WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBY OKA
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/54
Autorzy: Jerzy Buratowski, Barbara Domżał.
Tytuł: Biocybernetyka, a narząd wzroku.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1971, 4(23, 225-232, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/54
Autorzy: P. Czerski, M[aksymilian] Siekierzyński, A[ndrzej] Gidyński.
Tytuł: Health surveillance of personnel occupationally exposed to microwaves. I : Theoretical considerations and practical aspects.
Czasopismo: Aerosp. Med.
Szczegóły: 1974 : 45, 10, 1137-1142
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/54
Autorzy: Alfred Warczyński.
Tytuł: Dynamika cieczy wodnej oka ludzkiego po przecięciu pnia współczulnego piersiowego między D3-D4.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 2, 98-101, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/54
Autorzy: Z. E. Kołakowski, Ryszard Jarecki, Karol Chmielowski, Andrzej Fryczkowski.
Tytuł: Próba oceny dynamiki niektórych zmian chorobowych występujących u osób zatrudnionych w zasięgu promieniowania mikrofalowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 2, 86-93, tab., bibliogr 11 poz. u autorów.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/54
Autorzy: Barbara Domżałowa, Jerzy Buratowski.
Tytuł: Stan narządu wzroku żołnierzy typowej jednostki wojskowej żywionych według normy "Z".
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 3, 148-152, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/54
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Żebrowska-Szymusik, Maria Strugalska.
Tytuł: Przypadek porażenia mięśni zewnętrznych oczu ze zmianami typu "regged - red" fibers w mięśniach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 649-653, 3 ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/54
Autorzy: Władysław Marcinkiewicz, Stanisław Mrzygłód, Alfred Warczyński, Jarosław Miśkiewicz.
Tytuł: Obrazy streoangiograficzne zwyrodnieniowych zmian na dnie oka.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1987, 26) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 165-173, 10 ryc., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: V Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Okulistów WP, Łódź, 14-15 czerwca 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/54
Autorzy: Władysław Marcinkiewicz, Stanisław Mrzygłód.
Tytuł: Stereofotogrametria dna oka.
Tytuł równoległy: Steroephotogrammetry of eye fundus.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 9-10, 659-663, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/54
Autorzy: Władysław Marcinkiewicz, Teresa Skubiszewska.
Tytuł: Choroby oczu.
Tytuł całości: W: Medycyna naturalna
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: s. 230-250
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

10/54
Autorzy: Stanisław Mrzygłód.
Tytuł: Patogeneza cukrzycowych powikłań w narządzie wzroku.
Tytuł równoległy: Pathogenesis of diabetic complications in the organ of vision.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 94-98, bibliogr. 11 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/54
Autorzy: Radosław Różycki, Teresa Skubiszewska.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne, elektroretinogram wieloogniskowy.
Tytuł równoległy: Electrophysiological examinations. Multifocal electroretinography.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 2, s. 122-124, bibliogr. 12 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

12/54
Autorzy: Lech Gawron.
Tytuł: Fakoemulsyfikacja.
Tytuł równoległy: Phacoemulsification.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 2, s. 105-111, bibliogr. 26 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

13/54
Autorzy: Joanna Wierzbowska, Tomasz Dominik.
Tytuł: Korekcja krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego pooperacyjnego metodą fotokeratektomii refrakcyjnej przy użyciu lasera excimerowego.
Tytuł równoległy: Excimer laser photorefractive keratectomy for postoperative myopia and myopic astigmatism.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 2, s. 98-101, bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

14/54
Autorzy: Andrzej Stankiewicz.
Tytuł: Nowe wyzwania w mikrochirurgii i diagnostyce okulistycznej.
Tytuł równoległy: New challenges in ophtalmological microsurgery and diagnosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 2, s. 63-65, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PEM
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/54
Autorzy: Władysław Marcinkiewicz.
Tytuł: Ocena zapisów fotograficznego i cyfrowego we fluorografii.
Tytuł równoległy: Assessment of photographic and digital recordings in fluorography.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 2, s. 118-121, bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

16/54
Autorzy: Joanna Wierzbowska.
Tytuł: Zastosowanie glikokortykosteroidów i teleradioterapii oczodołów u chorych z oftalmopatią Gravesa, leczonych jodem promieniotwórczym. Praca doktorska / Joanna Wierzbowska, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: 112 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 230 poz.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n.med. Andrzej Stankiewicz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/54
Autorzy: Andrzej Stankiewicz.
Tytuł: Alergia oka.
Tytuł całości: W: Alergologia. Postępy w chorobach wewnętrznych.
Adres wydawniczy: [Warszawa], [2004]
Strony: s. 53-60, prezentacja slajdów
Uwagi: Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa
ISBN: 83-87499-86-2
Seria: Akademia po Dyplomie
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/54
Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Marek Rękas.
Tytuł: Oko efektorem reakcji alergicznej.
Tytuł równoległy: The eye as effector of allergic reaction.
Tytuł całości: W: I Sympozjum Sekcji Alergologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Lublin 10 października 2003 : Program, streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Lublin, 2003]
Strony: s. 7
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/54
Autorzy: Marek Rękas.
Tytuł: Farmakoterapia chorób alergicznych oczu.
Tytuł równoległy: Pharmacotherapy of allergic eye diseases.
Czasopismo: TMM Lek. Rodz.
Szczegóły: 2003, nr 5, s. 17-21, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/54
Autorzy: Małgorzata Figurska.
Tytuł: Fakotrabekulektomia u chorych obciążonych nadciśnieniem tętniczym i innymi schorzeniami ogólnymi. Praca doktorska / Małgorzata Figurska, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: [1],129 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 147 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz. - [Obrona : 15.09.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/54
Autorzy: Radosław Różycki.
Tytuł: Przydatność dakroscyntygrafii w ocenie zaburzeń odpływu łez. Praca doktorska / Radosław Różyck, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: [2],90 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 104 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof.dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz. - [Obrona : 8.07.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/54
Autorzy: B[eata] Żelichowska, R[adosław] Różycki, B[olesław] Kalicki, P[iotr] Murawski, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A[gnieszka] Kujawa.
Tytuł: Przydatność termografii w diagnostyce zespołu suchego oka.
Tytuł całości: W: XLI Ogólnopolski Zjazd PTO, Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk, 16-19 czerwca 2004
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
Strony: s. 20
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/54
Autorzy: Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz.
Tytuł: Terapia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem : stan obecny i perspektywy.
Tytuł równoległy: Therapy of wet form of age-related macular disease : the present state and perspectives.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 2005 : 107, 4-6, 334-339, 4 il., bibliogr. 24 poz., sum.
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO, Kraków 19-21.05.2005 r.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/54
Autorzy: Radosław Różycki.
Tytuł: Przydatność dakroscyntygrafii w ocenie zaburzeń odpływu łez.
Tytuł równoległy: Usefulness of dacroscintygraphy in evaluation of lacrimal fluid outflow disturbances.
Czasopismo: Mag. Okulist.
Szczegóły: 2005 : 2, 1, 32-40, 9 il., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/54
Autorzy: Robert Chrabański, Daria Malawko, Marek Rękas.
Tytuł: Objawy oczne niedoboru witaminy A.
Tytuł równoległy: Ocular signs of vitamin A deficiency.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 4, s. 80-83, bibliogr. 13 poz., sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/54
Autorzy: B. Wiśniewska, Romuald Olszański, R. Kłos.
Tytuł: Zmiany w narządzie wzroku u nurków.
Czasopismo: Post. Med. Lotniczej
Szczegóły: 2005 : 2, 11 : Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Środowiska / pod red. Joanny Łaszczyńskiej, 55-60, bibliogr. 14 poz., streszcz.
Uwagi: I Krajowa Konferencja Naukowa : Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Środowiska - Ziemia. Woda. Powietrze. Służba i Praca w Trudnych Warunkach, Warszawa, 21-22 października 2004. - Warszawa, 2004
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/54
Autorzy: Małgorzata Figurska, Joanna Sobczak, Mariusz Stępień.
Tytuł: Zator gałęzi tętnicy środkowej siatkówki - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Branch central retinal artery occlusion - case report.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2007 : 10, 3, 94-98, 10 il., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

28/54
Autorzy: Małgorzata Figurska, Aleksandra Brzostek.
Tytuł: Najczęstsze choroby układu wzrokowego i ich funkcjonalne następstwa.
Tytuł równoległy: The most common visual system disorders and their functional consequences.
Czasopismo: Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
Szczegóły: 2008, 3, 13-16, bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/54
Autorzy: B. Wiśniewska, Romuald Olszański.
Tytuł: Zaburzenia ze strony narządu wzroku u osób poddanych działaniu wysokiego ciśnienia parcjalnego tlenu.
Tytuł równoległy: Eyesight disorders of people put through high pressure partial oxygen.
Czasopismo: Rocz. Służby Zdrowia Mar. Woj.
Szczegóły: 2008 : T. 27, 2006-2008, s. 124-130, streszcz.
Uwagi: Streszczenie artykułu w jęz. ang. Tamże s. 277
ISSN: 0239-8311
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/54
Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Figurska.
Tytuł: Aktualne wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące postępowania w przypadkach pacjentów z wysiękową postacią AMD.
Tytuł równoległy: Current diagnostic and therapeutic guidelines for wet AMD management.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 3, s. 13-20, il., bibliogr. 17 poz., sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

31/54
Autorzy: Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz, Jacek Robaszkiewicz, Małgorzata Figurska.
Tytuł: Starzenie się a jaskra.
Tytuł równoległy: Aging and glaucoma.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 37-39, bibliogr. 22 poz., sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

32/54
Autorzy: M[arek] Rękas, A[ndrzej] Stankiewicz, A[dam] Kluś, M[ateusz] Tłustochowicz.
Tytuł: Combined pars plana vitrectomy with capsulotomy communicating anterior chamber and vitreous cavity in surgical treatment of malignant glaucoma in pseudophakic eyes.
Tytuł całości: W: SOE 2009 The 17th Congress of the European Society of Ophthalmology, 13-16 June 2009, Amsterdam, The Netherlands
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2009
Strony: s. 92
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

33/54
Autorzy: R[adosław] Różycki, A[leksandra] Jakubaszek, A[rtur] Maliborski.
Tytuł: Fungal infections of lacrimal canaliculi.
Tytuł całości: W: SOE 2009 The 17th Congress of the European Society of Ophthalmology, 13-16 June 2009, Amsterdam, The Netherlands
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2009
Strony: s. 126, [EP-OPL-425].
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

34/54
Autorzy: Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz.
Tytuł: Choroby oczu u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 8, s. 46-51, il., bibliogr. 23 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

35/54
Autorzy: Joanna Wierzbowska.
Tytuł: Powierzchnia oka a jaskra - wprowadzenie.
Tytuł równoległy: Ocular surface and glaucoma - introduction to issues.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 93-96, bibliogr. 43 poz., sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

36/54
Autorzy: B. Wiśniewska, Romuald Olszański, R. Bieniek.
Tytuł: Wpływ nurkowania na narząd wzroku.
Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Szczegóły: 2013, nr 20, s. 54-56
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 2013.11.16
ISSN: 1734-6991
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

37/54
Autorzy: D. Białas-Niedziela, Marzena Maciągowska, A. Lach, D. Kęcik, Adam Stępień.
Tytuł: Ocena jakości życia w korelacji ze stanem narządu wzroku u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.
Tytuł równoległy: Quality of life and the condition of the eyesight in patients suffering from multiple sclerosis.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Okulistów Polskich / 44 Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa 13-15 czerwca 2013 : Abstrakty na [CD]
Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
Strony: s. [nlb. 1]
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

38/54
Autorzy: Izabela Jamiołkowska, Małgorzata Figurska, Marek Rękas, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Okulistyczna manifestacja choroby Behçeta- opis przypadku.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne warsztaty okulistyczne", Jachranka, 21-22.10.2016 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
Strony: s. nlb. [24]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

39/54
Autorzy: Izabela Skrzypiec, Joanna Wierzbowska.
Tytuł: Zmiany oczne w akromegalii.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne warsztaty okulistyczne", Jachranka, 21-22.10.2016 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
Strony: s. nlb. [24]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

40/54
Autorzy: Aleksandra Ostrowska-Spaleniak, Karolina Krix-Jachym, Marek Rękas.
Tytuł: Zmiany okulistyczne w zespole Alporta - opis przypadków.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne warsztaty okulistyczne", Jachranka, 21-22.10.2016 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
Strony: s. nlb. [25]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

41/54
Autorzy: Radosław Różycki.
Tytuł: Higiena powiek w schematach terapeutycznych - standard czy przesada?
Tytuł równoległy: Eyelid hygiene in therapeutic schemes - standard or exaggeration?
Tytuł całości: W: CORNEA 2017. Program i streszczenia IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" / Program and abstracts of the 9th International Symposium "Advances in diagnosis and treatment of corneal diseases"
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Edward Wylęgała [et. al.]
Adres wydawniczy: Wrocław : SR-Poligrafia; InspireCongress, 2017
Strony: s. 140
Konferencja: Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wisła, 2017.03.02
ISBN: 978-83-947480-0-5
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/54
Autorzy: Radosław Różycki.
Tytuł: Rola procesu zapalnego w schorzeniach powierzchni oka.
Tytuł równoległy: The role and treatment of inflammation in dry eye disease.
Tytuł całości: W: CORNEA 2017. Program i streszczenia IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" / Program and abstracts of the 9th International Symposium "Advances in diagnosis and treatment of corneal diseases"
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Edward Wylęgała [et. al.]
Adres wydawniczy: Wrocław : SR-Poligrafia; InspireCongress, 2017
Strony: s. 134
Konferencja: Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wisła, 2017.03.02
ISBN: 978-83-947480-0-5
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/54
Autorzy: Izabela Skrzypiec, Joanna Wierzbowska.
Tytuł: Zmiany oczne w akromegalii.
Tytuł równoległy: Ocular manifestations of acromegaly.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 4, s. 401-405, bibliogr. 37 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Izabela Skrzypiec
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

44/54
Autorzy: Małgorzata Figurska, Mateusz Niedzielski.
Tytuł: Nagłe zaniewidzenie - do okulisty, neurologa czy internisty?
Czasopismo: Okulistyka po Dyplomie
Szczegóły: 2017, nr 6, s. 17-27, bibliogr. 35 poz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Mateusz Niedzielski
ISSN: 2083-5124
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

45/54
Autorzy: Paweł Krzesiński.
Tytuł: Aspekty kardiologiczne chorób oczu.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2018" - 5 edycja, 27-29 września 2018, Jachranka : streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

46/54
Autorzy: Aleksandra Ostrowska-Spaleniak, Karolina Krix-Jachym, Joanna Wierzbowska, Marek Rękas.
Tytuł: Zmiany okulistyczne w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego - opis przypadków.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2018" - 5 edycja, 27-29 września 2018, Jachranka : streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
Strony: s. 71
Uwagi: Plakat
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

47/54
Autorzy: Ewelina Chojnacka, Michał Kinasz, Radosław Różycki, Marek Rękas.
Tytuł: Ocena parametrów powierzchni oka, gruczołów Meiboma i wskaźnika zaburzeń powierzchni oka u pacjentów z dysfunkcją gruczołów Maiboma.
Tytuł równoległy: Evaluation of ocular surface parameters, meibomian glands and Ocular Surface Disease Index in patiens with meibomian gland dysfunction.
Tytuł całości: W: 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego / 50th Congress of Polish Society of Ophthalmology, Warszawa, 6-8 czerwca 2019 : streszczenia
Adres wydawniczy: Łódź, 2019
Strony: s. 336-337
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

48/54
Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
Tytuł: Problemy okulistyczne w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych w aspekcie medycyny podróży. (Wykład sponsorowany przez ALCON).
Tytuł całości: W: Jesienne Warsztaty Okulistyczne, Jachranka, 3-5.10.2019 : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., 2019]
Strony: s. 49
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

49/54
Autorzy: Marta Mesterhazy, Joanna Wierzbowska, Radosław Różycki, Marek Rękas, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Zmiany oczne w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Ocular manifestation of granulomatosis with polyangiitis - a case report.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 2019 : T. 121, nr 3, s. 1-4, bibliogr. 15 poz., sum.
Uwagi: Online publish date: 2019.11.18 ; Autor korespondencyjny: Marta Mesterhazy
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  50/54
  Autorzy: Aleksandra Ostrowska-Spaleniak, Karolina Krix-Jachym, Marek Rękas.
  Tytuł: Zmiany okulistyczne w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego - opis przypadków.
  Tytuł równoległy: Ocular manifestations in antiphospholid syndrome - case series.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2019 : T. 121, nr 1, s. 47-50, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.06.05 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Ostrowska-Spaleniak
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  51/54
  Autorzy: Joanna Moneta-Wielgoś, Michał Patyk.
  Tytuł: Choroby przebiegające z objawem czerwonego oka.
  Tytuł całości: W: Stany nagłe. Okulistyka
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa: Małgorzata Figurska, Marek Rękas
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 13-34, bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 978-83-953472-4-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  52/54
  Autorzy: Małgorzata Figurska, Marek Rękas.
  Tytuł: Stany nagłe. Okulistyka.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: redakcja naukowa: Małgorzata Figurska, Marek Rękas
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: 136 s. , il., tab. , 19 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-953472-4-5
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  53/54
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Alergologia - postępy 2019.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2020, nr 5, s. 81-87, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Kruszewski ; Przegląd publikacji obejmuje okres od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  54/54
  Autorzy: Katarzyna Skonieczna, Barbara Czarnota-Nowakowska, Dominika Janiszewska-Bil, Joanna Wierzbowska.
  Tytuł: Korekcja presbiopii u pacjentów z emmetropią metodą Presbyond LBV - wyniki wstępne.
  Tytuł równoległy: Presbyond LBV for the correction of presbyopia in emmetropic patients - preliminary results.
  Tytuł całości: W: 52. Zjazd Okulistów Polskich. Program i streszczenia, Szczecin - online, 18-19 czerwca 2021
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Jacek P. Szaflik, Wojciech Lubiński
  Adres wydawniczy: Szczecin : Polskie Towarzystwo Okulistyczne ; InspireCongress, 2021
  Strony: s. 125
  ISBN: 978-83-956061-8-2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM