslovak Congress of Pneumology and Phisiology with International Participation, May 29 - 31, 1985, Vysne Hagy
  Adres wydawniczy: [Vysne Hagy], 1985
  Strony: abstr. 1
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa, Z[bigniew] Wąsek.
  Tytuł: Immunobiochemical evaluation of bronchoalveolar lavage in atopic bronchial asthma, chronic bronchitis and bronchiectasis.
  Tytuł całości: W: XIII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Budapeszt, Hungagent R.T., 1986.
  Strony: s. 112
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Henryk Tchórzewski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Interaction of lysosomal enzymes and their natural inhibitors in bronchoalveolar lavage fluid and serum in atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Arch. Immun. Ther.
  Szczegóły: 1987 : 35, 1, 49-55, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Elżbieta Zaraś, Zbigniew Wąsek, Janina Borkowska, Aleksander Ligęziński, Karina Jahnz-Różyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Subpopulacja limfocytów t OKT-4 i OKT-8 u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1987 : R. 42, nr 29, s. 877-879, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Clinical and immunobiochemical evaluation of bronchoalveolar lavage fluid in bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Symposium the Role of Bacteria in Asthma Bronchiale and other Allergic Diseases, Zakopane, Poland, March 23-26,1987: Abstracts of Lectures and Posters
  Adres wydawniczy: Zakopane, 1987
  Strony: s. 45-48
  Typ publikacji: ZPZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/261
  Autorzy: Z[bigniew] Wąsek.
  Tytuł: Patofizjologiczne podstawy płukania oskrzelowo - pęcherzykowego.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Wartość diagnostyczna i terapeutyczna płukania oskrzelowo - pęcherzykowego", 25 listopada 1987 roku, Katowice: Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Katowice], 1987
  Strony: s. 12
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Płukanie oskrzelowo - pęcherzykowe (BAL) w astmie oskrzelowej.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Wartość diagnostyczna i terapeutyczna płukania oskrzelowo - pęcherzykowego", 25 listopada 1987 roku, Katowice: Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Katowice], 1987
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Interaction of lysosomal enzymes and their natural inhibitors in bronchoalveolar lavage fluid and serum in atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1988 : 43, suppl. 7, 37
  Uwagi: Abstracts from Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Copenhagen, Denmark, june 18-22, 1988
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Bartnikowska, Zbigniew Wąsek.
  Tytuł: Badanie lipidów w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 42-43, s. 1352-1354, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum., rez.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/261
  Autorzy: Zbigniew Wąsek, Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
  Tytuł: Porównawcze badania wpływu nifedypiny, werapamilu i diltiazemu na mechanikę oddychania u chorych na astmę atopową i nieatopową.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 42-43, s. 1358-1360, tab., bibliogr. 15 poz., sum., rez.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/261
  Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek.
  Tytuł: Osteoporoza u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 763-767, ryc., bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Marek Ostrowski.
  Tytuł: Zachowanie się frakcji wyrzutowej prawej komory u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i astmą oskrzelową.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 564-568, tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa, H. Tchórzewski.
  Tytuł: In vivo evaluation of bronchoalveolar lavage (BAL) fluid in atopic bronchial asthma, chronic bronchitis and sarcoidosis patients.
  Czasopismo: Allergie und Immunologie
  Szczegóły: 1990 : Vol. 36, nr 1, s. 11-15
  ISSN: 0323-4398
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  34/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Wiesław Piechota, Michał Pirożyński.
  Tytuł: Activity of angiotensin I converting enzyme in sarcoidosis, atopic bronchial asthma and acute bronchitis.
  Czasopismo: Allergologia et immunopathologia
  Szczegóły: 1990 : Vol. 18, nr 4, s. 217-221, sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tadeusz Płusa
  ISSN: 0301-0546
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.107
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  35/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Activity of ACE in BAL fluid and serum in sarcoidosis, atopic bronchial asthma and acute bronchitis.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting of EAACI, 8-11 July 1990, Glasgow : abstracts book
  Adres wydawniczy: [Glasgow, 1990]
  Strony: s. [nlb.], Abst. P142.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Karina Jahnz-Różyk, Ryszard Malinowski, Andrzej Łypka, Dariusz Jurkiewicz, Dorota Witman, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Trzymiesięczne leczenie budezonidem chorych na steroidozależną dychawicę oskrzelową - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: A three-month treatment of corticoiddependent bronchial asthma with budesonide. Own experience.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 29-31, s. 620-624, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/261
  Autorzy: Ryszard Malinowski, Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: streszczenie referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 84
  Uwagi: - 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 29-31.08.1991.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Asthma as an inflammatory disease / ed. Paul M. O. Byrne. - New York, 1990. - Rec. Tadeusz Płusa.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, 1-2, 77
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, 1-2, 7-15, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/261
  Autorzy: Tomasz [Ryszard] Malinowski, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Inhalatory histamine test in patients with specific bronchial hyperreactivity.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, 11-12, 12-15, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: ACE in patients with sarcoidosis and bronchial asthma.
  Czasopismo: Am. Rev. Respir. Dis.
  Szczegóły: 1992, Suppl. 1, 241
  Uwagi: International Conference ALA/ATS. Miami, USA, 17-20 maj 1992.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/261
  Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Izabela Sawaszyńska.
  Tytuł: Ocena osteoporozy u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of osteoporosis in patients with steroid-dependent bronchial asthma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 3-4, 150-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Dożylne wlewy preparatów immunoglobulin - nowy sposób zmniejszania steroidozależności astmy.
  Tytuł równoległy: Intravenous immunoglobulins - new way of corticosteroid - dependency diminshing in asthma patients.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 11-12, 88-91, bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/261
  Autorzy: Ryszard Malinowski, Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Specific bronchial hyperreactivity in patiens with asthma in anamnesis and elevated serum levels of total IgE and/or of allergen - specific IgE.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 37-40
  Uwagi: - 2 Symposium on the Diagnostic Metods of 3M Diagnostic Systems/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13, 05,1991.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu "Intersma '90".
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 1-2, 71-73
  Uwagi: - 13 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Astmologów INTERSMA '90, Maebashi (JP), 22-24.10.1990
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/261
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Współistnienie astmy i niektórych obkjawów atopii skórnej.
  Tytuł równoległy: Coincidence of bronchial asthma and symptoms of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 38-41, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/261
  Autorzy: Paweł Maleszka, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Wziewne stosowanie leków moczopędnych u chorych na astmę.
  Tytuł równoległy: Diuretic applied in inhaled way in bronchial asthma patients.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 11-12, 82-87, bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
  Tytuł: Rytm dobowy drożności oskrzeli u chorych na astmę w okresie bezobjawowym.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 60, supl. 3, s. 41
  Uwagi: Sympozjum Naukowe nt. Postępy w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej. Jachranka, 3-6 IX 1992 r.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/261
  Autorzy: Elżbieta Kozak.
  Tytuł: Ocena przewlekłej steroidoterapii wziewnej u chorych z astmą nieatopową. Praca doktorska / Elżbieta Kozak ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: 253 k. , tab. , 30 cm , bibliogr., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: doc. Anna Frank-Piskorska.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/261
  Autorzy: Paweł Maleszka.
  Tytuł: Porównawcza ocena wpływu wziewania furosemidu i spironolaktonu na nadreaktywność oskrzeli u chorych na atopową astmę oskrzelową. Praca doktorska / Paweł Maleszka ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: 68 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Jerzy Kruszewski. - 23.06.1993
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Allergen-Specific IgG-4 in patients with atopic diseases of the respiratory tract.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1993 : 41, 2, 115-119, tab., bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Immunoterapia nieswoista.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1993 : 4, 9, 10-11, il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zagrożenia w przebiegu astmy oskrzelowej.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1993 : 4, 11, 12, 17, 41, il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Leki otwierające kanały potasowe i możliwości ich zastosowania w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Drugs opening potassium cannals - possible role in treatment of bronchial asthma.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 414-418, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Elżbieta Józefczak, Mirosław Kałczak.
  Tytuł: Ocena kliniczna ofloksacyny w leczeniu pozakaźnych zaostrzeń endogennej astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Clinical analysis of ofloxacine in treatment of postinfectious exarcebations of endogenous bronchial asthma.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 394-399, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zagrożenia w przebiegu astmy oskrzelowej.
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 28-32
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Perspektywy profilaktyki i leczenia astmy oskrzelowej.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1994 : 5, 9, 34-36, 39, 41-42, tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu "Interasma 93", Jerozolima 24-29.10.1993 r.
  Tytuł równoległy: International Meeting "Interasma 93" - Jerusalem - 24-29 October 1993.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, 1-2, 117-119
  Uwagi: 14 Międzynarodowy Kongres "Interasma 93", Jerozolima 24-29.10.1993.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Maria Konieczna, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Eozynofilowe białko kationowe (ECP) jako miernik nasilenia procesu zapalnego u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Eosinophil cationic protein (ECP) as a indicator inflammatory process degree in asthmatic patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 78
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Karina Jahnz-Różyk, Beata Mamełka.
  Tytuł: Interleukina-6 w materiale z BAL chorych z nadreaktywnością oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Il-6 in BAL fluid of patients with bronchial hyperreactivity.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 68
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/261
  Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena stężenia magnezu w surowicy u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Magnesium concentration in serum in steroid-dependent asthma patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 225
  Konferencja: Polskie Towarzystw Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
  Tytuł: Wpływ kalcytoniny podawanej donosowo na wentylację płuc u chorych na astmę.
  Tytuł równoległy: Influence of nasal applied calcitonine on pulmonary ventilation in asthmatic patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 259, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa, A. Lipko, E[lżbieta] Zaraś.
  Tytuł: Analysis of the immunity to tetanus in atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 1, 2, 20-23, ryc, tabl., bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Kalcytonina wziewna (Miacalcin Nasal Spray) w profilaktyce osteoporozy posteroidowej u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-20 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma oskrzelowa w praktyce lekarza rodzinnego / Mark Levy, Sean Hilton
  Tytuł równoległy: Asthma in Practice
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Tł. z jęz. ang. Katarzyna Kosiek, Maciej Godycki-Ćwirko; przedm. Colin Waine, Tadeusz Płusa.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, 1995
  Strony: 192 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. s. 161-167
  ISBN: 83-86516-06-2
  Seria: Medycyna Rodzinna
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/261
  Autorzy: M[ałgorzata] Faber, T[adeusz] Płusa, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Bacterial antigen extracts influence skin reactivity in asthmatic patients.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1996 : 51, Suppl. 32, 59
  Uwagi: XIX Nordic Congress on Allergy. Helsinki, Finland,August 10-13, 1996
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/261
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, Z. Pojda, E[wa] Pirożyńska, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) from patients with atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1996 : T. 2, nr 4, s. 125-129, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/261
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, P. Kuna, M[ałgorzata] Faber, T[adeusz] Płusa, I[wona] Bajera.
  Tytuł: Interleukina-8 w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Interleukin-8 (IL-8) in broncho-alveolar fluid in patients with bronchial asthma.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1996 : 2, Suppl. 2, 10
  Uwagi: V konferencja naukowo-szkoleniowa: Postępy w patogenezie i leczeniu astmy. Jachranka 29.08.-1.09.1996r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/261
  Autorzy: Jadwiga Roszkiewicz, R. Chazan, Anna Osławska-Dzierłga, Alicja Grzanka, Małgorzata Faber.
  Tytuł: Sprawozdanie z XVI Europejskiego Kongresu Alergologii i Immunologii Klinicznej, Madryt, 25-30.VI.1995 r.
  Tytuł równoległy: Report from XVI European Congress of Alergology and Clinical Immunology, Madrid, 25-30 June 1995.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1996 : 2, suppl. 1, 1-9
  Uwagi: 16 Europejski Kongres Alergologii i Immunologii Klinicznej, Madryt (ES), 25-30.06.1995.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska, Z. Pojda.
  Tytuł: Interleukina-8 (IL-8) oraz czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na atopową astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł całości: W: IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych". Kraków - 13-16.11.1996 r. : Pamiętnik Sympozjum
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1996]
  Strony: s. 187
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Borensztejn, Małgorzata Faber, Ludwik Stępnowski.
  Tytuł: Analiza pomiarów : ciśnienia tętniczego, częstości tętna i wysycenia krwi tętniczej tlenem podczas badania bronchofiberoskopowego i płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł równoległy: An analysis of arterial blood pressure, pulse rate, and oxygen saturation in the arterial blood during bronchofiberoscopy and bronchoalveolar lavage in patients with bronchial asthma and chronic bronchitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 1, s. 18-21, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  72/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Małgorzata Faber.
  Tytuł: Sprawozdanie z XIX Kongresu Alergologicznego Krajów Nadbałtyckich, Helsinki, Finlandia, 9-13.08.1996 r.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 275, 290
  Uwagi: 19 Kongres Alergologiczny Krajów Nadbałtyckich, Helsinki (FI), 10-13.08.1996
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/261
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Dynowska, P. Rebandel, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Coexistence of atopic dermatitis with other allergic diseases.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 3, 2, 87-91, 7 tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Clinical basis for use of bacterial antigens in pulmonary diseases.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1997 : Vol. 3, nr 1, s. 38-41, bibliogr. 40 poz.
  Uwagi: III International Symposium "The Role of bacteria and viruses in asthma and other allergic diseases" , Zakopane, 09-13.09.1997 r.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/261
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, M[ałgorzata] Faber, J. Rabczuk, Z. Pojda, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na atopową astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Monocyte chemotactic and activating factor (MCAF/MCP1) in BAL fluid of patients with atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 9-10
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/261
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, P. Kuna, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: Monocyte chemotactic and activating factor/monocyte chemoattractant protein (MCAF/MCP-1) in bronchoalveolar lavage fluid from patients with atopic asthma and chronic bronchitis.
  Czasopismo: J. Invest. Allerg. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 7, nr 4, s. 254-259, tab., bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 1018-9068
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.424
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  77/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Czy istnieje astma infekcyjna?
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1997 : 4, 3, 139-140, bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Tytuł równoległy: Resolution of the main board of the Polish Society of Allergology.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 65, 1-2, 129-133
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  79/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Płukanie oskrzelowo - pęcherzykowe i biopsja oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Postępy w alergologii - II / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 53-59, tab., bibliogr. 33 poz.
  ISBN: 83-902383-4-9
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zakażenia u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Postępy w alergologii - II / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 202-212, 3 tab., bibliogr. 32 poz.
  ISBN: 83-902383-4-9
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/261
  Autorzy: Elwira B. Paluchowska.
  Tytuł: Występowanie nadreaktywności oskrzeli u chorych na atopowe zapalenie skóry. Praca doktorska / Klinika Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: 76 k. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. 109 poz., streszcz.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Stanisław Zabielski. - [Obrona - 18.02.1998 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/261
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: Expression on lymphocyte CD11A (LFA-1) and its counter receptor 54 (ICAM-1) in BAL fluid of patients with chronic lung diseases.
  Tytuł całości: W: 6th International Conference on Bronchoalveolar Lavage, Corfu, 24-27 June, 1998 : Final Program & Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Corfu, 1998]
  Strony: s. 110
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/261
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: The use of bacterial antigens in bronchial asthma.
  Czasopismo: Acta Microbiol. Immunol. Hungarica
  Szczegóły: 1998 : 45, 1, 77-82
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  84/261
  Autorzy: Piotr Rapiejko, E. Weryszko-Chmielewska.
  Tytuł: Pyłek traw.
  Tytuł równoległy: Grass pollen allergens.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 1998 : T. 3, nr 4, s. 187-192, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/261
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, Z. Pojda, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: The infuence of specific and non-specific challenge tests on interleukin-8 (IL-8) and monocyte chemotactic factor (MCP-1) concentrations in bronchoalveolar lavage fluid (BAL) from patients with atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1998 : 53, 43 Suppl., 120
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clincal Immunology EAACI '98, Birmingham (U.K.), 21-26 June 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/261
  Autorzy: J[oanna] Tomaszewicz-Fryca, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: Clinical usefulness of inflammatory cells markers in atopic diseases.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1998 : 4, 3, 105-110, 8 il., bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jerzy Kruszewski, Tadeusz Płusa, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zasady rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej : stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego / [Aut. opracowania] Jerzy Alkiewicz, Ryszarda Chazan, Danuta Chmielewska-Szewczyk [et al.] ; ostateczna redakcja Tadeusz Płusa [et al.].
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1998 : 4, suppl. 1, 7-43, 20 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/261
  Autorzy: Stanisław Ilnicki, Joanna Wojewódzka.
  Tytuł: Perypetie wojskowe Marcela Prousta.
  Tytuł równoległy: Marcel Proust's vicissitudes with military service.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 722-729, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/261
  Autorzy: Elżbieta Zaraś.
  Tytuł: Stan astmatyczny - praktyczne problemy.
  Czasopismo: Radom. Rocz. Lek.
  Szczegóły: 1998 : 3, 211-214
  Uwagi: 8 Naukowy Zjazd Lekarzy Ziemi Radomskiej, Radom, 14.10.1998.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Fragmenty sprawozdania z konferencji "Asthma 99 - theory to treatment".
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 1999, nr 2, s. 2-4, il.
  Uwagi: Konferencja "Asthma to Treatment", Honolulu, 30.04-3.05.1999
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Fragmenty sprawozdania z konferencji "Asthma 99 -theory to treatment".
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 1999, nr 2 (02), s. 2-4
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/261
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, J[oanna] Tomaszewicz-Fryca, K[arina] Jahnz-Różyk, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: Lymphocyte adhesion molecules, IL-8, MCP-1, ECP and MPO in BAL of patients with asthma and chronic bronchitis.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1999 : 14, Suppl. : Congress of European Respiratory Society, Madrit, Spain, 8-12.10.1999 r., 13-14
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/261
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Udział cząsteczek adhezyjnych w zapaleniu alergicznym.
  Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 108-119, 4 ryc., bibliogr. 40 poz.
  ISBN: 83-910406-2-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Proces zapalny w drogach oddechowych i jego konsekwencje u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 23-35, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zapalenie i jego następstwa w astmie oskrzelowej.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego / pod red. Józefa Hałasy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 74-81, 7 ryc., bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: Wykłady II Ogólnopolskiego Sympozjum pt. "Przewlekłe i nawracające zapalenia i stany alergiczno-zapalne dróg oddechowych. Diagnostyka, leczenie, zapobieganie". Międzyzdroje, 27-29 maja 1999 r.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma oskrzelowa - zasady rozpoznawania i leczenia.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 1999 : 4, 8, 26-27, 30-32, 34-36.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Perspektywy leczenia astmy w Polsce.
  Tytuł równoległy: Prospects for the treatment of asthma in Poland.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1999 : 7, 4, 10, 13-14, 16-18, 20, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astma oskrzelowa - nowości.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Astma
  Szczegóły: 1999 : 4, 8, 34-38
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Lekarz rodzinny a strategia postępowania w przypadkach astmy.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Astma
  Szczegóły: 1999 : 4, 8, 23-29, tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/261
  Autorzy: Ryszard Malinowski, Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak, Małgorzata Farnik-Brodzińska, Teresa Hoffman.
  Tytuł: Jakość życia zależna od stanu zdrowia (Health Rrelated Qquality of Life - HRQoL) chorych na przewlekłą astmą oskrzelową, żyjących w Polsce na przełomie wieków.
  Tytuł równoległy: Health Related Quality (HRQoL) of Life of chronic, moderate asthma patients living in Poland at the turn of centuries.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 215-225, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Chemokiny i cząsteczki adhezyjne w patomechanizmie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Chemokines and adhesion molecules in pathomechanism of asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 51-56, bibliogr. 45., sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Kompozycja masy ciała - metody rozpoznawania, znaczenie kliniczne i korekta u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Body composition - diagnosis, clinical features and correction's methods in asthma patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 277
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Problem starzenia się płuc a astma oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Aging lung and the problem of bronchial asthma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 203-207, bibliogr. 25 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Starzenie się płuc u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Ageing lungs in asthma patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 277
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/261
  Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Terapia wysokimi dawkami immunoglobulin (IVIG) ludzkich chorych z ciężką steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: High-dose intravenous immunoglobulin therapy in patients with severe asthma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 249
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Viral infections and bronchial asthma.
  Tytuł równoległy: Infekcje wirusowe a astma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 171-172, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/261
  Autorzy: M[arzena] J. Mierzejewska, K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, R[enata] Rożyńska-Polańska.
  Tytuł: Zachowanie się stężeń leukotrienów cysteinylowych w moczu u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Urinary excretion of cysteinyl leukotriens in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 263
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/261
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, K[arina] Jahnz-Różyk, E[wa] Pirożyńska, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Neutrophils adhesion molecules and concentration of proinflammatory cytokines in BAL of patients with chronic obstructive pulmonary disease and atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Current Pneumology
  Szczegóły: 2000 : T. 4, nr 1, s. 6
  Konferencja: Polish Phtisiopneumonological Society Polish European Respiratory Society Group & SANOFI-BIOCOM, Kraków, 2000.06.28
  ISSN: 1428-2011
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/261
  Autorzy: T[omasz] Targowski, A[nna] Frank-Piskorska, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Comparative analysis of body composition in asthmatic and healthy, postmenopausal women.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 234s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R[yszard] Malinowski, E[lżbieta] Kozak, M. Farnik-Brodzinska, T. Hoffman.
  Tytuł: Quality of life (QoL) of chronic, moderate asthma patients in Poland during 1999.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 473s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Leukotrieny i ich inhibitory w zapaleniu alergicznym.
  Tytuł całości: W: Immunoterapia chorób układu oddechowego.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2000
  Strony: s. 145-154, bibliogr. 42 poz.
  ISBN: 83-910406-6-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/261
  Autorzy: Romuald Carewicz.
  Tytuł: Teofilina a reakcja zapalna.
  Tytuł całości: W: Immunoterapia chorób układu oddechowego.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2000
  Strony: s. 110-120, bibliogr. 92 poz.
  ISBN: 83-910406-6-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: 248 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Nadreaktywność oskrzeli : patofizjologia i klinika / Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2000
  Strony: 122 s. , il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 23 cm.
  ISBN: 83-910406-5-8
  Typ publikacji: PM
  Punktacja Min. Nauki: 18.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/261
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Leukotrieny cysteinylowe w moczu u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Urinary excretion of cysteinyl leukotrienes in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2001 : 6, 2, 101-104, tab., ryc., bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  116/261
  Autorzy: A[leksander] Zakrzewski, K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Zastosowanie włośniczkowej przepływometrii laserowej (WPL) do oceny punktowych testów skórnych (PTS) z różnymi stężeniami histaminy i wybranymi alergenami przed i po podaniu leków antyleukotrienowych.
  Tytuł równoległy: Application of Laser Doppler Flowmetry for estimation of skin prick test with different histamine concentrations and selectes allergens before and after application antileucotriens drugs.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2001 : T. 6, supl. 1, s. 142
  Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna : III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 6-9 czerwca 2001 : Materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Astma oskrzelowa a przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  Tytuł całości: W: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc / pod red. Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2001
  Strony: s. 11-21, bibliogr. 57 poz.
  ISBN: 83-910406-8-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Justyna Mierzejewska-Zawisza.
  Tytuł: Leki przeciwleukotrienowe.
  Tytuł całości: W: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc / pod red. Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2001
  Strony: s. 185-192, bibliogr. 44 poz.
  ISBN: 83-910406-8-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zakażenia wirusowe w kształtowaniu nadreaktywności oskrzeli.
  Tytuł całości: W: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc / pod red. Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2001
  Strony: s. 73-77, bibliogr. 21 poz.
  ISBN: 83-910406-8-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R[yszard] Malinowski, T. Hoffman.
  Tytuł: Evaluation of quality of life (QoL) in asthma patients during 6 months formoterol therapy.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 44
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/261
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Combined anti-inflammatory therapy (glycosteroid and montelukast sodium) of asthma patients.
  Czasopismo: Int. J. Immunorehab.
  Szczegóły: 2001 : 3, 2, 48, tab.
  Uwagi: VII International Congress on Immunorehabilitation "Allergy, Immunology and Global Network: Insight into the New Milennium", New York, USA, April 14-17, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/261
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Przydatność badania endoskopowego i cytologicznego w ocenie stanu zapalnego przewlekłych obturacyjnych chorób dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Usefulness of endoscopic and cytologic examinations in the evaluation of inflammatory processes in chronic obstructive respiratory tract diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 4, s. 260-263, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Analiza składu ciała - metody rozpoznawania, znaczenie kliniczne i możliwości korekty u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 337
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/261
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R. Malinowski, T. Hofman.
  Tytuł: Ocena jakości życia (QOL) chorych na przewlekłą umiarkowaną, steroido-zależną astmę oskrzelową - po 6 miesiącach wziewnego leczenia Formoterolem.
  Tytuł równoległy: Quality of life of patients with chronic, moderate steroid-dependent asthma after 6 months - therapy with inhaled Formoterol.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 338
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/261
  Autorzy: Krzysztof Kłos, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Wstępna ocena wyników leczenia ciężkich postaci steroidozależnej astmy oskrzelowej dużymi dawkami immunoglobulin ludzkich.
  Tytuł równoległy: Preliminary estimation of results of high-dose intravenous immunoglobulin in severe steroid-dependent adult asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 65, 379-383, 2 il., 2 tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  126/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc / pod red. Tadeusza Płusy i Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2001
  Strony: 312 s. , [3] k. tabl., il., bibliogr. [przy rozdz.] ; 24 cm.
  ISBN: 83-910406-8-2
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/261
  Autorzy: Joanna Tomaszewicz, Alicja Rączka, Elżbieta Łuczak.
  Tytuł: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
  Tytuł równoległy: Tobacco specific IgE in atopic patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2002 : 7, 1, 55-60, 4 il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  128/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Nadreaktywność oskrzeli.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2002, 2, 7-11, [4] il., bibliogr. [27] poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/261
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Mediators of inflammation in asthma / Mediatory zapalenia u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2002 : 8, 2, 76-80, 5 il., bibliogr. 36 poz.. sum.
  Uwagi: First Polish-Chinese Medical Meeting : Allergy - Environment - Infection ; Beijing, Chong Qing (China) 25th June - 1st July 2002
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/261
  Autorzy: R[omuald] Carewicz, T[adeusz] Płusa, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Selected atypical pathogens in the patients with bronchial asthma (BA), chronic obstructive pulmonary diseases (COPD), community acquired pneumonia (CAP) and isolated chronic gough (ICC) who do not respond to standard treatment.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, Suppl. 2, s. 27
  Uwagi: Eight Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology, 9-11 May 2002 Warszaw, Poland / ed. Mieczysław Pokorski, Magdalena Marczak
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/261
  Autorzy: R[omuald] Carewicz, T[adeusz] Płusa, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Selected atypical pathogens in the patients with bronchial asthma (BA), chronic obstructive pulmonary diseases (COPD), community acquired pneumonia (CAP) and isolated chronic gough (ICC) who do not respond to standard treatment.
  Tytuł całości: W: VIII Polish - German Conference Advances in Pneumology, Warszaw, 9-11 May 2002: Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2002.
  Strony: s. 24
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa, L. Brydak, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, M. Machała.
  Tytuł: Effect of influenza vaccinations on immune response in patients with bronchial asthma and COPD.
  Tytuł całości: W: Options for Control of Influenza V, Okinawa, Japan, October 7-11, 2003 : Conference Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Okinawa, 2003]
  Strony: s. [nlb.], [Abst.] W07P-07
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ zakażeń wirusem grypy na astmę i POChP.
  Tytuł równoległy: Influence of influenza virus infection on asthma and COPD.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 569-571, 2 il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  134/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Monitorowanie skuteczności szczepień przeciwko zakażeniom bakteryjnym i grypie u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Czasopismo: Problemy Terapii Monitorowanej
  Szczegóły: 2003 : T. 14, supl.1, s. 12-13
  Konferencja: Dolnośląski Oddział Towarzystwa Terapii Monitorowanej; Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Wrocław, 2003.10.23
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  135/261
  Autorzy: Tomasz Targowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Co należy wiedzieć o astmie oskrzelowej / Tomasz Targowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2003
  Strony: 30 s. , il. kolor. , 21 cm , bibliogr. s. 29
  Uwagi: Na s. 4 okł. błędny ISBN.
  ISBN: 83-916116-3-9
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy - GINA, uaktualnienie 2003 r.
  Czasopismo: Gabinet Prywatny
  Szczegóły: 2004, nr 1, s. s.13-14, 16-18, 20-21, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 1230-4719
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: GINA - uaktualnienie 2003.
  Tytuł równoległy: GINA - 2003 update.
  Czasopismo: Mag. Alergol.
  Szczegóły: 2004 : 1, 2, 38-45, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  138/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: GINA [Global Initiative for Asthma] - uaktualnienia 2003.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 2, s. 131-132, 134, 136, 138, 141, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/261
  Autorzy: Izabela Toczyska, Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Analiza sposobów interpretacji próby rozkurczowej.
  Tytuł równoległy: The assessment of reversibility in airway obstruction.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 11-12, 499-504, 3 il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/261
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Astma oskrzelowa u dzieci - występowanie i zapobieganie.
  Tytuł równoległy: Asthma in children - epidemiology and management.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 37-39, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/261
  Autorzy: Tomasz Targowski, Patrycja Grabowska, Renata Rożyńska, Sławomir From, Justyna Mierzejewska, Piotr Niedziałkowski.
  Tytuł: Analiza porównawcza uzależnienia od nikotyny i motywacji do rzucenia palenia tytoniu u chorych na astmę oskrzelową lub POChP.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of nicotine dependence and motivation to quit smoking in patients with bronchial asthma or COPD.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1046-1048, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  142/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zakażenia wziewne w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł równoległy: Inhaled infections in asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Tytuł całości: W: Przewlekłe i nawracające zapalenia dróg oddechowych. Alergia - Infekcja.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Józefa Hałasy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Media Press, 2004
  Strony: s. 5-10, bibliogr. 30 poz., sum.
  Konferencja: , Międzyzdroje, 2004.09.16
  ISBN: 83-89809-02-8
  Seria: Standardy Medyczne T. 6 supl. nr 18
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/261
  Autorzy: K[arina] M. Jahnz-Różyk, L. Brydak, T[omasz] Targowski, M. Machała, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Immunomodulatory influence of influenza vaccination on serum eotaxin level in patients with allergic bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 105
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/261
  Autorzy: A. Poszwiński, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Choroby alergiczne a choroby tarczycy.
  Tytuł równoległy: Seasonal asthma.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2005, nr 1, s. 5-9, 24, bibliogr. 35 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/261
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Rola cząsteczek adhezyjnych w procesie zapalnym obturacyjnych chorób płuc i możliwości jego kontroli.
  Tytuł równoległy: The role of adhesion molecules in inflammatory process of pulmonary obstructive diseases and chance their control.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s.11-18, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Chciałowski
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  146/261
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Katarzyna Schier, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Alexithymia, fatherhood identity and bronchial asthma.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 273s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  147/261
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Cysteinyl leukotrienes in urine and exhaled breath condensate in asthmatics and COPD patients.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 59s-60s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  148/261
  Autorzy: Aleksandra Franas, Beata Mamełka, Małgorzata Faber.
  Tytuł: Rola zakażeń w zaostrzeniach astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: The role of infections in exacerbations of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disesase.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 2, 97-100, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/261
  Autorzy: Małgorzata Faber.
  Tytuł: Zaostrzenia infekcyjne w chorobach alergicznych.
  Tytuł równoległy: Infection exacerbations in allergic diseases.
  Czasopismo: Mag. Alergol.
  Szczegóły: 2005 : 2, 3, 157-163, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Postępy w alergologii w 2004 roku.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2005, nr 3, s. 135, 137-145, bibliogr. 53 poz.
  Uwagi: [Art. także w Med. Prakt. Pediatr. 2005, 2, s.31-32, 35-36, 38-42, bibliogr. 53 poz.]
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/261
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska.
  Tytuł: Przydatność oznaczania leukotrienów cysteinylowych w moczu w różnicowaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Praca doktorska / Karina Jahnz-Różyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologi Centrlanego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: V,130 k. , il., tab. , bibliogr. 90 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk. - [Obrona : 29.03.2006]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego dotyczące Postępowania w Astmie Oskrzelowej. Raport Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego w Sprawie Postępowania w Astmie Oskrzelowej.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2006, nr 3, s. 42
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/261
  Autorzy: Piotr Rapiejko, A. Lipiec.
  Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa i astma w zimie.
  Czasopismo: Alergia Astma
  Szczegóły: 2006, nr 18, s. 13-14, il.
  ISSN: 1231-1723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Test kontrolny astmy - relacja pacjenta.
  Czasopismo: Alergia Astma
  Szczegóły: 2006, nr 19, s. 8-10
  ISSN: 1231-1723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/261
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Depresja a jakość życia u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2006 : T. 11, Supl. 1, s. 264
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wisła, 2006.05.10
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/261
  Autorzy: M. J[ustyna] Mierzejewska, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Przydatność oznaczeń leukotrienów cysteinylowych w moczu do różnicowania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2006 : T. 11, Supl. 1, s. 247
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wisła, 2006.05.10
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma oskrzelowa.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 123-145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/261
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Are severe asthma and chronic obstructive pulmonary disease the same disease?
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2006 : Vol. 28, Suppl. 50, s. 369s
  Konferencja: European Respiratory Society, Munich, 2006.09.02
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/261
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From.
  Tytuł: Depresja a jakość życia u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 4, s. 6
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Warszawa, 2006.12.06
  ISSN: 1428-9318
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/261
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Astma oskrzelowa ciężka i trudna.
  Tytuł równoległy: Severe and difficult bronchial asthma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 93-97, bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/261
  Autorzy: J[ustyna] M. Mierzejewska, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski.
  Tytuł: Czy ciężka astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc są tą samą chorobą?
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 273
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/261
  Autorzy: M[arcin] Jadczak, P[iotr] Rapiejko, A. Lipiec, K[arolina] Dżaman, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Influence of air pollution on symptoms of seasonal allergic rhinitis and bronchial asthma.
  Czasopismo: Revista de Rhinologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 1, s. 28
  Konferencja: European Academy of Allergy & Clinical Immunology, Barcelona, 2006.02.09
  ISSN: 1578-4290
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma i choroby atopowe.
  Tytuł całości: W: Stany zapalne w chorobach wewnętrznych
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Akademia po Dyplomie, [b.r.]
  Strony: s. 41-47
  ISBN: 83-60135-15-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/261
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Depression and quality of life in patients with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Guest editors: Rudolf Valenta, Cezmi Akdis, Barbara Bohle
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2006]
  Strony: s. 124
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/261
  Autorzy: M[arcin] Jadczak, P[iotr] Rapiejko, A. Lipiec, K[arolina] Dżaman, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Role of air pollution in symptoms of allergic rhinitis and bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Guest editors: Rudolf Valenta, Cezmi Akdis, Barbara Bohle
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2006]
  Strony: s. 78
  Konferencja: Austrian Society of Allergology and Immunology, Vienna, 2006.06.10
  ISBN: 9783981099904
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu EAACI - Goeteborg 09-13.06. 2007.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2007, nr 3, s. 5-6
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Dlaczego przede wszystkim sterydy.
  Czasopismo: Alergia Astma
  Szczegóły: 2007 : 21, 23-24
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Jak rozumieć kontrolę astmy.
  Czasopismo: Alergia Astma
  Szczegóły: 2007 : 22, 10-12, tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/261
  Autorzy: A. Denys, A. Emeryk, Andrzej M. Fal, J. Hałasa, Anna Jung, M. Kraus-Filarska, R. Kurzawa, J. Małolepszy, J. Patkowski, B. Rogala, E. Rogala, Z. Siergiejko, K. Zeman.
  Tytuł: Stanowisko Grupy Ekspertów do spraw ustalenia roli infekcji w chorobach obturacyjnych płuc ze szczególnym uwzględnieniem roli bakterii typowych.
  Tytuł równoległy: The Position of the Group of Experts for the determination of the role of infections in obstructive pulmonary diseases with particular reference to the role of the typical bacteria.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 12, 1, 30-33, bibliogr. 68 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/261
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski.
  Tytuł: GINA 2006.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Ustka, 8-11.02.2007
  Adres wydawniczy: Ustka, 2007
  Strony: s. 17-18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenia dróg oddechowych drobnoustrojami atypowymi a astma oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Atypical infection of the respiratory tract and bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 137, s. 325-327, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Marek Kruszewski.
  Tytuł: Alergia a wysiłek fizyczny.
  Tytuł równoległy: Allergy and exercise.
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2007, nr 10, s. 17-20, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astma dziecięca : wybrane zagadnienia / red. nauk. Iwona Stelmach ;
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Aut.: Monika Antczak-Marczak et al. ; Wstęp: Jerzy Kruszewski s. 15-18]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZW, 2007
  Strony: 292, [1] s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-20033083
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenie dróg oddechowwych czynnikami atypowymi a astma oskrzelowa.
  Tytuł całości: W: X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych ; IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek, Kazimierz Dolny, 27-29 września 2007 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2007]
  Strony: [b.s.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Jedna choroba - astma i alergiczny nieżyt nosa.
  Czasopismo: Alergia Astma
  Szczegóły: 2008, 23, 9-11
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Ocena wpływu terapii skojarzonej flutikazonem i salmeterolem podawanych z jednego inhalatora na przebieg choroby i jakość życia chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2008 : 12, 3, 9
  Uwagi: VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 2-3 grudnia 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/261
  Autorzy: Ludmiła Bartoszewicz, Anna Grad, Bolesław Kalicki, Agnieszka Fabisiewicz.
  Tytuł: Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy.
  Tytuł równoległy: Bronchial foreign body as asthma exacerbations inducing factor.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2008 : 4, 4, 369-273, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Astma oskrzelowa ciężka i trudna.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, Supl. 2, s. 41-43
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępowanie w stanach zagrożenia w pneumonologii i kardiologii", Warszawa, 10-12.04.2008 r.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Wprowadzenie do alergii na antygeny grzybów pleśniowych.
  Tytuł równoległy: Introduction to moulds allergy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, Supl. 1, 7-10, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Trudności w diagnostyce i terapii alergii na pleśnie, II Sympozjum Naukowe, Warszawa, 27.10.2007 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astma dorosłych - GINA 2006.
  Tytuł całości: W: Różne oblicza alergii: Materiały szkoleniowe, Konferencje 2008, Białystok, 16.02.2008
  Adres wydawniczy: Białystok, 2008
  Strony: s. 22-24
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/261
  Autorzy: Piotr Niedziałkowski.
  Tytuł: Analiza stężenia eotaksyn oraz stężenia hormonów płciowych w surowicy chorych na alergiczną astmę. Praca doktorska / Piotr Niedziałkowski, Zakład Immunologii i Alergologii Wojskowego Intytutu Medycznego w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
  Strony: [1], 86 k. , il. (w tym kolor.), tab. , 30 cm , bibliogr. 104 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk. - [Obrona : 18.06.2008 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/261
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Agoniści receptora Beta2-adrenergicznego.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 75-84, bibliogr. 44 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/261
  Autorzy: Marek Kulus, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Glikokortykosteroidy.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 89-108, bibliogr. 57 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Postępowanie w stanie astmatycznym.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 62-65, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Remodeling w astmie oskrzelowej i możliwości jego kontrolowania.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 24-32, bibliogr. 38 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/261
  Autorzy: Aleksander Zakrzewski, S. Tokarski.
  Tytuł: Astma w świetle stanowisk GINAA i PRACTALL z rozwinięciem zaleceń według PRACTALL.
  Tytuł równoległy: Bronchial asthma in relation to GINAA and PRACTALL position with the extended recommendations according to PRACTALL.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 1, s. 46-52, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: L. B. Schwartz et al., Zespoły nadwrażliwości wywołanej wysiłkiem fizycznym u sportowców wyczynowych i osób uprawiających sport rekreacyjnie - uzgodniony raport PRACTALL. Co lekarz ogólny powinien wiedzieć o sporcie i alergii? Med. Prakt., 2009, nr 6, s. 78-89, bibliogr. 53 poz.]
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2009, nr 6, s. 90-94, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/261
  Autorzy: Agnieszka Fabisiewicz, Bolesław Kalicki, Anna Grad, Anna Jung, Ludmiła Bartoszewicz, Urszula Pasik.
  Tytuł: Astma a dym tytoniowy.
  Tytuł równoległy: Influence of cigarette smoke on asthma.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 2, s. 98-101, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/261
  Autorzy: Iwona Patyk, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Gastro-oesophageal reflux disease and bronchial asthma.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 2, s. 102-107, bibliogr. 57 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Iwona Patyk
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  190/261
  Autorzy: Ludmiła Bartoszewicz, Anna Grad, Bolesław Kalicki, Agnieszka Fabisiewicz.
  Tytuł: Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy.
  Tytuł równoległy: Bronchial foreign body as asthma exacerbations inducing factor.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 226-230, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astmę można leczyć. Z profesorem Jerzym Kruszewskim krajowym konsultantem w dziedzinie alergologii [rozmawia Renata Furman].
  Czasopismo: Służba Zdrowia
  Szczegóły: 2009, nr 9-12, s. 46-47
  ISSN: 0137-8686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/261
  Autorzy: A. Bręborowicz, H. Batura-Gabryel, R. Chazan, D. Chmielewska-Szewczyk, E. Chyczewska, W. Droszcz, D. Górecka, P. Górski, I. Grzelewska-Rzymowska, Karina Jahnz-Różyk, R. Jankowska, M. L. Kowalski, J. Kozielski, M. Kulus, J. Kuś, R. Kurzawa, Tadeusz Płusa, W. Pierzchała, K. Roszkowski-Śliż, J. Zieliński.
  Tytuł: Astma ciężka : Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Polska Akademia Nauk, 2009
  Strony: 24 s. , il., tab. , 23 cm
  ISBN: 978-83-7522-034-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/261
  Autorzy: Patrycja Grabowska-Krawiec.
  Tytuł: Astma a trudności w regulowaniu emocji.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2010, nr 1, s. 31-32, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/261
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Andrzej Omernik.
  Tytuł: Ocena jakości opieki nad chorymi na astmę i POChP sprawowanej przez lekarzy rodzinnych i specjalistów w Polsce.
  Tytuł równoległy: Quality of care for patients with asthma and COPD provided by family doctors and medical specialists in Poland.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 103-110, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Alergologia - postępy 2009.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2010, nr 4, s. 47-56, bibliogr. 33 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Astma oskrzelowa.
  Tytuł całości: W: Medycyna rodzinna - co nowego? T. 1 / pod red. Andrzeja Steciwko
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Cornetis, 2010
  Strony: s. 379-388, bibliogr. 42 poz.
  ISBN: 978-83-61415-13-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/261
  Autorzy: Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung.
  Tytuł: Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii.
  Tytuł równoległy: The most often occuring reasons and kinds of allergy at children in the light of current epidemiology.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 2, s. 92-99, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/261
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Maślany, Agnieszka Rustecka, Anna Jung, Janusz Żuber, Małgorzata Placzyńska, Andrzej Fal.
  Tytuł: Związek pomiędzy typem alergenu a rozwojem choroby atopowej w grupie pacjentów leczonych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie.
  Tytuł równoległy: The relationship between the type of allergen and the development of atopic disease in the group of patients treated at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology, Military Institute of Medicine in Warsaw.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 144-149, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Mogą zdobyć olimpijski medal. Rozmowa z płk. dr. Piotrem Dąbrowieckim, zastępcą komendanta Centralnego Szpitala Klinicznego MON, prezesem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. [Wywiad przeprowadził] Krzysztof Kowalski.
  Czasopismo: Rzeczpospolita
  Szczegóły: 2011 : nr 112, dod. spec., 4., zdj.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Astma u kobiet.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2011 : R. 19, nr 6 Supl., s. 25-27, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Astma, Alergia i POChP. Standardy diagnostyczno-terapeutyczne ", Jachranka 1-4 września 2011.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zakażenia w chorobach przewlekłych.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 236-246, tab., bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Kontrolowanie procesu zapalnego w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych.
  Tytuł równoległy: Control of inflammatory process in small airways in obstructive pulmonary diseases.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2012 : T. 18, nr 4, s. 173-179, tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/261
  Autorzy: Patrycja Grabowska-Krawiec, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Asthma - is there an association between the quality of life and the levels of alexithymia?
  Czasopismo: Journal of Health Policy & Outcomes Research
  Szczegóły: 2012, nr 1, s. 56-60, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 2299-1247
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Alergologia - postępy 2011.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2012, nr 5, s. 38, 40, 42-44, bibliogr.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/261
  Autorzy: Bolesław Kalicki, B. Gawron, Weronika Machura, Anna Mierzejewska.
  Tytuł: Immunomodulacyjne właściwości makrolidów - zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Immunomodulatory properties of macrolide antibiotics - possibilities for the treatment of respiratory diseases in children.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 3, s. 207-213, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/261
  Autorzy: A. Fal, E. Niżankowska-Mogilnicka, P. Śliwiński, A. Emeryk, A. Antczak, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Drobne drogi oddechowe w chorobach obturacyjnych płuc.
  Tytuł równoległy: Small airways in obstructive lung diseases.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 80, nr 2, s. 146-151, bibliuogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/261
  Autorzy: Ivanna Dubchak, Małgorzata Gomółka, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Gwałtowny przebieg zespołu Churge-Strauss - od rozpoznania astmy oskrzelowej do rozwoju niewydolności nerek i powikłań neurologicznych.
  Tytuł równoległy: Rapid course of Churge-Strauss syndrome - since appearance of asthma till development of renal failure and neurological complication.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 170-172, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, A. J. Badyda, Andrzej Chciałowski, A. Doboszyńska, E. Swietlik, A. Gayer.
  Tytuł: Spirometry day: a means to enhance social knowledge on respiratory diseases.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 788, s. 213-219, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Neurobiology of Respiration / Ed. M. Pokorski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.012
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  209/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Kontrolowanie procesu zapalnego w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych.
  Tytuł równoległy: Control of inflammatory process in small airways in obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Family Medicine & Primary Care Review
  Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 2, s. 242-246, tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  210/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Alergologia - postępy 2012.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2013, nr 6, s. 23-24, 26, 28, bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/261
  Autorzy: Agnieszka Rustecka, Anna Jung, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci.
  Tytuł równoległy: Significance of vitamin D in atopic disease in children.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 1, s. 41-45, bibliogr. 29 poz., strteszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  212/261
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Współczesne zagrożenia i obciążenia chorobami układu oddechowego w Polsce.
  Tytuł równoległy: Modern threats and burden of respiratory system diseases in Poland.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2013 : T. 34, nr 209, s. 287-291, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach program badawczego nr 128/IWSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  213/261
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Infekcje wirusowe groźne dla chorych na astmę.
  Czasopismo: Stworzone dla farmaceuty
  Szczegóły: 2014, nr 1, s. 28-29, il.
  ISSN: 2353-7361
  Typ publikacji: POP
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/261
  Autorzy: Agnieszka Pszonak.
  Tytuł: Ocena zależności stężeń interleukiny-13,interleukiny-31 i interleukiny 33 z wybranymi parametrami klinicznymi a także immunologicznymi w surowicy dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry. Praca doktorska / Agnieszka Pszonak, Klinika Dermatologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 79, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 74 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek prof. nadzw. - [Obrona : 10.03.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/261
  Autorzy: Joanna Mazurek, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Problemy związane z definicją astmy ciężkiej i trudnej.
  Tytuł równoległy: Problems with definition of severe and difficult asthma.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2015, nr 35, s. 18-27, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  216/261
  Autorzy: Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Robert Zdanowski, Sławomir Lewicki, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów immunologicznych i stężenia witaminy D u dzieci z astmą Oskrzelową. Doniesienia wstępne.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej "Współczesne wyzwania biologii i medycyny", Jurata 26-30 maja 2015 r : Program i abstrakty
  Adres wydawniczy: Jurata, 2015
  Strony: s. 149
  Konferencja: Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Jurata, 2015.05.26
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/261
  Autorzy: Sylwia Elert-Kopeć, Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ziarniniakowatość eozynofilowa z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga i Strauss).
  Tytuł równoległy: Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (previously known as the Churg-Strauss syndrome).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 1, s. 55-57, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/261
  Autorzy: A. J. Badyda, Piotr Dąbrowiecki, P. O. Czechowski, G. Majewski.
  Tytuł: Risk of bronchi obstruction among non-smokers - review of environmental factors affecting bronchoconstriction.
  Czasopismo: Respiratory Physiology & Neurobiology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 209, s. 39-46, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 1569-9048
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.773
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  219/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Zapomnij o astmie. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin / Piotr Dąbrowiecki
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo ITEM Publishing, 2015
  Strony: 23 s. , il., tab. , 21 cm
  ISBN: 978-83-63654-58-0
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Astma chwiejna - aktualny fenotyp astmy czy pojęcie historyczne?
  Tytuł równoległy: Brittle asthma - the current phenotype of asthma or the historical term?
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2016, nr 37, s. 24-28, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna towarzysząca astmie.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 377-411, il., tab., bibliogr. [8] poz.
  Uwagi: rozdział 11.4
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Astma chwiejna.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 369-375, il., tab., bibliogr. [9] poz.
  Uwagi: rozdział 11.3
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Astma u kobiet w ciąży.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 445-476, il., tab., bibliogr. [12] poz.
  Uwagi: rozdział 11.7
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/261
  Autorzy: Patrycja Grabowska-Krawiec.
  Tytuł: Astma u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 477-501, il., tab., bibliogr. [21] poz.
  Uwagi: rozdział 11.8
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Astma z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 323-367, il., tab., bibliogr. [14] poz.
  Uwagi: rozdział 11.2
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Choroby współistniejące u chorych na astmę ciężką i trudną.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 143-150, tab., bibliogr. [10] poz.
  Uwagi: rozdział 8
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Definicje astmy ciężkiej i trudnej.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk ;
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 7-20, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: rozdział 1
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Diagnostyka różnicowa.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 127-142, tab., bibliogr. [9] poz.
  Uwagi: rozdział 7
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Farmakogenomika astmy.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 49-74, il., tab., bibliogr. [9] poz.
  Uwagi: rozdział 4
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/261
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Odrębności w przebiegu astmy u kobiet.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 429-443, il., tab., bibliogr. [10] poz.
  Uwagi: rozdział 11.6
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/261
  Autorzy: Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne w leczeniu astmy u małych dzieci.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 413-427, tab., bibliogr. [5] poz.
  Uwagi: rozdział 11.5
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Wybrane leki biologiczne stosowane w astmie
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 187-247, tab., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: rozdział 9.2
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/261
  Autorzy: Patrycja Grabowska-Krawiec.
  Tytuł: Zabiegi chirurgiczne u chorych na astmę ciężką.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 503-522, il., tab., bibliogr. [17] poz.
  Uwagi: rozdział 11.9
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/261
  Autorzy: Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Bolesław Kalicki, Robert Zdanowski, Sławomir Lewicki, Piotr Murawski.
  Tytuł: The influence of vitamin D and cotinine on the T regulatory cells in children with asthma.
  Czasopismo: European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 46, Suppl. 1, s. 1103, Abst. 1077.
  Konferencja: Australasian Society for Immunology (ASI), International Union of Immunological Societies (IUIS), Melbourne, 2016.08.21
  ISSN: 0014-2980
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  235/261
  Autorzy: Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Będzichowska, Anna Kiepura.
  Tytuł: Wpływ czynników egzogennych (witamina D i kotynina) na limfocyty regulatorowe FoxP3 i przebieg choroby u dzieci z astmą.
  Tytuł równoległy: The influence of vitamin D and cotinine on T-regulatory cells FoxP3 and course of asthma in children.
  Tytuł całości: W: Medycyna XXI wieku : II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej; XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej , Zakopane - Kościelisko, 31.05-05.06.2016 : Program i Abstrakty
  Adres wydawniczy: Olsztyn : Studio Wydaw. EDYCJA, 2016
  Strony: s. 110-111, Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISBN: 978-83-941917-8-8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/261
  Autorzy: Ewa Dadas-Stasiak, Anna Jung, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci z alergicznym nieżytem nosa.
  Tytuł równoległy: An assessment of fractional exhaled nitric oxide in children with allergic rhinitis.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 3, s. 285-295, il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  237/261
  Autorzy: Karolina Kapusta, Małgorzata Sopińska, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Zakażenie RSV a nawrotowość obturacji dróg oddechowych u dzieci.
  Tytuł równoległy: RSV infection and recurrence of respiratory tract obstruction in children.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 2, s. 118-125, tab., bibliogr. 28 poz., streszvcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  238/261
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: 557 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  Miejsce druku: Oficyna Wydawnicza Rem Script sp. z o.o. : Warszawa
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)978-83-944220-1-1 (wersja online)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/261
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Sławomir Lewicki, Robert Zdanowski.
  Tytuł: The influence of vitamin D and cotinine on T-regulatory (TREG) cells and on the course of asthma in children.
  Tytuł całości: W: XII International Conference "Advances in Pneumology", Warsaw, Poland, October, 7-8 October 2016: Program
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2016
  Strony: s. [nlb.]
  Uwagi: Publikacja internetowa: http://pneumology.pl/index.php?id=program. [Data dostępu: 12.10.2016 r.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/261
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Sławomir Lewicki, Robert Zdanowski.
  Tytuł: Influence of vitamin D and cotinine on T-regulatory cells and asthma severity in children.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 1021, s. 27-36, bibliogr. [37] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 21; Autor korespondencyjny: Agata Wawrzyniak
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.760
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  241/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Piotr Kucharczyk.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii / pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Różne aspekty astmy u kobiet w ciąży.
  Tytuł równoległy: Different aspects of asthma in pregnant women.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 233-270, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Praca była publikowana [Al. Wsp. 2014; 32: 7].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  242/261
  Autorzy: Anna Mierzejewska, Anna Jung, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Nasal cytology as marker of atopy in children.
  Czasopismo: Disease Markers
  Szczegóły: 2017 : Vol. 2017, Art. ID 4159251, s. 1-6, bibliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Sep 5 ; Autor korespondencyjny: Anna Mierzejewska
  ISSN: 0278-0240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.949
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  243/261
  Autorzy: Michał Rząd, Martyna Nowakowska, Magdalena Szcześniak, Błażej Kaleta, Marcin Wdowiak, Rafał Sokołowski.
  Tytuł: Lekopochodne śródmiąższowe zapalenie płuc u pacjenta z astmą oskrzelową - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Drug-induced interstitial lung disease in patient with bronchial asthma - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 3, s. 280-283, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Michał Rząd
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  244/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Czy powietrze może szkodzić. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasilenie objawów astmy i POCHP a także chorób układu krążenia.
  Tytuł równoległy: Can the air be harmful. The influence of air pollution on the severity of asthms and COPD symptoms as well as cardiovascular diseass.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2018, nr 2, s. 30-31, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Chciałowski, A. Badyda.
  Tytuł: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia i hospitalizacje z powodu astmy oskrzelowej.
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology Special Issues
  Szczegóły: 2018, nr 1, s. [nlb. 1] B5
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Mikołajki, 2018.09.26
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/261
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcja naukową Adama Stępnia
  Tytuł: Leki biologiczne w leczeniu astmy.
  Tytuł równoległy: Biopharmaceuticals in asthma treatment.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 43-60, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  247/261
  Autorzy: Joanna Milart, Witold Furgał, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Aktywny styl życia i profilaktyka farmakologiczna u dzieci z astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Active lifestyle and pharmacological prophylaxis among children with bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Sport i olimpizm w polskiej tradycji społecznej (rodzina - szkoła - środowisko) w 100-lecie -odzyskania przez Polskę niepodległości.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora
  Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2018
  Strony: s. 283-296, bibliogr. 23. poz., sum.
  ISBN: 978-83-61830-74-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  248/261
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Pacjenci z astmą i POChP cierpią intensywniej z powodu smogu. Rozmowa z dr. n. med. Piotrem Dabrowieckim , alergologiem z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę , Alergie i POChP [rozm. Andrzej Dziurdzikowski]
  Czasopismo: Świat Lekarza
  Szczegóły: 2018, nr 1, s. 51-53
  ISSN: 1899-9069
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/261
  Autorzy: Agata Wawrzyniak.
  Tytuł: Wpływ witaminy D i narażenia na dym tytoniowy na odpowiedź immunologiczną u dzieci z astmą. Praca doktorska / Agata Wawrzyniak ; Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2018
  Strony: 112 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 195 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki; Promotor pomocniczy: płk dr n. biol. Robert Zdanowski. - [Obrona : 03.07.2018 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/261
  Autorzy: L[ukasz] Koltowski, A[nna] Hofman, M[aciej] Kupczyk, P[iotr] Kuna, M[ateusz] Łukaszyk, K[rzysztof] Buczyłko, P[iotr] Dąbrowiecki, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, P[aweł] Nastałek, M[ateusz] Soliński.
  Tytuł: Self-monitoring of lung function in mild asthma patients using connected mobile spirometry system - feasibility study.
  Czasopismo: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 199, nr 9 Abst. Iss., Abstr. A3036
  Konferencja: American Thoracic Society, Dallas, 2019.05.17
  ISSN: 1073-449X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  251/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Ryszarda Chazan, Krzysztof Kuziemski, Barbara Rogala, Wojciech Szczeklik, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Twardowska, Marzena Kościelna, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Marek Oleszczyk, Katarzyna Jankowska, Anna Bagińska, Filip Mejza.
  Tytuł: Management of asthma exacerbation in adults - guidelines for primary care doctors.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2019 : T. 129, nr 11, s. 842-849, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Sep 17 ; Autor korespondencyjny: Anna Bagińska
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.007
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  252/261
  Autorzy: Radosław Gawlik, Grażyna Bochenek, Dorota Brzostek, Wojciech Barg, Grzegorz Brożek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Rafał Dobek, Aleksandra Kucharczyk, Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Overestimation of asthma control and misperception of short-acting ß2-agonists (SABA) use among physicians in Poland.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 958
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  253/261
  Autorzy: Maciej Kupczyk, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Dorota Brzostek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Rafał Dobek, Radosław Gawlik, Aleksandra Kucharczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Edyta Zagrajek, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Predictors of excessive short-acting beta2-agonist use and asthma exacerbations: a retrospective analysis of a Polish prescription database.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 2638
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  254/261
  Autorzy: Magdalena Paplińska-Goryca, Patrycja Nejman-Gryz, Małgorzata Proboszcz, Iwona Kwiecień, Joanna Hermanowicz-Salamon, Elżbieta M. Grabczak, Rafał Krenke.
  Tytuł: Expression of TSLP and IL-33 receptors on sputun macrophages of asthma patients and healthy subjects.
  Czasopismo: Journal of Asthma
  Szczegóły: 2020 : Vol. 57, nr 1, s. 1-10, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub: 2018 Dec 27 ; Autor korespondencyjny: Patrycja Nejman-Gryz
  ISSN: 0277-0903
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.515
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  255/261
  Autorzy: Agnieszka Lipiec, Adam Sybilski, Piotr Rapiejko, Konrad Furmańczyk, Andrzej Namysłowski, Wojciech Zieliński, Małgorzata Malkiewicz, Daria Bilińska, Kazimiera Chłopek, Bolesław Samoliński.
  Tytuł: Prevalence of allergic rhinitis and asthma in Poland in relation to pollen counts.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2020 : T. 37, nr 4, s. 540-547, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Online publish date: 2019/03/27 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Lipiec
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.837
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  256/261
  Autorzy: Marek L. Kowalski, Jerzy Kruszewski, Maciej Chałubiński.
  Tytuł: Postępowanie z chorymi na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2.
  Tytuł całości: W: Wirus SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19: zalecenia postępowania z pacjentem / aut. Tomasz Blicharski [et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
  Strony: s. 73-82, bibliogr. 20 poz.
  ISBN: 978-83-200-6034-8
  Seria: W Gabinecie Lekarza Specjalisty. Choroby zakaźne ; 2020/1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  257/261
  Autorzy: Krzysztof Kłos, Krzysztof Piwowarek, Jerzy Kruszewski, Andrzej Chciałowski, Katarzyna Plewka, Izabella Klajnowicz, Weronika Urbańska, Wojciech Włodarczyk, Michał Abramowicz, Anna Skibińska.
  Tytuł: Występowanie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u chorych z COVID-19 oraz wpływ na ewolucję zakażenia - doświadczenia własne z pandemii SARS-CoV-2.
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
  Szczegóły: 2021, Supl. 1, s. 29-30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Katowice, 2021.09.29
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  258/261
  Autorzy: Maciej Kupczyk, Anna Hofman, Łukasz Kołtowski, Piotr Kuna, Mateusz Łukaszyk, Krzysztof Buczyłko, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Paweł Nastałek, Mateusz Soliński, Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Home self-monitoring in patients with asthma using a mobile spirometry system.
  Czasopismo: Journal of Asthma
  Szczegóły: 2021 : Vol. 58, nr 4, s. 505-511, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jan 6 ; Autor korespondencyjny: Maciej Kupczyk
  ISSN: 0277-0903
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.515
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  259/261
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astma i choroby alergiczne a COVID 19.
  Tytuł równoległy: Asthma and allergic diseases and COVID 19.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 1, s. 28-35, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Kruszewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  260/261
  Autorzy: Kalina Wolszczak.
  Tytuł: Wtórny brak odpowiedzi na omalizumab w leczeniu ciężkiej astmy alergicznej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Secondary resistance to omalizumab in difficult allergic asthma - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 2, s. 64-67, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Kalina Wolszczak
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  261/261
  Autorzy: Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Bolesław Kalicki, Malgorzata Kloc.
  Tytuł: The effect of passive exposure to tobacco smoke on the immune response in children with asthma.
  Czasopismo: Substance Use and Misuse
  Szczegóły: 2021 : Vol. 56, nr 3, s. 424-430, bibliogr. [28] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Jan 10 ; Autor korespondencyjny: Agata Wawrzyniak
  ISSN: 1082-6084
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.164
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM