WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHIRURGIA WIEKU DZIECIĘCEGO
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/62
Autorzy: Z. Ochabska, Zygmunt Kaliciński, Danuta Jeżewska.
Tytuł: Wodogłowie wrodzone wewnętrzne skojarzone z tetralogią Fallota u noworodka leczone chirurgicznie przy pomocy zastawki Pudenza.
Tytuł całości: W: Pamiętnik II Konferencji Naukowej Sekcji Medycyny Perinatalnej P.T.G. Choroby układu nerwowego płodu i noworodka, Poznań, 3.04.1971
Adres wydawniczy: Poznań, 1971
Strony: s. 103-105, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/62
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Jerzy Kansy, Stefan Karliński.
Tytuł: Podśluzówkowe przeszczepienie moczowodów u dzieci.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice, 7-9 czerwca 1973
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1973
Strony: Film
Typ publikacji: FLM
Polskie hasła przedmiotowe:

3/62
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska.
Tytuł: Przepuklina rdzeniowo-piersiowa przednia u niemowlęcia 6-tygodniowego leczona operacyjnie.
Tytuł równoległy: Anterior myelothoracic hernia in a 6 - week - old infant treated operatively.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1974 : 46, 5a, 81-84, 4 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/62
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Jerzy Kansy, Barbara Kotarbińska, Ewa Szczerbowska.
Tytuł: Uwagi o leczeniu operacyjnym choroby Hirschsprunga sposobem State-Rehbeina.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1975 : 47, 9, 7-14, il., bibliogr., 19 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/62
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, I. Giżycka, R. Kossowski, Barbara Kotarbińska, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Niepowodzenia w leczeniu operacyjnym podprzewodowej koarktacji aorty powikłanej zwężeniem ujścia aortalnego.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1976 : 48, 5a, 21-25, 4 ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/62
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Jerzy Kansy, Barbara Kotarbińska-Stefanowska.
Tytuł: Zastawki tylnej cewki moczowej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1976 : 48, 2a, 219-226, 6 ryc., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/62
Autorzy: Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Własny sposób usuwania zastawki tylnej cewki moczowej u noworodków i niemowląt. Praca doktorska / Włodzimierz Joszt ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
Strony: 56, [5] k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 62 poz., maszyn. powiel., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Zygmunt Kaliciński - 25.01.1977 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/62
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Z. Grodner, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Wrodzone przetoki i torbiele szyi u dziecka.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1977 : 49, 2, 125-130, 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/62
Autorzy: Witold Janiak.
Tytuł: Przydatność wziernikowania pęcherza moczowego u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i chorobami układu moczowego. Praca doktorska / Witold Janiak, Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
Strony: 53 k. , il., tab., , 30 cm , bibliogr. 44 poz., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. med. Zygmunt Kaliciński. - [Obrona : 27.06.1977]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Jerzy Kansy, Barbara Kotarbińska, Wojciech Perdzyński.
Tytuł: Surgery of megaureter.
Czasopismo: Acta Chir. Acad. Sc. Hung.
Szczegóły: 1979 : 20, 2/3, 247-251, il., rez., Zsfg
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/62
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Ewa Szczerbowska, Włodzimierz Joszt, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Ocena wyników leczenia spodziectwa sposobem Denis-Browne'a.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1979 : 51, 1, 77-80, bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, M. Śmigielski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, A. Marciniak, Barbara Kotarbińska.
Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego uchyłków prawdziwych pęcherza moczowego u dzieci.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1979 : 51, 9, 917-920, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Sprawozdanie z XXIV Kongresu Brytyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Dziecięcych w Oslo (2-6. VIII.1977).
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1979 : 6, 114-115
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

14/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Usuwanie zastawki tylnej cewki moczowej u noworodków i niemowląt cewnikiem Foleya.
Tytuł całości: W: Referaty naukowe III Sympozjum Urologicznego Państw Socjalistycznych i XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice 4-6 czerwca 1978
Adres wydawniczy: Katowice, 1979
Strony: , 207-209, rez., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/62
Autorzy: Mieczysław M. Koszla, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Memoriał w sprawie zapobiegania urazowości dzieci.
Tytuł całości: W: Społeczne zagadnienia wypadkowości dziecięcej. Materiały Jedniodnówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa 24 września 1977 r. / pod red. Mieczysława M. Koszli
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 66-68
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/62
Autorzy: K. Ebinger.
Tytuł: Ocena postępowania śródoperacyjnego i pooperacyjnego u dzieci z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego powikłanym zapaleniem otrzewnej. Rozprawa doktorska / Krzysztof Ebinger ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 45 k. , tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 75 poz.
Uwagi: Promotor: ppłk dr hab. med. Zygmunt Kaliciński
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, M. Śmigielski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Barbara Kotarbińska, A. Marciniak.
Tytuł: Results of surgical treatment of true diverticula of the bladder in children.
Czasopismo: Z. Kinderchir.
Szczegóły: 1979 : 28, 2, 152-157, il., bibliogr., zsfg., res., 12 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Jerzy Kansy, K. Ebinger, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Z. Grodner, W. Janiak, Danuta Jeżewska, Wojciech Perdzyński.
Tytuł: Intraoperative procedures in cases of peritonitis due to appendicitis in children.
Czasopismo: Z. Kinderchir.
Szczegóły: 1980 : 30, 4, 336-338, bibliogr., Zsfg.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński.
Tytuł: Follow-up studies on surgical treatment of vesicoureteric reflux in 141 children.
Czasopismo: Kinderchirurgie.
Szczegóły: 1981 : 32, 2, 157-160, tab, bibliogr., Zsfg.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Z. Grodner, Zofia Osiecka, Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Danuta Jeżewska.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo-moczowodowych i zwężeń ujść moczowodów.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1981 : 56, 6, 629-633, 2 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński, A. Marciniak, Zbigniew Scholtz, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Surgical treatment of extensive arteriovenous calf fistulas in a child.
Czasopismo: J. Pediat. Surg.
Szczegóły: 1982 : 17, 1, 76-77, il., bibliogr., 7 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie wrodzonej niedrożniści dróg żółciowych.
Tytuł całości: W: Problemy chirurgii dziecięcej. T. 9
Adres wydawniczy: Warszawa, 1982
Strony: s. 41-45, bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Krystyna Strulak.
Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu Chirurgów Dziecięcych w Salonikach.
Tytuł całości: W: Problemy chirurgii dziecięcej. T. 9
Adres wydawniczy: Warszawa, 1982
Strony: s. 110
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

24/62
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Krystyna Strulak, K. Łodziński.
Tytuł: Sprawozdanie z Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Chirurgów Dziecięcych.
Tytuł całości: W: Problemy chirurgii dziecięcej. T. 9
Adres wydawniczy: Warszawa, 1982
Strony: s. 9-15
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

25/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Sprawozdanie z VI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1984 : 12, 193-194
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

26/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jacek Krasnopolski, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Achalazja przełyku i choroba Addisona u 10-letniego chłopca.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1986 : 13, 80-83, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Alicja Sarosiek, Z. Grodner.
Tytuł: Przetoki moczowo-odbytnicze : późne powikłania niedrożności odbytu.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1986 : 13, 60-62, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Moczowody całkowicie zdwojone: własny sposób operacji.
Tytuł równoległy: An own method of surgical treatment in complete duplication of the urinary tract.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 335-339, bibliogr. 7 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Henryka Szczepańska, Barbara Kotarbińska, Jerzy Przedlacki, Jacek Krasnopolski.
Tytuł: Niedorozwój dróg żółciowych : postępowanie diagnostyczne i operacyjne.
Tytuł równoległy: Bile duct hypoplasia, diagnostic and surgical management.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons , Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Strony: s. 571 - 575, bibliogr. 10 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Alicja Sarosiek, Marian Jabłoński.
Tytuł: Przepukliny oponowe przednie. : .
Tytuł równoległy: Anterior myelocele.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 607-612, bibliogr. 8 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/62
Autorzy: K. Łodziński, Zygmunt H. Kaliciński, W. Kamiński, Jerzy Kansy, J. Socha, T. Lenkiewicz, A. Kamiński, Piotr Kaliciński, A. Prokurat, Mirosława Wróblewska, Jerzy Przedlacki.
Tytuł: Torbiele dróg żółciowych u dzieci: : rozpoznanie i leczenie operacyjne.
Tytuł równoległy: Bile duct cysts: diagnosis and surgical treatment.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 582-593, bibliogr. 19 poz., sum.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Alina Goszczyk, Barbara Kotarbińska, Bogdan Stodulski.
Tytuł: Zespół "prune-belly".
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Strony: s. 330-333, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-01-06521-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/62
Autorzy: B. Jurkiewicz, Alicja Sarosiek, Bogdan Stodulski, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Spodziectwo i towarzyszące zaburzenia rozwojowe układu moczowego.
Tytuł równoległy: Hypospadias and associated urinary system anomalies.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1988 : 15, 31-33, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Kongresu Mikrochirurgii w Bresci, Włochy 27.07 - 1.08.86.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1988 : 15, 154-156
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Mikrochirurgii w Bresci, Włochy 27.07 - 1.08.86
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

35/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Sprawozdanie z Sympozjum prof. Douglasa Stephensa w Chicago, 16-18 października 1986 r.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1988 : 15, 160-163
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

36/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska.
Tytuł: Sprawozdanie z XXXIII Międzynarodowego Kongresu Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Birmingham, 15-16 lipca 1986 r.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1988 : 15, 157-159
Uwagi: XXXIII Międzynarodowy Kongres Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Birmingham, 15-16 lipca 1986 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

37/62
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa.
Tytuł: Wrodzona przetoka skórna przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji.
Tytuł równoległy: Congenital cutaneous fistula of parotid duct : an own operation method.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1988 : 15, 38-40, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/62
Autorzy: Bogdan Stodulski, Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska.
Tytuł: Wtórna niedrożność przełyku ze wznową przetoki przełykowo-tchawiczej dolnej. Obserwacja kliniczna.
Tytuł równoległy: Secondary oesophageal obliteration with recurrence of lower oesophagotracheal fistula - clinical observation.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1988 : 15, 21-24, 3 il., bibliogr 7 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/62
Autorzy: Jerzy Kansy, Zygmunt H. Kaliciński, Henryka Szczepańska, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Odległe wyniki chirurgicznego leczenia zarośnięcia zewnątrz-wątrobowych dróg żółciowych.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1989 : 64, 3, 173-176, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Ryszard Bialic.
Tytuł: Urazy prawej komory serca u 6-letniego chłopca.
Tytuł równoległy: Lesion to the right cardiac ventricle in a 6-year old boy.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1991 : 18, 64-65, il., bibliogr. 3 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Operacja moczowodów podwojonych.
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Pol. Tow. Chirurgów Dziecięcych, [b.r.]
Uwagi: dokument audiowizualny
Typ publikacji: FLM
Polskie hasła przedmiotowe:

42/62
Autorzy: Jacek Z. Krasnopolski.
Tytuł: Rzekoma postać zespołu niedorozwoju mięśni brzusznych : rozpoznanie i leczenie.
Tytuł równoległy: Pseudo-aplasia of abdominal miscles : diagnosis and treatment.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 45, 4, 313-316, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w kadencji 1988-1992.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa 21-24 października 1992
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: s. 17-20
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Profesor Stanisław Jakowlewicz Dolecki.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1994 : 21, 13-14, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

45/62
Autorzy: Tadeusz Bokwa, B. Jurkiewicz, Bogdan Stodulski.
Tytuł: Sprawozdanie z XX Zjazdu Skandynawskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Goeteborgu, w dniach 12-14 maja 1994 r.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1994 : 21, 131-134
Uwagi: XX Zjazd Związku Skandynawskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Goeteborgu, 12-14 maja 1994.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

46/62
Autorzy: Tadeusz Bokwa, B. Jurkiewicz, Bogdan Stodulski.
Tytuł: Sprawozdanie z XX Zjazdu Skandynawskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Goeteborgu, w dniach 12-14 maja 1994 r.
Tytuł całości: W: Problemy Chirurgii Dziecięcej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
Strony: s. 131-134
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/62
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Professor Stanislaw Jakowlewicz Dolecki.
Czasopismo: Surg. Childh. Int.
Szczegóły: 1994 : 2, 2, 71
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/62
Autorzy: Wojciech Choiński.
Tytuł: Ocena zaburzeń ukrwienia jądra po uwięźnięciu przepukliny pachwinowej u chłopców. Praca doktorska / Wojciech Choiński ; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
Strony: 68 k. , tabl. , 30 cm. , streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Zygmunt Kaliciński. - 11.10.1994
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/62
Autorzy: Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, B. Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński, Ewa Szczerbowska.
Tytuł: Completly duplicated ureters and a new concept in reimplantation : the long - term results.
Czasopismo: Materia medica Polona
Szczegóły: 1995 : 27, 1, 39-41
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/62
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: The results of folding of megaureter children.
Czasopismo: Materia medica Polona
Szczegóły: 1995 : 27, 1, 34-38
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

51/62
Autorzy: Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Maria Harnik.
Tytuł: Ureterocele of duplicated system : surgical management.
Tytuł całości: W: IV Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons, 12-14 September, 1996, Kaunas, Lithuania
Adres wydawniczy: [Kaunas, 1996]
Strony: A. 60
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

52/62
Autorzy: W[ojciech] Perdzyński, Z[ygmunt] H. Kaliciński.
Tytuł: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci.
Tytuł równoległy: Evaluation of surgical effectivenes in ureteroplasty modo Kaliciński in megaureters in children.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. 9th Congress of Polish Association of Pediatric Surgeons. Kraków 18-21.09.1996: Streszczenia - Abstracts
Adres wydawniczy: [Kraków, 1996]
Strony: s. 84
Uwagi: 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków, 18-21.09.1996.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/62
Autorzy: K. Kimura, Wojciech Perdzyński, Robert T. Soper.
Tytuł: Elliptical seromuscular resection for tapering the proximal dilated bowel in duodenal or jejunal atresia.
Czasopismo: J. Pediat. Surg.
Szczegóły: 1996 : 31, 10, 1405-1406, fig., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.846
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  54/62
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa.
  Tytuł: Completly duplicated ureters - various surgical procedures.
  Czasopismo: Pediat. Cerrahi Dergisi
  Szczegóły: 1995 : 9, 1, 167-175, fig., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/62
  Autorzy: B. Jurkiewicz, Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Maria Harnik.
  Tytuł: Urazowe pęknięcie przepony - dwa spostrzeżenia kliniczne.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziecięcej
  Szczegóły: 1996 : 23, 70-72, ryc., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/62
  Autorzy: Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Chirurgiczne przyczyny krwiomoczu u dzieci.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka różnicowa krwinkomoczu u dzieci / pod red. Anny Jung
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Anny Jung
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 26-33, bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 83-906303-5-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/62
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Maria Niemirska, J. N. Schullinger, K. Kimura.
  Tytuł: Professor Zygmunt H. Kaliciński (1927-1996).
  Czasopismo: J. Pediat. Surg.
  Szczegóły: 1997 : 32, 1, 1-2, portr.
  Typ publikacji: PB
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.994
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/62
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska.
  Tytuł: A transpubic approach for reconstructive surgery of genitourinary injuries and congenital malformations.
  Czasopismo: J. Pediat. Surg.
  Szczegóły: 1997 : 32, 9, 1344-1347, 6 fig, bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.994
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  59/62
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Kalicinski ureteral folding technique.
  Tytuł całości: W: Pediatric urology / ed. Barry O'Donnell, Stephen A. Koff
  Adres wydawniczy: Oxford : Reed Education and Professional Publishing Ltd., 1997
  Strony: s. 473-478, 9 fig., bibliogr. 12 poz.
  ISBN: 0-7506-1365-3
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/62
  Autorzy: W[ojciech] Perdzyński, J[acek] Krasnopolski, J[erzy] Trawiński, M[aria] Harnik, J[acek] Rutka, Z[bigniew] Żmijewski.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 51, 1a supl., 247
  Uwagi: 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn, 18-20.06.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/62
  Autorzy: Bogdan Stodulski, Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Tadeusz Bokwa, Jacek Krasnopolski, B. Jurkiewicz, Włodzimierz Joszt, Z. Grodner, Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: 30 lat Kliniki Chirurgii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie.
  Tytuł całości: W: Historia chirurgii dziecięcej w Polsce : IX Sympozjum PTChD Sekcja Historyczna / pod red. Ireny Smólskiej, Zygmunta H. Kalicińskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa Invest-Druk, 1999
  Strony: s. 130-132, bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/62
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Jerzy Trawiński, Maria Harnik.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci.
  Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata, 19-21 wrzesień 2002 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Jurata, 2002]
  Strony: s. 71-72
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM