WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBA WIEŃCOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 133Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/133
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, E. Kodejszko.
Tytuł: Amid kwasu nikotynowego w niedomodze wieńcowej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1949 : 4, 37, 1089-1091
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/133
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Aleksander Michajlik.
Tytuł: Jak ustrzec się choroby wieńcowej i zawału serca : Materiały dla kadry zawodwej WP / Dymitr Aleksandrow, Aleksander Michajlik.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Wojskowe Zakłady Graficzne, 1966]
Strony: 83 s. , il, tab. ; 20 cm.
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

3/133
Autorzy: Stanisław Dziwiński, Kazimierz Nowak.
Tytuł: Przypadek uchyłka przełyku z zespołem bólów wieńcowych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1967 : 20, 1, 45-49, 4 il., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/133
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Isoket a niewydolnść wieńcowa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1968 : 44, 3, 182-184, il., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/133
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Jan Powiertowski, Zdzisław Wekka.
Tytuł: Wpływ heparyny na poziom wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi i ocena ich działania na rytm serca.
Tytuł równoległy: The effect of heparin on serum free fatty acid level and evaluation of its influence on heart rhythm.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1971 : 47, 3, 217-220, il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/133
Autorzy: Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz.
Tytuł: Hiperlipidemie pierwotne u pacjentów z chorobą wieńcową. Praca doktorska / Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1971
Strony: 47 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 83 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk doc. dr hab. n. med. Aleksander Michajlik. - 13.05.1972
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/133
Autorzy: Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz, Sylwester Czaplicki, Aleksander Michajlik.
Tytuł: Ocena skuteczności działania kwasu pangamowego (Calgam) w II typie hiperlipidemii.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1972 : 27, 51, 2032-2035, 6 il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/133
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Wiktor Rozegnał.
Tytuł: Próba oceny zagrożenia chorobą wieńcową podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 11, 686-691, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/133
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski.
Tytuł: Ostra niewydolność wieńcowa i częstoskurcz po wstrzyknięciu atropiny.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1976 : 19, 4, 325-328, il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/133
  Autorzy: Henryk Miśkiewicz.
  Tytuł: Badania nad dynamiką wydzielania insuliny, glikemią i lipidemią w chorobie wieńcowej.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1976 : 31, 3, 115-117, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/133
  Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, J[an] Gietka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: The frequency of coronary heart disease and myocardial infarction in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Cor Vasa
  Szczegóły: 1978 : 20, 4, 249-254, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  12/133
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Wpływ kąpieli kwasowęglowej na obraz radioelektrokardiograficzny.
  Tytuł równoległy: Effect of carbon-dioxide baths on radioelectrocardiographic findings.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1978 : 31, 20, 1429-1422, 2 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/133
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Ocena układu hemostazy w chorobie wieńcowej: rozprawa habilitacyjna / Kazimierz Sułek ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1979
  Strony: 97 s. , il., tab. , 30 cm
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/133
  Autorzy: Hanna Barańska, Wiesław Forgalski.
  Tytuł: Subkliniczna niedoczynność tarczycy i jej znaczenie w rozwoju choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 600-603, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/133
  Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W[anda] Aleksandrow, A[ndrzej] Dyduszyński, A[ndrzej] Wiernikowski.
  Tytuł: Dożylny wlew nitrogliceryny w zawale serca i ostrej niewydolności wieńcowej.
  Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
  Strony: s. 5
  Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/133
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Elektrokardiogram wysiłkowy a czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 245-250, tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/133
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, S[ylwester] Czaplicki, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Wartość rokownicza frakcji wyrzutowej oznaczanej metodą angiokardiografii radioizotopowej.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia : III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek, 3 czerwiec 1983
  Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
  Strony: s. 262-267, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/133
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Porównawcza ocena czasów trwania odstępu QT i QPT podczas elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1985 : 28, 6, 382-387, il., tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/133
  Autorzy: T. S. Mazur, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Ocena zaburzeń czynnościowych kręgosłupa piersiowego u chorych z bólem wieńcowym i rzekomowieńcowym w świetle badań klinicznych, termowizyjnych i tzw. manualnych. Praca doktorska / Tadeusz Stanisław Mazur ; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie.
  Adres wydawniczy: Kraków, 1988
  Strony: 85 k. , il., tab. , 30 cm , streszcz., bibliogr. 97 poz.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Henryk Chmielewski. - 18.04.1989
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/133
  Autorzy: Jerzy Wodniecki, Jerzy Foremny, Bogumiła Bacior, Wojciech Braksator, Paweł Kopeć, Wojciech Kreis, Leszek Kubik, Jadwiga Nessler, Bożena Bożenna Ostrowska, Witold Pikto-Pietkiewicz, Jan Ruta, Zygmunt Sadowski, Roman Sitarz, Andrzej Szulc, Hanna Szwed, Irena Wiernek, Jerzy K. Wranicz.
  Tytuł: Arytmie komorowe, a wskaźnik QT/QS2 u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias and QT/QS2 index in patients with ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : T. 33, nr 5, s. 303-307, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Wodniecki
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  21/133
  Autorzy: Jerzy Foremny, Ewa Nowalany-Kozielska, P. Buszman, Andrzej Cwetsch, L. Giec, Andrzej Jaklik, Janusz Kawiański, Alicja Kraska, Wojciech Łada, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Ostrowska, S. Pasyk, Danuta Polak, Maria Śnieżek-Maciejewska, Olga Schaniecka, Hanna Szwed, Ewa Szymkowiak-Rzechorzek.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca a wskaźnik QTc u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias and QTc index in ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 5, 308-312, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/133
  Autorzy: W. Piwowarska, M. Śnieżek-Maciejewska, M. Trusz-Gluza, M. Piwoński, L. Giec, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Artur Mamcarz, Andrzej Światowiec, Piotr Kopeć, Piotr Wojtek, Danuta Polak, Małgorzata Solarska, Piotr Kardaszewicz.
  Tytuł: Złożone arytmie komorowe w chorobie niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 3, 151-164, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/133
  Autorzy: Anna Maria Wnuk-Wojnar, Leszek Giec, Janusz Drzewiecki, Maria Trusz-Gluza, A[ndrzej] Dąbrowski, Stanisław Pasyk.
  Tytuł: Predictors of ventricular tachycardia inducibility in programmed electrical stimulation and the effectiveness of serial drug testing: Polish multicenter study.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 1990 : Vol. 13, nr 12 Pt 2, s. 2127-2132, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Conference Paper ; First published: Dec. 1990 ;
  Konferencja: , Nice, 1990.06.20
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.611
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  24/133
  Autorzy: Elżbieta Bartnikowska, Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski.
  Tytuł: The effect of transoesophageal fast atrial pacing on free fatty acids and lipid peroxides levels in blood of healthy subjects and patients with coronary heart disease.
  Tytuł całości: W: 3rd International Symposium on Lipid Metabolism in the Normoxic and Ischemic Heart, Rotterdam, the Netherlannds, 9-10 September 1991 r.
  Adres wydawniczy: [Rotterdam, 1991]
  Strony: s. 54
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  25/133
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ leków beta adrenolitycznych na wartość prognostyczną próby wysiłkowej.
  Tytuł całości: W: 49 Posiedzenie Naukowe PTK, Kraków, 4-5 września 1991: streszczenia zjazdowe
  Adres wydawniczy: Kraków, 1991
  Strony: p. 69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/133
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Relationship between QT interval duration and electrial induction of ventricular tachycardia.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1991 : 14, 2 Pt 2, 366-369
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.414
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/133
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Left main coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Kardiologia 1992
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: s. 79-82, tab., bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/133
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz, L. Giec, J. Kuch, S. Pasyk, W. Piwowarska, H. Pracka, Z. Sadowski, M. Trusz-Gluza, J. Wodniecki.
  Tytuł: Wpływ leków beta adrenolitycznych na wartość prognostyczną obniżonego odcinka ST w elektrokardiogramie wysiłkowym.
  Tytuł równoległy: Effect of beta adrenergic blocking drugs on the prognostic value of ST-segment depression during exercise testing.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 36, nr 3, s. 131-135, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/133
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Zwężenie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Left main coronary artery disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 36, 4, 230-233, tab., bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  30/133
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
  Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/133
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Jarosław Bogdański, Radosław Goraj.
  Tytuł: Żywienie dożylne chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł równoległy: Parenteral nutrition in intensive care patients.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1994 : 50, 14, 646-650
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/133
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, W Banasiuk, R. Baranowski, A. Filipecki, A. Pietrucha, P. Ponikowski, K. Szydło, W. Zaręba.
  Tytuł: [6 Międzynarodowy Kongres Monitorowania Ambulatoryjnego, 19-21.05.1994, Barcelona].
  Tytuł równoległy: 6-th International Congress of Ambulatory Monitoring, Barcelona 19-21 May 1994.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 41, nr 8, s. 149-160
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/133
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Barbara Dąbrowska, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Elektrokardiografia holterowska / Andrzej Dąbrowski, Barbara Dąbrowska, Ryszard Piotrowicz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Medyczne : Oxford Polska, 1994
  Strony: 260 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-86437-02-2
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/133
  Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Ambulatoryjne postępowanie lekarskie w chorobie wieńcowej.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1995, 4, 3-4, 7-8, il., tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/133
  Autorzy: Radosław A. Grabysa.
  Tytuł: Analiza czynników zagrożenia chorobą niedokrwienną serca żołnierzy zawodowych Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Ppraca doktorska / Radosław Adam Grabysa ; Szpital Wojskowy w Olsztynie; CSK WAM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: 129 k. , il., tabl. , 30 cm , bibliogr. 140 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Marian Cholewa. - 22.05.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/133
  Autorzy: Piotr Zaborowski.
  Tytuł: Choroba wieńcowa / D. Julina, C. Marley, z jęz. ang. przeł. Piotr Zaborowski, przedm. Piotr Zaborowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995
  Strony: 151 s. , ryc. ; 21 cm.
  Uwagi: Medycyna dla Wszystkich
  ISBN: 83-01-11898-9
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/133
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Ventricular rate variability and mortality after myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: 14th European Conference of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Cambridge, 18-21 September, 1996 : Programme and Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Cambridge, 1996]
  Strony: s.[b.s.], Abst. [P14]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/133
  Autorzy: R[obert] Wierzbowski, Ryszard Piotrowicz, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna zmienności rytmu serca w ocenie niedokrwienia u osób z chorobą wieńcową (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 83
  Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/133
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków (NMP) z wykorzystaniem analizy uśrednionego sygnału przedsionkowego (USP). Badania echokardiograficznego i standardowego EKG.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P031
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 - 7 września 1996, Warszawa.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/133
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Samoistne nadciśnienie tętnicze - rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Essential arterial hypertension - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : 72, 11-12, 658-669, ryc., tab., bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów Wojskowych nt. samoistnego nadciśnienia tętniczego, Kościelisko-Zakopane (PL), 03-05.10.1996
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/133
  Autorzy: K. Mazurek, J[erzy] Adamus, R[obert] Olszewski, S[tanisław] Rudnicki, Z. Ślipko.
  Tytuł: Relation between controlled physica; effort and left ventricle hemodynamic parameters in patients after coronary artery bypass Grafts - 3 years of observation.
  Tytuł całości: W: 1st International Congress on Coronary Artery Disease - "From Prevention to Intervention", Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997 : abstract book
  Adres wydawniczy: Prague, [1997]
  Strony: s. 472
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/133
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Variability of nonsustained ventricular tachycardia cycle lengths and sudden cardiac death after myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardio Stimolazione
  Szczegóły: 1996 : 14, 3, 210, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/133
  Autorzy: W[ojciech] Wróbel, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Wpływ bólowego i bezbólowego niedokrwienia mięśnia sercowego na zmienność rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 75
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/133
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Mirosław Dziuk, Piotr Śnigurowicz.
  Tytuł: Hiperinsulinemia a zespół X.
  Tytuł równoległy: Hyperinsulinaemia and the X syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 3-4, s. 167-170, bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/133
  Autorzy: L. Kopka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Andrzej Sumiński, K. Mazurek, Ryszard Roszczyk, Roman Walichnowski.
  Tytuł: Przydatność próby podciśnienia zastosowanego na dolną połowę ciała w diagnostyce niedokrwiennej choroby serca u personelu lotniczego. (Doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Usefulness of the test of low pressure applied to the lower half of the body in the diagnosis of ischaemic heart disease in flying personnel. (Preliminary report).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 9-16, tab., bibliogr. 11 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/133
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/133
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[irosław] Dziuk, R[obert] Olszewski, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Myocardial flow reserve (MFR) as method of evaluation of viable myocardium.
  Tytuł całości: W: 2nd International Congress on Coronary Artery Disease - from Prevention to Intervention, Florence, Italy, October 18-21, 1998 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Florence, 1998]
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/133
  Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: The diagnostic value of ambulatory ECG monitoring for coronary artery disease detection in females : application of Bayes theorem.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S3
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/133
  Autorzy: E. Koźluk, Dariusz Michałkiewicz, Franciszek Walczak, Ewa Bujnowska, Z. Jedynak, Ł. Szumowski, A. Piątkowska.
  Tytuł: Transephageal atrial pacing in patients with suspected arrhythmia recurrence after its nonpharmacological treatment.
  Czasopismo: Arch. Mal. Coeur Vaiss.
  Szczegóły: 1998 : 91, no spec. 3, 294
  Uwagi: Cardiostim 98. 11th International Congress, Nice, 17-20.06.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/133
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Image optimalisation of the distal anterior coronary artery in transthoracic echocardiography. In vitro and in vivo study.
  Czasopismo: Echocardiogr.-J. Cardiovasc. Ult.
  Szczegóły: 1998 : 15, 8 Part 2, S37
  Uwagi: The Second Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Trieste, Italy, 9-12.12.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/133
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Myocardial viability assessment with SPECT in patients with ischemic ventricular dysfunction: benefis of coronary revascularization.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-256
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/133
  Autorzy: Marian Cholewa.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze a serce.
  Tytuł równoległy: Arterial hypertension and the heart.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 197-205, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/133
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Przemysław Wierzbicki, Dariusz Borkowski, M. Zarębiński.
  Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u chorego na niestabilną chorobę niedokrwienną serca w przebiegu nieodwracalnej niewydolności nerek leczonej powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł równoległy: Succesful aorto-coronary bypass in the care of unstable coronary artery disease in hemodialyzed patient with irreversible renal failure.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 292-294, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  54/133
  Autorzy: Robert Kowalczyk, Z. Gawor, Z. Maziarz, A. Goch, R. Drobiński, Bogdan Małkowski, T. Grycewicz, J. H. Goch, M. Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znaczenie scyntygraficznego, echokardiograficznego i elektrokardiograficznego testu stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic, echocardiographic and electrocardiographic left atrial transoesophageal pacing test in ischaemic heart disease diagnostics.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : T. 99, nr 3, s.186-194, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  55/133
  Autorzy: W[ładysław] Witczak, M[arian] Cholewa, J. Papuć.
  Tytuł: Occeurence of ischaemic heart disease risk factors among proffesional soldiers in selected Polish Army units.
  Czasopismo: Rev. Int. Serv. Sante Forces Armees
  Szczegóły: 1998 : 71, 4/5/6, 109-116, 5 tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/133
  Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, J[erzy] Smoszna, D[ariusz] Borkowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u pacjenta z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego (CHNMS) w przebiegu programu powtarzalnych hemodializ (HD).
  Tytuł całości: W: VII Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, 30 kwietnia-3 maja 1998 r., Wrocław, Przesieka : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1998]
  Strony: s. 52
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/133
  Autorzy: Jerzy Cygler.
  Tytuł: Wpływ wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej na zmienność rytmu serca w grupie zdrowych mężczyzn w wieku od 20 do 35 lat. Rozprawa doktorska / Jerzy Cyler ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: 79 k. , il., tab. , bibliogr. 67 poz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Ryszard Piotrowicz. - 16.12.1998
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/133
  Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, K[onrad] Tkaczewski.
  Tytuł: Homocysteine, lipid peroxidation products, and total antioxidant status in patients with coronary heart disease
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 1999 : 46, 6, Suppl., A14-A15, tab.
  Uwagi: 51st Annual Meeting, New Orleans, 25-29 July, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/133
  Autorzy: R[obert] Wierzbowski, D[ariusz] Borkowski, R. Piotrowicz, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Wpływ operacji pomostowania aortalno-wieńcowego na zmienność rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 106, tab.
  Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  60/133
  Autorzy: R. Gil, A. Witkowski, J. Rzeźniczak, M. Kośmider, A. Lekston, K. Żmudka, D. Dudek, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: Comparative assessment of a new stent (MiniCrown, Cordis) and plain old balloon angioplasty in the treatment of small coronary vessels (<2,5mm). Polish multicenter registry.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 51, supl. 2 : III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1999, Warszawa, 110, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/133
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Redistribution and reverse redistribution in detection of myocardial viability in TL-201 rest-redistribution SPET - comparison with 99MTC-MIBI GSPET.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Communications
  Szczegóły: 1999 : Vol. 20, nr 7, s. 680
  Konferencja: , Lesmos-Akamas, 1999.05.13
  ISSN: 0143-3636
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  62/133
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Andrzej Cwetsch, P. Fijałkowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ trimetazydyny na wybrane wskaźniki echokardiograficzne i wskaźnik stresu oksydacyjnego u chorych na chorobę wieńcową i z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych hemodializami - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Influence of trimetazidine on echocardiography parameters and free radical stress index in coronary disease and end-stage renal failure patients treated by hemodialysis - preliminary communication.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 589-594, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  63/133
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Redistribution and reverse redistribution in detection of myocardial viability in TL-201 rest-redistribution SPECT - comparison with 99MTC-MIBI GSPECT.
  Tytuł całości: W: Radionuclides for myocardial : current status and future aspects.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Eds. G. S. Limouris, S. K. Shukla, H. F. Bender, H. J. Biersack
  Adres wydawniczy: Athens : MEDITERRA-Publishers, 1999
  Strony: s. 83-93, sum.
  ISBN: 960-85227-9-X
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/133
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Plasma fibrinogen in acute coronary syndrome and stable angina.
  Tytuł całości: W: Coronary artery disease : prevention to intervention : Proceedings of the 3rd International Congress on Coronary Artery Disease, Lyon, France, October 2-5, 2000.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Basil S. Lewis [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed. S.p.A, 2000
  Strony: s. 535-538, bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/133
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Positive correlation between plasma fibrinogen and Troponin I in patients with acute coronary syndrome.
  Tytuł całości: W: Coronary artery disease : prevention to intervention : Proceedings of the 3rd International Congress on Coronary Artery Disease, Lyon, France, October 2-5, 2000.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Basil S. Lewis [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed. S.p.A, 2000
  Strony: s. 531-533, bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  66/133
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, R. Sobnack, A. Canizales, K. E. Britton.
  Tytuł: Regional wall thickenning and motion assessment in rest 99MTC myoview quantitative and quantitative GSPECT in men and women with low probability of coronary artery disease (CAD).
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 1049
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicin, Paris, 2000.09.02
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/133
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Krupienicz.
  Tytuł: Wpływ stymulacji prawego przedsionka na dyspresję i czas trwania załamka P u chorych bez i z napadowym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : 7, supl. B : Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kadiologicznego, Gniezno 2000, B21
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/133
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Czarnecki, Grzegorz Kamiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT: brak zależności od płci, wieku oraz obecności choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: QT dispersion: no correlation with gender, age, and presence of coronary heart disease.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 2, s. 99-104, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  69/133
  Autorzy: M[aciej] Gil, M[aciej] Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Poziom fibrynogenu w surowicy u osób z ostrym incydentem wieńcowym i stabilną chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-33
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/133
  Autorzy: A. Stańczyk, A. Przybyszewska.
  Tytuł: Czy choroba wieńcowa może mieć wpływ na odpowiedź układu autonomicznego na pionizację u pacjentów z nawracającymi omdleniami wazowagalnymi ?
  Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
  Szczegóły: 2001 : 42, 1, 113
  Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/133
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
  Szczegóły: 2001 : Vol. 3, Suppl.1, s. 42
  Uwagi: Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/133
  Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Związek pomiędzy wskaźnikami funkcji rozkurczowej lewej komory a czynnością układu wegetatywnego oraz wartościami ciśnień tętniczych u osób zdrowych i u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A44
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/133
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: Left ventricular preassures in patient with normal coronary arteries and coronary artery disease.
  Czasopismo: Int. J. Cardiovasc. Interv.
  Szczegóły: 2001 : 4, Suppl. 1 : 4th International meeting on Interventional Cardiology, London, June 24-27, 2001, 30
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/133
  Autorzy: M. Zarębiński, M[aciej] Gil, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Dyspersja odcinka QT u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-102
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/133
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Dyspersja QT.
  Tytuł równoległy: QT dispersion.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 7, s. 65-67, bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  76/133
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Katarzyna Jacewicz, Robert Szczechowicz, Bożenna Ostrowska, Ewa Roszczyk, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Prognostic value of QT dispersion and programmed ventricular stimulation. Long-term results in 222 patients / Dyspersja odstępu QT i programowana stymulacja komór. Porównanie wartości rokowniczej u 222 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 7, s. 11-14, bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 15-18.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  77/133
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Białko CRP jako wskaźnik prognostyczny ostrych zespołów wieńcowych.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków Wojska Polskiego nt. "Diagnostyka laboratoryjna niezbędnym elementem opieki nad chorym", Kościelisko - Zakopane 17-19.05.2001 r
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2001]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/133
  Autorzy: A. Stańczyk.
  Tytuł: Czy choroba wieńcowa ma wpływ na obraz kliniczny pacjentów z zespołem wazowagalnym?
  Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
  Szczegóły: 2002, Supl. 35, 151
  Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/133
  Autorzy: Maciej Zarębiński, Maciej Gil, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zwiększona dyspersja odcinka QT w trakcie ostrego niedokrwienia identyfikuje pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-184
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/133
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Sławomir Dudko, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Chlamydia pneumoniae antibodies (CHPA) against other coronary artery disease (CAD) risk factors in hemodialysed (HD) patients.
  Czasopismo: Nephrology Dialysis Transplantation
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, Abstracts Suppl. 1, s. 121
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysed and Transplant Association, Copenhagen, 2002.07.14
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  81/133
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Białko c-reaktywne i homocysteina jako nowe markery w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1108-1110, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  82/133
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Piotr Pawluczuk.
  Tytuł: Blokada płytkowych receptorów IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1134-1140, 3 tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/133
  Autorzy: Tomasz Makowski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Choroba wieńcowa i depresja.
  Tytuł równoległy: Coronary artery disease and depression.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1141-1143, bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/133
  Autorzy: Robert Olszewski, Agnieszka Nowak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni warszawskich.
  Tytuł równoległy: Knowledge of coronary heart disease risk factors among students of Warsaw universities.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 78, 487-489, 2 tab., bibliogr. 126 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/133
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Pace- induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with nonsignificant one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S255-256
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/133
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Ana Canizales, Keith E. Britton.
  Tytuł: Left ventricular function assessed by gated SPET after an exercise-augmented adenosine infusion. Correlation with myocardial ischaemia.
  Tytuł równoległy: Czynność lewej komory a niedokrwienie serca oceniane za pomocą bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej po próbie wysiłkowej połączonej z podaniem adenozyny.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 58, nr 3, s. 197-206, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. ; Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  87/133
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Statyny w zawale serca, kiedy i u kogo?
  Czasopismo: Ordynator Leków
  Szczegóły: 2003 : 3, 2, 9-12, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/133
  Autorzy: Ewa Oplińska-Ciszek, S. Niemczyk.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of ischemic heart disease in patient with chronic renal failure.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2003 : T.110, nr 3(9), s. 1039-1044, il., bibliogr. 27 poz., bibliogr.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • EMBASE/Excerpta Medica


  89/133
  Autorzy: Jakub Kwiecień, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Czy hormonalna terapia zastępcza modyfikuje czynniki ryzyka chorób układu krążenia?
  Tytuł równoległy: Does hormonal substitutive therapy modify risk factors of coronary disease?
  Czasopismo: Standardy Med. Med. Rodzinna
  Szczegóły: 2003 : 4, 10, 1272-1281, 3 tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/133
  Autorzy: Janusz Jerzemowski.
  Tytuł: Występowanie obciążeń rodzinnych w kierunku choroby niedokrwiennej serca u kandydatów do służby wojskowej z nadwagą.
  Tytuł równoległy: Frequency of occurrence, in positive family anamnesis, of inclinations to coronary heart disease among the overweight candidates to army service.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 169, s. 402-405, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Janusz Jerzmanowski
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  91/133
  Autorzy: D[ominik] Osman, E[lżbieta] Deptuła, R[obert] Olszewski, J[arosław] Wiśniewski, T[omasz] Makowski, R[obert] Pęcak, M[aciej] Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych do zabiegu koronarografii.
  Tytuł równoległy: Analysis of patient general knowledge about pcts risks and procedures.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-147
  Konferencja: , Warszawa, 2004.09.15
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/133
  Autorzy: Robert Ryczek.
  Tytuł: Badanie współzależności wskaźnika uwapnienia i obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych z klasycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej serca. Praca doktorska / Robert Ryczek, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: 148 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 106 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof.dr hab. n. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 15.09.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/133
  Autorzy: Robert Olszewski, Tomasz Makowski, K. Hałas, E. Deptuła, Jarosław Wiśniewski, Radosław Tworus, W. Maciak, M. Skowronek-Płachta, R. Pęcak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zależność między stabilną chorobą wieńcową, cukrzycą i depresją.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S128, il.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kartowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/133
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Korelacja stężenia białka C-reaktywnego mierzonego metodą o wysokiej czułości z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Correlation of high-sensitivity CRP concentration with the extent of coronary atherosclerosis in men with symptoms of ischemic heart disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 107, 511-515, 3 il., 2 tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/133
  Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus, N. Roszczyk.
  Tytuł: Wpływ hemoglobiny glikowanej na funkcję rozkurczową serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycową typu 2.
  Tytuł równoległy: Influence of glycosylated hemoglobin levels ventricular diastolic function in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 49-54, 3 il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/133
  Autorzy: L. Markuszewski, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch, T. Grycewicz.
  Tytuł: Znaczenie wskaźnika TEI w ocenie funkcji serca u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
  Tytuł równoległy: Index tei in left ventricular function assessment in patients with acute coronary syndromes.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 35-38, il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/133
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Markery biochemiczne w kardiologii - od redaktorów działu.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 73
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/133
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Rozpuszczalny ligand CD40 i mieloperoksydaza - nowe markery o uzupełniającym znaczeniu prognostycznym w ostrych zespołach wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 7, s. 74-77, bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/133
  Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Efekt hipotensyjny ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w zależności od płci u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
  Konferencja: Polskie Towarzystw Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/133
  Autorzy: Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Monika Heine, Katarzyna Jacewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Porównanie wartości prognostycznej stężenia troponiny I i BNP w 3. dobie ostrego zespołu wieńcowego leczonego metodą pierwotnej rewaskularyzacji tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8: Supl. 5, s. S 541-S 542
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/133
  Autorzy: Leszek Kubik.
  Tytuł: Hiperglikemia jako czynnik patofizjologiczno-prognostyczny w ostrych stanach kardiologicznych.
  Tytuł równoległy: Hyperglicemia as a pathophysiologic and prognostic factor in acute cardiologic syndromes.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 146-149, il., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/133
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Piotr Hendzel, Przemysław Szałański, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ciężkie powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu guza przysadki powodującego akromegalię. Propozycja równoczesnego wielospecjalistycznego leczenia. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Severe cardiovascular complications due to the pituitary adenoma with acromegaly. An interdisciplinary approach to the treatment. A case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 354-360, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  103/133
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków z wykorzystaniem analizy standardowego i uśrednionego elektrokardiogramu oraz badania echokardiograficznego.
  Tytuł równoległy: Detection of patients as risk for paroxysmal atrial fibrillation (PAF) by signal averaged P wave, standard ECG and echocardiography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 69-72, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Michałkiewicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  104/133
  Autorzy: L[idia] Chojnowska, C. Kępka, M[arcin] Demkow, Z[bigniew] Chmielak, K. Kukuła, M[aciej] Dąbrowski, P. Michalek, P[iotr] Rzepecki, J. Stępińska, W[itold] Rużyłło.
  Tytuł: Intracoronary administration of mononuclear bonemarrow cells in acute STEMI: long-term follow-up.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 443, Abst. P2705.
  Konferencja: , Vienna, 2007.09.01
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  105/133
  Autorzy: A. M. Shaban, Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak, Marian Cholewa.
  Tytuł: Równowaga estrogenowo-progesteronowa a występowanie choroby wieńcowej u kobiet.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 381
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/133
  Autorzy: Sebastian Szmit, K. J. Filipiak, G. Opolski.
  Tytuł: Nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka wieńcowa u chorych na cukrzycę.
  Tytuł równoległy: Modern non-invasive coronary diagnosis in patients with diabetes mellitus.
  Czasopismo: Przegl. Kardiodiabetol.
  Szczegóły: 2007 : 2, 2, 74-83, il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/133
  Autorzy: Robert Ryczek, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Przewlekła choroba niedokrwienna serca. Poradnik dla pacjenta / Robert Ryczek, Mirosław Dziuk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : EDIT, 2007
  Strony: 72 s. , il. , 20 cm
  ISBN: 978-83-89994-00-4
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/133
  Autorzy: W. Banasiak, Grzegorz Gielerak, P. Ponikowski.
  Tytuł: Migotanie przedsionków u chorych na chorobę niedokrwienną serca - dlaczego stanowi narastający problem kliniczny?
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / pod red. Witolda Rużyłło, Jacka Sieradzkiegio, Włodzimierza Januszewicza, Andrzeja Januszewicza
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2007
  Strony: s. 167-179, bibliogr. [20] poz.
  ISBN: 978-83-7430-128-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/133
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Troponiny w stanach klinicznych innych niż ostre zespoły wieńcowe.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : 7, 8, 93-98, tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/133
  Autorzy: Waldemar Banasiak, Grzegorz Gielerak, Piotr Ponikowski.
  Tytuł: Stabilna choroba wieńcowa : trudne pytania i wątpliwości kliniczne.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: 386 s. , il. kolor. , 25 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/133
  Autorzy: Marcin Kopka, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Zespół DEC (depresja, zaburzenia erekcji, choroba niedokrwienna serca) - niedodiagnozowana triada.
  Tytuł równoległy: DEC syndrome (Depression, Erection dysfunction, Coronary artery disease): Underdiagnosed triad.
  Czasopismo: Polski Przegląd Medycyny Lotniczej
  Szczegóły: 2008 : T. 14, nr 3, s. 269-276, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1233-0779
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  112/133
  Autorzy: Karol Makowski, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Echokardiografia w stabilnej chorobie wieńcowej. Rutynowo u każdego czy u wybranych chorych?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 53-60, bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/133
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, W. Banasiak.
  Tytuł: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę. Stosować u wszystkich, czy tylko w niektórych grupach ze stabilną chorobą wieńcową?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 177-187, bibliogr. 35 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/133
  Autorzy: Karol Makowski, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Nitrogliceryna. Stosować czy nie stosować?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 139-144, bibliogr. 12 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/133
  Autorzy: Monika Grzęda, Grzegorz Gielerak, W. Banasiak.
  Tytuł: Oporność na leki przeciwpłytkowe. Czy to rzeczywisty problem kliniczny?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 157-164, bibliogr. 16 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/133
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Statyny a regresja miażdżycy. Czy rzeczywiście jesteśmy bliscy pokonania miażdżycy?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 165-176, tab., bibliogr. 25 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/133
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji. Dobra metoda terapeutyczna, ale dla kogo?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / Pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 189-195, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/133
  Autorzy: Piotr Pawelec.
  Tytuł: Powikłania kardiologiczne u chorych poddanych operacjom w obrębie brzucha i obciążonych chorobą niedokrwienną serca. Praca doktorska / Piotr Pawelec ; Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
  Strony: [5] 99 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 114 poz., streszcz.
  Uwagi: Promotor: Prof. Tadeusz Przystasz
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/133
  Autorzy: J. Ksela, J. M. Kalisnik, V. Avbelj, P. Suwalski, G. Suwalski, B. Gersak.
  Tytuł: Multifractal properties of heart beat dynamics after off-pump CABG.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S35, Abst. CP-22.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  120/133
  Autorzy: R. Grabysa, B. Moczulska, A. Artemiuk, Robert Olszewski, Leszek Kubik.
  Tytuł: Skrzeplina czy guz zastawki mitralnej - przypadek 75-letniej chorej z ostrym zespołem wieńcowym i niedomykalnością aortalną.
  Tytuł równoległy: Thrombus or tumour of the mitral valve - a case of 75-year-old woman with acute coronary syndrome and aortic insufficiency.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 161, s. 393-396, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/133
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Remote ischaemic preconditioning in patients undergoing off-pump coronary bypass grafting : prospective study and preliminary results.
  Czasopismo: J. Cardiothorac. Vasc. Anesth.
  Szczegóły: 2010 : 24, 3S, S25, O-64.
  Uwagi: EACTA 2010 Abstracts : The 25th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, [9-11 June 2010], Edinburgh, UK / Ed. by Manfred Seeberger, Carl-John Jakobsen, John Manners.
  ISSN: 1053-0770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/133
  Autorzy: Grzegorz Opolski, Maciej Krzakowski, Sebastian Szmit, Joanna Banach, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jarosław Dródż, Krzysztof J. Filipiak, Marcin Grabowski, Krzysztof Kaczmarek, Janusz Kochman, Joanna Lewek, Marek Maciejewski, Zbigniew Miśkiewicz, Anna Niwińska, Tadeusz Pieńkowski, Katarzyna Piestrzeniewicz, Władysław Sinkiewicz, Jerzy K. Wranicz, Krystyna Zawilska.
  Task Force of National Consultants in Cardiology and Clinical Oncology
  Tytuł: Rekomendacje Krajowego Zespołu Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Zapobieganie i postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi. Grupa Robocza Kobsultantów Krajowych w Dziedzinie Kardiologii i Onkologii Klinicznej ds. opracowania rekomendacji postępowania kardiologicznego u chorych na raka piersi.
  Tytuł równoległy: Recommendation of National Team of Cardiologic and Oncologic Supervision on cardiologic safety of patients with breast cancer. The prevention and treatment of cardiovascular complications in breast cancer.The Task Force of National Consultants in Cardiology and Clinical Oncology for the elaboration of recommendations of cardiologic proceeding with patients breast cancer.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 5, s. 520-530, bibliogr. 49 poz.
  Uwagi: Published online: 2011 May 18 ; Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  123/133
  Autorzy: Zbigniew Podgajny, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Melatonina - mechanizm działania i nowe zastosowanie terapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Melatonin - mechanism of action and new therapeutuic approaches.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 243-247, bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/133
  Autorzy: Zbigniew Podgajny, A. M. Kot, Norbert Szaluś, P. Mitura, P. Waciński, M. Stryjecka-Zimmer, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Wpływ suplementacji melatoniny na procesy peroksydacji lipidów i enzymy układu antyoksydacyjnego u chorych z przewlekłą chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Effect of melatonin supplementation on lipid peroxidation and antioxidative enzymes in patients with chronic coronary artery disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s. 322-326, bibliogr. 17 poz., streszcz.,sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/133
  Autorzy: Karol Krawczyk.
  Tytuł: Hartowanie mięśnia sercowego poprzez niedokrwienie tkanek odległych w trakcie pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego. Praca doktorska / Karol Krawczyk, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
  Strony: 81 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki. - [Obrona: 16.12.2011]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/133
  Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, M. Kot, N[orbert] Szaluś, P. Mitura, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Effect of melatonin supplementation on lipid peroxidation and on the enzymes of antioxidative system in patients with chronic coronary artery disease.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2012 : Vol. 29, s. [b.s.], P326.
  Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5 - 9 May 2012, Florence, Italy.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/133
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Magdalena Kostkiewicz, Mieczysław Pasowicz, Tomasz Miszalski-Jamka, Andrzej Szyszka, Piotr Lipiec, Andrzej Gackowski, Tomasz Kukulski, Mirosław Dziuk, Cezary Kępka, Mariusz Skowerski, Zbigniew Gąsior, Jerzy Walecki, Piotr Szymański, Katarzyna Mizia-Stec, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman, Piotr Podolec, Piotr Pruszczyk, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Choroba wieńcowa - obrazowanie żywotności mięśnia sercowego. Część 2 : zastosowanie badań radioizotopowych. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease. Part 2 : current role of radionuclide imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 8, s. 857-865, bibliogr. 111 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska-Gościniak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  128/133
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Agnieszka Jaguś-Jamioła, Grzegorz Gielerak, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk, Andrzej Mazurek, Robert Ryczek, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym - nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia.
  Tytuł równoległy: Asymptomatic angina pectoris in patient with metabolic syndrome - a modern non-invasive tests for the diagnosis and evaluation of treatment effect.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 2, s. 158-164, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  129/133
  Autorzy: Przemysław J. Kwasiborski.
  Tytuł: Ocena możliwości klinicznego wykorzystania oznaczeń stężenia cytokin uwalnianych przez HIF-1 w odpowiedzi na hipoksję u chorych kardiodiabetologicznych. Praca doktorska / Przemysław J. Kwasiborski, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 108, [1] nlb. k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 166 poz., streszcz., sum.; [Supl. do rozpr. 43 s.: il., tab.]
  Uwagi: Promotor : dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch, prof. nadzw. WIM. - [Obrona : 18.03.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/133
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Robert Emery, Jakub Mróz, Kamil Kaczejko, Leszek Gryszko, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Freedom from pulmonary vein stenosis after multiple applications of epicardial ablation energy.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 26, nr 2, s. 182-185, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 7 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Suwalski
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.931
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  131/133
  Autorzy: Eric Van Belle, Robert Gil, Volker Klauss, Mohammed Balghith, Martijn Meuwissen, Jerome Clerc, Bernhard Witzenbichler, Miha Cercek, Marios Vlachojannis, Irene Lang, Philippe Commeau, Flavien Vincent, Luca Testa, Wojciech Wąsek, Nicolas Debry, Stephan Kische, Gabriele Gabrielli, Gennaro Sardella.
  Tytuł: Impact of routine invasive physiology at time of angiography in patients with multivessel coronary artery disease on reclassification of revascularization strategy: results from the DEFINE REAL study.
  Czasopismo: JACC Cardiovascular Interventions
  Szczegóły: 2018 : Vol. 11, nr 4, s. 354-365, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Feb 26 ; Autor korespondencyjny: Eric Van Belle
  ISSN: 1936-8798
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.544
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  132/133
  Autorzy: Agnieszka Jaguś-Jamioła, Aleksandra Winkler, Marek Kiliszek, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Czy niedokrwienie jest czynnikiem predykcyjnym arytmii komorowych u chorych ze skurczową niewydolnością serca?
  Tytuł równoległy: Is myocardial ischemia a prognostic factor of verticular arrhythmia occurence among patients with chronic heart failure?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 1, s. 42-47, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korepondencyjny: Agnieszka Jaguś-Jamioła
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  133/133
  Autorzy: Małgorzata Buksińska-Lisik, Przemysław J. Kwasiborski, Robert Ryczek, Wojciech Lisik, Artur Mamcarz.
  Tytuł: Vitamin D deficiency as a predictor of a high prevalence of coronary artery disease in pancreas transplant candidates with type 1 diabetes.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 12, Art. nr 714728, s. 1-9, bibliogr. 62 poz.
  Uwagi: Epub 2021 Aug 11 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Buksińska-Lisik
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.555
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM