WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
Liczba odnalezionych rekordów: 108Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/108
Autorzy: Dymitr Aleksandrow.
Tytuł: Zachowanie się kwasu askorbinowego w przewlekłej niewydolności krążenia.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1948 : 3, 11, 321-324
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/108
Autorzy: Dymitr Aleksandrow.
Tytuł: Zachowanie się kwasu askorbinowego w przewlekłej niewydolności krążenia.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1948 : 3, 12, 364-367, 3 tab., bibliogr [7] poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/108
Autorzy: Dymitr Aleksandrow.
Tytuł: Nerwizm Pawłowa w patologii układu krążenia.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1951 : 21, 1, 134-137
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/108
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: O nerwicach sercowo-naczyniowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1954 : 30, 9, 836-845
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/108
Autorzy: Andrzej Dyduszyński.
Tytuł: Nagłe zatrzymanie krążenia z przyczyn jatrogennych.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1973 : 50, 9, 989-994, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: XXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/108
Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, J[an] Gietka, K[azimierz] Sułek.
Tytuł: The frequency of coronary heart disease and myocardial infarction in rheumatoid arthritis patients.
Czasopismo: Cor Vasa
Szczegóły: 1978 : 20, 4, 249-254, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  7/108
  Autorzy: J[anusz] Kobielski, M[arek] Wysocki, J. Truskolaski, E[lżbieta] Sokół-Kobielska, M[arek] Gawdziński.
  Tytuł: Badania porównawcze etomidatu i tiopentalu u chorych z zaburzeniami układu krążenia.
  Tytuł całości: W: Materiały VIII Zjazdu Towarzystwa Anestezjologów Polskich i III Międzynarodowego Kongresu Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 16-18 czerwca 1979 r. - T. 1
  Adres wydawniczy: Wrocław, 1982
  Strony: s. 203-212, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/108
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Kontrola lepkości krwi - rzeczywistość i nadzieje.
  Tytuł równoległy: Control of blood viscosity - reality and hopes.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1984 : T. 71, nr 4, s. 209-214
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  9/108
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Postępowanie przed- i pooperacyjne u chorych ze współistniejącymi chorobami układu krążenia.
  Tytuł całości: W: Kompendium postępowania przed- i pooperacyjnego w chirurgii ogólnej / pod red. Waldemara Olszewskiego, Warszawa, 1985
  Strony: s. 129-144
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/108
  Autorzy: Jerzy Adamus, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Badanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Jerzego Kucha i Bogdana Pruszyńskiego; [aut.] Jerzy Adamus, Eugeniusz Dziuk, J. Kuch, B. Pruszyński, Jerzy Wójtowicz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1987
  Strony: 320 (4) s. , il., tab. ; 24 cm.
  ISBN: 83-200-1180-9
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/108
  Autorzy: Andrzej Obara, Henryk Płachta, Marek Maruszyński, Elżbieta Żero.
  Tytuł: Kliniczna ocena antyadhezyjnego działania preparatu Indobufen w przewlekłej miażdżycowej niewydolności krążenia obwodowego. Badania wstępne.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1989 : 32, 4, 346-353, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/108
  Autorzy: Elżbieta Zaraś, Karina Jahnz-Różyk, Hanna Barańska.
  Tytuł: Niewydolność krążenia w nadczynności tarczycy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : R. 66, nr 5-6, s. 306-311, il., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/108
  Autorzy: Wiesław Bieńkowski, Andrzej Dmytrzak.
  Tytuł: Wolne rodniki tlenowe w wybranych stanach chorobowych.
  Tytuł równoległy: Free radicals of oxygen in certain diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 9-10, 651-654, bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/108
  Autorzy: Jerzy Adamus, Zbigniew Binikowski, Jan Dobek, Jacek Kuźmierek, Maria Krzemińska-Pakuła, Julian Liniecki, Małgorzata Marszal-Marciniak, Anna Płachcińska, Krystyna Rafalska, Waldemar Rogowski, W. Tracz.
  Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu krążenia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1991
  Strony: 374 s. , il., tab., bibliogr. ; 24 cm.
  ISBN: 83-200-1547-2
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/108
  Autorzy: P. Kułakowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : P. Ponikowski i wsp. : Czy obniżona zmienność rytmu serca u chorych z niewydolnością krążenia wskazuje na zagrożenie częstoskurczem komorowym.- Kard. Pol., 1997, T. 47, nr 7, s. 9-17]
  Tytuł równoległy: Coment on : [P. Ponikowski et. al. : Depressed heart rate variability (HRV) in patients with advanced chronic heart failure and episodes of ventricular tachycardia].
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, nr 7, s. 9-17, bibliogr. 24 poz. + 4 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/108
  Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, K[onrad] Tkaczewski.
  Tytuł: Analytical performance of the IMx homocysteine assay and determination of reference ranges in young male polish blood donors and patients with and without coronary heart disease.
  Tytuł całości: W: European Evaluations, Homocysteine Investigator Meeting, Rome 1998
  Adres wydawniczy: Wiesbaden-Delkenheim : Abbott Diagnostics Division, 1998
  Strony: s. 72-74, 3 tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: (Abbott Diagnostics Educational Services)
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/108
  Autorzy: Sławomir Magier.
  Tytuł: Analiza zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby wojskowej z przyczyn zdrowotnych. Rozprawa doktorska / Sławomir Magier ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: [1], 83 k. , il., tab., , 30 cm. , bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski. - 21.10.1998
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/108
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Homocysteina nowy czynniki ryzyka chorób układu krążenia : [materiały edukacyjne].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., 1998
  Strony: 21 s. , bibliogr. 63 poz.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/108
  Autorzy: Jolanta Korsak, Dariusz Blinowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Autotransfuzja - wskazania, przeciwskazania, powikłania.
  Tytuł równoległy: Autotransfusion - indications, contrandications, side effects.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 505-508, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/108
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z VII Europejskiej Konferencji Kardionefrologicznej, Asyż, Włochy, 15-17 kwietnia 1999 r.
  Tytuł równoległy: Report of Seventh Assisi European Meeting on Cardionephrology, 15-17.04.1999.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 645-649, bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/108
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Cardiovascular risk factors versus adequacy of peritoneal dialysis.
  Tytuł całości: W: 1st Korean-Polish Seminar on theoretical, technical and clinical aspects of renal replacement therapy, 55th ICB Seminar, Warsaw, 18-21 May, 2000 / Hi Bahl Lee, Zofia Wańkowicz, Andrzej Weryński.- [Warsaw, 2000]
  Strony: s. 30-32, 3 tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/108
  Autorzy: S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Cardiovascular risk factors versus adequacy of peritoneal dialysis.
  Tytuł całości: W: Lecture Notes of the ICB Seminars 1st Korean-Polish Seminar on theoretical, technical and clinical aspects of renal replacement therapy, Warsaw, May 2000 / ed. Hi Bahl Lee, Zofia Wańkowicz, Andrzej Weryński
  Adres wydawniczy: Warsaw : PAN, 2000
  Strony: s. 65-75, 5 il., 3 tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/108
  Autorzy: Marian Cholewa.
  Tytuł: Zastosowanie leków beta-adrenolitycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Świat Med. Farm.
  Szczegóły: 2000, 5, 13-14, 16-17, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/108
  Autorzy: Dariusz Tereszkowski-Kamiński.
  Tytuł: Chorobowość szpitalna spowodowana schorzeniami układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Praca doktorska / Dariusz Tereszkowski-Kamiński : .
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
  Strony: 104 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n .med. Władysław Witczak. - [Obrona : 19.03.2002 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/108
  Autorzy: Daria Jóźwiak-Grabysa, R. Grabysa, Marian Cholewa.
  Tytuł: Czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej.
  Tytuł równoległy: Risk factors of cardiovascular diseases among newborns with intrauterine growth retardation.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2002 : 59, supl.1, 134-136, 2 il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Międzynarodowa Konferencja "Postępy w neonatologii", Kraków 18-20 kwietnia 2002 roku.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  26/108
  Autorzy: Wiktor Piechota.
  Tytuł: Ocena korelacji biochemicznych czynników ryzyka miażdżycy i zmian w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca. Praca doktorska / Wiktor Piechota, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 175 poz.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 16.10.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/108
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Strategia leczenia nadciśnienia tętniczego.
  Czasopismo: Gab. Pryw.
  Szczegóły: 2003, nr 5, s. 27-30, 32-34, 36-38, tab.
  ISSN: 1230-4719
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/108
  Autorzy: Jakub Kwiecień, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Czy hormonalna terapia zastępcza modyfikuje czynniki ryzyka chorób układu krążenia?
  Tytuł równoległy: Does hormonal substitutive therapy modify risk factors of coronary disease?
  Czasopismo: Standardy Med. Med. Rodzinna
  Szczegóły: 2003 : 4, 10, 1272-1281, 3 tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/108
  Autorzy: Krzysztof Staroń, Marek Maruszyński, Jakub Maj.
  Tytuł: Schorzenia układu naczyniowego a sytuacja ekonomiczna rodziny.
  Tytuł równoległy: Peripheral arterial disease and economical standing of family.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 527, s. 252-255, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Staroń
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/108
  Autorzy: J[ózef] Mróz, W[łodzisław] Kuliński.
  Tytuł: Hydroterapia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu krążenia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-193
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 15-18 września 2004, Warszawa.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/108
  Autorzy: A. Stańczyk, M. Lelonek.
  Tytuł: Omdlenia wazowagalne w grupach kobiet i mężczyzn - wybrane elementy oceny klinicznej a wynik testu pochyleniowego.
  Tytuł równoległy: Vasovagal syncope in women and men - comparison of clinical evaluation and results of head-up tilt testing.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 34, s. 269-275, tab., bibliogr. 31 poz.,streszcz., sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/108
  Autorzy: Jakub Kwiecień, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Geny a choroby układu krążenia.
  Tytuł równoległy: Genes and cardiovascular system diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 96, 507-512, 2 tab., bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/108
  Autorzy: Sebastian Szmit, G. Opolski.
  Tytuł: Mikroangiopatia cukrzycowa - współczesne spojrzenie na patogenezę i znaczenie w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł równoległy: Diabetic microangiopathy - a current look at the pathogenesis and the clinical implications for cardiovascular diseases.
  Czasopismo: Przegląd Kardiodiabetologiczny
  Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 1, s. 27-34, il., bibliogr. 59 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1896-9666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/108
  Autorzy: Monika Staszków, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Ewa Wojtaszek, Stanisław Niemczyk, Z. Sitkowska-Kurzec, Zbigniew Bartoszewicz, M. Dębowska.
  Tytuł: Cinakalcet zwiększa stężenie fetuiny A u chorych przewlekle dializowanych - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 2, s. 143, [pl. nr 39]
  Konferencja: , Poznań, 2008.06.05
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/108
  Autorzy: Monika Wieliczko, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Dariusz Włodarczyk, Jerzy Przedlacki, Stanisław Niemczyk, Kazimierz Ostrowski.
  Tytuł: Leczenie dużymi dawkami alfa-tokoferolu nie ma wpływu na stan zapalny ani na ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych przewlekle hemodializowanych: badanie randomizowane z zastosowaniem podwójnie ślepej próby.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 2, s. 142, [pl. nr 36]
  Konferencja: , Poznań, 2008.06.05
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/108
  Autorzy: Monika Wieliczko, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Dariusz Włodarczyk, Jerzy Przedlacki, Stanisław Niemczyk, Kazimierz Ostrowski.
  Tytuł: Przeciwciała skierowane przeciwko oksydowanym cząsteczkom LDL i nadtlenki lipidowe nie są dobrym predyktorem miażdżycy tętnic szyjnych u pacjentów hemodializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 2, s. 142, [pl. nr 35]
  Konferencja: , Poznań, 2008.06.05
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/108
  Autorzy: Sebastian Szmit, Marcin Grabowski.
  Tytuł: Powikłania kardiologiczne leczenia raka piersi.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular complications due to breast cancer treatment.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2008 : T. 16, nr 9 z. 3 Kardiologia, s. 46-55, bibliogr. 71 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/108
  Autorzy: M. Zagrodzka, Sebastian Szmit, J. Brzeziński, G. Opolski.
  Tytuł: The role of MR imaging and cardio-pulmonary exercise test (CPET) in oncology patient - a case report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 74, nr 3, s. 60-65, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/108
  Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Epidemiologia schorzeń układu krążenia występujących wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
  Tytuł równoległy: Epidemiology of circulatory system disesases occurring among candidates for active duty on warships of Polish Navy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 1, s. 39-45, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/108
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, P. J. Kwasiborski, Tomasz Makowski, Janusz Warmiński, Robert Szczechowicz, Leszek Kubik.
  Tytuł: Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród żołnierzy polskiej armii.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular diseases risk factors knowledge among soldiers of the Polish Army.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 160, s. 273-278, il.,tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/108
  Autorzy: I. Szadowska, Adam Stańczyk, W.S. Aronow, J. Kowalski, L. Pawlicki, A. Ahmed, M. Banach.
  Tytuł: Statin therapy in the elderly : A review.
  Czasopismo: Arch. Gerontol. Geriat.
  Szczegóły: 2010 : 50, 1, 114-118, il., bibliogr. [34] poz., sum.
  ISSN: 0167-4943
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.438
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/108
  Autorzy: W. Klatko, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Wpływ stanu zapalnego na rozwój miażdżycy u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł równoległy: Effect of inflammation on the development of atherosclerosis in chronic renal failure patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 4, s. 414-418, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/108
  Autorzy: Ewa Paklerska.
  Tytuł: Zjawisko odwróconej epidemiologii ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych dializami.
  Tytuł równoległy: Reverse epidemiology of cardiovascular risk factors in dialysis patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 4, s. 386-392, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/108
  Autorzy: M. Janik, M. Rutkowski, D. Sujecki, P. Janik.
  Tytuł: Improvement of cardiovascular markers after Roux-en-Y-gastric bypass in female patients.
  Tytuł całości: W: YES Meeting - Young European Scientists Meeting 2010, Porto, Portugal, 24-26 de Setembro de 2010 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Porto, 2010]
  Strony: s. 198
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/108
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Mirosław Dziekiewicz, Karol Krawczyk, R. Smoczyński, M Sachajko, I. Jannasz, M. Guziewska, J. Mróz, A. Fil, R. Gryszkiewicz, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Motivation for Hearts 2011. Zaproszenie do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Inwazyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń dla Studentów i Lekarzy.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 2, s. 308
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/108
  Autorzy: Robert Ryczek, Paweł Krzesiński, Paweł Krzywicki, Paweł Smurzyński, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Two-dimensional longitudinal strain for the assessment of the left ventricular systolic function as compared with conventional echocardiographic methods in patients with acute coronary syndromes.
  Tytuł równoległy: Odkształcenie podłużne obrazu dwuwymiarowego w ocenie funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w porównaniu z klasycznymi metodami echokardiograficznymi.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 4, s. 357-362, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2011 April 26 ; Autor korespondencyjny: Robert Ryczek
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  47/108
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. M. Scheiman et al., Jaki niesteroidowy lek przeciwzapalny wybrać dla pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawów? Optymalizacja terapii z uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego i ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego. - Med. Dypl., 2011, 20, 2, 85-91].
  Tytuł równoległy: Comment on : J. M. Scheiman, D. Sidote : Which NSAID for your patient with osteoarthritis?. - J. Familly Practice, 2010; 59(10): E1-E8.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 92
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/108
  Autorzy: Bogdan Brodacki, M. Chalimoniuk, Jowita Wesołowska, Jacek Staszewski, S. J. Chrapusta, Adam Stępień, J. Langfort.
  Tytuł: cGMP level in idiopathic Parkinson's disease patients with and without cardiovascular disease - a pilot study.
  Czasopismo: Parkinsonism & Related Disorders
  Szczegóły: 2011 : Vol. 17, nr 9, s. 689-692, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1353-8020
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.795
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  49/108
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, J[an] Podgórski.
  Tytuł: The influence of cure of subclinical hyperthyroidism on the level of serum triglycerides and cholesterol fractions.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2012 : Vol. 29, s. [b.s.], P1740.
  Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5 - 9 May 2012, Florence, Italy.
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/108
  Autorzy: Monika Grzęda, Monika Heine.
  Tytuł: Obturacyjny bezdech podczas snu - ważny problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Obstructive sleep apnea - seriuos clinical problem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 2, s. 201-207, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/108
  Autorzy: Grzegorz Kade, Stefan Antosiewicz, Zbigniew Nowak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Albuminuria and hyperhomocysteinemia as cardiovascular risk factors in potentially healthy soldiers: A long-term observation.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 12, s. CR771-CR776, tab., bibliogr.13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Dec 17
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.358
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  52/108
  Autorzy: M. Mieczkowski, K. Leśniak, M. Dębowska, P. Żebrowski, Stanisław Niemczyk, Kinga Giers, J. Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Modelowanie stężenia potasu w czasie hemodializy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek - badanie pilotażowe.
  Tytuł równoległy: Potassium modeling during hemodialysis in patients with end-stage renal disease - a pilot study.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 16, nr 2, s. 80-84, tab., bibliogr, streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/108
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, E. Jassem, M. Gruchała.
  Tytuł: Zasady leczenia POChP i niewydolności oddechowej u chorych na raka płuca ze współistniejącą chorobą serca.
  Tytuł całości: W: Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku płuca / pod red. Macieja Krzakowskiego, Grzegorza Opolskiego, Sebastiana Szmita
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Education, 2012
  Strony: s. 135-173, bibliogr.
  Uwagi: Rekomendacje Krajowego Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka płuca.
  ISBN: 978-83-62510-21-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/108
  Autorzy: E. Konkol-Szymik, L. Rzepecka-Wejs, M. Sochocka- Bykowska, D. Siedzieniewska-Falkiewicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne", 12-14 września 2013 r.; Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot, 13 września 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. XXXI
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/108
  Autorzy: B. Alchi, D. Jayne, M. Labopin, O. Kotova, V. Segeevicheva, T. Alexander, F. Gualandi, B. Gruhn, J. Ouyang, Piotr Rzepecki, G. Held, A. Sampol, J. Voswinkel, P. Ljungman, A. Fassas, M. Badoglio, R. Saccardi, D. Farge.
  Group Author(s): EBMT Autoimmune Dis Working
  Tytuł: Autologous haematopoietic stem cell transplantation for systemic lupus erythematosus: data from the European Group for Blood and Marrow Transplantation registry.
  Czasopismo: Lupus
  Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 3, s. 245-253, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Dec 20
  ISSN: 0961-2033
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.481
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  56/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz G. Gielerak, Jarosław J. Kowal.
  Tytuł: A "patient-tailored" treatment of hypertension with use of impedance cardiography: a randomized, prospective and controlled trial.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, s. 242-250, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Apr 5 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  57/108
  Autorzy: Wiesław Piechota.
  Tytuł: Oporność na leki przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobami układu krążenia i cukrzycą.
  Tytuł równoległy: Resistance to antiplatelet drugs in patients with cardiovascular diseases and diabetes.
  Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
  Szczegóły: 2013 : T. 26, nr 3, s. 233-238, bibliogr. 50 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0860-6196
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/108
  Autorzy: L. Niemczyk, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ocena czynności nerek u pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł całości: W: Repetytorium z kardiologii : koszyki pytań do egzaminu specjalizacyjnego. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Krzysztofa J. Filipiaka, Marcina Grabowskiego.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : VM Media, 2013
  Strony: s. 73-80, tab., bibliogr. 54 poz.
  Uwagi: rozdział I.17
  ISBN: 978-83-7599-521-3 (t. 1), 978-83-7599-520-6 (seria)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/108
  Autorzy: J. Witek, Przemysław R. Witek, Grzegorz Zieliński, M. Błazik, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Ocena odwracalności zaburzeń gospodarki węglowodanowej i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego po skutecznym leczeniu operacyjnym choroby Cushinga - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Diabetologia Kliniczna
  Szczegóły: 2014 : T. 3, suppl. B, s. 43
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne; VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k., Gdańsk, 2014.05.15
  ISSN: 2084-4441
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/108
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Grzegorz Kade, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Renal resistive index as a marker of vascular damage in cardiovascular diseases.
  Czasopismo: International Urology and Nephrology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 46, nr 2, s. 395-402, bibliogr. 63 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 20
  ISSN: 0301-1623
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.293
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  61/108
  Autorzy: Mirosław Dłużniewski, Zbigniew Kalarus, Witold Pikto-Pietkiewicz, Ryszard Piotrowicz, Beata Średniawa.
  Tytuł: Sport wyczynowy i rekreacyjny : problemy kardiologa i internisty.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red.: Mirosława Dłużniewskiego, Zbigniewa Kalarusa, Witolda Pikto-Pietkiewicza, Ryszarda Piotrowicza, Beaty Średniawy.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014
  Strony: 378 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  ISBN: 978-83-7563-187-6
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/108
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: IV konferencja naukowa im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego: Zanieczyszczenia środowiska a choroby płuc i układu krążenia.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2014 : R. 23, nr 4, s. 29-30, fot.
  ISSN: 1230-493x
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/108
  Autorzy: Małgorzata Bujar-Misztal.
  Tytuł: Ocena skuteczności rehabilitacji wybranymi metodami fizjoterapeutycznymi na funkcje płuc u chorych poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych z dostępu przez sternotomię pośrodkową. Praca doktorska / Małgorzata Bujar-Misztal, Klinika Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 113 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 138 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski. - [Obrona : 09.12.2014 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/108
  Autorzy: Katarzyna Piotrowicz, Ewelina Pałkowska, Ewa Bartnikowska, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Przemysław Biecek, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Self-reported health-related behaviors and dietary habits in patients with metabolic syndrome.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 4, s. 413-420, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015-08-28 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Piotrowicz
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  65/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Wiesław Piechota, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Association of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and hemodynamic parameters measured by impedance cardiography in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 37, nr 2, s. 148-154, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Apr 30 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1064-1963
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.307
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  66/108
  Autorzy: Ewelina Pałkowska, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Wiesław Piechota, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Uric acid in hypertension - a marker of cardiovascular risk related to body composition.
  Czasopismo: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
  Szczegóły: 2015 : T. 9, nr 2, s. 124-128, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewelina Pałkowska
  ISSN: 1898-2395
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO

  Adres url:

  67/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Katarzyna Hałas, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Wiesław Piechota, Iwona Jannasz, Kalina Niedolaz, Małgorzata Wojdat, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe a markery zapalne u chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk and inflammatory markers in patients with hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 224, s. 70-76, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  68/108
  Autorzy: Anna Kazimierczak.
  Tytuł: Wpływ leczenia zaburzeń oddychania typu Cheyne'a-Stokesa metodą adaptoserwowentylacji na układ sercowo-naczyniowy u chorych z niewydolnością serca. Praca doktorska / Anna Kazimierczak, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: [1],166 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 247 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. - [Obrona : 16.02.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/108
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Sytuacje kliniczne mające potencjalny wpływ na zwiększone ryzyko znieczulenia ogólnego.
  Tytuł równoległy: The possible influence of different clinical situation on increased risk of general anaesthesia.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2016 : T. 10, wyd. spec. 1, s. 148-161, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Kurpaska, Łukasz Michalczyk, Agnieszka Jurek, Kalina Wolszczak, Agata Galas, Agnieszka Wójcik, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: The effect of hemodynamically-guided hypotensive therapy in one-year observation: randomized, prospective and controlled trial (FINEPATH study).
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2016 : T. 23, nr 2, s. 132-140, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Feb 15 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.256
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  71/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Abdominal obesity and hypertension: a double burden to the heart.
  Czasopismo: Hypertension Research
  Szczegóły: 2016 : Vol. 39, nr 5, s. 349-355, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Jan 21 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0916-9636
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.581
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:

  72/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: The hemodynamic patterns in hypertensive men and women of different age.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2016 : Vol. 30, nr 3, s. 175-188, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 July 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.797
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  73/108
  Autorzy: Urszula Ziętalewicz, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Specyfika zachowań zdrowotnych i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u żołnierzy zawodowych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Specificity of health behaviors and health-related quality of life in professional soldiers suffering from hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 2, s. 134-138, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/108
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Zanieczyszczenie powietrza a choroby układu sercowo-naczyniowego - niedoceniany problem
  Tytuł równoległy: Air pollution and cardiovascular diseases - an underestimated problem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 1, s. 10-16, bibliogr. 81 poz., sum.
  Konferencja: Wojskowy Instytut Medyczny; Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Warszawa, 2015.04.24
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/108
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Najgroźniejsze są obturacja dróg oddechowych i objawy ze strony układu krążenia.
  Czasopismo: Puls Medycyny
  Szczegóły: 2016, nr 11, s. 22-23, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 1642-5154
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Who benefits more from hemodynamically guided hypotensive therapy? The experience from two randomized, prospective and controlled trials.
  Czasopismo: Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease
  Szczegóły: 2016 : Vol. 10, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Dec 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1753-9447
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  77/108
  Autorzy: Przemysław Witek, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Subclinical cardiovascular system dysfunction in the patients with Cushing's disease.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2017 : Vol. 49, s. [nlb. 1]
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Lisbon, 2017.05.20
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  78/108
  Autorzy: Artur Badyda, Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki, Adam Stańczyk, P. Czechowski, Anna Gayer, Dominika Mucha, Łukasz Adamkiewicz.
  Tytuł: Coal and wood burning products as a risk factor of respiratory and cardiovascular diseases - preliminary results of household PM2.5 emissions on health risk.
  Tytuł całości: W: ERS 2017 European Respiratory Society International Congress, Milan, Italy, 9-13 September : Programme and abstracts
  Adres wydawniczy: [Milan, 2017]
  Strony: s.[1 nlb.], Abst. [OA 1777]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  79/108
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wysiłkowa kardiografia impedancyjna - nowa technologia, nowe możliwości.
  Tytuł równoległy: Impedance cardiography during exercise - new technology, new possibilities.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 3, s. 303-310, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.09.27 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Kurpaska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  80/108
  Autorzy: E. Biernacka, Adam Stępień.
  Tytuł: Jak silny jest związek migreny z chorobami sercowo-naczyniowymi.
  Czasopismo: Puls Medycyny
  Szczegóły: 2017, nr 18, s. 14
  Uwagi: Artykuł powstał na podstawie wykładu prof. Adama Stępnia: "Migrena a choroby układu sercowo-naczyniowego. Czy zależność jest tylko przypadkowa?"wygłoszonego na XXIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Gdańsku (11-14 października 2017).
  ISSN: 1642-5154
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/108
  Autorzy: Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Leczenie celowane w raku nerki - powikłania kardiologiczne i ich leczenie.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 589-600, bibliogr. 37 poz.
  Uwagi: Część IV. Farmakoterapia. Rozdział 40
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktualnione
  ISBN: 978-83-7988-185-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  82/108
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Patrycja Lebioda.
  Tytuł: Hydrobalneological procedures in the prevention and treatment of cardiovascular disease.
  Tytuł równoległy: Metody hydrobalneologiczne w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2018 : T. 60, nr 3, s. 149-153, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  83/108
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Czy powietrze może szkodzić. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasilenie objawów astmy i POCHP a także chorób układu krążenia.
  Tytuł równoległy: Can the air be harmful. The influence of air pollution on the severity of asthms and COPD symptoms as well as cardiovascular diseass.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2018, nr 2, s. 30-31, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/108
  Autorzy: Jolanta Perkowska, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Reakcje układu krążenia u pacjentów poddawanych doustnej próbie prowokacji aspiryną.
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology Special Issues
  Szczegóły: 2018, nr 1, s. [nlb. 1] D.8
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Mikołajki, 2018.09.26
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/108
  Autorzy: J. Jastrzębski, Katarzyna Piotrowicz, Justyna Maciołek.
  Tytuł: Poziom zaspokojenia potrzeb podstawowych i poczucie kontroli życia a dobrostan psychiczny pacjentów kardiologicznych.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Psychologii Pozytywnej "20 lat psychologii pozytywnej - Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?", 2-4 lipca 2018, Warszawa : materiały konferencyjne
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2018]
  Strony: s. 45
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/108
  Autorzy: A[dam] Stańczyk, P[aweł] Krzesiński, K[atarzyna] Piotrowicz, M[ałgorzata] Banak, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Rozbicki, P[iotr] Dąbrowiecki, A. Badyda, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: The result of flow mediated dilation test is not a dichotomous - the initial study.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2018 : Vol. 36, Suppl. 1, s. e223
  Konferencja: European Society of Hypertension, Barcelona, 2018.06.08
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  87/108
  Autorzy: Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Aspekty kardiologiczne chorób oczu.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2018" - 5 edycja, 27-29 września 2018, Jachranka : streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. 63
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/108
  Autorzy: Piotr Bienias, Michał Ciurzyński, Anna Chrzanowska, Iwona Dudzik-Niewiadomska, Katarzyna Irzyk, Katarzyna Oleszek, Agnieszka Kalińska-Bienias, Bartłomiej Kisiel, Witold Tłustochowicz, Piotr Pruszczyk.
  Tytuł: Attenuated post-exercise heart rate recovery in patients with systemic lupus erythematosus: the role of disease severity and beta-blocker treatment.
  Czasopismo: Lupus
  Szczegóły: 2018 : Vol. 27, nr 2, s. 217-224, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 June 26 ; Autor korespondencyjny: Piotr Bienias
  ISSN: 0961-2033
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.924
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  89/108
  Autorzy: Wiesław Piechota, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Czynnik różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.
  Tytuł równoległy: Growth differentiation factor-15 (GDF-15) for cardiovascular risk assessment.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 1, s. 9-19, bibliogr. 59 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.03.30 ; Autor korespondencyjny: Wiesław Piechota
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/108
  Autorzy: Jolanta Perkowska.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krążenia u chorych poddawanych doustnej próbie prowokacji aspiryną. Praca doktorska / Jolanta Perkowska ; Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2018
  Strony: 98 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 93 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski. - [Obrona : 03.07.2018 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/108
  Autorzy: Izabela Wołoszyńska.
  Tytuł: Wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na wyniki leczenia trombolitycznego udaru. Praca doktorska / Izabela Wołoszyńska ; Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2018
  Strony: 99 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 193 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. - [Obrona : 15.05.2018 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/108
  Autorzy: A[rtur] J. Badyda, A[ndrzej] Chciałowski, P[iotr] O. Czechowski, A[dam] Stańczyk, P[iotr] Dąbrowiecki.
  Tytuł: Respiratory and cardiovascular symptoms occurrence due to the exposure to low-stack emission sources.
  Czasopismo: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 199, nr 9 Abst. Issue, Abstr. A4914
  Konferencja: American Thoracic Society, Dallas, 2019.05.17
  ISSN: 1073-449X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  93/108
  Autorzy: Michel Komajda, Francesco Cosentino, Roberto Ferrari, Cecile Laroche, Aldo Maggioni, Philippe G. Steg, Luigi Tavazzi, Mathieu Kerneis, Marco Valgimigli, Chris P. Gale, Paweł Krzesiński, Andrzej Skrobowski, Klaudia Buczek, Karina Gołębiewska, Katarzyna Kolaszyńska-Tutka, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk.
  CICD Investigators Group
  Tytuł: The ESC-EORP chronic ischemic cardiovascular disease long-term (CICD LT) registry.
  Czasopismo: European Heart Journal-Quality of Care and Clinical Outcomes
  Szczegóły: 2021 : Vol. 7, nr 1, s. 28-33, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Oct 11 ; Autor korespondencyjny: Michel Komajda
  ISSN: 2058-5225
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  94/108
  Autorzy: Ewa Wojtaszek, Agnieszka Grzejszczak, Stanisław Niemczyk, Jolanta Malyszko, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Peritoneal ultrafiltration in the long-term treatment of chronic heart failure refractory to pharmacological therapy.
  Czasopismo: Frontiers in Physiology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 10, Art. nr 310, s. 1-7, bibliogr. [24] poz., sum.
  Uwagi: Publ.: 26 March 2019; Autor korespondencyjny: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
  ISSN: 1664-042X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.367
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  95/108
  Autorzy: Katarzyna Piotrowicz.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 54-57, bibliogr. [10] poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Piotrowicz
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  96/108
  Autorzy: Marta I. Mazur, Grzegorz Zieliński, Joanna Witek, Katarzyna Szamotulska, Przemysław Witek.
  Tytuł: Choroba Cushinga - powikłania sercowo-naczyniowe oraz metaboliczne.
  Tytuł równoległy: Cushing's disease - cardiovascular and metabolic complications.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 3, s. 266-270, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.11.29 ; Autor korespondencyjny: Marta Izabela Mazur
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/108
  Autorzy: Robert Ryczek, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Pacjenci kardiologiczni a COVID-19 - co lekarz rodzinny wiedzieć powinien.
  Tytuł równoległy: Cardiac patients and COVID-19: what the general practitioner should know.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 4, s. c6-c9, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.03.31 ; Autor korespondencyjny: Robert Ryczek
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  98/108
  Autorzy: D. Kokosińska, J. J. Żebrowski, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Multiscale multifractal analysis of heart rate variability in subjects with an efficient cardiovascular system and in persons with an above-average physical capacity.
  Tytuł całości: W: XXV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Zakopane, 6-9 marca 2019 : Kasprowisko 2019 : Program i Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2019]
  Strony: s. 89-90, [Abstr.] C14.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/108
  Autorzy: Jacek J. Jóźwiak, Krzysztof Studziński, Tomasz Tomasik, Adam Windak, Mirosław Mastej, Alberico L. Catapano, Kausik K. Ray, Dimitri P. Mikhailidis, Peter P. Toth, George Howard, Gregory Y. H. Lip, Maciej Tomaszewski, Fadi J. Charchar, Fadi J. Charchar, Naveed Sattar, Bryan Williams, Thomas M. MacDonald, Dariusz Nowak, Łukasz Skowron, Sławomir Kasperczyk, Maciej Banach.
  LIPIDOGRAM Investigators
  Tytuł: The prevalence of cardiovascular risk factors and cardiovascular disease among primary care patients in Poland: results from the LIPIDOGRAM2015 study.
  Czasopismo: Atherosclerosis Supplements
  Szczegóły: 2020 : Vol. 42, nr 1, s. e15-e24, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Dec ; Autor korespondencyjny: Tomasz Tomasik
  ISSN: 1567-5688
  Typ publikacji: ZAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.235
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  100/108
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Piotr Murawski, Andrzej Skrobowski, Adam Stańczyk, Agata Galas, Beata Uziębło-Życzkowska, Anna Kaźmierczak-Dziuk, Joanna Maksimczuk, Sylwia Miernik-Podleśko, Monika Grzęda, Emilia Sopolińska, Marek Kiliszek, Lidia Wojda.
  Tytuł: The prevalence of cardiovascular risk factors among Polish soldiers: the results from the MIL-SCORE program.
  Czasopismo: Cardiology Research and Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 3973526, s. 1-7, bibliobr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub: 18 May 2020 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak, Marek Kiliszek
  ISSN: 2090-8016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.866
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  101/108
  Autorzy: Natalia Zdanowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Joanna Czerwińska, Jacek J. Nowakowski, Anna Kozera-Żywczyk, Witold Owczarek, Wojciech Zdanowski, Waldemar Placek.
  Tytuł: Methotrexate and adalimumab decrease the serum levels of cardiovascular disease biomarkers (VCAM-1 and E-Selectin) in plaque psoriasis.
  Czasopismo: Medicina-Lithuania
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, nr 9, Art. nr 473, s. 1-9, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Sept 15 ; Autor korespondencyjny: Natalia Zdanowska
  ISSN: 1010-660X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.430
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  102/108
  Autorzy: Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Robert Wierzbowski.
  Tytuł: Ocena parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku.
  Tytuł równoległy: Assessment of heart rate variability parameters in the age subgroups of patients with arterial hypertension.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2020 : T. 16, nr 3, s. 280-284, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Opublikowano: 30.10.2020 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Maciorowska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  103/108
  Autorzy: Agnieszka Jurek.
  Tytuł: Ocena funkcji układu krążenia u chorych na czynne hormonalnie gruczolaki przysadki. Praca doktorska / Agnieszka Jurek, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2020
  Strony: 138 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 156 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. - [Obrona : 16.02.2021]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  104/108
  Autorzy: Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski, Małgorzata Banak, Beata Uziębło-Życzkowska.
  Tytuł: Cushing's Disease: assessment of early cardiovascular hemodynamic dysfunction with impedance cardiography.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 12, Art. nr 751743, s. 1-8, bibliogr. 45 poz.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 01 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Jurek
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.555
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/108
  Autorzy: Marcin Wełnicki, Iwona Gorczyca, Wiktor Wójcik, Olga Jelonek, Małgorzata Maciorowska, Beata Uziębło-Życzkowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Renata Rajtar-Salwa, Tomasz Tokarek, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Monika Gawałko, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur Mamcarz.
  Tytuł: Hyperuricemia as a marker of reduced left ventricular ejection fraction in patients with atrial fibrillation: results of the POL-AF registry study.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 9, s. e1829, 1-11, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 April 22 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/108
  Autorzy: Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski.
  Tytuł: Akromegalia a choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego - problem interdyscyplinarny.
  Tytuł równoległy: Acromegaly and cardiovascular and respiratory diseases - an interdisciplinary problem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 2, s. 68-75, bibliogr. 60 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Jurek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  107/108
  Autorzy: Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z chorobą Cushinga - problem interdyscyplinarny.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk in patients with Cushing's disease - an interdisciplinary problem.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2021 : T. 17, nr 3, s. 197-202, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.09.30 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Jurek
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  108/108
  Autorzy: Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski, Małgorzata Banak, Beata Uziębło-Życzkowska.
  Tytuł: Acromegaly: The research and practical value of noninvasive hemodynamic assessments via impedance cardiography.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2022 : Vol. 12, s. e793280, 1-9, bibliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2022 Jan 18 ; Autor korespondencyjnt: Agnieszka Jurek
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.555
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM