WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BADANIA RETROSPEKTYWNE
Liczba odnalezionych rekordów: 104Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/104
Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Litewska, P. Rebandel, E. Saciuk, A[licja] Rączka.
Tytuł: Clinical features of atopic dermatitis and a family history of atopy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1991 : Vol. 46, nr 2, s. 125-128, tab., bibliogr. 10 poz., SUM.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.088
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  2/104
  Autorzy: Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła.
  Tytuł: Przerzuty jako pierwszy objaw u chorych na raka jądra.
  Tytuł równoległy: Metastases as the first symptom of carcinoma of the testicle.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 46, nr 4, s. 316-320, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/104
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny, dawniej i dziś.
  Czasopismo: Biuletyn WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 26-29, il.., tab., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/ Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/104
  Autorzy: M[ieczysław] Szostek, R[oman] Danielewicz, B[eata] Łagiewska, M[aek] Pacholczyk, Z[bigniew] Rybicki, G[rzegorz] Michalak, L[eszek] Adadyński, J[anusz] Wałaszewski, W[ojciech] Rowiński.
  Tytuł: Successful transplantation of kidneys harvested from cadaver donors at 71 to 259 minutes following cardiac arrest.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 1995 : Vol. 27, nr 5, s. 2901-2902, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: , Maastricht, 1995.03.30
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.726
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  5/104
  Autorzy: Maria Górnaś.
  Tytuł: Plan postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu raka sutka na podstawie retrospektywnej analizy materiału klinicznego CSK WAM. Praca doktorska / Maria Górnaś ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: 96 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 99 poz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Cezary Szczylik. - 17.01.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/104
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski.
  Tytuł: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
  Tytuł równoległy: Local complications of insertion of three intracardiac leads through a single puncture site of femoral vein during electrophysiologic study.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, 296-298, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/104
  Autorzy: Paweł Migdalski, Jan Flieger, Jacek Juszczyk, Katarzyna Świętek, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Objawowe wirusowe zapalenie wątroby typu C - obserwacje odległe.
  Tytuł równoległy: Symptomatic viral hepatitis C - long-term follow-up.
  Czasopismo: Hepatol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 4, 3, 119-125, 2 ryc., 3 tab., bibliogr. 30 poz. sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/104
  Autorzy: Wojciech Bzdęga, Jan Trykowski, Jacek Woszczyk.
  Tytuł: Częstość występowania powikłania w postaci suchego zębodołu po usunięciu zęba.
  Tytuł równoległy: Incidence of complication after tooth extraction in the form of dry socket.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 664-668, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/104
  Autorzy: Henryk Zieliński.
  Tytuł: Rola embolizacji tętnicy nerkowej u chorych z rakiem nerki poddanych nefrektomii: rozprawa habilitacyjna / Henryk Zieliński ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Chirurgii, Klinka Urologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1998
  Strony: 129, [2] s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. s. 110-128, sum.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/104
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Maciej Błaszczyszyn.
  Tytuł: Wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznego środowiska termicznego na wartości ciśnień tętniczych krwi w 24 godzinnym automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego.
  Tytuł równoległy: Effect of extreme thermal environmental conditions on arterial ressure values in 24-hour automatic arterial pressure measurement.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 3-4, s. 140-150, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/104
  Autorzy: K. Kaczmarek, A. Stańczyk.
  Tytuł: Czas zgłaszania się pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego do szpitala pod koniec XX-go wieku w mieście akademickim.
  Czasopismo: Annales Academiae Medicae Lodzensis
  Szczegóły: 2000 : T. 41, nr 1, s. 44
  ISSN: 0458-1474
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/104
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Stefan Kaczmarewicz, W[ojciech] Marciniak, A[nna] Gniłka, Piotr Kułakowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Passive-fixation J-shaped versus straight leads in atrial position: comparison of efficacy and safety.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 23, nr 12, s. 2068-2072, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: First published: 28 June 2006 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.600
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  13/104
  Autorzy: J. Czyż, A. Hellmann, R. Dziadziuszko, J. Hansz, J. Goździk, J. Hołowiecki, B. Stella-Holowiecka, L. Kachel, W. Knopińska-Posłuszny, A. Nagler, J. Meder, J. Walewski, E. Lampka, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, A. Lange, K. Forgacz, K. Suchnicki, T. Pacuszko, A. Skotnicki, P. Mensah, W. Jurczak, K. Kuliczkowski, T. Wróbel, G. Mazur, A. Dmoszyńska, M. Wach, T. Robak, K. Warzocha.
  Tytuł: High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is an effective treatment of primary refractory Hodgkin's disease. Retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 2002 : Vol. 30, nr 1, s. 29-34, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: J. Czyż
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.378
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:


  14/104
  Autorzy: J. Walecki, E. Tarasow, B. Kubas, Z. Czemicki, J. Lewko, J[an] Podgórski, M. Sokół, P. Grieb.
  Tytuł: Hydrogen-1 MR spectroscopy of the peritumoral zone in patients with cerebral glioma: assessment of the value of the method.
  Czasopismo: Academic Radiology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 2, s. 145-153, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Published: FEB 2003.
  ISSN: 1076-6332
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.409
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  15/104
  Autorzy: J. Czyz, R. Dziadziuszko, W. Knopińska-Postuszuy Posłuszny, A. Hellmann, Ł. Kachel, J. Hołowiecki, J. Goździk, J. Hansz, A. Avigdor, A. Nagler, M. Osowiecki, J. Walewski, P. Mensah, W. Jurczak, A. Skotnicki, M. Sędzimirska, A. Lange, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, M. Wach, A. Dmoszyńska, A. Kuś, T. Robak, K. Warzocha.
  On behalf of the Polish Lymphoma Research Group
  Tytuł: Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin's disease treated with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a study of 341 patients.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2004 : Vol. 15, nr 8, s. 1222-1230, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jarosław Czyż
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.335
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  Pełny tekst  16/104
  Autorzy: E. Piłkowska, Romana Bogusławska, W. Sobczyk, J. Kulczycki, R. Krawczyk, T. Jakubowska, J. Ryterski, G. Rejnowski.
  Tytuł: Atypical cases of SSPE - differences in clinical and brain MRI symptomatology.
  Tytuł równoległy: Nietypowe przypadki SSPE - różnice w symptomatologii klinicznej i zmian w badaniu MR mózgu.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2004 : Vol. 69, nr 2, s. 30-34, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0137-7183
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/104
  Autorzy: Krzysztof Paśnik, Jarosław Krupa, Edward Stanowski.
  Tytuł: Vertical banded gastroplasty: 6 years experience at a center in Poland.
  Czasopismo: Obesity Surgery
  Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 2, s. 223-227, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Paśnik
  ISSN: 0960-8923
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.759
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  18/104
  Autorzy: Andrzej Obara, Paweł Wasiluk, Sławomir Kowalski, Mirosław Dziekiewicz.
  Tytuł: Rak pęcherzyka żółciowego w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł równoległy: Gallbladder carcinoma in laparoscopic cholecystectomy.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2005 : R. 10, nr 2/4, s. 24-26, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Obara
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/104
  Autorzy: P. Mielnik, E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska, H. Chwalińska-Sadowska, J. Ząbek.
  Tytuł: Clinical features and prognosis of patients with idiopathic inflammatory myopathies and anti-Jo-1 antibodies.
  Czasopismo: Autoimmunity
  Szczegóły: 2006 : Vol. 39, nr 3, s. 243-247, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 0891-6934
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.033
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  20/104
  Autorzy: Marek Rękas, Adam Kluś, Rafał Pawlik.
  Tytuł: Comparison of surgically induced astigmatism of temporal versus superior clear corneal incisions.
  Tytuł równoległy: Porównanie astygmatyzmu indukowanego przez operację w przypadku otwarć od góry i skroni w przezroczystej rogówce.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2006 : T. 108, nr 10-12, s. 392-396, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  21/104
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Wojciech Witkowski, Radosław Różycki, Krzysztof Szymański.
  Tytuł: Wczesne protezowanie dróg łzowych w urazowych i operacyjnych ubytkach powieki dolnej i przyśrodkowego kąta oka z jednoczasową ich rekonstrukcją i zastosowaniem opatrunku polowego własnej konstrukcji.
  Tytuł równoległy: The early intubation of lacrimal duct in traumatic and operative lower eyelid loss and medial canthal region defects, with simultaneous reconstruction dressed by application of self constructed battlefield ophthalmic dressing.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2006 : T. 108, nr 1-3, s. 78-81, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  22/104
  Autorzy: Janusz Bolewski, Tomasz Mandat.
  Tytuł: Postępowanie w obrażeniach ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Management of central nervous system injuries.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 167-170, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/104
  Autorzy: Janusz Bolewski, Tomasz Mandat.
  Tytuł: Uwarunkowania diagnostyczno-ewakuacyjne w leczeniu ciężkich obrażeń ośrodkowego układu nerwowego i urazów wielonarządowych.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and evacuation conditioning of severe central nervous system injuries associated with multiorgan traumas.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 164-166, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/104
  Autorzy: Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki, Irena Bałasz-Chmielewska, Hanna Boguszewska-Bączkowska, Dorota Drożdż, Barbara Kołłątaj, Tomasz Jarmoliński, Katarzyna Jobs, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Beata Leszczyńska, Irena Makulska, Dariusz Runowski, Roman Stankiewicz, Maria Szczepańska, Ryszard Wierciński, Ryszard Grenda, Andrzej Kanik, Jacek A. Pietrzyk, Maria Roszkowska-Blaim, Krystyna Szprynger, Jacek Zachwieja, Maria M. Zajączkowska, Walentyna Zoch-Zwierz, Danuta Zwolińska, Aleksandra Żurowska.
  Tytuł: Hypertension in dialysed children the prevalence and therapeutic approach in Poland - a nationwide survey.
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2006 : Vol. 21, nr 3, s. 736-742, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2005 Nov 22 ; Autor korespondencyjny: Marcin Tkaczyk
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.154
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  25/104
  Autorzy: Stanisław Betlejewski, Robert Bilewicz, Czesław Stankiewicz, Andrzej Skorek, Tatiana Gierek, Piotr Wardas, Wiesław Gołąbek, Marcin Szymański, Maciej Gryczyński, Zygmunt Szmeja, Witold Szyfter, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Oksana Korolkowa, Dariusz Jurkiewicz, Dagmara Kenig, Lucyna Pośpiech, Krzysztof Preś, Grzegorz Namysłowski.
  Tytuł: Nowotwory złośliwe nosa i zatok przynosowych w latach 1992-2001.
  Tytuł równoległy: Malignant tumors of the nose and paranasal sinuses in the years 1992-2001.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 5, s. 729-736, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Betlejewski
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2003.05.15
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  26/104
  Autorzy: J. P. Knap, T. Brzostek, Alicja Rączka, W. Burzyński, U. Litarska.
  Tytuł: Przypadek gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS).
  Tytuł równoległy: A case of haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 125, s. 474-476, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  27/104
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Jacek Chwiałkowski, Mirosław Dziuk, Robert Olszewski, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie napadowego migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: The influence of weather conditions on the occurence of paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 117, s. 265-269, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  28/104
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Andrzej Obara, Marek Maruszyński, Marek Najdecki, Krzysztof Paśnik, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Large vessel injuries - own experience.
  Tytuł równoległy: Obrażenia dużych naczyń - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 3, s. 95-103, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  29/104
  Autorzy: Stefan Gruszka, Tadeusz Przystasz, Robert Brzozowski, Piotr Pawelec.
  Tytuł: Wyniki leczenia chirurgicznego wybranej grupy chorych na raka płuca.
  Tytuł równoległy: Results of surgical treatment in selected group of patient with lung cancer.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 4, s. 215-219, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/104
  Autorzy: Tim Eisen, Stephane Oudard, Cezary Szczylik, Gwenaelle Gravis, Hans Heinzer, Richard Middleton, Frank Cihon, Sibyl Anderson, Sybil Shah, Ronald Bukowski, Bernard Escudier.
  Target Study Group
  Tytuł: Sorafenib for older patients with renal cell carcinoma: subset analysis from a randomized trial.
  Czasopismo: JNCI-Journal of the National Cancer Institute
  Szczegóły: 2008 : Vol. 100, nr 20, s. 1454-1463, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Oct 7 ; Autor korespondencyjny: Tim Eisen
  ISSN: 0027-8874
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 14.933
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  31/104
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Stanisław Niemczyk, Marek Stopiński, Marek Świtalski, Jacek Imiela, Marek Papliński, Antoni Sokalski, Andrzej Podgórzak, Janusz Puka, Bożena Kaczanowska, Janusz Grochowski, Teresa Zakrzewska, Ewa Wojtaszek, Magdalena Dylewska, Mirosław Grzeszczyk, Kazimierz Ostrowski.
  Tytuł: Złamania kości u pacjentów, mieszkańców Mazowsza z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym - badanie retrospektywne.
  Tytuł równoległy: Bone fractures prior to dialysis treatment in chronic renal failure in Mazovia Region of Poland - a retrospective study.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 2, s. 91-94, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/104
  Autorzy: Beata Zielnik-Jurkiewicz, Olga Olszewska-Sosińska, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Leczenie pourazowych krwiaków i ropni przegrody nosa u dzieci.
  Tytuł równoległy: Treatment of the nasal septal hematoma and abscess in children.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 1, s. 71-75, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Zielnik-Jurkiewicz
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  33/104
  Autorzy: Henryk Zieliński, B. Pawlicki, Leszek Bortnowski, Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, M. Gałka.
  Tytuł: Obrażenia śledziony podczas nefrektomii lewostronnej z powodu raka.
  Tytuł równoległy: Splenic injury during left nephrectomy for renal cell cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 144, s. 502-505, bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/104
  Autorzy: A. Z. Dudek, Jakub Żołnierek, A. Dham, B. R. Lindgren, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sequential therapy with sorafenib and sunitinib in renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Cancer
  Szczegóły: 2009 : Vol. 115, nr 1, s. 61-67, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0808-543X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.471
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  35/104
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Przekora, W[itold] Owczarek, A[leksandra] Kucharczyk, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Analysis of clinical efficacy and direct costs of the specific immunotherapy in Poland - a three year retrospective study.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2010 : Vol. 65, Suppl. 92, s. 580
  Konferencja: , London, 2010.06.05
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/104
  Autorzy: D[orota] Broniszczak, H[or] Ismail, P[aweł] Nachulewicz, M[arek] Szymczak, T. Drewniak, M[ałgorzata] Markiewicz-Kijewska, A. Kowalski, K[atarzyna] Jobs, E. Śmirska, J. Rubik, L. Skobejko-Włodarska, P. Gastol, A. Mikołajczyk, P[iotr] Kaliciński.
  Tytuł: Kidney transplantation in children with bladder augmentation or ileal conduit diversion.
  Czasopismo: European Journal of Pediatric Surgery
  Szczegóły: 2010 : Vol. 20, nr 1, s. 5-10, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2009 Oct 28 ; Autor korespondencyjny: Dorota Broniszczak
  ISSN: 0939-7248
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.621
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  37/104
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan Podgórski.
  Tytuł: Postępy w leczeniu czynnych hormonalnie guzów przysadki, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Cushinga i zespołu Nelsona.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Kraków, 25-27 listopada 2010 r.: Streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 2010
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/104
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Bevacizumab plus irinotekan w leczeniu nawrotowych glejaków mózgu.
  Tytuł równoległy: Bevacizumab plus irinotecan in treatment of recurrent brain gliomas.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 4, s. 253-258, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.104
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  39/104
  Autorzy: M. Śpiewak, E.K. Biernacka, Ł. A. Małek, J. Miśko, M. Kowalski, B. Miłosz, J. Petryka, M. Żabicka, W. Rużyłło.
  Tytuł: Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patients with and without right ventricular tract obstruction.
  Czasopismo: Eur. J. Radiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 80, nr 2, s. e164-e168, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0720-048X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.606
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  40/104
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Zastosowanie izotonicznego roztworu NaCl u chorych z ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Use of isotonic NaCl solution in patients with acute rhinosinusitis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 65, nr 1, s. 47-53, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/104
  Autorzy: G. Minuti, F. Cappuzzo, R[enata] Duchnowska, J. Jassem, A. Fabi, T. O'Brien, A. D. Mendoza, L. Landi, W. Biernat, B. Czartoryska-Arlukowicz, T. Jankowski, D. Zuziak, J. Zok, B. Szostakiewicz, M. Foszczyńska-Kłoda, A. Tempińska-Szałach, E. Rossi, M. Varella-Garcia.
  The Central and East European Oncology Group (CEEOG).
  Tytuł: Increased MET and HGF gene copy numbers are associated with trastuzumab failure in HER2-positive metastatic breast cancer.
  Czasopismo: British Journal of Cancer
  Szczegóły: 2012 : Vol. 107, nr 5, s. 793-799, bibliogr. [39] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jul 31 ;This work was supported by the Italian Association for Cancer Research (AIRC) (IG9425 to FC and LL), Associazione Oncologia Traslazionale (AOT) (to FC) and the National Cancer Institute (P30-CA46934).
  ISSN: 0007-0920
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.082
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  42/104
  Autorzy: Sebastian Szmit, Przemysław Langiewicz, Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Magdalena Zaborowska, K. J. Filipiak, G. Opolski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Hypertension as a predictive factor for survival outcomes in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib after progression on cytokines.
  Czasopismo: Kidney and Blood Pressure Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 35, nr 1, s. 18-25, il, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Aug 18.
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  43/104
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak, Krystyna Zieniuk, R. Gregulski.
  Tytuł: Comparative analysis of health problems among military personnel in a case study of the UN peacekeeping mission in Lebanon and the stabilization operation in Iraq / Ocena porównawcza zachorowań personelu wojskowego na przykładzie misji pokojowej ONZ w Libanie i operacji stabilizacyjnej w Iraku.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 342-348, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/104
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak, Krystyna Zieniuk, R. Gregulski.
  Tytuł: Hospitalizations of U.S. military personnel deployed to Afghanistan for Operation Enduring Freedom / Leczenie szpitalne żołnierzy amerykańskich pełniących służbę w Afganistanie w ramach operacji Enduring Freedom.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 334-341, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/104
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski, D. Juszczak, R. Gregulski.
  Tytuł: Medical support and health problems in soldiers of the PMC Afghanistan in a case study of Giro and Qarabagh military bases / Zabezpieczenie medyczne oraz problemy zdrowotne żołnierzy PKW Afganistan na przykładzie baz wojskowych Giro i Qarabagh.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 349-353, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/104
  Autorzy: T. Gólczewski, Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: A mathematical reason for FEV1/FVC dependence on age.
  Czasopismo: Respiratory Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 13, nr 1, s. 1-7, il.,tab., bibliogr., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jul 4 ;The work was supported by Military Institute of Medicine and Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering.
  ISSN: 1465-9921
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.642
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  47/104
  Autorzy: Jerzy Z. Błoński, Tadeusz Robak, Krzysztof Chojnowski, Joanna Gora-Tybor, Krzysztof Warzocha, Bernadetta Ceglarek, Ilona Seferyńska, Małgorzata Calbecka, Aleksandra Kostyra, Beata Stella-Holowiecka, Janusz Kłoczko, Anna Dmoszyńska, Małgorzata Kowal, Krzysztof Lewandowski, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Elżbieta Wiater, Kazimierz Kuliczkowski, Stanisław Potoczek, Andrzej Hellmann, Andrzej Mital, Aleksander Skotnicki, Wiesław Nowak, Kazimierz Sułek, Krystyna Zawilska, Jacek Trelinski.
  Tytuł: Immune thrombocytopenia in patients with chronic lymphocytic leukemia treated with cladribine-based regiments or chlorambucil--follow-up of PALG-CLL randomized trials.
  Czasopismo: European Journal of Haematology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 91, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Apr 19 ; Autor korespondencyjny: Tadeusz Robak
  ISSN: 0902-4441
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.414
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  48/104
  Autorzy: Małgorzata Gomółka, K. Szamotulska, D. Cichońska, M. Doroszkiewicz, K. Krukowska, F. Gwiazdowski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza retrospektywna przyczyn, objawów klinicznych i rokowania u pacjentów z hiponatremią.
  Tytuł równoległy: Retrospective analysis of causes, symptoms and prognosis in patients with hyponatremia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 1, s.15-18, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/104
  Autorzy: Krzysztof Karwan, Przemysław Guła.
  Tytuł: Ocena zasadności stosowania szpitalnej segregacji medycznej w aspekcie bezpieczeństwa pacjentów leczonych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
  Tytuł równoległy: An assessment of legitimacy of emergency hospital triage in light of safety of patients treated in Emergency Departments.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s. 395-398, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/104
  Autorzy: Jarosław Wajs, Waldemar Sawicki, Kazimierz Sułek, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Typy morfologiczne szpiczaka plazmocytowego w chorobie świeżo rozpoznanej oraz w chorobie nawrotowej - porównanie tych samych pacjentów
  Tytuł równoległy: Morphological types of plasmacytic myeloma in newly diagnosed and recurrent disease - comparison of the same patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 1, s. 48-52, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/104
  Autorzy: Krzysztof Karwan, G. Michalak, R. Gałązkowski.
  Tytuł: Organizacja ratunkowego leczenia chorych po urazach z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała w warunkach szpitalnych.
  Czasopismo: OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny
  Szczegóły: 2013, nr 12, s. 28-31, tab., bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 1641-7348
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/104
  Autorzy: Przemysław Guła, K. Broughton, Robert Brzozowski, Magdalena Kozak, T. Wiśniewski.
  Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w obrażeniach bojowych w warunkach szpitala polowego poziomu 2. - doświadczenie Szpitala Polowego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ghazni w Afganistanie.
  Tytuł równoległy: Surgical procedures in combat trauma within the environment of level 2 Field Hospital - experience of Polish field Hospital in Ghazni, Afghanistan.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 2, s. 189-193, il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/104
  Autorzy: Andrzej Obara, Mirosław A. Dziekiewicz, Marek Maruszyński, M. Dąbrowski, Z. Chmielak.
  Tytuł: Lymphatic complications after vascular interventions.
  Czasopismo: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 3, s. 420-426, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 May 26.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  54/104
  Autorzy: Anna Torska.
  Tytuł: Analiza cech dyserytropoezy w różnego typu niedokrwistościach. Praca doktorska / Anna Torska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 105, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 46 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek. - [Obrona : 10.02.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/104
  Autorzy: K. Mądry, R. Machowicz, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella-Hołowiecka, E. Wiater, A. Mitaf, A. Obara, A. Szmigielska-Kaplon, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, Edyta Subocz, W. Mendrek, M. Szczepańska, M. Biedroń, A. Jachalska, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, R. Guzicka-Kazimierczak, A. Kopacz, K. Katinas, W. Kruger, A. Dawidowska, Z. Salamańczuk, D. Zawirska, A. Świderska, W. W. Jędrzejczak, J. Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Demographic, hematologic, and clinical features of myelodysplastic syndrome patients: Results from the first Polish myelodysplastic syndrome registry.
  Czasopismo: Acta Haematologica
  Szczegóły: 2015 : Vol. 134, nr 2, s. 125-134, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 0001-5792
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.053
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  56/104
  Autorzy: P. Balsam, E. Koźluk, M. Peller, A. Piątkowska, P. Lodziński, M. Kiliszek, Ł. Kołtowski, M. Grabowski, G. Opolski.
  Tytuł: Antazoline for termination of atrial fibrillation during the procedure of pulmonary veins isolation.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2015 : Vol. 60, nr 2, s. 231-235, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.211
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  57/104
  Autorzy: Nina Kiepurska, Elwira Paluchowska, Monika Szkultecka-Dębek, Witold Owczarek, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Skórne reakcje polekowe - analiza na podstawie danych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2002 - 2012.
  Tytuł równoległy: Adverse drugs reactions in patients hospitalized in Dermatology Clinic of the Central Military Institute in Warsaw in years 2002 - 2012.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2015, nr 34, s. 20-30, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  58/104
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, A. Śliwczyński, P. Iltchev, M. Brzozowska, A. Sierocka, M. Marczak, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Juvenile idiopathic arthritis morbidity rate in rural and urban areas of Poland 2008-2012.
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2015 : T. 22, nr 4, s. 704-707, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  59/104
  Autorzy: Katsiaryna Holl, Andrzej M. Nowakowski, Ned Powell, W. Glen McClunggage, Edyta C. Pirog, Sabrina Collas De Souza, Wiebner A. Tjalma, Mats Rosenlund, Alison Fiander, Maria Castro Sanchez, Vasileia Damaskou, Elmar A. Joura, Robert Koiss, John O'Leary, Wim Quint, Olaf Reich, Aureli Torne, Michael Wells, Lucas Rob, Larisa Kolomiets, Anco Molijn, Alevtina Savicheva, Elena Shiptsyna, Dominique Rosillon, David Jenkins.
  Tytuł: Human papillomavirus prevalence and type-distribution in cervical glandular neoplasias: Results from a European multinational epidemiological study.
  Czasopismo: International Journal of Cancer
  Szczegóły: 2015 : Vol. 137, nr 12, s. 2858-2868, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jul 14.
  ISSN: 0020-7136
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.531
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  60/104
  Autorzy: Nina Kiepurska.
  Tytuł: Ocena kliniczna i analiza kosztów bezpośrednich leczenia skórnych reakcji polekowych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2002 - 2012. Praca doktorska / Nina Kiepurska, Klinika Dermatologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: [6], 150 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 117 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek. - [Obrona : 2.06.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/104
  Autorzy: A. Saracen, Z. Kotwica, A. Woźniak-Kosek, P. Kasprzak.
  Tytuł: Neurogenic pulmonary edema in aneurysmal subarachnoid hemorrhage.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 952, s. 35-39, tab., bibliogr.19 poz., sum.
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.881
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  62/104
  Autorzy: Andrzej Nowakowski, Marek Cybulski, Irmina Buda, Iwona Janosz, Katarzyna Olszak-Wąsik, Piotr Bodzek, Andrzej Śliwczyński, Zbigniew Teter, Anita Olejek, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Cervical cancer histology, staging and survival before and after implementation of organised cervical screening programme in Poland.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. e0155849, 1-10, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marek Nowakowski
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.806
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  63/104
  Autorzy: Arkadiusz Wilk.
  Tytuł: Retrospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego oponiaków guzka siodła tureckiego. Praca doktorska / Arkadiusz Wilk, Klinika Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2016
  Strony: 113 k., , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 83 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor : płk dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński, prof. nadzw. - [Obrona 08.11.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/104
  Autorzy: D. Batycka-Stachnik, A. Piwoda, T. Darocha, M. Spiewak, A. Jarosz, H. Hymczak, T. Sanak, R. Galazkowski, J. Piatek, J. Konstanty-Kalandyk, R. Drwila.
  Tytuł: Problems and challenges in the early period of rehabilitating patients with severe hypothermia treated using ECMO support / Problemy i wyzwania we wczesnym okresie rehabilitacji pacjentów leczonych przy pomocy ECMO z powodu głębokiej hipotermii.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2016 : T. 69, nr 3 cz. 2, s. 489-494, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  65/104
  Autorzy: Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Marek Kiliszek, Piotr Lodziński, Sylwia Małkowska, Paweł Balsam, Dariusz Rodkiewicz, Radosław Piątkowski, Dorota Zyśko, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Catheter ablation of cardiac arrhythmias in pregnancy without fluoroscopy: A case control retrospective study.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 26, nr 1, s. 129-134, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dorota Zyśko
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.262
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  66/104
  Autorzy: Anna M. Badowska-Kozakiewicz, Anna Liszcz, Maria Sobol, Janusz Patera.
  Tytuł: Retrospective evaluation of histopathological examinations in invasive ductal breast cancer of no special type: an analysis of 691 patients.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 6, s. 1408-1415, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Mar 4 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Badowska-Kozakiewicz
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.344
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  67/104
  Autorzy: Colette Zwarthoed, Tarek C. El-Galaly, Maria Canepari, Matthieu J. Ouvrier, Julien Viotti, Marc Ettaiche, Simonetta Viviani, Luigi Rigacci, Livio Trentin, Chiara Rusconi, Stefano Luminari, Maria Cantonetti, Silvia Bolis, Anna Borra, Jacques Darcourt, Flavia Salvi, Edyta Subocz, Joanna Tajer, Waldemar Kulikowski, Bogdan Malkowski, Jan Maciej Zaucha, Andrea Gallamini.
  Tytuł: Prognostic value of bone marrow tracer uptake pattern in baseline PET scans in Hodgkin lymphoma: results from an international collaborative study.
  Czasopismo: Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 58, nr 8, s. 1249-1254, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrea Gallamini
  ISSN: 0161-5505
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.439
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  68/104
  Autorzy: Alina Augustynowicz, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Intestinal parasitic infections in Sub-Saharan population illustrated with an example of inhabitants of the Central African Republic.
  Tytuł równoległy: Zarażenia pasożytami jelitowymi w populacji subsaharyjskiej na przykładzie mieszkańców Republiki Środkowej Afryki.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 129-134, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Korzeniewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  69/104
  Autorzy: Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk, Paweł Brzegowy, Joanna Chrzanowska-Waśko, Aleksandra Golenia, Bartłomiej Łasocha, Dorota Włoch-Kopeć, Antoni Ferens, Wojciech Serednicki, Piotr Jarocki, Halina Bartosik-Psujek, Rafał Kaczorowski, Edward Filip, Monika Grzegorzak, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Konrad Rejdak, Piotr Luchowski, Joanna Wojczal, Michał Sojka, Michał Górnik, Sylwia Stachowicz, Jacek Jaworski, Kinga Buraczyńska, Remigiusz Ficek, Anna Szczepańska-Szerej, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Anetta Lasek-Bal, Przemysław Puz, Aldona Warsz-Wianecka, Arkadiusz Stęposz, Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Damian Ziaja, Witold Tomalski, Adam Kobayashi, Przemysław Richter, Andrzej Płoński, Marcin Kotkowski, Wojciech Czepiel, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Anna Członkowska, Beata Błażejewska-Hyżorek, Danuta Ryglewicz, Magdalena Konopko, Edyta Brelak, Jacek Antecki, Igor Szydłowski, Maciej Włosek, Adam Stępień, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Izabela Wołoszyńska, Norbert Kolmaga, Jerzy Narloch, Tomasz Hasiec, Jacek Gawłowicz, Monika Pędracka, Jacek Porębiak, Bogumił Grzechnik, Vadym Matsibora, Michał Frąszczak, Marcin Leus, Maciej Mazgaj, Violetta Palacz-Duda, Grzegorz Meder, Wojciech Skura, Piotr Płeszka, Milena Świtoriska, Krzysztof Słomiński, Józef Kościelniak, Paulina Sobieszak-Skura, Magdalena Konieczna-Brazis, Olgierd Rowiński, Andrzej Opuchlik, Anatol Mickielewicz, Beata Szyluk, Piotr Szczudlik, Anna Kostera-Pruszczyk, Maciej Jaworski, Rafał Maciąg, Jarosław Żyłkowski, Bożena Adamkiewicz, Wojciech Szubert, Jarosław Chrząstek, Marek Raźniewski, Agnieszka Pawelec, Paweł Wilimborek, Ryszard Wagner, Paweł Pilarska, Paweł Gierach, Jan Baron, Wojciech Gruszka, Stanisław Ochudło, Agnieszka Krzak-Kubica, Monika Rudzińska-Bar, Miłosz Zbroszczyk, Kamila Smulska, Michał Arkuszewski, Dorota Różański, Dariusz Koziorowski, Izabela Meisner-Kramarz, Stanisłąw Szlufik, Artur Zaczyński, Krzysztof Kądziołka, Kazimierz Kordecki, Michał Zawadzki, Mirosław Ząbek, Bartosz Kraszewski, Dariusz Gąsecki, Paweł Łowiec, Waldemar Dorniak, Tomasz Gorycki, Edyta Szurowska, Ewa Wierzchowska-Cioch, Tomasz Smyk, Beata Szajnoga, Marcin Bachta, Kajetan Mazurek, Magdalena Piwowarska, Wojciech Kociemba, Artur Drużdż, Adrian Dąbrowski, Michał Glonek, Małgorzata Wawrzyniak, Radosław Kaźmierski, Robert Juszkat, Witold Tomalski, Adam Heliosz, Adam Ryszczyk, Jacek Zwiernik, Grzegorz Wasilewski, Andrzej Tutaj, Grzegorz Dałek, Krzysztof Nosek, Sławomir Bereza, Katarzyna Lubkowska, Jerzy Kamienowski, Piotr Sobolewski, Adam Bielecki, Maciej Miś, Marcin Miś, Maria Krużewska-Orłowska, Jan Kochanowicz, Zenon Mariak, Marta Jakoniuk, Grzegorz Turek, Urszula Łebkowska, Andrzej Lewszuk, Kazimierz Kordecki, Tomasz Dziedzic, Tadeusz Popiela.
  Polish Thrombectomy Initiative
  Tytuł: Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in Poland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 5, s. 339-346, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 5 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Słowik
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  70/104
  Autorzy: M[aciej] Walędziak, A. Rózanska-Walędziak, P[iotr] Kowalewski, M[ichał] Janik, K[rzysztof] Paśnik.
  Tytuł: Incidental pathological findings during bariatric surgery, a single-center retrospective study and literature review.
  Czasopismo: Obesity Surgery
  Szczegóły: 2017 : Vol. 27, Suppl. 1, s. 651, e-Abst. P.319.
  Konferencja: British Obesity & Metabolic Surgery Society; The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, London, 2017.08.29
  ISSN: 0960-8923
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  71/104
  Autorzy: Michał Korba, Aldona Chloupek, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Wojciech Leśniak.
  Tytuł: Gruczolak wielopostaciowy - wyniki retrospektywnej analizy leczenia 104 pacjentów Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM
  Tytuł równoległy: Pleomorphic adenoma - the results of a retrospective analysis of 104 patients treated at the Clinical Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Clinic of Otolaryngology and Laryngologic Oncology of the Military Institute of Medicine
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 71, nr 4, s. 34-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2017-08-31 ; Autor korespondencyjny: Michał Korba
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  72/104
  Autorzy: Aldona Chloupek, Krzysztof Zarzycki, Jarosław Dąbrowski, Wojciech Domański.
  Tytuł: Nowotwory ślinianek przyusznych. Wyniki retrospektywnej analizy leczenia 149 pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2006-2016.
  Tytuł równoległy: Parotid gland tumors. Results of retrospective analysis of 149 patients treated at the Clinical Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Clinic of Otolaryngology and Oncologic Laryngology of Military Institute of Medicine in Warsaw in years 2006-2016.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 71, nr 3, s. 42-47, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aldona Chloupek
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  73/104
  Autorzy: K. Wójcik, Joanna Kur-Zalewska, A. Masiak, A. Dębska-Ślizień, J. Jeleniewicz, K. Jakuszko, P. Głuszko, M. Wislowska, I. Brzosko, A. Hawrot-Kawecka, J. Musiał.
  Tytuł: POLVAS - retrospective registry of polish patients with anca-associated vasculitides.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2018 : Vol. 77, Suppl. 2, s. 1121-1122, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: European League Against Rheumatism (EULAR), Amsterdam, 2018.06.13
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  74/104
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Prognostic significance of pancreatic metastases from renal cell carcinoma in patients treated with tyrosine kinase inhibitors.
  Czasopismo: Anticancer Research
  Szczegóły: 2018 : Vol. 38, nr 1, s. 359-365, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Dec 25 ; Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 0250-7005
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.935
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  75/104
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Piotr Suwalski.
  Tytuł: Successful surgical ablation of atrial fibrillation does not disturb long-term sinus rhythm variability.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 26, nr 4, s. 520-524, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Apr 16 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Suwalski
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.931
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  76/104
  Autorzy: Radosław Różycki, Ewelina Chojnacka, Marek Rękas.
  Tytuł: Enukleacje w materiale Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2014-2018.
  Tytuł równoległy: Enucleation in the material of the Department of Ophthalmology of Military Institute of Medicine in Warsaw in 2014-2018.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2018 : T. 120, nr 4, s. 221-226, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Adres korespondencyjny: Radosław Różycki
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  77/104
  Autorzy: Małgorzata Figurska.
  Tytuł: Paryż, Londyn, Berlin - a może Warszawa...? Czy w codziennej praktyce można uzyskać satysfakcjonujące efekty terapii wysiekowego AMD?
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2018" - 5 edycja, 27-29 września 2018, Jachranka : streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. 53
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/104
  Autorzy: Tomasz Ameljańczyk.
  Tytuł: Fenomen pacjenta typu heavy user w ambulatoryjnej opiece medycznej.
  Tytuł równoległy: Heavy user patient phenomenon in outpatient medical care.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 4, s. 305-311, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Ameljańczyk
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  79/104
  Autorzy: Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Judyta Mews, Agnieszka Lipińska-Opałka, Joanna Milart, Piotr Murawski, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z wadami postawy.
  Tytuł równoległy: Calcium-phosphate metabolism disorders in children with faulty posture.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 1, s. 32-37, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Będzichowska
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  80/104
  Autorzy: Piotr K. Kowalewski, Robert Olszewski, Maciej Walędziak, Michał R. Janik, Andrzej Kwiatkowski, Natalia Gałązka-Świderek, Krzysztof Cichoń, Jakub Brągoszewski, Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Long-term outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy-a single-center, retrospective study.
  Czasopismo: Obesity Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 1, s. 130-134, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 13 ; Autor korespondencyjny: Piotr K. Kowalewski
  ISSN: 0960-8923
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.603
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  81/104
  Autorzy: Małgorzata Figurska, Joanna Adamiec-Mroczek, Joanna Dolar-Szczasny, Anna Matysik-Woźniak, Marta Misiuk-Hojło, Anna Święch-Zubilewicz, Sławomir Teper, Magdalena Ulińska, Robert Rejdak, Marek Rękas.
  Tytuł: Roczna ocena efektywności leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem w ramach polskiego programu lekowego.
  Tytuł równoległy: One year outcomes of west age-related macular degeneration treatment with aflibercept in Polish drug prescription program.
  Czasopismo: Okulistyka
  Szczegóły: 2018 : T. 21, nr 2, s. 9-13, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Figurska
  ISSN: 1505-2753
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  82/104
  Autorzy: Jerzy Przedlacki, Jolanta Buczyńska-Chyl, Piotr Koźmiński, Ewa Niemczyk, Ewa Wojtaszek, Edyta Gieglis, Paweł Żebrowski, Andrzej Podgórzak, Jolanta Wściślak, Monika Wieliczko, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Wojciech Klimm, Stanisław Niemczyk.
  Mazovia Fracture Study Group
  Tytuł: The utility of FRAXŽ in predicting bone fractures in patients with chronic kidney disease on hemodialysis: a two-year prospective multicenter cohort study.
  Czasopismo: Osteoporosis International
  Szczegóły: 2018 : Vol. 29, nr 5, s. 1105-1115, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Feb 6 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Przedlacki
  ISSN: 0937-941X
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  83/104
  Autorzy: Piotr K. Kowalewski, Robert Olszewski, Maciej Walędziak, Michał R. Janik, Andrzej Kwiatkowski, Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Cigarette smoking and its impact on weight loss after bariatric surgery: A single center, retrospective study.
  Czasopismo: Surgery for Obesity and Related Diseases
  Szczegóły: 2018 : Vol. 14, nr 8, s. 1163-1166, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 May 16 ; Autor korespondencyjny: Piotr K. Kowalewski
  ISSN: 1550-7289
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.758
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  84/104
  Autorzy: Emil Jędrzejewski, Maciej Liszka, Marcin Maciejewski, Piotr K. Kowalewski, Maciej Walędziak, Krzysztof Paśnik, Michał R. Janik.
  Tytuł: Age is not associated with increased surgical complications in patients after laparoscopic sleeve gastrectomy.
  Czasopismo: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 82-87, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 20 ; Autor korespondencyjny: Michał R. Janik
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.147
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  85/104
  Autorzy: Katarzyna Bartosiak, Maciej Liszka, Tomasz Drazba, Krzysztof Paśnik, Michał R. Janik.
  Tytuł: Unexpected pathological findings after laparoscopic cholecystectomy - analysis of 1131 cases.
  Czasopismo: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 62-66, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 18 ; Autor korespondencyjny: Michał R. Janik
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.147
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  86/104
  Autorzy: Małgorzata E. Tłustochowicz, Bartłomiej Kisiel, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Quality of life and clinical outcomes in Polish patients with high activity rheumatoid arthritis treated with leflunomide (AravaR) in Therapeutic Program: A retrospective analysis of data from the PLUS study.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 28, nr 11, s. 1545-1553, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Oct 29 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata E. Tłustochowicz
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  87/104
  Autorzy: Artur Rogowski, Tomasz Kluz, Monika Szafarowska, Paweł Mierzejewski, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Jerzy Samochowiec, Przemysław Bienkowski, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Efficacy and safety of the Calistar and Elevate anterior vaginal mesh procedures.
  Czasopismo: European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 239, s. 30-34, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 May 25 ; Autor korespondencyjny: Artur Rogowski
  ISSN: 0301-2115
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.868
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  88/104
  Autorzy: Karolina Cegielska, Agata Wawrzyniak, Milena Pogonowska, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Ocena częstości występowania obturacji dróg oddechowych po zakażeniu wirusem RS u małych dzieci z i bez atopii - doniesienia wstępne.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej "Biologia - Medycyna - Terapia" 22.05.-25.05.2019 : Abstrakty
  Adres wydawniczy: [b.m., 2019]
  Strony: s. 27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/104
  Autorzy: Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Derbich, Mateusz Antoniak, Adam Stępień.
  Tytuł: Frequency, risk factors, and clinical significance of incorrect dose of alteplase due to weight estimation in acute ischemic stroke patients: a single-center retrospective study.
  Czasopismo: Journal of Neuroscience Nursing
  Szczegóły: 2019 : Vol. 51, nr 5, s. 267-272, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jul 25 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0888-0395
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.109
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/104
  Autorzy: Robert Gregulski, Krzysztof Korzeniewski.
  Tytuł: Analiza zagrożeń środowiskowych oraz problemów zdrowotnych personelu PKW Kosowo.
  Tytuł równoległy: Analysis of environmental risk factors and health problems in PMC Kosovo personnel.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s.193-199, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Korzeniewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  91/104
  Autorzy: Piotr Florczuk-Dąbek, Marcin Malka, Arkadiusz Krakowiecki, Łukasz Drelicharz, Wojciech Jasek.
  Tytuł: Korelacja wskaźnika kostka-ramię i wyniku zabiegów rewaskularyzacyjnych w niedokrwieniu kończyn dolnych na wyselekcjonowanej grupie chorych.
  Tytuł równoległy: Correlation between Ankle Brachial Index and the results of revascularization in ischemia of lower limbs on selected group of patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 227-230, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Florczuk-Dąbek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  92/104
  Autorzy: Tomasz Wróbel, Przemysław Biecek, Justyna Rybka, Anna Szulgo, Natalia Sorbotten, Agata Tyczyńska, Elżbieta Nowara, Agnieszka Badora-Rybicka, Krzysztof Adamowicz, Waldemar Kulikowski, Renata Kroll-Balcerzak, Wojciech Spychałowicz, Ewa Kalinka-Warzocha, Beata Kumiega, Joanna Drozd-Sokołowska, Edyta Subocz, Agata Sałek, Maciej Machaczka, Jadwiga Hołojda, Joanna Pogrzeba, Olga Dobrzyńska, Ewa Chmielowska, Wojciech Jurczak, Wanda Knopińska-Posłuszny, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Maciej Zaucha.
  Tytuł: Hodgkin lymphoma of the elderly patients: a retrospective multicenter analysis from the Polish Lymphoma Research Group.
  Czasopismo: Leukemia & lymphoma
  Szczegóły: 2019 : Vol. 60, nr 2, s. 341-348, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 6; Autor korespondencyjny: Jan M. Zaucha
  ISSN: 1042-8194
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.969
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  93/104
  Autorzy: Artur Jurczyszyn, Jorge J. Castillo, Irit Avivi, Jacek Czepiel, Julio Davila, Ravi Vij, Marc A. Fiala, Alessandro Gozzetti, Norbert Grząśko, Vibor Milunovic, Iwona Hus, Krzysztof Mądry, Anna Waszczuk-Gajda, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Jakub Dębski, Erden Atilla, Meral Beksac, Giuseppe Mele, Waldemar Sawicki, David Jayabalan, Grzegorz Charliński, Agoston G. Szabo, Roman Hajek, Michel Delforge, Agnieszka Kopacz, Dorotea Fantl, Anders Waage, Edvan Crusoe, Vania Hungria, Paul Richardson, Jacob Laubach, Thomas Guerrero-Garcia, Jequi Liu, David H. Vesole.
  Tytuł: Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients.
  Czasopismo: Leukemia & lymphoma
  Szczegóły: 2019 : Vol. 60, nr 1, s. 118-121, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 2; Autor korespondencyjny: Artur Jurczyszyn
  ISSN: 1042-8194
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.969
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/104
  Autorzy: Anna Matyjek, Ewa Kotwica-Strzałek, Karolina Konieczniak, Stanisław Niemczyk, Aleksandra Rymarz.
  Tytuł: Rozpoczynanie leczenia nerkozastępczego w warunkach szpitalnych - jednoośrodkowe retrospektywne badanie obejmujące 1 rok obserwacji.
  Tytuł równoległy: Inpatient initiation of renal replacement therapy - a single centre 1-year retrospective observational study.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2019 : T. 23, nr 2, s. 79-84, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Matyjek
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  95/104
  Autorzy: Karolina Kuczborska, Adrianna Lewandowska, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Anna Jung, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Znaczenie wskaźników stanu zapalnego w chorobach infekcyjnych u dzieci.
  Tytuł równoległy: Significance of inflammatory markers in children's infectious diseases.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 1, s. 67-72, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.05.31 ; Autor koresponedncyjny: Agata Będzichowska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  96/104
  Autorzy: Beata Hryciuk.
  Tytuł: Ekspresja receptorów dla hormonów steroidowych, naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 oraz czynnika wzrostu tkanki łącznej w raku pęcherzyka żółciowego i tkance zdrowej. Praca doktorska / Beata Hryciuk ; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 67 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 110 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Renata Duchnowska. - [Obrona : 21.05.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/104
  Autorzy: Anna Nasiłowska.
  Tytuł: Znaczenie predykcyjne i prognostyczne czynników patomorfologicznych i klinicznych u chorych na raka jajnika leczonych pegylowaną liposomalną doksorubicyną. Praca doktorska / Anna Nasiłowska ; Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 91 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 142 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Gabriel Wcisło. - [Obrona : 14.05.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/104
  Autorzy: Tomasz Ameljańczyk.
  Tytuł: Wieloaspektowa analiza specyfiki pacjentów intensywnie korzystających z opieki ambulatoryjnej. Praca doktorska / Tomasz Ameljańczyk
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2019]
  Strony: 154, 35 s. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 63 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. nadzw. dr hab. Marcin Czech; Promotor pomocniczy: dr n. med. Artur Maliborski. - [Obrona : 26.11.2019]; Badania wykonano w LUX MED Sp. z o.o.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/104
  Autorzy: Anna Włudarczyk, Grzegorz Biedroń, Krzysztof Wójcik, Zbigniew Zdrojewski, Anna Masiak, Zenobia Czuszyńska, Maria Majdan, Radosław Jeleniewicz, Magdalena Krajewska, Mariusz Kusztal, Marek Brzosko, Iwona Brzosko, Alicja Dębska-Ślizień, Hanna Storoniak, Witold Tłustochowicz, Joanna Kur-Zalewska, Andrzej Rydzewski, Marta Madej, Anna Hawrot-Kawecka, Małgorzata Stasiek, Eugeniusz J. Kucharz, Jacek Musiał, Wojciech Szczeklik.
  Tytuł: ANCA-associated vasculitis patients treated in Polish intensive care units - retrospective characteristics based on the POLVAS registry.
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2020 : Vol. 52, nr 4, s. 281-286, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.10.30 ; Autor korespondencyjny: Anna Włudarczyk
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  100/104
  Autorzy: Beata Rak, Maria Maksymowicz, Tomasz M. Grzywa, Emir Sajjad, Monika Pękul, Paweł Włodarski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Pituitary tumors - a large retrospective single-center study of over 2300 cases. Experience of tertiary reference center.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2020 : T. 71, nr 2, s. 116-125, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Mar 10 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Zieliński
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.582
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  101/104
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Dariusz Sołdacki, Leszek Pączek, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Facilitated subcutaneous immunoglobulin replacement therapy in clinical practice: a two center, long-term retrospective observation in adults with primary immunodeficiencies.
  Czasopismo: Frontiers in Immunology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 11, s. Art. nr 981, 1-8, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 May 20 ; Autor korespondencyjny: Ewa Więsik-Szewczyk
  ISSN: 1664-3224
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.561
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  102/104
  Autorzy: Katarzyna Gocyła-Dudar, Adam Stępień.
  Tytuł: Wpływ terapii immunomodulującej z zastosowaniem INF-beta, GA i DMF na zahamowanie aktywności rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.
  Tytuł równoległy: Effect of immunomodulatory therapy using INF-beta, GA and DMF on inhibition of relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 1, s. 9-15, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korepondencyjny: Katarzyna Gocyła-Dudar
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  103/104
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Melania Brzozowska, Waldemar Wierzba, Filip Raciborski, Brygida Kwiatkowska, Witold Tłustochowicz, Andrzej Jacyna, Michał Marczak, Bartłomiej Kisiel, Andrzej Śliwczyński.
  Tytuł: Prevalence of axial spondyloarthritis in Poland.
  Czasopismo: Rheumatology International
  Szczegóły: 2020 : Vol. 40, nr 2, s. 323-330, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Dec 4 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Tłustochowicz
  ISSN: 0172-8172
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.631
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  104/104
  Autorzy: Amir H. Aryaie, Vamsi Reddy, Zachary Dattilo, Michał R. Janik.
  Tytuł: Safety of same-day discharge after laparoscopic sleeve gastrectomy: propensity score-matched analysis of the metabolic and bariatric surgery accreditation and quality improvement program registry.
  Czasopismo: Surgery for Obesity and Related Diseases
  Szczegóły: 2021 : Vol. 17, nr 1, s. 46-54, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Sep 6 ; Autor korespondencyjny: Michał R. Janik
  ISSN: 1550-7289
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.734
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM