WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Janusz Kobielski, Jan Lisicki, Zbigniew Rybicki, Janina Zemła.
Tytuł: Zastosowanie znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1969 : 45, 2, 107-112, tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/29
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Trzy przypadki postrzałowych zranień twarzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 11, 723-728, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/29
Autorzy: Maciej Słupski, Jan Trykowski.
Tytuł: Zastosowanie kleju "Chirurcoll-Polfa" w stomatologii zachowawczej i w chirurgii stomatologicznej. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Application of "Chirurcoll-Polfa" adhesive in conservative stomatology and stomatologic surgery.
Czasopismo: Polimery Med.
Szczegóły: 1976 : 6, supl., 125-128, bibliografia 12 poz., rez., sum., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/29
Autorzy: Janusz Brydak, Cz. Naporski.
Tytuł: Wkładka chirurgiczno-szczękowa do historii choroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 331-334, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/29
Autorzy: W[ojciech] Domański, J[ózef] Kraszewski, G[rażyna] Skórczyńska, J[anusz] Brydak, Z[ygmunt] Kiszkurno, G[rzegorz] Łomżyński.
Tytuł: Zastosowanie kleju GRF w chirurgii stomatologicznej (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: Materiały z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Chirurgów Stomatologów i Chirurgów Szczękowo-Twarzowych Wojska Polskiego, Łódź, 6-7 czerwca 1980
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1980
Strony: s. 35-38
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Barbara Krzycka.
Tytuł: Kryteria kwalifikowania pacjentów do protetycznych wszczepów podokostnowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 10, 975-978, bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/29
Autorzy: Jerzy Łazowski, Paweł Piotrowski, Stefan Włoch.
Tytuł: Postępowanie chirurgiczno-protetyczne w niektórych zapalnych przerostowych błony śluzowej bezzębnej szczęki i żuchwy.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 33, 4, 229-234, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Krzymański, Grzegorz Łomżyński, Jerzy Walecki.
Tytuł: Chrzęstniakowatość maziówki stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 5, 349-353, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Odległe wyniki operacyjnego leczenia prognacji żuchwy.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 2, 15-19, il., tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Wiesława Andrzejewska, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Przewlekłe zapalenie kości szczęk w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej IS CWSK CKP WAM.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 2, 21-26, il., tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Krzymański, Wiesława Andrzejewska, Wojciech Domański.
Tytuł: Szczękościsk histeryczny (opis 3 przypadków).
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 2, 53-57, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/29
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Wspomnienie pośmiertne o płk. dr. hab. med. Józefie Kraszewskim.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 2, 3-4, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/29
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Wspomnienie pośmiertne o prof. dr Irenie Semadeni-Konopackiej (1901-1984).
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 1, 75-76, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Krystian Mróz, Grzegorz Łomżyński, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Stanisław Starościak.
Tytuł: Wstępna ocena wartości metalowych wszczepów bródkowo-gałęziowych jako nośników protez zębowych dolnych.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 1, 59-64, il., tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/29
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Krzymański, Wiesława Andrzejewska.
Tytuł: Zesztywnienia stawów skroniowo-żuchwowych w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowe IS CWSK CKP WAM.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 1, 27-33, tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/29
Autorzy: A[ndrzej] Obersztyn, G[rzegorz] Krzymański.
Tytuł: Płk prof. dr hab. med. Józef Kraszewski (6.02.1925-23.05.1985 r.). Wspomnienie pośmiertne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 551-552, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

17/29
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Wszczepy metalowe w leczeniu zesztywnień stawów skroniowo-żuchwowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 291-297, il., tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/29
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Chirurgia szczękowo-twarzowa / pod red. Leszka Krysta. [Aut.] Stanisław B. Bartkowski, Stefan Flieger, Józef Kraszewski [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1987
Strony: 431, [1] s. , il., tab. ; 26 cm.
ISBN: 83-200-1038-1
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

19/29
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański.
Tytuł: Remote results of treatment of temporomandibular joint ankylosis with use of metal joint components.
Czasopismo: J. Cranio. Maxill. Surg.
Szczegóły: 1998 : 26, Suppl. 1, 99
Uwagi: XIV Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, EACMFS September 1-5, 1998, Helsinki, Finland.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/29
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia zesztywnień stawów skroniowo-żuchwowych z użyciem matelowych elementów stawowych.
Tytuł równoległy: Remote results of treatment of temporomandibular joint ankylosis with use of metal joint elements.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2000 : 53, 3, s. 173-180, 7 ryc., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

21/29
Autorzy: W[ojciech] Domański, G[rzegorz] Krzymański, B[arbara] Biernacka, J[an] Przybysz.
Tytuł: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu wad morfologicznych żuchwy.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szczecin 17-19 maja 2001
Adres wydawniczy: [Szczecin, 2001]
Strony: s. 185
Uwagi: Toż w jęz. ang. Our experience in surgical treatment of morphological malformations of the mandible. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/29
Autorzy: Wojciech Bzdęga, Jan Trykowski, Mariusz Cięciara, Jarosław Turalski.
Tytuł: Przyczyny usuwania stałych zębów u podopiecznych z terenu Garnizonu Warszawskiego.
Tytuł równoległy: Reasons for extraction of permanent teeth in charges from the Warsaw Garrison.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 2001, 3, 38-41, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

23/29
Autorzy: Mariusz Cięciara, Leopold Wagner.
Tytuł: Zastosowanie kopolimeru kwasu polimlekowego i poligikolowego w regeneracji ubytków śródkostnych.
Tytuł równoległy: Use of Polyglicolic- Polylactic Co-Polymer in Intrabony Defects Regeneration.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 2003, supl. 2, 40-43, 9 il., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/29
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, J[an] Przybysz, B[arbara] Biernacka, B[ogusław] Broyna [Brożyna], A[ldona] Chloupek, T[omasz] Piętka.
Tytuł: Our experience in surgical treatment of mandibular malformations.
Czasopismo: J. Cranio. Maxill. Surg.
Szczegóły: 2004 : 32, Suppl. 1 : Abstracts from the XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, 14-18 September 2004, Tours, France, 150
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

25/29
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Janusz Przybysz, Aldona Chloupek.
Tytuł: Historyczny przegląd metod i narzędzi do usuwania zębów.
Tytuł równoległy: A historical review of the methods and instruments used for the extraction of teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 2, s. 135-144, il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/29
Autorzy: Jan Przybysz, Wojciech Domański, Bogusław Brożyna, Barbara Biernacka, Tomasz Piętka.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie wad morfologicznych żuchwy.
Czasopismo: Mag. WIM
Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 1(9), s. 1-4, il., fot.
ISSN: 1731-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/29
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Janusz Przybysz.
Tytuł: Przeszczepy allogennej kości mrożonej i autogennego szpiku w leczeniu rozległych ubytków kości szczęk.
Tytuł równoległy: Allogenic frozen bone and autogenic bone marrow grafts in the treatment of extensive jawbone defects.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 5, s. 312-320, il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

28/29
Autorzy: Tomasz Piętka, Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Brodawczak odwrócony jamy ustnej - opis dwóch przypadków.
Tytuł równoległy: Inverted papilloma of the oral cavity - two case reports.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2008 : T. 61, nr 6, s. 395-400, il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/29
Autorzy: Jan Przybysz, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie guza Warthina.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of Whartin's tumour.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2009 : T. 62, z. 11, s. 905-911, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM