WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Jan Gietka, Aleksander Michajlik, Maria Jung.
Tytuł: Ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w płynie stawowym w gośćcu przewlekłym postępującym i chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Tytuł równoległy: Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the synovial fluid in rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 2, 151-157, 3 il., 4 tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/29
Autorzy: Jan Gietka, Małgorzata Rezmer, Norbert Symonowicz, Zachariasz Józefczyk, Alicja Pliszczyńska.
Tytuł: Poziom immunoglobulin i komplementu płynu stawowego u chorych na gościec przewlekły postępujący i chorobę zwyrodnieniową stawów.
Tytuł równoległy: Levels of immunoglobulins and complement in articular fluid in patients with rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 1, 67-73, 3 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/29
Autorzy: Jan Gietka, Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz, Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Bóle przyśrodkowej strony stawu kolanowego w przebiegu gonartrozy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 264-270, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/29
Autorzy: Jan Gietka, Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie gonartrozy z umiejscowieniem bólów po stronie przyśrodkowej stawu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 31-34, ta., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/29
Autorzy: Jan Gietka, Ryszard Roszczyk, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w wykrywaniu wczesnych (przedradiologicznych) postaci choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
Tytuł równoległy: The importance of scintigraphic investigations in the detection of early forms of gonarthrosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1985 : 23, 3, 213-217, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/29
Autorzy: Andrzej Dymara.
Tytuł: Osteotomia międzykrętarzowa w leczeniu zmian zniekształcająco-zwyrodnieniowych stawów biodrowych - wyniki odległe.
Tytuł całości: W: Materiały VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego
Adres wydawniczy: Wrocław, 1991
Strony: s. 35-39
Uwagi: - 8 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Wrocław, 11-13.09.1991.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

7/29
Autorzy: Andrzej Dymara.
Tytuł: Osteotomia międzykrętarzowa w leczeniu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawów biodrowych - odległe wyniki.
Tytuł równoległy: Long-term results of intertrochanteric osteotomy in degenerative arthritis of the hip joint.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1994 : 59, supl. 3, 589-593, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/29
Autorzy: Donat Tylman, Artur Dziak.
Tytuł: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
Tytuł całości: W: Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 1994
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995
Strony: s. 347-357, bibliogr. 22 poz.
Uwagi: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego; suplement do miesięcznika Polski Przegląd Chirurgiczny.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/29
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Dzik, Janusz Płomiński.
Tytuł: Ocena zmian zwyrodnieniowych po operacyjnym leczeniu kolana tyłoprzegiętego.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1998 : 63, supl. 1 : Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, 474-481, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 18 poz.
Uwagi: XXXII Zjazd PTOiTr, Łódź, 24-26.09.1998.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/29
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Płomiński.
Tytuł: Ocena zaburzeń czynnościowych i strukturalnych stawu kolanowego w zespole przewlekłej niewydolności więzadła krzyżowego przedniego.
Tytuł równoległy: Evaluation of structural and functional disturbances of knee joint in the syndrome of chronic insufficiency of arterior crucial ligament.
Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
Szczegóły: 1999, nr 1, s. 48-55, tab., bibliogr. 23 poz., sum., Zsfg, rez.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/29
Autorzy: Jacek Stachowiak, Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Cejmer, Janusz Słomiński, Tomasz Sowiński.
Tytuł: Jakość życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 155
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/29
Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, Artur Bachta.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów meteorologicznych na dolegliwości chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 323
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/29
Autorzy: W[iesław] Siwek, K[rzysztof] Kwiatkowski.
Tytuł: Własny sposób rehabilitacji po protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego z wykorzystaniem rozdrobnionych przeszczepów kości.
Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego : Program Konferencji, 20-22 maja 2004
Adres wydawniczy: [Ełk], 2004
Strony: s. 29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/29
Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, A. Zakrzewska.
Tytuł: Wpływ pogody na dolegliwości stawowe chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów.
Tytuł równoległy: The influence of weather on articular complaints of patients with osteoarthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 4, 201-205, 6 il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/29
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Ból i zespoły bólowe wieku podeszłego.
Tytuł równoległy: Pain and pain syndromes in the elderly.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2006 : T. 14, nr 11, s. 27-34, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/29
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Ocena postępowania fizykalno-uspeawniającego u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 3, s. 214
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii I Medycyny Fizykalnej, Polanica Zdrój, 6-9 IX 2007 r.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/29
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Artur Bachta.
Tytuł: Ocena aktywności procesu zapalnego, wydolności, czynnościowej i jakości życia.
Tytuł całości: W: Reumatologia kliniczna. T. 1 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008
Strony: s. 273-290, il., tab. bibliogr. 45 poz.
ISBN: 978-200-3799-9( T. 1); 978-83-200-3155-3 (całość)
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/29
Autorzy: Anna Raczkiewicz.
Tytuł: Starszy pacjent w standardach postępowania reumatologicznego.
Tytuł równoległy: The older patient during normal rheumatological progression.
Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
Szczegóły: 2009 : T. 3, nr 5, s. 372-379, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1897-3590
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

19/29
Autorzy: A[rtur] Bachta, A[nna] Raczkiewicz, A[leksandra] Juszkiewicz, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Ultrasound-guided steroid injections in the treatment of finger flexor tendons' tenosynovitis in patients with osteoarthritis.
Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 711
Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
ISSN: 0003-4967
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

20/29
Autorzy: Włodzisław Kuliński, P[aweł] Leśniewski, A[gnieszka] Iwaniszczuk.
Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawów - farmakoterapia czy postępowanie fizykalne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Rodzinnej
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, supl. 1, s. 33
Konferencja: , Łódź, 2010.06.10
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

21/29
Autorzy: P[iotr] Piekarczyk, K[rzysztof] Kwiatkowski, P[iotr] Maciszewski, P[iotr] Kuczmera, J[akub] Ziółek.
Tytuł: Ocena zmian zwyrodnieniowych po operacyjnym leczeniu złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Tytuł całości: W: XXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego : Program, Nałęczów, 10-12 maja 2012 r
Adres wydawniczy: Lublin : [b.w.], [b.r.]
Strony: s. 24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

22/29
Autorzy: A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[aciej] Kulig, Justyna Swarowska-Knap, A[leksandra] Juszkiewicz, B[artłomiej] Kisiel, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Lower physical activity is associated with vitamin D deficiency in rheumatoid arthritis, lupus erythematosus and osteoarthritis patients.
Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
Szczegóły: 2014 : Vol. 73, Suppl. 2, s. 905, Meeting Abstract: AB0305
Konferencja: European League Against Rheumatism, Paris, 2014.06.11
ISSN: 0003-4967
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  23/29
  Autorzy: W. Kuliński, Paweł Leśniewski, Józef Mróz, Anna Olczak.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawów - analiza postepowania fizykalnego.
  Tytuł całości: W: Dysfunkcje narządów ruchu. Różne oblicza fizjoterapii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Marian Majchrzycki.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2014
  Strony: s. 73-82, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: rozdział 7
  ISBN: 978-83-7597-239-9
  Seria: Monografie - Katedra i Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. T. 5.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/29
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Bartłomiej Kisiel, Maciej Kulig, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Vitamin D status and its association with quality of life, physical activity, and disease activity in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Journal of Clinical Rheumatology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 21, nr 3, s. 126-130, bibliogr. 36 poz., sum.
  ISSN: 1076-1608
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.245
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  25/29
  Autorzy: Anna Olczak, Włodzisław Kuliński, Józef Mróz, H. Kowalewska.
  Tytuł: Analiza zależności czynników wpływających na wystąpienie zmian zwyrodnieniowych stawów.
  Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Szczegóły: 2015 : T. 17, Suppl. 2, s. 9, Abst. 2.
  Konferencja: Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, Warszawa, 2015.09.11
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/29
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Józef Mróz, Anna Olczak.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawów problemem współczesnej cywilizacji - analiza postępowania fizykalnego.
  Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Szczegóły: 2015 : T. 17, Suppl. 2, s. 13, Abst. 7.
  Konferencja: Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, Warszawa, 2015-09-11
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/29
  Autorzy: Anna Olczak, Włodzisław Kuliński, Józef Mróz, H. Kowalewska.
  Tytuł: Fizjoprofilaktyka w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Szczegóły: 2015 : T. 17, Suppl. 2, s. 13, Abst. 6.
  Konferencja: Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, Warszawa, 2015.09.11
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/29
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawów - zalecenia postępowania w roku 2016.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2016 : R. 24, nr 2, s. 1-7, il., bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  29/29
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Ewelina Dyktyńska.
  Tytuł: Analysis of physiotherapy in hip osteoarthritis.
  Tytuł równoległy: Analiza postępowania fizykalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2019 : T. 61, nr 1, s. 5-10, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM