WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHIRURGIA PLASTYCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 152Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/152
Autorzy: A. Kępny.
Tytuł: Krytyczna ocena leczenia termicznych uszkodzeń ręki w świetle badań własnych. Praca doktorska / Andrzej Kępny ; Oddział Leczenia Oparzeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975
Strony: 116 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: prof. dr med. hab. Tadeusz Orłowski.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/152
Autorzy: Jerzy Strużyna, Wojciech Witkowski, Aleksander Badowski.
Tytuł: Zaburzenia hemostazy w chorobie oparzeniowej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 15, 1053-1056, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/152
Autorzy: Witold Goller, Jerzy Strużyna, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Przeszczepy skórne siatkowe w leczeniu rozległych oparzeń.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 45-46
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/152
Autorzy: Jerzy Strużyna, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Przydatność opatrunków biologicznych w leczeniu oparzeń.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 38-39
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/152
Autorzy: Andrzej Lewandowski, Aleksander Badowski.
Tytuł: Układ współczulno-nadnerczowy w poszczególnych okresach choroby oparzeniowej.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 10-11
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/152
Autorzy: Tadeusz Zaraś, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Wpływ leczenia tlenem w nadciśnieniu na gojenie się rany oparzeniowej.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 36-37
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/152
Autorzy: Jerzy Strużyna, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Współczesne poglądy na leczenie miejscowe rany oparzeniowej.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 19-21
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/152
Autorzy: Witold Witczak, Aleksander Badowski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Zasady udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach cieplnych.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 15-18
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/152
Autorzy: Jerzy Strużyna, Andrzej Fryczkowski.
Tytuł: Pooparzeniowe wywinięcie powiek.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 3-4, 146-150, 4 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/152
Autorzy: J[erzy] Strużyna, W[ojciech] Witkowski, J[erzy] Chęciński, A[ntoni] Kuntze, Starościak.
Tytuł: Niektóre problemy niedokrwistości u ciężko oparzonych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [16]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/152
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, A[leksander] Badowski, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Zaburzenia hemostazy w przebiegu doświadczalnej choroby oparzeniowej i próba ich leczenia tlenem w nadciśnieniu.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s . [17]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/152
Autorzy: J[erzy] Strużyna, A[leksander] Badowski, W[ojciech] Witkowski, M[irosław] Kłos, A[ntoni] Kuntze.
Tytuł: Zastosowanie krwi i płynów krwiopochodnych w leczeniu ciężkich obrażeń termicznych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [13]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/152
Autorzy: A. Sowa, A. Kępny, S. Sakiel, M. Magierski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Zastosowanie termografii w ocenie głębokości oparzenia.
Tytuł równoległy: Termography used for determination of burn depth.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1979 : 32, 8, 537-540, 5 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/152
Autorzy: Andrzej Kański, Jerzy Chęciński, Jerzy Strużyna, Witold Goller, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Próba zastosowania analgezjii zewnątrzoponowej ciągłej 0,5% roztworem bupiwakainy z adrenaliną w leczeniu oparzenia III stopnia obu kończyn dolnych, krocza i pośladków.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 235-238, 2 tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/152
Autorzy: Stanisław Czyrny, Kazimierz Rąpała, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Leczenie rozległych urazowych ubytków skóry kończyn.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1980 : 45, 3, 219-223, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/152
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, J[erzy] Strużyna, W[itold] Goller.
Tytuł: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w oparzeniach.
Tytuł całości: W: Oparzenia / red. Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski : Materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AM w Poznaniu, 1984
Strony: s. 60-63
Typ publikacji: PPN
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/152
Autorzy: J[erzy] Strużyna, W[ojciech] Witkowski, W[itold] Goller, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Zastosowanie krwi i preparatów krwiopochodnych w leczeniu ciężkich oparzeń.
Tytuł całości: W: Oparzenia / red. Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski : Materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AM w Poznaniu, 1984
Strony: s. 55-59, tab.
Typ publikacji: PPN
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/152
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, J[erzy] Strużyna, B[arbara] Schiller, W[ojciech] Witkowski, A[ntoni] Kuntze.
Tytuł: Zastosowanie surowicy przeciw Pseudomonas w miejscowym leczeniu zakażeń.
Tytuł całości: W: Oparzenia / red. Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski : Materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AM w Poznaniu, 1984
Strony: s. 255-258
Typ publikacji: PPN
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/152
Autorzy: Witold Goller, Jerzy Strużyna, Wojciech Witkowski, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Odległe wyniki stosowania siatkowych i litych przeszczepów w oparzeniach.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 150-153
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/152
Autorzy: Janusz Domaniecki, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Laserowa nekrektomia.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 142-145
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich].
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/152
Autorzy: M[ichał] Krauss, K. Kobus, Z. Krotochwil, J[erzy] Potocki, J[erzy] Strużyna, K[onstanty] Tukałło.
Tytuł: Miejscowe leczenie oparzeń : [Konferencja okrągłego stołu].
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 203-219
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/152
Autorzy: Barbara Schiller, Jerzy Strużyna, Witold Kurnatowski, Małgorzata Kalicińka-Buraczewska.
Tytuł: Oznaczenie poziomu inhibitorów enzymów proteolitycznych w surowicach oparzonych.
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 243-246
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/152
Autorzy: J[ózef] Jethon, J[acek] Grzybowski, K. Kędzia, K[azimierz] Kobus, M[ichał] Krauss, D[anuta] Popiel, B[arbara] Schiller, K[onstanty] Tukałło, W[ojciech] Witkowski.
Tytuł: Powikłania bakteryjne i ich leczenie w oparzeniach : [dyskusja].
Tytuł całości: W: Oparzenia : doraźna pomoc, wstrząs, zaburzenia metaboliczne, miejscowe leczenie, powikłania bakteryjne : [materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu] / red.: Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Medycznej : nakł. Sekcji Ratownictwa TAP, 1984
Strony: s. 265-274
Konferencja: [Sekcja Ratownictwa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich]
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/152
Autorzy: Jerzy Strużyna, Bogdan Owczarczyk, Witold Goller.
Tytuł: Podstawowe zasady segregacji medycznej oparzonych w masowych stratach sanitarnych podczas wojny.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985, 1 jawny, 104-107, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/152
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, A[ntoni] Kuntze, S[tanisław] Starościak.
Tytuł: Płat wyspowy skórno-mięśniowy z mięśnia czworobocznego w chirurgii odtwórczej ubytków głowy i szyi.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej I Rekonstrukcyjnej, Warszawa, 19-22 Listopada 1987 Roku : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: Warszawa, /1987/
Strony: s. /12/
Uwagi: - Toż równ. w jęz. ang.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/152
Autorzy: J. Plechanow.
Tytuł: Zastosowanie leków hamujących wydzielanie żołądkowe u chorych poparzonych. Praca doktorska / Jerzy Plechanow ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: 64 k. , il., tab. , 30 cm , streszcz., bibliogr. 114 poz.
Uwagi: Promotor: ppłk doc. dr hab. med. Jerzy Strużyna. - 22.03.1989
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/152
Autorzy: Marek Wydrzyński, Maciej Bączkowski.
Tytuł: Przypadek mikrochirurgicznej plastyki części śródściennej jajowodu. Postępowanie śród- i pooperacyjne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 3-4, 250-253, il., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/152
Autorzy: Bronisław Stawarz, Wojciech Nurkiewicz, Henryk Zieliński.
Tytuł: Ileocystoplastyka w dysfunkcji neurogennej pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik : Dzień Urologiczny Polskiego Towarzystwa Urologicznego 27 września 1991 r. Łódź, 1991
Adres wydawniczy: [Łódź, 1991]
Strony: s. 207-217, il., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

29/152
Autorzy: Z. Pojda, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Effect of granulocyte - macrophage colony stimulating factor /Gm-CSF/ on the autogenic skin grafting in non-healing wounds.
Tytuł całości: W: 11th Congress of the International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Transactions, Yokohama, Japan, April 16-21. 1995: Book of abstracts / ed. K. Harii
Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. K. Harii
Adres wydawniczy: New York : Kugler Public., 1995
Strony: s. 492
Uwagi: 11 Congress of the International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Trnsactions, Yokohama (Japan), 16-21.04.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

30/152
Autorzy: J[erzy] Strużyna, A. Maciejak, W[ojciech] Witkowski, T. Lis.
Tytuł: The scanner-computer experimental stand for burn-wound thermodynamic measurement.
Czasopismo: Altern. Lab. Anim (ATLA)
Szczegóły: 1996 : 24, Spec. Iss : Second World Congress on Alternatives And Animal Use in the Life Sciences, 20-24 October 1996, Utrecht, The Netherlands : Programme and Abstracts, s. 225
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

31/152
Autorzy: Ryszard Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Tomasz Kapała, Mirosław Świechowski, Marceli Sternak, Zbigniew Komarewicz.
Tytuł: Przydatność diklofenaku w leczeniu bólu pooperacyjnego po ginekologicznych operacjach plastyki krocza.
Tytuł równoległy: Diclofenac for the postoperative pain following gynaecological surgery.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 1998 : T. 30, nr 4, s. 251-254, bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/152
Autorzy: W[ojciech] Witkowski, K[rzysztof] Szymański, S[ylwia] Daniluk.
Tytuł: Aktualne możliwości i perspektywy operacyjnego leczenia rany oparzeniowej.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Nowa Sól - Józefów, 31.05 - 02.06.2001 : Program, Streszczenia
Strony: s. 27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/152
Autorzy: Krzysztof Szymański, Wojciech Witkowski, Artur Broma, Małgorzata Olszowska.
Tytuł: Miejscowe stosowanie Verapamilu w leczeniu blizn przerostowych.
Tytuł równoległy: Local application of Verapamil in small hypertophic scars treatment.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 11-13.10.2001
Adres wydawniczy: Łodź, 2001
Strony: s. 72-73
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/152
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Prosta metoda podniesienia piersi z/lub bez redukcji.
Tytuł równoległy: The simple mastopexy and reduction/mastopexy method.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 11-13.10.2001
Adres wydawniczy: Łodź, 2001
Strony: s. 52
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/152
Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
Tytuł: Medyczno-prawne możliwości skutecznej obrony w sporze cywilnym z tytułu zabiegów estetycznych.
Tytuł równoległy: Medico-legal possibilities of aesthetic surgeon efficient defence in civil trial.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Warszawa 6-8 listopada 2003 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
Strony: s. 43-44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/152
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Współczesne możliwości chirurgii plastycznej nosa.
Tytuł równoległy: Actual possibilities of surgical rhinoplasty.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 12, s.1282-1286, bibliogr. 22 poz., sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/152
Autorzy: K. Cieślik, Wojciech Witkowski, J. Drukała, A. Waligórska, J. Puchała.
Tytuł: Biotechnologiczne opatrunki i żywe substytuty skóry - przegląd i współczesne możliwości zastosowania.
Tytuł równoległy: Biotechnological dressing and living skin substitutes - review and current abilities to apply.
Czasopismo: Lecz. Ran
Szczegóły: 2005 : 2, 3, 71-83
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

38/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, Małgorzata Olszowska-Golec, Krzysztof Szymański.
Tytuł: Leczenie zespołu toksycznej nekrolizy naskórka (TEN).
Czasopismo: Mag. WIM
Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 1(9), s. 5-8, fot.
ISSN: 1734-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/152
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń CSK MON WIM.
Czasopismo: Mag. WIM
Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 1(9), s. 13-19, fot.
ISSN: 1731-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/152
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Zasady wycięć skórnych przydatne w praktyce lekarzy rodzinnych.
Tytuł równoległy: The rules of skin excisions useful in general medical practices.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2005 : 1, 3, 233-239, 9 il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, Mariusz Barański, Artur Broma, Małgorzata Olszowska-Golec.
Tytuł: Operacyjne leczenie odleżyn okolicy krzyżowej zmodyfikowaną obustronną plastyką V-Y wyspowymi płatami mięśniowo-skórnymi.
Tytuł równoległy: The operative management of sacral pressure sores with a bilateral modificated myocutaneous V-Y plastry.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 18, 104, 192-195, 4 il., tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

42/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, Krzysztof Szymański.
Tytuł: Przypadek żołnierza ciężko poparzonego w Iraku leczonego opatrunkami Textus BioactivŽ i opatrunkami skóry allogenicznej.
Tytuł równoległy: Polish solider burned in Iraq treated with Textus BioactiveŽ and conventional allogenic skin dressing. A case study.
Czasopismo: Przegl. Flebol.
Szczegóły: 2005 : 13, 2, 45-50, 6 il., 2 tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

43/152
Autorzy: Wojciech Witkowski.
Tytuł: Leczenie ran oparzeniowych, urazowych i przewlekle zakażonych opatrunkami z dodatkiem srebra.
Tytuł równoległy: The treatment of postburn, posttraumatic and chronically infected wounds with use of silver containing dressing.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 5, 88-93, bibliogr. 93 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

44/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, Małgorzata Olszowska-Golec, Krzysztof Szymański, Paweł Szymański, Wojciech Jasek, Bartłomiej Zoń, Jakub Maj.
Tytuł: Nowoczesne metody szybkiego oczyszczania ran nieinwazyjnie zakażonych - systemy VersaJet oraz VAC (TNP.
Tytuł równoległy: Contemporary methods of rapid cleaning for non-invasive infected wounds - VersaJet VAC (Vacuum assisted closure; topical negative pressure) system.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 6, s. 58-61, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

45/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, Wojciech Jasek.
Tytuł: Terapia obrzęku limfatycznego (kończyny górne i dolne).
Tytuł równoległy: Treatment of upper and lower extremities lymphedema.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2005, nr 3, s. 96-100, bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
Uwagi: XV Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych TChP, XII Zjazd PTZS, 12-14 maja 2005, Licheń
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, Małgorzata Olszowska-Golec, Krzysztof Szymański, Paweł Szymański, Wojciech Jasek, Bartłomiej Zoń, Jakub Maj.
Tytuł: Clinical comparison of rapid cleaning for non-invasive infected wounds- versajet, X.A.C. (Vacum Assisted Closure; Topical Negative Pressure) systems and silver releasing dressings-textus and acticoat.
Tytuł całości: W: 16th Conference of the European Wound Management Association : Final Programme. Abstracts. Innovation Education Implementation, Prague, Czech Republic. 18-20 May 2006
Adres wydawniczy: Prague, 2006
Strony: s. P195
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

47/152
Autorzy: Romuald Olszański.
Tytuł: Powikłania po stosowaniu preparatów wypełniających.
Tytuł równoległy: Complications as effect of application of fillers.
Czasopismo: Dermatologia Estetyczna
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 6 Supl., s. 385
Konferencja: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Szczyrk, 2006.123.07
ISSN: 1507-661X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/152
Autorzy: Wojciech Witkowski, W. Stankiewicz, M. P. Dąbrowski, Paweł Szymański.
Tytuł: Immune monitoring of magnetostimulation in complex treatment of burn injury.
Tytuł równoległy: Monitorowanie immunologiczne magnetostymualcji w kompleksowym leczeniu oparzeń.
Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
Szczegóły: 2006 : T. 12, nr 4, s. 142-146, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  49/152
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Wojciech Witkowski, Radosław Różycki, Krzysztof Szymański.
  Tytuł: Wczesne protezowanie dróg łzowych w urazowych i operacyjnych ubytkach powieki dolnej i przyśrodkowego kąta oka z jednoczasową ich rekonstrukcją i zastosowaniem opatrunku polowego własnej konstrukcji.
  Tytuł równoległy: The early intubation of lacrimal duct in traumatic and operative lower eyelid loss and medial canthal region defects, with simultaneous reconstruction dressed by application of self constructed battlefield ophthalmic dressing.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2006 : T. 108, nr 1-3, s. 78-81, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  50/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Odmrożenie i przechłodzenie.
  Tytuł całości: W: Leczenie ran trudno gojących się / Oszkinis, Gabriel, Pukacki, Majewski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Blackhorse Scientific Publ. Sp. z o.o., 2006
  Strony: s. 263-284, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-919704-9-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Zasady wojskowego wczesnego ratownictwa oparzeniowego w warunkach polowych.
  Tytuł równoległy: The principles of military early burn life saving at the battlefield area.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 1, s. 5-9, il., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Jakub Maj.
  Tytuł: Patofizjologia i metody leczenia hipotermii okołooperacyjnej.
  Tytuł równoległy: Pathophysiology and management of perioperative hypothermia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 629-634, il., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  53/152
  Autorzy: M[ałgorzata] Olszowska-Golec, W[ojciech] Witkowski, K[rzysztof] Szymański.
  Tytuł: Wczesne chłodzenie rany oparzeniowej w badaniach patomorfologicznych i termodynamicznych na modelu doświadczalnym.
  Tytuł równoległy: Early cooling of the burn wound in patomorphologic and thermodynamic evaluation at experimental models.
  Czasopismo: Roczniki Oparzeń
  Szczegóły: 2006 : T. 12, s. 37-43, il., bibliogr. 10 poz. sum.
  ISSN: 1230-0985
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/152
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Bezpieczeństwo stosowania wypełniaczy długoczasowych.
  Tytuł równoległy: Safety in relation to the use of long-term fillers for cosmetic purposes.
  Tytuł całości: W: V Europejski Kongres Medycyny Estetycznej, 22-24 września 2006, Kraków
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2006]
  Strony: s. 39-40
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/152
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Powikłania po zabiegach augmentacjii zmarszczek.
  Tytuł całości: W: V Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Warszawa, 31.03-02.04.2006
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2006]
  Strony: s. 12
  Konferencja: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Warszawa, 2006.03.31
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/152
  Autorzy: J[an] Przybysz, W[ojciech] Witkowski, W[ojciech] Domański, K[rzysztof] Szymański, B[ogusław] Brożyna, A[ldona] Chloupek, G[rzegorz] Krzymański.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie raków dna jamy ustnej w materiale własnym.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
  Strony: s. 141
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/152
  Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Witkowski, W[ojciech] Domański, K[rzysztof] Szymański, R[adosław] Różycki, B[ogusław] Brożyna, T[omasz] Piętka, A[ldona] Chloupek.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie zaawansowanych raków masywu nosowo-sitowo-oczodołowego.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
  Strony: s. 137
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Krzysztof Szymański.
  Tytuł: Piodermia zgorzelinowa kończyny górnej - omówienie przypadku w aspekcie możliwości leczenia chirurgicznego.
  Tytuł równoległy: Pyoderma gangrenosum of the upper exteremity - case report in surgical aspect.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 4, s. 142-147, il., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Bartłomiej Zoń, K. Cieślik.
  Tytuł: Zastosowanie autogennego koncentratu czynników wzrostu PRP (GPS II) w leczeniu resztkowych ubytków skóry powstałych w przebiegu posocznicy meningokokowej.
  Tytuł równoległy: Autologous platelet derived growth factors concentrate PRP (GPS II) in treatment of residual skin defects due to meningococcal sepsis.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 5, s. 109-114, il., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, M[ałgorzata] Olszowska-Golec, B[artłomiej] Zoń, W[ojciech] Jasek, K[rzysztof] Szymański, P[aweł] Szymański.
  Tytuł: Acticoat and MBDD (Multipurpose Battlefield Burn Dressing) comparison in burn wound treatment.
  Tytuł całości: W: II. Konferenca o Ranach z mednarodno udeleżbo : Zbornik Predavanj, 31.5 do 2.6.2007 Portoroż
  Strony: s. 94
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, M[ałgorzata] Olszowska-Golec.
  Tytuł: The versajet system - surgical treatment of infected burn wounds.
  Tytuł całości: W: II. Konferenca o Ranach z mednarodno udeleżbo : Zbornik Predavanj, 31.5 do 2.6.2007 Portoroż
  Strony: s. 92-93
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/152
  Autorzy: B. Mańkowski, R[omuald] Olszański, J. Bręborowicz, A. Bielecki.
  Tytuł: Wypełniacze trwałe i powikłania trwałe. Opis przypadku komplikacji po zastosowaniu trwałego wypełniacza.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2007 : 4, 4, 90
  Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Bydgoszcz, 20-22 września 2007 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/152
  Autorzy: Marcin Feliga, W. Stankiewicz, Wojciech Witkowski, M. Dąbrowski, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Disorders of immunoregulatory activity in patients with abdominal aorta aneurysm.
  Tytuł całości: W: 43rd Congress of the European Society for Surgical Reserach, 21-14 May, 2008 Warsaw, Poland "The World Surgical Forum" : Final Program Abstract Book
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
  Strony: s. 19
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/152
  Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Wojciech Witkowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Immunoregulatory disorders in patients with burn injury.
  Tytuł całości: W: 43rd Congress of the European Society for Surgical Reserach, 21-14 May, 2008 Warsaw, Poland "The World Surgical Forum" : Final Program Abstract Book
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
  Strony: s. 49
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/152
  Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Wojciech Witkowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Immunoregulatory disorders in patients with burn injury.
  Czasopismo: Br. J. Surg.
  Szczegóły: 2008 : 95, S6, 49
  Uwagi: 43rd Congress of the European Society for Surgical Research "The World Surgical Forum" 21-24 May, 2008 Warszaw, Poland
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/152
  Autorzy: W. Stankiewicz, Wojciech Witkowski, M. P. Dąbrowski, Paweł Szymański.
  Tytuł: Disorders of immunoregulation in patients with burn injury.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 2008 : 33, Suppl. 1: XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków 14-17, May 2008 : Book of Abstracts, 148-149
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Zniekształcenie double-bubble po implantacji protez piersiowych - sposób korekcji z użyciem strukturalnej lipoplastyki Colemana.
  Tytuł równoległy: Double-bubble deformity after breast enlargement - the correction modality with use of structural Coleman lipoplasty.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2008, 1, 2-6, 5 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: A prospective clinical evaluation of a topical negative pressure (TNP) wound therapy system in the resolution and management of complex wounds.
  Czasopismo: EWMA J.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2.Suppl., s. 47
  Uwagi: 18th Conference of the European Wound Management Association, Wound Management . Wound Healing - Resposibility and Actions, 14-15 May 2008, Lisbon, Portugal
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Recalcitrant leg ulcers a complex problem managed with topical negative pressure.
  Czasopismo: EWMA J.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2 Suppl., s. 181
  Uwagi: 18th Conference of the European Wound Management Association,Wound Management . Wound Healing - Resposibility and Actions, 14-15 May 2008, Lisbon, Portugal
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Trauma wound management with topical negative pressure.
  Czasopismo: EWMA J.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2 Suppl., s. 183
  Uwagi: 18th Conference of the European Wound Management Association,Wound Management . Wound Healing - Resposibility and Actions, 14-15 May 2008, Lisbon, Portugal
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Treating complex pressure ulcers with topical negative pressure.
  Czasopismo: EWMA J.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2 : Suppl., s. 182
  Uwagi: 18th Conference of the European Wound Management Association, Wound Management. Wound Healing - Resposibility and Actions, 14-15 May 2008, Lisbon, Portugal
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/152
  Autorzy: P. Florczuk vel Dąbek, M. Paśnik.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie ran oparzeniowych.
  Tytuł całości: W: IV Czwartek Chirurgiczny "Leczenie ran przewlekłych" Studenckie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Czwartki Chirurgiczne, 10 kwietnia 2008
  Strony: s. 27-31, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Opiekun Pracy: płk dr n. med. Wojciech Witkowski, Opiekun Koła: ppłk dr n. med. Piotr Trojanowski.
  ISBN: 978-83-60565-72-8
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Bartłomiej Zoń.
  Tytuł: Tissue preservation following hydrosurgical debridement as seen by the clinician and scientist.
  Czasopismo: J. Orthop. Trauma Surg. Related Res.
  Szczegóły: 2008 : T. 2, nr 10, s. 81
  Uwagi: Central & Eastern Europe Burns Forum / Wschodnioeuropejskie Forum Oparzeniowe, 4-5 April 2008, Burns Center, Siemianowice Śląskie, Poland
  ISSN: 1897-2276
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Clinical case : Wound Assist.
  Czasopismo: J. Wound Technology
  Szczegóły: 2008, nr 1, s. 34-35, il.
  ISSN: 2101-5228
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Powikłania po operacjach powiększania piersi implantami. Metoda leczenia zniekształcenia "double-bubble".
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wspólczesne spojrzenie na powiększanie piersi i operacje odmładzające twarz" Warszawa, 12-13 grudnia 2008
  Strony: s. 51-52
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Clinical experience with ReCellŽ epithelial cell suspension application in the treatment of mid dermal and deep dermal burn wounds - own modification of primary culture dressing / Doświadczenie kliniczne ze stosowania zawiesin komórek naskórka ReCellŽ w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości - własna modyfikacja pierwotnego opatrunku hodowli.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2008 : T. 5, nr 2, s. 33-38, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1733-4101
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Bartłomiej Zoń.
  Tytuł: Ocena i znaczenie kliniczne wybranych wskaźników zaburzeń immunoregulacji u oparzonych.
  Tytuł równoległy: The evaluation and clinical significance of selected indicators of immunoregulatory disorders in burned patients.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2008 : 5, 2, 49-52, 4 tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Niesprawna ręka.
  Czasopismo: Medical Tribune Stomatologia
  Szczegóły: 2008, nr 17, s. 8
  ISSN: 2719-809X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Ryzyzko powikłań i leczenia rany oparzeniowej.
  Tytuł równoległy: Complication risk and burn wound management.
  Czasopismo: Sepsis
  Szczegóły: 2008 : Vol.1, nr 2, s. 111-115, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-6307
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Bartłomiej Zoń.
  Tytuł: Simple meets complex using gauze-based topical negative pressure (TNP) therapy in plastic and reconstructive surgery.
  Tytuł całości: W: Twelfth Annual Oxford - European Wound Healing Summer School. Theme: Different aspects of patient wound management based on therapy innovation and clinical research, 18-21 June 2008, St. Anne's College University of Oxford, England
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2008
  Strony: s. [b.s.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: A multi-centre evaluation of the WoundASSIST TNP therapy in the management of complex and chronic wounds an interim analysis.
  Tytuł całości: W: WoundASSIST TNP Therapy. Clinical Evidence Topical Negative Pressure. Issure 2
  Adres wydawniczy: Luton : Therapy & Prevention product Division, [2008]
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Bartłomiej Zoń.
  Tytuł: The combined new TNP technology device application followed by reconstructive surgery in complex pressure ulcers treatment.
  Tytuł całości: W: 11th ESPRAS Congress Celebrating the 40th anniversary of European Congresses, European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery - European Section of IPRAS : Book of Abstracts, 20-26 September 2009, Rhodes, Greece, Followed by ISAPS Instructional Course, 26-27 September 2009
  Adres wydawniczy: Rhodes, 2009
  Strony: s. 352
  Uwagi: Umowa nr 09/WNiI/07 (125).
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: The impact of a new topical negative pressure TNP wound ASSISTŽ device applying on plastic surgeon decision making upon hard to heal wounds treatment options.
  Tytuł całości: W: 11th ESPRAS Congress Celebrating the 40th anniversary of European Congresses, European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery - European Section of IPRAS : Book of Abstracts, 20-26 September 2009, Rhodes, Greece, Followed by ISAPS Instructional Course, 26-27 September 2009
  Adres wydawniczy: Rhodes, 2009
  Strony: s. 457
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Operating treatment of deep burn wound followed by wound bed temporary coverage with new Polish silver non releasing dressing created by author.
  Tytuł całości: W: 11th ESPRAS Congress Celebrating the 40th anniversary of European Congresses, European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery - European Section of IPRAS : Book of Abstracts, 20-26 September 2009, Rhodes, Greece, Followed by ISAPS Instructional Course, 26-27 September 2009
  Adres wydawniczy: Rhodes, 2009
  Strony: s. 459-460
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: A prospective clinical evaluation of a topical negative pressure (TNP) therapy system in the resolution and management of complex wounds.
  Tytuł całości: W: 1st International Workshops on Wound Technology, January 18-19, 2009, Paris, France
  Adres wydawniczy: Paris, 2009
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Recalcitrant leg ulcers a complex problem managed with topical negative pressure.
  Tytuł całości: W: 1st International Workshops on Wound Technology, January 18-19, 2009, Paris, France
  Adres wydawniczy: Paris, 2009
  Strony: s. 32
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Trauma wound management with topical negative pressure.
  Tytuł całości: W: 1st International Workshops on Wound Technology, January 18-19, 2009, Paris, France
  Adres wydawniczy: Paris, 2009
  Strony: s. 11-12
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Treating complex pressure ulcers with topical negative pressure.
  Tytuł całości: W: 1st International Workshops on Wound Technology, January 18-19, 2009, Paris, France
  Adres wydawniczy: Paris, 2009
  Strony: s. 12
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Wound ASSIST TNP in clinical practice: International clinician experiences and perspective. Outcomes from a multi-centre study using gauze based TNP in Plastic Surgery.
  Tytuł całości: W: 1st International Workshops on Wound Technology, January 18-19, 2009, Paris, France
  Adres wydawniczy: Paris, 2009
  Strony: s. 24
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Hipotermia u rozlegle oparzonych po długotrwałych opatrunkach tradycyjnych i srebrowym MBBD - analiza kliniczna i termiczna.
  Tytuł równoległy: Hypothermia in patients with extensive burns undergoing long term dressing. Changes traditional silver MBBD - clinical and thermal analysis.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2009, nr 2, s. 10-17, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1689-5541
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Własna metoda podniesienia piersi opadniętych ocena kliniczna.
  Tytuł równoległy: Ptotic breast lift authors' corrective method clinical evaluation.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2009, nr 1, s. 2-10, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1689-5541
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Własna modyfikacja opatrunku pierwotnego hodowli CEA w zawiesinie techniką ReCellŽ C3, w leczeniu oparzeń skóry.
  Tytuł równoległy: Own modification of CEA in suspension primary culture dressing with ReCellŽ C3 technique in the traetment of skin burns.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2009, nr 3, s. 30-41, il., bibliogr.7 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1689-5541
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Wszystkie drogi prowadzą do Rodos - oficjalny przedsatwiciel PTCHPRiE po raz pierwszy w Kongresie ESPRAS - sprawozdanie z niezwykłego spotkania naukowego.
  Tytuł równoległy: All roads to Rhodes - official representative of PSPRAS - the first time in ESPRAS Congress - report on unusual scientific meeting.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2009, nr 5, s. 34-39, il.
  ISSN: 1689-5541
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Operating treatment of burn wound followed by special wound bed temporary coverage with new Polish silver containing dressings.
  Tytuł całości: W: EBA 2009. 13th European Burns Association Congress, 2-5 September 2009 - Lausanne, Switzerland : Final Programme
  Adres wydawniczy: Lausanne, 2009
  Strony: s. 116
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Czy szkolenie w zakresie chirurgii estetycznej lekarzy innych specjalności jest niezbędne?
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 77-78
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 17-19.09.2009.
  ISSN: 1733-4301
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Leczenie opearcyjne pośrednich i głębokich ran oparzeniowych z czasowym ich opatrywaniem nowym polskim opatrunkiem srebrowym stworzonym przez autora.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 77
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 17-19.09.2009.
  ISSN: 1733-4301
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, B[artłomiej] Zoń.
  Tytuł: Rola nowego urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 76-77
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 17-19.09.2009.
  ISSN: 1733-4301
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Własna metoda podniesienia opadniętych piersi.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 78
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 17-19.09.2009.
  ISSN: 1733-4301
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, W[ojciech] Jasek, K[rzysztof] Szymański, B[artłomiej] Zoń, A. Bielarska.
  Tytuł: Zastosowanie nowego opatrunku srebrowego własnej konstrukcji jako syntetycznego substytutu skóry w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 76
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Łódź, 17-19.09.2009.
  ISSN: 1733-4301
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/152
  Autorzy: A. Śliwiński, Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Biomateriały polimerowe - ogólna charakterystyka, badania biozgodności, znaczenie dla chirurgii plastycznej.
  Tytuł równoległy: Biopolymers - general features, biocompatibility investigations and significance for plastic surgery.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2010, nr 1, s. 20-27, bibliogr. 42 poz.
  ISSN: 1689-5541
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, W. Stankiewicz, M. P. Dąbrowski, Paweł Szymański, Bartłomiej Zoń.
  Tytuł: Wybrane zmiany immunoregulacyjne i immunogenne układu immunologicznego u pacjentów z ciężkimi oparzeniami.
  Tytuł równoległy: Selected immunoregulatory and immunogenic changes of immune system in patients with severe injury.
  Czasopismo: Chir. Plast.
  Szczegóły: 2010, nr 1, s. 2-10, il.,tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1689-5541
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Rozwój technologii leczenia ran.
  Tytuł równoległy: Development within wounds management technologies.
  Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ; Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny: Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych, Łódź, 21-23 września 2010 r.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2010
  Strony: s. 364-369, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Leczenie ran oparzeniowych powstałych w wyniku użycia białego fosforu w warunkach polowych.
  Tytuł równoległy: Treatment of burn wounds resulting from battlefield white phosphorus usage.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 4, s. 53-57, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1733-4301
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/152
  Autorzy: T. Goryń, Bartłomiej Zoń, M. Stańczyk.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie odmrożeń III i IV stopnia, kończyn górnych i dolnych. Doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of third and fourth degree frostbite of the upper and lower extremities. Own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 1, s. 38-43, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, M. Biesaga, T. Gierczak, W[ojciech] Jasek, B[artłomiej] Zoń, A. Bielarska, A[gnieszka] Surowiecka.
  Tytuł: Badania eksperymentalne skuteczności opatrunków pierwszej pomocy w oparzeniach fosforem białym.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2013 : T. 1, z. 2, s. 61-62
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń; Evereth Publishing Sp. z o.o., Zakopane, 2013.11.21
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Dwuwarstwowa matryca skóry właściwej w nowoczesnej rekonstrukcji ubytków bojowych.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2013 : T. 1, z. 1, s. 21
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Kazimierz Dolny, 2013.09.18
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  107/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Spełnienie wymogów medyczno-prawnych, od których zależy pozycja procesowa chirurga plastyka w sądzie.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2013 : T. 1, z. 1, s. 20
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Kazimierz Dolny, 2013.09.18
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  108/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (PTChPRiE) the member in dynamic progress.
  Czasopismo: IPRAS Journal
  Szczegóły: 2013, nr 13, s. 67-69
  ISSN: 2241-1275
  Typ publikacji: SPR
  Typ publikacji: CR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Postęp technologiczny w sposobach leczenia ran urazowych i wojennych.
  Tytuł całości: W: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Łódź, 10-12 października 2013 r.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. 89
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Instrukcja: Zasady postępowania w oparzeniach fosforem białym.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2013
  Strony: 21 k. , il. , 30 cm
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/152
  Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, M. Kawecki.
  Tytuł: Analiza czynników wpływających na przeżycie ciężko oparzonych.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 2, s. 92
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 2015.10.15
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  112/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, M. Biesaga, T. Gierczak.
  Tytuł: Badanie doświadczalne skuteczności działania dostępnych środków dekontaminujących w oparzeniach chemicznych środkami parzącymi na syntetycznym związku.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 2, s. 97
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 2015.10.15
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  113/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, A[gnieszka] Surowiecka, M[arzena] Stępniak, A[gnieszka] Bielarska, W[ojciech] Jasek.
  Tytuł: Możliwości czasowego opatrywania rany oparzeniowej po oczyszczeniu chirurgicznym.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 1, s. 20-21
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 2015.06.10
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Najnowsze koncepcje uwiarygodnienia pozwów przeciwko chirurgom plastykom.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 2, s. 98
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 2015.10.15
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  115/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, M. Kawecki, A[gnieszka] Surowiecka, W[ojciech] Klimm, K. Szamotulska, S[tanisław] Niemczyk.
  Tytuł: Niewydolność nerek w grupie ciężko oparzonych.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 1, s. 29-30
  Uwagi: Umowa nr 09/WNiI/07 (125).
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 2015.06.10
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, W. Sujka, J. Matras-Michalska, Agnieszka Bielarska, Marzena Stępniak.
  Tytuł: Wyniki badania klinicznego dotyczące wyrobu medycznego wprowadzonego do obrotu (PMCF) -TromboguardŽ. Opatrunek hemostatyczny do udzielania pierwszej pomocy.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 2, s. 98
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 2015.10.15
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  117/152
  Autorzy: Wojciech Klimm, Jerzy Smoszna, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Leczenie nerkozastępcze jako element kompleksowej terapii rozległych oparzeń w materiale Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Tytuł równoległy: Renal replacement therapy as part of complex treatment of excessive burns in the data of Military Institute of Medicine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 2, s. 154-160, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, W. Sujka, J. Matras-Michalska, Agnieszka Bielarska, Marzena Stępniak.
  Tytuł: Ocena kliniczna PMCF skuteczności, bezpieczeństwa stosowania oraz uwalniania jonów srebra z opatrunku hemostatycznego do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych TROMBOGUARDŽ (badanie uzupełniające fazę III).
  Tytuł równoległy: PMCF evaluation of efficiency, safety and silver ion secretion from hemostatic first aid and tactical dressing TROMBOGUARDŽ.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 4, s. 301-314, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Podziekowania: Dla Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi za nieoceniony wkład w pracę nad opatrunkiem.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/152
  Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, M. Kawecki, Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Ocena wartości wybranych wczesnych objawów zaburzeń ogólnoustrojowych w prognozowaniu przeżycia oparzonych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of selected early multiorgan disfunction symptoms in survival prognosis rates for patients with burns.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 3, s. 236-243, tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Agnieszka Bielarska, Bartłomiej Zoń, Wojciech Jasek, Marzena Stępniak, Alicja Górecka, Jolanta Kowalska, Andrzej Dobrzeniecki.
  Tytuł: Temporary coverage of debrided burn wounds with special, ionic-silver-incorporated MBBD (Multipurpose Battlefield Burn Dressing).
  Tytuł równoległy: Czasowe pokrycie oczyszczonych ran oparzeniowych specjalnym opatrunkiem zawierającym srebro jonowe MBBD - Wielozadaniowy Polowy Opatrunek Oparzeniowy (Multipurpose Battlefield Burn Dressing).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 1, s. 33-43, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, M. Biesaga, T. Gierczak.
  Tytuł: Experimental comparison of efficiency of first aid dressings in burning white phosphorus on bacon model.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2015 : Vol. 21, s. 2361-2366, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.405
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Current Contents/Clinical Medicine
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  122/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Instrukcja: Kompleksowy mechanizm gojenia ran oparzeniowych i urazowych pod wpływem leczenia specjalnymi opatrunkami w aspekcie następstw w postaci blizn przykurczów bliznowatych.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 19 k. , il. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Instrukcja: Metoda szybkiego gojenia ran przy zastosowaniu zawiesin komórek autogennych (metodą rozpylania).
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 11 k. , il. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Instrukcja: Uniwersalny opatrunek oparzeniowy ze szczególnym uwzględnieniem III i IV poziomu polowej pomocy medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 21 k. , il. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Instrukcja: Zasady postępowania leczniczego w ranach oparzeniowych i urazowych w przypadku zagrożeń użycia NBC.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 16 k. , tab. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/152
  Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, M. Kawecki.
  Tytuł: Analiza skuteczności znanych metod prognostycznych w ocenie ryzyka zgonu oparzonych.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2016 : T. 4, nr 1, s. 41-42
  Konferencja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej; Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Poznań, 2016.06.02
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  127/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, M. Biesaga, T. Gierczak, B. Witkowski, M. Kawecki, Marzena Stępniak.
  Tytuł: Eksperymentalna ocena skuteczności wczesnej dekontaminacji wybranego bojowego środka parzącego.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2016 : T. 4, nr 1, s. 43-44
  Konferencja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej; Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Poznań, 2016.06.02
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  128/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Nowoczesne postępowanie z raną oparzeniową - oszczędzające ranę pacjenta, czas i pieniądze.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2016 : T. 4, nr 1, s. 42-43
  Konferencja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej; Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Poznań, 2016.06.02
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  129/152
  Autorzy: Bartłomiej Zoń, Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Patofizjologia stresu bojowego ze szczególnym uwzględnieniem oparzeń.
  Tytuł równoległy: Pathophysiology of combat stress, including burn.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2016 : T. 4, nr 4, s. 143-149, bibliogr. 69 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Bartłomiej Zoń
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  130/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski, M. Kawecki, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Klimm, Katarzyna Szamotulska, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Early and late acute kidney injury in severely burned patients.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2016 : Vol. 22, s. 3755-3763, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2016 Oct 17.
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.585
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  131/152
  Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka.
  Tytuł: Ocena przydatności skal prognostycznych dla potrzeb segregacji w oparzeniach wojennych i katastrofach oparzeniowych. Praca doktorska / Agnieszka Surowiecka-Pastewka ; Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ; Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2016]
  Strony: 129 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 100 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Marek Kawecki, promotor pomocn. dr n. med. Wojciech Witkowski. - [Obrona : 15.11.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/152
  Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Marek Kawecki.
  Tytuł: Analiza wczesnych czynników ryzyka zgonu oparzonych.
  Tytuł całości: W: 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; 21. Annual Meeting of the European Society of Surgery - ESS; 2. European Meeting of Residents and PhD in Surgery, Kraków, 27-30 września 2017 r. : streszczenia wykładów
  Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
  Strony: s. 249
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Opatrunki hemostatyczne w chirurgii oparzeń.
  Tytuł całości: W: 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich; 21. Annual Meeting of the European Society of Surgery - ESS; 2. European Meeting of Residents and PhD in Surgery, Kraków, 27-30 września 2017 r. : streszczenia wykładów
  Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
  Strony: s. 97
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski, A[gnieszka] Surowiecka-Pastewka, M[arzena] Stępniak.
  Tytuł: Ciężkie ropne zapalenie małżowiny usznej po operacji plastyki uszu odstających u pacjentki w pierwszym trymestrze ciąży - studium rzadkiego powikłania.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2017 : T. 5, nr 3, s. 143
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 2017.11.16
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  135/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Najnowsze roszczeniowe pomysły pacjentów w stosunku do chirurgii plastycznej.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2017 : T. 5, nr 3, s. 134
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 2017.11.16
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  136/152
  Autorzy: A[gnieszka] Surowiecka-Pastewka, W[ojciech] Witkowski, Marek Kawecki.
  Tytuł: Wczesne parametry kliniczne i laboratoryjne prognozowania ryzyka zgonu u oparzonych.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2017 : T. 5, nr 3, s. 142-143
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 2017.11.16
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  137/152
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Leczenie powikłań naczyniowych w medycynie estetycznej hiperbarią tlenową.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2018, nr 25, s. 31-32
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Jastrzębia Góra, 2018.11.22
  ISSN: 1734-6991
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Nowoczesne opatrunki polimerowe w leczeniu rany oparzeniowej.
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polimery w medycynie", Łódź, 18 maja 2018 : książka abstraktów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2018]
  Strony: s. [nlb. 1-2]
  Konferencja: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź, 2018.05.18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/152
  Autorzy: Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Marek Kawecki.
  Tytuł: A new triage method for Burn Disasters: Fast Triage in Burns (FTB).
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2018 : Vol. 24, s. 1894-1901, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 31 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Surowiecka-Pastewka
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.980
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  140/152
  Autorzy: Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Wojciech Marusza, Irina Netsvyetayeva, Dorota Niewiedział, Piotr Siermontowski, Ewa Zieliński.
  Tytuł: Powikłanie naczyniowe w medycynie estetycznej leczone hiperbarią tlenową.
  Tytuł równoległy: Vascular complication in aesthetic medicine treated with hyperbaric oxygenation.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 435-445, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Część III. Hiperbaria tlenowa. Rozdział 6
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  141/152
  Autorzy: Wojciech Klimm, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza czynników wpływających na wystąpienie ostrego uszkodzenia nerek u chorych po oparzeniach - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN "Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji", Warszawa, 21-23 czerwca 2018
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2018]
  Strony: s. [nlb. 1], CD-ROM.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/152
  Autorzy: Romuald Olszański.
  Tytuł: Hialuronidaza: wskazania i alergia.
  Tytuł całości: W: 15. Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii ; XXVII Światowy Dzień Chorego, Gdynia, 7-10.02.2019 : Program i Streszczenia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja Roman J. Nowicki
  Adres wydawniczy: Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2019
  Strony: s. 25-26, bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 978-83-8127-259-9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/152
  Autorzy: W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Medico-legal aspects of plastic surgeons and operational nurses responsibility in plastic and aesthetic surgery.
  Tytuł równoległy: Medyczno-prawne aspekty odpowiedzialności chirurgów i pielęgniarek operacyjnych w chirurgii plastycznej i estetycznej.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2019 : T. 7, nr 3, s. 144-145
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; ISAPS, Poznań, 2019.10.10
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  144/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Nowoczesne i tradycyjne opatrunki w kompleksowym zachowawczym i operacyjnym leczeniu rany oparzeniowej.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2019 : T. 7, nr 2, s. 70
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 2019.05.30
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  145/152
  Autorzy: W[ojciech] Jasek, W[ojciech] Witkowski.
  Tytuł: Postępy i perspektywy w chirurgicznym leczeniu oparzeń termicznych.
  Tytuł równoległy: Progress i perspectives in the surgical treatment of thermal burns.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2019 : T. 7, nr 3, s. 124-125
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; ISAPS, Poznań, 2019.10.10
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  146/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Wykorzystanie opatrunków hydrożelowych w leczeniu wojennych ran oparzeniowych.
  Tytuł równoległy: The use of hydrogel dressings in the treatment of war-related burn injuries.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2019 : T. 7, nr 2, s. 37-41, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Witkowski
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  147/152
  Autorzy: Wojciech Witkowski.
  Tytuł: Zastosowanie nowatorskiego opatrunku srebrowego SilveronŽ w leczeniu oparzeń i ran pola walki.
  Czasopismo: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
  Szczegóły: 2019 : T. 7, nr 2, s. 69
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 2019.05.30
  ISSN: 2300-7893
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  148/152
  Autorzy: Wojciech Marusza, Romuald Olszański, Janusz Sieradziński, Tomasz Ostrowski, Kamila Szyller, Grazyna Mlynarczyk, Irina Netsvyetayeva.
  Tytuł: Treatment of late bacterial infections resulting from soft-tissue filler injections.
  Czasopismo: Infection and Drug Resistance
  Szczegóły: 2019 : Vol. 12, s. 469-480, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2019 Feb 20 ; Autor korespondencyjny: Irina Netsvyetayeva
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.984
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  149/152
  Autorzy: Wojciech Jasek, Piotr Florczuk-Dąbek.
  Tytuł: Postępy i perspektywy w chirurgicznym leczeniu oparzeń termicznych.
  Tytuł równoległy: Progress and perspectives in surgical treatment of thermal burns.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 2, s. 123-127, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Jasek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  150/152
  Autorzy: Wojciech Jasek.
  Tytuł: Ocena technik operacyjnych leczenia oparzeń. Praca doktorska / Wojciech Jasek ; Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 88 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik; Promotor pomocniczy: dr n. med. Wojciech Witkowski. - [Obrona : 18.06.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/152
  Autorzy: Joanna Wiśniewska-Goryń.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia zespołu cieśni nadgarstka z zastosowaniem przeszczepu autologicznej tkanki tłuszczowej. Praca doktorska / Joanna Wiśniewska-Goryń ; Oddział Chirurgii Plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ; Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 73 k. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 94 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Józef Jethon. - [Obrona : 02.07.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/152
  Autorzy: Wojciech Klimm, Katarzyna Szamotulska, Zbigniew Bartoszewicz, Wojciech Witkowski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Analysis of acute kidney injury prognostic factors in severely burned patients (preliminary results).
  Czasopismo: Nephrology, Dialysis, Transplantation
  Szczegóły: 2020 : Vol. 35, nr S3, s. iii961
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association, Parma, 2020.06.06
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM