WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBA WIEŃCOWA - CHIRURGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Wanda Aleksandrow, Andrzej Wiernikowski.
Tytuł: Leczenie choroby wieńcowej za pomocą pomostów aortalno-wieńcowych (wskazania i wyniki leczenia).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 702-707, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/22
Autorzy: B. Norwa-Otto, M. Dąbrowski, J. Jodkowski, A. Witkowski, A. Dębski, Z. Chmielak, M. Woroszylska, M. Demkow, Z. Juraszyński, P[iotr] Hendzel, W. Rużyłło.
Tytuł: Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorego z wysokim ryzykiem leczenia operacyjnego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 37, 10, 203-207, il, 2 tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/22
Autorzy: Dariusz Borkowski, Jacek Szostek, Artur Rymsza, Wiesław Kiljan, Piotr Weinberger, Krzysztof Roguski, Grzegorz Kostyra, Wojciech Szczawiński.
Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego u chorych operowanych w krążeniu pozaustrojowym w Klinicznym Oddziale Kardiochirurgii CSK WAM w Warszawie.
Tytuł równoległy: Results of surgical treatment in patients operated on under extracorporeal circulation in the Clinical Department of Cardiosurgery, Central Clinical Hospital, Military Medical Academy in Warsaw.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 412-417, il., tab., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

4/22
Autorzy: M. Śliwiński, Piotr Hendzel.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej.
Czasopismo: Med. Sci. Rev. Kardiol.
Szczegóły: 1998, wyd. 1, 28-34, il, 6 tab., bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

5/22
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Przemysław Wierzbicki, Dariusz Borkowski, M. Zarębiński.
Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u chorego na niestabilną chorobę niedokrwienną serca w przebiegu nieodwracalnej niewydolności nerek leczonej powtarzanymi hemodializami.
Tytuł równoległy: Succesful aorto-coronary bypass in the care of unstable coronary artery disease in hemodialyzed patient with irreversible renal failure.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 292-294, ryc., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/22
  Autorzy: Robert Wierzbowski.
  Tytuł: Wpływ operacji pomostowania aortalno-wieńcowego na zmienność rytmu zatokowego u chorych z chorobą wieńcową. Praca doktorska / Robert Wierzbowski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: [5], 75 k. , il., tab., , 30 cm , bibliogr. 75 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa. - 22.03.1999
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/22
  Autorzy: M. Śliwiński, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
  Tytuł: Współczesne metody chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Med. Sci. Rev. Kardiol.
  Szczegóły: 1999, wyd. 2, 44-52, il., 6 tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/22
  Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego(TMLR) jako chirurgiczna metoda leczenia schyłkowej postaci CHNS.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 42-48, 4 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/22
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Wojciech Dyk, Janusz Wilczyński, Andrzej Wojnowski, Marian Śliwiński.
  Tytuł: Wstępne wyniki 325 operacji rewaskularyzacji mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł równoległy: Early results of 325 coronary artery bypass grafting operations without extracorporal circulation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, Supl. 2, s. II-12 - II-15, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Małoinwazyjna chirurgia naczyń wieńcowych / red. nauk. Mirosława Narkiewicz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  10/22
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Dariusz Borkowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Zmienność rytmu zatokowego u chorych z chorobą wieńcową po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Tytuł równoległy: Heart rate variability after coronary artery bypass graft surgery in patients with coronary heart disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 28-31, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/22
  Autorzy: M. Śliwiński, P. Hendzel.
  Tytuł: Zastosowanie lasera w rewaskularyzacji serca.
  Tytuł równoległy: Transmyocardial laser revascularization.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 2, s. 253-257, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marian Śliwiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/22
  Autorzy: M. Śliwiński, P. Hendzel.
  Tytuł: Zastosowanie lasera w rewaskularyzacji serca.
  Tytuł równoległy: Transmyocardial laser revascularization.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 2, s. 253- 257, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marian Śliwiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/22
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Ana Canizales, Hany El-Deeb, Keith E. Britton, Duncan S. Dymond, Stephen J. Edmondson.
  Tytuł: The prospective assessment of the effect of the transmmyocardial laser revascularization and in combination with bypass grafting on the exercise tolerance, myocardial and function.
  Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1 Suppl., s. S92
  Konferencja: , Florence, 2003.04.27
  ISSN: 1071-3581
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  14/22
  Autorzy: Cezariusz Białek, Dariusz Borkowski, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko.
  Tytuł: Zastosowanie tętnicy promieniowej w leczeniu operacyjnym choroby wieńcowej.
  Tytuł równoległy: The application of the radial artery in surgical treatment of coronary artery disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 1, 61-63, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/22
  Autorzy: Ewa Oplińska-Ciszek, S. Niemczyk.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of ischemic heart disease in patient with chronic renal failure.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2003 : T.110, nr 3(9), s. 1039-1044, il., bibliogr. 27 poz., bibliogr.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • EMBASE/Excerpta Medica


  16/22
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, B. Szumilak, Maria Szymańska, A. Dębski, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
  Tytuł: Changes in cardiac adrenergic nervous system after transmyocardial laser revascularisation assessed by I-123 MIBG SPECT. A preliminary report / Zmiany w adrenergicznym unerwieniu serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca. Ocena za pomocą I-123 MIBG SPECT. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 1, s. 15-26, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Praca równolegle w jęz. pol.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/22
  Autorzy: Piotr Hendzel.
  Tytuł: Leczenie schyłkowej postaci choroby wieńcowej metodą laserowej przezmięśniowej rewaskularyzacji mięśnia serca: ocena wyników klinicznych wczesnych, średnioodległych i po 48 miesiącach od operacji: rozprawa habilitacyjna / Piotr Hendzel ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Kardiologii, Kliniczny Oddział Kardiochirurgii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM CSK MON, 2005
  Strony: [7], 88 s. , il. , 24 cm , bibliogr. 87 poz., sum.
  Miejsce druku: Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.
  ISBN: 83-88839-87-X
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/22
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Burnos.
  Tytuł: Hartowanie serca poprzez niedokrwienie tkanek odległych u pacjentow poddawanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2011 : T. 43, nr 3 Supl. 1, s. 46
  Konferencja: , Gdańsk, 2011.09.21
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/22
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, R. Smoczyński, M. Banach, Przemysław Szałański, Andrzej Wojnowski, Karol Krawczyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Aspirin resistance increases risk of perioperative arrhythmia and early readmission after off-pump coronary revascularization.
  Tytuł całości: W: ISMICS 2011 Annual Scientific Meeting, 8-11 June, 2011, Washington : Program book
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2011
  Strony: s.102, EP106[e-Poster]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/22
  Autorzy: Przemysław Szałański.
  Tytuł: Optymalizacja modelu stabilizacji serca podczas pomostowania gałęzi okalającej poprzez pomiar regionalnej saturacji mózgu. Praca doktorska / Przemysław Szałański, Klinika Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
  Strony: 115 k. , il., wykr., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Piotr Hendzel. - [Obrona: 16.12.2011]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/22
  Autorzy: Małgorzata Bujar-Misztal, M. Guszkowska, Anna Olczak, Marzena Kubiak-Budzińska, P. Pietras, J. Domaniecki.
  Tytuł: Wpływ typu zachowania na występowanie zawału serca u pacjentów chorych na chorobę wieńcową zakwalifikowanych do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Tytuł równoległy: The influence of the type of behaviour on occurrence of the fall of the heart at patients with the coronary disease classified to the coronary artery bypass grafting.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVIII - edycja "Życie bez bólu" / The International Disabled People's Day XVIII - edition "Life without pain", Zgorzelec 28-31 marzec 2012 roku : Program naukowy
  Adres wydawniczy: [Zgorzelec : "Obrzeża" Oficyna Wydawnicza Klubu Literackiego "Inspiracje MDK, 2012]
  Strony: s. 84-86, Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISBN: 978-83-88380-71-6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/22
  Autorzy: Krzysztof Rzeczuch, Krzysztof Milewski, Wojciech Wąsek, Łukasz Rzeszutko, Wojciech Wojakowski, Michał Hawranek, Adrian Włodarczyk, Tomasz Pawłowski, Janusz Kochman, Sławomir Dobrzycki, Marek Grygier, Andrzej Ochała, Jarosław Wójcik, Maciej Lesiak, Dariusz Dudek, Jacek Legutko.
  Tytuł: Zastosowanie rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu choroby wieńcowej. Stanowisko grupy ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK).
  Tytuł równoległy: Bioresorbable scaffolds in the treatment of coronary artery disease. Expert consensus statement of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (ACVI PCS).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 75, nr 8, s. 817-835, bibliogr. 73 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 18 ; Autor korespondencyjny: Jacek Legutko
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.227
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM