WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBY PŁUC
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/64
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: W sprawie rozpoznawania i leczenia wysiękowego zapalenia opłucenj.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1953 : 6, 4, 225-227, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/64
Autorzy: Wacława Dżurak, Marian Bielec.
Tytuł: Przypadek postępującego zaniku płuc.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
Szczegóły: 1966 : 30, 6, 597-603, 7 il., bibliogr.10 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/64
Autorzy: Konstanty Jacyna.
Tytuł: Postępowanie w odmie samorodnej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1966 : 19, 22, 1763-1766, 2 il., bibliogr. 11 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/64
Autorzy: Franciszek Smolarek, Józef Teodoruk.
Tytuł: Odnerwienie błędno-współczulne.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1971, 1(20, 35-38, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/64
Autorzy: S. Barcikowski, T[adeusz] Orłowski, L. Cieciura, H. Bartel.
Tytuł: Badania ultrastruktury płuc w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 66-67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/64
Autorzy: S. Barcikowski, T[adeusz] Orłowski, M. Kulig, S. Szram, M. Januszewski.
Tytuł: Ocena mikroskopowa i ilościowa zmian zachodzących w płucach w przebiegu doświadczalnego wstrząsu krwotocznego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9-10 maja 1974 / red. nauk. Stanisław Mlekodaj, Mieczysław Trenkner
Adres wydawniczy: [b.m.] : Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", [b. r.]
Strony: s. 68-69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/64
Autorzy: Wacława Dżurak.
Tytuł: Badania nad wpływem zapaleń płuc na objętość serca.
Tytuł równoległy: Investigations on the effect of pneumonia on heart volume.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1975 : 39, 1, 35-44, 12 il., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/64
Autorzy: Wacława Dżurak.
Tytuł: Przebieg zapaleń płuc w obrazie radiologicznym u młodych ludzi.
Tytuł równoległy: The course of pneumonia in radiological investigations in young people.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1975 : 39, 1, 25-33, 3 il., 2 tab., bibliogr. 29 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/64
Autorzy: Zbigniew Wierzbicki, J. Oleksy.
Tytuł: Przypadek zespołu Lofgrena u młodego mężczyzny.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 2, 118-120, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/64
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, T. D. Reuter.
Tytuł: Diagnostic usefulness of differences between the results of functional ventilation scanning and perfusion scannig of lungs.
Czasopismo: Radiologia diagnostica (Berl.)
Szczegóły: 1977 : Vol. 18, nr 4, s. 533-542
ISSN: 0033-8354
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  11/64
  Autorzy: B. Kierznikowicz, W. Wolański, R. Olszański.
  Tytuł: Uraz ciśnieniowy płuc w przebiegu hipoksji u płetwonurka pod wodą.
  Czasopismo: Rocz. Służby Zdrowia Mar. Woj.
  Szczegóły: 1977 : -1978, 31-36, bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/64
  Autorzy: Zbigniew Wąsek.
  Tytuł: Influence of single dose of calcium channel blockers on pulmonary ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Tytuł całości: W: VIth Czechoslovak Congress of Pneumology and Phtisiology with International Participation, Abstracta II., Vysne Hagy, High Tatras, May 29 - 31, 1985 [Vysne Hagy], 1985.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/64
  Autorzy: Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Zastosowanie tzw. małego próbnego otwarcia klatki piersiowej w rozpoznawaniu rozsianych chorób płuc.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1987 : 30, 1, 20-25, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/64
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Ryszard Issakiewicz.
  Tytuł: Powikłania pulmonologiczne po przeszczepieniach szpiku.
  Tytuł równoległy: Pulmonary complications of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 22-23, 399-402, bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/64
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Ostre ropnie płuc.
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 23-27
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/64
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ireneusz Drabek.
  Tytuł: Zastosowanie kliniczne radioizotopowych metod badania układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 151-157
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/64
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Dariusz Żak, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Przeszczepianie płuc.
  Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Andrzej Chiałowski [et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
  Strony: s. 255-262, ryc., tab.
  ISBN: 83-902383-1-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/64
  Autorzy: M. Konarski, Z. Aleksandrowski, R. Olszański, E. Kołdej, J. Milewski.
  Tytuł: Subcutaneous emphysema in course of diving - case report.
  Tytuł całości: W: Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Aktualne problemy medycyny hiperbarycznej i techniki nurkowania " NITROX - nowy czynnik oddechowy", Gdynia, 9 grudzień 1995 r
  Adres wydawniczy: Gdynia, 1995
  Strony: s. 74
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/64
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną wymagającą przewlekłej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Evaluation of bone mineralisation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after long-term corticosteroid therapy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 236
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/64
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 170
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/64
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Results of pulmonary function tests in young men from different regions of Poland.
  Tytuł całości: W: 1st Mediterranean Congress on Interventional Diagnosis for Thorax Diseases, Rhodes (Greece) May 25-29, 1996
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: G. Antypas
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore S.p.A., 1996
  Strony: s. 531-535, bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 88-323-0525-9
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/64
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 1996 : 17, Suppl. 1, 615
  Uwagi: 22nd Annual Meeting of the EBMT and 12th Meeting of the Nurses Group, Vienna (Austria), 3-7.03.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/64
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, M[aria] Konieczna, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena zależności BMD od przewlekłej steroidoterapii u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
  Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/64
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, E[wa] Pirożyńska, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Cząsteczki adhezyjne CD11a/CD18 (LFA-1) i CD54 (ICAM-1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych z przewlekłymi chorobami płuc.
  Tytuł równoległy: Adhesive molecules CD11a/CD18 (LFA-1) and DC54 (ICAM-1 in BAL fluid in patients with chronic pulmonary diseases.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 9-10
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/64
  Autorzy: Romuald Olszański, Bogumił Filipek, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Dwa przypadki urazu ciśnieniowego płuc o nietypowo długim okresie bezobjawowym.
  Tytuł całości: W: Problemy medycyny i techniki nurkowej / pr. zbior. pod red. Romualda Olszańskiego, Stanisława Skrzyńskiego, Ryszarda Kłosa
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Okrętownictwo i Żegluga, 1997
  Strony: s. 237-241, zdj., bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-904258-8-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/64
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: Expression on lymphocyte CD11A (LFA-1) and its counter receptor 54 (ICAM-1) in BAL fluid of patients with chronic lung diseases.
  Tytuł całości: W: 6th International Conference on Bronchoalveolar Lavage, Corfu, 24-27 June, 1998 : Final Program & Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Corfu, 1998]
  Strony: s. 110
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/64
  Autorzy: M. Pirożyński, Ewa Pirożyńska.
  Tytuł: Rola bronchoskopii i płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w diagnostyce śródmiąższowych chorób płuc.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1998 : 6, 10 z.1, 27-30, 5 tab., bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Konferencja Pneumonologiczna, Warszawa, 11.1997.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/64
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, S[ławomir] Dudko, E[wa] Pirożyńska.
  Tytuł: Expression on lymphocyte CD11A (LFA-1) and its counter receptor 54 (ICAM-1) in BAL fluid of patients with chronic lung diseases.
  Tytuł całości: W: The Jubilee 10th World Congress for Bronchology and 10th World Congress for Bronchoesophagology, Budapest, Hungary, June 14-17, 1998
  Adres wydawniczy: [Budapest, 1998]
  Strony: , 147.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/64
  Autorzy: R[yszard] Malinowski, E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, P. Gutkowski.
  Tytuł: Drożność drzewa oskrzelowego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [13], tab.
  Uwagi: 10 Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/64
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Zaburzenia czynności tarczycy u mężczyzn z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) przewlekle leczonych steroidami.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [18], tab.
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/64
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Chemokiny i cząsteczki adhezyjne w patomechanizmie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego / pod red. Józefa Hałasy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 57-65, 2 ryc., 2 tab., bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: Wykłady II Ogólnopolskiego Sympozjum pt. "Przewlekłe i nawracające zapalenia i stany alergiczno-zapalne dróg oddechowych. Diagnostyka, leczenie, zapobieganie". Międzyzdroje, 27-29 maja 1999 r.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/64
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Romuald Olszański.
  Tytuł: Ostre rozdęcie płuc.
  Tytuł równoległy: Acute pulmonary distension.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 1999 : 42, 2, 315-322, bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/64
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Chemokiny - mediatory reakcji zapalnej i alergicznej.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 8, s. 37-42, tab.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/64
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski, Grzegorz Wojtas, Andrzej Dąbek, Stefan Gruszka.
  Tytuł: Izolowana postać płucna ziarniniaka kwasochłonnego.
  Tytuł równoległy: Isolated pulmonary eosinophilic granuloma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 146-148, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Żabicka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  35/64
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Nadzieja dla płuc.
  Tytuł równoległy: Hope of the lungs.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl. 1, s. 4
  Konferencja: , Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/64
  Autorzy: P. Siermontowski, K. Zieliński, S. Machowski, J. Skośkiewicz, M. Supeł.
  Tytuł: Porównanie wpływu tlenu normo- i hiperbarycznego w warunkach hiperbarii na miąższ płucny.
  Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Szczegóły: 2001, supl. 1, s. 10
  Uwagi: Streszczenia referatów III Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, 8 XII 2001 r.
  ISSN: 1734-6991
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/64
  Autorzy: P. Siermontowski, K. Zieliński, S. Machowski, M. Supeł.
  Tytuł: Comparison of the effect of normo- and hyperbaric oxygen in hyperbarism on pulmonary parenchyma.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 2001 : 52, 1-2, [b.s.]
  Uwagi: XV Congress of Polish Society of Pathologists, Kraków, 21-23 June 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/64
  Autorzy: J[acek] Trepto, A[rkadiusz] Chmieliński, T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Wideotorakoskopia lecznicza i diagnostyczna.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2(20), s. 48
  Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii, X Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 19-21 września 2002, Dęblin, Polska
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/64
  Autorzy: Beata Mamełka, Justyna Mierzejewska, Małgorzata Faber, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Mikobakterioza płucna - trudności diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Pulmonary mycobacteriosis - diagnostic difficulties.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 39-42, 2 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/64
  Autorzy: Ewa Wąsak-Szulkowska.
  Tytuł: Inwazyjna aspergiloza płuca - aktualne podejście diagnostyczne i leczenie.
  Tytuł równoległy: Invasive pulmonary aspergillosis - current approach to diagnosis and therapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 1, 34-37, il., 2 tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/64
  Autorzy: P[iotr] Siermontowski, W[ojciech] Kozłowski, R[obert] Koktysz, R[omuald] Olszański.
  Tytuł: Morfologiczna półilościowa ocena dynamiki zmian w płucach po doświadczalnym urazie ciśnieniowym płuc.
  Tytuł równoległy: Morphological semiquantitative assessment of the changes in the lungs after experimental pulmonary barotrauma.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2005 : 6, 3, 19-26, 5 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/64
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 146-150, il., bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/64
  Autorzy: Agnieszka Chmielewska, Andrzej Chciałowski, Elwira Paluchowska, Iwona Czarnecka, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Sarkoidoza skórna i płucna - nowe możliwości leczenia miejscowego.
  Tytuł równoległy: Sarcoidosis of the skin and lungs - new possibilities of topical treatment.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 2007 : T. 94, nr 5, s. 593-597, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/64
  Autorzy: Marian Sułek, Dariusz Niedziałek, Anna Raczkiewicz-Papierska.
  Tytuł: Prospektywna ocena dożylnych infuzji cyklofosfamidu w postępującym włóknieniu płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - 12 miesięczna faza obserwacji.
  Tytuł równoległy: Prospective assessment of intravenous cyclophospamide pulses in the treatment of patients with lungs fibrosis in the course of connective tissue diseases - a 12 month follow-up.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2007 : 45, 6, 350-354, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/64
  Autorzy: I. Patyk, C. Rybacki, K. Leksowski, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Transtorakalna igłowa punkcja lokalizacyjna pod kontrolą tomografii komputerowej przed torakoskopową resekcja obwodowych guzków płuca.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 5, supl. 1, s. S53
  Uwagi: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Warszawa, 12-14 czerwca 2008 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/64
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Immunomodulacyjne właściwości makrolidów.
  Tytuł równoległy: Immunomodulatory properties of macrolides.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 25, 149, 408-411, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/64
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Nowe wartości należne zmiennych spirometrycznych oraz wskaźnik oceny obturacji w populacji polskiej: rozprawa habilitacyjna / Wojciech Lubiński ; Centralny Szpital Kliniczny MON WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa : [Wojskowy Instytut Medyczny], 2008
  Strony: 142, [1] s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 77 poz., sum.
  ISBN: 978-83-925530-1-4
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/64
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Robert Brzozowski.
  Tytuł: Przypadek przetoki tętniczo-żylnej płuca leczony chirurgicznie.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of pulmonary arteriovenous fistula : a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 2, s. 104-107, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/64
  Autorzy: A. Badyda, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: The influence of air pollution on pulmonary function test results in people living close to busy roads.
  Czasopismo: Pol. J. Environ. Studies
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3A, s. 7-12, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/64
  Autorzy: Andrzej Omernik, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Sławomir Dudko.
  Tytuł: Lite zmiany naciekowe w miąższu płuc jako pierwszy objaw zepołu hipereozynofilowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Solid focal lesions in the lungs as first sign of hypereosinophilic syndrome.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 229-231, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/64
  Autorzy: Magdalena Dylewska, Jerzy Przedlacki, Małgorzata Żukowska, Małgorzata Jankowska, Jadwiga Rojek-Trębicka, Anna Kochmann-Golc, Magdalena Sowa, Paweł Żebrowski, Stanisław Niemczyk, Magdalena Wypych-Birecka, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Częstość występowania zwapnień w płucach i ich wpływ na czynność oddechową u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
  Tytuł równoległy: Frequency of pulmonry calcification and its influence on respiratory function in patient with chronic kidney disease.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 3, s. 163-170, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/64
  Autorzy: Maciej Konarski, R. Kłos, A. Nitsch-Osuch, Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop.
  Tytuł: Lung function in divers.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 788, s. 221-227, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Neurobiology of Respiration / Ed. M. Pokorski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.012
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  53/64
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Katarzyna Pleskacz, A. Pedrycz, Romuald Olszański, Maciej Kulig.
  Tytuł: Zmiany morfologiczne w miąższu płucnym po wentylacji Helioksem 20% przy nadciśnieniu 0,5 MPa.
  Tytuł równoległy: Morphological changes in pulmonary parenchyma following ventilation with 20% Heliox at an overpressure of 0.5 MPa.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 4, s. 37-52, il., bibliogr. streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Badania finansowane z grantu KBN/NCN no. NN 404 109 739.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  54/64
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: IV konferencja naukowa im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego: Zanieczyszczenia środowiska a choroby płuc i układu krążenia.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2014 : R. 23, nr 4, s. 29-30, fot.
  ISSN: 1230-493x
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/64
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Maciej Konarski, A. Pedrycz, Katarzyna Pleskacz, D. Kaczerska.
  Tytuł: Changes in lung aeration and cross-sectional areas of the pulmonary vascular tree in animals exposed to oxygen up to 0.3 MPa.
  Czasopismo: Archives of Physiotherapy and Global Researches
  Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 1, s. 17-23, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 2353-7183
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/64
  Autorzy: Maciej Konarski, Ryszard Kłos, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Postać płucna zatrucia tlenem.
  Tytuł całości: W: Wybrane problemy medycyny nurkowej i hiperbarycznej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017
  Strony: s. 139-182, bibliogr. 28 poz.
  Uwagi: Część I. Wybrane problemy medycyny nurkowej.
  ISBN: 978-83-948477-1-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  57/64
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Maciej Konarski, Bartosz Morawiec.
  Tytuł: Uraz ciśnieniowy płuc.
  Tytuł całości: W: Wybrane problemy medycyny nurkowej i hiperbarycznej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017
  Strony: s. 85-96, bibliogr. 30 poz.
  Uwagi: Część I. Wybrane problemy medycyny nurkowej.
  ISBN: 978-83-948477-1-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  58/64
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Romuald Olszański, Agnieszka Pedrycz.
  Tytuł: Znaczenie modelu doświadczalnego urazu ciśnieniowego płuc w badaniu wypadków nurkowych.
  Tytuł równoległy: The significance of an experimental model of pulmonary barotrauma in examining diving accidents.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 307-328, bibliogr. 39 poz.
  Uwagi: Część II. Wypadki nurkowe. Rozdział 3
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  59/64
  Autorzy: Zaneta Swiderska-Chadaj, Zhaoxuan Ma, Nathan Ing, Tomasz Markiewicz, Małgorzata Lorent, Szczepan Cierniak, Ann E. Waltts, Beatrice S. Knudsen, Arkadiusz Gertych.
  Tytuł: Contextual classification of tumor growth pattern in digital histology slides.
  Tytuł całości: W: Information Technology in Biomedicine
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editors: Ewa Pietka, Paweł Badura, Jacek Kawa, Wojciech Wieclawek
  Adres wydawniczy: Cham : Springer, 2019
  Strony: s. 13-25, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: Silesian University of Technology Faculty of Biomedical Engineering Department of Informatics and Medical Equipment, Kamień Śląski, 2019.06.18
  ISBN: 978-3-030-23761-5
  Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1011)
  ISSN: 2194-5357
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  60/64
  Autorzy: Agata Kalicka, Cezary Rybacki, Andrzej Krzyżaniak, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową na czynność płuc oraz reaktywność oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Impact of endoscopic sinus surgery on lung function and bronchial reactivity in patients with chronic rhinosinusitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 4, s. 316-326, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Kalicka
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  61/64
  Autorzy: Agata Kalicka.
  Tytuł: Wpływ endoskopowej operacji zatok na czynność układu oddechowego, reaktywność oskrzeli i jakość życia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Praca doktorska / Agata Kalicka, Kliniczny Oddział Pulmonologii i Alergologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy; Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2019
  Strony: 104 s. , il., tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 206 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski prof. nadzw. WIM ; promotor pomocniczy dr n. med. Piotr Rapiejko. - [Obrona : 11.02.2020]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/64
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, Artur Badyda, Łukasz Adamkiewicz, Dominika Mucha, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Are the lungs of children from polluted Silesia different from the lungs of children from cleaner Pomerania?
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2021 : Vol. 58, suppl. 65, s. [nlb.] 1-2, Abstr. PA1791
  Konferencja: European Respiratory Society, Thessaloniki, 2021.09.26
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  63/64
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, Łukasz Adamkiewicz, Dominika Mucha, Piotr O. Czechowski, Mateusz Soliński, Andrzej Chciałowski, Artur Badyda.
  Tytuł: Impact of air pollution on lung function among preadolescent children in two cities in Poland.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 11, s. e2375, 1-8, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 28 ; Autor korespondencyjny: Piotr Dąbrowiecki
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/64
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Nowoczesne terapie w alergologii i pneumonologii.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja naukowa: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: 123 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-200-6425-4
  Seria: W gabinecie lekarza specjalisty. Alergologia i pulmonologia
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM