WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBA WIEŃCOWA - DIAGNOSTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/96
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki.
Tytuł: Badania nad wczesną diagnostyką choroby wieńcowej.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXIV Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 8-9 grudnia 1967
Adres wydawniczy: [Kraków, 1967]
Strony: s. 11-12
Uwagi: (Numery streszczeń według numeracji programu)
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/96
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Wiktor Rozegnał.
Tytuł: Prosta próba wysiłkowa z bezpośrednim zapisem elektrokardiograficznym w diagnostyce choroby wieńcowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 3, 149-155, il., bibliogr. 41 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/96
Autorzy: Henryk Miśkiewicz.
Tytuł: Badania nad dynamiką wydzielania insuliny oraz glikemią i lipidemią w chorobie wieńcowej. Rozprawa habilitacyjna / Henryk Miśkiewicz, Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975
Strony: 62 k. , ryc., tab. , 30 cm , bibliogr. 91 poz
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/96
Autorzy: Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Radioizotopowe metody badania ognisk niedokrwienia mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 9, 799-805, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/96
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Zgoda.
Tytuł: Zmiany ciśnienia tętniczego krwi podczas elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na ergometrze rowerowym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 4, 323-328, ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/96
Autorzy: Dymitr Aleksandrow.
Tytuł: Zaburzenia czynności przełyku jako przyczyna bólu zamostkowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 1-2, 48-50, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/96
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. (Uwagi metodyczne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 7-8, 441-450, il., tab,. bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/96
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Wartość diagnostyczna.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 705-712, ryc., tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/96
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Wybrane prace z elektrokardiografii w materiałach X Światowego Kongresu Kardiologów. (Waszyngton, wrzesień 1986 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 316-319
Uwagi: 10 Światowy Kongres Kardiologów, Waszyngton, wrzesień, 1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/96
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego w różnych sytuacjach aktywności życiowej człowieka.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1988 : 31, 4, 229-234, il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/96
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Wartość rokownicza.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 62-68, ryc., tab., bibiogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/96
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Ambulatory ST segment monitoring in healthy persons with early repolarization syndrome.
Tytuł całości: W: 3rd International Conference on Non-invasive Cardiology, Tel-Aviv., 1990
Adres wydawniczy: [Tel-Aviv, 1990]
Strony: s. 36
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/96
Autorzy: Henryk Płachta, Elżbieta Bartnikowska, Andrzej Obara.
Tytuł: Lipid peroxides in blood from patients with artherosclerosis of coronary and peripheral arteries.
Czasopismo: Clin. Chim. Acta
Szczegóły: 1992 : 211, 1-2, 101-112, il., tab., bibliogr. 39 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.958
Polskie hasła przedmiotowe:

14/96
Autorzy: Wanda Koziarska.
Tytuł: Wykorzystanie metody ST/HR slope w analizie elektrokardiogramów wysiłkowych.
Tytuł równoległy: The use of the ST-HR slope method for the analysis of exercise ECG.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 9-10, 464-468, il., tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/96
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Leszek Kubik.
Tytuł: Plenar imaging for the evaluation of sensificity of myocardial perfusion scintigraphy with Technetium-99m sestamibi in coronary artery disease.
Tytuł całości: W: I International Congress of Nuclear Cardiology, Cannes, 28-28 kwiecień 1993
Adres wydawniczy: [Cannes, 1993]
Strony: [abstr.] 6527
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wartość badania holterowskiego w rozpoznawaniu choroby tętnic wieńcowych: rozprawa habilitacyjna / Ryszard Piotrowicz; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. B. Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Zakład Kardiometrii w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: [2], 175, 6 [luź.] s. , tab. , bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/96
Autorzy: Ludwik Michał Brodzki.
Tytuł: Wartość badań radioizotopowych u chorych z bólami w klatce piersiowej i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi w koronarografii. Praca doktorska / Ludwik Michał Brodzki ; Instytut Kardiologii Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: 65 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. Eugeniusz Dziuk. - 10.03.1994
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kwiatkowski.
Tytuł: Wartość badania holterowskiego w rozpoznawaniu choroby naczyń wieńcowych w świetle teorii Bayesa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 41, supl. 1, 2
Uwagi: 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 15-17.09.1994.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kwiatkowski.
Tytuł: Znaczenie uzupełnienia interpretacji zmian ST o analizę częstotliwości rytmu serca w diagnostyce choroby tętnic wieńcowych metodą holterowską.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 41, supl. 1, 3
Uwagi: 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 15-17.09.1994.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/96
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Diagnostyka choroby wieńcowej.
Czasopismo: Gazeta Lekarska
Szczegóły: 1995, nr 4, s. 30-31
ISSN: 0867-2164
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/96
Autorzy: Marian Cholewa, Zenon Gawor, Konstanty Markiewicz, Lech Górski, Alina Skorykow-Sapińska, Zygmunt Sadowski, Hanna Szwed, Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszczyk, Kajetan Poprawski, Felicja Kozłowska.
Tytuł: Wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej za pomocą wybranych metod nieinwazyjnych.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Kazimierz Jasiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Kardiologii, 1993
Strony: [2], 70 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. 87 poz.
Seria: Biblioteka Kardiologiczna ; 41
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/96
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Choroba niedokrwienna serca. Wartość diagnostyczna echokardiografii przy stymulacji przezprzełykowej.
Tytuł równoległy: Diagnostic value of echocardiography combined with transoesophageal atrial pacing in coronary artery disease / [Aut.] Andrzej Sieńko, Michał Wierzchowiecki, Tadeusz Krzyś, Marek Michalski, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 2, 98-105, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/96
Autorzy: Grzegorz W. Kamiński, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Echokardiografia wysiłkowa w diagnostyce choroby wieńcowej.
Tytuł równoległy: Effort echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : 72, 9-10, 545-551, ryc., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/96
Autorzy: Jerzy Papuć.
Tytuł: Badania czynników zagrożenia chorobą niedokrwienną serca u żołnierzy zawodowych i ich praktyczne znaczenie : praca doktorska / Jerzy Papuć ; Szpital Wojskowy w Lublinie; CSK WAM.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: 94 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Władysław Witczak. - 17.04.1996
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
Tytuł: The value of ambulatory monitoring in the recognition of coronary artery disease with respect to Bayes theory.
Czasopismo: Eur. Heart J.
Szczegóły: 1997 : 18, Abstr. Suppl., 640 (P3678)
Uwagi: XIXth Congress of the European Society of Cardiology, 32nd Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists (AEPC), August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
Tytuł: Wartość badania holterowskiego w diagnostyce choroby wieńcowej w przypadku zmian w jednym naczyniu.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, [Abstr. P344]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/96
Autorzy: R. Kowalczyk, Z. Gawor, A. Goch, R. Drobiński, M. Kośmider, B. Małkowski, Jerzy Adamus, Z. Maziarz, J. H. Goch.
Tytuł: Znaczenie tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej z użyciem Tc-99m-MIBI oraz echokardiografii i elektrokardiografii skojarzonych z testem stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-275, [Abstr. P274]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kwiatkowski.
Tytuł: The diagnostic value of ST segment analysis in ambulatory ECG monitoring evaluated using Bayes' theorem in patients screened for coronary artery disease.
Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 2, s. 131-138, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

29/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
Tytuł: Badanie holterowskie - analizy podstawowe.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 15-28, bibliogr. [38] poz.
Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/96
Autorzy: E. Płońska, Robert Olszewski.
Tytuł: Aktualne poglądy na bezpieczeństwo echokardiograficznego testu z dobutaminą.
Czasopismo: Forum Kardiologów
Szczegóły: 1999 : 4, 3, 29-30, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/96
Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
Tytuł: Evaluation of heart rate increases effectiveness of ECG ambulatory monitoring in coronary artery disease diagnosis. Analysis with respect to Bayes' theory.
Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
Szczegóły: 2000 : Vol. 5, nr 4 Part 2, s. S19
Konferencja: Working Groups on Cardiac Pacing and Arrythmias, European Society of Cardiology, Istanbul, 2000.09.23
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

32/96
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Ambulatoryjna rejestracja EKG metodą Holtera w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 52, Supl. 3, s. III-25-III-27, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet / red. Jadwiga Kłoś, Michał Tendera
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/96
Autorzy: J[acek] Lewit, M[arian] Cholewa, W[iesław] Piechota, J[erzy] Adamus, K[onrad] Tkaczewski.
Tytuł: Prognostyczna wartość Troponiny-I u chorych z bólem zamostkowym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-33
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/96
Autorzy: Maciej Gil, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
Tytuł: Stężenie fibrynogenu w surowicy chorych ze stabilną chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym.
Tytuł równoległy: Plasma fibrinogen in patients with acute coronary syndrome and stable coronary artery disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 50, s. 531-532, bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  35/96
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Mirosław Zachorski.
  Tytuł: Zastosowanie bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej serca z 99mTc-MIBI w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2000 : 14, 27, 25
  Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Białko C-reaktywne o wysokiej czułości w ocenie zagrożenia chorobami układu krążenia / Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Dade Behring Diagnostics, 2001
  Strony: 32 s. , il. , 21 cm , bibliogr. 71 poz.
  ISBN: 83-915861-0-3
  Seria: Biblioteka Naukowa Dade Behring ; t. 1
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 18.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/96
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
  Adres wydawniczy: Vienna, 2002
  Strony: S223
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/96
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S223
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/96
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Janusz Warmiński, Tomasz Makowski, Robert Szczechowicz, Wiktor Piechota, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
  Tytuł równoległy: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 14-17, 3 il., 3 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/96
  Autorzy: Leszek Kubik, M. Gajewski, W. Stankiewicz, A. Płocharski, B. Skolimowska, M. Karpiński, M. Dąbrowski, S. Szmigielski, J. Kosior, R. Pęcak.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł równoległy: Selected inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 32-35, 6 tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/96
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Mirosław Pieróg, Jacek Legutko, Anna Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, 35-40, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/96
  Autorzy: Wiktor Piechota.
  Tytuł: Ocena korelacji biochemicznych czynników ryzyka miażdżycy i zmian w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca. Praca doktorska / Wiktor Piechota, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 175 poz.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 16.10.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/96
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, Z. Cywińska, K. Potocka.
  Tytuł: Homocysteine, folate, and vitamin B12 in males with symptoms of coronary heart disease.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2003 : 49, 6, Suppl. : 55th Annual Meeting, July 20-24, 2003, Philadelphia, A61
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/96
  Autorzy: W[iktor] N. Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, J[olanta] Bejm, Z. Cywińska, E. Potocka.
  Tytuł: Correlation of apolipoproteins B and A-I, CRP, and homocysteine with coronary artery atherosclerosis.
  Czasopismo: Clin. Chem. Laborat. Med.
  Szczegóły: 2003 : 41, Spec. Suppl. : 15th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ; 22nd National Congress of the Spanish Society of Clinical Biochemistry and Molecular Pathology, Barcelona, Spain, 1-5 June 2003, S441
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Znaczenie markerów uszkodzenia mięśnia sercowego w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu ostrych zespołów wieńcowych / Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Medical Press, 2003
  Strony: 47 s. , 11 il., 8 tab., bibliogr. 109 poz. ; 21 cm
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/96
  Autorzy: Mirosław Dziuk, M[irosław] Zachorski, H[anna] Rdzanek, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Early and late left ventricle remodelling after primary percutaneous transluminal coronary angioplasty assessed with serial SPECT.
  Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1 Suppl., s. S82
  Konferencja: , Florence, 2003.04.27
  ISSN: 1071-3581
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  47/96
  Autorzy: D. Osman, M. Stachura, Agnieszka Nowak, B. Pawlina, M. Kordybach, Maciej Zarębiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Prediction of increased dyspersion of corrected QT in patients with acute coronary syndrome treated by primary PCI.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 59, supl. 1, s. I-211, Abst. P0704.
  Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Trójmiasto, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 11-13 września 2003 r.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Białko C-reaktywne - zastosowanie w prewencji i leczeniu chorób naczyniowo-sercowych, cz. I.
  Czasopismo: LabForum
  Szczegóły: 2003, 17, 3-6, 3 il., tab.
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Korelacja apolipoprotein B, A-I i lipidów ze zmianami w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: LabForum
  Szczegóły: 2003, 15, 3-6, 2 tab., bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/96
  Autorzy: Jerzy Adamus, M. Gil, Maciej Zarębiński.
  Tytuł: Severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation is related to baseline troponin I and ST-segment depression.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 12, s. CR519-522, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:
  Adres url:

  51/96
  Autorzy: Ewa Oplińska-Ciszek, S. Niemczyk.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of ischemic heart disease in patient with chronic renal failure.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2003 : T.110, nr 3(9), s. 1039-1044, il., bibliogr. 27 poz., bibliogr.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • EMBASE/Excerpta Medica


  52/96
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, A. Gackowski, R[obert] Olszewski, Z. Gąsior, J. Kasprzak, M. Maciejewski, A. Wojtarowicz, P. Gościniak.
  Tytuł: Value of dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease in women with aortic stenosis.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : 60, supl. 4 : International Congress on Valvular Disease, 8-10 May 2003, Kraków, Poland, Programme & Abstracts)., 47
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/96
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, Robert Olszewski.
  Tytuł: Echokardiografia obciążeniowa z zastosowaniem stymulacji serca.
  Tytuł całości: W: Echokardiografia obciążeniowa : stres echo. Praca zbiorowa
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcja Edyty Płońskiej
  Adres wydawniczy: Opole : Almamedia, 2004
  Strony: s. 90-94, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Rozdział 6
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr. i uzup.
  ISBN: 83-920431-1-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/96
  Autorzy: J. H. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the correlative assessment of myocardial function, perfusion and viability.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S260
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  55/96
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: The influence of dysrhytmia and size of the heart on the gated SPECT left ventricular ejection fraction (LVEF)in patients with various degree of myocardial ischaemia.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, S316
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  56/96
  Autorzy: R. P. Baum, M[irosław] A. Dziuk.
  Tytuł: Quality of myocardial viability PET images after fasting, acipimox, oral glucose load and 18F-FDG injection timed on the glucose drop.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S308
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  57/96
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M. Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, M[agdalena] Żabicka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) w rozpoznawaniu zwężeń tętnic wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD).
  Tytuł równoległy: Multisclice computed tomography (MSCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD) - initial report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 225
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 225.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/96
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Korelacje stężeń homocysteiny ze zmianami w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Correlation of homocysteine concentrations with the extent of coronary atherosclerosis in men with symtoms of ischemic heart disease.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 401-406, il., tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/96
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, Robert Olszewski, Z. Gąsior, A. Gackowski, M. Maciejewski, L. Kamiński, I. Kossuth, P. Gościniak, J. Kasprzak.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z donutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u kobiet ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł równoległy: The value of dobutamine stress echocardiography for the diagnosis of coronary artery disease in women with stenosed aortic valve.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 95, 456-460, tab. 6, bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  60/96
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[aciej] Zarębiński, J[acek] Janczak, M[irosław] Dziuk, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Usefulness of Multi Detector Computed Tomography (MDCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD).
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 23rd International Congress of Radiology of the International Society of Radiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Brian Lentle [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND Publishing Co., 2004
  Strony: s. 681-685, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Int. Soc. Radiol., Montreal, 2004.06.25
  ISBN: 88-7587-063-2
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  61/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Białko C-reaktywne o wysokiej czułości w ocenie zagrożenia chorobą sercowo-naczyniową.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o., 2004
  Strony: 39 s. , 8 il., bibliogr. 94 poz. ; 20 cm
  Uwagi: Biblioteka Naukowa DADE BEHRING
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/96
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: S. B. Baghdasarian, G. V. Heller, Rola obrazowania perfuzji mięśnia sercowego w diagnostyce choroby wieńcowej: postępy z ostatniego roku.
  Czasopismo: Curr. Opin. Cardiol. wyd. pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 5, s. 4-12, bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Albuminy zmodyfikowane niedokrwieniem - nowy marker niedokrwienia mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 2, s. 97-100, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/96
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Bernard Jaroń, Marian Cholewa.
  Tytuł: Diagnostyka choroby wieńcowej metodą 64-rzędowej tomografii komputerowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : 4, 9, 74-83, 17 il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/96
  Autorzy: Wiesław Piechota, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Znaczenie troponin w diagnostyce uszkodzenia mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 5, 93-102, bibliogr. 66 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/96
  Autorzy: Anna Kaźmierczak, A. M. Shaban.
  Tytuł: Choroba wieńcowa u kobiet - odrębności obrazu klinicznego i diagnostyki pierwotnej.
  Tytuł równoległy: Coronary artery disease in women - differences of clinical picture and primary diagnostics.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : 1, 3, 215-222, bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/96
  Autorzy: Jerzy Adamus, M. Zarębiński, Maciej Gil.
  Tytuł: Stopień zaawansowania choroby wieńcowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST.
  Tytuł równoległy: Severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 106, 372-375, 2 tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/96
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Wartość badań tomograficznych serca dla oceny ryzyka w chorobie wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Cardiac tomographic studies for the risk assessment in coronary artery disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 108, s. 611-616, bibliogr. 54 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  69/96
  Autorzy: Edyta Płońska, Eugenio Picano, Maciej Lewandowski, Małgorzata Peregud, Robert Olszewski, Andrzej Wojtarowicz, Piotr Gościniak, Tomasz Rozpara.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji AAI ze stymulatora serca.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and prognostic value of stress echo-pacing in patients with implanted AAI pace-maker.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 109, s. 10-15, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  70/96
  Autorzy: Robert Ryczek, Mirosław Dziuk, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń, Maciej Zarębiński, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski, Paweł Twarkowski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Związek między wskaźnikiem uwapnienia tętnic wieńcowych w wielorzędowej tomografii komputerowej a danymi klinicznymi i angiograficznymi.
  Tytuł równoległy: Clinical and angiographic correlates of coronary calcium scoring in multislice computed tomography (MSCT).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2005 : T. 113, nr 3, s. 207-212, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Roberrt Ryczek
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  71/96
  Autorzy: Maciej Zarębiński.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST leczonych abciximabem. Praca doktorska / Maciej Zarębiński, Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: 80 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 121 poz., streszcz.
  Uwagi: Promotor - dr hab.med. Jerzy Adamus - [Obrona : 21.12.2005]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/96
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Jeśli nie test wysiłkowy, to....?
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 4, s. 96
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/96
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Nowe biomarkery w ostrych zespołach wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 1, s. 105-108, bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/96
  Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka, Renata Główczyńska, Piotr Ścisło, Joanna Wilczyńska, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Sekwencyjna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 9, s. 80-91, bibliogr. 25 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  75/96
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Strategia wielomarkerowa w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 5, s. 95-96, 98-100, 102-104, 106, biliogr. 28 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/96
  Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka, Janusz Kochman, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Test wysiłkowy a nowoczesne badania obrazowe w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 5, s. 80-82, 84-86, 88-94, bibliogr. 33 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/96
  Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Piotr Śnigurowicz, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Czy oznaczenie troponiny I w 72. godzinie ostrego zespołu wieńcowego może być parametrem prognostycznym wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 474
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/96
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Joanna Bodalska, Grzegorz Kamiński, Małgorzata Kuberska-Kędzierska.
  Tytuł: Przydatność pomiaru stężenia glukozy i hemoglobiny glikowanej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym jako predyktorów liczby zajętych naczyń uwidocznionych w badaniu koronarograficznym.
  Tytuł równoległy: Usefulness of measurement of glucose and glucosylated hemoglobin levels in patients with acute coronary syndrome as number predictors of stenotic coronary arteries shown in coronary arteriography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 117, s. 270-273, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  79/96
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Małgorzata Kobylecka, Renata Główczyńska, Krzysztof J. Filipiak, Leszek Królicki, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzny i scyntygraficzny test wysiłkowy w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet w młodym wieku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 10, s. 93-105, 124, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/96
  Autorzy: Renata Główczyńska, Sebastian Szmit, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Meandry diagnostyki choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 1, s. 61-62, 64-66, 68-73, 91, bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/96
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka anomalii wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 2, s. 65-68, 70-73, bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/96
  Autorzy: Anna Kaźmierczak, Mirosław Dziuk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Przydatność systemu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE w pierwotnej diagnostyce choroby wieńcowej u kobiet w Polsce.
  Tytuł równoległy: Validation of the system for cardiovascular risk assessment - SCORE in primary diagnostics of coronary artery disease in Polish women.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 2, s. 111-119, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/96
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Anna Kaźmierczak.
  Tytuł: Tomografia emisji pozytonów i tomografia komputerowa PET-CT w diagnostyce kardiologicznej.
  Czasopismo: Świat Medycyny i Farmacji
  Szczegóły: 2007, nr 10, s. 26-33
  ISSN: 1508-1850
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/96
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, W. Banasiak.
  Tytuł: Angiografia tętnic wieńcowych metodą tomografii komputerowej.
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 113-121, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/96
  Autorzy: Jolanta Urszula Korzeniowska.
  Tytuł: Porównanie wartości prognostycznych parametrów echokardiograficznych oraz wybranych markerów biochemicznych oznaczanych seryjnie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych interwencyjnie. Praca doktorska / Jolanta Urszula Korzeniowska ; Wojskowy Instytut Medyczny.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
  Strony: 151 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 236 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: Prof. Marian Cholewa
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/96
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Znaczenie skal prognostycznych u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej kwalifikowanych do testu wysiłkowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 7, s. 33-38, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/96
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Kardiografia impedancyjna - nowoczesne narzędzie terapii monitorowanej chorób układu krążenia.
  Tytuł równoległy: Impedance cardiography - a modern tool for monitoring therapy of cardiovascular diseases.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 1, s. 65-71, bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: Epub 2009 Jan 26 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  88/96
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Magdalena Kostkiewicz, Mieczysław Pasowicz, Tomasz Miszalski-Jamka, Andrzej Szyszka, Piotr Lipiec, Andrzej Gackowski, Tomasz Kukulski, Mirosław Dziuk, Cezary Kępka, Mariusz Skowerski, Zbigniew Gąsior, Jerzy Walecki, Piotr Szymański, Katarzyna Mizia-Stec, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman, Piotr Podolec, Piotr Pruszczyk, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Choroba wieńcowa - obrazowanie żywotności mięśnia sercowego, część 1: zastosowanie echokardiografii i rezonansu magnetycznego. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease, part 1: current role of echocardiography and CMR. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 7, s. 744-755, bibliogr. 78 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska-Gościniak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  89/96
  Autorzy: Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk, Andrzej Mazurek, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jaguś-Jamioła, Robert Ryczek, Konrad Tkaczewski, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: ST-segment elevation in the recovery phase of nuclear exercise stress test with 99mTc-sestamibi in a patient with critical RCA stenosis and subtle systolic dysfunction in speckle tracking imaging.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 75-79, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Piszczek
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  90/96
  Autorzy: Adam Stańczyk, Piotr Hendzel, Grzegorz G. Gielerak.
  Tytuł: Isolated myocardial bridge required by-pass grafting in 26-year-old syncopal woman / Puente miocardico aislado con necesidad de cirugia coronaria en una enferma de 26 anos con sincopes.
  Czasopismo: Revista Espanola de Cardiología (English Edition)
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 8, s. 775-776, il., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Epub 2012 Feb 16
  ISSN: 0300-8932
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN, ES
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.204
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  91/96
  Autorzy: Robert J. Gil, Dariusz Dudka.
  Tytuł: Ostre zespoły wieńcowe : możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red.: Roberta J. Gila i Dariusza Dudka.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: 449 s. , il., tab. , 25 cm + 1 dysk CD , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  ISBN: 978-83-7988-004-1
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/96
  Autorzy: Oliver Lindner, Thomas N. B. Pascual, Mathew Mercuri, Wanda Acampa, Wolfgang Burchert, Albert Flotats, Philipp. A. Kaufmann, Anastasia Kitsiou, Juhani Knuuti, S. Richard Underwood, Joao V. Vitola, John J. Mahmarian, Ganesan Karthikeyan, Nathan Better, Madan M. Rehani, Ravi Kashyap, Maurizio Dondi, Diana Paez, Andrew J. Einstein, Mirosław Dziuk.
  INCAPS Investigators Group, Collaborators (341)
  Tytuł: Nuclear cardiology practice and associated radiation doses in Europe: results of the IAEA Nuclear Cardiology Protocols Study (INCAPS) for the 27 European countries.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2016 : Vol. 43, nr 4, s. 718-728, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Oliver Lindner
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  93/96
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Przewlekła choroba wieńcowa w wieku podeszłym.
  Tytuł równoległy: Chronic coronary artery disease in elderly.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 195-199, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  94/96
  Autorzy: S[tanisław] Piszczek, G. Horszczaruk, A[ndrzej] Mazurek, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Ilościowa ocena zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego metodą PET u pacjenta z niejednoznacznymi wynikami czynnościowej oceny zwężenia tętnicy wieńcowej metodami inwazyjnymi - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Szczecin 23-26 maja 2018 r. : Streszczenia zgłoszonych referatów
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2018]
  Strony: s. 49
  Uwagi: Temat przewodni: Diagnostyka i terapia radioizotopowa w erze medycyny personalizowanej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/96
  Autorzy: Piotr Kwiatkowski, Sławomir Gołębiewski, Emanuel Korzeniec.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Inwazyjne leczenie i kwalifikacja pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową do leczenia rewaskularyzacyjnego w świetle najnowszych doniesień.
  Tytuł równoległy: Interventional treatment of patients with stable coronary artery disease and qualification for revascularization in the light of recent reports.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 58-62, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Kwiatkowski
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  96/96
  Autorzy: Przemysław J. Kwasiborski, Wojciech Czerwiński, Paweł Kowalczyk, Małgorzata Buksińska-Lisik, Grzegorz Horszczaruk, Michael S. Aboodi, Kamil Derbisz, Mariusz Hochul, Adam Janas, Andrzej Cwetsch, Wojciech Wąsek, Piotr P. Buszman, Jozef Bartunek, Paweł E. Buszman, Patrick W. Serruys, Krzysztof Milewski.
  Tytuł: Influence of heart rate on FFR measurements: An experimental and clinical validation study.
  Czasopismo: International Journal of Cardiology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 317, s. 13-17, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 June 3; Autor korespondencyjny: Przemysław J. Kwasiborski
  ISSN: 0167-5273
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.164
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM