WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBA WIEŃCOWA - SCYNTYGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Radioizotopowa diagnostyka choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1980 : 64, 1, 1-7, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/24
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-pirofosforanu w diagnostyce sierdzia.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 255-261, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/24
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski.
Tytuł: Ocena czynności lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 47, 55 : il, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

4/24
Autorzy: Leszek Kubik, Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, R. Piotrowicz.
Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa i wysiłkowa scyntygrafia talowa u osób z niecharakterystycznymi bólami w klatce piersiowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 683-690, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/24
Autorzy: Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska.
Tytuł: Ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego za pomocą talu-201 i pochodnych izonitrylowych znakowanych technetem-99m w chorobie niedokrwiennej serca. Praca doktorska / Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska ; CSK WAM, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
Strony: [2], 52 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: - Promotor: płk prof. Eugeniusz Dziuk.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/24
Autorzy: Marek Ostrowski, Leszek Kubik, Ryszard Roszczyk, Wanda Koziarska, Jacek Wnuk.
Tytuł: Scyntygrafia serca za pomocą 99mTc-MIBI w ocenie zaburzeń perfuzji w niestabilnej chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 11, 2-3
Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/24
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/24
Autorzy: Ludwik Michał Brodzki.
Tytuł: Wartość badań radioizotopowych u chorych z bólami w klatce piersiowej i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi w koronarografii. Praca doktorska / Ludwik Michał Brodzki ; Instytut Kardiologii Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: 65 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk prof. Eugeniusz Dziuk. - 10.03.1994
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/24
Autorzy: Mirosław Dziuk, Dariusz Borkowski, Wojciech Kwiatkowski, Eugeniusz Dziuk, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
Tytuł: Quantitative myocardial perfusion scintigraphy with Thallium-201 (SPECT) in the diagnosis of viable myocardial segments and prediction of left ventricular function improvement after revascularisation.
Tytuł równoległy: Rozpoznawanie żywotnych segmentów mięśnia serca i przewidywanie poprawy czynności lewej komory po rewaskularyzacji ilościową scyntygrafią perfuzyjną z Talem-201 (SPECT).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 52, nr 2, s. 94-102, bibliogr. 11 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  10/24
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Mirosław Zachorski.
  Tytuł: Porównanie badań SPECT i GSPECT w określaniu ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 14
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/24
  Autorzy: Mirosław Zachorski, Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Leszek Kubik.
  Tytuł: Zastosowanie bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej GSPECT z technetem-99m MIBI u chorych z chorobą niedokrwienną serca i upośledzeniem kurczliwości lewej komory serca.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
  Strony: s. 17-18, tab.
  Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/24
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Ana Canizales, Keith E. Britton.
  Tytuł: Bramkowana tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (GSPET) mięśnia sercowego u kobiet i mężczyzn z niskim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej - jakoścowa ocena ruchomych przekrojów oraz map biegunowych lewej komory.
  Tytuł równoległy: Myocardial gated single photon emission tomography (GSPET) in men and women with low probability of coronary artery disease - qualitative assessment of beating slices and polar plots.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 30, s. 119-131, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/24
  Autorzy: Anna Teresińska, Marian Śliwiński, Bożenna Szumilak, Stefania Konieczna, Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
  Tytuł: Przedoperacyjna wysiłkowa scyntygrafia perfuzyjna (Tc-99m-MIBI SPECT) w przewidywaniu poprawy ukrwienia mięśnia lewej komory wcześnie po chirurgicznej rewaskularyzacji serca.
  Tytuł równoległy: Preoperative stress myocardial perfusion scintigraphy (Tc-99m-MIBI SPECT) in predicting the myocardial perfusion improvement early after coronary artery bypass surgery.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 29, s. 49-61, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/24
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: , S115.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/24
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/24
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski.
  Tytuł: The comparison of TC-99M-MIBI SPECT and gated SPECT (GSPECT) in diagnosis of coronary arthery disease.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 77
  Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/24
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The comparison of SPECT and Gated SPECT studies in assessing the probability of coronary artery disease in patients after sub-maximal treadmill exercise test.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 1 : The IAEA's International Symposium on Cardiovascular Nuclear Medicine, Beijing, 27-31 May, 2002, S54
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/24
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] A. Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPET in the assessment of non- and transmural myocardial infarction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13 : European Society of Cardiac Radiology, ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 31 - November 1, 2003, H3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/24
  Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, A. Kazmierczak, E. Kot, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Myocardial perfusion scintigraphy and clinical decision making process in patients with coronary artery disease - long term registry data.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 32, Suppl. 1, s. S177, Abst. [P276]
  Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM, Istanbul, Turkey [October 15 - 19], 2005
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/24
  Autorzy: Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Choroby Serca i Naczyń
  Szczegóły: 2008 : T. 5, nr 2, s. 93-101, bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 1733-2346
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/24
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Obrazowanie wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 1, s. 58-63, bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/24
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Sylwia Miernik.
  Tytuł: Rola badań SPECT-CT i PET-CT w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 250-254
  Uwagi: Rozdział IV.3; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
  ISBN: 978-83-60135-67-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/24
  Autorzy: Sylwia Miernik, Anna Kaźmierczak-Dziuk, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The prognostic value of myocardial perfusion scintigraphy compared to coronary angiography in women with positive stress test results.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 31-38, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kaźmierczak-Dziuk
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  24/24
  Autorzy: Sebastian Osiecki, Stanisław Piszczek, P. Kwasiborski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Wartość jednoetapowej scyntygrafii obciążeniowej serca (bez badania spoczynkowego) z dodatkowymi akwizycjami w położeniu na brzuchu za pomocą gamma kamery z detektorami półprzewodnikowymi CZT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. A, s. A27
  Konferencja: Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii. im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; Interservis Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2016.06.01
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM