WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBY SERCA - DIAGNOSTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow, W. Wysznacka.
Tytuł: Rozpoznawanie chorób serca / Dymitr Aleksandrow, Wanda Wysznacka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1963
Strony: 367, [1] s. , 21 tab. ; 24 cm
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/31
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Badania nad zastosowaniem radioelektrokardiografii w klinice. Rozprawa habilitacyjna / Sylwester Czaplicki, 2 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1967
Strony: 79 s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 89 poz., rez., sum.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/31
Autorzy: Andrzej Ługowski.
Tytuł: Elektrokardiograficzna weryfikacja objawów podmiotowych sugerujących występowanie napadowych zaburzeń rytmu serca. Praca doktorska / Andrzej Ługowski ; 10 Kliniczny Szpital Wojskowy Klinika Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Oddział Kardiologii w Bydgoszczy, Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: 71 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 76 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. Andrzej Dąbrowski.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/31
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wartość rokownicza zmienności rytmu częstoskurczów komorowych.
Tytuł równoległy: Prognostic significance of ventricular tachycardia rate variability.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 625-632, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/31
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory w rozpoznawaniu chorób serca.
Tytuł równoległy: Assessment of left ventricular diastolic function in the diagnosis of heart diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 55-64, bibliogr. 15 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/31
Autorzy: Waldemar Banasiak, Jerzy Bobak, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Józef Jagielski, Czesław Telichowski.
Tytuł: Możliwości klinicznego zastosowania rejestracji uśrednionego sygnału komorowego.
Tytuł równoległy: Clinical management of signal-averaged electrocardiogram.
Czasopismo: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
Szczegóły: 1996 : T. 5, nr 3, s. 345-351, bibliogr. 50 poz., sum.
ISSN: 1230-025X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/31
Autorzy: Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Zastosowanie bramkowej emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (GSPECT) z 99mTc-MIBI w równoczesnej ocenie zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca.
Tytuł równoległy: The use of gated single photon emission computed tomography (GSPECT) with 9mTc-MIBI in simultaneous assessment of perfusion and function impairment of the left ventricle.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1999 : T. 13, nr 25, s. 1-10, bibliogr. 24 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/31
Autorzy: M[irosław] Dziuk, R. Sobnack, A. Canizales, K. E. Britton.
Tytuł: Regional wall thickenning and motion assessment in rest 99MTC myoview quantitative and quantitative GSPECT in men and women with low probability of coronary artery disease (CAD).
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 1049
Konferencja: European Association of Nuclear Medicin, Paris, 2000.09.02
ISSN: 0340-6997
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/31
Autorzy: T. Zdrojewski, M. Kąkol, Z. Babińska, J. Piwoński, R. Pieńkowski, E. Semetkowska, W. Januszko, R[obert] Olszewski, G. Broda, J[erzy] Adamus, B. Krupa-Wojciechowska, S. Rywik.
Tytuł: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
Tytuł równoległy: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 2, s. 207-216, bibliogr. 26 poz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Zdrojewski
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

10/31
Autorzy: Jacek Pietrzykowski.
Tytuł: Bramkowana emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (GSPECT) w rozpoznawaniu zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca. Praca doktorska / Jacek Pietrzykowski, Ośrodek Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: [1],73 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 132 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.n.med. Eugeniusz Dziuk. - [Obrona : 21.01.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/31
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Ergospirometryczna próba wysilkowa - zastosowanie we współczesnej diagnostyce kardiologicznej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 5, s. 52-61, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/31
Autorzy: Edyta Płońska, Maciej Lewandowski, Robert Olszewski, Małgorzata Peregud, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Rozpara, B. Bush, Eugenio Picano.
Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji aai ze stymulatora serca z uwzględnieniem chorych z przerostem lewej komory serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S35
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/31
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Cardio pulmonary exercise testing.
Tytuł równoległy: Próba wysiłkowa spiroergometryczna - przydatność kliniczna.
Czasopismo: Praktyka i Klinika Medyczna
Szczegóły: 2005, nr 1/2 (3), s. 22-29, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
ISSN: 1733-6082
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/31
Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Prędkość propagacji napływu mitralnego w ocenie zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z cukrzycą typu 2 bez istotnych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.
Tytuł równoległy: Mitral flow propagation velocity in left ventricular diastolic function assessment in diabetic patients without significant changes in coronary vessels.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 44-48, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/31
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, T. Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu nakłucia transseptalnego. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during transseptal puncture. Case report.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 100-103, 5 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/31
Autorzy: Koryna Socha, Piotr Wiśniewski, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Marek Kowański, Wojciech Kozłowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w sarkoidozie serca.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego "Współczesna diagnostyka patokliniczna stanów rozrostowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego i gruczołu piersiowego. Wybrane zagadnienia z patologii urazu bojowego", Jadwisin, 19-21.10.2006.
Adres wydawniczy: [Jadwisin, 2006]
Strony: s. 43-44
Konferencja: Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie, Jadwisin, 2006.10.19
Uwagi: Sesja plakatowa
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/31
Autorzy: J. Miśko, E[ugeniusz] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
Tytuł: Komplementarność wyników badań SPECT i MR serca.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 29-30
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/31
Autorzy: Wojciech Zaręba, Katarzyna Piotrowicz, Pietro Turrini.
Tytuł: Electrocardiographic manifestations.
Tytuł całości: W: Arrhythmogenic RV Cardiomyopathy/Dysplasia. Recent Advances.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editors: Frank I. Markus, Andrea Nava, Gaetano Thiene
Adres wydawniczy: Milano : Publisher Springer, 2007
Strony: s. 121-128, il., tab., bibliogr. 35 poz.
Uwagi: Chapter 13
ISBN: 978-88-470-0489-4
Typ publikacji: ZRM
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/31
Autorzy: R. Główczyńska, A.M. Budaj, S[ebastian] Szmit, J. Kochanowski, K. J. Filipiak, G. Opolski.
Tytuł: Zależność pomiędzy oceną echokardiograficzną funkcji rozkurczowej serca sportowca a wydolnością sercowo-płucną i obrazem elektrokardiograficznym zawodowych piłkarzy.
Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
Szczegóły: 2007 : 9, supl.1, 41
Uwagi: IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007. Streszczenia prac oryginalnych zaprezentowanych w sesji plakatowej.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/31
Autorzy: Mirosław Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Anna Kaźmierczak.
Tytuł: Tomografia emisji pozytonów i tomografia komputerowa PET-CT w diagnostyce kardiologicznej.
Czasopismo: Świat Medycyny i Farmacji
Szczegóły: 2007, nr 10, s. 26-33
ISSN: 1508-1850
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/31
Autorzy: H. Becher, Robert Olszewski.
Tytuł: Prognosebeurteilung von KHK-Patienten : Die Rolle der Stressechokardiografie.
Czasopismo: Kadiologie up2date
Szczegóły: 2008, 4, 247-258, 4 tab., bibliogr. 37 poz., sum.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: DE
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

22/31
Autorzy: Jacek Staszewski.
Tytuł: Czy choroby serca mogą mieć znaczący wpływ na upośledzenie funkcji poznawczych? [koment. do pracy : Wożakowska-Kapłon B. i wsp. Cognitive disorders in elderly patients with permanent atrial fibrillation. Kard. Pol. 2009, T. 67 nr s. 487-495.]
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 5, s. 494-495, bibliogr. 9 poz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  23/31
  Autorzy: Wiktor Piechota, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii.
  Tytuł całości: W: Kardiologia. Cz. 1 z elementami angiologii / pod red. Piotra Pruszczyka, Tomasza Hryniewieckiego, Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2009
  Strony: s. 389-408
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-60135-68-6 ; (Wielka Interna) 978-83-60135-61-7
  Seria: Wielka Interna ; T. 2 / aut. Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/31
  Autorzy: A. Korab-Doroszkiewicz, Marta Pacholska-Pytlakowska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Sarkoidoza z zajęciem serca.
  Tytuł równoległy: Cardiac sarcoidosis.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 2, s. 66-71, bibliogr.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/31
  Autorzy: Andrzej Gackowski, Tomasz Miszalski-Jamka, Karol Miszalski-Jamka, Jan Głowacki, Mirosław Dziuk, Piotr Szymański, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Edyta Płońska-Gościniak.
  Tytuł: Choroby osierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Część 1. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Contemporary imaging of pericardial diseases. Part 1. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 12, s. 1302-1308, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Gackowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  26/31
  Autorzy: R[obert] Olszewski.
  Tytuł: Technika śledzenia markera akustycznego - nowa metoda do oceny odkształcenia mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Speckle-tracking echocardiography : a new technique for assessing myocardial function.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2012, Supl. 1, s.18
  Uwagi: XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Olsztyn, 31 maja - 02 czerwca 2012.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/31
  Autorzy: Piotr Lipiec, Edyta Płońska-Gościniak, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos, Jan Z. Peruga, Piotr Szymański, Mirosław Dziuk, Jerzy Walecki, Cezary Kępka, Jarosław D. Kasprzak.
  Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń
  Tytuł: Bezpieczeństwo nieinwazyjnych technik obrazowania serca i naczyń. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Safety of non-invasive cardiovascular imaging techniques. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 3, s. 301-307, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Lipiec
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  28/31
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: High-sensitive cardiac troponin T (hs-cTnT) levels interpretation.
  Czasopismo: LabForum
  Szczegóły: 2014, Spec. Edition, s. 3-9, bibliogr. 24 poz.
  ISSN: 1644-8448
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/31
  Autorzy: S[ebastian] Osiecki, S[tanisław] Piszczek, E[wa] Witkowska-Patena, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Exercise MPI coupled with impedance cardiography for better cardiac workload assessment - preliminary results.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2017 : Vol. 44, Suppl. 2, s. S587, EP-0369
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Vienna, 2017.10.21
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/31
  Autorzy: S[tanisław] Piszczek, K[onrad] Tkaczewski, A[ndrzej] Mazurek, S[ebastian] Osiecki, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: The evaluation of myocardial perfusion with CZT gamma camera in patients with intermediately stenosed left anterior descending coronary artery and estimated fractional flow reserve.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2019 : Vol. 46, Suppl. 1, s. S467, Abstr. EP-0182
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine (EANM), Barcelona, 2019.10.12
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/31
  Autorzy: Justyna Chałubińska-Fendler, Lukasz Graczyk, Grzegorz Piotrowski, Krystyna Wyka, Zuzanna Nowicka, Bartłomiej Tomasik, Jacek Fijuth, David Kozono, Wojciech Fendler.
  Tytuł: Lipopolysaccharide-binding protein is an early biomarker of cardiac function after radiation therapy for breast cancer.
  Czasopismo: International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
  Szczegóły: 2019 : Vol. 104, nr 5, s. 1074-1083, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Fendler
  ISSN: 0360-3016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.859
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM