WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHOROBY WIRUSOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/27
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Tadeusz Koczorowski, Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Wysiękowe zapalenie opłucnej w przebiegu zakażenia wirusowego. Wstępna ocena możliwości diagnostycznych.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 54, 12, s. 552-555, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/27
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[ndrzej] Chciałowski.
Tytuł: Wirusowe zapalenia płuc u żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Viral pneumonia as complication of influental infection in soldiers.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego : Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 159-161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/27
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
Tytuł: Profilaktyka i zwalczanie zakażeń u chorych poddawanych przeszczepom szpiku.
Tytuł równoległy: Prevention and treatment of infection in patients after bone marrow transplantation.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 233-236, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: [Search: Wikotr Jedrzejczak, W.]
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  4/27
  Autorzy: Włodzimierz Rogowiec.
  Tytuł: Analiza epidemiologiczno-kliniczna zachorowań na odrę.
  Tytuł równoległy: Epidemiological-clinical analysis of measles incidence.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 434-438, ryc., 2 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/27
  Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Ostre zapalenie ucha środkowego - wciąż istotny problem w diagnostyce i leczeniu.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1995, wyd. spec. 1, 22-24, tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Czy istnieje astma infekcyjna?
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1997 : 4, 3, 139-140, bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/27
  Autorzy: Krzysztof Kłos, Jolanta Gawęda, Jolanta Korsak, Waldemar Halota.
  Tytuł: Metody biologii molekularnej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób wirusowych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 22
  Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/27
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: XIII Zjazd Lekarzy Wojskowych, Rynia, 26--28.03.1999 r. Wystąpienie przewodniczącego Wojskowej Izby Lekarskiej d w dn. 28.03.1999 r.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1999 : 8, 2, 5-10
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Viral infections and bronchial asthma.
  Tytuł równoległy: Infekcje wirusowe a astma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 171-172, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zakażenia wirusowe i riketsjowe jako broń biologiczna.
  Tytuł równoległy: Virus and rickettsia infections as biological warfare.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 1, s. 16-18, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Broń biologiczna. Zagrożenie i przeciwdziałanie / Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2002
  Strony: 131 s. , il., bibliogr. [przy rozdz.] ; 23 cm
  ISBN: 83-916116-1-2
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/27
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Karolina Dżaman, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Czynniki ryzyka raka krtani.
  Tytuł równoległy: Laryngeal cancer risk factors.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 121, s. 94-98, il., tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  13/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Współczesne zagrożenie patogenami biologicznymi.
  Tytuł całości: W: X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych; IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek, Kazimierz Dolny, 27-29 września 2007 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2007]
  Strony: [b.s.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/27
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Wykładniki histopatologiczne neuroinfekcji.
  Tytuł całości: W: Zarys medycyny tropikalnej / red. Romuald Olszański, Bartosz Morawiec, Zbigniew Dąbrowiecki, Krzysztof Korzeniewski
  Adres wydawniczy: Gdynia : Wyd. INFODRUK, 2007
  Strony: s. 253-262, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/27
  Autorzy: Maciej Konarski.
  Tytuł: Wirusowe zakażenia tropikalne.
  Tytuł całości: W: Ochrona zdrowia wojsk w tropiku / pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Gdynia : [Wojskowy Instytut Medyczny ; Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbatycznej], 2008
  Strony: s. 226-263, bibliogr. 33 poz.
  ISBN: 978-83-924989-6-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/27
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zakażenia atypowe i wirusowe a zagrożenie życia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, Supl. 2, s. 29-30
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępowanie w stanach zagrożenia w pneumonologii i kardiologii", Warszawa, 10-12.04.2008 r.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi.
  Tytuł równoległy: Actual threats of viral infections.
  Czasopismo: Nowa Medycyna
  Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 2, s. 142-148, bibliogr. 44 poz., sum.
  Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego - postępy w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu", Kazimierz Dolny, 24-25 kwietnia 2009.
  ISSN: 1233-5991
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/27
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Czynniki zakaźne przenoszone przez krew i jej składniki w klimacie tropikalnym.
  Tytuł całości: W: Problemy zdrowotne w tropiku / pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2009
  Strony: s. 107-122, bibliogr. 37 poz.
  ISBN: 978-83-924989-7-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Aerozolowy wariant bioterroryzmu.
  Tytuł całości: W: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Piotra Sienkiewicza, Macieja Marszałka, Piotra Górnego
  Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010
  Strony: s. 97-108, 2 tab., bibliogr. [22] poz.
  ISBN: 978-83-7611-724-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Epidemiologia i charakterystyka patogenów układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 24-36, tab., bibliogr. 19 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/27
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zakażenia w chorobach przewlekłych.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 236-246, tab., bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/27
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Joanna Milart, Anna Wachnicka-Bąk, Małgorzata Placzyńska, Anna Jung.
  Tytuł: Ból gardła - kiedy leczenie objawowe jest wystarczające?
  Tytuł równoległy: Sore throat - when local treatment is enough?
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 2, s. 107-110, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/27
  Autorzy: T. Płusa.
  Tytuł: Możliwości kontrolowania zagrożeń biologicznych i zasady postepowania ratunkowego w stanach kryzysowych.
  Tytuł całości: W: Zarządzanie kryzysowe w administracji.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk.: Robert Częścik, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Płusa, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel.
  Adres wydawniczy: Warszawa-Dęblin : Wyższa Szkoła Policji; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji; Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych; Wojskowy Instytut Medyczny, 2014
  Strony: s. 231-245, tab.
  ISBN: 978-83-88910-43-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/27
  Autorzy: T. Płusa, Rafał Sokołowski.
  Tytuł: Współczesne zagrożenia życia wywoływane zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi.
  Tytuł całości: W: Zarządzanie kryzysowe w administracji.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk.: Robert Częścik, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Płusa, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel.
  Adres wydawniczy: Warszawa-Dęblin : Wyższa Szkoła Policji; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji; Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych; Wojskowy Instytut Medyczny, 2014
  Strony: s. 208-222, il., tab.
  ISBN: 978-83-88910-43-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/27
  Autorzy: Karolina Cegielska, Milena Pogonowska, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Analiza zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym u dzieci w wieku do 24. miesiąca życia, hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego na przełomie lat 2016 i 2017.
  Tytuł równoległy: An analysis of respiratory syncytial virus infections in children up to 24 months old hospitalised in the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine between 2016 and 2017.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 1, s. 69-77, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Epub: 2018.03.30 ; Autor korespondencyjny: Milena Pogonowska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  26/27
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Katarzyna Pinkosz, Paweł Kuś.
  Tytuł: Brakuje nam jasnej mapy drogowej. Z gen. prof. Grzegorzem Gielerakiem, Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego, rozmawiają Katarzyna Pinkosz i Paweł Kruś.
  Czasopismo: Świat Lekarza
  Szczegóły: 2020 : T. 83, nr 5, s. 19-21
  ISSN: 1899-9069
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/27
  Autorzy: Athanasios Damialis, Stefanie Gilles, Mikhail Sofiev, Viktoria Sofieva, Franziska Kolek, Daniela Bayr, Maria P. Plaza, Vivien Leier-Wirtz, Sigrid Kaschuba, Lewis H. Ziska, Leonard Bielory, László Makra, Maria del Mar Trigo, Claudia Traidl-Hoffmann, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
  COVID-19/POLLEN study group
  Tytuł: Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe.
  Czasopismo: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
  Szczegóły: 2021 : Vol. 118, nr 12, s. 1-10, bibliogr. 52 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.03.23 : Autor korespondencyjny: Athanasios Damialis
  ISSN: 0027-8424
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM